Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSHE:2013:5961

Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
10-12-2013
Datum publicatie
17-09-2014
Zaaknummer
HD 200.099.776_01
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF ‘s-HERTOGENBOSCH

Afdeling civiel recht

zaaknummer HD 200.099.776/01

arrest van 10 december 2013

in de zaak van

[X.], h.o.d.n. [natuursteen] Natuursteen,

wonende te [woonplaats],

appellant,

advocaat: mr. N.A.E. Adema te Groningen,

tegen:

[Y.],

wonende te [woonplaats],

geïntimeerde,

advocaat: mr. I. Stolting te Roosendaal,

als vervolg op de door het hof gewezen tussenarresten van 21 februari 2012, 7 mei 2013 en 10 september 2013 in het hoger beroep van het door de rechtbank Breda onder zaaknummer 216205/HA ZA 10-432 tussen partijen gewezen vonnis van 5 oktober 2011.

10 Het tussenarrest van 10 september 2013

Bij genoemd arrest heeft het hof bepaald dat een deskundigenonderzoek zal worden verricht door de heer ing. H.W.J. van Hall. Verder is bepaald dat het voorschot van € 1.210,-- voorlopig ten laste van [geïntimeerde] komt. De termijn van inzending van het rapport van de deskundige is bepaald op drie maanden nadat de griffier de ontvangst van het voorschot heeft bericht. Iedere verdere is beslissing aangehouden.

11 Het verdere verloop van de procedure en de verdere beoordeling

11.1.

[geïntimeerde] heeft op 20 september 2013 het voorschot van € 1.210,-- op de aangegeven wijze voldaan.

11.2.

De deskundige heeft bij emailbericht van 11 november 2013 aan de griffier van het hof bericht dat de inspectie van het natuurstenen buitenterras heeft plaatsgevonden in het bijzijn van partijen. De deskundige heeft voorts vier monsters genomen en voorgesteld om deze tegels te laten testen op vorstbestandheid. Partijen hebben daarmee ingestemd. De kosten van dit aanvullende onderzoek door [onderzoeksbureau] B.V. zullen volgens opgave van de deskundige circa € 1.210,-- (inclusief btw) bedragen. De deskundige geeft voorts aan dat de termijn voor het aanvullend onderzoek minimaal één maand zal bedragen.

11.3.

Op 18 november 2013 heeft de griffier van het hof partijen in de gelegenheid gesteld om te reageren op het voorstel van de deskundige en het daarbij behorende aanvullend voorschot. Mr. Adema heeft op 19 november 2013 gereageerd en mr. Stolting heeft zich op 26 november 2013 uitgelaten. Beide partijen hebben verklaard dat zij akkoord zijn.

11.4.

Het hof beslist zoals in het dictum is bepaald.

12 De uitspraak

Het hof:

bepaalt dat de deskundige een aanvullend onderzoek zal laten verrichten, zoals beschreven in zijn emailbericht van 11 november 2013;

bepaalt het voorschot voor de kosten van het aanvullend onderzoek op € 1.210,--, inclusief btw;

bepaalt dat [geïntimeerde] het aanvullend voorschot van € 1.210,-- binnen twee weken na heden zal overmaken naar IBAN-rekeningnummer NL53 RBOS 0569 990572 ten name van het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, onder vermelding van HD 200.099.776/01;

bepaalt dat de deskundige het onderzoek zal voortzetten nadat de griffier heeft bericht dat het aanvullend voorschot is ontvangen;

verzoekt de deskundige, indien de kosten het aanvullend voorschot te boven mochten gaan, het hof daarover tijdig in te lichten;

bepaalt de termijn waarbinnen het schriftelijk, ondertekend bericht ter griffie van dit hof (postbus 70583, 5201 CZ ’s-Hertogenbosch) moet worden ingeleverd nader op 18 februari 2014;

verwijst de zaak naar de rol van 18 maart 2014 voor akte na deskundigenbericht aan zijde van [geïntimeerde];

bepaalt dat de griffier van dit hof een afschrift van dit arrest aan de deskundige zal toezenden;

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit arrest is gewezen door mrs. J.Th. Begheyn, L.R. van Harinxma thoe Slooten en J.C.J. van Craaikamp en in het openbaar uitgesproken door de rolraadsheer op 10 december 2013.