Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSHE:2014:3357

Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
02-09-2014
Datum publicatie
02-09-2014
Zaaknummer
HD 200.129.316_01
Formele relaties
Na prejudiciële beslissing van : ECLI:NL:HR:2014:525
Einduitspraak: ECLI:NL:GHSHE:2015:211
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

meest gerede partij (i.c. huurder) in de gelegenheid gesteld de bewindvoerder op te roepen om in het geding te verschijnen. Onbekendheid partijen t.t.v. dagvaarding in hoger beroep met arrest HR d.d. 7 maart 2014 (art.1:431 lid 1 BW).

Wetsverwijzingen
Burgerlijk Wetboek Boek 1 431
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF ’s-HERTOGENBOSCH

Afdeling civiel recht

zaaknummer HD 200.129.316/01

arrest van 2 september 2014

in de zaak van

[appellant],

wonende te [woonplaats],

appellant,

advocaat: mr. P.G.C.P. Smits te 's-Hertogenbosch,

tegen

Stichting Woonwijze, voorheen genaamd Woningstichting Ons Bezit,

gevestigd te [vestigingsplaats],

geïntimeerde,

advocaat: mr. L.R.G.M. Spronken te 's-Hertogenbosch,

als vervolg op het door het hof gewezen tussenarrest van 10 juni 2014 in het hoger beroep van het door de rechtbank Oost-Brabant, kanton 's-Hertogenbosch onder zaaknummer 867827/7 en rolnummer 12-11274 gewezen vonnis van 21 maart 2013.

6 Het verloop van de procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenarrest van 10 juni 2014;

- het H-formulier d.d. 2 juli 2014 van de zijde van [appellant];

- de akte d.d. 8 juli 2014 van de zijde van Woonwijze.

Hierna is arrest bepaald.

7 De verdere beoordeling

7.1.

Bij genoemd tussenarrest heeft het hof partijen in de gelegenheid gesteld zich bij akte uit te laten over de beslissing van de Hoge Raad van 7 maart 2014, ECLI:NL:HR:2014:525, en de consequenties daarvan voor de onderhavige zaak. Daarop heeft [appellant] bij H-formulier verzocht tot oproeping van de bewindvoerder. Het hof beschouwt dit H-formulier als akte. Voorts heeft Woonwijze bij akte meegedeeld zich te zullen refereren aan het oordeel van het hof.

7.2.

Nu [appellant] heeft verzocht de bewindvoerder op te roepen en Woonwijze daar geen bezwaar tegen heeft gemaakt, ziet het hof aanleiding om in dit specifieke geval, waarin [appellant] in hoger beroep is gekomen voordat de Hoge Raad voornoemde beslissing van 7 maart 2014 heeft genomen, [appellant], als meest gerede partij, in de gelegenheid te stellen zijn bewindvoerder op te roepen in het geding te verschijnen om dit, als formele procespartij, verder ten behoeve van [appellant] te voeren. Het hof verzoekt de bewindvoerder, zo hij het geding overneemt, in een door hem te nemen akte aan te geven dat hij de procedure wenst voort te zetten zolang het bewind tijdens deze procedure voortduurt en desgewenst de stellingen of standpunten over te nemen c.q. aan te passen. Woonwijze zal vervolgens de gelegenheid krijgen bij antwoordakte te reageren.

Indien er van de zijde van de bewindvoerder geen, dan wel niet tijdig, een akte wordt genomen of indien de bewindvoerder verklaart het geding niet voort te zetten, zal het hof [appellant] alsnog niet-ontvankelijk verklaren in zijn hoger beroep.

7.3.

Het hof houdt iedere verdere beslissing aan.

8 De uitspraak

Het hof:

verwijst de zaak naar de rol van 30 september 2014 voor akte aan de zijde van (de bewindvoerder van) [appellant] met de hiervoor onder 7.2 vermelde doeleinden, waarna Woonwijze in de gelegenheid gesteld zal worden een antwoordakte te nemen;

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit arrest is gewezen door mrs. W.H.B. den Hartog Jager, A.P. Zweers-van Vollenhoven en J.P. de Haan en in het openbaar uitgesproken door de rolraadsheer op 2 september 2014.