Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSHE:2015:3467

Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
08-09-2015
Datum publicatie
09-09-2015
Zaaknummer
HD 200.133.877_01
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Schadebegroting na illegale elektriciteitsafneming bij hennep. Bewijs voorafgaande teelten.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF ’s-HERTOGENBOSCH

Afdeling civiel recht

zaaknummer HD 200.133.877/01

arrest van 8 september 2015

in de zaak van

[appellant] ,

wonende te [woonplaats] ,

appellant,

hierna aan te duiden als [appellant]

advocaat: mr. N.P.C.C. Langenberg te Breda,

tegen

Enexis B.V.,

gevestigd te [vestigingsplaats] ,

geïntimeerde,

hierna aan te duiden als Enexis,

advocaat: mr. B. Sommen te Eindhoven,

als vervolg op het door het hof gewezen tussenarrest van 2 december 2014 in het hoger beroep van het door de kantonrechter (locatie Breda) in de rechtbank Zeeland-West-Brabant onder zaaknummer 756548/CV/13-280 gewezen vonnis van 5 juni 2013.

5 Het verloop van de procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  het tussenarrest van 2 december 2014;

 • -

  een faxbericht zijdens Enexis d.d. 5 februari 2015 met één bijlage;

 • -

  het proces-verbaal van enquête van 10 februari 2015;

 • -

  het proces-verbaal van contra-enquête van 22 april 2015;

 • -

  de memorie na enquête van Enexis;

 • -

  de antwoordmemorie na enquête van [appellant] .

Het hof heeft daarna een datum voor arrest bepaald.

6 De verdere beoordeling

6.1.1.

Het hof roept in herinnering dat het in deze zaak gaat om een aangetroffen hennepkwekerij waarvoor illegaal elektriciteit is afgenomen. Ten gevolge hiervan heeft Enexis schade geleden. Enexis vordert van [appellant] vergoeding van die schade. In eerste aanleg is [appellant] tot schadevergoeding veroordeeld. [appellant] heeft tegen dat vonnis hoger beroep ingesteld.

6.1.2.

Bij genoemd tussenarrest heeft het hof onder meer als volgt geoordeeld:

i. i) vast is komen te staan dat [appellant] en [naam B] (op wiens naam ten tijde van de ontdekking van de hennepkwekerij de huurovereenkomst en de elektriciteitsaansluiting stond) dezelfde persoon zijn. De tegen dat oordeel gerichte grief (1) slaagt niet (r.o. 3.5.4);

ii) vast is komen te staan dat aan de aangetroffen teelt minstens één andere teelt vooraf is gegaan. In zoverre slaagt de tweede grief evenmin (r.o. 3.6.4, 3.6.7);

iii) voorshands is echter niet aannemelijk dat aan de aangetroffen teelt twee kweekrondes vooraf zijn gegaan (r.o. 3.6.5.);

iv) Enexis zal in de gelegenheid worden gesteld te bewijzen dat nog een tweede, eerdere kweekronde heeft plaatsgevonden (r.o. 3.6.7);

v) de door Enexis als onderdeel van haar schadevordering opgenomen “overige kosten” zijn onvoldoende gemotiveerd door [appellant] betwist en komen voor vergoeding in aanmerking. Grief 3 slaagt niet (r.o. 3.7.3).

6.1.3.

In genoemd tussenarrest staat overigens in r.o. 3.2.1 abusievelijk dat Enexis wettelijke rente vordert vanaf 7 januari 2007. Dat moet als 7 januari 2009 worden gelezen.

6.2.1.

Enexis heeft op 10 februari 2015 [specialist fraude] , specialist fraude bij Enexis (hierna: [specialist fraude] ), [brigadier politie] , brigadier bij de politie Midden- en West-Brabant (hierna: [brigadier politie] ) en [fraude-inspecteur] , fraude-inspecteur bij Enexis (hierna: [fraude-inspecteur] ) als getuigen doen horen. Op 22 april 2015 heeft [appellant] in contra-enquête [onderbuurman] , onderbuurman van [appellant] ten tijde van het ontdekken van de hennepkwekerij (hierna: [onderbuurman] ) als getuige doen horen.

6.2.2.

[specialist fraude] verklaarde onder meer:

Ik heb ongeveer 30 jaar bij de politie gewerkt en ben daarna overgestapt naar Endinet. Endinet beheert het netwerk in onder andere Eindhoven. Ik werk nu ongeveer 11 jaar voor Endinet en heb in die tijd ongeveer 1000 hennepkwekerijen gezien, waarvan ongeveer de helft ter plekke en de overige via kennisneming van dossiers en foto’s. (…) In de hennepkwekerij waar het in dit geval om gaat, ben ik niet geweest (…) Mr. Sommen heeft mij gevraagd om de foto’s te bekijken en heeft mij gevraagd of ik op grond van mijn ervaringen in Eindhoven iets kan zeggen met betrekking tot de afbeeldingen op de foto’s. Voor het verhoor van vandaag heb ik alleen de foto’s uit het dossier gezien die als productie 38 bij memorie van antwoord in het geding zijn gebracht. (…)

Gezien de mate van vervuiling die zichtbaar is op de foto’s, ben ik op grond van de ervaring die ik heb met ongeveer 1000 kwekerijen in Eindhoven van mening dat aan de kweek die is aangetroffen meerdere oogsten vooraf moeten zijn gegaan. Of dat er 3, 4, of nog meer zijn geweest, is moeilijk te beoordelen, maar op grond van de aangetroffen sporen zou ik eerder zeggen dat er voor de aangetroffen kweek 3 oogsten zijn geweest dan dat het er 2 zijn geweest.

Bij het aantreffen van een kwekerij moet je voor de beoordeling van het aantal oogsten afgaan op een combinatie van alle aangetroffen omstandigheden. Zo is er de kalkafzetting die een aanwijzing oplevert, de afzetting van algen, eventueel het aantal aangetroffen lege jerrycans met meststoffen en de vervuiling op de koolstoffilters. Mr. Sommen overhandigt u en mr. Langenberg een set van de foto’s die als productie 38 bij memorie van antwoord in het geding zijn gebracht, in vergrote vorm. (…).

Foto 10 geeft een beeld van de stoflaag die is aangetroffen op de kap van een assimilatielamp. De stoflaag is een van de bouwstenen die een aanwijzing vormen voor de tijd gedurende welke een kwekerij in gebruik is geweest. Deze stoflaag duidt erop dat er meer dan een kweekronde en een voorafgaande oogst moet zijn geweest. In een hennepkwekerij is meestal minder stof aanwezig dan in een woonkamer, want als het een goede, professionele kwekerij is, wordt de lucht die de kwekerij wordt ingezogen bij het binnenkomen gefilterd door een panty of iets dergelijks en ook weer gefilterd als de lucht de kwekerij verlaat, door een koolstoffilter. Het stof op de kap ligt er in een egale laag op. Zou dit stof zijn veroorzaakt door boren of hak- en breekwerk bij de aanleg van de kwekerij, dan had het niet zo egaal op de kap gelegen. Bovendien is het niet aannemelijk dat de lampen er gehangen hebben toen hak- en breekwerk werd uitgevoerd, want dan hangen ze in de weg. Meestal worden de lampen pas opgehangen als alle bouwwerkzaamheden klaar zijn.

Op de foto’s 11 en 12 ziet u het koolstoffilter waardoor uit de kwekerij naar buiten wordt afgezogen. Op de foto’s zijn twee banden zichtbaar, een zilverkleurige die bij de productie van het filter is aangebracht en een band met een oranje vlek in het midden. Dat is de band waarmee het filter is opgehangen. (…) Met een filter zoals hier aangetroffen kun je ongeveer 5 oogsten realiseren ofwel een jaar werken. Daarna is de koolstof uitgewerkt. Op foto 12 ziet u dat de bevestigingsband ten opzichte van foto 11 is verschoven. Waar die band heeft gezeten is geen lucht door het doek gezogen, zodat je aan de verkleuring rondom die witte streep kunt zien wat de mate van vervuiling van het koolstoffilter is geweest. Bovendien blijkt uit het feit dat elders op dit doek dergelijke verkleuringen ontbreken dat de verkleuring door de vervuiling enkel en alleen is ontstaan nadat het filter met deze bevestigingsband in de kwekerij was gehangen. Daaruit volgt dat het geen tweedehands filter is geweest wat is gebruikt, maar een filter dat hier origineel is opgehangen. Aan de hand van de mate van verkleuring schat ik dat dit filter mogelijk zelfs al 3 eerdere oogsten is meegegaan, zeker wanneer ik het filter zie in combinatie met de aangetroffen hoeveelheid stof.

Op foto 13 ziet u een leeggehaalde kweekbak. (…) Het grondzeil vertoont een dikke kalklaag en, zo te zien, ook scheuren. Hieruit blijkt dat het grondzeil al lange tijd ter plekke ligt en dat er overheen gelopen is. Dit grondzeil moet hier al langere tijd hebben gelegen.

Op foto 15 ziet u een koolstoffilter zoals ik dat eerder omschreef. (…) Ook dit filter vertoont een grote egale verkleuring, wat er op duidt dat dit hier nieuw is geplaatst. (…) Voor zover ik dat op deze foto kan zien duidt de mate van vervuiling van dit filter ook op meerdere oogsten.

Op foto 19 ziet u een detailopname van het grondzeil en het irrigatiesysteem, de slangen en koppelstukken. U ziet zowel op de slangen als op de koppelstukken veel kalk zitten. Dat correspondeert met de kalkafzetting op het grondzeil. Die kalkafzetting op het grondzeil loopt ook door in de hoeken en plooien, wat er op duidt dat die afzetting hier ter plekke moet zijn ontstaan. (…)

Op foto 20 ziet u de bak waarin het water voor de kwekerij wordt verzameld. (…) Op de waterslang en de klem is ook een behoorlijke kalkafzetting zichtbaar. De rand van de bak vertoont lagen, waaruit ik afleid dat deze bak meerdere keren op verschillende niveaus is gevuld.

Op foto 21 ziet u in het midden een kweekbak. In die bakken staan de planten en in die bakken blijft water staan. Rechts ziet u een kachel, want de planten kunnen slecht tegen de kou. Een hennepkwekerij zal doorgaans een temperatuur hebben van minimaal 23 a 24 graden Celsius. In de kweekbak zien we slangen en een kalkafzetting. Ook hier loopt die kalkafzetting mee met de plooien in het grondzeil wat er op duidt dat de kalkafzetting hier ter plekke is ontstaan. Aan de rechterkant van de kweekbak ziet u op de rand twee houten blokjes. Die blokjes worden gebruikt om het grondzeil vast te slaan, zodat een kweekbak ontstaat. Dat betekent dat op die plek in het grondzeil spijkergaatjes ontstaan, waardoor het niet meer waterdicht is op die plek. Dat is de reden waarom een grondzeil niet hergebruikt wordt: als je het losmaakt, is het niet meer waterdicht. De mate van kalkafzetting die ik zie op deze foto duidt op basis van de ervaring die ik heb, op meerdere oogsten, eerder 3 dan 2.

De foto’s 32, 33 en 36 tonen een kweekbak met een deel van het irrigatiesysteem. Op foto 32 is een flinke kalkafzetting zichtbaar. We zien ook kalk op de stroomkabels. Deze mate van kalkafzetting duidt er echt op dat er meerdere kweken hebben plaatsgevonden. Foto nummer 33 geeft een iets ander beeld vanwege ander licht wat hier op valt, maar het beeld is hetzelfde als dat op foto 32: de kalklaag is hier zo dik dat deze begint te breken. Dat verwondert mij ook niet, want er wordt geregeld over een plantenbak gelopen voor de verzorging van de planten. Foto nummer 36 geeft eenzelfde beeld als de foto’s 32 en 33.

Ik kan u het een en ander verklaren op grond van de ervaring die ik heb opgedaan bij Endinet. Ook als politieagent ben ik in het verleden wel een aantal keren betrokken geweest bij het oprollen van een hennepkwekerij, maar de meeste kwekerijen heb ik gezien in mijn werk voor Endinet. In ongeveer 500 kwekerijen ben ik binnen geweest en van de andere heb ik de foto’s en rapportages gezien. Verder heb ik ook geregeld gesproken met mensen bij wie een hennepkwekerij was aangetroffen. (…)

Ik merk nogmaals op dat ik moeilijk kan zeggen op grond van de foto’s hoeveel oogsten zijn voorafgegaan aan de aangetroffen kweek. Voor mij is wel duidelijk dat het meer dan 1 oogst moet zijn geweest en vermoedelijk zelfs meer dan 2. Of het er 3, 4 of 5 zijn geweest, kan ik zo niet zeggen, maar mijns inziens eerder 3, dan 2.

(…)

6.2.4.

[brigadier politie] verklaarde onder meer:

Ik ben in dienst bij de politie Midden- en West-Brabant en verbonden aan het politiebureau Zuid-West in Breda. Ik heb inmiddels honderden kwekerijen gezien. Dit is er een van en de zaak speelt al een jaar of 6 geleden. (…)

Mr. Sommen loopt met mij een aantal foto’s na, die als productie 38 bij memorie van antwoord in het geding zijn gebracht. (…)

Foto 10 toont een lampenkap die behoorlijk is vervuild door stof. Aan de letters die erin geschreven zijn kun je zien dat er een dikke laag stof op ligt. Dat levert een aanwijzing op dat gedurende langere tijd is gekweekt, maar hoe lang, dat kan ik moeilijk inschatten.

De foto’s 11 en 12 tonen het filterdoek van een koolstoffilter. Op foto nummer 12 is de spanband opzij geschoven. Duidelijk zichtbaar is het kleurverschil tussen het doek onder de spanband en de rest van het doek. Ook dat duidt op een langere periode van kweken, maar ook hier moet ik opmerken dat het lastig is om op grond daarvan aan te tonen hoe lang er is gekweekt. Het kleurverschil is behoorlijk groot en dan moet het gaan om een aanzienlijke periode van kweken, eerder maanden dan weken.

Foto 19 geeft een beeld van een grondzeil in de kweekruimte met het bewateringssysteem. Op deze foto is een zeer sterkte kalkafzetting te zien. Ook dat duidt op een langere tijd van gebruik. Ik heb vele kwekerijen gezien, waaronder ook kwekerijen die pas kort draaiden. Die waren lang niet zo sterk vervuild als deze kwekerij.

Op foto 20 ziet u een watervat met dompelpompen. Ook op deze foto is sprake van een sterke vervuiling en kalkafzetting op het vat en de apparaten. Ook dit duidt weer op een langduriger gebruik.

De foto’s 32, 33 en 36 laten ook alle drie een enorme kalkafzetting zien op het bewateringssysteem en het grondzeil. Ook dit duidt op een langere periode van kweken. De getoonde vervuilingen kunnen volgens mij niet op een andere plaats zijn ontstaan. De hele installatie was opgebouwd op een krappe vliering en is daar in werking geweest.

Op foto 16 ziet u een kachel en een aantal transformatoren ofwel voorschakelapparaten. Normaal is dat er per lamp een transformator aanwezig is. Op foto 15 ziet u ook weer een koolstoffilter. De belichting is wat gelig, maar zichtbaar is dat het filterdoek al behoorlijk is vervuild, dat ook weer duidt op een langduriger gebruik.

U verwijst naar bijlage 45 bij de akte van Enexis van 6 januari 2015, het rapport dat ik heb gemaakt met betrekking tot de opbrengstberekening. U houdt mij voor wat ik op de bovenste helft van pagina 2 in dat rapport heb opgenomen. Gelet op de foto’s en de mate van vervuiling die daarop zichtbaar is, blijf ik bij hetgeen in dat rapport is opgenomen en bij de conclusie die daar ik heb getrokken dat er twee oogsten hebben plaatsgevonden. Die conclusie heb ik getrokken op grond van zowel de aangetroffen situatie ter plekke alsook op grond van de verklaring van de onderbuurman. (…)

Mr. Langenberg vraagt mij nog of het mogelijk is dat aangetroffen materialen tweedehands zijn aangeschaft. Ik sluit dat in elk geval uit voor wat betreft de koolstoffilters. De vertekening onder de spanbanden wijst erop dat deze altijd op dezelfde plaats moeten hebben gehangen. Zouden ze eerst elders hebben gehangen, dan zouden daarvan sporen zichtbaar moeten zijn gebleven in het filterdoek. (…) En ik moet de eerste kwekerij nog tegenkomen waarin gebruik is gemaakt van een tweedehands grondzeil. Dat lampen of transformatoren tweedehands zijn aangeschaft, komt wel eens voor.

6.2.5.

[fraude-inspecteur] verklaarde onder meer:

Ik ben inmiddels ongeveer 10 jaar in dienst bij Enexis als fraude-inspecteur. Ik zie nu ongeveer 300 hennepkwekerijen per jaar. (…) Ik ben als fraude-inspecteur betrokken geweest bij de hennepkwekerij aan de [het adres] in [plaats] . De foto’s die als productie 38 bij de memorie van antwoord in het geding zijn gebracht, zijn door mij in dat pand gemaakt. Ik kan me nog herinneren dat daar vrij vuile filters aanwezig waren, veel kalkaanslag en een aantal lege jerrycans. Met name op grond van de mate van vervuiling van de filters en de kalkafzetting heb ik geconcludeerd dat er voor de aangetroffen kweek minimaal 2 oogsten moesten hebben plaatsgevonden. (…)

Foto 10 toont de kap van een assimilatielamp. In een hennepkwekerij wordt meestal constant meer lucht afgezogen dan er wordt toegevoegd. Er heerst een vrijwel permanente staat van onderdruk en daardoor duurt het vrij lang voordat stof kan neerdwarrelen. De meeste stof ontstaat bij het oogsten van de planten. Dan is er veel beweging in de kwekerij en staan deuren vaker open waardoor het onderdruk-effect verdwijnt. (…) Op deze lampen lag een redelijke stoflaag waar je in kon schrijven en je hebt echt twee of drie kweken nodig om een dergelijke stoflaag op een lampenkap te krijgen. Ik maak tegenwoordig eerst een foto van de aangetroffen lamp en daarna een met iets wat ik in het stof geschreven heb. Nu ik foto 9 zie, kan ik u zeggen dat dat de kap is zoals ik hem heb aangetroffen voordat ik daar het woord stof in had gezet.

De foto’s 11 en 12 tonen een koolstoffilter zoals ik dat heb aangetroffen. Op foto 12 kunt u zien dat ik de ophanging heb omgelegd om te laten zien hoezeer het doek om het filter was vervuild. Een dergelijke filter weegt tussen de 50 en 75 kilo. Door dat gewicht is het vrijwel niet mogelijk om zo’n filter op precies hetzelfde punt op te hangen, wanneer je het ergens verwijdert hebt en opnieuw ophangt. De vervuiling op het doek moet dan ook ter plekke zijn ontstaan. De mate van vervuiling treedt hoofdzakelijk op bij het oogsten van de planten, omdat dan het meeste stof in lucht komt. (…)

Foto 13 toont een kweekbak met het grondzeil waar de potten op staan. (…) De mate van kalkafzetting die op deze foto te zien is duidt er op dat op het folie heel veel water gestaan moet hebben. Voor mij is dit zeil minimaal een half jaar oud. Dergelijke grondzeilen worden nooit tweedehands gebruikt, want je weet nooit waar in zo’n grondzeil spijkergaten zitten. Gebruik je een tweedehands grondzeil, dan kan dat leiden tot lekkages en klachten van mensen die daar last van hebben. Ik ben nog nooit een tweedehands grondzeil tegengekomen in mijn werk.

(…)

U houdt mij bijlage 47 voor, het frauderapport dat ten behoeve van het verhoor op 5 februari aan het hof is toegestuurd. Ik herken het handschrift als dat van mij. Ik blijf bij de opmerkingen onderaan het rapport en ook bij de conclusie dat er minstens twee eerdere kweken moeten zijn geweest. Ik hoor mr. Langenberg opmerken dat bovenaan in de twee linkse ingevulde kolommen achter het aantal voorgaande oogsten kennelijk eerst een cijfer 1 is geplaatst, waar later een cijfer 2 doorheen is geschreven. Ik kan op dat punt opmerken dat wij het aantal kweken altijd voorzichtig inschatten. Het kan best zijn dat ik veiligheidshalve aanvankelijk heb ingevuld dat er een voorafgaande kweekronde moest zijn geweest. Maar het wil nog wel eens voorkomen dat in overleg met de politie uiteindelijk een andere conclusie wordt getrokken en dan wordt het rapport aangepast. Ik vermoed dat dat hier gebeurd is. Ook het aantal circulatiepompen is aangepast, toen bleek dat er niet een, maar twee pompen waren aangetroffen.

6.2.6.

[onderbuurman] verklaarde onder meer:

In januari 2009 is in een woning in het pand waarin ik nu nog steeds woon een hennepkwekerij opgerold. Uit de oproep die ik voor vandaag heb gekregen heb ik begrepen dat deze zaak gaat over de vraag hoeveel kweken er hebben plaatsgevonden. Ik kan daar eigenlijk niets over verklaren, want van die hele hennepkwekerij was ik niet op de hoogte.

Wat ik nog weet is dat ik op een dag een zoemend geluid opmerkte als van een generator. Dat geluid stoorde mij bij het slapen. (…) Ik heb mijn bovenbuurman aangesproken op dat geluid, waarop hij mij vertelde dat het een wasdroger was die dat geluid maakte. Hij kwam naar beneden en toonde mij een apparaat ten grootte van ongeveer mijn rugzak die ik nu bij mij heb. Het was een kastje, compact, met daarin verwerkt een ventilator. Mr. Sommen toont mij de foto linksboven op pagina 6 van bijlage 38 bij de Memorie van Antwoord. Het kan inderdaad een kastje zijn geweest dat lijkt op het oranje kastje dat op die foto te zien is. Of het ook echt dat kastje was, durf ik nu niet meer te zeggen, maar het was wel een apparaat waar een fan ingebouwd was.

(…) Wanneer ik dat geluid voor het eerst gehoord heb, weet ik niet precies meer. (…) Nadat ik mij over het geluid had beklaagd heb ik het niet meer gehoord, maar ik heb ook oordopjes aangeschaft om ongestoord te kunnen slapen. (…)

Mr. Langenberg neemt met mij de verklaring door die ik bij de politie heb afgelegd op
15 januari 2009, productie 35 bij Memorie van Antwoord. Als daarin staat dat ik heb verklaard dat ik het geluid voor het eerst in juni, juli 2008 heb gehoord, dan zou dat best zo kunnen zijn geweest. Ik heb tegenover de politie de waarheid verklaard. (…)

6.3.1.

Enexis heeft in haar memorie na enquête geconcludeerd dat het aan haar opgedragen bewijs is geleverd. [appellant] concludeert in zijn memorie “dat uit de afgelegde verklaringen niet onomstotelijk blijkt dat er sprake is van twee voorafgaande teelten/oogsten.

6.3.2.

Naar het oordeel van het hof is Enexis er in geslaagd te bewijzen dat nog een tweede eerdere kweekronde vooraf is gegaan aan de teelt die in januari 2009 in het pand aan de [het adres] te [plaats] is aangetroffen. Zowel beide fraudespecialisten, waarvan één bij de ontdekking van de kwekerij aanwezig was en foto’s heeft gemaakt, als de politieambtenaar die bij het aantreffen van de kwekerij aanwezig was en onderzoek heeft verricht, zijn stellig in hun constateringen dat, kort gezegd, gelet op de hoeveelheid aangetroffen kalk en de aangetroffen mate van vervuiling, méér dan één kweek aan de in januari 2009 aangetroffen kweek vooraf moet zijn gegaan. Zij hebben die constateringen uitgebreid toegelicht en voorts is duidelijk geworden dat zij allen kunnen bogen op een ruime ervaring op het gebied van (het ontmantelen van) hennepkwekerijen en het begroten van schade als gevolg van illegaal afgenomen elektriciteit. Ten slotte heeft het hof ook in aanmerking genomen dat één van deze getuigen een onafhankelijke politieambtenaar is, niet in dienst bij Enexis.

6.3.3.

Aan het voorgaande kan de verklaring van [onderbuurman] niet afdoen. Zijn verklaring kon ten tijde van het wijzen van het tussenarrest – toen andersluidend bewijs nog ontbrak – wijzen op een niet-operationele periode van de kwekerij tussen juni/juli 2008 en oktober 2008, maar is niet van een inhoud die uitsluit of zeer onwaarschijnlijk maakt dat voorafgaand aan de ontdekking van de kwekerij sprake is geweest van (minstens) nog twee kweken. Zoals overwogen is dat andersluidende bewijs (van twee voorafgaande kweken) nu naar het oordeel van het hof geleverd.

Grief 2 slaagt dus evenmin.

6.4.

Nu geen van de grieven slaagt is de slotsom dat het bestreden vonnis wordt bekrachtigd. [appellant] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de aan de zijde van Enexis gevallen kosten van dit hoger beroep worden veroordeeld. Enexis heeft ook veroordeling van [appellant] in de kosten van de eerste aanleg gevorderd, maar Enexis heeft bij die vordering geen belang, nu [appellant] al in die kosten is veroordeeld in het bestreden vonnis, dat thans wordt bekrachtigd.

7 De uitspraak

Het hof:

bekrachtigt het vonnis waarvan beroep;

veroordeelt [appellant] in de proceskosten van het hoger beroep, welke kosten tot op heden aan de zijde van Enexis worden begroot op € 683,-- aan verschotten en op € 2.212,-- aan salaris advocaat.

Dit arrest is gewezen door mrs. J.M. Brandenburg, M.A. Wabeke en R.J.M. Cremers en in het openbaar uitgesproken door de rolraadsheer op 8 september 2015.

griffier rolraadsheer