Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSHE:2015:1571

Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
28-04-2015
Datum publicatie
26-11-2015
Zaaknummer
HD200.132.845_01
Formele relaties
Tussenuitspraak: ECLI:NL:GHSHE:2015:440
Einduitspraak: ECLI:NL:GHSHE:2015:4736
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Waardering en beoordeling rapport van door rechtbank en hof benoemde deskundige. Aanvullend deskundigenrapport.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF ‘s-HERTOGENBOSCH

Afdeling civiel recht

zaaknummer HD 200.132.845

arrest van 28 april 2015

in de zaak van

[appellante] ,

wonende te [woonplaats] ,

appellante,

advocaat: mr. G. Sarier te Dordrecht,

tegen

1 [geïntimeerde 1] ,

gevestigd te [vestigingsplaats] ,

2. [geïntimeerde 2] in diens hoedanigheid van vennoot,

wonende te [woonplaats] ,

3. [geïntimeerde 3] in diens hoedanigheid van vennoot,

wonende te [woonplaats] ,

4. [geïntimeerde 4] in diens hoedanigheid van vennoot,

wonende te [woonplaats] ,

geïntimeerden,

advocaat: mr. C.M. van der Corput te Veldhoven,

als vervolg op de door het hof gewezen tussenarresten van 11 november 2014 en 10 februari 2015 in het hoger beroep van het door de rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector civiel recht gewezen tussenvonnis van 9 februari 2011 en van het door de rechtbank Oost-Brabant, Handelsrecht, zittingsplaats ’s-Hertogenbosch gewezen eindvonnis van 6 maart 2013 tussen appellante - [appellante] - als eiseres, en geïntimeerden -de V.O.F. (geïntimeerde sub 1), [geïntimeerde 2] (geïntimeerde sub 2), [geïntimeerde 3] (geïntimeerde sub 3) en [geïntimeerde 4] (geïntimeerde sub 4), tezamen de V.O.F. c.s.- als gedaagden. Het hof zal de nummering van voornoemde arresten voortzetten.

9 Het tussenarrest van 10 februari 2015

Bij genoemd arrest heeft het hof bepaald dat er een deskundigenonderzoek zal worden verricht door [deskundige] , verbonden aan de Universiteitskliniek voor Paarden, Faculteit Diergeneeskunde. Verder is bepaald dat het voorschot van € 968,-- voorlopig ten laste van [appellante] komt. Voorts is bepaald dat het voorschot van [appellante] , nu aan haar een toevoeging is verleend, voorlopig ten laste van ’s Rijks kas komt.

De deskundige is verzocht om het door hem opgemaakte rapport d.d. 5 april 2012, betrekking hebbende op het paard Zita voor te leggen aan [dierenarts] , in elk geval in mei 2010 verbonden aan Dierenkliniek [plaats] , en om vervolgens verslag te doen van de eventuele op- en aanmerkingen van [dierenarts] op het rapport van 5 april 2012, met inachtneming van de door de rechtbank aan de deskundige gestelde vragen;

Voorts is de deskundige verzocht om vervolgens gemotiveerd zijn visie te geven op de eventuele op- en aanmerkingen die door [dierenarts] zijn gemaakt;

De termijn van inzending van het rapport van de deskundige is bepaald op drie maanden nadat de griffier de ontvangst van het voorschot heeft bericht.

Iedere verdere beslissing is aangehouden.

10 Het verdere verloop van de procedure en de verdere beoordeling

Deskundige [deskundige] heeft zijn deskundigenbericht op 26 februari 2015 aan collega [dierenarts] gezonden met het verzoek om op de inhoud daarvan te reageren, waarna [deskundige] vervolgens gemotiveerd zijn visie kan geven op de eventuele op- en aanmerkingen van [dierenarts] .

Deskundige [deskundige] heeft bij e-mail van 24 maart 2014 aan de griffier van het hof de reactie van 11 maart 2014 van dierenarts [dierenarts] toegezonden.

De griffier van het hof heeft bij brief van 1 april 2015 de reactie doorgezonden naar partijen en medegedeeld, dat het het hof geraden voorkomt om ook dierenarts [dierenarts] te betalen voor haar werkzaamheden. Partijen is daarbij gevraagd zich uiterlijk 15 april 2015 bij brief uit te laten of het voorschot verhoogd mag worden met € 605,00 (inclusief BTW).

Mr. Sarier heeft bij brief van 13 april 2015 bericht, dat appellante akkoord is om het voorschot met een bedrag van € 605,00 inclusief BTW te verhogen.

Mr. Van der Corput heeft bij brief van 13 april 2015 bericht dat hij geen bezwaar heeft tegen verhoging van het voorschot.

Het hof zal beslissen zoals in het dictum is bepaald.

Iedere verdere beslissing zal worden aangehouden.

11 De uitspraak

Het hof:

bepaalt dat voor de kosten van de deskundige een aanvullend voorschot dient te worden voldaan van € 605,00 inclusief btw;

bepaalt dat [appellante] wordt belast met genoemd aanvullend voorschot van € 605,00;

bepaald dat het aanvullend voorschot van [appellante] , nu aan haar een toevoeging is verleend, voorlopig ten laste van ’s Rijks kas komt;

bepaalt dat de deskundige het onderzoek verder zal voortzetten;

verzoekt de deskundige, indien zijn kosten het voorschot te boven mochten gaan, het hof daarover tijdig in te lichten;

bepaalt de termijn waarbinnen het schriftelijk, ondertekend bericht ter griffie van dit hof (postbus 70583, 5201 CZ 's-Hertogenbosch) moet worden ingeleverd nader op twee maanden na heden;

verwijst de zaak naar de rol van 7 juli 2015 in afwachting van het deskundigenbericht;

verstaat dat de zaak na ontvangst van het deskundigenbericht naar de rol wordt verwezen voor memorie na deskundigenbericht aan de zijde van [appellante] .

bepaalt dat de griffier van dit hof een afschrift van dit arrest aan de deskundige zal toezenden;

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit arrest is gewezen door mrs. H.A.G. Fikkers, E.K. Veldhuijzen van Zanten en J.R. Sijmonsma en in het openbaar uitgesproken door de rolraadsheer op 28 april 2015.

griffier rolraadsheer