Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSHE:2015:1567

Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
28-04-2015
Datum publicatie
23-12-2015
Zaaknummer
HD200.118.435_01
Formele relaties
Tussenuitspraak: ECLI:NL:GHSHE:2014:930
Tussenuitspraak: ECLI:NL:GHSHE:2014:3645
Einduitspraak: ECLI:NL:GHSHE:2015:5305
Einduitspraak: ECLI:NL:GHSHE:2016:1210
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

wijziging pensioentoezegging / pensioenovereenkomst;

karakter C-polis;

verjaring

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF ‘s-HERTOGENBOSCH

Sector civiel recht

zaaknummer HD 200.118.435

arrest van 28 april 2015

in de zaak van

[appellante] ,

wonende te [woonplaats] ,

appellante,

advocaat: mr. G.R. Derksen te Enschede,

tegen

[expertise] Expertise B.V.,

gevestigd te [vestigingsplaats] ,

geïntimeerde,

advocaat: voorheen mr. F.B. van Batenburg, thans prof. dr. mr. E. Lutjens te Amsterdam,

als vervolg op de door het hof gewezen tussenarresten van 1 april 2014 en 16 september 2014 in het hoger beroep van het door de rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector kanton, locatie ’s-Hertogenbosch, onder zaak-, rolnummer 786078 / 11-9303/417 gewezen vonnis van 30 augustus 2012.

9 Het tussenarrest van 16 september 2014

Bij dit arrest heeft het hof bepaald dat er een deskundigenonderzoek zal worden verricht door drs. J.P. Nieuwersteeg te [vestigingsplaats] . Verder is bepaald dat het voorschot op de kosten van de deskundige van € 5.000,00 voorlopig ten laste van [geïntimeerde] komt. De termijn van inzending van het rapport van de deskundige is bepaald op drie maanden nadat door de griffier is bericht dat met het onderzoek kan worden begonnen. Iedere verdere beslissing is aangehouden.

10 Het verdere verloop van de procedure en de verdere beoordeling

[geïntimeerde] heeft op 26 september 2014 het voorschot van € 5.000,00 op de aangegeven wijze voldaan.

De deskundige heeft bij brief van 23 februari 2015 aan de griffier van het hof bericht dat de werkzaamheden omvangrijker zijn dan tevoren was ingeschat. De deskundige heeft verzocht om het voorschot te verhogen naar € 10.000,-- (exclusief BTW).

Op 24 februari 2015 heeft de griffier van het hof de brief van de deskundige doorgezonden aan de advocaten van partijen en partijen in de gelegenheid gesteld binnen een termijn van veertien dagen te reageren op deze verhoging.

[geïntimeerde] heeft bij brief van 25 februari 2015 bericht, dat zij akkoord gaat met de verhoging van het voorschot.

[appellante] heeft geen opmerkingen naar voren gebracht.

Het hof zal beslissen zoals in het dictum is bepaald.

Iedere verdere beslissing zal worden aangehouden.

11 De uitspraak

Het hof:

bepaalt dat voor de kosten van de deskundige een aanvullend voorschot dient te worden voldaan van € 7.100,00 inclusief btw;

bepaalt dat [geïntimeerde] laatstgenoemd bedrag na ontvangst van de nota met betaalinstructies die door het Landelijke Dienstencentrum voor de Rechtspraak zal worden verzonden binnen 2 weken zal voldoen;

bepaalt dat de deskundige het onderzoek verder zal voortzetten nadat de griffier heeft bericht dat het aanvullend voorschot is ontvangen;

verzoekt de deskundige, indien zijn kosten het aanvullend voorschot te boven mochten gaan, het hof daarover tijdig in te lichten;

bepaalt de termijn waarbinnen het schriftelijk, ondertekend bericht ter griffie van dit hof (postbus 70583, 5201 CZ 's-Hertogenbosch) moet worden ingeleverd nader op twee maanden;

verwijst de zaak naar de rol van 28 juli 2015 in afwachting van het deskundigenbericht;

verstaat dat de zaak na ontvangst van het deskundigenbericht naar de rol wordt verwezen voor memorie na deskundigenbericht aan de zijde van [appellante] ;

bepaalt dat de griffier van dit hof een afschrift van dit arrest aan de deskundige zal toezenden;

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit arrest is gewezen door mrs. .J.H.A. Venner-Lijten, M. van Ham en A.W. Rutten en in het openbaar uitgesproken door de rolraadsheer op 28 april 2015.

griffier dsheerrolraa