Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSHE:2014:1166

Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
16-04-2014
Datum publicatie
23-04-2014
Zaaknummer
20-002362-13
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Veroordeling wegens opzetheling van 19 fietsen en het gewoontewitwassen van die fietsen. Het hof houdt tav de strafmaat rekening met het voortgangsrapport van de reclassering.

Wetsverwijzingen
Wetboek van Strafrecht 416
Wetboek van Strafrecht 420ter
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Afdeling strafrecht

Parketnummer : 20-002362-13

Uitspraak : 16 april 2014

TEGENSPRAAK

Arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken van het gerechtshof

's-Hertogenbosch

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Zeeland-West-Brabant van 8 juli 2013, parketnummer 12-715422-12 en de van dat vonnis deel uitmakende beslissing op de vordering tot tenuitvoerlegging van een eerder opgelegde voorwaardelijke straf, parketnummer 12-700372-11, in de strafzaak tegen:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum],

wonende te [woonplaats], [adres].

Hoger beroep

Bij vonnis waarvan beroep is de verdachte ter zake van:

  • -

    opzetheling, meermalen gepleegd (feit 1);

  • -

    diefstal door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van valse sleutels (feit 2 primair);

  • -

    gewoontewitwassen (feit 3)

veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 56 dagen met aftrek van voorarrest, een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van vier maanden met een proeftijd van twee jaren en als bijzondere voorwaarde reclasseringstoezicht, alsmede tot een taakstraf voor de duur van 150 uren, subsidiair 75 dagen vervangende hechtenis. Voorts heeft de rechtbank beslist over de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij [benadeelde], de vordering tot tenuitvoerlegging en omtrent de voorlopige hechtenis van verdachte.

De verdachte heeft tegen voormeld vonnis hoger beroep ingesteld.

Omvang van het hoger beroep

Het hoger beroep moet, blijkens het verhandelde ter terechtzitting in hoger beroep, worden begrepen als uitdrukkelijk te zijn beperkt tot de veroordeling ter zake van hetgeen aan de verdachte onder 1, 2 en 3 ten laste is gelegd. De deelvrijspraken van hetgeen aan de verdachte impliciet cumulatief onder 1 ten laste is gelegd zijn derhalve niet meer aan het oordeel van het hof onderworpen. Al hetgeen hierna wordt overwogen en beslist heeft uitsluitend betrekking op dat gedeelte van het beroepen vonnis dat aan het oordeel van het hof is onderworpen.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep, alsmede het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen namens de verdachte naar voren is gebracht.

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof het beroepen vonnis zal vernietigen en, opnieuw rechtdoende, bewezen zal verklaren het onder 1, 2 primair en 3 ten laste gelegde conform de bewezenverklaring van de rechtbank en verdachte zal veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van 176 dagen waarvan 120 dagen voorwaardelijk, met aftrek van voorarrest en met een proeftijd van twee jaar en als bijzondere voorwaarde reclasseringstoezicht, alsmede tot een taakstraf voor de duur van 150 uren, subsidiair 75 dagen hechtenis. Voorts heeft de advocaat-generaal gevorderd dat de vordering van de benadeelde partij [benadeelde] wordt toegewezen tot een bedrag van 425,-, euro met toepassing van de maatregel ex artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht tot dat bedrag, en dat voor wat betreft de vordering tot tenuitvoerlegging de straf zal worden omgezet in een taakstraf voor de duur van 40 uren, subsidiair 20 dagen vervangende hechtenis.

Door de verdediging is bepleit dat verdachte partieel van het onder 3 ten laste gelegde zal worden vrijgesproken en dat de vordering tot tenuitvoerlegging van een gevangenisstraf voor de duur van 20 dagen zal worden omgezet in een taakstraf van 40 uren. Tevens heeft de verdediging bepleit dat de vordering van de benadeelde partij niet-ontvankelijk zal worden verklaard.

Vonnis waarvan beroep

Het beroepen vonnis zal worden vernietigd omdat het hof tot een andere bewezenverklaring komt dan de eerste rechter.

Tenlastelegging

Aan verdachte is - voor zover in hoger beroep nog aan de orde en na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting in eerste aanleg - ten laste gelegd dat:

1.
hij op één of meer tijdstippen gelegen in de periode van 24 december 2010 tot en met 12 december 2012, in de gemeente Terneuzen en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

- een (dames)fiets, merk Batavus, type Verona (aangifte [aangever 1] / diefstal 24 december 2010, Albert Heijn, [a-straat]) en/of

- een (heren)fiets, mountainbike merk Cube, type Nature 2011 (aangifte [aangever 2] / diefstal 17 augustus 2011, [b-straat]) en/of

- een (heren)fiets, merk Gazelle, type Orange (aangifte [aangever 3] / diefstal 15 mei 2012, [a-straat] / Albert Heijn) en/of

- een (heren)fiets, merk Batavus, type Weekend (aangifte [aangever 4] / diefstal 23 oktober 2012, [c-straat]) en/of

- een (dames)fiets, merk Giant, type Ultimo (aangifte [aangever 5] / diefstal 23 oktober 2012, [c-straat]) en/of

- een (heren)fiets, merk Gazelle, type Orange (aangifte [aangever 6] / diefstal 1 november 2012, [d-straat] / JUMBO) en/of

- een (dames)fiets, merk Montego, type Elite (aangifte [aangever 7] / diefstal 6 november 2012, [d-straat] / JUMBO) en/of

- een (dames)fiets, merk Batavus, type Mambo (aangifte [aangever 8] / diefstal 8 november 2012, [d-straat]) en/of

- een (dames)fiets, merk Batavus, type Riva (aangifte [aangever 9] / diefstal 13 november 2012, [e-straat] / Goede Herderkerk) en/of

- een (dames)fiets, merk Batavus, type Stracatto (aangifte [aangever 10] / diefstal 14 november 2012, [f-straat] / Bethlehemkerk) en/of

- een elektrische (heren)fiets, merk Sparta (aangifte [aangever 11] / diefstal 20 november 2012, [e-straat]) en/of

- een (dames)fiets, merk Batavus, type Weekend (aangifte [aangever 12] / diefstal 22 november 2012, [d-straat] / JUMBO) en/of

- een (dames)fiets, merk Gazelle, Type Orange Plus (aangifte [aangever 13] / diefstal 26 november 2012, [a-straat] / Toonbeeld) en/of

- een (dames)fiets, merk Gazelle, Type Orange Plus (aangifte [aangever 14] / diefstal 26 november 2012, [a-straat] / Toonbeeld) en/of

- een (dames)fiets, merk Gazelle, type Orange Xtra (aangifte [aangever 15] / diefstal 27 november 2012, [a-straat]) en/of

- een (heren)fiets, merk Batavus, type Monte Carlo (aangifte [aangever 16] / diefstal 28 november 2012, [g-straat]) en/of

- een (dames)fiets merk Gazelle, type Chamonix Plus (aangifte [aangever 17] / diefstal 3 december 2012, [a-straat] / Toonbeeld) en/of

- een (dames)fiets, merk Sparta (aangifte [aangever 18] / diefstal 11 december 2012, [h-straat]),

althans (telkens) tenminste 30 niet nader te individualiseren, althans 20 niet nader te individualiseren, althans één of meer fietsen/goederen heeft verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen, terwijl hij en/of zijn mededader(s) ten tijde van het verwerven of het voorhanden krijgen van die/dat fiets(en)/goed(eren), (telkens) wist(en) of redelijkerwijs had(den) moeten vermoeden dat het (een) door misdrijf verkregen goed(eren) betrof(fen);

2.

primair
hij op of omstreeks 23 april 2012, in de gemeente Terneuzen ([i-straat] / bij de Gamma), tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een (dames)fiets, merk Batavus, type Staccato, in elk geval enig(e) goed(eren), geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde], althans aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) de/het weg te nemen fiets/goed onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van een valse sleutel;

2.

subsidiair
hij op of omstreeks 23 april 2012, althans in de maand april 2012, in de gemeente Terneuzen, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een (dames)fiets, merk Batavus, type Staccato, in elk geval een goed, heeft verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen, terwijl hij en/of zijn mededader(s) ten tijde van het verwerven of het voorhanden krijgen van die/dat fiets/goed wist(en) of redelijkerwijs had(den) moeten vermoeden dat het een door misdrijf verkregen goed betrof;

3.
hij in de periode van 24 december 2010 tot en met 12 december 2012, in de gemeente Terneuzen en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met één of meer anderen, althans alleen, van het plegen van witwassen een gewoonte heeft gemaakt, immers hebben/heeft hij verdachte en/of zijn mededader(s)

- een (dames)fiets, merk Batavus, type Verona (aangifte [aangever 1] / diefstal 24 december 2010, Albert Heijn, [a-straat]) en/of

- een (heren)fiets, mountainbike merk Cube, type Nature 2011 (aangifte [aangever 2] / diefstal 17 augustus 2011, [b-straat]) en/of

- een (heren)fiets, merk Gazelle, type Orange Premium (aangifte [aangever 19] / diefstal op 6 januari 2012, Schutterhofweg / winkelcentrum) en/of

- een (dames)fiets, merk Batavus (aangifte [aangever 20] / diefstal 19 januari 2012, [a-straat]) en/of

- een (heren)fiets, merk Gazelle (aangifte [aangever 21] / diefstal 24 januari 2012, Zuidlandstraat) en/of

- een fiets, merk Limit (aangifte [aangever 22] / diefstal 27 januari 2012, [j-straat]) en/of

- een (dames)fiets, merk Gazelle, type Blue Dark (aangifte [aangever 23] / diefstal 27 januari 2012, [j-straat]) en/of

- een (heren)fiets, merk Trek (aangifte [aangever 24] / diefstal 1 februari 2012, [a-straat] / Rabobank) en/of

- een (dames)fiets, merk Gazelle, type Orange Plus Inn (aangifte [aangever 25] / diefstal 5 maart 2012, [a-straat] / Albert Heijn) en/of

- een (dames)fiets, merk Batavus, type Crescendo (aangifte [aangever 26] / diefstal 27 maart 2012, flat [k-straat]) en/of

- een (dames)fiets, merk Batavus, type Comanche (aangifte [aangever 27] / diefstal 16 april 2012, [a-straat] / Albert Heijn) en/of

- een (dames)fiets, merk Batavus (aangifte [aangever 28] / diefstal 17 april 2012, [l-straat]) en/of

- een (heren)fiets, merk Gazelle (aangifte [aangever 29] / diefstal 20 april 2012, [m-straat]) en/of

- een (dames)fiets, merk Batavus, type Stacatto (aangifte [benadeelde] / diefstal 23 april 2012, [i-straat] / Gamma) en/of

- een (dames)fiets, merk Gazelle, type Chamonix (aangifte [aangever 30] / diefstal 24 april 2012, [n-straat] / ABN AMRO) en/of

- een (dames)fiets, merk Batavus type Altra Universit ( aangifte [aangever 31] / diefstal 4 mei 2012, [i-straat] / Gamma) en/of

- een (heren)fiets, merk Batavus (aangifte [aangever 32] / diefstal 4 mei 2012, [n-straat] / ABN AMRO) en/of

- een (heren)fiets, merk Trek type Seattle (aangifte [aangever 33] / diefstal, 8 mei 2012, [j-straat]) en/of

- een (heren)fiets, merk Batavus (aangifte [aangever 34] / diefstal, 8 mei 2012 [j-straat] / winkelcentrum) en/of

- een (heren)fiets, merk Batavus, type Monte Carlo (aangifte [aangever 35] / diefstal 11 mei 2012, [i-straat] / GAMMA) en/of

- een (heren)fiets, merk Gazelle, type Orange (aangifte [aangever 3] / diefstal 15 mei 2012, [a-straat] / Albert Heijn) en/of

- een fiets, merk Gazelle Type Orang Exce Inn (aangifte [aangever 36] / diefstal 18 mei 2012, [i-straat] / Gamma) en/of

- een (dames)fiets, merk Koga Miyata, type Balance Lady (aangifte [aangever 37] / diefstal, 19 mei 2012, [o-straat]) en/of

- een (dames)fiets, merk Batavus (aangifte [aangever 38] / diefstal 19 mei 2012, [n-straat] / ABN AMRO) en/of

- een (heren)fiets, merk Batavus, type Weekend (aangifte [aangever 4] / diefstal 23 oktober 2012, [c-straat], uit voortuin) en/of

- een (dames)fiets, merk Giant, type Ultimo (aangifte [aangever 5] / diefstal 23 oktober 2012, [c-straat], uit voortuin) en/of

- een (heren)fiets, merk Gazelle Chamonix Excell (aangifte [aangever 39] / diefstal, 31 oktober 2012, [p-straat]) en/of

- een (heren)fiets, merk Gazelle, type Orange (aangifte [aangever 6] / diefstal 1 november 2012, [d-straat] / JUMBO) en/of

- een (dames)fiets, merk Montego, type Elite (aangifte [aangever 7] / diefstal 6 november 2012, [d-straat] / JUMBO) en/of

- een (dames)fiets, merk Trek (aangifte [aangever 40] / diefstal 6 november 2012, [q-straat] / Zeldenrust-Sleelant College) en/of

- een (dames)fiets, merk Batavus, type Mambo (aangifte [aangever 8] / diefstal 8 november 2012, [d-straat] / bushalte) en/of

- een (dames)fiets, merk Batavus, type Riva (aangifte [aangever 9] / diefstal 13 november 2012, [e-straat] / Goede Herderkerk) en/of

- een (dames)fiets, merk Batavus, type Stracatto (aangifte [aangever 10] / diefstal 14 november 2012, [f-straat] / Bethlehemkerk) en/of

- een elektrische (heren)fiets, merk Sparta (aangifte [aangever 41] / diefstal 19 november 2012, [r-straat] / Bachtendieke) en/of

- een elektrische (heren)fiets, merk Sparta (aangifte [aangever 11] / diefstal 20 november 2012, [e-straat]) en/of

- een (dames)fiets, merk Batavus, type Weekend (aangifte [aangever 12] / diefstal 22 november 2012, [d-straat] / JUMBO) en/of

- een (dames)fiets, merk Gazelle, Type Orange Plus (aangifte [aangever 13] / diefstal 26 november 2012, [a-straat] / Toonbeeld) en/of

- een (dames)fiets, merk Gazelle, Type Orange Plus (aangifte [aangever 14] / diefstal 26 november 2012, [a-straat] / Toonbeeld) en/of

- een (dames)fiets, merk Gazelle, type Orange Xtra (aangifte [aangever 15] / diefstal 27 november 2012, [a-straat]) en/of

- een (heren)fiets, merk Batavus, type Monte Carlo (aangifte [aangever 16] / diefstal 28 november 2012, [g-straat]) en/of

- een (dames)fiets merk Gazelle, type Chamonix Plus (aangifte [aangever 42] / diefstal 3 december 2012, [a-straat] / Toonbeeld) en/of

- een (dames)fiets, merk Sparta (aangifte [aangever 18] / diefstal 11 december 2012, [h-straat]) en/of

- één of meer geldbedragen (verkregen uit verkoop van gestolen fietsen/goederen) en/of (telkens) tenminste 30 niet nader te individualiseren, althans 20 niet nader te individualiseren, althans één of meer fietsen/goederen omgezet, althans (telkens) van bovengenoemde fiets(en)/goederen en/of geldbedragen gebruik gemaakt, terwijl hij en/of zijn mededader(s) wist(en) dat die/dat voorwerp(en) - onmiddellijk of middellijk - afkomstig waren/was uit enig misdrijf.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten of omissies voorkomen, zijn deze verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Vrijspraak van het onder 2 primair ten laste gelegde

Het hof is van oordeel dat uit het onderzoek ter terechtzitting en het voorhanden zijnde dossier niet zonder meer is gebleken dat bij de diefstal van de damesfiets, toebehorende aan [benadeelde], op 23 april 2012 sprake is geweest van een nauwe en bewuste samenwerking tussen verdachte en de dader. Het hof zal verdachte derhalve vrijspreken van het onder 2 primair ten laste gelegde.

Bewezenverklaring

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het onder 1, 2 subsidiair en 3 ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande, dat:

1.

hij op tijdstippen gelegen in de periode van 24 december 2010 tot en met 12 december 2012, in de gemeente Terneuzen,

- een (dames)fiets, merk Batavus, type Verona (aangifte [aangever 1] / diefstal 24 december 2010, Albert Heijn, [a-straat]) en

- een (heren)fiets, mountainbike merk Cube, type Nature 2011 (aangifte [aangever 2] / diefstal 17 augustus 2011, [b-straat]) en

- een (heren)fiets, merk Gazelle, type Orange (aangifte [aangever 3] / diefstal 15 mei 2012, [a-straat] / Albert Heijn) en

- een (heren)fiets, merk Batavus, type Weekend (aangifte [aangever 4] / diefstal 23 oktober 2012, [c-straat]) en

- een (dames)fiets, merk Giant, type Ultimo (aangifte [aangever 5] / diefstal 23 oktober 2012, [c-straat]) en

- een (heren)fiets, merk Gazelle, type Orange (aangifte [aangever 6] / diefstal 1 november 2012, [d-straat] / JUMBO) en

- een (dames)fiets, merk Montego, type Elite (aangifte [aangever 7] / diefstal 6 november 2012, [d-straat] / JUMBO) en

- een (dames)fiets, merk Batavus, type Mambo (aangifte [aangever 8] / diefstal 8 november 2012, [d-straat]) en

- een (dames)fiets, merk Batavus, type Riva (aangifte [aangever 9] / diefstal 13 november 2012, [e-straat] / Goede Herderkerk) en

- een (dames)fiets, merk Batavus, type Stracatto (aangifte [aangever 10] / diefstal 14 november 2012, [f-straat] / Bethlehemkerk) en

- een elektrische (heren)fiets, merk Sparta (aangifte [aangever 11] / diefstal 20 november 2012, [e-straat]) en

- een (dames)fiets, merk Batavus, type Weekend (aangifte [aangever 12] / diefstal 22 november 2012, [d-straat] / JUMBO) en

- een (dames)fiets, merk Gazelle, Type Orange Plus (aangifte [aangever 13] / diefstal 26 november 2012, [a-straat] / Toonbeeld) en

- een (dames)fiets, merk Gazelle, Type Orange Plus (aangifte [aangever 14] / diefstal 26 november 2012, [a-straat] / Toonbeeld) en

- een (dames)fiets, merk Gazelle, type Orange Xtra (aangifte [aangever 15] / diefstal 27 november 2012, [a-straat]) en

- een (heren)fiets, merk Batavus, type Monte Carlo (aangifte [aangever 16] / diefstal 28 november 2012, [g-straat]) en

- een (dames)fiets merk Gazelle, type Chamonix Plus (aangifte [aangever 17] / diefstal 3 december 2012, [a-straat] / Toonbeeld) en

- een (dames)fiets, merk Sparta (aangifte [aangever 18] / diefstal 11 december 2012, [h-straat]),

heeft verworven en voorhanden heeft gehad, terwijl hij ten tijde van het verwerven of het voorhanden krijgen van die fietsen telkens wist dat het een door misdrijf verkregen goed betrof;

2.

subsidiair
hij op 23 april 2012, in de gemeente Terneuzen, een (dames)fiets, merk Batavus, type Staccato, heeft verworven en voorhanden heeft gehad, terwijl hij ten tijde van het verwerven of het voorhanden krijgen van die fiets wist dat het een door misdrijf verkregen goed betrof;

3.

hij in de periode van 24 december 2010 tot en met 12 december 2012, in de gemeente Terneuzen, van het plegen van witwassen een gewoonte heeft gemaakt, immers heeft hij, verdachte,

- een (dames)fiets, merk Batavus, type Verona (aangifte [aangever 1] / diefstal 24 december 2010, Albert Heijn, [a-straat]) en

- een (heren)fiets, mountainbike merk Cube, type Nature 2011 (aangifte [aangever 2] / diefstal 17 augustus 2011, [b-straat]) en

- een (dames)fiets, merk Batavus, type Stacatto (aangifte [benadeelde] / diefstal 23 april 2012, [i-straat] / Gamma) en

- een (heren)fiets, merk Gazelle, type Orange (aangifte [aangever 3] / diefstal 15 mei 2012, [a-straat] / Albert Heijn) en

- een (heren)fiets, merk Batavus, type Weekend (aangifte [aangever 4] / diefstal 23 oktober 2012, [c-straat], uit voortuin) en

- een (dames)fiets, merk Giant, type Ultimo (aangifte [aangever 5] / diefstal 23 oktober 2012, [c-straat], uit voortuin) en

- een (heren)fiets, merk Gazelle, type Orange (aangifte [aangever 6] / diefstal 1 november 2012, [d-straat] / JUMBO) en

- een (dames)fiets, merk Montego, type Elite (aangifte [aangever 7] / diefstal 6 november 2012, [d-straat] / JUMBO) en

- een (dames)fiets, merk Batavus, type Mambo (aangifte [aangever 8] / diefstal 8 november 2012, [d-straat] / bushalte) en

- een (dames)fiets, merk Batavus, type Riva (aangifte [aangever 9] / diefstal 13 november 2012, [e-straat] / Goede Herderkerk) en

- een (dames)fiets, merk Batavus, type Stracatto (aangifte [aangever 10] / diefstal 14 november 2012, [f-straat] / Bethlehemkerk) en

- een (dames)fiets, merk Batavus, type Weekend (aangifte [aangever 12] / diefstal 22 november 2012, [d-straat] / JUMBO) en

- een (dames)fiets, merk Gazelle, Type Orange Plus (aangifte [aangever 13] / diefstal 26 november 2012, [a-straat] / Toonbeeld) en

- een (dames)fiets, merk Gazelle, Type Orange Plus (aangifte [aangever 14] / diefstal 26 november 2012, [a-straat] / Toonbeeld) en

- een (dames)fiets, merk Gazelle, type Orange Xtra (aangifte [aangever 15] / diefstal 27 november 2012, [a-straat]) en

- een (heren)fiets, merk Batavus, type Monte Carlo (aangifte [aangever 16] / diefstal 28 november 2012, [g-straat]) en

- een (dames)fiets merk Gazelle, type Chamonix Plus (aangifte [aangever 17] / diefstal 3 december 2012, [a-straat] / Toonbeeld),

omgezet terwijl hij wist dat die voorwerpen - onmiddellijk of middellijk - afkomstig waren uit enig misdrijf.

Het hof acht niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard, zodat deze daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Door het hof gebruikte bewijsmiddelen

Indien tegen dit verkort arrest beroep in cassatie wordt ingesteld, worden de door het hof gebruikte bewijsmiddelen die redengevend zijn voor de bewezenverklaring opgenomen in een aanvulling op het verkort arrest. Deze aanvulling wordt dan aan het verkort arrest gehecht.

Bijzondere overwegingen omtrent het bewijs

De beslissing dat het bewezen verklaarde door de verdachte is begaan berust op de feiten en omstandigheden als vervat in de hierboven bedoelde bewijsmiddelen, in onderlinge samenhang beschouwd.

Elk bewijsmiddel wordt - ook in zijn onderdelen - slechts gebruikt tot bewijs van dat bewezen verklaarde feit, of die bewezen verklaarde feiten, waarop het, blijkens zijn inhoud, betrekking heeft.

Strafbaarheid van het bewezen verklaarde

Het onder 1 bewezen verklaarde levert op:

Opzetheling, meermalen gepleegd.

Het onder 2 bewezen verklaarde levert op:

Opzetheling.

Het onder 3 bewezen verklaarde levert op:

Van het plegen van witwassen een gewoonte maken.

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten.

Strafbaarheid van de verdachte

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluiten.

De verdachte is daarom strafbaar voor het hiervoor bewezen verklaarde.

Op te leggen straf of maatregel

Bij de bepaling van de op te leggen straf is gelet op de aard en de ernst van hetgeen bewezen is verklaard, op de omstandigheden waaronder het bewezen verklaarde is begaan en op de persoon van verdachte, zoals een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting naar voren is gekomen.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan de opzetheling van 19 fietsen en het gewoontewitwassen van fietsen. Verdachte heeft hiermee de diefstal van fietsen gefaciliteerd door de daders van de diefstallen een afzetmarkt te bieden. Daarnaast heeft verdachte door zich schuldig te maken aan gewoontewitwasssen er aan meegewerkt dat opbrengsten van misdrijven aan het zicht van justitie worden onttrokken. Dit vormt een bedreiging van de legale economie en tast de integriteit van het financiële en economische verkeer aan. Het hof rekent verdachte aan dat hij zich kennelijk om de voorgaande gevolgen niet heeft bekommerd en slechts heeft gehandeld uit financieel gewin.

Blijkens een uittreksel uit de Justitiële Documentatie van 5 februari 2014, is verdachte eerder onherroepelijk veroordeeld. Dit heeft verdachte er kennelijk niet van weerhouden, terwijl hij in de proeftijd van een soortgelijk feit liep, de onderhavige feiten te plegen.

Voor deze feiten is een onvoorwaardelijke gevangenisstraf die langer is dan de duur die verdachte reeds in voorarrest heeft doorgebracht passend. Het hof heeft echter acht geslagen op het voortgangsverslag van de reclassering Nederland van 1 april 2014 waaruit blijkt dat verdachte zich na de schorsing van de voorlopige hechtenis actiever heeft opgesteld in het aanpakken van zijn problemen en het voorkomen van recidive.

Het hof is - met de advocaat-generaal en de verdediging - van oordeel dat de hierna te vermelden straf passend en geboden is. Gelet op het eerder genoemde voortgangsrapport is reclasseringstoezicht geboden om verdachte te blijven ondersteunen in de ingezette positieve ontwikkeling.

Met oplegging van een gedeeltelijk voorwaardelijke straf wordt enerzijds de ernst van het bewezen verklaarde tot uitdrukking gebracht en wordt anderzijds de strafoplegging dienstbaar gemaakt aan het voorkomen van nieuwe strafbare feiten.

Vordering van de benadeelde partij [benadeelde]

De benadeelde partij heeft zich in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een vordering tot schadevergoeding. Deze bedraagt 425,- euro. De vordering is bij het vonnis waarvan beroep niet-ontvankelijk verklaard. De benadeelde partij heeft zich in hoger beroep opnieuw gevoegd voor het bedrag van haar oorspronkelijke vordering.

De verdediging heeft de vordering betwist.

Het hof acht de vordering niet voldoende onderbouwd, nu de vordering onvoldoende gegevens bevat over de waarde van de gestolen fiets. Om deze reden kan de benadeelde partij [benadeelde] in haar vordering niet worden ontvangen. Met betrekking tot de kosten zal worden beslist als in het dictum vermeld.

Vordering tenuitvoerlegging

Het hof is ten aanzien van de vordering van de officier van justitie in het arrondissement Zeeland-West-Brabant tot tenuitvoerlegging van de bij vonnis van politierechter in de rechtbank Middelburg onder parketnummer 12-700372-11 opgelegde voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 20 dagen, van oordeel dat, nu gebleken is dat de veroordeelde zich voor het einde van de proeftijd aan strafbaar handelen heeft schuldig gemaakt, de tenuitvoerlegging van genoemde voorwaardelijke straf op zijn plaats is.

Echter op grond van hetgeen omtrent de veroordeelde ter terechtzitting is gebleken zal het hof in plaats van een last tot tenuitvoerlegging van de vrijheidsstraf te geven, een taakstraf, gelasten voor de duur van 40 uren, subsidiair 20 dagen vervangende hechtenis.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

De beslissing is gegrond op de artikelen 9, 14a, 14b, 14c, 22c, 22d, 57, 63, 416 en 420ter van het Wetboek van Strafrecht, zoals deze luidden ten tijde van het bewezen verklaarde.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen en doet in zoverre opnieuw recht:

Verklaart niet bewezen dat de verdachte het onder 2 primair ten laste gelegde heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het onder 1, 2 subsidiair en 3 ten laste gelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het bewezen verklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart de verdachte strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 176 (honderdzesenzeventig) dagen.

Bepaalt dat een gedeelte van de gevangenisstraf, groot 120 (honderdtwintig) dagen, niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten omdat de verdachte zich voor het einde van een proeftijd van 2 (twee) jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt of ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit geen medewerking heeft verleend aan het nemen van een of meer vingerafdrukken of geen identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage heeft aangeboden of geen medewerking heeft verleend aan het reclasseringstoezicht, bedoeld in artikel 14d, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht, de medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen, dan wel de hierna te noemen bijzondere voorwaarde(n) niet heeft nageleefd.

Stelt als bijzondere voorwaarde:

- dat verdachte zich tijdens de proeftijd zal gedragen naar de voorschriften en aanwijzingen die worden gegeven namens Reclassering Nederland;

- dat verdachte zich na het onherroepelijk worden van dit arrest binnen 5 werkdagen meldt bij de Reclassering Nederland. Hierna moet verdachte zich blijven melden zo frequent en zolang de reclassering dit gedurende de proeftijd noodzakelijk acht;

- dat verdachte zal deelnemen aan een gedragsinterventie, ook als dit een Cova-training inhoudt.

Geeft opdracht aan de Reclassering Nederland om toezicht te houden op de naleving van de voorwaarden en de veroordeelde ten behoeve daarvan te begeleiden.

Beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in enige in artikel 27, eerste lid, of artikel 27a van het Wetboek van Strafrecht bedoelde vorm van voorarrest is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.

Veroordeelt de verdachte tot een taakstraf voor de duur van 150 (honderdvijftig) uren, indien niet naar behoren verricht te vervangen door 75 (vijfenzeventig) dagen hechtenis.

Vordering van de benadeelde partij [benadeelde]

Verklaart de benadeelde partij [benadeelde] in haar vordering tot schadevergoeding niet-ontvankelijk.

Verwijst de benadeelde partij in de door verdachte gemaakte en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken kosten, tot aan de datum van deze uitspraak begroot op nihil.

Gelast, in plaats van de tenuitvoerlegging van de bij vonnis van de politierechter in de rechtbank Middelburg onder parketnummer 12-700372-11, opgelegde voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 20 dagen:

een taakstraf voor de duur van 40 (veertig) uren, bij gebreke van het naar behoren verrichten te vervangen door 20 (twintig) dagen hechtenis.

Aldus gewezen door:

mr. M.J.H.J. de Vries-Leemans, voorzitter,

mr. F.P.E. Wiemans en mr. E.N. van der Spoel, raadsheren,

in tegenwoordigheid van mr. drs. M.M. Spooren, griffier,

en op 16 april 2014 ter openbare terechtzitting uitgesproken.