Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSHE:2014:15

Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
09-01-2014
Datum publicatie
10-01-2014
Zaaknummer
HV 200.133.114_01
Formele relaties
Eerste aanleg: ECLI:NL:RBLIM:2013:6872
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Naamswijziging togestaan.

Voldoende zwaarwichtig belang.

Wetsverwijzingen
Burgerlijk Wetboek Boek 1
Burgerlijk Wetboek Boek 1 4
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RFR 2014/60
JPF 2014/66
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF 's-HERTOGENBOSCH

Afdeling civiel recht

Uitspraak: 9 januari 2014

Zaaknummer: HV 200.133.114/01

Zaaknummer eerste aanleg: C04/122160/FA RK 13-402

in de zaak in hoger beroep van:

[de man] ,

wonende te [woonplaats],

appellant,

hierna te noemen: de man,

advocaat: mr. E.V.T.E. van der Woning.

1 Het geding in eerste aanleg

Het hof verwijst naar de beschikking van de rechtbank Limburg (zittingsplaats Roermond) van 5 juni 2013.

2 Het geding in hoger beroep

2.1.

Bij beroepschrift met producties, ingekomen ter griffie op 3 september 2013, heeft de man verzocht voormelde beschikking te vernietigen en opnieuw rechtdoende alsnog zijn verzoek tot wijziging van zijn voornamen toe te wijzen.

2.2.

De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 21 november 2013. Bij die gelegenheid is gehoord:

- de man, bijgestaan door mr. Van der Woning.

3 De beoordeling

3.1.

Uit een overgelegd uittreksel uit het register van geboorten van de gemeente Horst aan de Maas blijkt dat in die gemeente op [geboortedatum] 1972 is geboren: [de man].

3.2.

Bij de bestreden - uitvoerbaar bij voorraad verklaarde - beschikking, heeft de rechtbank het verzoek van man tot wijziging van zijn voornaam en doorhaling van zijn doopnamen afgewezen.

3.3.

De man kan zich met deze beslissing niet verenigen en hij is hiervan in hoger beroep gekomen.

3.4.

De man voert - kort samengevat – aan dat hij het wenselijk vindt dat zijn naam

overeenstemt met de naam die hij in het dagelijks verkeer gebruikt. De man wenst afstand te nemen van het verleden en een nieuwe start maken in het leven als [nieuwe naam van de man]. De doopnamen [doopnamen] roepen bij de man negatieve associaties op met het katholieke geloof en met zijn familieleden met wie hij reeds vijftien jaar gebrouilleerd is.

3.5.

Het hof overweegt het volgende.

3.5.1.

Ingevolge artikel 1:4 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek (BW) kan de rechter wijziging van de voornamen gelasten op verzoek van de betrokken persoon of zijn wettelijk vertegenwoordiger(s). Voor een dergelijke wijziging dient een voldoende zwaarwichtig belang te bestaan. Bovendien dient beoordeeld te worden of de gewenste voornaam geoorloofd is naar de maatstaven van artikel 1:4 lid 2 BW, dan wel of deze voornaam overeenstemt met bestaande geslachtsnamen.

3.5.2.

Voornamen zijn een middel om personen binnen hun familie en in het maatschappelijk verkeer te identificeren. In die zin zijn voornamen een middel van persoonlijke en emotionele identificatie en hebben daarmee betrekking op een ieders privéleven en familie-en gezinsleven. Ondanks het gebruik van andere middelen van identificatie van personen, spelen voornamen eveneens een belangrijke rol in het maatschappelijk verkeer met betrekking tot de identiteit van personen. Voor een wijziging van één of meerdere voornamen dient daarom een voldoende zwaarwichtig belang te bestaan.

3.5.3.

Het hof is, anders dan de rechtbank, van oordeel dat de man in appel genoegzaam aannemelijk heeft gemaakt dat hij een voldoende zwaarwichtig belang heeft bij toewijzing van zijn verzoek tot voornaamswijziging. De man heeft voldoende aangetoond dat zijn katholieke voornamen een voor hem zeer negatieve associatie hebben met de katholieke kerk. De man is atheïst en ervaart de aan hem bij zijn geboorte gegeven namen als aan hem opgedrongen door en verbonden aan het katholieke geloof dat hij nooit heeft willen aanhangen en waarvan hij zich reeds lange tijd uitdrukkelijk gedistantieerd heeft. De man wenst op geen enkele wijze geassocieerd of geconfronteerd te worden met de katholieke kerk die tegenwoordig zeer negatief in het nieuws is. Een dergelijke associatie ervaart de man als zeer belastend. De doopnamen van de man verwijzen naar het katholieke geloof, dat nadrukkelijk geen onderdeel uitmaakt van de identiteit en het privéleven van de man. De man heeft zich veel moeite getroost zich uit te laten schrijven bij de kerkgemeenschap en de parochie.

Op grond van het bovenstaande is het hof van oordeel dat sprake is van voldoende zwaarwichtig belang om deze namen te schrappen teneinde de juridische situatie van de man gelijk te stellen met zijn gevoelsmatige en werkelijke situatie.

3.6.

Het verzoek tot wijziging van de voornaam [voornaam 1.] in de naam [voornaam 2.], acht het hof in het licht van het voorgaande nog slechts een wijziging van ondergeschikt belang. Het hof zal dit verzoek dan ook mede toewijzen.

Het hof overweegt daarbij dat de door de man gewenste voornaam “[voornaam 2.]” niet ongepast is in de zin van artikel 1:4 BW en evenmin overeenstemt met een bestaande geslachtsnaam.

3.7.

Op grond van het vorenstaande zal het hof de beschikking waarvan beroep vernietigen en het verzoek van de man om zijn voornamen te wijzigen danwel te schrappen alsnog toewijzen.

4 De beslissing

Het hof:

vernietigt de tussen partijen gegeven beschikking van de rechtbank Limburg (zittingsplaats Roermond) van 5 juni 2013;

en op nieuw rechtdoende:

gelast de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Horst aan de Maas de voornamen van [de man], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1972, van wie de geboorteakte is opgenomen in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente Horst aan de Maas in het jaar 1973 onder nummer 1, te wijzigen aldus dat zijn voornaam zal zijn [voornaam 2.] en de doopnamen [doopnamen] worden geschrapt;

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven door mrs. W.Th.M. Raab, E.L. Schaafsma-Beversluis en H.J. Witkamp en in het openbaar uitgesproken op 9 januari 2014.