Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSHE:2013:2862

Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
11-06-2013
Datum publicatie
25-02-2020
Zaaknummer
HD 200.080.072-01
Formele relaties
Eerste aanleg: ECLI:NL:RBSHE:2010:5070
Tussenuitspraak: ECLI:NL:GHSHE:2012:1168
Tussenuitspraak: ECLI:NL:GHSHE:2012:5663
Einduitspraak: ECLI:NL:GHSHE:2014:166
Herstelarrest: ECLI:NL:GHSHE:2014:2308
Einduitspraak: ECLI:NL:GHSHE:2014:1087
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

nader voorschot deskundigenbericht;

verdeling nalatenschap;

waardering onroerende zaak

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF ’s-HERTOGENBOSCH

Afdeling civiel recht

zaaknummer HD 200.080.072/01

arrest van 11 juni 2013

in de zaak van

[appellant] ,

wonende te [woonplaats] ,

appellant, geïntimeerde in incidenteel appel,

advocaat: mr. F. van Amstel te 's-Hertogenbosch,

tegen

[geïntimeerde] ,

wonende te [woonplaats] (België),

geïntimeerde, appellante in incidenteel appel,

advocaat: mr. R.W. Elgers te 's-Hertogenbosch,

als vervolg op de door het hof gewezen tussenarresten van 20 maart 2012 en 18 december 2012 in het hoger beroep van de door de rechtbank 's-Hertogenbosch onder zaaknummer 88474/HA ZA 02-2177 gewezen vonnissen van 3 januari 2007 en 22 september 2010.

10 Het tussenarrest van 18 december 2012

Bij genoemd arrest heeft het hof een tweetal deskundigenonderzoeken gelast. Voor het onderzoek van de deskundige Cheizoo heeft het hof een voorschot vastgesteld van € 1.815,- inclusief btw.

11 De verdere beoordeling

Partijen hebben ieder de helft van voornoemd voorschot voldaan.

De deskundige heeft bij brief die op 22 april 2013 ter griffie van het hof is ingekomen, aan het hof bericht dat de werkzaamheden omvangrijker zijn gebleken dan tevoren door hem was ingeschat.

De deskundige verwacht dat een aanvullend voorschot van € 1.470,- inclusief btw toereikend zal zijn voor de totale bestede en nog te besteden tijd. De deskundige verzoekt een voorschot van voormelde omvang te bepalen.

Tevens verzoekt hij de termijn voor het indienen van het deskundigenrapport te bepalen op zes weken na ontvangst van het aanvullend voorschot.

Mr. van Amstel heeft in een schriftelijke reactie verklaard dat zijn cliënt geen bezwaar heeft tegen het aanvullend voorschot. Mr. Elgers heeft namens zijn cliënte verklaard dat “enig nader voorschot” kan worden vastgesteld.

Het hof zal het aanvullend voorschot vaststellen zoals door de deskundige verzocht en een nieuwe termijn vaststellen voor het indienen van het deskundigenrapport.

Op inhoudelijke opmerkingen over het lopende onderzoek zal het hof thans niet ingaan. Een beoordeling van het deskundigenonderzoek zal pas plaatsvinden als het rapport gereed is en door partijen is becommentarieerd.

12 De uitspraak

Het hof:

bepaalt dat voor de kosten van het onderzoek van de deskundige Cheizoo een aanvullend voorschot dient te worden voldaan van € 1.470,- inclusief btw;

bepaalt dat de griffier van dit hof een afschrift van dit arrest aan de deskundige toezendt;

bepaalt dat de deskundige het onderzoek zal voortzetten zodra daartoe van de griffier bericht is ontvangen;

bepaalt de termijn waarbinnen het schriftelijk, ondertekend deskundigenbericht ter griffie van dit hof (postbus 70583, 5201 CZ 's-Hertogenbosch) moet worden ingeleverd op zes weken nadat door de griffier is bericht dat het onderzoek kan worden voortgezet;

bepaalt dat ieder van partijen de helft van genoemd voorschot van € 1.470,-, derhalve € 735,-, binnen 2 weken na heden zal overmaken naar IBAN-rekeningnummer NL53 RBOS 0569 990572 ten name van het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch onder vermelding van zaaknummer HD 200.080.072;

verwijst de zaak naar de rol van 30 juli 2013 voor memorie na deskundigenonderzoek aan de zijde van appellant/geïntimeerde in incidenteel appel;

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit arrest is gewezen door mrs. N.J.M. van Etten, B.A. Meulenbroek en W.H.B. den Hartog Jager en in het openbaar uitgesproken door de rolraadsheer op 11 juni 2013.