Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSHE:2013:4474

Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
03-10-2013
Datum publicatie
03-10-2013
Zaaknummer
HV 200.132.868
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Adoptie door biologische vader; artikelen 1:227, 1:228 en 1:229 BW

Wetsverwijzingen
Burgerlijk Wetboek Boek 1 227
Burgerlijk Wetboek Boek 1 228
Burgerlijk Wetboek Boek 1 229
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RFR 2014/10
PFR-Updates.nl 2013-0174
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF 's-HERTOGENBOSCH

Afdeling civiel recht

Uitspraak: 3 oktober 2013

Zaaknummer: HV 200.132.868/01

Zaaknummer eerste aanleg: C/01/244766 FA RK 12-1407

in de zaak in hoger beroep van:

[de man] ,

wonende te

[woonplaats],

appellant,

hierna te noemen: de man,

advocaat: mr. W.A. de Vroom.

Belanghebbenden in deze zaak zijn:

[de moeder] ,

en

[kind 1] ,

beiden wonende te [woonplaats],

hierna te noemen: de moeder respectievelijk [kind 1].

1 Het geding in eerste aanleg

Het hof verwijst naar de beschikking van de rechtbank Oost-Brabant ('s-Hertogenbosch) van 20 augustus 2013.

2 Het geding in hoger beroep

2.1.

Bij beroepschrift met daarbij gevoegd het procesdossier in eerste aanleg, ingekomen ter griffie op 29 augustus 2013, heeft de man verzocht voormelde beschikking te vernietigen met betrekking tot de afwijzing van de stiefouderadoptie en opnieuw rechtdoende, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, de adoptie uit te spreken van [kind 1] door de man en te bepalen dat [kind 1] voortaan de geslachtsnaam zal dragen van de man.

2.3.

De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 12 september 2013. Bij die gelegenheid zijn gehoord:

 • -

  de man, bijgestaan door mr. De Vroom en mr. E. Gijsenbergs;

 • -

  de moeder.

2.3.1.

De heer [de vader] (hierna: de vader) heeft middels de ondertekening van een verklaring van geen bezwaar op 12 februari 2013, ingestemd met de voorgenomen adoptie door de man. De Raad voor de Kinderbescherming is, hoewel behoorlijk opgeroepen, niet ter zitting verschenen.

2.4.

Het hof heeft voorts kennisgenomen van de inhoud van:

 • -

  het proces-verbaal van de mondelinge behandeling in eerste aanleg d.d. 23 juli 2013;

 • -

  de ter zitting door de advocaat van de man overgelegde stukken, te weten: pleitaantekeningen en een briefje van [kind 1].

3 De beoordeling

3.1.1.

De moeder is op [trouwdatum 1] 2004 gehuwd met de vader. Uit dit huwelijk is op [geboortedatum] 2005 te Frankrijk [kind 1] geboren. Bij beschikking voorlopige voorzieningen van 26 januari 2009 heeft de Franse rechtbank het volledig ouderlijk gezag over [kind 1] toegewezen aan de moeder. Op 20 oktober 2009 is door de Franse rechtbank de scheiding uitgesproken.

De moeder heeft de Marokkaanse nationaliteit, de vader de Franse en [kind 1] de Marokkaanse en de Franse nationaliteit.

3.1.2.

Op 20 augustus 2012 zijn de moeder en de man met elkaar gehuwd. De moeder en de man zijn eerder naar Islamitisch recht op [trouwdatum 2] 2001 in Marokko met elkaar gehuwd. Uit dit huwelijk is op 8 april 2003 in Marokko geboren [kind 2], waarna de man en de moeder naar Islamitisch recht zijn gescheiden door verstoting.

De man heeft de Egyptische nationaliteit.

3.1.3.

DNA-onderzoek heeft uitgewezen dat de man de biologische vader is van [kind 1].

3.2.

Bij de bestreden - uitvoerbaar bij voorraad verklaarde - beschikking, heeft de rechtbank, voor zover in hoger beroep van belang, het verzoek van de man de adoptie uit te spreken van [kind 1] door de man, afgewezen.

3.3.

De man kan zich met deze beslissing niet verenigen en hij is hiervan in hoger beroep gekomen.

3.4.

De man voert - kort samengevat - het volgende aan.

Ten onrechte heeft de rechtbank zich op het standpunt gesteld dat de adoptieprocedure niet mogelijk is voor de biologische ouder, nu de wetgever voor de situatie die zich hier voordoet uitdrukkelijke procedures heeft gecreëerd. De rechtbank geeft een verkeerde uitleg aan artikel 1:229 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW), nu dit artikel spreekt van oorspronkelijke ouders en niet van biologische ouders. Nu aan alle voorwaarden is voldaan, staat niets aan stiefouderadoptie in de weg. Ook de raad heeft geadviseerd de stiefouderadoptie toe te wijzen.

3.5.

Het hof overweegt het volgende.

3.6.

Het hof stelt in navolging van de rechtbank vast dat op grond van artikel 3 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering de Nederlandse rechter bevoegd is om van het verzoek tot adoptie kennis te nemen en dat op grond van artikel 10:105 BW Nederlands recht hierop toegepast dient te worden.

3.7.

Artikel 1:199 BW bepaalt onder meer, voor zover hier van belang, dat de vader van het kind is de man die het kind heeft geadopteerd. Titel 12 van boek 1 van het BW regelt de adoptie naar Nederlands recht. Blijkens het bepaalde in artikel 1:229 BW komen door adoptie, de geadopteerde en de adoptiefouder en zijn bloedverwanten in familierechtelijke betrekking tot elkaar te staan en houdt tegelijkertijd de familierechtelijke betrekking tussen de geadopteerde, zijn oorspronkelijke ouders en hun bloedverwanten op te bestaan.

De artikelen 1:227 en 1:228 BW regelen de gronden en voorwaarden voor adoptie. Nu de biologische ouder in voornoemde titel 12 niet van de mogelijkheid tot adoptie wordt uitgesloten en overigens aan de voorwaarden van de artikelen 1:227 en 1:228 BW - voor zover in deze zaak van toepassing - is voldaan, ziet het hof in de regelgeving ter zake adoptie geen beletselen het verzoek tot adoptie toe te wijzen.

3.8.

Het verzoek van de man te bepalen dat [kind 1] voortaan zijn geslachtsnaam zal dragen, heeft de moeder ter zitting van het hof ondersteund. Nu ook [kind 1] in zijn schrijven aan het hof uitdrukkelijk de wens te kennen heeft gegeven om net als zijn (half)broer en zus de naam van de man te dragen, zal het hof mede in het belang van [kind 1] beslissen zoals hierna bepaald.

3.9.

Op grond van het vorenstaande zal het hof de beschikking waarvan beroep vernietigen, doch uitsluitend voor zover daarbij het adoptieverzoek van de man is afgewezen en het verzoek van de man om de adoptie van [kind 1] door de man uit te spreken, alsnog toewijzen.

4 De beslissing

Het hof:

vernietigt de beschikking van de rechtbank rechtbank Oost-Brabant ('s-Hertogenbosch) van 20 augustus 2013 voor zover daarbij het adoptieverzoek van de man is afgewezen;

en in zoverre opnieuw rechtdoende:

spreekt uit de adoptie van [kind 1], geboren op [geboortedatum] 2005 te Frankrijk, door [de man];

bepaalt dat de geslachtsnaam van [kind 1] na de adoptie [achternaam de man] zal zijn, zodat zijn volledige naam zal luiden [kind 1] [achternaam de man];

verklaart deze beschikking tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mrs. P.C.G. Brants, O.G.H. Milar en C.L.M. Smeets en in het openbaar uitgesproken op 3 oktober 2013.