Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSHE:2013:4475

Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
04-10-2013
Datum publicatie
04-10-2013
Zaaknummer
20-002771-11
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

65 Volt. Veroordeling tot drie jaren gevangenisstraf. Het hof acht bewezen dat verdachte ten behoeve van hennepkwekerijen op grootschalige wijze elektriciteitsmeters heeft gemanipuleerd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Afdeling strafrecht

Parketnummer : 20-002771-11

Uitspraak : 4 oktober 2013

TEGENSPRAAK

Arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken van het gerechtshof

's-Hertogenbosch

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Roermond van 28 juni 2011 in de in eerste aanleg gevoegde strafzaken, parketnummers 04-650146-09 en 04-873001-11, tegen

[verdachte]

geboren te[geboorteplaats] op [geboortedatum],

wonende te[adres].

Hoger beroep

Bij het vonnis waarvan beroep is de verdachte integraal vrijgesproken van de feiten 5, 20, 22 en 24 (telkens het medeplegen van hennepteelt dan wel de medeplichtigheid daaraan) en de feiten 6, 14, 23 en 25 (telkens het medeplegen van diefstal van elektriciteit dan wel medeplegen van oplichting) alsmede van de primaire variant van de feiten 1, 7, 9, 11, 15, 17, 18, 19 en 21 (medeplegen van hennepteelt dan wel het medeplegen van diefstal van elektriciteit ). Bewezen werd verklaard dat de verdachte zich schuldig had gemaakt aan - kort weergegeven -

 • -

  het viermaal medeplichtig zijn aan het medeplegen van hennepteelt (feiten 1 subsidiair, 7 subsidiair, 9 subsidiair en 11 subsidiair);

 • -

  het zesmaal samen met een ander of anderen wegnemen van elektriciteit door het goed onder zich te brengen door middel van verbreking (feiten 2 primair, 4 primair, 8 primair, 10 primair, 12 primair en 16 primair);

 • -

  het eenmaal medeplegen van hennepteelt (feit 3 primair);

 • -

  het eenmaal medeplichtig zijn aan hennepteelt (feit 15 subsidiair);

 • -

  het viermaal samen met een ander oplichten van de energiemaatschappij (feiten 17 subsidiair, 18 subsidiair, 19 subsidiair en 21 subsidiair);

 • -

  van het plegen van witwassen een gewoonte maken (feit 13) en

 • -

  (onder parketnummer 04-9873001-11) het nalaten tijdig de benodigde gegevens te verstrekken, terwijl het feit kan strekken tot bevoordeling van zichzelf, en terwijl hij weet dat de gegevens van belang zijn voor de vaststelling van zijn recht op die verstrekking of tegemoetkoming dan wel voor de hoogte of de duur van een dergelijke verstrekking of tegemoetkoming.

Voor die feiten werd de verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van drie jaren, met aftrek van voorarrest. De rechtbank heeft daarnaast een beslissing genomen ten aanzien van de in beslag genomen voorwerpen.

De verdachte heeft tegen voormeld vonnis hoger beroep ingesteld.

Omvang van het hoger beroep

Blijkens de inhoud van de ‘akte instellen hoger beroep’ van 5 juli 2011 is het hoger beroep namens verdachte onbeperkt ingesteld. Dit hoger beroep is niet beperkt door een partiële intrekking. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting in hoger beroep is het hoger beroep niet gericht tegen de door de rechtbank gegeven vrijspraak van het onder 5, 6, 14, 20, 22, 23, 24 en 25 ten laste gelegde.

Gelet op het bepaalde in artikel 404, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering staat er voor een verdachte geen hoger beroep open tegen een vrijspraak van een ten laste gelegd feit. Het hof zal derhalve, mede gelet op het bepaalde in artikel 407, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, verdachte ten aanzien van het onder 5, 6, 14, 20, 22, 23, 24 en 25 ten laste gelegde niet-ontvankelijk verklaren in zijn hoger beroep.

Al hetgeen hierna wordt overwogen heeft uitsluitend betrekking op dat gedeelte van het beroepen vonnis dat aan het oordeel van het hof is onderworpen.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep, alsmede het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door en namens de verdachte naar voren is gebracht.

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof het vonnis waarvan beroep zal vernietigen en - opnieuw rechtdoende - de verdachte zal vrijspreken van de feiten onder 1 primair, 3 primair, 4 primair en subsidiair, 7 primair, 9 primair, 11 primair, 15 primair, 17 primair en subsidiair, 18 primair en subsidiair, 19 primair en subsidiair en 21 primair en subsidiair maar de feiten 1 subsidiair, 2 primair, 3 subsidiair, 4 meer subsidiair, 7 subsidiair, 8 primair, 9 subsidiair, 10 primair, 11 subsidiair, 12 primair, 13, 15 subsidiair, 16, 17 meer subsidiair, 18 meer subsidiair, 19 meer subsidiair, 21 meer subsidiair en de zaak met parketnummer 04-873001-11 bewezen zal verklaren en de verdachte daarvoor zal veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van drie jaren, met aftrek van voorarrest, alsmede met opheffing van het (geschorste) bevel voorlopige hechtenis. Haar vordering behelst verder dat het hof ten aanzien van de in beslag genomen voorwerpen dezelfde beslissingen zal nemen als de rechtbank.

Door de verdediging is bepleit dat verdachte zal worden vrijgesproken van het medeplegen van hennepteelt van het onder 3 ten laste gelegde feit. Tevens heeft de verdediging een strafmaatverweer gevoerd.

Vonnis waarvan beroep

Het beroepen vonnis zal worden vernietigd omdat in hoger beroep de tenlastelegging - en aldus de grondslag van het onderzoek - is gewijzigd.

Tenlastelegging

Aan verdachte is - na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting in hoger beroep - ten laste gelegd dat:

In de zaak met parketnummer 04-650146-09


1. primair
hij in of omstreeks de periode van 17 augustus 2009 tot en met 8 oktober 2009, in elk geval in het jaar 2009, in de gemeente Venlo, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk heeft geteeld en/of bereid en/of bewerkt en/of verwerkt en/of aanwezig heeft gehad (in het pand [pand 1]), ongeveer 315,5 gram hennep en/of ongeveer 508 hennepplanten, althans een groot aantal hennepplanten en/of delen daarvan, in elk geval meer dan 30 gram van een materiaal bevattende hennep, zijnde hennep een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst II;

1.

subsidiair
[persoon 1] en/of één of meer (onbekend gebleven) personen in of omstreeks de periode van 17 augustus 2009 tot en met 8 oktober 2009, in elk geval in het jaar 2009, in de gemeente Venlo, tezamen en in vereniging, althans alleen, opzettelijk heeft/hebben geteeld en/of bereid en/of bewerkt en/of verwerkt, in elk geval opzettelijk aanwezig heeft/hebben gehad in het pand [pand 1], ongeveer 315,5 gram hennep en/of ongeveer 508 hennepplanten, althans een groot aantal hennepplanten en/of delen daarvan, in elk geval meer dan 30 gram van een materiaal bevattende hennep, zijnde hennep een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst II, tot en/of bij het plegen van welk(e) misdrijf/misdrijven verdachte in of omstreeks de periode van 17 augustus 2009 tot en met 8 oktober 2009, in elk geval in het jaar 2009, in de gemeente Venlo, meermalen, althans eenmaal (telkens) opzettelijk gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest, door in voornoemd pand een illegale stroomaansluiting te maken en/of (een) zekering(en) van de elektrische installatie te verzwaren en/of (een) zegel(s) van de elektrische installatie te verwijderen en/of verbreken en/of het telwerk van de elektrische installatie terug te draaien;

2.

primair
hij in of omstreeks de periode van 17 augustus 2009 tot en met 08 oktober 2009, in elk geval in het jaar 2009, in de gemeente Venlo, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, in het pand [pand 1], met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een hoeveelheid elektriciteit, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan Enexis B.V., in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of het weg te nemen goed onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van verbreking;

2.

subsidiair
hij in of omstreeks de periode van 17 augustus 2009 tot en met 08 oktober 2009, in elk geval in het jaar 2009, in de gemeente Venlo, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse hoedanigheid of door listige kunstgrepen of door een samenweefsel van verdichtsels, Enexis B.V. heeft bewogen tot de afgifte van een hoeveelheid elektriciteit, in elk geval van enig goed en/of tot het teniet doen van een inschuld, hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - in het pand [pand 1], valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk een illegale stroomaansluiting gemaakt en/of (een) zekering(en) van de elektrische installatie verzwaard en/of (een) zegel(s) van de elektrische installatie verwijderd en/of verbroken en/of het telwerk van de elektrische installatie teruggedraaid, waardoor Enexis B.V. werd bewogen tot bovenomschreven afgifte, dan wel een inschuld aan Enexis B.V. werd teniet gedaan;

3.

primair
hij in of omstreeks de periode van 12 augustus 2009 tot en met 05 november 2009, in elk geval in het jaar 2009, te Tegelen, in elk geval in de gemeente Venlo, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk heeft geteeld en/of bereid en/of bewerkt en/of verwerkt en/of verkocht en/of afgeleverd en/of verstrekt en/of vervoerd en/of aanwezig heeft gehad, in het pand[pand 2], ongeveer 90 hennepplanten, althans een groot aantal hennepplanten en/of delen daarvan, in elk geval meer dan 30 gram van een materiaal bevattende hennep, zijnde hennep een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst II;

3.

subsidiair
[persoon 2] en/of één of meer (onbekend gebleven) personen in of omstreeks de periode van 12 augustus 2009 tot en met 05 november 2009, in elk geval in het jaar 2009, te Tegelen, in elk geval in de gemeente Venlo, tezamen en in vereniging, althans alleen, opzettelijk heeft/hebben geteeld en/of bereid en/of bewerkt en/of verwerkt en/of opzettelijk aanwezig heeft/hebben gehad, in het pand[pand 2], ongeveer 90 hennepplanten, althans een groot aantal hennepplanten en/of delen daarvan, in elk geval meer dan 30 gram van een materiaal bevattende hennep, zijnde hennep een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst II, tot en/of bij het plegen van welk(e) misdrijf/misdrijven verdachte in of omstreeks de periode van 12 augustus 2009 tot en met 05 november 2009, in elk geval in het jaar 2009, te Tegelen, in elk geval in de gemeente Venlo, meermalen, althans eenmaal (telkens) opzettelijk gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest, door in voornoemd pand een illegale stroomaansluiting te maken en/of (een) zekering(en) van de elektrische installatie te verzwaren en/of (een) zegel(s) van de elektrische installatie te verwijderen en/of verbreken en/of het telwerk van de elektrische installatie terug te draaien;

4.

primair
hij in of omstreeks de periode van 12 augustus 2009 tot en met 05 november 2009, in elk geval in het jaar 2009, te Tegelen, in elk geval in de gemeente Venlo, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, in het pand[pand 2], met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een hoeveelheid elektriciteit, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan Enexis B.V., in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of het weg te nemen goed onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van verbreking;

4.

subsidiair
hij in of omstreeks de periode van 12 augustus 2009 tot en met 05 november 2009, in elk geval in het jaar 2009, te Tegelen, in elk geval in de gemeente Venlo, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse hoedanigheid of door listige kunstgrepen of door een samenweefsel van verdichtsels, Enexis B.V. heeft bewogen tot de afgifte van een hoeveelheid elektriciteit, in elk geval van enig goed en/of tot het teniet doen van een inschuld, hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - in het pand[pand 2], valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk een illegale stroomaansluiting gemaakt en/of (een) zekering(en) van de elektrische installatie verzwaard en/of (een) zegel(s) van de elektrische installatie verwijderd en/of verbroken en/of het telwerk van de elektrische installatie teruggedraaid, waardoor Enexis B.V. werd bewogen tot bovenomschreven afgifte, dan wel een inschuld aan Enexis B.V. werd teniet gedaan;

4.

meer subsidiair
hij in of omstreeks de periode van 12 augustus 2009 tot en met 5 november 2009, in elk geval in het jaar 2009, te Tegelen, in elk geval in de gemeente Venlo, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse hoedanigheid of door listige kunstgrepen of door een samenweefsel van verdichtsels, Enexis B.V. heeft bewogen tot een afgifte van een hoeveelheid elektriciteit, in elk geval van enig goed en/of tot het teniet doen van een inschuld, hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - in het pand[pand 2], valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk een illegale stroomaansluiting gemaakt en/of (een) zekering(en) van de elektrische installatie verzwaard en/of (een) zegel(s) van de elektrische installatie verwijderd en/of verbroken en/of het telwerk van de elektrische installatie teruggedraaid, waardoor werd getracht Enexis B.V. te bewegen tot bovenomschreven afgifte, dan wel werd getracht een inschuld aan Enexis B.V. teniet te doen, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

4.

meest subsidiair
hij in of omstreeks de periode van 12 augustus 2009 tot en met 5 november 2009, in elk geval in het jaar 2009, te Tegelen, in elk geval in de gemeente Venlo, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, in het pand[pand 2], opzettelijk en wederrechtelijk een elektriciteitsmeter, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan Enexis B.V., in elk geval aan een ander of anderen dan aan hem verdachte, en/of zijn mededader(s) heeft vernield en/of beschadigd en/of onbruikbaar gemaakt;

7.

primair
hij in of omstreeks de periode van 16 februari 2010 tot en met 09 april 2010, in elk geval in het jaar 2010, te Tegelen, in elk geval in de gemeente Venlo, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk heeft geteeld en/of bereid en/of bewerkt en/of verwerkt en/of aanwezig heeft gehad, in het pand [pand 3], ongeveer 707 hennepplanten, althans een groot aantal hennepplanten en/of delen daarvan, in elk geval meer dan 30 gram van een materiaal bevattende hennep, zijnde hennep een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst II;


7. subsidiair
[persoon 3] en/of[persoon 4] en/of één of meer (onbekend gebleven) personen, in of omstreeks de periode van 16 februari 2010 tot en met 09 april 2010, in elk geval in het jaar 2010, te Tegelen, in elk geval in de gemeente Venlo tezamen en in vereniging, althans alleen, opzettelijk heeft/hebben geteeld en/of bereid en/of bewerkt en/of verwerkt, in elk geval opzettelijk aanwezig heeft/hebben gehad in het pand [pand 3], ongeveer 707 hennepplanten, althans een groot aantal hennepplanten en/of delen daarvan, in elk geval meer dan 30 gram van een materiaal bevattende hennep, zijnde hennep een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst II, tot en/of bij het plegen van welk(e) misdrijf/misdrijven verdachte in of omstreeks de periode van 16 februari 2010 tot en met 09 april 2010, in elk geval in het jaar 2010, te Tegelen, in elk geval in de gemeente Venlo, meermalen, althans eenmaal (telkens) opzettelijk gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest, door in voornoemd pand een illegale stroomaansluiting te maken en/of (een) zekering(en) van de elektrische installatie te verzwaren en/of (een) zegel(s) van de elektrische installatie te verwijderen en/of verbreken en/of het telwerk van de elektrische installatie terug te draaien;

8.

primair
hij in of omstreeks de periode van 16 februari 2010 tot en met 09 april 2010, in elk geval in het jaar 2010, te Tegelen, in elk geval in de gemeente Venlo, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, in het pand [pand 3], met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een hoeveelheid elektriciteit, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan Enexis B.V., in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van verbreking;

8.

subsidiair
hij in of omstreeks de periode van 16 februari 2010 tot en met 09 april 2010, in elk geval in het jaar 2010, te Tegelen, in elk geval in de gemeente Venlo, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse hoedanigheid of door listige kunstgrepen of door een samenweefsel van verdichtsels, Enexis B.V. heeft bewogen tot de afgifte van een hoeveelheid elektriciteit, in elk geval van enig goed en/of tot het teniet doen van een inschuld, hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - in het pand [pand 3], valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk een illegale stroomaansluiting gemaakt en/of (een) zekering(en) van de elektrische installatie verzwaard en/of (een) zegel(s) van de elektrische installatie verwijderd en/of verbroken en/of het telwerk van de elektrische installatie teruggedraaid, waardoor Enexis B.V. werd bewogen tot bovenomschreven afgifte, dan wel een inschuld aan Enexis B.V. teniet werd gedaan;

9.

primair
hij in of omstreeks de periode van 25 oktober 2009 tot en met 15 april 2010, in elk geval in de/het ja(a)r(en) 2009 en/of 2010, te Heijen, in elk geval in de gemeente Gennep, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk heeft geteeld en/of bereid en/of bewerkt en/of verwerkt en/of aanwezig heeft gehad, in het pand [pand 4], ongeveer 723 hennepplanten, althans een groot aantal hennepplanten en/of delen daarvan, in elk geval een hoeveelheid van meer dan 30 gram van een materiaal bevattende hennep, zijnde hennep een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst II;


9. subsidiair
[persoon 5] en/of een of meer (onbekend gebleven,) personen in of omstreeks de periode van 25 oktober 2009 tot en met 15 april2010, in elk geval in de/het ja(a)r(en) 2009 en/of 2010, te Heijen, in elk geval in de gemeente Gennep, tezamen en in vereniging, althans alleen, opzettelijk heeft/hebben geteeld en/of bereid en/of bewerkt en/of verwerkt, in elk geval opzettelijk aanwezig heeft/hebben gehad in het pand [pand 4], ongeveer 723 hennepplanten, althans een groot aantal hennepplanten en/of delen daarvan, in elk geval (telkens) een hoeveelheid van meer dan 30 gram van een materiaal bevattende hennep, zijnde hennep een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst II, tot en/of bij het plegen van welk misdrijf/misdrijven verdachte in of omstreeks de periode van 25 oktober 2009 tot en met 15 april2010, in elk geval in de/het ja(a)r(en) 2009 en/of 2010, te Heijen, in elk geval in de gemeente Gennep, tezamen en in verenging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal (telkens) opzettelijk gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest,immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s) in voornoemd pand een illegale stroomaansluiting gemaakt en/of (een) zekering(en) van de elektrische installatie verzwaard en/of (een) zegel(s) van de elektrische installatie verwijderd en/of verbroken en/of het telwerk van de elektrische installatie teruggedraaid,

10.

primair
hij in of omstreeks de periode van 25 oktober 2009 tot en met 15 april 2010, in elk geval in de/het ja(a)r(en) 2009 en/of 2010, te Heijen, in elk geval in de gemeente Gennep, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, in het pand [pand 4], met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een hoeveelheid elektriciteit, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan Enexis B.V., in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van verbreking;

10.

subsidiair
hij in of omstreeks de periode van 25 oktober 2009 tot en met 15 april 2010, in elk geval in de/het ja(a)r(en) 2009 en/of 2010, te Heijen, in elk geval in de gemeente Gennep, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse hoedanigheid of door listige kunstgrepen of door een samenweefsel van verdichtsels, Enexis B.V. heeft bewogen tot de afgifte van een hoeveelheid elektriciteit, in elk geval van enig goed en/of tot het teniet doen van een inschuld, hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - in het pand [pand 4], valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk een illegale stroomaansluiting gemaakt en/of (een) zekering(en) van de elektrische installatie verzwaard en/of (een) zegel(s) van de elektrische installatie verwijderd en/of verbroken en/of het telwerk van de elektrische installatie teruggedraaid, waardoor Enexis B.V. werd bewogen tot bovenomschreven afgifte, dan wel een inschuld aan Enexis B.V. werd teniet gedaan;

11.

primair
hij in of omstreeks de periode van 03 februari 2010 tot en met 27 april 2010, in elk geval in het jaar 2010, te Tegelen, in elk geval in de gemeente Venlo, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk heeft geteeld en/of bereid en/of bewerkt en/of verwerkt en/of aanwezig heeft gehad, in het pand [pand 5], ongeveer 298 hennepplanten, althans een groot aantal hennepplanten en/of delen daarvan, in elk geval een hoeveelheid van meer dan 30 gram van een materiaal bevattende hennep, zijnde hennep een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst II;

11.

subsidiair
[persoon 6] en/of [persoon 7] en/of[persoon 8] en/of één of meer (onbekend gebleven) personen in of omstreeks de periode van 03 februari 2010 tot en met 27 april 2010, in elk geval in het jaar 2010, te Tegelen, in elk geval in de gemeente Venlo, tezamen en in vereniging, althans alleen, opzettelijk heeft/hebben geteeld en/of bereid en/of bewerkt en/of verwerkt, in elk geval opzettelijk aanwezig heeft/hebben gehad in het pand [pand 5], ongeveer 298 hennepplanten, althans een groot aantal hennepplanten en/of delen daarvan, in elk geval meer dan 30 gram van een materiaal bevattende hennep, zijnde hennep een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst II, tot en/of bij het plegen van welk(e) misdrijf/misdrijven verdachte in of omstreeks de periode van 03 februari 2010 tot en met 27 april 2010, in elk geval in het jaar 2010, te Tegelen, in elk geval in de gemeente Venlo, meermalen, althans eenmaal (telkens) opzettelijk gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest, door in voornoemd pand een illegale stroomaansluiting te maken en/of (een) zekering(en) van de elektrische installatie te verzwaren en/of (een) zegel(s) van de elektrische installatie te verwijderen en/of verbreken en/of (een) zegel(s) op de elektrische installatie aan te brengen en/of het telwerk van de elektrische installatie terug te draaien;


12. primair
hij in of omstreeks de periode van 03 februari 2010 tot en met 27 april 2010, in elk geval in het jaar 2010, te Tegelen, in elk geval in de gemeente Venlo, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, in het pand [pand 5], met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een hoeveelheid elektriciteit, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan Enexis B.V., in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van verbreking;

12.

subsidiair
hij in of omstreeks de periode van 03 februari 2010 tot en met 27 april 2010, in elk geval in het jaar 2010, te Tegelen, in elk geval in de gemeente Venlo, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse hoedanigheid of door listige kunstgrepen of door een samenweefsel van verdichtsels, Enexis B.V. heeft bewogen tot de afgifte van een hoeveelheid elektriciteit, in elk geval van enig goed en/of tot het teniet doen van een inschuld, hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - in het pand [pand 5], valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk een illegale stroomaansluiting gemaakt en/of (een) zekering(en) van de elektrische installatie verzwaard en/of (een) zegel(s) van de elektrische installatie verwijderd en/of verbroken en/of (een) zegel(s) op de elektrische installatie aangebracht en/of het telwerk van de elektrische installatie teruggedraaid, waardoor Enexis B.V. werd bewogen tot bovenomschreven afgifte, dan wel een inschuld aan Enexis B.V. werd teniet gedaan;

13.
hij in of omstreeks de periode van 01 september 2007 tot en met 18 juni 2010 in het arrondissement Roermond en/of elders in Nederland en/of in Duitsland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, van het plegen van witwassen een gewoonte heeft gemaakt, immers heeft hij, verdachte, telkens (een) hoeveelhe(i)d(en) geld verworven en/of voorhanden gehad en/of overgedragen en/of omgezet, althans telkens van (een) hoeveelhe(i)d(en) geld gebruik gemaakt, terwijl hij wist dat voornoemd geld - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was uit enig misdrijf;

15.

primair
hij in of omstreeks de periode van 01 september 2009 tot en met 04 november 2009, in elk geval in het jaar 2009, in de gemeente Roermond, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk heeft geteeld en/of bereid en/of bewerkt en/of verwerkt en/of aanwezig heeft gehad (in het pand [pand 6]), ongeveer 173 hennepplanten, althans een groot aantal hennepplanten en/of delen daarvan, in elk geval meer dan 30 gram van een materiaal bevattende hennep, zijnde hennep een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst II;


15. subsidiair
[persoon 9] en/of een of meer (`onbekend gebleven,) personen in of omstreeks de periode van 1 september 2009 tot en met 4 november 2009, in elk geval in het jaar 2009, in de gemeente Roermond, tezamen en in vereniging, althans alleen, opzettelijk heeft/hebben geteeld en/of bereid en/of bewerkt en/of verwerkt, in elk geval opzettelijk aanwezig heeft/hebben gehad in het pand [pand 6], ongeveer 173 hennepplanten, althans een groot aantal hennepplanten en/of delen daarvan, in elk geval meer dan 30 gram van een materiaal bevattende hennep, zijnde hennep een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst II, tot en/of bij het plegen van welk misdrijf/misdrijven verdachte in of omstreeks de periode van 1 september 2009 tot en met 4 november 2009, in elk geval in het jaar 2009, in de gemeente Roermond, tezamen en in verenging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal (telkens) opzettelijk gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest, immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s) in voornoemd pand een illegale stroomaansluiting gemaakt, althans een kabel aangesloten en/of (een) zekering(en) van de elektrische installatie verzwaard en/of (een) zegel(s) van de elektrische installatie verwijderd en/of verbroken en/of (een) zegel(s) op de elektrische installatie aangebracht en/of het telwerk van de elektrische installatie teruggedraaid;

16.

primair
hij in of omstreeks de periode van 01 september 2009 tot en met 04 november 2009, in elk geval in het jaar 2009, in de gemeente Roermond, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, in het pand [pand 6], met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een hoeveelheid elektriciteit, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan Enexis B.V., in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of het weg te nemen goed onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van verbreking;

16.

subsidiair
hij in of omstreeks de periode van 01 september 2009 tot en met 04 november 2009, in elk geval in het jaar 2009, in de gemeente Roermond, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse hoedanigheid of door listige kunstgrepen of door een samenweefsel van verdichtsels, Enexis B.V. heeft bewogen tot de afgifte van een hoeveelheid elektriciteit, in elk geval van enig goed en/of tot het teniet doen van een inschuld, hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - in het pand [pand 6], valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk een illegale stroomaansluiting gemaakt, althans een elektriciteitskabel aangesloten en/of (een) zekering(en) van de elektrische installatie verzwaard en/of (een) zegel(s) van de elektrische installatie verwijderd en/of verbroken en/of (een) zegel(s) op de elektrische installatie aangebracht en/of het telwerk van de elektrische installatie teruggedraaid, waardoor Enexis B.V. werd bewogen tot bovenomschreven afgifte, dan wel een inschuld aan Enexis B.V. werd teniet gedaan;

17.

primair
hij in of omstreeks de periode van 28 april 2009 tot en met 19 november 2009, in elk geval in het jaar 2009, te Reuver, in elk geval in de gemeente Beesel, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, in het pand[pand 7], met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een hoeveelheid elektriciteit, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan Enexis B.V., in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of het weg te nemen goed onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van verbreking;


17. subsidiair
hij in of omstreeks de periode van 28 april 2009 tot en met 19 november 2009, in elk geval in het jaar 2009, te Reuver, in de gemeente Beesel, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse hoedanigheid of door listige kunstgrepen of door een samenweefsel van verdichtsels, Enexis B.V. heeft bewogen tot de afgifte van een hoeveelheid elektriciteit, in elk geval van enig goed en/of tot het teniet doen van een inschuld, hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - in het pand[pand 7], valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk (een) zegel(s) van de elektrische installatie verwijderd en/of verbroken en/of (een) zegel(s) op de elektrische installatie aangebracht en/of het telwerk van de elektrische installatie teruggedraaid, waardoor Enexis B.V. werd bewogen tot bovenomschreven afgifte, dan wel een inschuld aan Enexis B.V. werd teniet gedaan;

17.

meer subsidiair
hij in of omstreeks de periode van 22 april 2009 tot en met 19 november 2009, in elk geval in het jaar 2009, te Reuver, in de gemeente Beesel, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse hoedanigheid of door listige kunstgrepen of door een samenweefsel van verdichtsels, Enexis B.V. heeft bewogen tot de afgifte van een hoeveelheid elektriciteit, in elk geval van enig goed en/of tot het teniet doen van een inschuld, hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) met voren omschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - in het pand[pand 7], valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk (een) zegel(s) van de elektrische installatie verwijderd en/of verbroken en/of (een) zegel(s) op de elektrische installatie aangebracht en/of het telwerk van de elektrische installatie teruggedraaid, waardoor werd getracht Enexis B.V. te bewegen tot bovenomschreven afgifte, dan wel werd getracht een inschuld aan Enexis BV. teniet te doen, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

17.

meest subsidiair
hij in of omstreeks de periode van 28 april 2009 tot en met 19 november 2009, in elk geval in het jaar 2009, te Reuver, in elk geval in de gemeente Beesel, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, in het pand[pand 7], opzettelijk en wederrechtelijk een elektriciteitsmeter, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan Enexis B.V., in elk geval aan een ander of anderen dan aan hem verdachte, en/of zijn mededader(s) heeft vernield en/of beschadigd en/of onbruikbaar gemaakt;

18.

primair
hij in of omstreeks de periode van 01 augustus 2009 tot en met 02 februari 2010, in elk geval in het/de ja(a)r(en) 2009 en/of 2010, te Blerick, in elk geval in de gemeente Venlo, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, in het pand [pand 8], met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een hoeveelheid elektriciteit, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan Enexis B.V., in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of het weg te nemen goed onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van verbreking;

18.

subsidiair
hij in of omstreeks de periode van 01 augustus 2009 tot en met 02 februari 2010, in elk geval in het/de ja(a)r(en) 2009 en/of 2010, te Blerick, in elk geval in de gemeente Venlo, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse hoedanigheid of door listige kunstgrepen of door een samenweefsel van verdichtsels, Enexis B.V. heeft bewogen tot de afgifte van een hoeveelheid elektriciteit, in elk geval van enig goed en/of tot het teniet doen van een inschuld, hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - in het pand[pand 8], valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk (een) zegel(s) van de elektrische installatie verwijderd en/of verbroken en/of (een) zegel(s) op de elektrische installatie aangebracht en/of het telwerk van de elektrische installatie teruggedraaid, waardoor Enexis B.V. werd bewogen tot bovenomschreven afgifte, dan wel een inschuld aan Enexis B.V. werd teniet gedaan;


18. meer subsidiair
hij in of omstreeks de periode van 01 augustus 2009 tot en met 02 februari 2010, in elk geval in het/de ja(a)r(en) 2009 en/of 2010, te Blerick, in elk geval in de gemeente Venlo, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse hoedanigheid of door listige kunstgrepen of door een samenweefsel van verdichtsels, Enexis BV. heeft bewogen tot de afgifte van een hoeveelheid elektriciteit, in elk geval van enig goed en/of tot het teniet doen van een inschuld,waardoor werd getracht B.V. te bewegen tot bovenomschreven afgifte, dan wel werd getracht een inschuld aan Enexis B.V. teniet te doen, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid; hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) met voren omschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - in het pand [pand 8], valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk (een) zegel(s) van de elektrische installatie verwijderd en/of verbroken en/of (een) zegel(s) op de elektrische installatie aangebracht en/of het telwerk van de elektrische installatie teruggedraaid, waardoor werd getracht Enexis B.V. te bewegen tot bovenomschreven afgifte, dan wel werd getracht een inschuld aan Enexis B.V. teniet te doen, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

18.

meest subsidiair

hij in of omstreeks de periode van 1 augustus 2009 tot en met 2 februari 2010, in elk geval in het/de ja(a)ren 2009 en/of 2010. te Blerick, in elk geval in de gemeente Venlo, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, in het pand[pand 8], opzettelijk en wederrechtelijk een elektriciteitsmeter, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan Enexis B.V. , in elk geval aan een ander of anderen dan aan hem verdachte, en/of zijn mededader(s) heeft vernield en/of beschadigd en/of onbruikbaar gemaakt;

19.

primair
hij in of omstreeks de periode van 01 oktober 2009 tot en met 02 februari 2010, in elk geval in het/de ja(a)r(en) 2009 en/of 2010, te Sevenum, in elk geval in de gemeente Horst aan de Maas, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, in het pand [pand 9], met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een hoeveelheid elektriciteit, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan Enexis B.V., in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of het weg te nemen goed onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van verbreking;

19.

subsidiair
hij in of omstreeks de periode van 01 oktober 2009 tot en met 02 februari 2010, in elk geval in het/de ja(a)r(en) 2009 en/of 2010, te Sevenum, in elk geval in de gemeente Horst aan de Maas, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse hoedanigheid of door listige kunstgrepen of door een samenweefsel van verdichtsels, Enexis B.V. heeft bewogen tot de afgifte van een hoeveelheid elektriciteit, in elk geval van enig goed en/of tot het teniet doen van een inschuld, hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - in het pand [pand 9], valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk (een) zegel(s) van de elektrische installatie verwijderd en/of verbroken en/of (een) zegel(s) op de elektrische installatie aangebracht en/of het telwerk van de elektrische installatie teruggedraaid, waardoor Enexis B.V. werd bewogen tot bovenomschreven afgifte, dan wel een inschuld aan Enexis B.V. werd teniet gedaan;

19.

meer subsidiair
hij in of omstreeks de periode van 01 oktober 2009 tot en met 02 februari 2010, in elk geval in het/de ja(a)r(en) 2009 en/of 2010, te Sevenum, in elk geval in de gemeente Horst aan de Maas, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse hoedanigheid of door listige kunstgrepen of door een samenweefsel van verdichtsels, Enexis B.V. heeft bewogen tot de afgifte van een hoeveelheid elektriciteit, in elk geval van enig goed en/of tot het teniet doen van een inschuld, hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) met voren omschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - in het pand [pand 9], valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk (een) zegel(s) van de elektrische installatie verwijderd en/of verbroken en/of (een) zegel(s) op de elektrische installatie aangebracht en/of het telwerk van de elektrische installatie teruggedraaid, waardoor werd getracht Enexis B.V. te bewegen tot bovenomschreven afgifte, dan wel werd getracht een inschuld aan Enexis B.V. teniet te doen, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

19.

meest subsidiair
hij in of omstreeks de periode van 1 oktober 2009 tot en met 2 februari 2010, in elk geval in het/de ja(a)ren 2009 en/of 2010, te Sevenum, in elk geval in de gemeente Horst aan de Maas, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, in het pand [pand 9], opzettelijk en wederrechtelijk een elektriciteitsmeter, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan Enexis BV., in elk geval aan een ander of anderen dan aan hem verdachte, en/of zijn mededader(s) heeft vernield en/of beschadigd en/of onbruikbaar gemaakt;

21.

primair
hij in of omstreeks de periode van 28 oktober 2009 tot en met 05 januari 2010, in elk geval in het/de ja(a)r(en) 2009 en/of 2010, in de gemeente Roermond, in het pand [pand 10], tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een hoeveelheid elektriciteit, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan Enexis B.V., in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of het weg te nemen goed onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van verbreking;

21.

subsidiair
hij in of omstreeks de periode van 28 oktober 2009 tot en met 05 januari 2010, in elk geval in de/het ja(a)r(en) 2009 en/of 2010, in de gemeente Roermond, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse hoedanigheid of door listige kunstgrepen of door een samenweefsel van verdichtsels, Enexis B.V. heeft bewogen tot de afgifte van een hoeveelheid elektriciteit, in elk geval van enig goed en/of tot het teniet doen van een inschuld, hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - in het pand [pand 10], valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk (een) zekering(en) van de elektrische installatie verzwaard en/of (een) zegel(s) van de elektrische installatie verwijderd en/of verbroken en/of (een) zegel(s) op de elektrische installatie aangebracht en/of het telwerk van de elektrische installatie teruggedraaid, waardoor Enexis B.V. werd bewogen tot bovenomschreven afgifte, dan wel een inschuld aan Enexis B.V. werd teniet gedaan;

21.

meer subsidiair
hij in of omstreeks de periode van 28 oktober 2009 tot en met 05januari 2010, in elk geval in de/het ja(a)r(en) 2009 en/of 2010, in de gemeente Roermond, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse hoedanigheid of door listige kunstgrepen of door een samenweefsel van verdichtsels, Enexis 3.V. heeft bewogen tot de afgifte van een hoeveelheid elektriciteit, in elk geval van enig goed en/of tot het teniet doen van een inschuld, hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - in het pand [pand 10], valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk (een) zekering(en) van de elektrische installatie verzwaard en/of (een) zegel(s) van de elektrische installatie verwijderd en/of verbroken en/of (een) zegel(s) op de elektrische installatie aangebracht en/of het telwerk van de elektrische installatie teruggedraaid, waardoor werd getracht Enexis B.V. te bewegen tot bovenomschreven afgifte, dan wel werd getracht een inschuld aan Enexis B.V. teniet te doen, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

21.

meest subsidiair
hij in of omstreeks de periode van 28 oktober 2009 tot en met 5 januari 2010, in elk geval de/het ja(a)ren 2009 en/of 2010, in de gemeente Roermond, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, in het pand [pand 10], opzettelijk en wederrechtelijk een elektriciteitsmeter, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan Enexis BV. in elk geval aan een ander of anderen dan aan hem verdachte, en/of zijn mededader(s) heeft vernield en/of beschadigd en/of onbruik gemaakt.

In de zaak met parketnummer 04-873001-11


hij in de periode van 08 juni 2007 tot en met 07 juni 2010, in de gemeente Venlo en/of in de gemeente Heerlen, in elk geval in Nederland, in strijd met een hem bij of krachtens artikel 80 van de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), in elk geval krachtens een wettelijk voorschrift, opgelegde verplichting, opzettelijk heeft nagelaten tijdig de benodigde gegevens te verstrekken, zulks terwijl dit feit kon strekken tot bevoordeling van zichzelf of een ander, terwijl verdachte wist, althans redelijkerwijze moest vermoeden dat die gegevens van belang waren voor de vaststelling van verdachtes of eens anders recht op een verstrekking of tegemoetkoming, te weten een arbeidsongeschiktheidsuitkering, dan wel voor de hoogte of de duur van die verstrekking of tegemoetkoming, immers heeft hij, verdachte, aan het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) (telkens) opzettelijk geen mededeling gedaan van (alle)

- door hem, verdachte, verrichtte werkzaamheden en/of

- door hem, verdachte, ontvangen inkomsten en/of

- door hem, verdachte, ontvangen verdiensten,

of

voor het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) (telkens) opzettelijk

- door hem, verdachte, verrichtte werkzaamheden en/of

- door hem, verdachte, ontvangen inkomsten en/of

- door hem, verdachte, ontvangen verdiensten,

verzwegen.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten of omissies voorkomen, zijn deze verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Vrijspraak

Medeplegen van hennepteelt

Het hof is met de rechtbank, de advocaat-generaal en de verdediging van oordeel dat het medeplegen van het telen van hennep, zoals aan de verdachte onder 1 primair, 7 primair 9 primair, 11 primair en 15 primair ten laste is gelegd, niet wettig en overtuigend kan worden bewezen. Het hof is anders dan de rechtbank van oordeel dat verdachte eveneens van het onder 3 primair ten laste gelegde dient te worden vrijgesproken. Uit het onderzoek ter terechtzitting komt naar voren dat de verdachte samen met een ander of anderen wijzigingen heeft aangebracht aan de elektriciteitsinstallatie in panden waar (nadien) een hennepkwekerij is opgezet. Verdachte en de medeverdachte(n) waren echter niet betrokken bij het teeltproces, hebben over de hennepkwekerijen geen feitelijke macht gehad en hebben - afgezien van het vaste tarief dat zij voor hun werkzaamheden rekenden - geen aandeel gehad in de opbrengsten daarvan. Gezien deze beperkte bemoeienis hebben de verdachte en zijn medeverdachte(n) naar het oordeel van het hof slechts een faciliterende rol gehad ten opzichte van het teeltproces. Van een bewuste en nauwe samenwerking is naar het oordeel van het hof geen sprake. De verdachte moet daarom van het medeplegen van het telen van hennep worden vrijgesproken.

Diefstal van elektriciteit dan wel oplichting van de energiemaatschappij

Bij arrest van 10 juni 2013 heeft het hof in een zaak tegen een medeverdachte (ECLI:NL:GHSHE:2013:CA2652) het volgende overwogen.

“Het enkele terugdraaien van de tellers levert, anders dan de advocaat-generaal meent, geen diefstal op. De afname van elektriciteit wordt immers ook na het terugdraaien van de tellers gewoon via de meter geregistreerd. Dat zou anders zijn wanneer de meter op een dusdanige manier zou zijn gemanipuleerd dat de tellers - ondanks de levering van elektriciteit - andere, voor verdachte gunstigere (in de zin van minder gebruik), waarden aangeven. Vanzelfsprekend zou het ook anders zijn wanneer een illegale aansluiting was gemaakt die buiten de meter om naar de hennepplantage liep en deze zodoende van elektriciteit voorzag. Dat alles is echter niet aan de orde. Het terugdraaien van de tellers zorgt er slechts voor dat een hoeveelheid reeds afgenomen elektriciteit wordt verhuld; niet de nadien afgenomen elektriciteit. De elektriciteit waar het om gaat, was al verbruikt en is mitsdien niet weggenomen in de zin van artikel 310 Sr.

In feite wordt gefraudeerd met de registratie van de hoeveelheid reeds afgenomen elektriciteit. Het verbreken en verwijderen van de verzegeling en het terugdraaien van de tellers zou in dat verband kunnen worden beschouwd als listige kunstgrepen om een inschuld van Enexis B.V. te voorkomen. In zoverre kan het hof de rechtbank en de raadsman volgen in hun standpunt dat er sprake is van oplichting. Nochtans is bewijs dat Enexis B.V. door die kunstgrepen is bewogen tot het tenietdoen van de inschuld, niet voorhanden. Zover is het ook niet gekomen. Een afrekening aan de hand van de teruggedraaide meterstanden had namelijk nog niet plaatsgevonden. Enexis B.V. heeft zelf geconstateerd dat het een en ander niet in de haak was. Enexis B.V. - het beoogde slachtoffer - heeft zich dan ook niet laten misleiden. Het is met andere woorden bij een poging gebleven. Poging tot oplichting is de verdachte echter niet ten laste gelegd.”

Gelet op het voorgaande schiet naar het oordeel van het hof het bewijs te kort om het onder 17 primair en subsidiair, 18 primair en subsidiair, 19 primair en subsidiair en 21 primair en subsidiair ten laste gelegde bewezen te kunnen verklaren. Het gaat daarbij steeds om de diefstal van elektriciteit; subsidiair oplichting van de energiemaatschappij Enexis B.V. Het hof zal verdachte ten aanzien van het onder 17, 18, 19 en 21 ten laste gelegde dan ook vrijspreken van primair de diefstal van elektriciteit en subsidiair de oplichting.

Ten aanzien van het onder 4 ten laste gelegde

Onder 4 is aan verdachte ten laste gelegd dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan primair diefstal van elektriciteit dan wel subsidiair oplichting van de energiemaatschappij Enexis B.V. en na wijziging tenlastelegging tevens meer subsidiair poging tot oplichting dan wel uiterst subsidiair vernieling.

Blijkens de voorhanden zijnde bewijsmiddelen heeft de verdachte in het pand Spechtstraat nummer 201 het zegel van de elektriciteitsmeter verbroken en de zekering van 35 ampère vervangen door een zekering van 65 ampère. Nu verdachte geen illegale elektriciteitsaansluiting heeft gemaakt die buiten de elektriciteitsmeter om naar de hennepplantage liep, heeft verdachte zich niet schuldig gemaakt aan diefstal. Verdachte heeft zich noch schuldig gemaakt aan oplichting dan wel poging tot oplichting, omdat hij de teller van de elektriciteitsmeter niet heeft teruggedraaid in het desbetreffende pand. Het hof is van oordeel dat het handelen van verdachte is te kwalificeren als vernieling, zoals onder 4 uiterst subsidiair ten laste is gelegd. Het hof zal verdachte dan ook vrijspreken van het hem onder 4 primair, subsidiair en meer subsidiair ten laste gelegde.

Bewezenverklaring

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het in de zaak met parketnummer 04-650146-09 onder 1 subsidiair, 2 primair, 3 subsidiair, 4 meest subsidiair, 7 subsidiair, 8 primair, 9 subsidiair, 10 primair, 11 subsidiair, 12 primair, 13, 15 subsidiair, 16 primair, 17 meer subsidiair, 18 meer subsidiair, 19 meer subsidiair en 21 meer subsidiair en in de zaak met parketnummer 04-873001-11 ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande, dat:

In de zaak met parketnummer 04-650146-09


1. subsidiair
[persoon 1] en onbekend gebleven personen in de periode van 17 augustus 2009 tot en met 8 oktober 2009, in de gemeente Venlo, tezamen en in vereniging, opzettelijk hebben geteeld in het pand [pand 1], 508 hennepplanten, zijnde hennep een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst II, tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte in de periode van 17 augustus 2009 tot en met 8 oktober 2009, in de gemeente Venlo, opzettelijk behulpzaam is geweest, door in voornoemd pand een illegale stroomaansluiting te maken en zekeringen van de elektrische installatie te verzwaren en zegels van de elektrische installatie te verwijderen;

2.

primair
hij in de periode van 17 augustus 2009 tot en met 08 oktober 2009, in de gemeente Venlo, tezamen en in vereniging met anderen, in het pand [pand 1], met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een hoeveelheid elektriciteit, toebehorende aan Enexis B.V., waarbij verdachte en zijn mededaders zich het weg te nemen goed onder hun bereik hebben gebracht door middel van verbreking;

3.

subsidiair
[persoon 2] in de periode van 12 augustus 2009 tot en met 05 november 2009, te Tegelen, opzettelijk heeft geteeld in het pand[pand 2], 90 hennepplanten, zijnde hennep een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst II, tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte in de periode van 12 augustus 2009 tot en met 05 november 2009, te Tegelen, opzettelijk behulpzaam is geweest, door in voornoemd pand zekeringen van de elektrische installatie te verzwaren en zegels van de elektrische installatie te verwijderen;

4.

meest subsidiair
hij in de periode van 12 augustus 2009 tot en met 5 november 2009, te Tegelen, tezamen en in vereniging met een ander, in het pand[pand 2], opzettelijk en wederrechtelijk een elektriciteitsmeter, toebehorende aan Enexis B.V., heeft beschadigd;

7.

subsidiair
[persoon 3] en[persoon 4] en een onbekend gebleven persoon in de periode van 16 februari 2010 tot en met 09 april 2010, in elk geval in het jaar 2010, te Tegelen opzettelijk hebben geteeld in het pand [pand 3], 707 hennepplanten, zijnde hennep een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst II, tot en/of bij het plegen van welk misdrijfverdachte in de periode van 16 februari 2010 tot en met 09 april 2010, te Tegelen, opzettelijk behulpzaam is geweest, door in voornoemd pand een illegale stroomaansluiting te maken;

8.

primair
hij in de periode van 16 februari 2010 tot en met 09 april 2010, te Tegelen, tezamen en in vereniging met anderen, althans alleen, in het pand [pand 3], met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een hoeveelheid elektriciteit, toebehorende aan Enexis B.V., waarbij verdachte en zijn mededaders zich het weg te nemen goed onder hun bereik hebben gebracht door middel van verbreking;

9.

subsidiair
[persoon 5] in de periode van 25 oktober 2009 tot en met 15 april2010, te Heijen, opzettelijk heeft geteeld in het pand [pand 4], 723 hennepplanten, zijnde hennep een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst II, tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte in de periode van 25 oktober 2009 tot en met 15 april2010, te Heijen, tezamen en in verenging met een ander, meermalen opzettelijk behulpzaam is geweest, immers hebben verdachte en mededader in voornoemd pand een illegale stroomaansluiting gemaakt en zekeringen van de elektrische installatie verzwaard en zegels van de elektrische installatie verwijderd;

10.

primair
hij in de periode van 25 oktober 2009 tot en met 15 april 2010, te Heijen, tezamen en in vereniging met anderen, in het pand [pand 4], met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een hoeveelheid elektriciteit, toebehorende aan Enexis B.V., waarbij verdachte en zijn mededaders zich het weg te nemen goed onder hun bereik hebben gebracht door middel van verbreking;

11.

subsidiair
[persoon 6] en[persoon 8] in de periode van 03 februari 2010 tot en met 27 april 2010, te Tegelen, tezamen en in vereniging, althans alleen, hebben geteeld in het pand [pand 5], 298 hennepplanten, zijnde hennep een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst II, tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte in de periode van 03 februari 2010 tot en met 27 april 2010, te Tegelen, opzettelijk behulpzaam is geweest, door in voornoemd pand een illegale stroomaansluiting te maken en zekeringen van de elektrische installatie te verzwaren en zegels van de elektrische installatie te verwijderen;

12.

primair
hij in de periode van 03 februari 2010 tot en met 27 april 2010, te Tegelen, tezamen en in vereniging met anderen, in het pand [pand 5], met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een hoeveelheid elektriciteit, toebehorende aan Enexis B.V., waarbij verdachte en zijn mededaders zich het weg te nemen goed onder hun bereik hebben gebracht door middel van verbreking;

13.
hij in de periode van 01 september 2007 tot en met 18 juni 2010 in Nederland en in Duitsland, van het plegen van witwassen een gewoonte heeft gemaakt, immers heeft hij, verdachte, hoeveelheden geld verworven en overgedragen en van hoeveelheden geld gebruik gemaakt, terwijl hij wist dat voornoemd geld - onmiddellijk - afkomstig was uit enig misdrijf;

15.

subsidiair
[persoon 9] in de periode van 1 september 2009 tot en met 4 november 2009, in de gemeente Roermond, opzettelijk heeft geteeld in het pand [pand 6], 173 hennepplanten, zijnde hennep een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst II, tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte in de periode van 1 september 2009 tot en met 4 november 2009, in de gemeente Roermond, tezamen en in verenging met een ander, opzettelijk behulpzaam is geweest, immers hebben verdachte en zijn mededaders in voornoemd pand een illegale stroomaansluiting gemaakt en een zekering van de elektrische installatie verzwaard en zegels van de elektrische installatie verwijderd;


16. primair
hij in de periode van 01 september 2009 tot en met 04 november 2009, in de gemeente Roermond, tezamen en in vereniging met anderen, in het pand [pand 6], met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een hoeveelheid elektriciteit, toebehorende aan Enexis B.V., waarbij verdachte en zijn mededaders zich het weg te nemen goed onder hun bereik hebben gebracht door middel van verbreking;


17. meer subsidiair
hij in de periode van 22 april 2009 tot en met 19 november 2009, te Reuver, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk om zich en anderen wederrechtelijk te bevoordelen door listige kunstgrepen, Enexis B.V. heeft bewogen tot het teniet doen van een inschuld, hebbende verdachte en zijn mededaders met voren omschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - in het pand[pand 7], listiglijk zegels van de elektrische installatie verwijderd en het telwerk van de elektrische installatie teruggedraaid, waardoor werd getracht een inschuld aan Enexis B.V. teniet te doen, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

18.

meer subsidiair
hij in de periode van 01 augustus 2009 tot en met 02 februari 2010, te Blerick, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk om zich en anderen wederrechtelijk te bevoordelen door listige kunstgrepen Enexis B.V. heeft bewogen tot het teniet doen van een inschuld, hebbende verdachte en zijn mededaders met voren omschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - in het pand [pand 8], listiglijk zegels van de elektrische installatie verwijderd en het telwerk van de elektrische installatie teruggedraaid, waardoor werd getracht een inschuld aan Enexis B.V. teniet te doen, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

19.

meer subsidiair
hij in of omstreeks de periode van 01 oktober 2009 tot en met 02 februari 2010, te Sevenum,

ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk om zich en anderen wederrechtelijk te bevoordelen door listige kunstgrepen Enexis B.V. heeft bewogen tot het teniet doen van een inschuld, hebbende verdachte en zijn mededaders met voren omschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - in het pand [pand 9], listiglijk zegels van de elektrische installatie verwijderd en zegels op de elektrische installatie aangebracht en het telwerk van de elektrische installatie teruggedraaid, waardoor werd getracht een inschuld aan Enexis B.V. teniet te doen, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

21.

meer subsidiair
hij in de periode van 28 oktober 2009 tot en met 05 januari 2010, in de gemeente Roermond, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk om zich en anderen wederrechtelijk te bevoordelen door listige kunstgrepen Enexis B.V. heeft bewogen tot het teniet doen van een inschuld, hebbende verdachte en zijn mededaders met voren omschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - in het pand [pand 10], listiglijk zekeringen van de elektrische installatie verzwaard en zegels van de elektrische installatie verwijderd en het telwerk van de elektrische installatie teruggedraaid, waardoor werd getracht een inschuld aan Enexis B.V. teniet te doen, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid.

In de zaak met parketnummer 04-873001-11


hij in de periode van 08 juni 2007 tot en met 07 juni 2010, in Nederland, in strijd met een hem bij of krachtens artikel 80 van de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), opgelegde verplichting, opzettelijk heeft nagelaten tijdig de benodigde gegevens te verstrekken, zulks terwijl dit feit kon strekken tot bevoordeling van zichzelf of een ander, terwijl verdachte wist, dat die gegevens van belang waren voor de vaststelling van verdachtes of eens anders recht op een verstrekking of tegemoetkoming, te weten een arbeidsongeschiktheidsuitkering, dan wel voor de hoogte of de duur van die verstrekking of tegemoetkoming, immers heeft hij, verdachte, aan het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) (telkens) opzettelijk geen mededeling gedaan van (alle)

- door hem, verdachte, verrichtte werkzaamheden en

- door hem, verdachte, ontvangen inkomsten en

- door hem, verdachte, ontvangen verdiensten.

Het hof acht niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard, zodat deze daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Door het hof gebruikte bewijsmiddelen

Indien tegen dit verkort arrest beroep in cassatie wordt ingesteld, worden de door het hof gebruikte bewijsmiddelen die redengevend zijn voor de bewezenverklaring opgenomen in een aanvulling op het verkort arrest. Deze aanvulling wordt dan aan het verkort arrest gehecht.

Bijzondere overwegingen omtrent het bewijs

De beslissing dat het bewezen verklaarde door de verdachte is begaan berust op de feiten en omstandigheden als vervat in de hierboven bedoelde bewijsmiddelen, in onderlinge samenhang beschouwd.

Elk bewijsmiddel wordt - ook in zijn onderdelen - slechts gebruikt tot bewijs van dat bewezen verklaarde feit, of die bewezen verklaarde feiten, waarop het, blijkens zijn inhoud, betrekking heeft.

De advocaat-generaal heeft met betrekking tot het ten laste gelegde onder 17, 18, 19 en 21 een wijziging tenlastelegging gevorderd, waarbij aan verdachte meer subsidiair poging tot oplichting van de energiemaatschappij en uiterst subsidiair vernieling ten laste is gelegd. De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof de poging tot oplichting bewezen zal verklaren. De raadsman heeft zich ten aanzien van de bewezenverklaring gerefereerd aan het oordeel van het hof.

Het hof overweegt hieromtrent als volgt.

Het hof is - gelet op het reeds eerder aangehaalde arrest - van oordeel dat de verdachte door het telkens terugdraaien van de tellers van de elektriciteitsmeter nadat de van fabriekswege aangebrachte verzegeling aan het telwerkhuis van de elektriciteitsmeter was verbroken en/of verwijderd, zich schuldig heeft gemaakt aan poging tot oplichting van de elektriciteitsmaatschappij. Het hof zal verdachte met betrekking tot het onder 17, 18, 19 en 21 ten laste gelegde dan ook veroordelen wegen het medeplegen van oplichting.

Strafbaarheid van het bewezen verklaarde

In de zaak met parketnummer 04-650146-09

Het onder 1 subsidiair, 7 subsidiair en 11 subsidiair bewezen verklaarde levert telkens op:

Medeplichtigheid aan medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 3 onder B van de Opiumwet gegeven verbod.

Het onder 2 primair, 8 primair, 10 primair, 12 primair en 16 primair bewezen verklaarde levert telkens op:

Diefstal door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van verbreking.

Het onder 3 subsidiair bewezen verklaarde levert op:

Medeplichtigheid aan opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 3 onder B van de Opiumwet gegeven verbod.

Het onder 4 meest subsidiair bewezen verklaarde levert op:

Medeplegen van opzettelijk en wederrechtelijk enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort, beschadigen.

Het onder 9 subsidiair en 15 subsidiair bewezen verklaarde levert telkens op:

Medeplegen van medeplichtigheid aan opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 3 onder B van de Opiumwet gegeven verbod.

Het onder 13 bewezen verklaarde levert op:

Van het plegen van witwassen een gewoonte maken.

Het onder 17 meer subsidiair, 18 meer subsidiair, 19 meer subsidiair en 21 meer subsidiair bewezen verklaarde levert telkens op:

Medeplegen van poging tot oplichting.

In de zaak met parketnummer 04-873001-11

Het bewezen verklaarde levert op:

In strijd met een hem bij wettelijk voorschrift opgelegde verplichting, opzettelijk nalaten tijdig de benodigde gegevens te verstrekken, terwijl het feit kan strekken tot bevoordeling van zichzelf, en terwijl hij weet dat de gegevens van belang zijn voor de vaststelling van zijn recht op die verstrekking of tegemoetkoming dan wel voor de hoogte of de duur van een dergelijke verstrekking of tegemoetkoming.

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten.

Strafbaarheid van de verdachte

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluiten.

De verdachte is daarom strafbaar voor het hiervoor bewezen verklaarde.

Op te leggen straf of maatregel

De raadsman heeft bepleit om aan verdachte geen onvoorwaardelijke vrijheidsstraf op te leggen. De raadsman heeft daartoe aangevoerd dat de gezondheidstoestand van verdachte slecht is. Een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf zou tevens weinig constructief zijn.

Bij de bepaling van de op te leggen straf is gelet op de aard en de ernst van hetgeen bewezen is verklaard, op de omstandigheden waaronder het bewezen verklaarde is begaan en op de persoon van de verdachte, zoals een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting naar voren is gekomen.

Daarbij wordt rekening gehouden met de ernst van het bewezen verklaarde in verhouding tot andere strafbare feiten, zoals die onder meer tot uitdrukking komt in de hierop gestelde strafmaxima en in de straffen die voor soortgelijke feiten worden opgelegd.

Bewezen is verklaard dat verdachte zich meermalen schuldig heeft gemaakt aan medeplichtigheid aan hennepteelt. Verdachte faciliteerde de hennepteelt door op grootschalige wijze elektriciteitsmeters te manipuleren. Het handelen van verdachte staat in relatie met de handel in softdrugs, welke handel maatschappelijk onwenselijke effecten tot gevolg heeft, waaronder begrepen ook de grote illegale financiële opbrengsten waarmee de financiële bovenwereld wordt geïnfiltreerd. Tevens bezorgen hennepkwekerijen vaak overlast voor de buurtbewoners en geeft hen een gevoel van onveiligheid. De verdachte heeft zich kennelijk niet bekommerd om deze gevolgen en slechts gehandeld uit financieel gewin. Het hof rekent het verdachte zeer zwaar aan dat hij op een dergelijke grootschalige wijze heeft bijgedragen aan de instandhouding van de hennepteelt.

Tevens is ten laste van verdachte bewezen verklaard dat hij meermalen elektriciteit heeft gestolen, dan wel getracht heeft de energieleverancier op te lichten en eenmaal de elektriciteitsmeter heeft vernield. De energieleverancier heeft hiervan nadeel ondervonden, terwijl voorts door het manipuleren van de stroomvoorziening een gevaarlijke situatie - zoals brandgevaar - kon ontstaan, waarbij de veiligheid van derden rechtstreeks is betrokken.

Voorts is bewezen verklaard dat verdachte opzettelijk heeft nagelaten het UWV de benodigde gegevens te verstrekken, door zijn inkomsten niet te vermelden. De handelwijze van verdachte leidt tot een verminderd maatschappelijk draagvlak voor het bijdragen aan deze inkomenssteun. Degenen die daadwerkelijk op die inkornenssteun zijn aangewezen, kunnen daarvan de dupe worden. Daarnaast heeft verdachte zich nog schuldig gemaakt aan gewoontewitwassen. Ten aanzien van deze feiten handelde verdachte eveneens slechts uit financieel gewin.

Ten aanzien van de persoon van verdachte heeft het hof rekening gehouden met het feit dat blijkens een verdachte betreffend uittreksel Justitiële Documentatie, d.d. 1 augustus 2013, verdachte eerder is veroordeeld voor een soortgelijk feit. Het hof merkt met betrekking tot de gezondheidstoestand van verdachte nog op dat hieromtrent geen bescheiden zijn overgelegd waaruit één en ander zou blijken.

Het hof is met de advocaat-generaal van oordeel dat gelet op een juiste normhandhaving met geen andere straf kan worden volstaan dan een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. Gelet op de duur van de periode waarin het handelen van verdachte heeft plaatsgevonden en de ernst daarvan kan niet worden volstaan met een taakstraf al dan niet gecombineerd met een voorwaardelijke vrijheidsstraf. Naar het oordeel van het hof is een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf voor de duur van drie jaren passend en geboden.

Het hof zal het (geschorste) bevel tot voorlopige hechtenis opheffen.

Beslag

Het hof is van oordeel dat de hierna in het dictum te noemen voorwerpen verbeurd dienen worden te verklaard. De voorwerpen zijn vatbaar voor verbeurdverklaring aangezien die voorwerpen aan verdachte toebehoren en met behulp van die voorwerpen de feiten zijn begaan en voorbereid. Het hof heeft rekening gehouden met de draagkracht van de verdachte, zoals daarvan ter terechtzitting is gebleken.

Van de in beslag genomen visitekaartje, agenda en portefeuille zal de teruggave aan de verdachte worden gelast.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

De beslissing is gegrond op de artikelen 24, 33, 33a, 45, 47, 48, 57, 63, 227b, 311, 326, 350 en 420ter van het Wetboek van Strafrecht en de artikelen 3 en 11 van de Opiumwet, zoals deze luidden ten tijde van het bewezen verklaarde.

BESLISSING

Het hof:

Verklaart de verdachte niet-ontvankelijk in het hoger beroep, voor zover gericht tegen de beslissing ter zake van het in de zaak met parketnummer 04-650146-09 onder 5, 6, 14, 20, 22, 23, 24 en 25 ten laste gelegde.

Vernietigt het vonnis voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen en doet in zoverre opnieuw recht:

Verklaart niet bewezen dat de verdachte het in de zaak met parketnummer 04-650146-09 onder 1 primair, 3 primair, 4 primair, subsidiair en meer subsidiair, 7 primair, 9 primair, 11 primair, 15 primair, 17 primair en subsidiair, 18 primair en subsidiair, 19 primair en subsidiair en 21 primair en subsidiair ten laste gelegde heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het in de zaak met parketnummer 04-650146-09 onder 1 subsidiair, 2 primair, 3 subsidiair, 4 meest subsidiair, 7 subsidiair, 8 primair, 9 subsidiair, 10 primair, 11 subsidiair, 12 primair, 13, 15 subsidiair, 16 primair, 17 meer subsidiair, 18 meer subsidiair, 19 meer subsidiair en 21 meer subsidiair en in de zaak met parketnummer 04-873001-11 ten laste gelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het in de zaak met parketnummer 04-650146-09 onder 1 subsidiair, 2 primair, 3 subsidiair, 4 meest subsidiair, 7 subsidiair, 8 primair, 9 subsidiair, 10 primair, 11 subsidiair, 12 primair, 13, 15 subsidiair, 16 primair, 17 meer subsidiair, 18 meer subsidiair, 19 meer subsidiair en 21 meer subsidiair en in de zaak met parketnummer 04-873001-11 bewezen verklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart de verdachte strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 3 (drie) jaren.

Beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in enige in artikel 27, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht bedoelde vorm van voorarrest is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.

Heft op het bevel tot de voorlopige hechtenis.

Verklaart verbeurd de in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerpen, te weten:

- 1 Relais, HAGER ES450A 239990 25A (Locatie A,A2111 zogenaamd flipperrelair);

- 1 Mobiele telefoon kl:zilver (Locatie D,D11 met adapter);

- 1 Mobiele telefoon kl:Zilver Nokia (Locatie D,D12 met tasje).

Gelast de teruggave aan verdachte van de in beslag genomen en nog niet teruggegeven voorwerpen, te weten:

- 1 Kaart (Locatie A,A2101 visitekaartje[verdachte]);

- 1 Agenda kl:Zwart (Locatie D,D13, agenda 2010);

- 1 Portefeuille kl:Zwart (Locatie D,D15, met bankpasjes, visitekaartjes).

Aldus gewezen door:

mr. F. van Es, voorzitter,

mr. drs. P.A.M. Pijnenburg en mr. M.A.A. van Capelle, raadsheren,

in tegenwoordigheid van mr. drs. M.M. Spooren, griffier,

en op 4 oktober 2013 ter openbare terechtzitting uitgesproken.

mr. M.A.A. van Capelle is buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.