Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSHE:2014:318

Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
14-02-2014
Datum publicatie
17-04-2015
Zaaknummer
20-002954-10 OWV
Formele relaties
Na terugverwijzing door: ECLI:NL:HR:2010:BL1454
Eerste aanleg: ECLI:NL:RBSHE:2004:AT0346, (Gedeeltelijke) vernietiging en zelf afgedaan
Cassatie: ECLI:NL:HR:2015:3025, Bekrachtiging/bevestiging
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Verwijzing na Hoge Raad
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

Ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel uit mensensmokkel. Het hof stelt het bedrag waarop het door de veroordeelde wederrechtelijk verkregen voordeel wordt geschat vast op € 4.894.630,52 en legt de veroordeelde de verplichting op tot betaling aan de Staat van een bedrag van € 4.884.630,52.

Rente opgebouwd over de in beslag genomen gelden wordt als vervolgprofijt beschouwd, welk vervolgprofijt als voordeel uit de baten van het strafbare feit wordt ontnomen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Afdeling strafrecht

Parketnummer : 20-002954-10 OWV

Uitspraak : 14 februari 2014

TEGENSPRAAK

Arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken van het gerechtshof

's-Hertogenbosch

gewezen – na terugwijzing van de zaak door de Hoge Raad der Nederlanden – op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank 's-Hertogenbosch van 8 januari 2004 op de vordering ex artikel 36e, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht, in de zaak met parketnummer 01-089066-00 tegen:

[veroordeelde] ,

geboren te [geboorteplaats] ([geboorteland]) op [geboortedag] 1962,

wonende te [woonplaats], [adres],

waarbij aan veroordeelde de verplichting werd opgelegd tot betaling aan de Staat van een geldbedrag ter grootte van € 8.737.352,-- ter ontneming van het geschatte wederrechtelijk verkregen voordeel dat zij door middel van of uit de baten van soortgelijke feiten terzake waarvan zij is veroordeeld heeft verkregen.

Hoger beroep

De veroordeelde heeft tegen voormeld vonnis hoger beroep ingesteld.

Bij arrest van 13 juli 2010, nr. S 08/00343 P, heeft de Hoge Raad het in de onderhavige zaak gewezen arrest van dit hof d.d. 18 januari 2008, parketnummer 20/002381-04, vernietigd en de zaak teruggewezen naar dit hof, opdat de zaak op het bestaande hoger beroep opnieuw wordt berecht en afgedaan.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep, alsmede het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door en namens de veroordeelde naar voren is gebracht.

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof het beroepen vonnis zal vernietigen en, opnieuw rechtdoende, de hoogte van het door veroordeelde wederrechtelijk verkregen voordeel zal vaststellen op het bedrag van € 7.336.255,00 en aan de veroordeelde de verplichting zal opleggen tot betaling aan de Staat van het geschatte voordeel tot een bedrag van € 7.311.255,00.

De verdediging heeft bepleit dat:

 • -

  de vermogensvergelijking niet aan de oplegging van de ontnemingsmaatregel ten grondslag behoort te worden gelegd;

 • -

  het door de veroordeelde met mensensmokkel behaalde voordeel $ 302.000,- minus
  € 26.238,40 bedraagt;

 • -

  het hof de driedubbele schending van het recht op berechting binnen een redelijke termijn ten grondslag zal leggen aan een zeer aanzienlijke vermindering van de betalingsverplichting.

Vonnis waarvan beroep

Het vonnis zal worden vernietigd omdat het hof zich daarmee niet kan verenigen.

Vordering

De schriftelijke vordering van de officier van justitie strekt tot de vaststelling van het door veroordeelde wederrechtelijk verkregen voordeel op een bedrag van € 14.542.571,00 en tot oplegging van de verplichting tot betaling aan de staat van het geschatte voordeel tot datzelfde bedrag.

De beoordeling

Veroordeelde is bij onherroepelijk arrest van dit hof van 21 oktober 2003 in de strafzaak onder parketnummer 20.000081.03 tot straf veroordeeld ter zake van:

 • -

  het een beroep of gewoonte maken van een ander uit winstbejag behulpzaam zijn bij het verblijven in Nederland en hem daartoe uit winstbejag gelegenheid, middelen of inlichtingen verschaffen terwijl zij weet dat dat verblijf wederrechtelijk is, terwijl het feit in vereniging wordt begaan door meerdere personen, gepleegd in de periode van
  1 juni 2000 tot en met 31 augustus 2000 in Nederland;

 • -

  deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven, gepleegd in de periode van 1 januari 2000 tot en met 10 oktober 2000 in Nederland en Frankrijk.

Ingevolge het bepaalde in artikel 36e van het Wetboek van Strafrecht moet worden onderzocht of, en zo ja in hoeverre, veroordeelde wederrechtelijk voordeel – waaronder begrepen besparing van kosten – heeft verkregen door middel van of uit de baten van de bewezen verklaarde dan wel soortgelijke feiten dan wel andere strafbare feiten er op enigerlei wijze toe hebben geleid dat de veroordeelde wederrechtelijk voordeel heeft verkregen.

Het bewijs

1. Het arrest van dit hof d.d. 21 oktober 2003, parketnummer 20.000081.03, waarbij veroordeelde is veroordeeld voor:

 • -

  het een beroep of gewoonte maken van een ander uit winstbejag behulpzaam zijn bij het verblijven in Nederland en hem daartoe uit winstbejag gelegenheid, middelen of inlichtingen verschaffen terwijl zij weet dat dat verblijf wederrechtelijk is, terwijl het feit in vereniging wordt begaan door meerdere personen, gepleegd in de periode van 1 juni 2000 tot en met 31 augustus 2000 in Nederland;

 • -

  deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven, gepleegd in de periode van 1 januari 2000 tot en met 10 oktober 2000 in Nederland en Frankrijk.

2. Het rapport inzake strafrechtelijk financieel onderzoek contra [veroordeelde], rapportnr. PL2219/00-00053, d.d. 18 september 2002, opgemaakt door [verbalisant 1] en [verbalisant 2], beiden inspecteur van politie, en [verbalisant 3], buitengewoon opsporingsambtenaar van politie, zijnde een geschrift als bedoeld in artikel 344, eerste lid, aanhef en onder 5 Wetboek van Strafvordering, (opgenomen op p. 25-83 in de ordner met het opschrift “Ontnemingsdossier PL2219/00-000053 Rapportage Deel 1. Rapport en Bijlagen 1 t/m 18.7”), voor zover inhoudende – zakelijk weergegeven – als volgt:

5.2.1.1. Bankrekeningen [veroordeelde] en [betrokkene 3].

Door mij, [verbalisant 3], werd een analyse gemaakt van de bankrekeningen die door [veroordeelde], en [betrokkene 3], worden aangehouden bij de Bank of China te Luxemburg. Naar aanleiding van rechtshulpverzoeken werden originele stukken, waaronder bankafschriften, ontvangen van de Luxemburgse autoriteiten. Betreffende bankafschriften werden door de opsporingsambtenaren [verbalisant 2], [verbalisant 1] en [verbalisant 3] verwerkt in een rekenblad.

Het betreft de navolgende bankrekeningen vanaf 1 januari 1993:

[rekeningnummer] USD-rekening ten name van [veroordeelde]

[rekeningnummer] GBP-rekening ten name van [veroordeelde]

[rekeningnummer] FRF-rekening ten name van [veroordeelde]

[rekeningnummer] NLG-rekening ten name van [veroordeelde]

[rekeningnummer] USD-rekening ten name van [veroordeelde]

[rekeningnummer] NLG-rekening ten name van [betrokkene 3],

[rekeningnummer] USD-rekening ten name van [betrokkene 3],

5.2.1.2. Samenvoegen gegevens [veroordeelde] en [betrokkene 3].

Onder meer op 29 november 2000, omstreeks 13.24 uur en op 30 november 2000, omstreeks 09.55 uur, verklaarde [betrokkene 3], over haar bankrekeningen bij de Bank of China te Luxemburg.

Zij verklaarde dat [veroordeelde] haar begin 1998 benaderd had of het mogelijk was haar bankrekening te gebruiken bij het storten van geld vanuit de Verenigde Staten van Amerika (V.S.) en dat de eerste storting ongeveer in maart 1998 plaatsvond.

Indien het geld binnen was reed zij met haar auto naar Luxemburg om het geld van haar rekening op te halen en nadien over te dragen aan [veroordeelde].

Verder verklaarde zij dat in de maand oktober 1998 door [veroordeelde] een bedrag op haar bankrekening werd gestort van ongeveer NLG 900.000.- bestaande uit US dollars en Nederlandse guldens. Van dit bedrag had zij onder andere USD 100.000.- in kontanten opgenomen en in het bankgebouw te Luxemburg overhandigd aan [naam], zijnde de zus van [veroordeelde].

Naar aanleiding van deze verklaringen over de verstrengeling tussen de bankrekeningen van [betrokkene 3] en van [veroordeelde] en de vaststelling dat ook op de bankrekeningen van [veroordeelde], veelvuldig bedragen vanuit de V.S. werden gestort, heb ik, [verbalisant 3], overzichten gemaakt waarin zowel de transacties van de bankrekeningen van [veroordeelde], als de transacties van de bankrekeningen van [betrokkene 3], gezamenlijk zijn verwerkt.

Naar aanleiding van mijn onderzoek heb ik uit vermelde bankrekeningen de volgende selecties gemaakt:

• Overboekingen vanuit de Verenigde Staten van Amerika (V.S.), via de Bank of China te New York

• Opnamen van en stortingen op vermelde bankrekeningen waarvan de besteding of de herkomst onbekend is.

• Overige boekingen, bestaande uit

 • -

  boekingen tussen betreffende rekeningen onderling en

 • -

  overboekingen naar derden.

5.2.1.3. Overboekingen vanuit V.S. ten gunste van [veroordeelde] en [betrokkene 3]

Uit deze rekenbladen blijkt dat de volgende totaalbedragen werden ontvangen via de Bank of China te New York:

• In de periode vanaf 1 september 1998 tot 15 september 2000 een bedrag van USD 1.686.240,33. Dit is tegen een ongewogen gemiddelde koers over de periode van 1998 t/m 2000 van NLG 2,14 een bedrag van NLG 3.608.554,-.

• In de hele periode vanaf 1 januari 1993 tot 15 september 2000 een bedrag van USD 2.782.437,83. Dit is tegen een ongewogen gemiddelde koers over de periode van 1993 t/m 2000 van NLG 1,92 een bedrag van NLG 5.342.280,-.

Een bedrag van USD 9.500,- werd op 4 november 1993 overgeboekt door [veroordeelde], en een bedrag van USD 19.000,- werd op 3 november 1994 overgeboekt door [naam], (zijnde de zus van [veroordeelde]). Alle overige overboekingen zijn afkomstig van onbekend gebleven derden.

Uit de ter beschikking gestelde Luxemburgse bankbescheiden blijkt dat behalve de bedragen die oorspronkelijk uit New York afkomstig zijn een groot gedeelte van de overgeboekte bedragen oorspronkelijk afkomstig is uit Hong Kong. Ook zijn enkele bedragen oorspronkelijk afkomstig uit Pnom Penh (Cambodja) en Manilla (Filippijnen). Via de Bank of China te New York werden betreffende bedragen overgeboekt naar de Bank of China te Luxemburg.

5.2.1.4. Opnamen/stortingen bankrekeningen met onbekende besteding of herkomst

Uit deze rekenbladen blijkt dat in de periode vanaf 1 januari 1993 tot 15 september 2000:

• In totaal een bedrag van, omgerekend, USD 2.382.151,72 in kontanten werd opgenomen, bestaande uit:

 • -

  FRF 300.000,-

 • -

  GBP 60.386,47

 • -

  NLG 722.500,-

 • -

  USD 1.937.351,72

Tegen een gemiddelde stelkoers USD = NLG 1,92 werd in betreffende periode in totaal een bedrag van NLG 4.573.729.- in kontanten opgenomen.

• In totaal een bedrag van, omgerekend, USD 959.175,44 in kontanten werden gestort waarvan de herkomst onbekend gebleven is, bestaande uit:

 • -

  FRF 300.000,-

 • -

  NLG 304.950,-

 • -

  USD 759.175,44

Tegen een gemiddelde stelkoers van USD = NLG 1,92 werd in betreffende periode in totaal een bedrag van NLG 1.841.616.- in kontanten gestort.

In de periode vanaf 1 september 1998 tot 15 september 2000:

• Werd in totaal een bedrag van, omgerekend, USD 1.622.604,73 in kontanten opgenomen, bestaande uit:

 • -

  GBP 60.386,47

 • -

  NLG 722.500,-

 • -

  USD 1.190.458,-

Tegen een gemiddelde stelkoers van NLG 2,14 werd in betreffende periode in totaal een bedrag van NLG 3.472.374,12 in kontanten opgenomen.

5.2.1.5. Overige boekingen.

In dit hoofdstuk zijn de resterende boekingen van de onderzochte bankrekeningen vermeld.

Ook hieruit blijkt onder meer de verstrengeling tussen de bankrekeningen van [veroordeelde] en die van [betrokkene 3].

• Boekingen tussen betreffende rekeningen onderling:

[veroordeelde], versus [veroordeelde];

[veroordeelde], versus [betrokkene 3], en

[betrokkene 3], versus [betrokkene 3]

Op 21 september 1998 werd in totaal een bedrag van USD 300.215,90 in drie bedragen van de USD-rekening van [veroordeelde], nr. [rekeningnummer], naar de USD-rekening [rekeningnummer] van [betrokkene 3], geboekt.

Op 4 november 1999 werd een bedrag van USD 100.000.- van de USD-rekening van [veroordeelde], nr. [rekeningnummer], na omwisseling, naar de eigen GBP-rekening [rekeningnummer] geboekt.

Op 9 mei 2000 werd een bedrag van USD 330.000.- van de USD-rekening van [veroordeelde], nr. [rekeningnummer], na omwisseling, naar de eigen NLG-rekening [rekeningnummer] geboekt.

Op 11 september 2000 werd een bedrag van USD 99.970.- van de USD-rekening van [veroordeelde], nr. [rekeningnummer], naar de eigen NLG-rekening [rekeningnummer] geboekt.

Op 21 september 1998 werd een bedrag van NLG 309.625,90 van de NLG-rekening van [veroordeelde], nr. [rekeningnummer], naar de NLG-rekening [rekeningnummer] van [betrokkene 3], geboekt.

Op l5 juni 2000 werd een bedrag van USD 26.551 71 van de USD-rekening van [betrokkene 3], nr. [rekeningnummer], na omwisseling, naar de eigen NLG-rekening [rekeningnummer] geboekt.

• Overboekingen naar derden:

[veroordeelde], versus [naam];

[veroordeelde], versus [betrokkene 6] via de vader van [betrokkene 6];

[betrokkene 3], versus [betrokkene 3], via de vader van [betrokkene 6];

[betrokkene 3], versus [betrokkene 6] en

[betrokkene 3], versus een onbekende derde.

Op 6 december 1993 werd een bedrag van USD 50.000.- van de USD-rekening van [veroordeelde], nr. [rekeningnummer], naar de USD-rekening [rekeningnummer] geboekt van [naam]. Uit onderzoek is gebleken dat laatstgenoemde de echtgenote is van medeverdachte [naam], en dat bedoelde bankrekening mede op naam staat van laatstgenoemde.

Op 21 september 1998 werd een bedrag van USD 5.000.- van de USD-rekening van [betrokkene 3], nr. [rekeningnummer], geboekt naar het hoofdkantoor van de Bank of China, ten gunste van [naam].

Op 8 september 2000 werd een bedrag van NLG 120.000.- van de NLG-rekening van [veroordeelde], nr. [rekeningnummer], naar [naam] te Wenzhou in China geboekt. Uit onderzoek is gebleken dat laatstgenoemde de vader is van medeverdachte [betrokkene 6]. Op 9 november 2000, omstreeks 13.34 uur verklaarde [naam] dat zijn vader een zakenman in China is, enigszins vermogend is en dat hij enkele maanden daarvoor een bedrag van ongeveer NLG 120.000.- vanuit China naar hem had overgemaakt.

Op 1 augustus 2000 werd een bedrag van NLG 130.000.- van de NLG-rekening van [betrokkene 3], nr. [rekeningnummer], naar [naam] te Wenzhou in China geboekt. Uit onderzoek is gebleken dat laatstgenoemde de vader is van medeverdachte [betrokkene 6]. Op 1 december 2000, omstreeks 10.11 uur, verklaarde [betrokkene 3], dat dit bedrag vanuit China werd overgemaakt naar haar rekening bij de Rabobank te Eindhoven en dat dit bedrag door haar werd gebruikt bij de aankoop van haar woning.

Op 3 oktober 2000 werd een bedrag van NLG 180.000.- van de NLG-rekening van [betrokkene 3], nr. [rekeningnummer], naar de NLG-rekening [rekeningnummer] geboekt van medeverdachte [betrokkene 6].

[betrokkene 6] heeft diverse malen verklaard over dit bedrag. Op 9 november 2000, omstreeks 11.34 uur, verklaarde hij betreffend bedrag begin oktober van [betrokkene 3] ([betrokkene 3]) heeft ontvangen en dat hij een vermoeden heeft dat [betrokkene 3] dat bedrag van [veroordeelde] had geleend. Hij vermoedde dat [betrokkene 3] een soort tussenpersoon naar hem toe was.

5.2.1.6. Conclusie bankrekeningen [veroordeelde] en [betrokkene 3].

Resumerend kan worden gesteld er voldoende aanwijzingen zijn dat de verdachte [veroordeelde]:

 1. sedert januari 1993 haar Luxemburgse bankrekeningen gebruikte om (een deel van) haar gegenereerde vermogen - vermoedelijk afkomstig van de mensensmokkelactiviteiten - onder te brengen. Een deel van deze overgeboekte bedragen is oorspronkelijk afkomstig uit New York (VS). Een groot deel van de via New York overgeboekte bedragen is oorspronkelijk afkomstig uit Hongkong, terwijl er ook enkele bedragen oorspronkelijk afkomstig zijn uit Pnom Penh (Cambodja) en Manilla (Filippijnen).
  In de periode van 18 augustus 1993 tot en met 29 april 1994 werden op haar Luxemburgse bankrekeningen 13 maal vanuit New York door verschillende personen met Chinese namen geldbedragen overgeboekt. Wij, rapporteurs, zagen dat meerdere kleine bedragen (USD 2.995,-; USD 9.500,- of USD 10.000,-) werden bijgeschreven, afkomstig van al dan niet dezelfde persoon, hetgeen duidt op het zogenoemde smurfen (Deze verplaatsingsmethode betreft een voorkeur van de cliënt voor transacties onder het grensbedrag waarbij aanleiding is om te veronderstellen, dat deze daarmee melding wil voorkomen. Bepaalde indicatoren van de indicatorenlijst onder algemene transacties vermelden een grensbedrag van USD 10.000.- of NLG 25.000.-.). Dit smurfen komt bij meerdere personen voor. In totaal werd vanuit New York USD 126.995,- ontvangen.

 2. Sedert maart 1998 om soortgelijke redenen (het overboeken van geldbedragen vanuit New York en het smurfen) eveneens gebruik maakte van de Luxemburgse bankrekeningen van een derde te weten van de medeverdachte [betrokkene 3].

5.2.2. Deelonderzoek verdachte [betrokkene 3].

5.2.2.1. Bevindingen bankrekeningen Luxemburg.

Met behulp van internationale rechtshulp werd informatie verkregen van de Bank of China (B.O.C.) te Luxemburg omtrent de bankrekeningen van verdachte [betrokkene 3], onder nummers [rekeningnummer] (Nederlandse gulden, NLG) en [rekeningnummer] (Amerikaanse Dollar, USD).

Met betrekking tot onderzoek in de verkregen Luxemburgse bankgegevens werd een proces-verbaal van bevindingen opgemaakt d.d. 7 juni 2001, nummer PL2219/00-000089.

Voorts werd hieromtrent een aanvullend proces-verbaal opgemaakt d.d. 1 mei 2002, nummer PL2219/00-000089.

Bij deze processen-verbaal zijn de volgende overzichten gevoegd.

 • -

  een volledig overzicht van de ingebrachte bankgegevens betreffende [betrokkene 3]

 • -

  een overzicht van de kasopnames / opnamen en kasstortingen

 • -

  een overzicht van (enkele) overboekingen van de NLG-rekening van [betrokkene 3]

 • -

  een overzicht van stortingen vanuit New York door diverse personen

 • -

  een overzicht van enkele overboekingen / inkomsten op de USD-rekening van [betrokkene 3], afkomstig van de Luxemburgse bankrekening van [veroordeelde].

[betrokkene 3], verklaarde onder meer dat [veroordeelde] met haar toestemming gebruik maakte van haar Luxemburgse bankrekeningen.

Uit bedoelde overzichten / bankgegevens blijken de volgende overboekingen / ontvangsten op de genoemde Luxemburgse bankrekening(en) van [betrokkene 3], direct afkomstig van de Luxemburgse bankrekening(en) van [veroordeelde].

Op de NLG-rekening

1. afkomstig van [rekeningnummer] NLG 309.625,90

Op de USD-rekening

2. 21-09-98 afkomstig van [rekeningnummer] USD 100.345,90

3. 21-09-98 afkomstig van [rekeningnummer] USD 99.985,00

4. 21-09-98 afkomstig van [rekeningnummer] USD 99.885,00.

Voorts blijkt uit de bankgegevens / overzichten.

 • -

  Op de USD-bankrekening worden er vanuit New York in de periode van 17 april 1998 t/m 8 december 1998 door 10 verschillende personen met Oosterse namen geldbedragen overgeboekt. Vier van hen boeken meer dan 1 keer geldbedragen over.
  Wij, rapporteurs, zagen dat op dezelfde dag meerdere kleine bedragen (USD 9.690,00 of 3x USD 2.890,-) werden bijgeschreven, afkomstig al dan niet van dezelfde persoon, hetgeen duidt op het zogenoemde smurfen. Dit smurfen komt bij meer personen voor. In totaal werd vanuit New York USD 197.835,- ontvangen.
  [betrokkene 3], verklaarde deze personen niet te kennen en te vermoeden dat deze stortingen afkomstig waren van de mensensmokkel.

 • -

  Omtrent de kasopnames verklaarde [betrokkene 3], deze te hebben gedaan in opdracht van [veroordeelde]; daarvoor naar Luxemburg te zijn gereden en het geld aan [veroordeelde], te hebben gegeven. In totaal werd USD 324.842,62 cash opgenomen waarvan een bedrag van USD 100.000.- aan de zus van [veroordeelde], te weten [naam], werd gegeven.

 • -

  Een overboeking op 1 augustus 2000 in opdracht van [betrokkene 3], van NLG 130.000,- naar de bankrekening van [naam], bij de Bank of China te Wenzhou.
  Door [betrokkene 3], werd onder meer op 29 november 2000 en 25 april 2001 verklaard, dat zij van [veroordeelde], NLG 130.000,- heeft geleend voor de aankoop van haar woning, [adres] te Eindhoven. Dit geld van [veroordeelde] stond op de bankrekening van [betrokkene 3], bij de B.O.C. te Luxemburg en werd na bemiddeling via de bankrekening van [naam], de vader van verdachte [betrokkene 6] weer overgeboekt naar de bankrekening bij de Rabobank van [betrokkene 3], te Eindhoven. De reden voor haar was om geen problemen te krijgen met de belastingdienst.
  , wist, dat dit geld van [veroordeelde], was en dat zij dat had verdiend met haar mensensmokkelactiviteiten.

 • -

  Een overboeking op 3 oktober 2000 in opdracht van [betrokkene 3], van NLG 180.000,- naar de bankrekening van [betrokkene 6].
  Door [veroordeelde], werd verklaard op 07 februari 2001, dat door haar NLG 180.000,- aan [betrokkene 6] werd geleend. Tevens verklaarde zij dat dit geld niet van [betrokkene 3] was maar van haar.
  Door [betrokkene 3], werd verklaard op 30 november 2000 en 25 april 2001 dat zij in opdracht van [veroordeelde] een geldbedrag van NLG 180.000,- had overgemaakt van haar Luxemburgse bankrekening voor een lening aan [betrokkene 6].

5.2.2.3. Bevindingen in beslag genomen bescheiden onder [betrokkene 3].

Tijdens de actiedag op 10 oktober 2000 werd tevens in het perceel [adres] te Eindhoven, zijnde de woning van verdachte [betrokkene 3], doorzoeking verricht.

Uit het proces-verbaal van bevindingen van verbalisanten [verbalisant 8] en [verbalisant 9] blijkt

 • -

  dat in de woning, kelder van [betrokkene 3], een kluis werd aangetroffen. In de kluis lag een in plastic verpakte bruine enveloppe inhoudende een geldbedrag van NLG 170.000,-. [betrokkene 3], en [veroordeelde], verklaarden hieromtrent dat dit geld van [veroordeelde], betrof, dat aan [betrokkene 3], in bewaring was gegeven.

 • -

  dat in de kelder een schoudertas werd aangetroffen met daarin 2 kluissleutels; een van een bankkluis, [kluisnummer] van [betrokkene 3], en een van een bankkluis, [kluisnummer] op naam van [veroordeelde], bij de Rabobank aan de Leenderweg 254 te Eindhoven, alsmede een veiligheidssleutel van het appartement van [veroordeelde] te Parijs.

 • -

  dat in [kluisnummer] van [betrokkene 3], een aantal sieraden en een lange kluissleutel werden aangetroffen, waarvan [betrokkene 3], verklaarde dat deze eigendom van [veroordeelde] waren.

 • -

  Voorts werden in de bankkluis van [betrokkene 3], 4 bankafschriften aangetroffen van de bankrekening van [veroordeelde]. Dit betreft zogenaamde bevestigingen van deposito’s.

Uit het proces-verbaal van bevindingen van [verbalisant 4], d.d. 30 november 2000 blijkt onder meer dat in de [kluisnummer] bij de Rabobank van [betrokkene 3], Franstalige documenten werden aangetroffen met betrekking tot de verkoop van een appartement te Parijs door [veroordeelde] en haar ex-echtgenoot [naam].

5.2.2.5. Processen verbaal van verhoor [betrokkene 3].

[betrokkene 3], verklaart omtrent de mensensmokkel van [veroordeelde], onder meer:

op 29 november 2000, omstreeks 13.24 uur,

 • -

  [verklaring]


 • -

  [verklaring]

 • -


  [verklaring]

 • -

  [verklaring]

 • -

  [verklaring]

 • -


  [verklaring]

 • -

  [verklaring]

op 30 november 2000, omstreeks 09.55 uur,

 • -

  [verklaring]

 • -

  [verklaring]

 • -


  [verklaring]

 • -


  [verklaring]

op 30 november 2000, omstreeks 13.36 uur:

 • -

  [verklaring]

 • -

  [verklaring]

 • -


  [verklaring]

 • -

  [verklaring]

 • -

  [verklaring]

 • -


  [verklaring]

op 1 december 2000, omstreeks 10.11 uur:

 • -

  [verklaring]

 • -

  [verklaring]

 • -

  [verklaring]

op 1 december 2000, omstreeks 13.20 uur:

- [verklaring]

op 25 april 2001, omstreeks 15.04 uur:

 • -

  [verklaring]

 • -


  [verklaring]

 • -


  [verklaring]

 • -


  [verklaring]


op 2 mei 2001, omstreeks 09.05 uur:

 • -

  [verklaring]

 • -

  [verklaring]

op 1 mei 2002, omstreeks 09.00 uur:

 • -

  [verklaring]

 • -

  [verklaring]

5.2.3. Deelonderzoek verdachte [betrokkene 4].

5.2.3.1.1. Telefoonabonnement afgesloten voor [veroordeelde], vanaf september 1998.

Tijdens de actiedag op 10 oktober 2000 werd tevens in het perceel [adres] te Eindhoven, zijnde de woning van verdachte [betrokkene 4], doorzoeking verricht. Hier werden onder meer aangetroffen:

 • -

  zakagenda’s en bureauagenda’s met aantekeningen;

 • -

  12 stuks verschillende boardingspassen;

 • -

  28 verschillende vliegtickets;

 • -

  5 treintickets Brussel-Parijs, Parijs-Berchem, Antwerpen; Brussel, d.d. 2 oktober 1998, 16 februari 1998, 9 december 1998, 11 december 1998 en 25 april 2000;

 • -

  verschillende valuta;

 • -

  bescheiden en nota’s KPN met betrekking tot [telefoonnummer] en

 • -

  huurovereenkomst bestelauto d.d. 7 september 2000.

Uit het proces-verbaal van bevindingen d.d. 16 november 2000 van [verbalisant 4], brigadier van de regiopolitie Brabant Zuid-Oost is gebleken dat bij de doorzoeking in de woning van verdachte [betrokkene 4] een aantal telefoonrekeningen over de periode van 20 augustus 1999 tot en met 22 augustus 2000 werd aangetroffen betreffende de GSM [telefoonnummer] in gebruik bij [veroordeelde], voor een totaalbedrag van NLG 29.851,09.

Uit de tijdens de doorzoeking in de woning van [betrokkene 4], [adres] te Eindhoven aangetroffen postbankafschriften van de Postbankrekening [rekeningnummer] op naam van [betrokkene 4] over de periode 28 juli 1998 tot en met 28 december 1999, blijkt

 • -

  dat door [betrokkene 4] een aantal van de telefoonrekeningen, genoemd in het voornoemd proces-verbaal van [verbalisant 4], werd betaald.

 • -

  dat door [betrokkene 4] van 5 november 1998 tot en met 6 augustus 1999 nog een tiental telefoonrekeningen van [veroordeelde], werden betaald.

Voorts zag ik, rapporteur [verbalisant 2], dat kort voor of omstreeks de betaling van deze telefoonrekeningen, ook stortingen op eigen rekening werden verricht.

[betrokkene 4], verklaart omtrent de telefoonrekeningen en het voor [veroordeelde], afgesloten abonnement:

op 20 december 2000, omstreeks 09.18 uur:

[verklaring]

op 16 februari 2001 omstreeks 14.00 uur:

 • -

  [verklaring]

 • -

  [verklaring]

op 29 mei 2001, omstreeks 09.00 uur:

 • -

  [verklaring]

 • -


  [verklaring]

 • -


  [verklaring]

5.2.3.1.2. Gemaakte reizen door [betrokkene 4], met en in opdracht van [veroordeelde].

Vanuit de bij [betrokkene 4], in beslag genomen bescheiden werd een overzicht samengesteld van alle vermoedelijke ritten / reizen die door [betrokkene 4], voor verdachte [veroordeelde], werden gemaakt in de periode vóór het jaar 2000 (1994-2000).

Voorts werd een overzicht samengesteld van ritten / reizen die door [betrokkene 4] voor verdachte [veroordeelde], werden gemaakt in de periode van september 1998 tot en met december 1999.

Uit het overzicht blijkt, dat door hem 60 kortere ritten werden gemaakt naar Amsterdam, Antwerpen, Berghem, Brussel en dergelijke en 22 langere ritten naar Parijs, Luxemburg, Frankfurt, Geneve, Engeland en dergelijke.

De voor [veroordeelde], gemaakte reizen in het jaar 2000 werden volgens de verklaring van [betrokkene 4] bijgehouden in diens agenda over dat jaar. Dit wordt door [betrokkene 4] verklaard.

[betrokkene 4] verklaart omtrent de voor en met [veroordeelde], uitgevoerde ritten / reizen over de periode september 1998 tot 20 november 2000:

op 19 december 2000, omstreeks 11.38 uur:

 • -

  [verklaring]

 • -

  [verklaring]

 • -

  [verklaring]

In zijn verklaring van 21 december 2000, omstreeks 09.39 uur:

- [verklaring]

In zijn verklaring van 29 mei 2001, omstreeks 09.00 uur:

 • -

  [verklaring]

 • -

  [verklaring]

 • -

  [verklaring]

5.2.3.1.3. Overige processen verbaal van verhoor [betrokkene 4].

[betrokkene 4] verklaart voorts omtrent de mensensmokkel van [veroordeelde], onder meer:

op 19 december 2000, omstreeks 11.38 uur:

 • -

  [verklaring]

 • -

  [verklaring]

op 20 december 2000, omstreeks 13.09 uur:

[verklaring]

op 29 mei 2001, omstreeks 09.00 uur:

[verklaring]

5.2.3.1.4. Vergelijking verklaringen ritten/reizen [betrokkene 4], en bankrekening [veroordeelde]

.

Wij vergeleken het overzicht van ritten / reizen van [betrokkene 4] met de bankrekening van [veroordeelde]. Een overzicht van de reizen en banktransacties door [veroordeelde] is hier ingevoegd.

Overzicht ritten en reizen [betrokkene 4]

Transacties bankrekeningen [veroordeelde]

Datum

Bestemming

Rekening

Omschrijving

Bedrag

04-11-1999

Luxemburg

[rekeningnummer] USD

[rekeningnummer] GBP

1. Kasopname ondertekend door [veroordeelde]

2. Overboeking door [veroordeelde] naar de GBP rek. [rekeningnummer]

3. Ontvangst overboeking vanaf USD rekening

USD 100.000,-

USD 100.000,-

GBP 60.386,47

12-11-1999

Luxemburg

[rekeningnummer] USD

[rekeningnummer] GBP

1. Kasopname ondertekend door [veroordeelde], in Nederlandse guldens.

2. Kasopname ondertekend door [veroordeelde]

USD 50.000,-

GBP 60.368,47

24-01-2000

Luxemburg

[rekeningnummer] USD

1. Kasopname ondertekend door [veroordeelde]

2. Kasopname ondertekend door [veroordeelde], in Nederlandse guldens

USD 20.718,30

USD 50.000,-

08-06-2000

Luxemburg

[rekeningnummer] NLG

[rekeningnummer]

1. Kasopname ondertekend door [veroordeelde]

2. Kasopname door [veroordeelde], waarvan USD 9.749,77 omgewisseld in BFRS 400.107,-.

NLG 100.000,-

USD 79.749,77

5.2.4.1. Gemaakte reizen door [betrokkene 2] met en in opdracht van [veroordeelde].

[betrokkene 2], verklaart omtrent de voor en met [veroordeelde], uitgevoerde reizen:

op 7 maart 2001, omstreeks 14.23 uur:

 • -

  [verklaring]

 • -

  [verklaring]

 • -

  [verklaring]

Gegevens uit het paspoort van [betrokkene 2]

De [betrokkene 2], had tijdens zijn aanhouding een op zijn naam gesteld Nederlands paspoort bij zich. [verbalisant 5] van het Lotus-team zag in het paspoort stempels staan waaruit blijkt dat een persoon met gebruikmaking van het paspoort van [betrokkene 2], twee maal naar Mexico is gereisd, op 5 juli 1999 en op 10 januari 2000.

5.2.4.2. Overige processen-verbaal van verhoor [betrokkene 2].

Voorts verklaart [betrokkene 2], onder meer geciteerd:

op 2 maart 2001, omstreeks 13.17 uur:

[verklaring]

op 5 maart 2001, omstreeks 19.44 uur:

 • -

  [verklaring]

 • -

  [verklaring]

5.2.4.3. Processen-verbaal van bevindingen.

Naar aanleiding van het verhoor van [betrokkene 2], werd door verbalisanten [verbalisant 5] en [verbalisant 6] een proces-verbaal van bevindingen opgemaakt, d.d. 4 maart 2001. Uit dit proces-verbaal blijkt dat [betrokkene 2], gedurende de verhoren onder meer de navolgende informatie verschafte:

- [betrokkene 2] zegt dat hij in oktober 1999 van [veroordeelde] een ticket heeft gekregen voor een vliegreis met KLM, via Parijs naar Mexico

Opmerking verbalisant: Uit het Nederlandse paspoort van [betrokkene 2] blijkt, dat hij op 5 juli 1999 Mexico is ingereisd.

 • -

  Volgens [betrokkene 2] heeft [veroordeelde] veel geld.

 • -

  [betrokkene 2], zegt dat [veroordeelde] hem heeft gezegd, dat hij 10.000 Nederlandse guldens per week kon verdienen bij haar.

 • -

  Gedurende het verhoor geeft [betrokkene 2], steeds gedetailleerde informatie over [veroordeelde], zoals dat haar zus in Frankrijk vast zit en dat [veroordeelde] problemen heeft in Frankrijk. [betrokkene 2], zei dat het voor [veroordeelde] geen probleem was om aan valse paspoorten te komen.

 • -

  [betrokkene 2], zegt dat [veroordeelde] 20.000 of 30.000 dollar per gesmokkelde ontving.

Naar aanleiding van het verhoor en het verblijf te Mexico van [betrokkene 2], werd door verbalisanten [verbalisant 5] en [verbalisant 6] een proces-verbaal van bevindingen opgemaakt, d.d. 6 maart 2001. In het kort blijkt uit dit proces-verbaal dat [betrokkene 2], gedurende de verhoren onder meer de volgende informatie verschafte en bleken de volgende bevindingen van verbalisanten.

[betrokkene 2], zei dat hij in januari 2000 samen met [veroordeelde] naar Mexico is gereisd.

[betrokkene 2], zei dat [veroordeelde] in Londen Heathrow bijna het vliegtuig naar Mexico-City had gemist, omdat zij op het vliegveld druk bezig was om routes en procedures voor het smokkelen van mensen te zoeken op het vliegveld.

5.2.5. Deelonderzoek verdachte [betrokkene 5].

5.2.5.1. Processen-verbaal van verhoor [betrokkene 5].

[betrokkene 5], verklaart op 19 december 2000, 11.16 uur, onder meer geciteerd,

 • -

  [verklaring]

 • -

  [verklaring]

 • -

  [verklaring]

 • -

  [verklaring]

 • -


  [verklaring]

 • -

  [verklaring]

 • -

  [verklaring]

 • -

  [verklaring]

 • -

  [verklaring]

[betrokkene 5], verklaart op 20 december 2000, 09.21 uur, onder meer geciteerd:

2e smokkelincident:

 • -

  [verklaring]

 • -

  [verklaring]

 • -

  [verklaring]

 • -

  [verklaring]

3e smokkelincident:

 • -

  [verklaring]

 • -

  [verklaring]

4e smokkelincident:

- [verklaring]

5e smokkelincident:

 • -

  [verklaring]

 • -

  [verklaring]

Zwitserland:

 • -

  [verklaring]

 • -

  [verklaring]

In verklaring 7e smokkelincident genoemd

 • -

  [verklaring]

 • -

  [verklaring]

8e smokkelincident

- [verklaring]

[betrokkene 5], verklaart op 21 december 2000, 10.03 uur, onder meer geciteerd:

 • -

  [verklaring]

 • -

  [verklaring]

5.2.9 Onderzoek Hong Kong

Uit informatie is gebleken dat [veroordeelde], de hierna te noemen rekeningen aanhield bij de Hong Kong Bank:

Nummer: [rekeningnummer];

Nummer: [rekeningnummer];

Nummer: [rekeningnummer];

Nummer: [rekeningnummer] en

Nummer: [rekeningnummer].

Deze bankrekening werd door [veroordeelde], op 7 december 1998 in Hong Kong geopend. Op 29 maart 2001 waren de saldi als volgt:

Nummer: [rekeningnummer]: (valuta onbekend) 40.-

Nummer: [rekeningnummer]: € 1.010.093.-

Nummer: [rekeningnummer]: USD 1.400.985.-

5.2.10.1. Processen-verbaal van verhoor [veroordeelde] (G.V.O.)

Relevante letterlijke passages uit verklaring d.d. 22 januari 2001 te 13.05 uur:

[verklaring]

Relevante letterlijke passages uit verklaring d.d. 23 januari 2001 te 09.45 uur:

[verklaring]

Relevante letterlijke passages uit verklaring d.d. 5 februari 2001 te 14.30 uur:

[verklaring]

Relevante letterlijke passages uit verklaring d.d. 7 februari 2001 te 09.30 uur:

[verklaring]

Relevante letterlijke passages uit verklaring d.d. 8 februari 2001 te 09.30 uur:

[verklaring]

5.2.10.4. Proces-verbaal van verhoor [naam].

Relevante letterlijke passages uit de verklaring van deze medeverdachte d.d. 10 oktober 2000 te 17.30 uur:

[verklaring]

5.2.10.5. Processen-verbaal van verhoor [naam].

Relevante letterlijke passages uit de verklaring van deze medeverdachte d.d. 11 oktober 2000 te 15.00 uur (afkomstig uit Franse onderzoek):

[verklaring]

5.2.10.9. Overige processen-verbaal van verhoor [naam].

Relevante letterlijke passages uit de verklaring van deze medeverdachte d.d. 30 januari 2001 te 11.10 uur:

[verklaring]

Relevante letterlijke passages uit verklaring d.d. 31 januari 2001 te 14.15 uur:

[verklaring]

5.2.10.10. Processen-verbaal van verhoor [naam].

Relevante letterlijke passages uit de verklaring van deze medeverdachte d.d. 23 november 2000 te 14.28 uur:

[verklaring]

Relevante letterlijke passages uit verklaring d.d. 30 januari 2001 te 14.30 uur:

[verklaring]

Relevante letterlijke passages uit verklaring d.d. 26 juni 2002 te 14.00 uur:

[verklaring]

5.2.10.11. Proces-verbaal van verhoor [getuige 1].

Relevante letterlijke passages uit de verklaring van deze medeverdachte d.d. 1 november 2000 te 10.15 uur:

[verklaring]

5.2.1 0.12. Proces-verbaal van verhoor [naam].

Relevante letterlijke passages uit de verklaring van deze medeverdachte d.d. 8 november 2000 te 11.09 uur:

[verklaring]

5.2.10.13. Proces-verbaal van verhoor [getuige 2].

Relevante letterlijke passages uit de verklaring van deze gesmokkelde d.d. 31 oktober 2000 te 09.45 uur:

[verklaring]

5.2.10.15. Proces-verbaal van verhoor [getuige 3].

Relevante letterlijke passages uit de verklaring deze gesmokkelde d.d. 20 oktober 2000,

omstreeks 10.35 uur:

[verklaring]

5.2.11. Bevindingen in beslag genomen bescheiden.

5.2.11.1. Uitlevering stukken reisbureau [bedrijf 1] te Amsterdam.

Naar aanleiding van opgenomen en afgeluisterde telefoongesprekken is gebleken dat [veroordeelde], tickets bestelde bij reisbureau [bedrijf 1], gevestigd te Amsterdam, [adres].

Vanuit de geautomatiseerde administratie kon gericht op naam van [veroordeelde], alsmede op naam van begeleiders en gesmokkelden worden gezocht. Hieruit bleek dat in de periode van 20 februari 1998 t/m 30 augustus 2000 door de verdachte [veroordeelde]; de begeleiders [betrokkene 5] en op naam van gesmokkelden, boekingen werden verricht.

5.2.11.2. Uitlevering stukken reisbureau [bedrijf 2] te Eindhoven.

Naar aanleiding van opgenomen en afgeluisterde telefoongesprekken is gebleken dat [veroordeelde], tickets bestelde bij reisbureau [bedrijf 2], gevestigd te Eindhoven, [adres].

Vanuit de geautomatiseerde administratie kon gericht op naam van [veroordeelde], alsmede op naam van begeleiders en gesmokkelden worden gezocht. Hieruit bleek dat in de periode van 9 juli 1999 t/m 3 september 2000 door de verdachte [veroordeelde]; de begeleiders [betrokkene 5]; [naam]. en [naam] en op naam van gesmokkelden, boekingen werden verricht.

5.2.11.3. Uitlevering stukken reisbureau [bedrijf 3] te Antwerpen.

Naar aanleiding van opgenomen en afgeluisterde telefoongesprekken is gebleken dat [veroordeelde], tickets bestelde bij reisbureau [bedrijf 3], gevestigd te Antwerpen, [adres].

Vanuit de geautomatiseerde administratie kon gericht op naam van [veroordeelde], alsmede op naam van begeleiders en gesmokkelden worden gezocht. Hieruit bleek dat in de periode van 7 juni 2000 t/m 18 september 2000 kennelijk door [veroordeelde], en [naam], alsmede de begeleider [naam] en op naam van gesmokkelden, boekingen werden verricht.

5.2.11.4. Uitlevering stukken reisbureau [bedrijf 4] te Amsterdam.

Naar aanleiding van opgenomen en afgeluisterde telefoongesprekken is gebleken dat [veroordeelde], tickets bestelde bij reisbureau, [bedrijf 4], gevestigd te Amsterdam, [adres].

Vanuit de geautomatiseerde administratie kon gericht op naam van [veroordeelde], alsmede op naam van begeleiders en gesmokkelden worden gezocht. Hieruit bleek dat in de periode van 14 juni 2000 t/m 29 augustus 2000 kennelijk door [veroordeelde], boekingen werden verricht.

5.2.11.5. Uitlevering stukken reisbureau [bedrijf 5] te Eindhoven.

Naar aanleiding van opgenomen en afgeluisterde telefoongesprekken is gebleken dat [veroordeelde], tickets bestelde bij reisbureau, [bedrijf 5], gevestigd te Eindhoven, [adres].

Vanuit de geautomatiseerde administratie kon gericht op naam van [veroordeelde], worden gezocht. Hieruit bleek dat in de periode van 24 november 1998 t/m 29 juli 2000 kennelijk door [veroordeelde], boekingen werden verricht.

5.2.12. Deelonderzoek verdachte [betrokkene 6].

5.2.12.1. Bevindingen bankrekeningen Luxemburg.

Middels internationale rechtshulp werd onder meer informatie verkregen van de Bank of China (BOC) te Luxemburg omtrent de bankrekeningen van de verdachten

 • -

  [betrokkene 6], nummer [rekeningnummer] (Nederlandse gulden, NLG).

 • -

  [veroordeelde], nummer [rekeningnummer] (Nederlandse gulden, NLG)

 • -

  [betrokkene 3], nummers [rekeningnummer] (Nederlandse gulden, NLG) en [rekeningnummer] (Amerikaanse Dollar, USD)

Door [veroordeelde] werd gebruik gemaakt van de Luxemburgse bankrekening van [betrokkene 3].

Uit overzichten / bankgegevens blijken de volgende overboekingen / inkomsten van [naam], direct afkomstig van de Luxemburgse bankrekening(en) van [veroordeelde] en [betrokkene 3].

 • -

  Een overboeking op 3 oktober 2000 van de bankrekening van [betrokkene 3], van NLG 180.000.- naar de bankrekening van [betrokkene 6].
  Door [veroordeelde], werd verklaard op 7 februari 2001, dat door haar NLG 180.000.- aan [betrokkene 6] werd geleend. Tevens verklaarde zij dat dit geld niet van [betrokkene 3] / [betrokkene 6], was maar van haar.
  Door [betrokkene 3], werd verklaard op 30 november 2000 en 25 april 2001 en 22 augustus 2001 dat zij in opdracht van [veroordeelde] een geldbedrag van NLG 180.000,- had overgemaakt van haar Luxemburgse bankrekening voor een lening aan [betrokkene 6] voor het kopen van een restaurant.
  [betrokkene 3], verklaarde dat [veroordeelde], gebruik maakte van haar Luxemburgse bankrekening.

 • -

  Uit het overzicht van de bankrekening [rekeningnummer] bij de B.O.C. te Luxemburg van [veroordeelde], en kopieën van de originele bankbescheiden blijkt de overschrijving op 8 september 2000 van een geldbedrag NLG 120.000.-.
  Deze overschrijving geschiedde in opdracht van [veroordeelde], naar de bankrekening van [naam], [adres] [woonplaats] Bank of China Wenzhou Branch, nummer [rekeningnummer] t.g.v. [veroordeelde], [adres] [woonplaats] NLG 120.535.- (omschrijving) (NLG 120.000.- + NLG 480.- commission en NLG 55.- Postage/telex charge.) De debitering van de overschrijvingskosten ad NLG 535.- is tevens op bedoeld overzicht zichtbaar. [naam], is de vader van [betrokkene 6].

Uit de Rabobank afschriften van rekeningnummer [rekeningnummer], aangetroffen bij de doorzoeking in de woning [adres] te Eindhoven van verdachte [betrokkene 6], blijkt de bijschrijving van in totaal NLG 119.324,34 afkomstig van [naam].

Uit de afgeluisterde en opgenomen relevante telefoongesprekken is gebleken dat door

• het vragen door [veroordeelde], en

• het adviseren door [betrokkene 6],

met betrekking tot het overboeken van geld van Luxemburg en/of Nederland, via China, vice versa, er kennelijk geld werd witgewassen.

Relevante gedeelten van verklaringen betreffende

• contacten tussen [veroordeelde]; [betrokkene 6] en de vader van [betrokkene 6] (= [naam]) en

• het overboeken van geld

worden hierna weergegeven.

[betrokkene 3] verklaart op 22 augustus 2001 omstreeks 08.32 uur onder meer geciteerd:

 • -

  [verklaring]

 • -

  [verklaring]

 • -

  [verklaring]

[veroordeelde] verklaart op 7 februari 2001 omstreeks 09.30 uur onder meer, geciteerd:

- [verklaring]

5.2.13. Onderzoek belastingdienst Eindhoven.

Bij controle bij de Belastingdienst te Eindhoven bleek dat van de verdachte [veroordeelde], in de jaren 1996 tot en met 2000 geen loongegevens bekend waren.

5.3.2. Soortgelijke feiten.

De hierna te noemen feiten, kunnen worden geschaard onder soortgelijke feiten:

Alle feiten ter zake mensensmokkel alsmede het deelnemen aan een criminele organisatie zijn soortgelijke feiten.

De in dit rapport in paragrafen 5.1. en 5.2 vermelde onderzoeksgegevens zoals

a. Verklaringen van derden en van de verdachte [veroordeelde];

b. Bancaire gegevens en analyses hiervan;

c. Afgeluisterde en opgenomen telefoongesprekken;

d. Generalisatie van resultaten van een steekproef door middel van extrapolatie;

e. Eerdere Franse veroordeling ter zake mensensmokkel;

f. Telefoonkosten van [veroordeelde];

g. Statistische gegevens betreffende de belfrequenties van de afgeluisterde en opgenomen telefoongesprekken die werden gevoerd door [veroordeelde] en

h. Onderzoeksgegevens samenwerkingsverband Frankrijk;

geven voldoende aanwijzingen dat de verdachte / veroordeelde [veroordeelde], in de periode van 1 september 1998 tot en met 3 oktober 2000 meer mensen heeft gesmokkeld naar onder andere de Verenigde Staten van Amerika en andere landen buiten de Europese Unie.

Uitleg omtrent de genoemde onderzoeksgegevens onder a t/m h:

a. Verklaringen van derden en de verdachte [veroordeelde]: De in dit rapport vermelde deelonderzoeken contra [betrokkene 3], [betrokkene 4], [betrokkene 2], [betrokkene 5] en [betrokkene 6] alsmede alle overige processen-verbaal van verhoor van overige derden en de processen-verbaal van verhoor van de verdachte [veroordeelde], geven voldoende aanwijzingen betreffende de mensensmokkelactiviteiten van de verdachte [veroordeelde], gedurende de voornoemde periode.

b. Bancaire gegevens: De in dit rapport vermelde gegevens van de Luxemburgse bankrekeningen van de verdachte [veroordeelde], en de medeverdachten [betrokkene 3]; [naam], en [betrokkene 6], alsmede de conclusies omtrent de overboekingen en opnamen en stortingen geven voldoende aanwijzingen dat de verdachte [veroordeelde], zich heeft beziggehouden met mensensmokkelactiviteiten gedurende de voornoemde periode.

c. Afgeluisterde en opgenomen telefoongesprekken: In de periode van 17 mei 2000 tot en met 3 oktober 2000 (140 dagen) werden telefoongesprekken afgeluisterd en opgenomen. De resultaten in deze periode kunnen worden beschouwd als een steekproef voor de totale populatie (aantal mensensmokkels) gelegen in de periode van 1 september 1998 t/m 3 oktober 2000.

Telefoongesprek nummer 200062334 d.d. 19 mei 2000: [veroordeelde], heeft een gesprek met [naam]. [veroordeelde] zegt: “Kun je het volgende vragen. Volgende week donderdag misschien heb ik 7 tot 8 personen.”

Telefoongesprek nummer 200065163 d.d. 22 mei 2000. Opmerking rapporteurs: [veroordeelde], heeft een gesprek met [naam], die woonachtig is in China en/of Thailand. Deze man is één van de “leveranciers” van de te smokkelen mensen.

[veroordeelde], zegt in dat gesprek dat ze vorig jaar (= 1999) een tijdje was gestopt. [veroordeelde], heeft geleerd van [naam] hoe ze alles moet doen en hoe ze mensen moet begeleiden. Ze zegt dat ze 40 â 50 mensen heeft gedaan sinds ze in juli/augustus is begonnen.

Telefoongesprek nummer 20007261 1 d.d. 5 juni 2000: [veroordeelde], heeft een gesprek met NN man. [veroordeelde] zegt: “lk heb nog zoveel mensen hier. Ik heb niet alleen jullie met z’n tweeën.”

Telefoongesprek nummer 200083880 d.d. 12 juli 2000: [veroordeelde], is in gesprek met [betrokkene 1]. Ze zegt dat alle klanten die naar haar toekomen zeggen dat er heel veel mensen in zitten. De vorige keer zei een klant dat er 80 mensen inzaten en daarna werd er gesproken over ruim 100 mensen. [veroordeelde] zegt dat ze in twee huizen zitten.

Telefoongesprek nummer 200083903 d.d. 12 juli 2000: [veroordeelde], is in gesprek met [naam]. Ze zegt dat als zij bij haar zijn, ze heel goed voor hun is. Ze is een huis aan het zoeken. Ze zet alles in het werk om ze te verdelen. [naam] zegt dat er ongeveer 80 bij hem zitten. [veroordeelde], vindt het allemaal te gevaarlijk worden. Ze zegt dat [naam] ze nog een paar dagen moet vasthouden, dan zal ze wel wat regelen.

Telefoongesprek nummer 200107706 d.d. 15 september 2000: [veroordeelde], is in gesprek met [naam]. “[naam] zegt dat er vanavond 8 stuks van [veroordeelde], om 7 uur aankomen in Parijs. Ze zegt dat [naam] ze in ontvangst moet nemen voor [veroordeelde], maar wel voorzichtig doen.”

d. Generalisatie van resultaten van een steekproef door middel van extrapolatie:

Omschrijving extrapolatie:

De gegevens voor de extrapolatie zijn gelegen in de periode van 17 mei 2000 tot 4 oktober 2000. In deze laatstgenoemde periode werden telefoongesprekken afgeluisterd en opgenomen.

Gelet op

• de onderbouwing van de onderzoeksgegevens als bedoeld onder a) Verklaringen van derden en van de verdachte [veroordeelde];

• de onderbouwing van de onderzoeksgegevens als bedoeld onder b) Bancaire gegevens en analyses hiervan;

• de onderbouwing van de onderzoeksgegevens als bedoeld onder c) Afgeluisterde en opgenomen telefoongesprekken;

• de eerdere Franse veroordeling ter zake mensensmokkel als bedoeld onder e);

kan de periode van de steekproef representatief worden geacht voor de gehele periode van 1 september 1998 tot 17 mei 2000.

e. Eerdere Franse veroordeling ter zake mensensmokkel:

Door het Franse Gerechtshof werd op 1 februari 2002 een veroordeling uitgesproken van de verdachte [veroordeelde], ter zake onder andere mensensmokkel betreffende de periode van 1996 tot augustus 1998.

Het vermoeden bestaat dat de verdachte / veroordeelde [veroordeelde], uit deze Franse periode eveneens wederrechtelijk verkregen voordeel heeft verkregen. Dit voordeel is door de Franse autoriteiten bij de verdachte / veroordeelde [veroordeelde], niet ontnomen.

f. Telefoon kosten van [veroordeelde]:

Uit onderzoek is gebleken dat de verdachte [veroordeelde], gebruikt maakte van onder andere de volgende telefoonnummers:

a. a) [telefoonnummer] t.n.v. medeverdachte [betrokkene 4].

b) [telefoonnummer] t.n.v. verdachte [veroordeelde].

c) [telefoonnummer];

d) [telefoonnummer];

e) [telefoonnummer];

f) [telefoonnummer];

g) [telefoonnummer];

h) [telefoonnummer] betreft een ‘prepaid’-toestel (KPN) en

i. i) [telefoonnummer] t.n.v. [naam], zijnde de verhuurster van het pand [adres] te Eindhoven.

Bij navraag bij de mobiele telefoon provider KPN, bleek dat de factuurgegevens van de in het verleden door de verdachte [veroordeelde], gebruikte telefoonnummers onder c) t/m h) – niet langer dan 3 maanden werden bewaard. Hierdoor is het niet mogelijk geweest alle telefoonkosten van de verdachte [veroordeelde], in kaart te brengen. De bekend geworden telefoonkosten geven een minimale positie aan. De telefoonkosten zijn met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid hoger geweest. De telefoonkosten van het sub i) genoemde nummer is niet bekend geworden en is derhalve niet in de totale telefoonkosten opgenomen.

Uit de telefoonkosten van de telefoonnummers als bedoeld onder a) en b) van [veroordeelde], is op te maken dat gedurende de periode dat haar telefoongesprekken werden afgeluisterd en opgenomen (17 mei 2000 t/m 3 oktober 2000) haar telefoonkosten van de hierboven onder a) en onder b) genoemde telefoonnummers als volgt varieerden:

• Factuur juni 2000: belpatroon mei 2000: NLG 2.184,81;

• Factuur juli 2000: belpatronen juni 2000: NLG 357,96 + NLG 372,96 = NLG 730,92;

• Factuur augustus 2000: belpatronen juli 2000: NLG 765,77 + NLG. 1.188,04 =
NLG 1.953,81 en

• Factuur september 2000: belpatronen augustus 2000: NLG 1.261,60 + NLG 959,91 = NLG 2.221,51.

• Totaal: NLG 7.091,05.

De totale telefoonkosten van de telefoonnummers [telefoonnummer] (als bedoeld onder f sub a) en [telefoonnummer] (als bedoeld onder f sub b) bedroegen over de periode van 1 september 1998 tot 4 oktober 2000 (zijnde de extrapolatieperiode en de periode waarin de telefoongesprekken werden afgeluisterd en opgenomen) NLG 46.630,24.

g. Statistische gegevens betreffende de belfrequenties van de afgeluisterde en opgenomen telefoongesprekken die werden gevoerd door [veroordeelde],

De telefoonnummers [telefoonnummer] (als bedoeld onder f sub a); [telefoonnummer] (als bedoeld onder f sub b) en [telefoonnummer] (als bedoeld onder f sub i) werden door het onderzoeksteam Lotus opgenomen en afgeluisterd. De verdachte [veroordeelde], maakte veelvuldig gebruik van deze telefoonnummers. Naar aanleiding van haar belgedrag werden de frequenties van haar belpatroon door ons statistisch geanalyseerd.

Analyse gegevens belfrequentie:

Door [verbalisant 7], inspecteur van regiopolitie Brabant Zuid-Oost, informatiecoördinator, werd een digitale telling gemaakt van het aantal gevoerde gesprekken met de telefoonnummers onder f sub a) t/m onder f sub i). De telling betrof het aantal gevoerde gesprekken per dag / per uur.

Overzicht aantal gesprekken op datum:

Uit dit overzicht blijkt, dat [veroordeelde] gemiddeld 71 gesprekken per dag voerde.

In de periode 27 september 2000 tot en met 4 oktober 2000 betrof dit aantal gemiddeld 7. De oorzaak hiervan is dat zij in deze periode was vertrokken uit Nederland omdat zij vermoedde dat zij afgeluisterd werd en gebruik ging maken van andere telefoons. Op 4 oktober 2000 werd zij, komende vanuit Spanje, in België aangehouden.

Hieruit valt voorts af te leiden dat zij iedere dag telefonisch druk doende was met het coördineren en afhandelen van zaken (mensensmokkel en het leiden van een criminele organisatie).

Overzicht aantal gesprekken per dagsoort / per uur:

Uit dit overzicht blijkt dat zij tussen 08.00 uur tot en met 02.00 uur frequent gebruik maakte van de telefoon om haar mensensmokkelactiviteiten te organiseren. Tussen 10.00 uur en 24.00 uur lag het gebruik wat hoger dan in de uren 08.00 - 10.00 en de uren 00.00 en 02.00. Gedurende de nachtelijke uren werd relatief weinig van de telefoons gebruik gemaakt.

De meest frequente periode van telefoongebruik lag tussen 11.00 uur en 19.00 uur.

De oorzaak van het belpatroon gedurende de dag van 08.00 uur - 02.00 uur is mede te vinden in het tijdsverschil tussen VS – Europa – Azië, waarmee contacten werden onderhouden in verband met de mensensmokkel in Azië en de Verenigde Staten van Amerika. De gesprekken op maandag tot en met vrijdag lagen iets hoger dan op zaterdag en zondag.

Resumé:

Uit deze analyse is gebleken dat de verdachte [veroordeelde], in de periode van 17 mei 2000 tot 4 oktober 2000 nagenoeg elk etmaal veelvuldig gebruik maakte van de genoemde telefoons met als doel haar criminele samenwerkingsverbanden betreffende de door haar ontplooide mensensmokkelactiviteiten te organiseren en te coördineren.

h. Onderzoeksgegevens samenwerkingsverband Frankrijk:

Op 10 oktober 2000 werden zowel in Nederland als in Frankrijk op nagenoeg hetzelfde tijdstip meerdere aanhoudingen en doorzoekingen in plaatsen uitgevoerd door de respectievelijke onderzoeksteams.

In Charenton te Parijs werden een tweetal adressen doorzocht.

Op het adres [adres] te Charenton-le-Pont werden 30 illegaal in Frankrijk verblijvende Chinezen aangetroffen.

Bij de doorzoekingen werden onder andere 166 paspoorten in beslag genomen. Het betrof hier voornamelijk Japanse, Singaporaanse en Koreaanse documenten. Vliegtickets; referentienummers van reserveringen en opdrachtbonnen voor tickets verstrekt door verschillende reisbureaus, werden eveneens in beslag genomen.

5.3.3. Bepaling bruto opbrengst per smokkel.

De bepaling van de bruto opbrengst per smokkel is door ons herleid aan de hand van de onderzoeksgegevens met name verkregen van

a. Ontvangen anonieme brief;

b. Verklaringen van derden betreffende smokkel van China naar Europa;

c. Verklaringen van derden betreffende smokkel van China en/of Europa naar het continent Amerika;

d. Verklaringen van de verdachte [veroordeelde];

e. Afgeluisterde en opgenomen telefoongesprekken;

In dit rapport worden bruto opbrengsten per smokkel gehanteerd betreffende de perioden 1998; 1999, 1 januari 2000 tot 17 mei 2000 en vanaf 17 mei 2000 tot 4 oktober 2000.

a. Anonieme brief:

Op 1 juli 2000 werd een anonieme brief ontvangen door de Regiopolitie Brabant Zuid-Oost. In deze brief wordt onder andere letterlijk gesteld:

“Zo heeft zij al vele miljoenen bij elkaar gespaard. Zij is een graag geziene gast in het casino waar ze met grote bedragen gokte. Voor een cliënt vraagt zij een bedrag van 30.000-50.000 US$.”

c. Verklaringen van derden betreffende smokkel van China en/of Europa naar het continent Amerika;

• Verdachte [getuige 1]:

“Ik weet dat [veroordeelde] ongeveer 300.000.- tot 400.000.- RMB (CNY. 300.000.- is omgerekend NLG 72.473,-. CNY. 400.000.- is omgerekend NLG 96.631,-) ontvangt per gesmokkelde vanuit China naar Amerika.”

• Getuige [getuige 2]:

“Ik moest voor de reis naar Can Cun 58.000 Amerikaanse Dollars betalen.”

• Getuige [getuige 3]:

“Bij aankomst in Nederland heb ik naar China gebeld en er werd toen geld betaald voor de reis. Dit is 120.000.- RMB.” (CNY. 120.000.- is omgerekend NLG 28.989.-.)

“Als ik de reis van Nederland naar Amerika zou voortzetten, dan zou ik in totaal 400.000 RMB (CNY. 400.000.- is omgerekend NLG 96.631.-) hebben moeten betalen.”

• [betrokkene 2]:

‘[veroordeelde], ontving per gesmokkelde tussen USD 20.000.- of USD 30.000.-”

d. Verklaringen van de verdachte / veroordeelde [veroordeelde]:

[verklaring]

e. Afgeluisterde en opgenomen telefoongesprekken:

21 afgeluisterde en opgenomen telefoongesprekken werden geanalyseerd. Uit deze analyse is gebleken dat het aannemelijk is dat voor een smokkel van Europa naar de Verenigde Staten van Amerika door de gesmokkelde een bedrag van USD 28.000.- moest worden betaald.

Uit het onderzoek is gebleken dat de smokkel van China naar het continent Amerika veelal via Europa geschiedde. De prijs per smokkel van China naar het continent Amerika kon variëren van een deelbetaling ten behoeve van de route China/Europa, dan wel van een volledige betaling ten behoeve van de route China, via Europa, naar het continent van Amerika (Mexico of V.S.).

Het is uit het onderzoek niet geheel duidelijk geworden of de verdachte [veroordeelde], geldbedragen incasseerde betreffende de betalingen van smokkels van de route China / Europa. Hoewel dat niet kan worden uitgesloten, zijn de eventuele betalingen betreffende de route China / Europa door ons niet in de berekening van het wederrechtelijk verkregen voordeel rekening opgenomen.

Omdat het niet aannemelijk is dat de prijs gedurende de periode van 1 september 1998 tot
4 oktober 2000 hetzelfde is geweest, is door ons gezocht naar aanwijzingen waaruit prijzen in eerdere jaren zou kunnen blijken.

In het telefoongesprek nummer 200068359 d.d. 29 mei 2000 heeft de verdachte [veroordeelde], contact met een NN man. Uit het gesprek blijkt dat [veroordeelde], aan NN man bekend maakt dat de prijs drie jaar geleden 1,8 (= USD 18.000,-) was. Blijkbaar is de prijs in drie jaar tijd van 1,8 naar 2,8 (= USD 28.000,-) gegaan. Om die reden is door ons, uitgaande van een geleidelijke prijsontwikkeling, voor de periode van 1 september 1998 tot 17 mei 2000 gekozen voor de volgende prijzen per jaar:

• 29 mei 1997: USD 18.000,-

• 1 januari 1998: USD 20.000,- (stijging 11,11 %)

• 1 januari 1999: USD 23.000,- (stijging 15,00 %) en

• 1 januari 2000: USD 28.000,- (stijging 21,74 %).

5.3.3.1. Kosten.

Er werd een 11-tal afgeluisterde en opgenomen telefoongesprekken geanalyseerd. Zie hiervoor bijlage 68. Uit de genoemde analyse is onder andere gebleken dat de hoogst mogelijke bekend geworden kosten voor een smokkel van Europa naar de Verenigde Staten van Amerika via Mexico circa NLG 19.120,- bedragen.

De relevante directe kosten die kennelijk werden gemaakt om een persoon te smokkelen zijn:

• Retourticket voor de gesmokkelde;

• Retourticket voor de begeleider;

• Visa;

• Loon begeleider;

• Kosten paspoort / reisdocument gesmokkelde;

• Kleding en voeding gesmokkelde;

• Huisvesting gesmokkelden;

• Voeding en verblijfskosten begeleider;

• Telefoonkosten;

• Loon raadsman;

• Borg en

• Diversen.

Het is derhalve aannemelijk dat de totale kosten per smokkel gemiddeld uit de hiervoor genoemde onderdelen hebben bestaan.

3. Het stuk getiteld “Historische koersen”, als bijlage 9 gevoegd bij het onder 2. weergegeven rapport, zijnde een geschrift als bedoeld in artikel 344, eerste lid, aanhef en onder 5 Wetboek van Strafvordering, d.d. 22 juli 2002 (opgenomen op p. 244 in de ordner met het opschrift “Ontnemingsdossier PL2219/00-000053 Rapportage Deel 1. Rapport en Bijlagen 1 t/m 18.7”), voor zover inhoudende – zakelijk weergegeven –:

Land: Verenigde Staten

ISO Muntcode: USD

Munteenheid: Dollar

Gemiddelde girale koersen

Jaar

1 USD in guldens

2000

2,3947

1999

2,0710

1998

1,9832

1997

1,9532

1996

1,6861

4. De vertaling uit de Franse taal van het arrest van het Hof van beroep van Parijs, dossier nr. 00/04715 jo. dossier nr. 01/01410, d.d. 1 februari 2002, als bijlage 4 gevoegd bij het onder 2. weergegeven proces-verbaal, zijnde een geschrift als bedoeld in artikel 344, eerste lid, aanhef en onder 5 Wetboek van Strafvordering (opgenomen op p. 110-128 in de ordner met het opschrift “Ontnemingsdossier PL2219/00-000053 Rapportage Deel 1. Rapport en Bijlagen 1 t/m 18.7”), voor zover inhoudende – zakelijk weergegeven –:

[arrest]

5. Het afschrift van een telefoongesprek d.d. 20 mei 2000 te 12.46 uur, zijnde een geschrift als bedoeld in artikel 344, eerste lid, aanhef en onder 5 van het Wetboek van Strafvordering (opgenomen op p. 262-263 in de ordner met het opschrift “Vervolg op ontnemingsdossier PL2219/00-000053 Reactie op verweer Deel 1. Bijlagen 1 t/m 72”), voor zover inhoudende – zakelijk weergegeven – als volgt:

[telefoongesprek]

6. Het ambtsedig aanvullend proces-verbaal van Regiopolitie Brabant Zuid-Oost, Afdeling Divisie Recherche, nr. 200064765, d.d. 14 december 2006 (opgenomen op p. 240 in de ordner met het opschrift “Vervolg op ontnemingsdossier PL2219/00-000053 Reactie op verweer Deel 1. Bijlagen 1 t/m 72”), in de wettelijke vorm opgemaakt door [verbalisant 1], inspecteur van politie, voor zover inhoudende – zakelijk weergegeven – als relaas van eigen waarneming(en) en/of bevinding(en) van desbetreffende verbalisant:

Het hierna te noemen telefoongesprek is door mij herbeluisterd. De inhoud van dit gesprek is eveneens beluisterd door een beëdigd tolk Chinese taal en is vervolgens vertaald van de Chinese taal (Mandarijn) in de Nederlandse taal.

Telefoongesprek:

Tijdstip: 21-05-2000 22:41:36

Gedeeltelijke weergave van de inhoud van het gesprek:

[telefoongesprek]

Als bijlage 1 bij dit proces-verbaal is tevens de oude vertaling (uitwerking) gevoegd.

7. Het afschrift van een telefoongesprek d.d. 21 mei 2000 te 22.41 uur, als bijlage 1 gevoegd bij het onder 6. weergegeven proces-verbaal, zijnde een geschrift als bedoeld in artikel 344, eerste lid, aanhef en onder 5 van het Wetboek van Strafvordering (opgenomen op p. 241 in de ordner met het opschrift “Vervolg op ontnemingsdossier PL2219/00-000053 Reactie op verweer Deel 1. Bijlagen 1 t/m 72”), voor zover inhoudende – zakelijk weergegeven – als volgt:

[telefoongesprek]

8. Het afschrift van een telefoongesprek d.d. 22 mei 2000 te 11.18 uur, zijnde een geschrift als bedoeld in artikel 344, eerste lid, aanhef en onder 5 van het Wetboek van Strafvordering (opgenomen op p. 232-235 in de ordner met het opschrift “Vervolg op ontnemingsdossier PL2219/00-000053 Reactie op pleitaantekeningen mr. Franken”), voor zover inhoudende – zakelijk weergegeven – als volgt:

[telefoongesprek]

9. Het ambtsedig aanvullend proces-verbaal van Regiopolitie Brabant Zuid-Oost, Afdeling Divisie Recherche, nr. 200065111, d.d. 20 september 2006 (opgenomen op p. 109 in de ordner met het opschrift “Vervolg op ontnemingsdossier PL2219/00-000053 Reactie op verweer Deel 1. Bijlagen 1 t/m 72”), in de wettelijke vorm opgemaakt door [verbalisant 1], inspecteur van politie, voor zover inhoudende – zakelijk weergegeven – als relaas van eigen waarneming(en) en/of bevinding(en) van desbetreffende verbalisant:

Het hierna te noemen telefoongesprek is door mij herbeluisterd. De inhoud van dit gesprek is eveneens beluisterd door een beëdigd tolk Chinese taal en is vervolgens vertaald van de Chinese taal (Wenzhou) in de Nederlandse taal.

Telefoongesprek:

Tijdstip: 22-05-2000 22:36:43

Gedeeltelijke weergave van de inhoud van het gesprek:

[telefoongesprek]

10. Het afschrift van een telefoongesprek d.d. 22 mei 2000 te 22.36 uur, als bijlage 1 gevoegd bij het onder 9. weergegeven proces-verbaal, zijnde een geschrift als bedoeld in artikel 344, eerste lid, aanhef en onder 5 van het Wetboek van Strafvordering (opgenomen op p. 111-114 in de ordner met het opschrift “Vervolg op ontnemingsdossier PL2219/00-000053 Reactie op verweer Deel 1. Bijlagen 1 t/m 72”), voor zover inhoudende – zakelijk weergegeven – als volgt:

[telefoongesprek]

11. Het afschrift van een telefoongesprek d.d. 22 mei 2000 te 23.34 uur, zijnde een geschrift als bedoeld in artikel 344, eerste lid, aanhef en onder 5 van het Wetboek van Strafvordering (opgenomen op p. 2037-2039 in de ordner met het opschrift “Ontnemingsdossier PL2219/00-000053 Rapportage Deel 5. Bijlagen 63 t/m 73”), voor zover inhoudende – zakelijk weergegeven – als volgt:

[telefoongesprek]

12. Het ambtsedig aanvullend proces-verbaal van Regiopolitie Brabant Zuid-Oost, Afdeling Divisie Recherche, nr. 200066104, d.d. 18 september 2006 (opgenomen op p. 233 in de ordner met het opschrift “Vervolg op ontnemingsdossier PL2219/00-000053 Reactie op verweer Deel 1. Bijlagen 1 t/m 72”), in de wettelijke vorm opgemaakt door [verbalisant 1], inspecteur van politie, voor zover inhoudende – zakelijk weergegeven – als relaas van eigen waarneming(en) en/of bevinding(en) van desbetreffende verbalisant:

Het hierna te noemen telefoongesprek is door mij herbeluisterd. De inhoud van dit gesprek is eveneens beluisterd door een beëdigd tolk Chinese taal en is vervolgens vertaald van de Chinese taal (Mandarijn) in de Nederlandse taal.

Telefoongesprek:

Tijdstip: 23-05-2000 19:31:48

Gedeeltelijke weergave van de inhoud van het gesprek:

[telefoongesprek]

Als bijlage 1 bij dit proces-verbaal is tevens de oude vertaling (uitwerking) gevoegd.

13. Het afschrift van een telefoongesprek d.d. 23 mei 2000 te 19.31 uur, als bijlage 1 gevoegd bij het onder 12. weergegeven proces-verbaal, zijnde een geschrift als bedoeld in artikel 344, eerste lid, aanhef en onder 5 van het Wetboek van Strafvordering (opgenomen op p. 235 in de ordner met het opschrift “Vervolg op ontnemingsdossier PL2219/00-000053 Reactie op verweer Deel 1. Bijlagen 1 t/m 72”), voor zover inhoudende – zakelijk weergegeven – als volgt:

[telefoongesprek]

14. Het ambtsedig aanvullend proces-verbaal van Regiopolitie Brabant Zuid-Oost, Afdeling Divisie Recherche, nr. 200066233, d.d. 14 december 2006 (opgenomen op p. 253 in de ordner met het opschrift “Vervolg op ontnemingsdossier PL2219/00-000053 Reactie op verweer Deel 1. Bijlagen 1 t/m 72”), in de wettelijke vorm opgemaakt door [verbalisant 1], inspecteur van politie, voor zover inhoudende – zakelijk weergegeven – als relaas van eigen waarneming(en) en/of bevinding(en) van desbetreffende verbalisant:

Het hierna te noemen telefoongesprek is door mij herbeluisterd. De inhoud van dit gesprek is eveneens beluisterd door een beëdigd tolk Chinese taal en is vervolgens vertaald van de Chinese taal (Mandarijn) in de Nederlandse taal.

Telefoongesprek:

Tijdstip: 23-05-2000 21:09:47

Gedeeltelijke weergave van de in houd van het gesprek:

[telefoongesprek]

Als bijlage 1 bij dit proces-verbaal is tevens de oude vertaling (uitwerking) gevoegd.

15. Het afschrift van een telefoongesprek d.d. 23 mei 2000 te 21.09 uur, als bijlage 1 gevoegd bij het onder 14. weergegeven proces-verbaal, zijnde een geschrift als bedoeld in artikel 344, eerste lid, aanhef en onder 5 van het Wetboek van Strafvordering (opgenomen op p. 254-255 in de ordner met het opschrift “Vervolg op ontnemingsdossier PL2219/00-000053 Reactie op verweer Deel 1. Bijlagen 1 t/m 72”), voor zover inhoudende – zakelijk weergegeven – als volgt:

[telefoongesprek]

16. Het ambtsedig aanvullend proces-verbaal van Regiopolitie Brabant Zuid-Oost, Afdeling Divisie Recherche, nr. 200066305, d.d. 18 september 2006 (opgenomen op p. 48 in de ordner met het opschrift “Vervolg op ontnemingsdossier PL2219/00-000053 Reactie op verweer Deel 1. Bijlagen 1 t/m 72”), in de wettelijke vorm opgemaakt door [verbalisant 1], inspecteur van politie, voor zover inhoudende – zakelijk weergegeven – als relaas van eigen waarneming(en) en/of bevinding(en) van desbetreffende verbalisant:

Het hierna te noemen telefoongesprek is door mij herbeluisterd. De inhoud van dit gesprek is eveneens beluisterd door een beëdigd tolk Chinese taal en is vervolgens vertaald van de Chinese taal (Mandarijn) in de Nederlandse taal.

Telefoongesprek:

Tijdstip: 23-05-2000 22:02:52

Gedeeltelijke weergave van de inhoud van het gesprek:

[telefoongesprek]

Als bijlage 1 bij dit proces-verbaal is tevens de oude vertaling (uitwerking) gevoegd.

17. Het afschrift van een telefoongesprek d.d. 23 mei 2000 te 22.02 uur, als bijlage 1 gevoegd bij het onder 16. weergegeven proces-verbaal, zijnde een geschrift als bedoeld in artikel 344, eerste lid, aanhef en onder 5 van het Wetboek van Strafvordering (opgenomen op p. 49-50 in de ordner met het opschrift “Vervolg op ontnemingsdossier PL2219/00-000053 Reactie op verweer Deel 1. Bijlagen 1 t/m 72”), voor zover inhoudende – zakelijk weergegeven – als volgt:

[telefoongesprek]

18. Het afschrift van een telefoongesprek d.d. 24 mei 2000 te 02.58 uur, zijnde een geschrift als bedoeld in artikel 344, eerste lid, aanhef en onder 5 van het Wetboek van Strafvordering (opgenomen op p. 77 in de ordner met het opschrift “Vervolg op ontnemingsdossier PL2219/00-000053 Reactie op verweer Deel 1. Bijlagen 1 t/m 72”), voor zover inhoudende – zakelijk weergegeven – als volgt:

[telefoongesprek]

19. Het ambtsedig aanvullend proces-verbaal van Regiopolitie Brabant Zuid-Oost, Afdeling Divisie Recherche, nr. 200068024, d.d. 18 september 2006 (opgenomen op p. 38 in de ordner met het opschrift “Vervolg op ontnemingsdossier PL2219/00-000053 Reactie op verweer Deel 1. Bijlagen 1 t/m 72”), in de wettelijke vorm opgemaakt door [verbalisant 1], inspecteur van politie, voor zover inhoudende – zakelijk weergegeven – als relaas van eigen waarneming(en) en/of bevinding(en) van desbetreffende verbalisant:

Het hierna te noemen telefoongesprek is door mij herbeluisterd. De inhoud van dit gesprek is eveneens beluisterd door een beëdigd tolk Chinese taal en is vervolgens vertaald van de Chinese taal (Mandarijn) in de Nederlandse taal.

Telefoongesprek:

Tijdstip: 26-05-2000 23:49:37

Gedeeltelijke weergave van de inhoud van het gesprek:

[telefoongesprek]

Als bijlage 1 bij dit proces-verbaal is tevens de oude vertaling (uitwerking) gevoegd.

20. Het afschrift van een telefoongesprek d.d. 26 mei 2000 te 23.49 uur, als bijlage 1 gevoegd bij het onder 19. weergegeven proces-verbaal, zijnde een geschrift als bedoeld in artikel 344, eerste lid, aanhef en onder 5 van het Wetboek van Strafvordering (opgenomen op p. 39 in de ordner met het opschrift “Vervolg op ontnemingsdossier PL2219/00-000053 Reactie op verweer Deel 1. Bijlagen 1 t/m 72”), voor zover inhoudende – zakelijk weergegeven – als volgt:

[telefoongesprek]

21. Het ambtsedig aanvullend proces-verbaal van Regiopolitie Brabant Zuid-Oost, Afdeling Divisie Recherche, nr. 200068354, d.d. 18 september 2006 (opgenomen op p. 43-44 in de ordner met het opschrift “Vervolg op ontnemingsdossier PL2219/00-000053 Reactie op verweer Deel 1. Bijlagen 1 t/m 72”), in de wettelijke vorm opgemaakt door [verbalisant 1], inspecteur van politie, voor zover inhoudende – zakelijk weergegeven – als relaas van eigen waarneming(en) en/of bevinding(en) van desbetreffende verbalisant:

Het hierna te noemen telefoongesprek is door mij herbeluisterd. De inhoud van dit gesprek is eveneens beluisterd door een beëdigd tolk Chinese taal en is vervolgens vertaald van de Chinese taal (Wenzhou) in de Nederlandse taal.

Telefoongesprek:

Tijdstip: 29-05-2000 04:41:52

Gedeeltelijke weergave van de inhoud van het gesprek:

[telefoongesprek]

Als bijlage 1 bij dit proces-verbaal is tevens de oude vertaling (uitwerking) gevoegd.

22. Het afschrift van een telefoongesprek d.d. 29 mei 2000 te 04.41 uur, als bijlage 1 gevoegd bij het onder 21. weergegeven proces-verbaal, zijnde een geschrift als bedoeld in artikel 344, eerste lid, aanhef en onder 5 van het Wetboek van Strafvordering (opgenomen op p. 45-46 in de ordner met het opschrift “Vervolg op ontnemingsdossier PL2219/00-000053 Reactie op verweer Deel 1. Bijlagen 1 t/m 72”), voor zover inhoudende – zakelijk weergegeven – als volgt:

[telefoongesprek]

23. Het ambtsedig aanvullend proces-verbaal van Regiopolitie Brabant Zuid-Oost, Afdeling Divisie Recherche, nr. 200068446, d.d. 18 september 2006 (opgenomen op p. 40 in de ordner met het opschrift “Vervolg op ontnemingsdossier PL2219/00-000053 Reactie op verweer Deel 1. Bijlagen 1 t/m 72”), in de wettelijke vorm opgemaakt door [verbalisant 1], inspecteur van politie, voor zover inhoudende – zakelijk weergegeven – als relaas van eigen waarneming(en) en/of bevinding(en) van desbetreffende verbalisant:

Het hierna te noemen telefoongesprek is door mij herbeluisterd. De inhoud van dit gesprek is eveneens beluisterd door een beëdigd tolk Chinese taal en is vervolgens vertaald van de Chinese taal (Wenzhou) in de Nederlandse taal.

Telefoongesprek:

Tijdstip: 29-05-2000 04:58:54

Gedeeltelijke weergave van de inhoud van het gesprek:

[telefoongesprek]

24. Het afschrift van een telefoongesprek d.d. 29 mei 2000 te 04.58 uur, als bijlage 1 gevoegd bij het onder 23. weergegeven proces-verbaal, zijnde een geschrift als bedoeld in artikel 344, eerste lid, aanhef en onder 5 van het Wetboek van Strafvordering (opgenomen op p. 42 in de ordner met het opschrift “Vervolg op ontnemingsdossier PL2219/00-000053 Reactie op verweer Deel 1. Bijlagen 1 t/m 72”), voor zover inhoudende – zakelijk weergegeven – als volgt:

[telefoongesprek]

25. Het afschrift van een telefoongesprek d.d. 29 mei 2000 te 12.09 uur, zijnde een geschrift als bedoeld in artikel 344, eerste lid, aanhef en onder 5 van het Wetboek van Strafvordering (opgenomen op p. 247 in de ordner met het opschrift “Vervolg op ontnemingsdossier PL2219/00-000053 Reactie op verweer Deel 1. Bijlagen 1 t/m 72”), voor zover inhoudende – zakelijk weergegeven – als volgt:

[telefoongesprek]

26. Het ambtsedig aanvullend proces-verbaal van Regiopolitie Brabant Zuid-Oost, Afdeling Divisie Recherche, nr. 200068439, d.d. 14 december 2006 (opgenomen op p. 257 in de ordner met het opschrift “Vervolg op ontnemingsdossier PL2219/00-000053 Reactie op verweer Deel 1. Bijlagen 1 t/m 72”), in de wettelijke vorm opgemaakt door [verbalisant 1], inspecteur van politie, voor zover inhoudende – zakelijk weergegeven – als relaas van eigen waarneming(en) en/of bevinding(en) van desbetreffende verbalisant:

Het hierna te noemen telefoongesprek is door mij herbeluisterd. De inhoud van dit gesprek is eveneens beluisterd door een beëdigd tolk Chinese taal en is vervolgens vertaald van de Chinese taal (Wenzhou) in de Nederlandse taal.

Telefoongesprek:

Tijdstip: 29-05-2000 15:48:11

Gedeeltelijke weergave van de inhoud van het gesprek:

[telefoongesprek]

27. Het afschrift van een telefoongesprek d.d. 29 mei 2000 te 15.48 uur, als bijlage 1 gevoegd bij het onder 26. weergegeven proces-verbaal, zijnde een geschrift als bedoeld in artikel 344, eerste lid, aanhef en onder 5 van het Wetboek van Strafvordering (opgenomen op p. 258-259 in de ordner met het opschrift “Vervolg op ontnemingsdossier PL2219/00-000053 Reactie op verweer Deel 1. Bijlagen 1 t/m 72”), voor zover inhoudende – zakelijk weergegeven – als volgt:

[telefoongesprek]

28. Het ambtsedig aanvullend proces-verbaal van Regiopolitie Brabant Zuid-Oost, Afdeling Divisie Recherche, nr. 200068628, d.d. 20 september 2006 (opgenomen op p. 101 in de ordner met het opschrift “Vervolg op ontnemingsdossier PL2219/00-000053 Reactie op verweer Deel 1. Bijlagen 1 t/m 72”), in de wettelijke vorm opgemaakt door [verbalisant 1], inspecteur van politie, voor zover inhoudende – zakelijk weergegeven – als relaas van eigen waarneming(en) en/of bevinding(en) van desbetreffende verbalisant:

Het hierna te noemen telefoongesprek is door mij herbeluisterd. De inhoud van dit gesprek is eveneens beluisterd door een beëdigd tolk Chinese taal en is vervolgens vertaald van de Chinese taal (Wenzhou) in de Nederlandse taal.

Telefoongesprek:

Tijdstip: 30-05-2000 02:45:34

Gedeeltelijke weergave van de inhoud van het gesprek:

[telefoongesprek]

Als bijlage 1 bij dit proces-verbaal is tevens de oude vertaling (uitwerking) gevoegd.

29. Het afschrift van een telefoongesprek d.d. 30 mei 2000 te 02.45 uur, als bijlage 1 gevoegd bij het onder 28. weergegeven proces-verbaal, zijnde een geschrift als bedoeld in artikel 344, eerste lid, aanhef en onder 5 van het Wetboek van Strafvordering (opgenomen op p. 102-103 in de ordner met het opschrift “Vervolg op ontnemingsdossier PL2219/00-000053 Reactie op verweer Deel 1. Bijlagen 1 t/m 72”), voor zover inhoudende – zakelijk weergegeven – als volgt:

[telefoongesprek]

30. Het afschrift van een telefoongesprek d.d. 30 mei 2000 te 11.13 uur, zijnde een geschrift als bedoeld in artikel 344, eerste lid, aanhef en onder 5 van het Wetboek van Strafvordering (opgenomen op p. 116-117 in de ordner met het opschrift “Vervolg op ontnemingsdossier PL2219/00-000053 Reactie op verweer Deel 1. Bijlagen 1 t/m 72”), voor zover inhoudende – zakelijk weergegeven – als volgt:

[telefoongesprek]

31. Het ambtsedig aanvullend proces-verbaal van Regiopolitie Brabant Zuid-Oost, Afdeling Divisie Recherche, nr. 200069334, d.d. 20 september 2006 (opgenomen op p. 92 in de ordner met het opschrift “Vervolg op ontnemingsdossier PL2219/00-000053 Reactie op verweer Deel 1. Bijlagen 1 t/m 72”), in de wettelijke vorm opgemaakt door [verbalisant 1], inspecteur van politie, voor zover inhoudende – zakelijk weergegeven – als relaas van eigen waarneming(en) en/of bevinding(en) van desbetreffende verbalisant:

Het hierna te noemen telefoongesprek is door mij herbeluisterd. De inhoud van dit gesprek is eveneens beluisterd door een beëdigd tolk Chinese taal en is vervolgens vertaald van de Chinese taal (Wenzhou) in de Nederlandse taal.

Telefoongesprek:

Tijdstip: 30-05-2000 15:45:56

Gedeeltelijke weergave van de inhoud van het gesprek:

[telefoongesprek]

32. Het afschrift van een telefoongesprek d.d. 30 mei 2000 te 15.45 uur, als bijlage 1 gevoegd bij het onder 31. weergegeven proces-verbaal, zijnde een geschrift als bedoeld in artikel 344, eerste lid, aanhef en onder 5 van het Wetboek van Strafvordering (opgenomen op p. 94-96 in de ordner met het opschrift “Vervolg op ontnemingsdossier PL2219/00-000053 Reactie op verweer Deel 1. Bijlagen 1 t/m 72”), voor zover inhoudende – zakelijk weergegeven – als volgt:

Gespreksgegevens : 200069334

[telefoongesprek]

33. Het ambtsedig aanvullend proces-verbaal van Regiopolitie Brabant Zuid-Oost, Afdeling Divisie Recherche, nr. 200069398, d.d. 18 september 2006 (opgenomen op p. 36 in de ordner met het opschrift “Vervolg op ontnemingsdossier PL2219/00-000053 Reactie op verweer Deel 1. Bijlagen 1 t/m 72”), in de wettelijke vorm opgemaakt door [verbalisant 1], inspecteur van politie, voor zover inhoudende – zakelijk weergegeven – als relaas van eigen waarneming(en) en/of bevinding(en) van desbetreffende verbalisant:

Het hierna te noemen telefoongesprek is door mij herbeluisterd. De inhoud van dit gesprek is eveneens beluisterd door een beëdigd tolk Chinese taal en is vervolgens vertaald van de Chinese taal (Wenzhou) in de Nederlandse taal.

Telefoongesprek:

Tijdstip: 30-05-2000 16:40:00

Gedeeltelijke weergave van de inhoud van het gesprek:

[telefoongesprek]

Als bijlage 1 bij dit proces-verbaal is tevens de oude vertaling (uitwerking) gevoegd.

34. Het afschrift van een telefoongesprek d.d. 30 mei 2000 te 16.40 uur, als bijlage 1 gevoegd bij het onder 33. weergegeven proces-verbaal, zijnde een geschrift als bedoeld in artikel 344, eerste lid, aanhef en onder 5 van het Wetboek van Strafvordering (opgenomen op p. 37 in de ordner met het opschrift “Vervolg op ontnemingsdossier PL2219/00-000053 Reactie op verweer Deel 1. Bijlagen 1 t/m 72”), voor zover inhoudende – zakelijk weergegeven – als volgt:

[telefoongesprek]

35. Het afschrift van een telefoongesprek d.d. 1 juni 2000 te 00.06 uur, zijnde een geschrift als bedoeld in artikel 344, eerste lid, aanhef en onder 5 van het Wetboek van Strafvordering (opgenomen op p. 327-329 in de ordner met het opschrift “Vervolg op ontnemingsdossier PL2219/00-000053 Reactie op verweer Deel 1. Bijlagen 1 t/m 72”), voor zover inhoudende – zakelijk weergegeven – als volgt:

[telefoongesprek]

36. Het afschrift van een telefoongesprek d.d. 4 juni 2000 te 18.56 uur, zijnde een geschrift als bedoeld in artikel 344, eerste lid, aanhef en onder 5 van het Wetboek van Strafvordering (opgenomen op p. 304-305 in de ordner met het opschrift “Vervolg op ontnemingsdossier PL2219/00-000053 Reactie op verweer Deel 1. Bijlagen 1 t/m 72”), voor zover inhoudende – zakelijk weergegeven – als volgt:

[telefoongesprek]

37. Het afschrift van een telefoongesprek d.d. 4 juni 2000 te 23.40 uur, zijnde een geschrift als bedoeld in artikel 344, eerste lid, aanhef en onder 5 van het Wetboek van Strafvordering (opgenomen op p. 105 in de ordner met het opschrift “Vervolg op ontnemingsdossier PL2219/00-000053 Reactie op verweer Deel 1. Bijlagen 1 t/m 72”), voor zover inhoudende – zakelijk weergegeven – als volgt:

[telefoongesprek]

38. Het afschrift van een telefoongesprek d.d. 5 juni 2000 te 10.45 uur, zijnde een geschrift als bedoeld in artikel 344, eerste lid, aanhef en onder 5 van het Wetboek van Strafvordering (opgenomen op p. 236 in de ordner met het opschrift “Vervolg op ontnemingsdossier PL2219/00-000053 Reactie op pleitaantekeningen mr. Franken”), voor zover inhoudende – zakelijk weergegeven – als volgt:

[telefoongesprek]

39. Het ambtsedig aanvullend proces-verbaal van Regiopolitie Brabant Zuid-Oost, Afdeling Divisie Recherche, nr. 200072763, d.d. 20 september 2006 (opgenomen op p. 205 in de ordner met het opschrift “Vervolg op ontnemingsdossier PL2219/00-000053 Reactie op verweer Deel 1. Bijlagen 1 t/m 72”), in de wettelijke vorm opgemaakt door [verbalisant 1], inspecteur van politie, voor zover inhoudende – zakelijk weergegeven – als relaas van eigen waarneming(en) en/of bevinding(en) van desbetreffende verbalisant:

Het hierna te noemen telefoongesprek is door mij herbeluisterd. De inhoud van dit gesprek is eveneens beluisterd door een beëdigd tolk Chinese taal en is vervolgens vertaald van de Chinese taal (Mandarijn) in de Nederlandse taal.

Telefoongesprek:

Tijdstip: 05-06-2000 16:10:31

Gedeeltelijke weergave van de inhoud van het gesprek:

[telefoongesprek]

Als bijlage 1 bij dit proces-verbaal is tevens de oude vertaling (uitwerking) gevoegd.

40. Het afschrift van een telefoongesprek d.d. 5 juni 2000 te 16.10 uur, als bijlage 1 gevoegd bij het onder 39. weergegeven proces-verbaal, zijnde een geschrift als bedoeld in artikel 344, eerste lid, aanhef en onder 5 van het Wetboek van Strafvordering (opgenomen op p. 207 in de ordner met het opschrift “Vervolg op ontnemingsdossier PL2219/00-000053 Reactie op verweer Deel 1. Bijlagen 1 t/m 72”), voor zover inhoudende – zakelijk weergegeven – als volgt:

[telefoongesprek]

41. Het afschrift van een telefoongesprek d.d. 6 juni 2000 te 12.18 uur, zijnde een geschrift als bedoeld in artikel 344, eerste lid, aanhef en onder 5 van het Wetboek van Strafvordering (opgenomen op p. 137-138 in de ordner met het opschrift “Vervolg op ontnemingsdossier PL2219/00-000053 Reactie op verweer Deel 1. Bijlagen 1 t/m 72”), voor zover inhoudende – zakelijk weergegeven – als volgt:

[telefoongesprek]

42. Het afschrift van een telefoongesprek d.d. 7 juni 2000 te 17.03 uur, zijnde een geschrift als bedoeld in artikel 344, eerste lid, aanhef en onder 5 van het Wetboek van Strafvordering (opgenomen op p. 238 in de ordner met het opschrift “Vervolg op ontnemingsdossier PL2219/00-000053 Reactie op verweer Deel 1. Bijlagen 1 t/m 72”), voor zover inhoudende – zakelijk weergegeven – als volgt:

[telefoongesprek]

43. Het ambtsedig aanvullend proces-verbaal van Regiopolitie Brabant Zuid-Oost, Afdeling Divisie Recherche, nr. 200073513, d.d. 20 september 2006 (opgenomen op p. 132 in de ordner met het opschrift “Vervolg op ontnemingsdossier PL2219/00-000053 Reactie op verweer Deel 1. Bijlagen 1 t/m 72”), in de wettelijke vorm opgemaakt door [verbalisant 1], inspecteur van politie, voor zover inhoudende – zakelijk weergegeven – als relaas van eigen waarneming(en) en/of bevinding(en) van desbetreffende verbalisant:

Het hierna te noemen telefoongesprek is door mij herbeluisterd. De inhoud van dit gesprek is eveneens beluisterd door een beëdigd tolk Chinese taal en is vervolgens vertaald van de Chinese taal (Mandarijn) in de Nederlandse taal.

Telefoongesprek:

Tijdstip: 07-06-2000 20:44:28

Gedeeltelijke weergave van de inhoud van het gesprek:

[telefoongesprek]

44. Het afschrift van een telefoongesprek d.d. 8 juni 2000 te 09.22 uur, zijnde een geschrift als bedoeld in artikel 344, eerste lid, aanhef en onder 5 van het Wetboek van Strafvordering (opgenomen op p. 237 in de ordner met het opschrift “Vervolg op ontnemingsdossier PL2219/00-000053 Reactie op pleitaantekeningen mr. Franken”), voor zover inhoudende – zakelijk weergegeven – als volgt:

[telefoongesprek]

45. Het afschrift van een telefoongesprek d.d. 10 juni 2000 te 11.41 uur, zijnde een geschrift als bedoeld in artikel 344, eerste lid, aanhef en onder 5 van het Wetboek van Strafvordering (opgenomen op p. 295 in de ordner met het opschrift “Vervolg op ontnemingsdossier PL2219/00-000053 Reactie op verweer Deel 1. Bijlagen 1 t/m 72”), voor zover inhoudende – zakelijk weergegeven – als volgt:

[telefoongesprek]

46. Het ambtsedig aanvullend proces-verbaal van Regiopolitie Brabant Zuid-Oost, Afdeling Divisie Recherche, nr. 200073949, d.d. 20 september 2006 (opgenomen op p. 219 in de ordner met het opschrift “Vervolg op ontnemingsdossier PL2219/00-000053 Reactie op verweer Deel 1. Bijlagen 1 t/m 72”), in de wettelijke vorm opgemaakt door [verbalisant 1], inspecteur van politie, voor zover inhoudende – zakelijk weergegeven – als relaas van eigen waarneming(en) en/of bevinding(en) van desbetreffende verbalisant:

Het hierna te noemen telefoongesprek is door mij herbeluisterd. De inhoud van dit gesprek is eveneens beluisterd door een beëdigd tolk Chinese taal en is vervolgens vertaald van de Chinese taal (Wenzhou) in de Nederlandse taal.

Telefoongesprek:

Tijdstip: 10-06-2000 14:23:00

Gedeeltelijke weergave van de inhoud van het gesprek:

[telefoongesprek]

47. Het afschrift van een telefoongesprek d.d. 10 juni 2000 te 14.23 uur, als bijlage 1 gevoegd bij het onder 46. weergegeven proces-verbaal, zijnde een geschrift als bedoeld in artikel 344, eerste lid, aanhef en onder 5 van het Wetboek van Strafvordering (opgenomen op p. 213 in de ordner met het opschrift “Vervolg op ontnemingsdossier PL2219/00-000053 Reactie op verweer Deel 1. Bijlagen 1 t/m 72”), voor zover inhoudende – zakelijk weergegeven – als volgt:

[telefoongesprek]

48. Het ambtsedig aanvullend proces-verbaal van Regiopolitie Brabant Zuid-Oost, Afdeling Divisie Recherche, nr. 200073876, d.d. 20 september 2006 (opgenomen op p. 152 in de ordner met het opschrift “Vervolg op ontnemingsdossier PL2219/00-000053 Reactie op verweer Deel 1. Bijlagen 1 t/m 72”), in de wettelijke vorm opgemaakt door [verbalisant 1], inspecteur van politie, voor zover inhoudende – zakelijk weergegeven – als relaas van eigen waarneming(en) en/of bevinding(en) van desbetreffende verbalisant:

Het hierna te noemen telefoongesprek is door mij herbeluisterd. De inhoud van dit gesprek is eveneens beluisterd door een beëdigd tolk Chinese taal en is vervolgens vertaald van de Chinese taal (Mandarijn) in de Nederlandse taal.

Telefoongesprek:

Tijdstip: 11-06-2000 01:18:59

Gedeeltelijke weergave van de inhoud van het gesprek:

[telefoongesprek]

Als bijlage 1 bij dit proces-verbaal is tevens de oude vertaling (uitwerking) gevoegd.

49. Het afschrift van een telefoongesprek d.d. 11 juni 2000 te 01.18 uur, als bijlage 1 gevoegd bij het onder 48. weergegeven proces-verbaal, zijnde een geschrift als bedoeld in artikel 344, eerste lid, aanhef en onder 5 van het Wetboek van Strafvordering (opgenomen op p. 156-157 in de ordner met het opschrift “Vervolg op ontnemingsdossier PL2219/00-000053 Reactie op verweer Deel 1. Bijlagen 1 t/m 72”), voor zover inhoudende – zakelijk weergegeven – als volgt:

[telefoongesprek]

50. Het ambtsedig aanvullend proces-verbaal van Regiopolitie Brabant Zuid-Oost, Afdeling Divisie Recherche, nr. 200074760, d.d. 20 september 2006 (opgenomen op p. 180 in de ordner met het opschrift “Vervolg op ontnemingsdossier PL2219/00-000053 Reactie op verweer Deel 1. Bijlagen 1 t/m 72”), in de wettelijke vorm opgemaakt door [verbalisant 1], inspecteur van politie, voor zover inhoudende – zakelijk weergegeven – als relaas van eigen waarneming(en) en/of bevinding(en) van desbetreffende verbalisant:

Het hierna te noemen telefoongesprek is door mij herbeluisterd. De inhoud van dit gesprek is eveneens beluisterd door een beëdigd tolk Chinese taal en is vervolgens vertaald van de Chinese taal (Wenzhou) in de Nederlandse taal.

Telefoongesprek:

Tijdstip: 14-06-2000 00:28:04

Gedeeltelijke weergave van de inhoud van het gesprek:

[telefoongesprek]

51. Het ambtsedig aanvullend proces-verbaal van Regiopolitie Brabant Zuid-Oost, Afdeling Divisie Recherche, nr. 200074971, d.d. 20 september 2006 (opgenomen op p. 226 in de ordner met het opschrift “Vervolg op ontnemingsdossier PL2219/00-000053 Reactie op verweer Deel 1. Bijlagen 1 t/m 72”), in de wettelijke vorm opgemaakt door [verbalisant 1], inspecteur van politie, voor zover inhoudende – zakelijk weergegeven – als relaas van eigen waarneming(en) en/of bevinding(en) van desbetreffende verbalisant:

Het hierna te noemen telefoongesprek is door mij herbeluisterd. De inhoud van dit gesprek is eveneens beluisterd door een beëdigd tolk Chinese taal en is vervolgens vertaald van de Chinese taal (Mandarijn) in de Nederlandse taal.

Telefoongesprek:

Tijdstip: 14-06-2000 23:01:16

Gedeeltelijke weergave van de inhoud van het gesprek:

[telefoongesprek]

52. Het ambtsedig aanvullend proces-verbaal van Regiopolitie Brabant Zuid-Oost, Afdeling Divisie Recherche, nr. 200074977, d.d. 20 september 2006 (opgenomen op p. 209-210 in de ordner met het opschrift “Vervolg op ontnemingsdossier PL2219/00-000053 Reactie op verweer Deel 1. Bijlagen 1 t/m 72”), in de wettelijke vorm opgemaakt door [verbalisant 1], inspecteur van politie, voor zover inhoudende – zakelijk weergegeven – als relaas van eigen waarneming(en) en/of bevinding(en) van desbetreffende verbalisant:

Het hierna te noemen telefoongesprek is door mij herbeluisterd. De inhoud van dit gesprek is eveneens beluisterd door een beëdigd tolk Chinese taal en is vervolgens vertaald van de Chinese taal (Mandarijn) in de Nederlandse taal.

Telefoongesprek:

Tijdstip: 14-06-2000 23:18:22

Gedeeltelijke weergave van de inhoud van het gesprek:

[telefoongesprek]

53. Het afschrift van een telefoongesprek d.d. 14 juni 2000 te 23.46 uur, zijnde een geschrift als bedoeld in artikel 344, eerste lid, aanhef en onder 5 van het Wetboek van Strafvordering (opgenomen op p. 2287 in de ordner met het opschrift “Ontnemingsdossier PL2219/00-000053 Rapportage Deel 5. Bijlagen 63 t/m 73”), voor zover inhoudende – zakelijk weergegeven – als volgt:

[telefoongesprek]

54. Het afschrift van een telefoongesprek d.d. 15 juni 2000 te 11.50 uur, zijnde een geschrift als bedoeld in artikel 344, eerste lid, aanhef en onder 5 van het Wetboek van Strafvordering (opgenomen op p. 204 in de ordner met het opschrift “Vervolg op ontnemingsdossier PL2219/00-000053 Reactie op verweer Deel 1. Bijlagen 1 t/m 72”), voor zover inhoudende – zakelijk weergegeven – als volgt:

[telefoongesprek]

55. Het afschrift van een telefoongesprek d.d. 19 juni 2000 te 07.00 uur, zijnde een geschrift als bedoeld in artikel 344, eerste lid, aanhef en onder 5 van het Wetboek van Strafvordering (opgenomen op p. 244 in de ordner met het opschrift “Vervolg op ontnemingsdossier PL2219/00-000053 Reactie op verweer Deel 1. Bijlagen 1 t/m 72”), voor zover inhoudende – zakelijk weergegeven – als volgt:

[telefoongesprek]

56. Het ambtsedig aanvullend proces-verbaal van Regiopolitie Brabant Zuid-Oost, Afdeling Divisie Recherche, nr. 200077770, d.d. 20 september 2006 (opgenomen op p. 230 in de ordner met het opschrift “Vervolg op ontnemingsdossier PL2219/00-000053 Reactie op verweer Deel 1. Bijlagen 1 t/m 72”), in de wettelijke vorm opgemaakt door [verbalisant 1], inspecteur van politie, voor zover inhoudende – zakelijk weergegeven – als relaas van eigen waarneming(en) en/of bevinding(en) van desbetreffende verbalisant:

Het hierna te noemen telefoongesprek is door mij herbeluisterd. De inhoud van dit gesprek is eveneens beluisterd door een beëdigd tolk Chinese taal en is vervolgens vertaald van de Chinese taal (Mandarijn) in de Nederlandse taal.

Telefoongesprek:

Tijdstip: 23-06-2000 19:13:03

Gedeeltelijke weergave van de inhoud van het gesprek:

[telefoongesprek]

Als bijlage 1 bij dit proces-verbaal is tevens de oude vertaling (uitwerking) gevoegd.

57. Het afschrift van een telefoongesprek d.d. 23 juni 2000 te 19.13 uur, zijnde een geschrift als bedoeld in artikel 344, eerste lid, aanhef en onder 5 van het Wetboek van Strafvordering (opgenomen op p. 232 in de ordner met het opschrift “Vervolg op ontnemingsdossier PL2219/00-000053 Reactie op verweer Deel 1. Bijlagen 1 t/m 72”), voor zover inhoudende – zakelijk weergegeven – als volgt:

[telefoongesprek]

58. Het afschrift van een telefoongesprek d.d. 25 juni 2000 te 03.33 uur, zijnde een geschrift als bedoeld in artikel 344, eerste lid, aanhef en onder 5 van het Wetboek van Strafvordering (opgenomen op p. 120-121 in de ordner met het opschrift “Vervolg op ontnemingsdossier PL2219/00-000053 Reactie op verweer Deel 1. Bijlagen 1 t/m 72”), voor zover inhoudende – zakelijk weergegeven – als volgt:

[telefoongesprek]

59. Het ambtsedig aanvullend proces-verbaal van Regiopolitie Brabant Zuid-Oost, Afdeling Divisie Recherche, nr. 200083685, d.d. 18 september 2006 (opgenomen op p. 82 in de ordner met het opschrift “Vervolg op ontnemingsdossier PL2219/00-000053 Reactie op verweer Deel 1. Bijlagen 1 t/m 72”), in de wettelijke vorm opgemaakt door [verbalisant 1], inspecteur van politie, voor zover inhoudende – zakelijk weergegeven – als relaas van eigen waarneming(en) en/of bevinding(en) van desbetreffende verbalisant:

Het hierna te noemen telefoongesprek is door mij herbeluisterd. De inhoud van dit gesprek is eveneens beluisterd door een beëdigd tolk Chinese taal en is vervolgens vertaald van de Chinese taal (Mandarijn) in de Nederlandse taal.

Telefoongesprek:

Tijdstip: 11-07-2000 13:47:51

Gedeeltelijke weergave van de inhoud van het gesprek:

[telefoongesprek]

Als bijlage 1 bij dit proces-verbaal is tevens de oude vertaling (uitwerking) gevoegd.

60. Het afschrift van een telefoongesprek d.d. 11 juli 2000 te 13.47 uur, als bijlage 1 gevoegd bij het onder 59. weergegeven proces-verbaal, zijnde een geschrift als bedoeld in artikel 344, eerste lid, aanhef en onder 5 van het Wetboek van Strafvordering (opgenomen op p. 83 in de ordner met het opschrift “Vervolg op ontnemingsdossier PL2219/00-000053 Reactie op verweer Deel 1. Bijlagen 1 t/m 72”), voor zover inhoudende – zakelijk weergegeven – als volgt:

[telefoongesprek]

61. Het afschrift van een telefoongesprek d.d. 12 juli 2000 te 11.45 uur, zijnde een geschrift als bedoeld in artikel 344, eerste lid, aanhef en onder 5 van het Wetboek van Strafvordering (opgenomen op p. 269 in de ordner met het opschrift “Vervolg op ontnemingsdossier PL2219/00-000053 Reactie op verweer Deel 1. Bijlagen 1 t/m 72”), voor zover inhoudende – zakelijk weergegeven – als volgt:

[telefoongesprek]

62. Het afschrift van een faxbericht d.d. 13 juli 2000 te 21.07 uur, zijnde een geschrift als bedoeld in artikel 344, eerste lid, aanhef en onder 5 van het Wetboek van Strafvordering (opgenomen op p. 2334 in de ordner met het opschrift “Ontnemingsdossier PL2219/00-000053 Rapportage Deel 5. Bijlagen 63 t/m 73”), voor zover inhoudende – zakelijk weergegeven – als volgt:

[faxbericht]

 1. [faxbericht]

 2. [faxbericht]

 3. [faxbericht]

 4. [faxbericht]

 5. [faxbericht]

 6. [faxbericht]

 7. [faxbericht]

63. Het afschrift van een faxbericht d.d. 17 juli 2000 te 14.21 uur, zijnde een geschrift als bedoeld in artikel 344, eerste lid, aanhef en onder 5 van het Wetboek van Strafvordering (opgenomen op p. 2344 in de ordner met het opschrift “Ontnemingsdossier PL2219/00-000053 Rapportage Deel 6. Bijlagen 73 (vervolg) t/m 77”), voor zover inhoudende – zakelijk weergegeven – als volgt:

[faxbericht]

64. Het ambtsedig aanvullend proces-verbaal van Regiopolitie Brabant Zuid-Oost, Afdeling Divisie Recherche, nr. 200084733, d.d. 14 december 2006 (opgenomen op p. 249 in de ordner met het opschrift “Vervolg op ontnemingsdossier PL2219/00-000053 Reactie op verweer Deel 1. Bijlagen 1 t/m 72”), in de wettelijke vorm opgemaakt door [verbalisant 1], inspecteur van politie, voor zover inhoudende – zakelijk weergegeven – als relaas van eigen waarneming(en) en/of bevinding(en) van desbetreffende verbalisant:

Het hierna te noemen telefoongesprek is door mij herbeluisterd. De inhoud van dit gesprek is eveneens beluisterd door een beëdigd tolk Chinese taal en is vervolgens vertaald van de Chinese taal (Mandarijn) in de Nederlandse taal.

Telefoongesprek:

Tijdstip: 17-07-2000 18:06:48

Gedeeltelijke weergave van de inhoud van het gesprek:

[telefoongesprek]

Als bijlage 1 bij dit proces-verbaal is tevens de oude vertaling (uitwerking) gevoegd.

65. Het afschrift van een telefoongesprek d.d. 17 juli 2000 te 18.06 uur, als bijlage 1 gevoegd bij het onder 64. weergegeven proces-verbaal, zijnde een geschrift als bedoeld in artikel 344, eerste lid, aanhef en onder 5 van het Wetboek van Strafvordering (opgenomen op p. 250-251 in de ordner met het opschrift “Vervolg op ontnemingsdossier PL2219/00-000053 Reactie op verweer Deel 1. Bijlagen 1 t/m 72”), voor zover inhoudende – zakelijk weergegeven – als volgt:

[telefoongesprek]

66. Het afschrift van een faxbericht d.d. 19 juli 2000 te 10.31 uur, zijnde een geschrift als bedoeld in artikel 344, eerste lid, aanhef en onder 5 van het Wetboek van Strafvordering (opgenomen op p. 2354 in de ordner met het opschrift “Ontnemingsdossier PL2219/00-000053 Rapportage Deel 6. Bijlagen 73 (vervolg) t/m 77”), voor zover inhoudende – zakelijk weergegeven – als volgt:

[faxbericht]

67. Het afschrift van een faxbericht d.d. 21 juli 2000 te 13.37 uur, zijnde een geschrift als bedoeld in artikel 344, eerste lid, aanhef en onder 5 van het Wetboek van Strafvordering (opgenomen op p. 2359 in de ordner met het opschrift “Ontnemingsdossier PL2219/00-000053 Rapportage Deel 6. Bijlagen 73 (vervolg) t/m 77”), voor zover inhoudende – zakelijk weergegeven – als volgt:

[faxbericht]

68. Het afschrift van een telefoongesprek d.d. 30 juli 2000 te 13.00 uur, zijnde een geschrift als bedoeld in artikel 344, eerste lid, aanhef en onder 5 van het Wetboek van Strafvordering (opgenomen op p. 277 in de ordner met het opschrift “Vervolg op ontnemingsdossier PL2219/00-000053 Reactie op verweer Deel 1. Bijlagen 1 t/m 72”), voor zover inhoudende – zakelijk weergegeven – als volgt:

[telefoongesprek]

69. Het ambtsedig aanvullend proces-verbaal van Regiopolitie Brabant Zuid-Oost, Afdeling Divisie Recherche, nr. 200088994, d.d. 20 september 2006 (opgenomen op p. 97 in de ordner met het opschrift “Vervolg op ontnemingsdossier PL2219/00-000053 Reactie op verweer Deel 1. Bijlagen 1 t/m 72”), in de wettelijke vorm opgemaakt door [verbalisant 1], inspecteur van politie, voor zover inhoudende – zakelijk weergegeven – als relaas van eigen waarneming(en) en/of bevinding(en) van desbetreffende verbalisant:

Het hierna te noemen telefoongesprek is door mij herbeluisterd. De inhoud van dit gesprek is eveneens beluisterd door een beëdigd tolk Chinese taal en is vervolgens vertaald van de Chinese taal (Wenzhou) in de Nederlandse taal.

Telefoongesprek:

Tijdstip: 31-07-2000 02:41:38

Gedeeltelijke weergave van de inhoud van het gesprek:

[telefoongesprek]

70. Het afschrift van een telefoongesprek d.d. 31 juli 2000 te 02.41 uur, als bijlage 1 gevoegd bij het onder 70. weergegeven proces-verbaal, zijnde een geschrift als bedoeld in artikel 344, eerste lid, aanhef en onder 5 van het Wetboek van Strafvordering (opgenomen op p. 99 in de ordner met het opschrift “Vervolg op ontnemingsdossier PL2219/00-000053 Reactie op verweer Deel 1. Bijlagen 1 t/m 72”), voor zover inhoudende – zakelijk weergegeven – als volgt:

[telefoongesprek]

71. Het afschrift van een telefoongesprek d.d. 2 augustus 2000 te 15.19 uur, zijnde een geschrift als bedoeld in artikel 344, eerste lid, aanhef en onder 5 van het Wetboek van Strafvordering (opgenomen op p. 2383-2384 in de ordner met het opschrift “Ontnemingsdossier PL2219/00-000053 Rapportage Deel 6. Bijlagen 73 (vervolg) t/m 77”), voor zover inhoudende – zakelijk weergegeven – als volgt:

[telefoongesprek]

72. Het afschrift van een telefoongesprek d.d. 9 augustus 2000 te 15.34 uur, zijnde een geschrift als bedoeld in artikel 344, eerste lid, aanhef en onder 5 van het Wetboek van Strafvordering (opgenomen op p. 311-312 in de ordner met het opschrift “Vervolg op ontnemingsdossier PL2219/00-000053 Reactie op verweer Deel 1. Bijlagen 1 t/m 72”), voor zover inhoudende – zakelijk weergegeven – als volgt:

[telefoongesprek]

73. Het ambtsedig aanvullend proces-verbaal van Regiopolitie Brabant Zuid-Oost, Afdeling Divisie Recherche, nr. 200098442, d.d. 20 september 2006 (opgenomen op p. 188 in de ordner met het opschrift “Vervolg op ontnemingsdossier PL2219/00-000053 Reactie op verweer Deel 1. Bijlagen 1 t/m 72”), in de wettelijke vorm opgemaakt door [verbalisant 1], inspecteur van politie, voor zover inhoudende – zakelijk weergegeven – als relaas van eigen waarneming(en) en/of bevinding(en) van desbetreffende verbalisant:

Het hierna te noemen telefoongesprek is door mij herbeluisterd. De inhoud van dit gesprek is eveneens beluisterd door een beëdigd tolk Chinese taal en is vervolgens vertaald van de Chinese taal (Mandarijn) in de Nederlandse taal.

Telefoongesprek:

Tijdstip: 28-08-2000 22:38:38

Gedeeltelijke weergave van de inhoud van het gesprek:

[telefoongesprek]

Als bijlage 1 bij dit proces-verbaal is tevens de oude vertaling (uitwerking) gevoegd.

74. Het afschrift van een telefoongesprek d.d. 28 augustus 2000 te 22.38 uur, als bijlage 1 gevoegd bij het onder 74. weergegeven proces-verbaal, zijnde een geschrift als bedoeld in artikel 344, eerste lid, aanhef en onder 5 van het Wetboek van Strafvordering (opgenomen op p. 190 in de ordner met het opschrift “Vervolg op ontnemingsdossier PL2219/00-000053 Reactie op verweer Deel 1. Bijlagen 1 t/m 72”), voor zover inhoudende – zakelijk weergegeven – als volgt:

[telefoongesprek]

75. Het ambtsedig aanvullend proces-verbaal van Regiopolitie Brabant Zuid-Oost, Afdeling Divisie Recherche, nr. 200101274, d.d. 18 september 2006 (opgenomen op p. 89 in de ordner met het opschrift “Vervolg op ontnemingsdossier PL2219/00-000053 Reactie op verweer Deel 1. Bijlagen 1 t/m 72”), in de wettelijke vorm opgemaakt door [verbalisant 1], inspecteur van politie, voor zover inhoudende – zakelijk weergegeven – als relaas van eigen waarneming(en) en/of bevinding(en) van desbetreffende verbalisant:

Het hierna te noemen telefoongesprek is door mij herbeluisterd. De inhoud van dit gesprek is eveneens beluisterd door een beëdigd tolk Chinese taal en is vervolgens vertaald van de Chinese taal (Mandarijn) in de Nederlandse taal.

Telefoongesprek:

Tijdstip: 03-09-2000 18:49:57

Gedeeltelijke weergave van de inhoud van het gesprek:

[telefoongesprek]

76. Het afschrift van een telefoongesprek d.d. 3 september 2000 te 18.49 uur, als bijlage 1 gevoegd bij het onder 75. weergegeven proces-verbaal, zijnde een geschrift als bedoeld in artikel 344, eerste lid, aanhef en onder 5 van het Wetboek van Strafvordering (opgenomen op p. 90 in de ordner met het opschrift “Vervolg op ontnemingsdossier PL2219/00-000053 Reactie op verweer Deel 1. Bijlagen 1 t/m 72”), voor zover inhoudende – zakelijk weergegeven – als volgt:

[telefoongesprek]

77. Het afschrift van een telefoongesprek d.d. 4 september 2000 te 14.50 uur, zijnde een geschrift als bedoeld in artikel 344, eerste lid, aanhef en onder 5 van het Wetboek van Strafvordering (opgenomen op p. 333 in de ordner met het opschrift “Vervolg op ontnemingsdossier PL2219/00-000053 Reactie op verweer Deel 1. Bijlagen 1 t/m 72”), voor zover inhoudende – zakelijk weergegeven – als volgt:

[telefoongesprek]

78. Het ambtsedig aanvullend proces-verbaal van Regiopolitie Brabant Zuid-Oost, Afdeling Divisie Recherche, nr. 200101762, d.d. 18 september 2006 (opgenomen op p. 87 in de ordner met het opschrift “Vervolg op ontnemingsdossier PL2219/00-000053 Reactie op verweer Deel 1. Bijlagen 1 t/m 72”), in de wettelijke vorm opgemaakt door [verbalisant 1], inspecteur van politie, voor zover inhoudende – zakelijk weergegeven – als relaas van eigen waarneming(en) en/of bevinding(en) van desbetreffende verbalisant:

Het hierna te noemen telefoongesprek is door mij herbeluisterd. De inhoud van dit gesprek is eveneens beluisterd door een beëdigd tolk Chinese taal en is vervolgens vertaald van de Chinese taal (Mandarijn) in de Nederlandse taal.

Telefoongesprek:

Tijdstip: 04-09-2000 15:56:29

Gedeeltelijke weergave van de inhoud van het gesprek:

[telefoongesprek]

Als bijlage 1 bij dit proces-verbaal is tevens de oude vertaling (uitwerking) gevoegd.

79. Het afschrift van een telefoongesprek d.d. 4 september 2000 te 15.56 uur, als bijlage 1 gevoegd bij het onder 78. weergegeven proces-verbaal, zijnde een geschrift als bedoeld in artikel 344, eerste lid, aanhef en onder 5 van het Wetboek van Strafvordering (opgenomen op p. 88 in de ordner met het opschrift “Vervolg op ontnemingsdossier PL2219/00-000053 Reactie op verweer Deel 1. Bijlagen 1 t/m 72”), voor zover inhoudende – zakelijk weergegeven – als volgt:

Gespreksgegevens : 200101762

[telefoongesprek]

80. Het ambtsedig aanvullend proces-verbaal van Regiopolitie Brabant Zuid-Oost, Afdeling Divisie Recherche, nr. 200102119, d.d. 20 september 2006 (opgenomen op p. 212 in de ordner met het opschrift “Vervolg op ontnemingsdossier PL2219/00-000053 Reactie op verweer Deel 1. Bijlagen 1 t/m 72”), in de wettelijke vorm opgemaakt door [verbalisant 1], inspecteur van politie, voor zover inhoudende – zakelijk weergegeven – als relaas van eigen waarneming(en) en/of bevinding(en) van desbetreffende verbalisant:

Het hierna te noemen telefoongesprek is door mij herbeluisterd. De inhoud van dit gesprek is eveneens beluisterd door een beëdigd tolk Chinese taal en is vervolgens vertaald van de Chinese taal (Mandarijn) in de Nederlandse taal.

Telefoongesprek:

Tijdstip: 05-09-2000 12:49:31

Gedeeltelijke weergave van de inhoud van het gesprek:

[telefoongesprek]

Als bijlage 1 bij dit proces-verbaal is tevens de oude vertaling (uitwerking) gevoegd.

81. Het afschrift van een telefoongesprek d.d. 5 september 2000 te 12.49 uur, als bijlage 1 gevoegd bij het onder 80. weergegeven proces-verbaal, zijnde een geschrift als bedoeld in artikel 344, eerste lid, aanhef en onder 5 van het Wetboek van Strafvordering (opgenomen op p. 213 in de ordner met het opschrift “Vervolg op ontnemingsdossier PL2219/00-000053 Reactie op verweer Deel 1. Bijlagen 1 t/m 72”), voor zover inhoudende – zakelijk weergegeven – als volgt:

[telefoongesprek]

82. Het geschrift als bedoeld in artikel 344, eerste lid, aanhef en onder 5 Wetboek van Strafvordering, als bijlage 67 gevoegd bij het onder 2. weergegeven proces-verbaal (opgenomen op p. 2027-2035 in de ordner met het opschrift “Ontnemingsdossier PL2219/00-000053 Rapportage Deel 5. Bijlagen 63 t/m 73”), voor zover inhoudende – zakelijk weergegeven –:

datum

gespreksnummer

beller

gebelde

1

22-05-00

200065163

[naam]

[veroordeelde]

2

26-05-00

200068027

NN vrouw

[veroordeelde]

3

27-05-00

200068082

NN man

[veroordeelde]

4

27-05-00

200068108

NN man

[veroordeelde]

5

29-05-00

200068354

[veroordeelde]

[naam]

6

29-05-00

200068446

[veroordeelde]

NN vrouw

7

29-05-00

200068359

NN man

[veroordeelde]

8

29-05-00

200068455

[naam]

[veroordeelde]

9

30-05-00

200069334

[naam]

[veroordeelde]

10

30-05-00

200069413

[naam] / NN-vrouw

[veroordeelde]

11

01-06-00

200070820

[naam]

[veroordeelde]

12

04-06-00

200072088

[naam]

[veroordeelde]

13

07-06-00

200073482

NN man

[veroordeelde]

14

10-06-00

200073948

200073949

NN vrouw

[veroordeelde]

15

10-06-00

200074399

NN-vrouw/NN-man

[veroordeelde]

16

11-06-00

200073988

[veroordeelde]

NN-vrouw, vermoedelijk zus

[naam]

17

11-06-00

200074059

[naam]

[veroordeelde]

18

17-06-00

200075562

[naam]

[veroordeelde]

19

18-06-00

200075503

NN man

[veroordeelde]

20

16-07-00

200084533

[naam]

[veroordeelde]

21

24-09-00

200110617

[veroordeelde]

[naam]

Met hieronder vermelde prijzen zoals 2,8 wordt bedoeld 2,8 wan. Wan is een eenheid van 10.000. 2,8 = 28.000. De prijzen worden door [veroordeelde] aangegeven in Amerikaanse Dollars (USD), tenzij anders vermeld.

Geciteerd uit gesprek

Analyse / uitleg gesprek

1

[telefoongesprek]

[naam] bevindt zich in China/Thailand en is een bevriende zakenrelatie van [veroordeelde].

[veroordeelde] heeft een andere smokkelroute via Mexico. Uit andere tapgesprekken blijkt dat [betrokkene 2] de Hollandse man betreft en dat deze USD 1.000-2.000 krijgt. De totale kosten bedragen 8.000 USD. Indien er 20 personen per maand worden aangeleverd wordt het misschien nog goedkoper.

[veroordeelde] vraagt voorts aan [naam] hoeveel personen hij van [naam] dit jaar tot heden smokkelde. Dit zijn er over de 100-110. Dit jaar is goed. [naam] verwacht er dit jaar 2 à 300 te smokkelen. Hij zegt [naam] 6 à 700.

[veroordeelde] zegt dat zij tevreden is als ze er 2 à 300 heeft.

[naam] vraagt aan [veroordeelde] of Miami een probleem is. [veroordeelde] zegt een klein probleem

[naam] zegt dat afgelopen jaar de prijs USD 40.000,- was; nu als alle kosten er af zijn USD 50.000,- Het bedrag is hoger omdat de route beter is geworden.

[veroordeelde] heeft gehoord dat men in China USD 65.000,- vraagt. [naam] zegt dat dat niet kan omdat hij de duurste is.

Bijvoorbeeld: USD 53.000,-; 3.000 voor transport in Amerika, 1000 voor paspoort, 10.000 voor [veroordeelde] en 1500 voor advocaat en een paar honderd voor ticket, soms komt er nog wat borg geld bij voor mensen die vast zitten. De rest heb ik over. [veroordeelde] krijgt hiervan tevens USD 10.000,-.

2

[telefoongesprek]

[veroordeelde] is de onbekende vrouw aangeraden door een vriend, die ook gevraagd heeft aan [veroordeelde] om hem weg te brengen. Zij wil weggebracht worden en eerst overkomen naar Nederland.

[veroordeelde] vraagt 2,8 voor de smokkel van Europa (Frankrijk) naar Amerika.

3

[telefoongesprek]

[naam] wil 2 mensen smokkelen voor Oost Europa. [veroordeelde] zegt dat het naar Oost Europa niet zo duur is maar van Oost-Europa naar hier (Nederland/Frankrijk) is veel duurder. [veroordeelde] zegt dat zij alles naar Miami wegbrengt.

[veroordeelde] geeft aan dat [naam] niet zoveel kapitaal nodig heeft als hij smokkelt van China naar Oost Europa.

[naam] zoekt mensen om mee samen te werken. [veroordeelde] wil dan wel van 10.000 de helft hebben. [naam] is wel haar vriend; vriendschap is vriendschap maar zaken zijn zaken.

4

[telefoongesprek]

[naam] werkt voor [veroordeelde] in Engeland.

Gesprek gaat over het snel laten betalen / overmaken van geld voor een smokkel. [veroordeelde] zegt dat als ze veel verdient, voor ieder 35.000 in het niet zo erg dat het langer duurt, maar ze wil haar geld / kapitaal er niet in steken

[naam] zegt dat als er mensen zijn aangekomen in Amerika ontvangen we 27.000.

5

[telefoongesprek]

Gesprek tussen [veroordeelde] en [naam], een gesmokkelde.

[veroordeelde] belt naar Amerika. [veroordeelde] en [naam] zijn het niet eens over de betaling van de smokkel. [naam] is door [veroordeelde] Amerika binnengebracht.

[veroordeelde] zegt ik breng zoveel mensen weg; en dat [naam] in totaal nog 25.000 moet geven. Jian is het daar niet mee eens.

6

[telefoongesprek]

Gesprek tussen [veroordeelde] en haar zus ([naam]) in Amerika.

[veroordeelde] geeft haar twee telefoonnummers door en 2 namen.

Voor [telefoonnummer], [naam] is het 2.65 en voor [telefoonnummer], [naam] is het 2.475.

Het telefoonnummer en naam betreft ook het tapgesprek 200068354 hiervoor, waar [veroordeelde] zegt dat [naam] nog 25.000 moet geven.

7

[telefoongesprek]

Gesprek gaat over de prijzen voor een smokkel. [veroordeelde] zegt 2,8 allemaal hetzelfde. De man vraagt of dat Amerikaanse dollars zijn, waarop [veroordeelde] bevestigend antwoord. De man heeft gehoord dat [veroordeelde] het voor 1,8 doet echter [veroordeelde] doet het alleen voor 2,8 en zegt 1,8 is drie jaar geleden.

Voorts heeft de man gehoord dat iemand anders het voor 2,5 doet.

[veroordeelde] zegt dat hij daar dan maar heen moet gaan als dat zo is.

De man vindt het goed voor 2,8 en zal bellen als hij foto’s heeft gemaakt.

8

[telefoongesprek]

[naam] wil door [veroordeelde] worden weggebracht naar Amerika.

[veroordeelde] vraag of de man weet dat het 2,8 kost. De man weet dat.

Voorts vraagt [veroordeelde] wie er in Amerika voor hem garant staat. De zoon, dochter en vrouw van hem zijn reeds in Amerika.

9

[telefoongesprek]

[naam] zit in Frankrijk en wil weggebracht worden door [veroordeelde].

[veroordeelde] zegt dat het 2,8 kost per persoon.

10

[telefoongesprek]

[veroordeelde] wordt gebeld vanuit Amerika door [naam], die vraagt hoeveel hij moet betalen. NN-vrouw, vermoedelijk de zus van [veroordeelde], komt aan de lijn en [veroordeelde] vraagt aan haar of het om 2,65 gaat. Dit klopt

[veroordeelde] zegt voor die andere man kost het 2,39.

11

[telefoongesprek]

Het gesprek gaat over zaken doen in het smokkelen van mensen. [veroordeelde] geeft aan dat ze straks via een bepaalde route 100 personen per maand kan smokkelen. Later zegt ze nogmaals 2 a 3 stuks per dag te kunnen wegbrengen.

[naam] zegt dat de prijzen bij [veroordeelde] (jullie) lager zijn dan bij hem (ons).

[veroordeelde] vertelt dat deze klant niet bij jullie(China/Thailand) vandaan komt

Dit zijn klanten vanuit Europa. Voor een klant is het 28.000,- weet je dat? Ik werk er aan om ze voor 28.000,- daar te brengen. Dat zijn de klanten van Europa. [veroordeelde] smokkelt de mensen vanuit Europa naar Amerika voor USD 28.000,-.

[naam] zegt die van ons zijn 32.000,-; [veroordeelde] zegt 35.000,-, hetgeen [naam] bevestigt. [veroordeelde] had dit opgeschreven toen [naam] dit een keer verteld had.

12

[telefoongesprek]

[naam] belt kennelijk uit Frankrijk.

Een echtpaar wil weggebracht worden. [veroordeelde] vraag of hij weet wat de prijzen zijn waarop de man zegt dat weet ik, 2,8 of 2,5? [veroordeelde] zegt daarop 2,8.

Verder gaat het gesprek over foto’s maken en hoe men er uit moet zien.

13

[telefoongesprek]

.

De zoon van de man die in Italië zit moet worden weggebracht. Op de vraag van de man wat het kost zegt [veroordeelde] 2,8. De man vindt dat goed. De zoon dient dan wel in Frankrijk te komen.

14

[telefoongesprek]

Het gesprek gaat over een gesmokkelde en dat deze moet betalen. [veroordeelde] zegt dat er 28.000 betaald moet worden en vraagt wat de onbekende vrouw daar betaald heeft. Zij heeft 3.000 betaald. Volgens [veroordeelde], die het thuis nog op moet zoeken heeft de gesmokkelde een paar honderd van haar geleend om kleding te kopen.

Zie voorts gesprek hieronder 200074399.

15

[telefoongesprek]

Vervolggesprek op vorige. [veroordeelde] wordt gebeld door een onbekende man.

Het gesprek gaat over hoeveel geld er nog betaald moet worden voor een gesmokkelde. [veroordeelde] zegt 28.000 minus 3000 is 25.000. Verder heeft [naam] nog voor 400 aan kleding gekocht. Dus de man moet nog 25.400 aan [veroordeelde] betalen. Uiteindelijk wordt het afgemaakt op USD 25.300,- te betalen.

16

[telefoongesprek]

Gesprek tussen [veroordeelde] en vermoedelijk haar zus in Amerika, New York, [naam].

[veroordeelde] geeft een nummer door aan haar zus en zegt haar daar naartoe te bellen en dat diegene 2,54 naar de zus van [veroordeelde] moet brengen.

17

[telefoongesprek]

[naam] zegt dat [naam] zaken met [veroordeelde] wil doen en een smokkelroute bespreken van China naar Nederland. [veroordeelde] zegt dat vanuit China een persoon naar Nederland toe komt voor 13,5 wan.

13,5 wan =135.000. Hier wordt bedoeld 135.000 RMB (munteenheid China) à 0,24 = NLG 32.400,-.

18

[telefoongesprek]

[naam] belt vanuit Amerika en vraagt of [veroordeelde] nog mensen van Frankrijk naar Amerika brengt. [naam] heeft nog een nichtje, genaamd [naam], in Frankrijk zitten. [veroordeelde] zegt dat het 2,8 gaat kosten.

19

[telefoongesprek]

De man heeft het telefoonnummer van de zus van [veroordeelde] gekregen. Hij heeft een nicht in Italië en die wil graag naar hem toekomen.

Op de vraag wat het kost antwoordt [veroordeelde] 2,8. Op de vraag “Wat?” antwoordt [veroordeelde] 28.000. De man wil nog afdingen voor 20.000 maar later is het goed.

20

[telefoongesprek]

[naam] vraagt voor een vriend wat de kosten zijn en beste smokkelroute is.

[veroordeelde] vertelt dat het beste uit Frankrijk (buurland van mijn zusje) kan worden vertrokken. De prijs is 28.000,- Amerikaanse dollars als de mensen al in Europa zijn.

Het kost USD 30.000,- omdat na aankomst ook nog een borgsom moet worden betaald.

21

[telefoongesprek]

[veroordeelde] vraagt wat [naam] heeft afgesproken over de betaling met die persoon in Engeland en of dat USD 32.000 betreft.

[naam] zegt dat hij USD 30.000,- heeft afgesproken.

83. Het geschrift als bedoeld in artikel 344, eerste lid, aanhef en onder 5 Wetboek van Strafvordering, als bijlage 68 gevoegd bij het onder 2. weergegeven proces-verbaal (opgenomen op p. 2080-2084 in de ordner met het opschrift “Ontnemingsdossier PL2219/00-000053 Rapportage Deel 5. Bijlagen 63 t/m 73”), voor zover inhoudende – zakelijk weergegeven –:

Nr.

Datum

Gespreks-
nummer

Beller

Gebelde

1

22-05-00

200065163

[naam]

[veroordeelde]

2

22-05-00

200065459

[veroordeelde]

[betrokkene 1]

3

24-05-00

200067323

[veroordeelde]

NN-man / [naam]

4

31-05-00

200070816

[veroordeelde]

Nnman / [naam]

5

04-06-00

200072031

[veroordeelde]

[naam]

6

06-06-00

200073306

[naam] / [naam]

[veroordeelde]

7

06-06-00

200073345

[naam]

[veroordeelde]

8

12-06-00

200074412

[naam]

[veroordeelde]

9

13-06-00

200074039

[naam]

[veroordeelde]

10

11-07-00

200083271

[veroordeelde]

[naam]

11

24-08-00

200096390

[naam]

[veroordeelde]

Nr.

Geciteerd uit gesprek

Analyse / uitleg gesprek

1

[telefoongesprek]

[naam] bevindt zich in China/Thailand en is een bevriende zakenrelatie van [veroordeelde].

[veroordeelde] heeft een andere smokkelroute via Mexico. Uit andere tapgesprekken blijkt dat [betrokkene 2] de Hollandse man betreft en dat deze USD 1.000-2.000 krijgt.

De kosten voor de smokkel van Europa via Mexico naar Amerika bedragen 8.000 USD per persoon.

Indien er 20 personen per maand worden aangeleverd wordt het misschien nog goedkoper.

(Kosten Europa-Mexico-Amerika: USD 8.000,- x 2,39 = NLG 19.120,-)

2

[telefoongesprek]

Het gesprek gaat over het kopen van paspoorten. [betrokkene 1] heeft er in Frankrijk gekocht. [veroordeelde] wil 5 Japanse en 3 Singaporese. [betrokkene 1] kan ze kopen voor 800 per stuk. Vermoedelijk USD.

3

[telefoongesprek]

Het gesprek gaat over de aanschaf van 3 paspoorten. [naam] heeft haar deze aangeboden. Ze kosten 1.005,- + fooi.

Normaal kosten ze tussen 1.000,- en 1.300,-. Voor Singaporese mag het wat duurder zijn: 1.200,- tot 1.300,- .

4

[telefoongesprek]

[naam] bevindt zicht in Amerika.

[naam] wil weten wat een paspoort kost want dat bedrag wil hij verrekenen met [veroordeelde].

[veroordeelde] zegt dat de kosten van 1 paspoort USD 1.300,- bedragen.

[veroordeelde] zegt dat ze niet aan [naam] verdient.

5

[telefoongesprek]

[veroordeelde] vraagt wat [naam] betaalt aan de advocaat in Los Angeles. [naam] zegt USD 3.800 - 3.900. Dit bedrag is inclusief borgsom en tickets.

6

[telefoongesprek]

Gesprek tussen [naam] en [veroordeelde]

[naam] heeft geïnformeerd voor tickets naar Los Angeles. Er waren 4 plaatsen. Kosten ruim NLG 1.400,- per ticket.

7

[telefoongesprek]

[veroordeelde] zegt dat ze kosten heeft van ongeveer NLG 1.000,- per dag voor het verblijf van de te smokkelen personen. De kosten van Frankrijk telt ze dan nog niet mee.

Uit onderstaand gesprek blijkt dat deze kosten tijdelijk / variabel zijn. Het betreft hier een tijd dat de mensen moeilijk weg te krijgen zijn. De kosten van NLG 1.000,- per dag zijn niet structureel.

8

[telefoongesprek]

Uit het gesprek blijkt dat [veroordeelde] momenteel de mensen niet naar Amerika kan krijgen en dat ze al een paar weken in Nederland zijn. [veroordeelde] moet ze onderhouden en dat kost behoorlijk wat geld.

9

[telefoongesprek]

[veroordeelde] kan moeilijk aan tickets komen. Normaal kost een ticket in Nederland NLG 1.600,- a NLG 1.700,-.

Nu kosten twee tickets in Parijs USD 3.000,-

[veroordeelde] vraagt of ze deze toch moet bestellen. [naam] adviseert deze dan toch te kopen, want dan kan men weg.

Deze verhoging van de kosten is duidelijk incidenteel.

10

[telefoongesprek]

[naam] verblijft in Engeland.

Gesprek gaat over de kosten voor een smokkel van Engeland naar New York van vermoedelijk in totaal USD 3.040,-.

Advocaatkosten USD 1.500,- + borgsom USD 750,- en de rest vliegticket ( USD 790,-)

11

[telefoongesprek]

Gesprek tussen onbekende vrouw van [bedrijf 1] met [veroordeelde]

krijgt de prijs door van een ticket van Parijs naar Los Angeles. Dit is NLG 1.360,-

84. Het geschrift als bedoeld in artikel 344, eerste lid, aanhef en onder 5 Wetboek van Strafvordering, overgelegd door de advocaat-generaal ter terechtzitting in hoger beroep van 3 januari 2014, voor zover inhoudende – zakelijk weergegeven –:

BEDRAG

BEGIN

EIND

AANT.DG.

RENTE%

RENTE

1.036,00

23-7-2002

31-3-2003

252

3,25%

23,25

1.036,00

1-4-2003

30-6-2003

91

3,10%

8,01

1.036,00

23-7-2003
(het hof begrijpt:
1-7-2003)

30-9-2003

70

2,50%

4,97

1.036,00

1-10-2003

31-12-2003

92

2,00%

5,22

1.036,00

1-1-2004

31-12-2004

366

3,50%

36,26

1.036,00

1-1-2005

31-12-2005

365

5,00%

51,80

1.036,00

1-1-2006

31-3-2006

90

3,50%

8,94

1.036,00

1-4-2006

30-6-2006

91

3,75%

9,69

1.036,00

1-7-2006

30-9-2006

92

4,00%

10,45

1.036,00

1-10-2006

31-12-2006

92

4,25%

11,10

1.036,00

1-1-2007

31-3-2007

90

4,70%

12,01

1.036,00

1-4-2007

30-6-2007

91

5,00%

12,91

1.036,00

1-7-2007

30-9-2007

92

5,25%

13,71

1.036,00

1-10-2007

31-12-2007

92

5,40%

14,10

1.036,00

1-1-2008

31-3-2008

91

5,30%

13,69

1.036,00

1-4-2008

30-6-2008

91

4,75%

12,27

1.036,00

1-7-2008

30-9-2008

92

5,15%

13,45

1.036,00

1-10-2008

31-12-2008

92

5,45%

14,23

1.036,00

1-1-2009

31-3-2009

90

4,90%

12,52

1.036,00

1-4-2009

30-6-2009

91

3,50%

9,04

1.036,00

1-7-2009

30-9-2009

92

2,75%

7,18

1.036,00

1-10-2009

30-6-2011

638

2,50%

45,27

1.036,00

1-7-2011

30-9-2011

92

2,75%

7,18

1.036,00

1-10-2011

31-12-2011

92

3,00%

7,83

1.036,00

1-1-2012

31-3-2012

91

2,85%

7,36

1.036,00

1-4-2012

30-6-2012

91

2,30%

5,94

1.036,00

1-7-2012

30-9-2012

92

2,50%

6,53

1.036,00

1-10-2012

31-12-2012

92

2,25%

5,88

1.036,00

1-1-2013

23-12-2013

(het hof begrijpt:
27-12-2013)

361

3,00%

30,74

Totale rentevergoeding

421,51

(het hof begrijpt: 421,53)

BEDRAG

BEGIN

EIND

AANT.DG.

RENTE%

RENTE

52.408,68

13-1-2003

31-3-2003

78

3,25%

363,99

52.408,68

1-4-2003

30-6-2003

91

3,10%

405,05

52.408,68

1-7-2003

30-9-2003

92

2,50%

330,25

52.408,68

1-10-2003

31-12-2003

92

2,00%

264,20

52.408,68

1-1-2004

31-12-2004

366

3,50%

1.834,30

52.408,68

1-1-2005

31-12-2005

365

5,00%

2.620,43

52.408,68

1-1-2006

31-3-2006

90

3,50%

452,29

52.408,68

1-4-2006

30-6-2006

91

3,75%

489,99

52.408,68

1-7-2006

30-9-2006

92

4,00%

528,39

52.408,68

1-10-2006

31-12-2006

92

4,25%

561,42

52.408,68

1-1-2007

31-3-2007

90

4,70%

607,37

52.408,68

1-4-2007

30-6-2007

91

5,00%

653,31

52.408,68

1-7-2007

30-9-2007

92

5,25%

693,52

52.408,68

1-10-2007

31-12-2007

92

5,40%

713,33

52.408,68

1-1-2008

31-3-2008

91

5,30%

692,51

52.408,68

1-4-2008

30-6-2008

91

4,75%

620,65

52.408,68

1-7-2008

30-9-2008

92

5,15%

680,31

52.408,68

1-10-2008

31-12-2008

92

5,45%

719,94

52.408,66

1-1-2009

31-3-2009

90

4,90%

633,21

52.408,68

1-4-2009

30-6-2009

91

3,50%

457,32

52.408,68

1-7-2009

30-9-2009

92

2,75%

363,27

52.408,68

1-10-2009

30-6-2011

638

2,50%

2.290,19

52.408,68

1-7-2011

30-9-2011

92

2,75%

363,27

52.408,68

1-10-2011

31-12-2011

92

3,00%

396,30

52.408,68

1-1-2012

31-3-2012

91

2,85%

372,39

52.408,68

1-4-2012

30-6-2012

91

2,30%

300,52

52.408,68

1-7-2012

30-9-2012

92

2,50%

330,25

52.408,68

1-10-2012

31-12-2012

92

2,25%

297,22

52.408,68

1-1-2013

23-12-2013

(het hof begrijpt:
27-12-2013)

361

3,00%

1.555,03

Totale rentevergoeding

20.590,22

BEDRAG

BEGIN

EIND

AANT.DG.

RENTE%

RENTE

238.507,11

13-1-2003

31-3-2003

78

3,25%

1.656,48

238.507,11

1-4-2003

30-6-2003

91

3,10%

1.843,37

238.507,11

1-7-2003

30-9-2003

92

2,50%

1.502,92

238.507,11

1-10-2003

31-12-2003

92

2,00%

1.202,34

238.507,11

1-1-2004

31-12-2004

366

3,50%

8.347,75

238.507,11

1-1-2005

31-12-2005

365

5,00%

11.925,36

238.507,11

1-1-2006

31-3-2006

90

3,50%

2.058,35

238.507,11

1-4-2006

30-6-2006

91

3,75%

2.229,88

238.507,11

1-7-2006

30-9-2006

92

4,00%

2.404,67

238.507,11

1-10-2006

31-12-2006

92

4,25%

2.554,97

238.507,11

1-1-2007

31-3-2007

90

4,70%

2.764,07

238.507,11

1-4-2007

30-6-2007

91

5,00%

2.973,17

238.507,11

1-7-2007

30-9-2007

92

5,25%

3.156,14

238.507,11

1-10-2007

31-12-2007

92

5,40%

3.246,31

238.507,11

1-1-2008

31-3-2008

91

5,30%

3.151,56

238.507,11

1-4-2008

30-6-2008

91

4,75%

2.824,51

238.507,11

1-7-2008

30-9-2008

92

5,15%

3.096,02

238.507,11

1-10-2008

31-12-2008

92

5,45%

3.276,37

238.507,11

1-1-2009

31-3-2009

90

4,90%

2.881,69

238.507,11

1-4-2009

30-6-2009

91

3,50%

2.081,22

238.507,11

1-7-2009

30-9-2009

92

2,75%

1.653,21

238.507,11

1-10-2009

30-6-2011

638

2,50%

10.422,43

238.507,11

1-7-2011

30-9-2011

92

2,75%

1.653,21

238.507,11

1-10-2011

31-12-2011

92

3,00%

1.803,51

238.507,11

1-1-2012

31-3-2012

91

2,85%

1.694,71

238.507,11

1-4-2012

30-6-2012

91

2,30%

1.367,66

238.507,11

1-7-2012

30-9-2012

92

2,50%

1.502,92

238.507,11

1-10-2012

31-12-2012

92

2,25%

1.352,63

238.507,11

1-1-2013

23-12-2013

(het hof begrijpt:
27-12-2013)

361

3,00%

7.076,80

Totale rentevergoeding

93.704,22
(het hof begrijpt: 93.704,23)

BEDRAG

BEGIN

EIND

AANT.DG.

RENTE%

RENTE

813,79

10-10-2000

31-12-2000

83

4,50%

8,33

813,79

1-1-2001

31-3-2001

90

4,70%

9,43

813,79

1-4-2001

30-6-2001

91

4,10%

8,32

813,79

1-7-2001

30-9-2001

92

4,45%

9,13

813,79

1-10-2001

31-12-2001

92

4,25%

8,72

813,79

1-1-2002

31-3-2002

90

3,45%

6,92

813,79

1-4-2002

31-3-2003

365

3,25%

26,45

813,79

1-4-2003

30-6-2003

91

3,10%

6,29

813,79

1-7-2003

30-9-2003

92

2,50%

5,13

813,79

1-10-2003

31-12-2003

92

2,00%

4,10

813,79

1-1-2004

31-12-2004

366

3,50%

28,48

813,79

1-1-2005

31-12-2005

365

5,00%

40,69

813,79

1-1-2006

31-3-2006

90

3,50%

7,02

813,79

1-4-2006

30-6-2006

91

3,75%

7,61

813,79

1-7-2006

30-9-2006

92

4,00%

8,20

813,79

1-10-2006

31-12-2006

92

4,25%

8,72

813,79

1-1-2007

31-3-2007

90

4,70%

9,43

813,79

1-4-2007

30-6-2007

91

5,00%

10,14

813,79

1-7-2007

30-9-2007

92

5,25%

10,77

813,79

1-10-2007

31-12-2007

92

5,40%

11,08

813,79

1-1-2008

31-3-2008

91

5,30%

10,75

813,79

1-4-2008

30-6-2008

91

4,75%

9,64

813,79

1-7-2008

30-9-2008

92

5,15%

10,56

813,79

1-10-2008

31-12-2008

92

5,45%

11,18

813,79

1-1-2009

31-3-2009

90

4,90%

9,83

813,79

1-4-2009

30-6-2009

91

3,50%

7,10

813,79

1-7-2009

30-9-2009

92

2,75%

5,64

813,79

1-10-2009

30-6-2011

638

2,50%

35,56

813,79

1-7-2011

30-9-2011

92

2,75%

5,64

813,79

1-10-2011

31-12-2011

92

3,00%

6,15

813,79

1-1-2012

31-3-2012

91

2,85%

5,78

813,79

1-4-2012

30-6-2012

91

2,30%

4,67

813,79

1-7-2012

30-9-2012

92

2,50%

5,13

813,79

1-10-2012

31-12-2012

92

2,25%

4,62

813,79

1-1-2013

23-12-2013

(het hof begrijpt:
27-12-2013)

361

3,00%

24,15

Totale rentevergoeding

391,36

BEDRAG

BEGIN

AANT.DG.

RENTE%

RENTE

76.201,86

10-10-2000

31-12-2000

83

4,50%

779,76

76.201,86

1-1-2001

31-3-2001

90

4,70%

883,11

76.201,86

1-4-2001

30-6-2001

91

4,10%

778,93

76.201,86

1-7-2001

30-9-2001

92

4,45%

854,71

76.201,86

1-10-2001

31-12-2001

92

4,25%

816,30

76.201,86

1-1-2002

31-3-2002

90

3,45%

648,24

76.201,86

1-4-2002

31-3-2003

365

3,25%

2.476,56

76.201,86

1-4-2003

30-6-2003

91

3,10%

588,95

76.201,86

1-7-2003

30-9-2003

92

2,50%

480,18

76.201,86

1-10-2003

31-12-2003

92

2,00%

384,14

76.201,86

1-1-2004

31-12-2004

366

3,50%

2.667,07

76.201,86

1-1-2005

31-12-2005

365

5,00%

3.810,09

76.201,86

1-1-2006

31-3-2006

90

3,50%

657,63

76.201,86

1-4-2006

30-6-2006

91

3,75%

712,44

76.201,86

1-7-2006

30-9-2006

92

4,00%

768,28

76.201,86

1-10-2006

31-12-2006

92

4,25%

816,30

76.201,86

1-1-2007

31-3-2007

90

4,70%

883,11

76.201,86

1-4-2007

30-6-2007

91

5,00%

949,91

76.201,86

1-7-2007

30-9-2007

92

5,25%

1.008,37

76.201,86

1-10-2007

31-12-2007

92

5,40%

1.037,18

76.201,86

1-1-2008

31-3-2008

91

5,30%

1.006,91

76.201,86

1-4-2008

30-6-2008

91

4,75%

902,42

76.201,86

1-7-2008

30-9-2008

92

5,15%

989,16

76.201,86

1-10-2008

31-12-2008

92

5,45%

1.046,78

76.201,86

1-1-2009

31-3-2009

90

4,90%

920,69

76.201,86

1-4-2009

30-6-2009

91

3,50%

664,94

76.201,86

1-7-2009

30-9-2009

92

2,75%

528,19

76.201,86

1-10-2009

30-6-2011

638

2,50%

3.329,92

76.201,86

1-7-2011

30-9-2011

92

2,75%

528,19

76.201,86

1-10-2011

31-12-2011

92

3,00%

576,21

76.201,86

1-1-2012

31-3-2012

91

2,85%

541,45

76.201,86

1-4-2012

30-6-2012

91

2,30%

436,96

76.201,86

1-7-2012

30-9-2012

92

2,50%

480,18

76.201,86

1-10-2012

31-12-2012

92

2,25%

432,16

76.201,86

1-1-2013

23-12-2013

(het hof begrijpt:
27-12-2013)

361

3,00%

2.261,00

Totale rentevergoeding

36.646,41
(het hof begrijpt: 36.646,42)

BEDRAG

BEGIN

EIND

AANT.DG.

RENTE%

RENTE

15.480,03

30-6-2003

30-6-2003

1

3,10%

1,31

15.480,03

1-7-2003

30-9-2003

92

2,50%

97,55

15.480,03

1-10-2003

31-12-2003

92

2,00%

78,04

15.480,03

1-1-2004

31-12-2004

366

3,50%

541,80

15.480,03

1-1-2005

31-12-2005

365

5,00%

774,00

15.480,03

1-1-2006

31-3-2006

90

3,50%

133,59

15.480,03

1-4-2006

30-6-2006

91

3,75%

144,73

15.480,03

1-7-2006

30-9-2006

92

4,00%

156,07

15.480,03

1-10-2006

31-12-2006

92

4,25%

165,83

15.480,03

1-1-2007

31-3-2007

90

4,70%

179,40

15.480,03

1-4-2007

30-6-2007

91

5,00%

192,97

15.480,03

1-7-2007

30-9-2007

92

5,25%

204,85

15.480,03

1-10-2007

31-12-2007

92

5,40%

210,70

15.480,03

1-1-2008

31-3-2008

91

5,30%

204,55

15.480,03

1-4-2008

30-6-2008

91

4,75%

183,32

15.480,03

1-7-2008

30-9-2008

92

5,15%

200,94

15.480,03

1-10-2008

31-12-2008

92

5,45%

212,65

15.480,03

1-1-2009

31-3-2009

90

4,90%

187,03

15.480,03

1-4-2009

30-6-2009

91

3,50%

135,08

15.480,03

1-7-2009

30-9-2009

92

2,75%

107,30

15.480,03

1-10-2009

30-6-2011

638

2,50%

676,46

15.480,03

1-7-2011

30-9-2011

92

2,75%

107,30

15.480,03

1-10-2011

31-12-2011

92

3,00%

117,05

15.480,03

1-1-2012

31-3-2012

91

2,85%

109,99

15.480,03

1-4-2012

30-6-2012

91

2,30%

88,77

15.480,03

1-7-2012

30-9-2012

92

2,50%

97,55

15.480,03

1-10-2012

31-12-2012

92

2,25%

87,79

15.480,03

1-1-2013

23-12-2013

(het hof begrijpt:
27-12-2013)

361

3,00%

459,31

Totale rentevergoeding

5.855,93

BEDRAG

BEGIN

EIND

AANT.DG.

RENTE%

RENTE

90.756,05

10-10-2000

31-12-2000

83

4,50%

928,70

90.756,05

1-1-2001

31-3-2001

90

4,70%

1.051,78

90.756,05

1-4-2001

30-6-2001

91

4,10%

927,70

90.756,05

1-7-2001

30-9-2001

92

4,45%

1.017,96

90.756,05

1-10-2001

31-12-2001

92

4,25%

972,21

90.756,05

1-1-2002

31-3-2002

90

3,45%

772,05

90.756,05

1-4-2002

31-3-2003

365

3,25%

2.949,57

90.756,05

1-4-2003

30-6-2003

91

3,10%

701,43

90.756,05

1-7-2003

30-9-2003

92

2,50%

571,89

90.756,05

1-10-2003

31-12-2003

92

200%

457,51

90.756,05

1-1-2004

31-12-2004

366

3,50%

3.176,46

90.756,05

1-1-2005

31-12-2005

365

5,00%

4.537,80

90.756,05

1-1-2006

31-3-2006

90

3,50%

783,24

90.756,05

1-4-2006

30-6-2006

91

3,75%

848,51

90.756,05

1-7-2006

30-9-2006

92

4,00%

915,02

90.756,05

1-10-2006

31-12-2006

92

4,25%

972,21

90.756,05

1-1-2007

31-3-2007

90

4,70%

1.051,78

90.756,05

1-4-2007

30-6-2007

91

5,00%

1.131,34

90.756,05

1-7-2007

30-9-2007

92

5,25%

1.200,96

90.756,05

1-10-2007

31-12-2007

92

5,40%

1.235,28

90.756,05

1-1-2008

31-3-2008

91

5,30%

1.199,22

90.756,05

1-4-2008

30-6-2008

91

4,75%

1.074,78

90.756,05

1-7-2008

30-9-2008

92

5,15%

1.178,09

90.756,05

1-10-2008

31-12-2008

92

5,45%

1.246,71

90.756,05

1-1-2009

31-3-2009

90

4,90%

1.096,53

90.756,05

1-4-2009

30-6-2009

91

3,50%

791,94

90.756,05

1-7-2009

30-9-2009

92

2,75%

629,08

90.756,05

1-10-2009

30-6-2011

638

2,50%

3.965,92

90.756,05

1-7-2011

30-9-2011

92

2,75%

629,08

90.756,05

1-10-2011

31-12-2011

92

3,00%

686,26

90.756,05

1-1-2012

31-3-2012

91

2,85%

644,87

90.756,05

1-4-2012

30-6-2012

91

2,30%

520,42

90.756,05

1-7-2012

30-9-2012

92

2,50%

571,89

90.756,05

1-10-2012

31-12-2012

92

2,25%

514,70

90.756,05

1-1-2013

23-12-2013

(het hof begrijpt:
27-12-2013)

361

3,00%

2.692,84

Totale rentevergoeding

43.645,70
(het hof begrijpt: 43.645,73)

85. De kopie van een paspoort van het Koninkrijk der Nederlanden, zijnde een geschrift als bedoeld in artikel 344, eerste lid, aanhef en onder 5 Wetboek van Strafvordering (opgenomen op p. 1006 in de ordner met het opschrift “Ontnemingsdossier PL2219/00-000053 Rapportage Deel 3. Bijlage 39”), voor zover inhoudende – zakelijk weergegeven –:

[veroordeelde]

voornamen [veroordeelde]

nationaliteit Nederlandse

geboortedatum [geboortedag] 1962

geboorteplaats [geboorteplaats]

afgiftedatum 27 JUN 1996

De redengeving van de op te leggen maatregel

A.1

De advocaat-generaal heeft ter terechtzitting in hoger beroep gevorderd dat het wederrechtelijk verkregen voordeel dient te worden geschat op een bedrag van
€ 7.336.255,00. Aan zijn vordering heeft de advocaat-generaal – zakelijk weergegeven – ten grondslag gelegd dat:

 • -

  het door veroordeelde uit de mensensmokkel wederrechtelijk verkregen voordeel op basis van de herberekening, zoals weergegeven in het rapport van verbalisant [verbalisant 1] d.d. 22 februari 2007, moet worden geschat op een bedrag van € 7.134.700;

 • -

  de rentevergoeding die de Staat over de conservatoir in beslag genomen gelden uitkeert, dient te worden aangemerkt als een vervolgprofijt, welk vervolgprofijt op
  23 december 2013 € 201.255,35 bedroeg.

A.2

De verdediging heeft bepleit dat:

 • -

  vastgesteld kan worden dat in de periode van 17 mei 2000 tot en met 3 oktober 2000 41 personen succesvol zijn gesmokkeld;

 • -

  vastgesteld kan worden dat in de periode van 1 januari 1999 tot en met 22 mei 2000 40 personen zijn gesmokkeld;

 • -

  in Frankrijk is vastgesteld dat door veroordeelde nog eens 70 personen zijn gesmokkeld;

 • -

  veroordeelde ongeveer een bedrag van $ 2.000,- per geslaagde smokkel heeft verdiend, zodat het door veroordeelde met mensensmokkel behaalde voordeel $ 302.000,- bedraagt;

 • -

  veroordeelde in Frankrijk is veroordeeld tot betaling van een geldbedrag van
  FF 400.000, zijnde omgerekend € 26.238,40, welk bedrag in mindering dient te worden gebracht als het voordeel uit de Franse periode wordt meegenomen.

Het hof overweegt als volgt.

A.3

Het hof ontleent aan de inhoud van voormelde bewijsmiddelen het oordeel, dat er voldoende aanwijzingen bestaan dat veroordeelde in de periode van 1 juli 1996 tot en met 31 juli 1998 en van 1 september 1998 tot en met 3 oktober 2000 de volgende strafbare feiten heeft begaan:

 • -

  deelneming aan een organisatie die tot oogmerk had het plegen van misdrijven, te weten mensensmokkel, het vervalsen en/of valselijk opmaken van reisdocumenten en het in bezit dan wel voorhanden hebben en gebruik maken van vervalste of valselijk opgemaakte reisdocumenten

 • -

  het tezamen en in vereniging met anderen uit winstbejag anderen behulpzaam zijn het zich verschaffen van toegang en/of verblijven in Nederland en/of enige staat die gehouden is mede ten behoeve van Nederland grenscontrole uit te oefenen en/of uit winstbejag anderen daartoe gelegenheid, middelen of inlichtingen verschaffen, terwijl zij wist of ernstige redenen had te vermoeden dat de toegang of dat verblijf wederrechtelijk is.

Voorts ontleent het hof aan de inhoud van voormelde bewijsmiddelen het oordeel dat de veroordeelde door middel van het begaan van voormelde feiten een voordeel heeft genoten als bedoeld in artikel 36e, eerste en tweede lid, Wetboek van Strafrecht en berekent dat voordeel op de navolgende wijze.

B. Het aantal gesmokkelde personen

B.1

De advocaat-generaal heeft zich ter terechtzitting in hoger beroep op het standpunt gesteld dat:

 • -

  veroordeelde op basis van de hernieuwde beluistering en vertaling van de telefoongesprekken verantwoordelijk moet worden gehouden voor de smokkel van 135 personen in de periode van 17 mei 2000 tot en met 4 oktober 2000;

 • -

  het verantwoord is dit gegeven over de voorafgaande periode van 1 september 1998 tot en met 16 mei 2000 te extrapoleren, zoals gedaan in de herberekening van het wederrechtelijk verkregen voordeel.

B.2

Door en namens de veroordeelde is ter terechtzitting in hoger beroep, onder verwijzing naar het verweerschrift d.d. 20 juli 2006 en de pleitaantekeningen d.d. 28 augustus 2007, ten verweer betoogd dat:

 • -

  in de periode dat telefoongesprekken van veroordeelde zijn afgeluisterd, van 17 mei 2000 tot en met 3 oktober 2000, bij een correcte interpretatie en vertaling van de telefoongesprekken niet meer dan 41 personen succesvol gesmokkeld blijken te zijn;

 • -

  een juiste vertaling van het telefoongesprek van 22 mei 2000 leert dat veroordeelde heeft gezegd dat ze ongeveer 40 mensen heeft gesmokkeld sinds ze in juli - augustus 1999 weer is begonnen;

 • -

  in Frankrijk is vastgesteld dat door veroordeelde nog eens 70 personen zijn gesmokkeld.

B.3.1

Het hof is op grond van de gebezigde bewijsmiddelen ten aanzien van 40 van de 41 door de verdediging genoemde personen van oordeel dat aannemelijk is dat zij gesmokkeld zijn en dat veroordeelde uit die smokkel wederrechtelijk voordeel heeft verkregen. Het betreft de volgende personen:

Door de verdediging aangeduid als:

In de bewijsmiddelen aangeduid als:

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

B.3.2

Door en namens de veroordeelde is ter terechtzitting in hoger beroep, onder verwijzing naar het verweerschrift d.d. 20 juli 2006 en de pleitaantekeningen d.d. 28 augustus 2007, ten aanzien van tien personen aangevoerd dat zij slechts om informatie hebben verzocht, maar dat niet kan worden vastgesteld dat zij daadwerkelijk zijn gesmokkeld.

Het hof volgt de verdediging in haar stelling ten aanzien van drie van deze personen en zal deze niet bij de voordeelberekening betrekken.

Op grond van de inhoud van de gebezigde bewijsmiddelen, in het bijzonder de inhoud van de betreffende telefoongesprekken, is wel aannemelijk dat de overige zeven door de verdediging genoemde personen zijn gesmokkeld. Uit het onderzoek ter terechtzitting zijn ten aanzien van die personen geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden op grond waarvan zou moeten worden aangenomen dat het in deze gevallen niet tot een voltooide smokkel is gekomen. Het betreft de volgende personen:

Door de verdediging aangeduid als:

In de bewijsmiddelen aangeduid als:

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

B.3.3

Door en namens de veroordeelde is ter terechtzitting in hoger beroep, onder verwijzing naar het verweerschrift d.d. 20 juli 2006 en de pleitaantekeningen d.d. 28 augustus 2007, ten aanzien van [naam], [naam] en [naam] aangevoerd dat deze drie namen zijn ontleend aan een faxbericht waarin [betrokkene 1] aan veroordeelde vraagt om tickets op die namen te bestellen, terwijl veroordeelde aan dat verzoek geen uitvoering heeft gegeven, omdat ze niet met deze [betrokkene 1] wilde werken.

Naar het oordeel van het hof zijn geen feiten en omstandigheden gesteld of (anderszins) aannemelijk geworden die de stelling zouden kunnen rechtvaardigen dat veroordeelde niet met [betrokkene 1] wilde werken. Integendeel, op grond van de gebezigde bewijsmiddelen, in het bijzonder de telefoongesprekken van 22 mei 2000 om 11.18 uur, 5 juni 2000 om 10.45 uur en 8 juni 2000 om 09.22 uur, acht het hof aannemelijk dat sprake was van een samenwerking tussen veroordeelde en [betrokkene 1]. Het hof acht op grond van de gebezigde bewijsmiddelen dan ook aannemelijk dat veroordeelde [naam], [naam] en [naam] heeft gesmokkeld en uit die smokkel wederrechtelijk voordeel heeft verkregen.

B.3.4

Ten aanzien van twintig niet-Chinese namen is door en namens de veroordeelde ter terechtzitting in hoger beroep, onder verwijzing naar het verweerschrift d.d. 20 juli 2006 en de pleitaantekeningen d.d. 28 augustus 2007, ten verweer betoogd dat het ervoor moet worden gehouden dat deze twintig niet-Chinese namen in feite twintig Chinese namen weerspiegelen die ook op de lijst figureren. Daartoe is aangevoerd dat hoewel veroordeelde op basis van de beschikbare telefoongesprekken deze namen niet heeft kunnen koppelen aan Chinese namen om zo duidelijk te maken dat sprake is van dubbeltellingen het wel degelijk dubbeltellingen zijn. Immers, een Chinese naam die op de lijst voorkomt moet uiteindelijk een niet-Chinese naam krijgen aangezien de tickets werden gekocht aan de hand van niet-Chinese namen en dat daarvoor ook valse paspoorten werden gemaakt.

Naar het oordeel van het hof zijn geen feiten en omstandigheden gesteld of (anderszins) aannemelijk geworden die de stelling zouden kunnen rechtvaardigen dat de twintig
niet-Chinese namen personen betreffen waarvan het hof hiervoor reeds heeft geoordeeld dat aannemelijk is dat veroordeelde deze heeft gesmokkeld en dat zij daaruit wederrechtelijk voordeel heeft verkregen. Op grond van de gebezigde bewijsmiddelen acht het hof aannemelijk dat veroordeelde tevens deze twintig personen heeft gesmokkeld en daaruit wederrechtelijk voordeel heeft verkregen. Het betreft de volgende personen:

Door de verdediging aangeduid als:

In de bewijsmiddelen aangeduid als:

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

B.3.5

Op grond van het vorenstaande acht het hof aannemelijk dat veroordeelde in de periode van 17 mei 2000 tot en met 3 oktober 2000 zeventig personen heeft gesmokkeld en daaruit wederrechtelijk voordeel heeft verkregen.

B.4

Het hof leidt uit de gebezigde bewijsmiddelen, in het bijzonder het telefoongesprek d.d. 22 mei 2000 om 23.34 uur, af dat veroordeelde in de periode van 1 juli 1999 tot 22 mei 2000 veertig à vijftig personen heeft gesmokkeld. Het hof acht het op grond daarvan redelijk, bij gebreke aan andere gegevens, ervan uit te gaan dat veroordeelde 45 personen heeft gesmokkeld in de periode van 1 juli 1999 tot en met 16 mei 2000.

De periode van 1 juli 1999 tot en met 16 mei 2000 beslaat 321 dagen, waarvan 184 dagen in 1999 en 137 dagen in 2000. Het hof gaat er dan ook vanuit dat van de 45 gesmokkelde personen er in 1999 (184 dagen / 321 dagen x 45 personen = (afgerond)) 26 zijn gesmokkeld en in 2000 (45 – 26 =) 19 zijn gesmokkeld.

B.5

Uit het vorenstaande leidt het hof af dat veroordeelde in de periode van 1 juli 1999 tot en met 3 oktober 2000, zijnde een periode van 461 dagen, totaal 115 personen heeft gesmokkeld. Aldus heeft verdachte gemiddeld (115 personen / 461 dagen = (afgerond)) 0,249 personen per dag gesmokkeld.

Het hof gaat er, bij gebreke aan andere, betrouwbare gegevens, van uit dat veroordeelde in de jaren 1996, 1997 en 1998 eveneens gemiddeld 0,249 personen per dag heeft gesmokkeld. Aldus schat het hof het aantal personen dat veroordeelde in de jaren 1996, 1997 en 1998 heeft gesmokkeld als volgt:

 • -

  in de periode van 1 juli 1996 tot en met 31 december 1996: 184 dagen x 0,249 personen = (afgerond) 45 personen;

 • -

  in de periode van 1 januari 1997 tot en met 31 december 1997: 365 dagen x 0,249 personen = (afgerond) 90 personen;

 • -

  in de periode van 1 januari 1998 tot en met 31 juli 1998: 212 dagen x 0,249 personen = (afgerond) 52 personen;

 • -

  in de periode van 1 september 1998 tot en met 31 december 1998: 122 dagen x 0,249 personen = (afgerond) 30 personen.

C. Opbrengsten per gesmokkelde

C.1

De advocaat-generaal heeft zich, in lijn met de beslissing van de rechtbank, in hoger beroep op het standpunt gesteld dat de opbrengst per gesmokkelde in 2000 NLG 66.920,--, in 1999 NLG 47.610,-- en in 1998 NLG 39.600,-- bedroeg.

Voorts heeft de advocaat-generaal, onder verwijzing naar de rapporten van verbalisant [verbalisant 1] d.d. 22 februari 2007 en 5 november 2007, op het standpunt gesteld dat de verdiensten van [veroordeelde] met de smokkel meer dan USD 2.000,00 per gesmokkelde persoon bedroegen.

C.2

Door en namens de veroordeelde is ter terechtzitting in hoger beroep, onder verwijzing naar het verweerschrift d.d. 20 juli 2006 en de pleitaantekeningen d.d. 28 augustus 2007, betoogd dat veroordeelde ongeveer USD 2.000,00 per geslaagde smokkel heeft verdiend. Daartoe is aangevoerd – zakelijk weergegeven – dat:

 • -

  veroordeelde dit bedrag met zoveel woorden heeft genoemd in telefoongesprekken van 9 juni 2000 en 24 augustus 2000;

 • -

  het onzinnig is te veronderstellen dat veroordeelde per geslaagde smokkel NLG
  41.920,-- (in het jaar 2000), NLG 25.327,-- (in het jaar 1999) of NLG 18.948,-- (in het jaar 1998) zou hebben verdiend, aangezien direct duidelijk is dat de grote winsten niet worden opgestreken door degene die verantwoordelijk is voor de doorreis van Nederland naar de Verenigde Staten van Amerika, maar door degenen die in China en in de Verenigde Staten van Amerika eindverantwoordelijk zijn.

C.3

Anders dan de verdediging is het hof van oordeel dat uit de inhoud van de telefoongesprekken d.d. 9 juni 2000 en 24 augustus 2000 niet kan volgen dat veroordeelde ongeveer USD 2.000,00 per geslaagde smokkel heeft verdiend. Ook overigens is deze stelling van de verdediging uit het onderzoek ter terechtzitting niet aannemelijk geworden.

C.4

Uit de gebezigde bewijsmiddelen leidt het hof af dat de opbrengst per gesmokkelde voor veroordeelde in 1997 USD 18.000,-- bedroeg en in 2000 USD 28.000,-- bedroeg. Naar het oordeel van het hof moet ervan worden uitgegaan dat er sprake is geweest van een geleidelijke stijging van de opbrengst. Het hof schat, met de rechtbank, mede gelet op het gestelde in het ontnemingsrapport, de opbrengst per gesmokkelde als volgt in:

1998: USD 20.000,--

1999: USD 23.000,--.

Voorts schat het hof de opbrengst per gesmokkelde in het jaar 1996 op een bedrag van
USD 15.000,--.

C.6

De gemiddelde wisselkoers van de dollar bedroeg blijkens de gebezigde bewijsmiddelen:

in 1996: USD 1,00 is NLG 1,6861

in 1997: USD 1,00 is NLG 1,9532

in 1998: USD 1,00 is NLG 1,9832

in 1999: USD 1,00 is NLG 2,0710

in 2000: USD 1,00 is NLG 2,3947

Gelet op het vorenstaande berekent het hof de opbrengst per gesmokkelde in de jaren 1996 tot en met 2000 als volgt:

 • -

  1996: USD 15.000,-- x NLG 1,6861 = NLG 25.291,50

 • -

  1997: USD 18.000,-- x NLG 1,9532 = NLG 35.157,60

 • -

  1998: USD 20.000,-- x NLG 1,9832 = NLG 39.664,00

 • -

  1999: USD 23.000,-- x NLG 2,0710 = NLG 47.633,00

 • -

  2000: USD 28.000,-- x NLG 2,3947 = NLG 67.051,60.

D. Kosten per gesmokkelde

Op het bruto verkregen voordeel zullen de door veroordeelde ten behoeve van de strafbare gedraging gemaakte kosten in mindering worden gebracht.

Uit de gebezigde bewijsmiddelen blijkt dat de hoogst bekend geworden kosten per gesmokkelde in het jaar 2000 NLG 19.120,00 bedroegen. In het voordeel van veroordeelde zal het hof de kosten per gesmokkelde over het jaar 2000 vaststellen op een bedrag van NLG 20.000,00, zijnde (afgerond) 30 % van de opbrengst per gesmokkelde in het jaar 2000, te weten NLG 67.051,60. Gelet daarop acht het hof aannemelijk dat de kosten per gesmokkelde in de jaren 1996 tot en met 1999 eveneens dertig procent van de opbrengst bedroegen, zijnde:

in 1996: 30 % van NLG 25.291,50 = NLG 7.587,45

in 1997: 30 % van NLG 35.157,60 = NLG 10.547,28

in 1998: 30 % van NLG 39.664,00 = NLG 11.899,20

in 1999: 30 % van NLG 47.633,00 = NLG 14.289,90.

E. Wederrechtelijk verkregen voordeel per gesmokkelde

Gelet op het vorenstaande bedroeg het wederrechtelijk verkregen voordeel per gesmokkelde:

in 1996: NLG 25.291,50 - NLG 7.587,45 = NLG 17.704,05

in 1997: NLG 35.157,60 - NLG 10.547,28 = NLG 24.610,32

in 1998: NLG 39.664,00 - NLG 11.899,20 = NLG 27.764,80

in 1999: NLG 47.633,00 - NLG 14.289,90 = NLG 33.343,10

in 2000: NLG 67.051,60 - NLG 20.000,00 = NLG 47.051,60.

F. Totaal wederrechtelijk verkregen voordeel uit de mensensmokkel

Gelet op het vorenstaande berekent het hof het wederrechtelijk verkregen vermogen uit de mensensmokkel in de periode van 1 juli 1996 tot 4 oktober 2000 als volgt:

in 1996: 45 gesmokkelden x NLG 17.704,05 = NLG 796.682,25

in 1997: 90 gesmokkelden x NLG 24.610,32 = NLG 2.214.928,80

in 1998: 82 gesmokkelden x NLG 27.764,80 = NLG 2.276.713,60

in 1999: 26 gesmokkelden x NLG 33.343,10 = NLG 866.920,60

in 2000: 89 gesmokkelden x NLG 47.051,60 = NLG 4.187.592,40 +

totaal NLG 10.342.837,65

Het totale wederrechtelijk verkregen vermogen uit de mensensmokkel bedraagt derhalve NLG 10.342.837,65, zijnde (afgerond) € 4.693.375,10.

G.

Door en namens de veroordeelde is aangevoerd dat de in de Franse strafzaak opgelegde geldboete van 400.000 FF ofwel € 26.238,40 in mindering dient te worden gebracht als het voordeel uit de Franse periode wordt meegerekend.

Het hof overweegt dienaangaande als volgt.

Uit het arrest van het Hof van Beroep van Parijs kan op geen enkele wijze worden afgeleid dat de in de Franse strafzaak opgelegde geldboete (mede) is opgelegd om de met het bewezen verklaarde feit behaalde winst af te romen. Gelet daarop acht het hof niet aannemelijk dat de door het Hof van Beroep van Parijs opgelegde geldboete het karakter heeft van een afroomboete. Het hof zal derhalve bij het bepalen van de hoogte van het wederrechtelijk verkregen voordeel geen acht slaan op deze geldboete.

Bijgevolg verwerpt het hof het verweer.

H. Vervolgprofijt

H.1

De advocaat-generaal heeft ter terechtzitting in hoger beroep naar voren gebracht dat:

 • -

  ten laste van veroordeelde conservatoir beslag is gelegd op een aantal vermogensbestanddelen, met name gelden;

 • -

  wanneer de op te leggen ontnemingsmaatregel in de toekomst voor tenuitvoerlegging vatbaar wordt, deze wordt verhaald op de conservatoir in beslag genomen gelden;

 • -

  op dat moment vanwege de Staat over het in beslag genomen geld een rentevergoeding wordt uitgekeerd;

 • -

  de beslagen gelden het wederrechtelijk verkregen voordeel representeren, zodat de rentevergoeding moet worden aangemerkt als een vervolgprofijt dat in de voordeelsberekening moet worden betrokken;

 • -

  het opgebouwde vervolgprofijt op 23 december 2013 € 201.255,35 bedroeg.

Het hof overweegt dienaangaande als volgt.

H.2

Naar het oordeel van het hof belichamen de in beslag genomen gelden (zijnde blijkens bewijsmiddel 84 in totaal € 475.203,52) een deel van het door veroordeelde wederrechtelijk verkregen voordeel, zodat het hof de daarover opgebouwde rente als vervolgprofijt beschouwt. Dit vervolgprofijt zal als voordeel uit de baten van het strafbare feit worden ontnomen. Gelet op bewijsmiddel 84 bedroeg de opgebouwde rente op 27 december 2013:

€ 421,53 + € 20.590,22 + € 93.704,23 + € 391,36 + € 36.646,42 + € 5.855,93 + € 43.645,73 = € 201.255,42.

I. Schatting van het wederrechtelijk verkregen voordeel

Het door veroordeelde wederrechtelijk verkregen voordeel wordt op grond van het voorgaande geschat op een bedrag van € 4.693.375,10 + € 201.255,42 = € 4.894.630,52.

De strekking van de maatregel van ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel is, blijkens de wetsgeschiedenis, te bewerkstelligen dat datgene dat een veroordeelde aan door een strafbaar feit verkregen profijt heeft verworven, weer aan hem wordt ontnomen.

Op te leggen betalingsverplichting

J.1

Door en namens de veroordeelde is ter terechtzitting in hoger beroep betoogd dat het in

artikel 6 EVRM bedoelde recht van veroordeelde op een openbare behandeling van de ontnemingszaak binnen een redelijke termijn is geschonden.

Het hof stelt voorop dat elke veroordeelde recht heeft op een behandeling van zijn zaak binnen een redelijke termijn. Deze waarborg strekt er onder meer toe te voorkómen dat een veroordeelde langer dan redelijk is onder de dreiging van een ontnemingsvordering zou moeten leven.

De veroordeelde heeft op 20 januari 2004 hoger beroep ingesteld. Het hof heeft vervolgens op 18 januari 2008 uitspraak gedaan, zijnde bijna 4 jaar na de datum waarop hoger beroep is ingesteld, terwijl het hof geen bijzondere omstandigheden aanwezig acht die een zo langdurig tijdsverloop rechtvaardigen.

De veroordeelde heeft op 18 januari 2008 beroep in cassatie ingesteld, terwijl de
advocaat-generaal op 29 januari 2008 beroep in cassatie heeft ingesteld. De Hoge Raad heeft uitspraak gedaan op 13 juli 2010, zijnde bijna 2 jaar en 6 maanden na het instellen van het cassatieberoep, terwijl het hof geen bijzondere omstandigheden aanwezig acht die een dergelijke overschrijding van de redelijke termijn rechtvaardigen.

Het hof doet uitspraak meer dan 3 jaar en 7 maanden na de datum waarop door de Hoge Raad uitspraak is gedaan, terwijl het hof geen bijzondere omstandigheden aanwezig acht die een zo langdurig tijdsverloop rechtvaardigen.

Een en ander brengt met zich dat de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6, eerste lid, EVRM is overschreden, hetgeen in casu moet leiden tot vermindering van het ontnemingsbedrag. De vermindering bedraagt in beginsel niet meer dan € 5.000,-. Gelet evenwel op de mate van overschrijding van de redelijke termijn ziet het hof aanleiding hiervan af te wijken. Naar het oordeel van het hof biedt een vermindering van de betalingsverplichting met een bedrag van € 10.000,- in het onderhavige geval voldoende compensatie.

Bij dit oordeel heeft het hof rekening gehouden met de omstandigheden van het geval, waaronder begrepen de ingewikkeldheid van de zaak, de invloed van de veroordeelde en haar raadsman op het procesverloop en de wijze waarop de zaak door de bevoegde autoriteiten is behandeld, alsmede de specifiek voor ontnemingszaken geldende omstandigheden dat de afdoening van de zaak mede afhankelijk is van de termijn die met de behandeling van de strafzaak is gemoeid, en dat de ontnemingszaak zo spoedig mogelijk doch in elk geval binnen twee jaren na de uitspraak in eerste aanleg in de strafzaak nog aanhangig kan worden gemaakt.

J.2

Uit het onderzoek ter terechtzitting is ook overigens niet van omstandigheden gebleken, die voor het hof aanleiding zijn het door de veroordeelde te betalen bedrag op de voet van artikel 36e, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht lager vast te stellen dan het geschatte voordeel.

Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen zal het hof de veroordeelde tot het beloop van

€ 4.884.630,52 de verplichting opleggen tot betaling aan de staat.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

De beslissing is gegrond op artikel 36e van het Wetboek van Strafrecht.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Stelt het bedrag waarop het door de veroordeelde wederrechtelijk verkregen voordeel wordt geschat vast op een bedrag van € 4.894.630,52 (viermiljoen achthonderdvierennegentigduizend zeshonderddertig euro en tweeënvijftig cent).

Legt de veroordeelde de verplichting op tot betaling aan de Staat ter ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel van een bedrag van € 4.884.630,52 (viermiljoen achthonderdvierentachtigduizend zeshonderddertig euro en tweeënvijftig cent).

Aldus gewezen door

mr. A.R.O. Mooy, voorzitter,

mr. F. van Es en mr. V.M. van Daalen-Mannaerts, raadsheren,

in tegenwoordigheid van mr. M.F.S. ter Heide, griffier,

en op 14 februari 2014 ter openbare terechtzitting uitgesproken.