Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSHE:2014:3543

Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
09-09-2014
Datum publicatie
10-09-2014
Zaaknummer
HD 200.135.789_01
Formele relaties
Tussenuitspraak: ECLI:NL:GHSHE:2014:1778
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Toepasselijk Libortarief?

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
S&S 2015/1
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF ’s-HERTOGENBOSCH

Afdeling civiel recht

zaaknummer HD 200.135.789/01

arrest van 9 september 2014

in de zaak van

CMA-CGM (Holland) B.V.,

gevestigd te [vestigingsplaats],

appellante,

advocaat: mr. Ph.C.M. van der Ven te 's-Hertogenbosch,

tegen

Global Producers B.V.,

gevestigd te [vestigingsplaats],

geïntimeerde,

advocaat: mr. A. al Mansouri te Utrecht,

als vervolg op het door het hof gewezen tussenarrest van 17 juni 2014 in het hoger beroep van het door de rechtbank Limburg, locatie Venlo onder zaaknummer 349007 CV EXPL 12-2584 gewezen vonnis van 21 augustus 2013.

6 Het verloop van de procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenarrest van 17 juni 2014;

- de akte na arrest d.d. 17 juni 2014 houdende wijziging/verduidelijking van het petitum met producties van CMA Holland;

- de antwoord akte na tussenarrest met producties van Global Producers.

Vervolgens is arrest bepaald.

7 De verdere beoordeling

7.1.1. Bij genoemd tussenarrest heeft het hof CMA Holland in de gelegenheid gesteld haar petitum nader te verduidelijken op het punt van de contractuele rente en zich uit te laten welk Libor-tarief in artikel 12 lid 6 van haar voorwaarden is bedoeld en welke Libor-tarieven per jaar in de desbetreffende periode golden.

7.1.2. Daarnaast wenste het hof van CMA Holland te vernemen waarom zij aanspraak kan maken op betaling van een “penalty” van 0,75% op grond van de factuur naast betaling van de contractuele rente.

7.1.3. Global Producers mocht vervolgens hierop reageren.

7.2.1. Bij haar akte heeft CMA Holland aangegeven dat het hier betreft “Libor USD 6 maanden”. (akte nr 2.2).

7.2.2. Voorts heeft zij aangegeven dat zij alleen de contractuele rente vordert over de hoofdsom en over de buitengerechtelijke kosten en niet de op de facturen vermelde extra 0,75% (akte nrs 2.4. en 2.5.).

7.3.1. De stelling van CMA Holland dat art. 12 lid 6 van haar Algemene Voorwaarden ziet op de Libor USD 6 maanden is in het geheel niet onderbouwd. CMA geeft ook niets aan over gevolgen van het hanteren van een zesmaands-tarief of over de termijn waarna de rente bij de hoofdsom zou moeten worden opgeteld. Nu CMA Holland zich op deze bepaling beroept en (het moederbedrijf van) CMA Holland de opsteller is van de toepasselijke Algemene Voorwaarden, had het op de weg van CMA Holland gelegen de vereiste informatie gemotiveerd te onderbouwen.

7.3.2. Global Producers heeft gemotiveerd betwist dat de Libor USD 6 maanden als door CMA Holland aangegeven als uitgangspunt voor de berekening van de rente moet worden genomen en zij heeft erop gewezen dat CMA Holland vervolgens in haar berekeningen haar eigen keuzes niet consequent toepast.

7.3.3. Het hof constateert dat het deel van de Algemene Voorwaarden van CMA Holland, waarin is bepaald dat schade wordt vermeerderd met de contractuele rente van “2% over the Libor rate” dermate abstract is geformuleerd dat dit zich niet nader feitelijk laat invullen. Partijen zijn het er immers over eens dat talrijke rentetarieven bestaan, die de naam Libor in samenhang met een termijn (dag, maand, jaar) en een valuta (EUR, USD) dragen, en dat geen rentetarief bestaat dat eenduidig en ondubbelzinnig “Libor rate” wordt genoemd. Daarom is, zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet voldoende onderbouwd dat en waarom het tarief “Libor USD 6 maanden” is overeengekomen en kan verder geen betekenis worden toegekend aan de overeengekomen term “Libor rate”. Het hof zal derhalve toewijzen de contractuele rente van 2%, welk deel van de rente niet is betwist. Deze rente zal, gelijk het uitgangspunt is van art. 6:119 lid 2 BW, per jaar worden berekend (vanaf de vervaldata van de facturen).

7.3.4. Door CMA Holland is gesteld dat uit artikel 12 lid 6 van de Algemene Voorwaarden voortvloeit dat de contractuele rente vanaf de dag der dagvaarding ook verschuldigd is over de gevorderde buitengerechtelijke kosten van € 800,-. Door Global Producers is niet betwist dat rente over de buitengerechtelijke kosten verschuldigd is, maar wel betwist zij de hoogte daarvan, voor zover die gebaseerd is op het Libor-tarief.

7.3.5. Het hof zal, gelijk bij de hoofdsom, ook hier toewijzen een rentepercentage van 2%, te berekenen vanaf de dag der dagvaarding.

7.3.6. Het meer of anders gevorderde zal worden afgewezen.

7.4.1. Het hof had reeds geoordeeld dat de grieven van CMA Holland slagen. Het beroepen vonnis zal worden vernietigd. De hoofdvordering van CMA Holland tot betaling van

€ 22.151,21 zal worden toegewezen als in het dictum te melden vermeerderd met een contractuele rente van 2% per jaar vanaf de vervaldatum van de respectieve facturen tot aan de betaling daarvan. Daarnaast zullen de gevorderde buitengerechtelijke kosten, vermeerderd met 2% rente per jaar vanaf de dag der dagvaarding tot die der betaling worden toegewezen, alsmede de kosten van de procedure. Het meer of anders gevorderde zal worden afgewezen.

7.4.2. Als de in het ongelijk gestelde partij zal Global Producers worden veroordeeld in de kosten van de procedure in eerste aanleg en in hoger beroep. Bij de begroting van de proceskosten zal het hof de kosten van de laatste akte van CMA Holland voor haar rekening laten, nu deze kosten nodeloos door CMA Holland zijn veroorzaakt.

7.4.3. Het meer of anders gevorderde zal worden afgewezen.

8 De uitspraak

Het hof:

vernietigt het tussen partijen op 21 augustus 2013 door de rechtbank Limburg, locatie Venlo uitgesproken vonnis;

en opnieuw rechtdoende:

veroordeelt Global Producers tot betaling aan CMA Holland van het bedrag van € 22.151,21, te vermeerderen met 2% rente per jaar te berekenen over iedere factuur vanaf de vervaldatum daarvan (zoals vermeld in paragraaf 2 van de inleidende dagvaarding) tot aan de dag van de algehele voldoening van de betreffende factuur;

veroordeelt Global Producers tot betaling aan CMA Holland van het bedrag van € 800,-, vermeerderd met 2% rente per jaar vanaf de dag der inleidende dagvaarding tot aan de dag van de algehele voldoening van dit bedrag;

veroordeelt Global Producers in de kosten van de procedure, aan de zijde van CMA Holland in eerste aanleg begroot op € 949,71 aan verschotten en € 400,- aan salaris advocaat en in hoger beroep op € 1.946,25 aan verschotten en € 3.474,- aan salaris advocaat;

verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit arrest is gewezen door mrs. H.A.G. Fikkers, L.S. Frakes en D.A.E.M. Hulskes en in het openbaar uitgesproken door de rolraadsheer op 9 september 2014.