Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSHE:2014:2140

Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
15-07-2014
Datum publicatie
04-05-2015
Zaaknummer
HD 200.086.356_01
Formele relaties
Tussenuitspraak: ECLI:NL:GHSHE:2014:922
Einduitspraak: ECLI:NL:GHSHE:2015:1563
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering; op grond van FML opgesteld door verzekeringsarts en rapport arbeidsdeskundige is verzekerde voor 100% arbeidsongeschikt voor het verzekerde beroep van hovenier.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF ‘s-HERTOGENBOSCH

Sector civiel recht

zaaknummer HD 200.086.356/01

arrest van 15 juli 2014

in de zaak van

[appellant],

wonende te [woonplaats],

appellant,

advocaat: mr. Ph.C.M. van der Ven te ‘s-Hertogenbosch,

tegen

Achmea Schadeverzekeringen N.V.,

gevestigd te [vestigingsplaats] alsmede kantoorhoudende te [kantoorplaats],

geïntimeerde,

advocaat: mr. A. Robustella te Ede (Gelderland),

als vervolg op de door het hof gewezen tussenarresten van 12 juni 2012, 6 november 2012, 26 november 2013 en 1 april 2014 in het hoger beroep van het door de rechtbank Breda onder zaaknummer 181576/HA ZA 07-1770 gewezen vonnis van 2 februari 2011.

16 Het tussenarrest van 1 april 2014

Bij genoemd arrest heeft het hof bepaald dat er een deskundigenonderzoek zal worden verricht door drs. A.W.A. Elemans en J. Wouters. Verder is bepaald dat het voorschot voor deskundige Elemans van € 5.372,40 en voor deskundige Wouters van € 4.023,25 voorlopig ten laste van partij [appellant] komt. De termijn van inzending van het rapport van de deskundige is bepaald op drie maanden nadat de griffier de ontvangst van het voorschot heeft bericht. Iedere verdere beslissing is aangehouden.

17 Het verdere verloop van de procedure en de verdere beoordeling

17.1

Partij [appellant] heeft op 8 april 2014 het voorschot van € 9.395,65 op de aangegeven wijze voldaan.

17.2

Deskundige Elemans heeft bij brief van 23 juni 2014 aan de griffier gevraagd om een aanvullend voorschot van € 2.014,65, inclusief 21% btw.

17.3

Op 24 juni 2014 heeft de griffier van het hof de brief van 23 juni 2014, waarin de deskundige een aanvullend voorschot vraagt, doorgezonden aan de advocaten van partijen en partijen in de gelegenheid gesteld binnen een termijn van veertien dagen te reageren op deze verhoging.

17.4

Mr. Van der Ven heeft bij brief van 1 juli 2014 gereageerd en daarin namens de advocaat van [appellant] aangegeven dat hem de totale bevoorschotting zeer hoog voorkomt en dat zijn cliënt daardoor in de financiële problemen dreigt te komen. Hij verzoekt om die reden het eventuele aanvullende voorschot ten laste van Achmea te laten komen.

17.5

Mr. Robustella heeft bij brief van 2 juli 2014 gereageerd en daarin geen op- of aanmerkingen geplaatst bij het gevraagde aanvullend voorschot. Wel maakt hij bezwaar tegen het verzoek van de wederpartij om het aanvullend voorschot voor rekening te brengen van zijn cliënte.

17.6

Het hof ziet in hetgeen namens [appellant] is aangevoerd onvoldoende aanleiding om terug te komen op zijn eerdere beslissing dat het voorschot vooralsnog ten laste van [appellant] wordt gebracht. Het hof zal dan ook beslissen zoals in het dictum is bepaald.

17.7

Iedere verdere beslissing wordt aangehouden.

18 De uitspraak

Het hof:

18.1

bepaalt dat voor de kosten van de deskundige Elemans een aanvullend voorschot dient te worden voldaan van € 2.014,65, inclusief btw;

18.2

bepaalt dat partij [appellant] laatstgenoemd bedrag binnen 2 weken na heden zal overmaken naar IBAN-rekeningnummer NL53 RBOS 0569 990572 ten name van het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch onder vermelding van zaaknummer HD 200.086.356;

18.3

bepaalt dat deskundige Elemans het onderzoek verder zal voortzetten nadat de griffier heeft bericht dat het aanvullend voorschot is ontvangen;

18.4

verzoekt deskundige Elemans, indien zijn kosten het aanvullend voorschot te boven mochten gaan, het hof daarover tijdig in te lichten;

18.5

bepaalt de termijn waarbinnen het schriftelijk, ondertekend bericht ter griffie van dit hof (postbus 70583, 5201 CZ 's-Hertogenbosch) moet worden ingeleverd nader op

26 augustus 2014;

18.6

verwijst de zaak naar de rol van 2 september 2014 in afwachting van het deskundigenbericht;

18.7

bepaalt dat de griffier van dit hof een afschrift van dit arrest aan deskundige Elemans zal toezenden;

18.8

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit arrest is gewezen door mrs. H.A.W. Vermeulen, L.R. van Harinxma thoe Slooten en

D. Wachter en in het openbaar uitgesproken door de rolraadsheer op 15 juli 2014.