Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSHE:2012:BY7460

Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
27-12-2012
Datum publicatie
27-12-2012
Zaaknummer
20-000400-11
Formele relaties
Eerste aanleg: ECLI:NL:RBSHE:2011:BP1445, (Gedeeltelijke) vernietiging en zelf afgedaan
Cassatie: ECLI:NL:HR:2015:1274, (Gedeeltelijke) vernietiging en zelf afgedaan
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Regiomanager/projectleider bouwbedrijf veroordeeld tot gevangenisstraf van 24 maanden waarvan 10 maanden voorwaardelijk in verband met omkoping van ambtenaren.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Sector strafrecht

Parketnummer : 20-000400-11

Uitspraak : 27 december 2012

TEGENSPRAAK

Arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken van het gerechtshof 's-Gravenhage

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Rotterdam, zetelend te 's-Hertogenbosch, van 19 januari 2011 in de strafzaak met parketnummer

01-993203-09 tegen:

[verdachte A],

geboren [1973],

wonende te [woonplaats]

Hoger beroep

Bij vonnis waarvan beroep is:

- de dagvaarding nietig verklaard voor zover het betreft het onder II ten laste gelegde;

- de verdachte ter zake van – kort gezegd –

o een ambtenaar een gift doen met het oogmerk om hem te bewegen in zijn bediening, in strijd met zijn plicht, iets te doen, meermalen gepleegd, en

o medeplegen van een ambtenaar een gift doen met het oogmerk om hem te bewegen in zijn bediening, in strijd met zijn plicht, iets te doen, meermalen gepleegd,

veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 24 maanden met aftrek overeenkomstig artikel 27 van het Wetboek van Strafrecht waarvan 10 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren.

De verdachte en de officier van justitie hebben tegen dit vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep, alsmede het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaten-generaal en van hetgeen door en namens de verdachte naar voren is gebracht.

De vordering van de advocaten-generaal houdt in dat het hof het beroepen vonnis zal vernietigen en opnieuw rechtdoende de verdachte voor het onder I onder A. tot en met F. en onder H. ten laste gelegde feit zal veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van

24 maanden met aftrek overeenkomstig artikel 27 van het Wetboek van Strafrecht, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren.

De verdediging heeft bepleit dat de tenlastelegging (deels) nietig dient te worden verklaard voor wat betreft het onder I ten laste gelegde. De verdediging heeft voorts ten aanzien van een aantal onderdelen van de tenlastelegging vrijspraak bepleit.

Vonnis waarvan beroep

Het beroepen vonnis zal worden vernietigd omdat in hoger beroep de tenlastelegging – en aldus de grondslag van het onderzoek – is gewijzigd.

De raadsman heeft, op gronden zoals verwoord in zijn pleitnota, bepleit dat de aanvulling op het vonnis van de rechtbank buiten beschouwing dient te blijven omdat de rechtbank in het vonnis van 19 januari 2011 niet heeft uitgesproken dat het een verkort vonnis zou zijn geweest.

Dit verweer mist feitelijke grondslag, immers in de aanhef van het vonnis van de rechtbank van 19 januari 2011 staat opgenomen:

“Verkort vonnis van de Rotterdam, zetelend te ’s-Hertogenbosch, kamer voor de behandeling van strafzaken, in de zaak tegen:

[verdachte A].

Tenlastelegging

Aan [verdachte A] is – na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting in hoger beroep – ten laste gelegd dat:

I

hij (als Nederlander) op meerdere, althans een, tijdstip(pen) gelegen in of omstreeks de periode van 1 juni 2004 tot en met 27 januari 2009 te Voerendaal en/of Stein en/of Maastricht en/of Heerlen en/of Elsloo, gemeente Stein, en/of Nuth en/of Beek en/of Brunssum en/of Landgraaf en/of Sittard-Geleen en/of Simpelveld en/of Gulpen, gemeente Gulpen-Wittem en/of Meerssen, in elk geval in Nederland, en/of te Maasmechelen en/of Genk, in elk geval in België, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een ambtenaar, te weten

A. [ambtenaar A], zijnde ambtenaar van de gemeente Voerendaal en/of van de gemeente Stein, (een) gift(en) en/of (een) belofte(n) heeft gedaan en/of (een) dienst(en) heeft verleend en/of aangeboden, te weten

- de aanleg(werkzaamheden) van/in een tuin behorende bij de woning van die [ambtenaar A] ter waarde van (ongeveer) 39.724,64 euro en/of

- een lening ter waarde van (ongeveer) 40.000,-- euro en/of

- een bemiddeling ten behoeve van een lening ter waarde van (ongeveer) 40.000,-- euro en/of

- een geldbedrag (kwijtschelding van een schuld) ter waarde van (ongeveer) 5124,64 euro en/of

- meerdere, althans een, contant(e) geldbedrag(en) van (ongeveer) 2000,-- euro en/of

- een (contant) geldbedrag van 6500,-- euro en/of

- een diner,

althans enige gift en/of belofte en/of dienst,

met het oogmerk om die [ambtenaar 1] te bewegen in zijn bediening, als ambtenaar van de gemeente Voerendaal en/of gemeente Stein, in strijd met zijn plicht iets te doen of na te laten (sub 1) en/of

tengevolge of naar aanleiding van hetgeen door die [ambtenaar 1] in zijn huidige en/of vroegere bediening, als ambtenaar van de gemeente Voerendaal en/of gemeente Stein, in strijd met zijn plicht is gedaan en/of nagelaten (sub 2)

bestaande uit het (telkens)

- (anders dan om zakelijke redenen) begunstigen van [bouwbedrijf] en/of verdachte en/of [medeverdachte] en/of (een) andere medewerker(s) van

[bouwbedrijf] en/of

- verstrekken/delen van geheime en/of vertrouwelijke en/of interne/gemeentelijke en/of niet-openbare en/of concurrentie gevoelige informatie aan/met verdachte en/of

[medeverdachte] en/of (een) andere medewerker(s) van [bouwbedrijf ] en/of

- (anders dan om zakelijke redenen) ten gunste van [bouwbedrijf] en/of verdachte en/of [verdachte B] en/of (een) andere medewerker(s) van

[bouwbedrijf] beïnvloeden van besluitvormingsprocedures (binnen de gemeente Voerendaal en/of gemeente Stein) en/of (een) (beslissingsbevoegde) collega(’s) en/of

- (anders dan om zakelijke redenen) toezeggen van (een) toekomstig(e) werk(en) en/of opdracht(en) en/of project(en) aan [bouwbedrijf] en/of verdachte en/of

[verdachte B] en/of (een) andere medewerker(s) van [bouwbedrijf] en/of

- verstrekken van (een) fictie(f)(ve) werk(en) en/of opdracht(en) en/of (een) valse werkopdracht(en) aan [bouwbedrijf] en/of verdachte en/of [verdachte B] en/of (een) andere medewerkers(s) van [bouwbedrijf];

en/of

B. [ambtenaar B], zijnde ambtenaar van de provincie Limburg, (een) gift(en) en/of (een) belofte(n) heeft gedaan en/of (een) dienst(en) heeft verleend en/of aangeboden, te weten

- schilderwerkzaamheden aan/in de woning van die [ambtenaar B] en/of

- (een) rolluik(en) en/of (een) hor(ren) en/of (een) screen(s) en/of een overkapping en/of een sectionaaldeur (inclusief plaatsing) en/of

- een dakkapel (inclusief plaatsing) en/of

- een aanrechtblad (inclusief plaatsing) en/of

- een airconditioningsinstallatie (inclusief plaatsing) en/of

- meerdere, althans een, contant(e) geldbedrag(en) en/of

- de aanleg(werkzaamheden) van/in een tuin behorende bij de woning van die [ambtenaar B] en/of

- een kraam-/babyborrel,

althans enige gift en/of belofte en/of dienst,

met het oogmerk om die [ambtenaar B] te bewegen in zijn bediening, als ambtenaar van de provincie Limburg, in strijd met zijn plicht iets te doen en/of na te laten (sub 1) en/of

tengevolge of naar aanleiding van hetgeen door die [ambtenaar B] in zijn huidige en/of vroegere bediening, als ambtenaar van de provincie Limburg, in strijd met zijn plicht is gedaan en/of nagelaten (sub 2)

bestaande uit het (telkens)

- (anders dan om zakelijke redenen) begunstigen van [bouwbedrijf] en/of verdachte en/of [verdachte B] en/of [verdachte C] en/of [verdachte D] en/of (een) andere medewerker(s) van [bouwbedrijf] en/of

- verstrekken/delen van geheime en/of vertrouwelijke en/of interne/provinciale en/of

niet-openbare en/of concurrentie gevoelige informatie aan/met verdachte en/of

[verdachte B] en/of [verdachte C] en/of [verdachte D] en/of (een) andere medewerker(s) van [bouwbedrijf] en/of

- (anders dan om zakelijke redenen) ten gunste van [bouwbedrijf] en/of verdachte en/of [verdachte B] en/of [verdachte C] en/of [verdachte D] en/of (een) andere medewerker(s) van [bouwbedrijf] verstrekken van (eenzijdige) informatie ten behoeve van besluitvormingsprocedures (binnen de provincie Limburg) en/of

- (anders dan om zakelijke redenen) (adviseren tot) verstrekken en/of gunnen van werken en/of opdrachten en/of projecten aan [bouwbedrijf] en/of verdachte en/of [verdachte B] en/of [verdachte C] en/of [verdachte D] en/of (een) andere medewerker(s) van [bouwbedrijf] en/of

- (anders dan om zakelijke redenen) goedkeuren van en/of opdracht geven tot het doen van meerwerk en/of verrichten van aanvullende werkzaamheden door/aan [bouwbedrijf] en/of verdachte en/of [verdachte B] en/of [verdachte C] en/of

[verdachte D] en/of (een) andere medewerker(s) van [bouwbedrijf] en/of

- verschaffen van informatie voor het opstellen van een of meerdere fictieve offerte(s) en/of het (vervolgens) verstrekken van een of meerdere fictieve opdracht(en) aan [bouwbedrijf] en/of verdachte en/of [verdachte B] en/of [verdachte C] en/of [verdachte D] en/of (een) andere medewerkers(s) van [bouwbedrijf];

en/of

C. [ambtenaar C], zijnde ambtenaar van de gemeente Maastricht, (een) gift(en) en/of (een) belofte(n) heeft gedaan en/of (een) dienst(en) heeft verleend en/of aangeboden, te weten

- de aanleg(werkzaamheden) van/in een tuin behorende bij de woning van die [ambtenaar C] en/of

- het bestraten van de oprit behorende bij de woning van die [ambtenaar C] en/of

- het plaatsen van een afvalcontainer bij de woning van die [ambtenaar C] en/of

- schilderwerkzaamheden aan/in de woning van die [ambtenaar C] en/of

- een vloerbedekking (inclusief het leggen) voor de woning van die [ambtenaar C] en/of

- een volledig verzorgde (vlieg)reis naar de Grand Prix in Monaco en/of

- meerdere, althans een, diner(s) en/of

- meerdere, althans een, contant(e) geldbedrag(en) en/of

- meerdere, althans een, toegangskaart(en) voor popfestival Rock Werchter en/of Pinkpop en/of een concert van Kane en/of (een) voetbalwedstrijd(en) en/of

- een volledige verzorgd uitstapje naar een concert van Robbie Williams,

althans enige gift en/of belofte en/of dienst,

met het oogmerk om die [ambtenaar C] te bewegen in zijn bediening, als ambtenaar van de gemeente Maastricht, in strijd met zijn plicht iets te doen en/of na te laten (sub 1) en/of

tengevolge of naar aanleiding van hetgeen door die [ambtenaar C] in zijn huidige en/of vroegere bediening, als ambtenaar van de gemeente Maastricht, in strijd met zijn plicht is gedaan en/of nagelaten (sub 2)

bestaande uit het (telkens)

- (anders dan om zakelijke redenen) begunstigen van [bouwbedrijf] en/of verdachte en/of [verdachte B] en/of (een) andere medewerker(s) van

[bouwbedrijf] en/of

- verstrekken/delen van geheime en/of vertrouwelijke en/of interne/gemeentelijke en/of niet-openbare en/of concurrentie gevoelige informatie aan/met verdachte en/of

[verdachte B] en/of (een) andere medewerker(s) van [bouwbedrijf] en/of

- (anders dan om zakelijke redenen) verstrekken en/of gunnen van (een) werk(en) en/of (een) opdracht(en) en/of (een) project(en) aan [bouwbedrijf] en/of verdachte en/of [verdachte B] en/of (een) andere medewerker(s) van [bouwbedrijf] en/of

- (anders dan om zakelijke redenen) ophogen en/of aanpassen van (een) (eind)afrekening(en) en/of (een) factu(u)r(en) met betrekking tot werkzaamheden verricht door [bouwbedrijf] en/of verdachte en/of [verdachte B] en/of (een) andere medewerker(s) van [bouwbedrijf] en/of

- (anders dan om zakelijke redenen) verschaffen van informatie voor het opstellen van (een) opgehoogde en/of aangepaste factu(u)r(en) aan verdachte en/of [verdachte B] en/of (een) andere medewerker(s) van [bouwbedrijf] en/of (vervolgens) voor akkoord paraferen van deze opgehoogde factu(u)r(en) en/of

- (anders dan om zakelijke redenen) niet (nauwkeurig) controleren van (een) eindafrekening(en) en/of (een) factu(u)r(en) afkomstig van [bouwbedrijf] en/of verdachte en/of [verdachte B] en/of (een) andere medewerker(s) van

[bouwbedrijf] en/of

- (anders dan om zakelijke redenen) goedkeuren van en/of opdracht geven tot het doen van meerwerk en/of verrichten van aanvullende werkzaamheden door/aan [bouwbedrijf] en/of verdachte en/of [verdachte B] en/of (een) andere medewerker(s) van [bouwbedrijf];

en/of

D. [ambtenaar D], zijnde ambtenaar van de gemeente Heerlen, (een) gift(en) en/of (een) belofte(n) heeft gedaan en/of (een) dienst(en) heeft verleend en/of aangeboden, te weten

- meerdere, althans een, contant(e) geldbedrag(en) en/of

- een volledig verzorgde (vlieg)reis naar het Europees kampioenschap voetbal in Zwitserland en/of

- meerdere, althans een, toegangskaart(en) voor een concert van AC/DC en/of het popfestival Pinkpop en/of (een) voetbalwedstrijd(en) en/of

- een volledig verzorgd uitje/dagje quadrijden en/of kleiduivenschieten,

althans enige gift en/of belofte en/of dienst,

met het oogmerk om die [ambtenaar D] te bewegen in zijn bediening, als ambtenaar van de gemeente Heerlen, in strijd met zijn plicht iets te doen en/of na te laten (sub 1) en/of

tengevolge of naar aanleiding van hetgeen door die [ambtenaar D] in zijn huidige en/of vroegere bediening, als ambtenaar van de gemeente Heerlen, in strijd met zijn plicht is gedaan en/of nagelaten (sub 2)

bestaande uit het (telkens)

- (anders dan om zakelijke redenen) begunstigen van [bouwbedrijf] en/of verdachte en/of [verdachte B] en/of (een) andere medewerker(s) van

[bouwbedrijf] en/of

- verstrekken/ delen van geheime en/of vertrouwelijke en/of interne/gemeentelijke en/of niet-openbare en/of concurrentie gevoelige informatie aan/met verdachte en/of

[verdachte B] en/of (een) andere medewerker(s) van [bouwbedrijf] en/of

- verzwijgen van het onjuist en/of valselijk gebruik van begeleidingsbrieven/stortbonnen door verdachte en/of [verdachte B] en/of (een) andere medewerker(s) van

[bouwbedrijf] en/of

- het oneigenlijk verstrekken van begeleidingsbrieven/stortbonnen aan verdachte en/of [verdachte B] en/of (een) andere medewerker(s) van [bouwbedrijf] en/of

- (anders dan om zakelijke redenen) verwijderen (ten behoeve van

[bouwbedrijf] en/of [verdachte A] en/of (een) andere medewerker(s) van [bouwbedrijf]) van (een) rapportage(s)/ stuk(ken) uit gemeentelijke stukken/administratie en/of

- (anders dan om zakelijke redenen) (adviseren tot) verstrekken en/of gunnen van werken en/of opdrachten en/of projecten aan [bouwbedrijf] en/of [verdachte A] en/of [verdachte B] en/of (een) andere medewerker(s) van [bouwbedrijf];

en/of

E. [ambtenaar E], zijnde ambtenaar van de gemeente Heerlen, (een) gift(en) en/of (een) belofte(n) heeft gedaan en/of (een) dienst(en) heeft verleend en/of aangeboden, te weten

- meerdere, althans een, contant(e) geldbedrag(en) en/of

- een volledige verzorgd uitje/dagje kleiduivenschieten en/of een volledig verzorgd uitje/dagje quadrijden en/of

- meerdere, althans een, toegangskaart(en) voor (een) voetbalwedstrijd(en),

althans enige gift en/of belofte en/of dienst,

met het oogmerk om die [ambtenaar E] te bewegen in zijn bediening, als ambtenaar van de gemeente Heerlen, in strijd met zijn plicht iets te doen en/of na te laten (sub 1), en/of

tengevolge of naar aanleiding van hetgeen door die [ambtenaar E] in zijn huidige en/of vroegere bediening, als ambtenaar van de gemeente Heerlen, in strijd met zijn plicht is gedaan en/of nagelaten (sub 2)

bestaande uit het (telkens)

- (anders dan om zakelijke redenen) begunstigen van [bouwbedrijf] en/of [verdachte A] en/of [verdachte B] en/of (een) andere medewerker(s) van

[bouwbedrijf] en/of

- verstrekken/delen van geheime en/of vertrouwelijke en/of interne/gemeentelijke en/of niet-openbare en/of concurrentie gevoelige informatie aan/met [verdachte A] en/of

[verdachte B] en/of (een) andere medewerker(s) van [bouwbedrijf] en/of

- het oneigenlijk verstrekken van begeleidingsbrieven/stortbonnen aan [verdachte A] en/of [verdachte B] en/of (een) andere medewerker(s) van [bouwbedrijf] en/of

- verstrekken van (een) fictie(f)(ve) werk(en) en/of (een) valse werkopdracht(en) aan [bouwbedrijf] en/of [verdachte A] en/of [verdachte B] en/of (een) andere medewerkers(s) van [bouwbedrijf] en/of (vervolgens) voor akkoord paraferen van de factu(u)r(en) ingediend op basis van dit/deze werk(en) en/of deze werkopdracht(en) en/of

- (anders dan om zakelijke redenen) verschaffen van informatie voor het opstellen van (een) opgehoogde en/of aangepaste factu(u)r(en) aan [verdachte A] en/of

[verdachte B] en/of (een) andere medewerker(s) van [bouwbedrijf] en/of (vervolgens) voor akkoord paraferen van deze opgehoogde en/of aangepaste factu(u)r(en) en/of

- (anders dan om zakelijke redenen) niet (nauwkeurig) controleren van (een) factu(u)r(en) afkomstig van [bouwbedrijf] en/of [verdachte A] en/of [verdachte B] en/of (een) andere medewerker(s) van [bouwbedrijf];

en/of

F. [ambtenaar F], zijnde ambtenaar van de gemeente Nuth en/of van de gemeente Beek en/of gedetacheerd bij de gemeente Beek, (een) gift(en) en/of (een) belofte(n) heeft gedaan en/of (een) dienst(en) heeft verleend en/of aangeboden, te weten

- verbouwings-/timmerwerkzaamheden aan/van de zolder van de woning van die [ambtenaar F] en/of

- de vergoeding van reparatiekosten van/aan de personenauto van die [ambtenaar F] en/of

- een contant geldbedrag en/of

- meerdere, althans een, toegangskaart(en) voor (een) voetbalwedstrijd(en) en/of

- het ter beschikking stellen van opslagruimte en/of

- een internetkaart,

althans enige gift en/of belofte en/of dienst,

met het oogmerk om die [ambtenaar F] te bewegen in zijn bediening, als ambtenaar van de gemeente Nuth en/of van de gemeente Beek en/of gedetacheerd bij de gemeente Beek, in strijd met zijn plicht iets te doen en/of na te laten (sub 1) en/of

tengevolge of naar aanleiding van hetgeen door die [ambtenaar F] in zijn huidige en/of vroegere bediening, als ambtenaar van de gemeente Nuth en/of van de gemeente Beek en/of gedetacheerd bij de gemeente Beek, in strijd met zijn plicht is gedaan en/of nagelaten

(sub 2) bestaande uit het (telkens)

- (anders dan om zakelijke redenen) begunstigen van [bouwbedrijf] en/of [verdachte A] en/of [verdachte B] en/of (een) andere medewerker(s) van

[bouwbedrijf] en/of

- (anders dan om zakelijke redenen) verstrekken en/of gunnen van werken en/of opdrachten en/of projecten aan [bouwbedrijf] en/of [verdachte A] en/of

[verdachte B] en/of (een) andere medewerker(s) van [bouwbedrijf] en/of

- verstrekken/delen van geheime en/of vertrouwelijke en/of interne/gemeentelijke en/of niet-openbare en/of concurrentie gevoelige informatie aan/met [verdachte A] en/of

[verdachte B] en/of (een) andere medewerker(s) van [bouwbedrijf] en/of

- valselijk en/of onvolledig opmaken en/of ondertekenen van een referentieverklaring ten behoeve van [bouwbedrijf] en/of [verdachte A] en/of [verdachte B] en/of (een) andere medewerker(s) van [bouwbedrijf] en/of

- (anders dan om zakelijke redenen) goedkeuren van en/of opdracht geven tot en/of positief adviseren tot het doen van meerwerk en/of verrichten van aanvullende werkzaamheden door/aan [bouwbedrijf] en/of [verdachte A] en/of

[verdachte B] en/of (een) andere medewerker(s) van [bouwbedrijf] en/of

- het niet (of niet tijdig of niet volledig) informeren van het/de MT/College van B&W/gemeenteraad over de met [bouwbedrijf] en/of [verdachte A] en/of

[verdachte B] en/of (een) andere medewerker(s) van [bouwbedrijf] overeengekomen afkoopsom;

en/of

G. [ambtenaar G], zijnde ambtenaar van de gemeente Heerlen, (een) gift(en) en/of (een) belofte(n) heeft gedaan en/of (een) dienst(en) heeft verleend en/of aangeboden, te weten

- het (her)bestraten van een oprit en/of een pad en/of een terras, behorende bij de woning van die [ambtenaar G] en/of

- een trap (inclusief het plaatsen), behorende bij de woning van die [ambtenaar G],

althans enige gift en/of belofte en/of dienst,

met het oogmerk om die [ambtenaar G] te bewegen in zijn bediening, als ambtenaar van de gemeente Heerlen, in strijd met zijn plicht iets te doen en/of na te laten (sub 1) en/of

tengevolge of naar aanleiding van hetgeen door die [ambtenaar G] in zijn huidige en/of vroegere bediening, als ambtenaar van de gemeente Heerlen, in strijd met zijn plicht is gedaan en/of nagelaten (sub 2)

bestaande uit het (telkens)

- (anders dan om zakelijke redenen) begunstigen van [bouwbedrijf] en/of [verdachte A] en/of [verdachte B] en/of (een) andere medewerker(s) van

[bouwbedrijf];

en/of

H. [ambtenaar H], zijnde ambtenaar van de gemeente Sittard-Geleen, (een) gift(en) en/of (een) belofte(n) heeft gedaan en/of (een) dienst(en) heeft verleend en/of aangeboden, te weten

- meerdere, althans een, contant(e) geldbedrag(en), althans meerdere, althans een, geldlening(en) en/of

- meerdere, althans een, zeefdruk(ken),

althans enige gift en/of belofte en/of dienst,

met het oogmerk om die [ambtenaar H] te bewegen in zijn bediening, als ambtenaar van de gemeente Sittard-Geleen, in strijd met zijn plicht iets te doen en/of na te laten (sub 1) en/of

tengevolge of naar aanleiding van hetgeen door die [ambtenaar H] in zijn huidige en/of vroegere bediening, als ambtenaar van de gemeente Sittard-Geleen, in strijd met zijn plicht is gedaan en/of nagelaten (sub 2)

bestaande uit het (telkens)

- (anders dan om zakelijke redenen) begunstigen van [bouwbedrijf] en/of [verdachte A] en/of [verdachte B] en/of (een) andere medewerker(s) van

[bouwbedrijf] en/of

- verstrekken/delen van geheime en/of vertrouwelijke en/of interne/gemeentelijke en/of niet-openbare en/of concurrentie gevoelige informatie aan/met [verdachte A] en/of

[verdachte B] en/of (een) andere medewerker(s) van [bouwbedrijf] en/of

- (anders dan om zakelijke redenen) aansturen op het ondertekenen en/of verstrekken van een referentieverklaring ten behoeve van [bouwbedrijf] en/of [verdachte A] en/of [verdachte B] en/of (een) andere medewerker(s) van [bouwbedrijf];

en/of

II

hij (als Nederlander) op meerdere, althans een, tijdstip(pen) gelegen in of omstreeks de periode van 1 juni 2004 tot en met 27 januari 2009 te Voerendaal en/of Stein en/of Maastricht en/of Heerlen en/of Elsloo, gemeente Stein, en/of Nuth en/of Beek en/of Brunssum en/of Landgraaf en/of Sittard-Geleen en/of Simpelveld en/of Gulpen, gemeente Gulpen-Wittem en/of Meerssen, in elk geval in Nederland, en/of te Maasmechelen en/of Genk, in elk geval in België, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een ambtenaar, te weten

A. [ambtenaar A], zijnde ambtenaar van de gemeente Voerendaal en/of van de gemeente Stein, (een) gift(en) en/of (een) belofte(n) heeft gedaan en/of (een) dienst(en) heeft verleend en/of aangeboden, te weten

- de aanleg(werkzaamheden) van/in een tuin behorende bij de woning van die [ambtenaar A] ter waarde van (ongeveer) 39.724,64 euro en/of

- een lening ter waarde van (ongeveer) 40.000,-- euro en/of

- een bemiddeling ten behoeve van een lening ter waarde van (ongeveer) 40.000,-- euro en/of

- een geldbedrag (kwijtschelding van een schuld) ter waarde van (ongeveer) 5124,64 euro en/of

- meerdere, althans een, contant(e) geldbedrag(en) van (ongeveer) 2000,-- euro en/of

- een (contant) geldbedrag van 6500,-- euro en/of

- een diner,

althans enige gift en/of belofte en/of dienst,

met het oogmerk om die [ambtenaar A] te bewegen in zijn bediening, als ambtenaar van de gemeente Voerendaal en/of gemeente Stein, zonder daardoor in strijd met zijn plicht te handelen, iets te doen of na te laten (sub 1) en/of

tengevolge of naar aanleiding van hetgeen door die [ambtenaar A] in zijn huidige en/of vroegere bediening, als ambtenaar van de gemeente Voerendaal en/of gemeente Stein, zonder daardoor in strijd met zijn plicht te handelen, is gedaan en/of nagelaten (sub 2)

bestaande uit het (telkens)

- begunstigen van [bouwbedrijf] en/of [verdachte A] en/of [verdachte B] en/of (een) andere medewerker(s) van [bouwbedrijf] en/of

- verstrekken/delen van interne/gemeentelijke informatie aan/met [verdachte A] en/of

[verdachte B] en/of (een) andere medewerker(s) van [bouwbedrijf] en/of

- ten gunste van [bouwbedrijf] en/of [verdachte A] en/of [verdachte B] en/of (een) andere medewerker(s) van [bouwbedrijf] beïnvloeden van besluitvormingsprocedures (binnen de gemeente Voerendaal en/of gemeente Stein) en/of (een) (beslissingsbevoegde) collega(’s) en/of

- toezeggen van (een) toekomstig(e) werk(en) en/of opdracht(en) en/of project(en) aan [bouwbedrijf] en/of [verdachte A] en/of [verdachte B] en/of (een) andere medewerker(s) van [bouwbedrijf];

en/of

B. [ambtenaar B], zijnde ambtenaar van de provincie Limburg, (een) gift(en) en/of (een) belofte(n) heeft gedaan en/of (een) dienst(en) heeft verleend en/of aangeboden, te weten

- schilderwerkzaamheden aan/in de woning van die [ambtenaar B] en/of

- (een) rolluik(en) en/of (een) hor(ren) en/of (een) screen(s) en/of een overkapping en/of een sectionaaldeur (inclusief plaatsing) en/of

- een dakkapel (inclusief plaatsing) en/of

- een aanrechtblad (inclusief plaatsing) en/of

- een airconditioningsinstallatie (inclusief plaatsing) en/of

- meerdere, althans een, contant(e) geldbedrag(en) en/of

- de aanleg(werkzaamheden) van/in een tuin behorende bij de woning van die [ambtenaar B] en/of

- een kraam-/babyborrel,

althans enige gift en/of belofte en/of dienst,

met het oogmerk om die [ambtenaar B] te bewegen in zijn bediening, als ambtenaar van de provincie Limburg, zonder daardoor in strijd met zijn plicht te handelen, iets te doen en/of na te laten (sub 1) en/of

tengevolge of naar aanleiding van hetgeen door die [ambtenaar B] in zijn huidige en/of vroegere bediening, als ambtenaar van de provincie Limburg, zonder daardoor in strijd met zijn plicht te handelen, is gedaan en/of nagelaten (sub 2)

bestaande uit het (telkens)

- begunstigen van [bouwbedrijf] en/of [verdachte A] en/of [verdachte B] en/of [verdachte C] en/of [verdachte D] en/of (een) andere medewerker(s) van

[bouwbedrijf] en/of

- verstrekken/delen van interne/provinciale informatie aan/met [verdachte A] en/of

[verdachte B] en/of [verdachte C] en/of [verdachte D] en/of (een) andere medewerker(s) van [bouwbedrijf] en/of

- ten gunste van [bouwbedrijf] en/of [verdachte A] en/of [verdachte B] en/of [verdachte C] en/of [verdachte D] en/of (een) andere medewerker(s) van

[bouwbedrijf] verstrekken van (eenzijdige) informatie ten behoeve van besluitvormingsprocedures (binnen de provincie Limburg) en/of

- (adviseren tot) verstrekken en/of gunnen van werken en/of opdrachten en/of projecten aan [bouwbedrijf] en/of [verdachte A] en/of [verdachte B] en/of [verdachte C] en/of [verdachte D] en/of (een) andere medewerker(s) van [bouwbedrijf] en/of

- goedkeuren van en/of opdracht geven tot het doen van meerwerk en/of verrichten van aanvullende werkzaamheden door/aan

[bouwbedrijf] en/of [verdachte A] en/of [verdachte B] en/of [verdachte C] en/of [verdachte D] en/of (een) andere medewerker(s) van [bouwbedrijf];

en/of

C. [ambtenaar C], zijnde ambtenaar van de gemeente Maastricht, (een) gift(en) en/of (een) belofte(n) heeft gedaan en/of (een) dienst(en) heeft verleend en/of aangeboden, te weten

- de aanleg(werkzaamheden) van een tuin behorende bij de woning van die [ambtenaar C] en/of

- het bestraten van de oprit behorende bij de woning van die [ambtenaar C] en/of

- het plaatsen van een afvalcontainer bij de woning van die [ambtenaar C] en/of

- schilderwerkzaamheden aan/in de woning van die [ambtenaar C] en/of

- een vloerbedekking (inclusief het leggen) voor de woning van die [ambtenaar C] en/of

- een volledig verzorgde (vlieg)reis naar de Grand Prix in Monaco en/of

- meerdere, althans een, diner(s) en/of

- meerdere, althans een, contant(e) geldbedrag(en) en/of

- meerdere, althans een, toegangskaart(en) voor popfestival Rock Werchter en/of Pinkpop en/of een concert van Kane en/of (een) voetbalwedstrijd(en) en/of

- een volledige verzorgd uitstapje naar een concert van Robbie Williams,

althans enige gift en/of belofte en/of dienst,

met het oogmerk om die [ambtenaar C] te bewegen in zijn bediening, als ambtenaar van de gemeente Maastricht, zonder daardoor in strijd met zijn plicht te handelen, iets te doen en/of na te laten (sub 1) en/of

tengevolge of naar aanleiding van hetgeen door die [ambtenaar C] in zijn huidige en/of vroegere bediening, als ambtenaar van de gemeente Maastricht, zonder daardoor in strijd met zijn plicht te handelen, is gedaan en/of nagelaten (sub 2)

bestaande uit het (telkens)

- begunstigen van [bouwbedrijf] en/of [verdachte A] en/of [verdachte B] en/of (een) andere medewerker(s) van [bouwbedrijf] en/of

- verstrekken/delen van interne/gemeentelijke informatie aan/met [verdachte A] en/of

[verdachte B] en/of (een) andere medewerker(s) van [bouwbedrijf] en/of

- verstrekken en/of gunnen van (een) werk(en) en/of (een) opdracht(en) en/of (een) project(en) aan [bouwbedrijf] en/of [verdachte A] en/of [verdachte B] en/of (een) andere medewerker(s) van [bouwbedrijf] en/of

- ophogen en/of aanpassen van (een) (eind)afrekening(en) en/of (een) factu(u)r(en) met betrekking tot werkzaamheden verricht door [bouwbedrijf] en/of [verdachte A] en/of [verdachte B] en/of (een) andere medewerker(s) van [bouwbedrijf] en/of

- verschaffen van informatie voor het opstellen van (een) opgehoogde en/of aangepaste factu(u)r(en) aan [verdachte A] en/of [verdachte B] en/of (een) andere medewerker(s) van [bouwbedrijf] en/of (vervolgens) voor akkoord paraferen van deze opgehoogde factu(u)r(en) en/of

- niet (nauwkeurig) controleren van (een) eindafrekening(en) en/of (een) factu(u)r(en) afkomstig van [bouwbedrijf] en/of [verdachte A] en/of [verdachte B] en/of (een) andere medewerker(s) van [bouwbedrijf] en/of

- goedkeuren van en/of opdracht geven tot het doen van meerwerk en/of verrichten van aanvullende werkzaamheden door/aan [bouwbedrijf] en/of [verdachte A] en/of [verdachte B] en/of (een) andere medewerker(s) van [bouwbedrijf];

en/of

D. [ambtenaar D], zijnde ambtenaar van de gemeente Heerlen, (een) gift(en) en/of (een) belofte(n) heeft gedaan en/of (een) dienst(en) heeft verleend en/of aangeboden, te weten

- meerdere, althans een, contant(e) geldbedrag(en) en/of

- een volledig verzorgde (vlieg)reis naar het Europees kampioenschap voetbal in Zwitserland en/of

- meerdere, althans een, toegangskaart(en) voor een concert van AC/DC en/of het popfestival Pinkpop en/of (een) voetbalwedstrijd(en) en/of

- een volledig verzorgd uitje/dagje quadrijden en/of kleiduivenschieten,

althans enige gift en/of belofte en/of dienst,

met het oogmerk om die [ambtenaar D] te bewegen in zijn bediening, als ambtenaar van de gemeente Heerlen, zonder daardoor in strijd met zijn plicht te handelen, iets te doen en/of na te laten (sub 1) en/of

tengevolge of naar aanleiding van hetgeen door die [ambtenaar D] in zijn huidige en/of vroegere bediening, als ambtenaar van de gemeente Heerlen, zonder daardoor in strijd met zijn plicht te handelen, is gedaan en/of nagelaten (sub 2)

bestaande uit het (telkens)

- begunstigen van [bouwbedrijf] en/of [verdachte A] en/of [verdachte B] en/of (een) andere medewerker(s) van [bouwbedrijf] en/of

- verstrekken/delen van interne/gemeentelijke informatie aan/met [verdachte A] en/of

[verdachte B] en/of (een) andere medewerker(s) van [bouwbedrijf] en/of

- verwijderen (ten behoeve van

[bouwbedrijf] en/of [verdachte A] en/of (een) andere medewerker(s) van [bouwbedrijf]) van (een) rapportage(s)/ stuk(ken) uit gemeentelijke stukken/administratie en/of

- (adviseren tot) verstrekken en/of gunnen van werken en/of opdrachten en/of projecten aan [bouwbedrijf] en/of [verdachte A] en/of [verdachte B] en/of (een) andere medewerker(s) van [bouwbedrijf];

en/of

E. [ambtenaar E], zijnde ambtenaar van de gemeente Heerlen, (een) gift(en) en/of (een) belofte(n) heeft gedaan en/of (een) dienst(en) heeft verleend en/of aangeboden, te weten

- meerdere, althans een, contant(e) geldbedrag(en) en/of

- een volledige verzorgd uitje/dagje kleiduivenschieten en/of een volledig verzorgd uitje/dagje quadrijden en/of

- meerdere, althans een, toegangskaart(en) voor (een) voetbalwedstrijd(en),

althans enige gift en/of belofte en/of dienst,

met het oogmerk om die [ambtenaar E] te bewegen in zijn bediening, als ambtenaar van de gemeente Heerlen, zonder daardoor in strijd met zijn plicht te handelen, iets te doen en/of na te laten (sub 1), en/of

tengevolge of naar aanleiding van hetgeen door die [ambtenaar E] in zijn huidige en/of vroegere bediening, als ambtenaar van de gemeente Heerlen, zonder daardoor in strijd met zijn plicht te handelen, is gedaan en/of nagelaten (sub 2)

bestaande uit het (telkens)

- begunstigen van [bouwbedrijf] en/of [verdachte A] en/of [verdachte B] en/of (een) andere medewerker(s) van [bouwbedrijf] en/of

- verstrekken/delen van interne/gemeentelijke informatie aan/met [verdachte A] en/of

[verdachte B] en/of (een) andere medewerker(s) van [bouwbedrijf] en/of

- verschaffen van informatie voor het opstellen van (een) opgehoogde en/of aangepaste factu(u)r(en) aan [verdachte A] en/of [verdachte B] en/of (een) andere medewerker(s) van [bouwbedrijf] en/of (vervolgens) voor akkoord paraferen van deze opgehoogde en/of aangepaste factu(u)r(en) en/of

- niet (nauwkeurig) controleren van (een) factu(u)r(en) afkomstig van

[bouwbedrijf] en/of [verdachte A] en/of [verdachte B] en/of (een) andere medewerker(s) van [bouwbedrijf];

en/of

F. [ambtenaar F], zijnde ambtenaar van de gemeente Nuth en/of van de gemeente Beek en/of gedetacheerd bij de gemeente Beek, (een) gift(en) en/of (een) belofte(n) heeft gedaan en/of (een) dienst(en) heeft verleend en/of aangeboden, te weten

- verbouwings-/timmerwerkzaamheden aan/van de zolder van de woning van die [ambtenaar F] en/of

- de vergoeding van reparatiekosten van/aan de personenauto van die [ambtenaar F] en/of

- een contant geldbedrag en/of

- meerdere, althans een, toegangskaart(en) voor (een) voetbalwedstrijd(en) en/of

- het ter beschikking stellen van opslagruimte en/of

- een internetkaart,

althans enige gift en/of belofte en/of dienst,

met het oogmerk om die [ambtenaar F] te bewegen in zijn bediening, als ambtenaar van de gemeente Nuth en/of van de gemeente Beek en/of gedetacheerd bij de gemeente Beek, zonder daardoor in strijd met zijn plicht te handelen, iets te doen en/of na te laten (sub 1) en/of

tengevolge of naar aanleiding van hetgeen door die [ambtenaar F] in zijn huidige en/of vroegere bediening, als ambtenaar van de gemeente Nuth en/of van de gemeente Beek en/of gedetacheerd bij de gemeente Beek, zonder daardoor in strijd met zijn plicht te handelen, is gedaan en/of nagelaten (sub 2)

bestaande uit het (telkens)

- begunstigen van [bouwbedrijf] en/of [verdachte A] en/of [verdachte B] en/of (een) andere medewerker(s) van [bouwbedrijf] en/of

- verstrekken/delen van interne/gemeentelijke informatie aan/met [verdachte A] en/of

[verdachte B] en/of (een) andere medewerker(s) van [bouwbedrijf] en/of

- verstrekken en/of gunnen van werken en/of opdrachten en/of projecten aan

[bouwbedrijf] en/of [verdachte A] en/of [verdachte B] en/of (een) andere medewerker(s) van [bouwbedrijf] en/of

- goedkeuren van en/of opdracht geven tot en/of positief adviseren tot het doen van meerwerk en/of verrichten van aanvullende werkzaamheden door/aan

[bouwbedrijf] en/of [verdachte A] en/of [verdachte B] en/of (een) andere medewerker(s) van [bouwbedrijf];

en/of

G. [ambtenaar G], zijnde ambtenaar van de gemeente Heerlen, (een) gift(en) en/of (een) belofte(n) heeft gedaan en/of (een) dienst(en) heeft verleend en/of aangeboden, te weten

- het (her)bestraten van een oprit en/of een pad en/of een terras, behorende bij de woning van die [ambtenaar G] en/of

- een trap (inclusief het plaatsen), behorende bij de woning van die [ambtenaar G],

althans enige gift en/of belofte en/of dienst,

met het oogmerk om die [ambtenaar G] te bewegen in zijn bediening, als ambtenaar van de gemeente Heerlen, zonder daardoor in strijd met zijn plicht te handelen, iets te doen en/of na te laten (sub 1) en/of

tengevolge of naar aanleiding van hetgeen door die [ambtenaar G] in zijn huidige en/of vroegere bediening, als ambtenaar van de gemeente Heerlen, zonder daardoor in strijd met zijn plicht te handelen, is gedaan en/of nagelaten (sub 2)

bestaande uit het (telkens)

- begunstigen van [bouwbedrijf] en/of [verdachte A] en/of [verdachte B] en/of (een) andere medewerker(s) van [bouwbedrijf];

en/of

H. [ambtenaar H], zijnde ambtenaar van de gemeente Sittard-Geleen, (een) gift(en) en/of (een) belofte(n) heeft gedaan en/of (een) dienst(en) heeft verleend en/of aangeboden, te weten

- meerdere, althans een, contant(e) geldbedrag(en), althans meerdere, althans een, geldlening(en) en/of

- meerdere, althans een, zeefdruk(ken),

althans enige gift en/of belofte en/of dienst,

met het oogmerk om die [ambtenaar H] te bewegen in zijn bediening, als ambtenaar van de gemeente Sittard-Geleen, zonder daardoor in strijd met zijn plicht te handelen, iets te doen en/of na te laten (sub 1) en/of

tengevolge of naar aanleiding van hetgeen door die [ambtenaar H] in zijn huidige en/of vroegere bediening, als ambtenaar van de gemeente Sittard-Geleen, zonder daardoor in strijd met zijn plicht te handelen, is gedaan en/of nagelaten (sub 2)

bestaande uit het (telkens)

- begunstigen van [bouwbedrijf] en/of [verdachte A] en/of [verdachte B] en/of (een) andere medewerker(s) van [bouwbedrijf] en/of

- verstrekken/delen van interne/gemeentelijke informatie aan/met [verdachte A] en/of

[verdachte B] en/of (een) andere medewerker(s) van [bouwbedrijf] en/of

- aansturen op het ondertekenen en/of verstrekken van een referentieverklaring ten behoeve van [bouwbedrijf] en/of [verdachte A] en/of [verdachte B] en/of (een) andere medewerker(s) van [bouwbedrijf].

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten of omissies voorkomen, zijn deze verbeterd. De [verdachte A] is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Geldigheid van de dagvaarding

A1.

Namens de [verdachte A] is ter terechtzitting in hoger beroep ten verweer betoogd dat de tenlastelegging nietig behoort te worden verklaard ten aanzien van het onder I ten laste gelegde omdat de tenlastelegging in zoverre niet voldoet aan de eisen die artikel 261 van het Wetboek van Strafvordering stelt. Daartoe is aangevoerd – zakelijk weergegeven – dat de in de tenlastelegging omschreven tegenprestatie voorafgegaan met de woorden “anders dan om zakelijke redenen begunstigen” zowel handelen in strijd met de ambtsplicht kan opleveren als handelen dat niet in strijd is met de ambtsplicht. De formulering “anders dan om zakelijke redenen begunstigen” is derhalve niet eenduidig in haar betekenis, waardoor het ten laste gelegde – aldus de verdediging – onduidelijk is en nietig op deze onderdelen

Dienaangaande overweegt het hof als volgt.

A2.

Het hof is van oordeel dat de dagvaarding ten aanzien van het onder I ten laste gelegde voldoet aan de in artikel 261 van het Wetboek van Strafvordering gestelde eisen en voor wat betreft de onderdelen die zien op het “anders dan om zakelijke redenen begunstigen” voldoende feitelijk is omschreven. Dat er een verschillende uitleg kan worden gegeven aan deze feitelijke omschrijving maakt dit niet anders. Mede gezien tegen de achtergrond van het dossier is voor de [verdachte A] voldoende duidelijk waarvan hij wordt beschuldigd en waartegen hij zich kan verdedigen.

Dit oordeel vindt mede zijn bevestiging in de omstandigheid dat de verdediging en [verdachte A] zelf ter terechtzitting in eerste aanleg en in hoger beroep er blijk van hebben gegeven goed te hebben begrepen wat is ten laste gelegd en te weten waartegen [verdachte A] zich moest verweren.

Het hof verwerpt bijgevolg het verweer.

Bewezenverklaring

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat [verdachte A] het onder I ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

I

hij in de periode van 1 januari 2005 tot en met 27 januari 2009, in Nederland,

tezamen en in vereniging met een ander of alleen, een ambtenaar, te weten

A. [ambtenaar A], zijnde ambtenaar van de gemeente Stein, een gift heeft gedaan, te weten

een contant geldbedrag van (ongeveer) 2000,-- euro,

met het oogmerk om die [ambtenaar A] te bewegen in zijn bediening, als ambtenaar van de gemeente Stein, in strijd met zijn plicht iets te doen, bestaande uit het begunstigen van [bouwbedrijf]

en

B. [ambtenaar B], zijnde ambtenaar van de provincie Limburg, giften heeft gedaan, te weten

- de aanleg(werkzaamheden) van/in een tuin behorende bij de woning van die [ambtenaar B],

en

- een kraam-/babyborrel,

met het oogmerk om die [ambtenaar B] te bewegen in zijn bediening, als ambtenaar van de provincie Limburg, in strijd met zijn plicht iets te doen, bestaande uit het begunstigen van [bouwbedrijf];

en

C. [ambtenaar C], zijnde ambtenaar van de gemeente Maastricht, giften heeft gedaan en een dienst heeft verleend en/of aangeboden, te weten

- de aanleg(werkzaamheden) van/in een tuin behorende bij de woning van die [ambtenaar C] en

- het bestraten van de oprit behorende bij de woning van die [ambtenaar C] en

- het plaatsen van een afvalcontainer bij de woning van die [ambtenaar C] en

- schilderwerkzaamheden aan/in de woning van die [ambtenaar C] en

- een vloerbedekking (inclusief het leggen) voor de woning van die [ambtenaar C] en

- een volledig verzorgde (vlieg)reis naar de Grand Prix in Monaco en

- diners en

- contante geldbedragen en

- toegangskaarten voor popfestival Rock Werchter en een concert van Kane;

- en een volledige verzorgd uitstapje naar een concert van Robbie Williams,

met het oogmerk om die [ambtenaar C] te bewegen in zijn bediening, als ambtenaar van de gemeente Maastricht, in strijd met zijn plicht iets te doen bestaande uit het begunstigen van [bouwbedrijf];

en

D. [ambtenaar D], zijnde ambtenaar van de gemeente Heerlen, giften heeft gedaan, te weten

- contante geldbedragen en

- toegangskaarten voor een concert van AC/DC en voetbalwedstrijden en

- een volledig verzorgd uitje/dagje quadrijden en kleiduivenschieten,

met het oogmerk om die [ambtenaar D] te bewegen in zijn bediening, als ambtenaar van de gemeente Heerlen, in strijd met zijn plicht iets te doen bestaande uit het begunstigen van

[bouwbedrijf]

en

E. [ambtenaar E], zijnde ambtenaar van de gemeente Heerlen, giften heeft gedaan, te weten

- contante geldbedragen en

- een volledige verzorgd uitje/dagje kleiduivenschieten en een volledig verzorgd uitje/dagje quadrijden en

- een toegangskaart voor een voetbalwedstrijd,

met het oogmerk om die [ambtenaar E] te bewegen in zijn bediening, als ambtenaar van de gemeente Heerlen, in strijd met zijn plicht iets te doen bestaande uit het begunstigen van [bouwbedrijf];

F. [ambtenaar F], zijnde ambtenaar van de gemeente Nuth en gedetacheerd bij de gemeente Beek, giften heeft gedaan en/of (een) dienst(en) heeft verleend en/of aangeboden, te weten

- verbouwings-/timmerwerkzaamheden aan/van de zolder van de woning van die [ambtenaar F] en

- de vergoeding van reparatiekosten van/aan de personenauto van die [ambtenaar F] en

- een contant geldbedrag en

- toegangskaarten voor voetbalwedstrijden en

- het ter beschikking stellen van opslagruimte en

- een internetkaart,

tengevolge of naar aanleiding van hetgeen door die [ambtenaar F] in zijn huidige bediening in strijd met zijn plicht is gedaan, bestaande uit het

- begunstigen van [bouwbedrijf] en/of

- verstrekken van vertrouwelijke en interne informatie aan [verdachte A] en/of

- onvolledig opmaken van een referentieverklaring ten behoeve van

[bouwbedrijf];

en

H. [ambtenaar H], zijnde ambtenaar van de gemeente Sittard-Geleen, een gift heeft gedaan, te weten een geldbedrag, met het oogmerk om die [ambtenaar H] te bewegen in zijn bediening, als ambtenaar van de gemeente Sittard-Geleen, in strijd met zijn plicht iets te doen, bestaande uit het begunstigen van [bouwbedrijf].

Het hof acht niet bewezen hetgeen [verdachte A] meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard, zodat deze daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Door het hof gebruikte bewijsmiddelen

Indien tegen dit verkort arrest beroep in cassatie wordt ingesteld, worden de door het hof gebruikte bewijsmiddelen die redengevend zijn voor de bewezenverklaring opgenomen in een aanvulling op het verkort arrest. Deze aanvulling wordt dan aan het verkort arrest gehecht.

Bijzondere overwegingen omtrent het bewijs

B1.

De beslissing dat het bewezen verklaarde door de [verdachte A] is begaan berust op de feiten en omstandigheden als vervat in de hierboven bedoelde bewijsmiddelen, in onderlinge samenhang beschouwd.

Elk bewijsmiddel is - ook in zijn onderdelen - slechts gebruikt tot bewijs van dat bewezen verklaarde feit, of die bewezen verklaarde feiten, waarop het, blijkens zijn inhoud, betrekking heeft.

B2.

De raadsman heeft namens [verdachte A] bepleit dat – kort samengevat -:

- [verdachte A] ter zake de ten laste gelegde zaak [ambtenaar A] (A) dient te worden vrijgesproken;

- ter zake de ten laste gelegde zaak [ambtenaar B] (B) het handelen van [ambtenaar B] niet kan worden aangemerkt als handelen in strijd met de ambtsplicht;

- ter zake de ten laste gelegde zaak [ambtenaar D] (D) niet kan worden bewezen dat [verdachte A] het oogmerk had om [ambtenaar D] te laten handelen in strijd met zijn ambtsplicht;

- ter zake de ten laste gelegde zaak [ambtenaar F] (F) de toegangskaarten voor voetbalwedstrijden, gelet op de waarde hiervan, niet kunnen worden gekwalificeerd als giften in de zin van artikel 177 danwel 177a van het Wetboek van Strafrecht;

- ter zake de ten laste gelegde zaak [ambtenaar H] (H) ten aanzien van het geldbedrag van € 20.000,00, nu dit een privé-lening van [verdachte A] aan [ambtenaar H] betreft, niet wettig en overtuigend bewezen kan worden dat sprake is van een gift in de zin van artikel 177 danwel 177a van het Wetboek van Strafrecht en het handelen van [ambtenaar H] niet kan worden aangemerkt als handelen in strijd met de ambtsplicht;

Het hof overweegt hieromtrent het volgende.

B3.

Op grond van het dossier, alsmede het verhandelde ter terechtzitting in hoger beroep, stelt het hof het volgende vast:

Zaak A ([ambtenaar A])

B3.1.1

Op 11 maart 2008 ontvangt de heer [ambtenaar A], ambtenaar van de gemeente Voerendaal en Stein, een bedrag van € 2.000,00 op het kantoor van [bouwbedrijf] te Meerssen (hierna: [bouwbedrijf]).

[ambtenaar A] heeft hierover telefonisch contact met [verdachte A] en [verdachte B] gehad. [ambtenaar A] heeft vervolgens de mededeling gekregen dat hij het geld op het kantoor van

[bouwbedrijf] kon afhalen.

(Zie zaaksdossier 2, pagina 020679)

[verdachte A] heeft ter terechtzitting in hoger beroep bevestigd dat hij [ambtenaar A] een bedrag van € 2.000,00 heeft gegeven.

(Zie proces-verbaal terechtzitting hoger beroep d.d. 9 oktober 2012)

B3.1.2

[ambtenaar A] verklaarde vervolgens dat tegenover deze € 2.000,00 een opdracht voor werk voor de gemeente stond. [ambtenaar A] zou opdrachtbonnen voor de gemeente Stein uitschrijven voor gelijke waarde. Dit betroffen fictieve opdrachten. (Zie zaaksdossier 2, pagina 021805).

Dit wordt ook bevestigd in de tapgesprekken tussen [verdachte A] en [ambtenaar A] die gaan over het verstrekken van het geldbedrag en waarin [ambtenaar A] aangeeft dat hij opdrachten voor gelijke waarde zal verstrekken.

(Zie zaaksdossier 2, pagina 020680)

Zaak B ([ambtenaar B])

B3.2.1

In april 2008 is er in de tuin van de heer [ambtenaar B], ambtenaar van de provincie Limburg, kunstgras aangelegd. De kosten hiervan zijn geheel voor rekening van

[bouwbedrijf] gekomen.

[verdachte A] verklaarde dat [ambtenaar B] vroeg of hij nog een grasmat voor hem had. Vervolgens heeft [verdachte A] geregeld dat er een kunstgras mat in de tuin van [ambtenaar B] is aangelegd waarvoor [ambtenaar B] niets heeft hoeven betalen.

(Zie zaakdossier 3, pagina’s 031673-031675)

De tuin bij [ambtenaar B] is aangelegd door één van de werknemers van [bouwbedrijf], [medewerker bouwbedrijf]. Deze verklaarde dat hij de uren die hij besteed heeft aan het aanleggen van de kunstgrasmat op verzoek van [verdachte A] heeft weggeschreven op één van de projecten in Maastricht waar hij toen werkzaam was.

(Zie zaakdossier 3, pagina 031801)

[verdachte A] heeft ter terechtzitting in hoger beroep bevestigd dat hij [ambtenaar B] heeft gezegd dat hij een stuk kunstgras zou krijgen en vervolgens heeft geregeld dat dit bij [ambtenaar B] thuis is aangelegd. [ambtenaar B] heeft hier niets voor hoeven betalen.

(Zie proces-verbaal terechtzitting in hoger beroep d.d. 9 oktober 2012)

B3.2.2

In augustus 2008 hebben genoemde heer [ambtenaar B] en zijn echtgenote [naam] een kraamborrel ten bedrage van ruim € 3.300,00 in [naam] te Heerlen gegeven. De kosten van deze borrel zijn geheel voor rekening van [bouwbedrijf] gekomen.

[verdachte A] heeft verklaard dat hij voor [ambtenaar B] had geregeld dat hij op 10 augustus 2008 in [naam] kon zijn en dat de rekening naar [bouwbedrijf] zou komen. De rekening is vervolgens bij [bouwbedrijf] weggeboekt op algemene kosten of op een project. De familie [ambtenaar B] heeft niets hoeven te betalen.

(Zie proces-verbaal terechtzitting in hoger beroep d.d. 9 oktober 2012, zaaksdossier 3, pagina’s 31965-31968 en tapgesprekken op pagina’s 031811-031814)

B3.2.3

De heer [ambtenaar B] heeft verklaard dat [bouwbedrijf] werd begunstigd doordat hij bij het verstrekken van één op één opdrachten alleen [bouwbedrijf] benaderde en geen andere partijen. [ambtenaar B] verklaarde dat hij loyale gevoelens naar [bouwbedrijf] had omdat hij die giften van hun kreeg. Hij voelde zich daardoor verplicht ervoor zorg te dragen dat voor het product van [bouwbedrijf] zou worden gekozen.

(Zie verklaring van [ambtenaar B] ter terechtzitting in hoger beroep d.d. 8 oktober 2012)

Uit het dossier blijkt voorts dat [ambtenaar B]:

- in 2005 informatie verstrekt aan [bouwbedrijf] inzake het project [naam] met welke informatie [bouwbedrijf] de gewenste offerte kon opstellen;

- in het voorjaar van 2007 informatie verstrekt aan [bouwbedrijf] inzake het project [naam];

- medio 2008 informatie verstrekt aan [bouwbedrijf] met betrekking tot werkzaamheden aan de [naam];

- in de ten laste gelegde periode een groot aantal enkelvoudige opdrachten aan

[bouwbedrijf] verstrekt;

- in december 2008 een fictieve opdracht verstrekt aan [bouwbedrijf] met overtollig budget en hiertoe in overleg met [verdachte A] een valse offerte heeft opgemaakt.

(Zie o.a. verklaring van [ambtenaar B] ter terechtzitting in hoger beroep d.d. 8 oktober 2012, tapgesprekken [verdachte A] en [ambtenaar B] van 1 april 2008, 2 april 2008, 8 april 2008 en 5 december 2008 (zaaksdossier 3, pagina’s 031215-031217, 031257, 031258, 033212))

Zaak C ([ambtenaar C])

B3.3.1

Medio 2005 zijn werkzaamheden verricht in de tuin en aan de oprit van de voormalige woning van de heer [ambtenaar C], ambtenaar van de gemeente Maastricht waarbij de kosten (omstreeks € 10.000,00) in opdracht van [verdachte A] door [bouwbedrijf] zijn betaald.

(Zie o.a. zaaksdossier 4, pagina’s 040305-040309, 040349-040356, 040367-040374)

B3.3.2

De heer [ambtenaar C] is in juni 2006 op kosten van [bouwbedrijf] naar een (geheel verzorgd) concert van Robbie Williams is geweest. Eén en ander was georganiseerd door [verdachte B]. [verdachte A] heeft [ambtenaar C] uitgenodigd om mee te gaan en [verdachte A] en [verdachte B] waren beiden ook aanwezig bij het concert.

(zie o.a. zaaksdossier 4, pagina’s 040389-040403, 040412-040418, 040433-040435)

B3.3.3

De heer [ambtenaar C] heeft begin 2007 met zijn vriendin een etentje gehad in het Restaurant [naam] te Maastricht. De kosten (omstreeks € 150,00) zijn in opdracht van [verdachte A] door [bouwbedrijf] betaald.

(Zie o.a. zaaksdossier 4, pagina’s 040453-040459)

B3.3.4

In mei 2008 mee is de heer [ambtenaar C] mee geweest met een geheel verzorgde reis naar de Grand Prix in Monaco waarbij de kosten door [bouwbedrijf] zijn betaald.

(Zie o.a. zaaksdossier 4, pagina’s 040771-040824, 040834-040860)

[ambtenaar C] is door [verdachte A] en medeverdachte [verdachte B] uitgenodigd voor deze reis.

(zie zaakdossier 4, pagina’s 040460-040601)

[verdachte B] en [verdachte A] zijn beiden ook aanwezig op deze reis.

(Zie o.a. zaaksdossier 4, pagina’s 040649-040694)

B3.3.5

Medio 2008 is op verzoek van de heer [ambtenaar C] een afvalcontainer voor zijn woning aan de [adres] is geplaatst (voor het leegmaken van de woning), waarbij de kosten (omstreeks € 650,00) door [bouwbedrijf] zijn betaald.

(Zie o.a. zaaksdossier 4, pagina’s 041056-041070)

B3.3.6

In juli en augustus 2008 zijn schilderwerkzaamheden uitgevoerd en is een vloerbedekking gelegd in de nieuwe woning van de heer [ambtenaar C] ([adres]), waarbij de kosten (omstreeks € 4.000,00) door [bouwbedrijf] zijn betaald;

(Zie o.a. zaaksdossier 4, pagina’s 041074-041097, 040771-040774 en 041126-041131)

B3.3.7

De heer [ambtenaar C] is in 2008 verschillende malen voor rekening van [bouwbedrijf] gaan dineren bij restaurant [naam] te Maastricht;

(Zie o.a. zaaksdossier 4, pagina’s 041149-041161, 041182-041184, 01185-041186, 041056-041070, 041187-041287, 041221-041224)

B3.3.8

De heer [ambtenaar C] is medio 2008 geheel voor rekening van [bouwbedrijf] naar een concert van Kane en naar het rockfestival Werchter geweest;

(Zie o.a. zaaksdossier 4, pagina’s 041255-041264, 041056-041070, 041296-041306, 041307-041327)

B3.3.9

De heer [ambtenaar C] heeft in de periode van december 2007 tot december 2008 een bedrag van ongeveer € 12.500,00 ontvangen van [verdachte A] (in zijn hoedanigheid van projectleider van [bouwbedrijf]);

(Zie o.a. zaaksdossier 4, pagina’s 040771-040774, 041412-041415)

B3.3.10

De heer [ambtenaar C] heeft in de periode 2005 tot en met 2008 als projectleider en projectleider Infra van het domein Stadsontwikkeling, Economie en Beheer van de gemeente Maastricht als tegenprestatie voor de bovengenoemde giften o.a.:

- in overleg met [verdachte A] en medewerkers van [bouwbedrijf] de eindafrekening van diverse bouwprojecten in de gemeente Maastricht opgehoogd;

- voorinformatie verstrekt aan [bouwbedrijf] inzake diverse projecten waardoor

[bouwbedrijf] bij de aanbesteding een voorsprong had op concurrenten;

- vertrouwelijke informatie verstrekt aan [bouwbedrijf] zodat bepaalde projecten aan [bouwbedrijf] werden gegund door de gemeente Maastricht.

Zaak D ([ambtenaar D])

B3.4.1

De heer [ambtenaar D], ambtenaar van de gemeente Heerlen, heeft verklaard dat hij en zijn collega [ambtenaar E] in 2007 met een uitje kleiduivenschieten zijn mee geweest. [verdachte A] was hier ook bij aanwezig en dit uitje is geheel door [bouwbedrijf] betaald.

(zie o.a. zaaksdossier 5, pagina’s 050261-050266, 050286-050288)

B3.4.2

[ambtenaar D] verklaarde verder dat hij in de ten laste gelegde periode contante geldbedragen (in totaal tussen de € 6.000,00 en € 7.000,00) heeft ontvangen van [verdachte A].

(zie o.a. zaaksdossier 5, pagina’s 050350-050354, 050306-050307, 050261-050266, 050355-050362)

B3.4.3

De heer [ambtenaar D] heeft van [verdachte A] 5 kaartjes voor een concert van AC/DC in maart 2009 (per stuk ter waarde van omstreeks € 200,00) ontvangen.

(Zie o.a. zaaksdossier 5, pagina’s 050775-050777, 050355-050362)

B3.4.4

De heer [ambtenaar D] is op 13 november 2008 samen met [verdachte A] en een aantal andere personen aanwezig geweest bij een uitje quadrijden. Het uitje is georganiseerd door de heer [ambtenaar D] en de kosten zijn geheel voor rekening van [bouwbedrijf] gekomen.

(Zie o.a. zaaksdossier 5, pagina’s 050629-050632, 050917-050919, 050920-050925)

B3.4.5

De heer [ambtenaar D] is in de ten laste gelegde periode verschillende malen op kosten van

[bouwbedrijf] naar voetbalwedstrijden van Roda JC geweest.

(Zie o.a. zaaksdossier 5, pagina’s 051014-051020)

B3.4.6

De heer [ambtenaar D] heeft in de ten laste gelegde periode informatie verstrekt aan [bouwbedrijf] met de bedoeling dat bepaalde projecten aan [bouwbedrijf] gegund werden. Verder heeft [ambtenaar D] geregeld dat [bouwbedrijf] diverse werkzaamheden mocht verrichten betrekking hebbend op de reconstructie van een rotonde in de gemeente Heerlen. Tevens zijn als tegenprestatie voor bovengenoemde giften door [ambtenaar D] stortbonnen verstrekt aan [bouwbedrijf] aangaande het afvoeren van teerhoudend asfaltgranulaat bij het uitvoeren van asfalteringswerkzaamheden.

Zaak E ([ambtenaar E])

B3.5.1

De heer [ambtenaar E], ambtenaar van de gemeente Heerlen, heeft verklaard dat hij en zijn collega [ambtenaar D] in 2007 met een uitje kleiduivenschieten zijn mee geweest. [verdachte A] was hier ook bij aanwezig en dit uitje is geheel door [bouwbedrijf] betaald.

(zie o.a. zaaksdossier 6, pagina’s 060415-060417, 060442 en verklaring [ambtenaar E] persoonsdossier map7/10, pagina 008048)

B3.5.2

De heer [ambtenaar E] verklaarde dat hij in de ten laste gelegde periode contante geldbedragen heeft ontvangen van [verdachte A].

(zie o.a. zaaksdossier 6, pagina’s 060447 en verklaring [ambtenaar E] persoonsdossier map 7/10, pagina 007832-007833, 007854-007855, 007998-008002)

B3.5.3

De heer [ambtenaar E] is op 13 november 2008 samen met [verdachte A] en een aantal andere personen aanwezig geweest bij een uitje quadrijden. Het uitje is georganiseerd door een collega van [ambtenaar E], de heer [ambtenaar D], en de kosten zijn geheel voor rekening van [bouwbedrijf] gekomen.

(Zie o.a. zaaksdossier 6, pagina’s 060882, 060884-060886, 060949, 060950, 060957, 060958, 060972, 060973, 060998-061001, 061052-061053 en verklaring [verdachte A] persoonsdossier, Map 3/10, pagina’s 005948-005949)

B3.5.4

De heer [ambtenaar E] is op 20 december 2008 naar een voetbalwedstrijd van Roda JC geweest in de skybox. De kosten zijn geheel voor rekening van [bouwbedrijf] gekomen.

(Zie o.a. zaaksdossier 6, pagina’s 061125-061127, 061173 en verklaring [ambtenaar E] persoonsdossier Map 7/10, pagina’s 007823 en 007826-007827, 007842)

B3.5.5

De heer [ambtenaar E] heeft in de ten laste gelegde periode op diverse manieren gefraudeerd bij de gegeven werkopdrachten vallende binnen het regiecontract dat de gemeente Heerlen heeft afgesloten met [bouwbedrijf]. Door [ambtenaar E] werden op verzoek van [verdachte A] werkopdrachten naar voren geschoven en fictieve werkopdrachten gemaakt en verstrekt voor/aan [bouwbedrijf]. Daarnaast werden door [ambtenaar E] facturen opgehoogd op verzoek van [verdachte A]. Tenslotte heeft [ambtenaar E] verklaard dat hij [bouwbedrijf] wel eens stortbonnen heeft verstrekt voor de afvoer van afvalstoffen waarvan hij wist dat deze niet afkomstig waren van werkzaamheden van de gemeente Heerlen.

Zaak F ([ambtenaar F])

B3.6.1

Uit het dossier blijkt dat de heer [ambtenaar F], ambtenaar van de gemeente Nuth en ambtenaar van de gemeente Beek,

- informatie heeft verstrekt aan [bouwbedrijf] in de aanloop naar de aanbesteding van het project [naam], welk project op 25 oktober 2005 is aanbesteed

(zie o.a. Zaaksdossier 7, pagina’s 071522-071523);

- een onjuiste / onvolledige referentieverklaring ten behoeve van

[bouwbedrijf] heeft opgesteld met betrekking tot het project [naam];

(zie o.a. Zaaksdossier 7, pagina’s 071555 en 071586-071589)

- informatie heeft verstrekt aan [bouwbedrijf] in de aanloop naar de aanbesteding van het project [naam], welk project op 25 september 2007 is aanbesteed

(zie o.a. Zaaksdossier 7, pagina’s 071665-071666, 071669);

- informatie heeft verstrekt aan [verdachte A] en [medewerker bouwbedrijf] in de aanloop naar de aanbesteding van het project [naam].

(zie o.a. zaaksdossier 7, pagina’s 071831, 071821 en 071823

- informatie heeft verstrekt aan [bouwbedrijf] in de aanloop naar de aanbesteding van het project [naam];

(zie o.a. Zaaksdossier 7, pagina’s 072011-072012, 072102)

- informatie heeft verstrekt aan [medewerker bouwbedrijf] in de aanloop naar de aanbesteding van het project [naam];

(zie o.a. Zaaksdossier 7, pagina’s 072579-072581, 072747, 072188)

- vertrouwelijke en interne informatie aan [verdachte A] heeft verstrekt op 11 april 2008.

(zie o.a. Zaaksdossier 7, pagina’s 072912, 072876, 072878, 072307-072315)

B3.6.2

In het voorjaar van 2006 hebben verbouwingswerkzaamheden plaatsgevonden aan de woning van [ambtenaar F]. De kosten van deze verbouwing zijn geheel voor rekening van

[bouwbedrijf] gekomen.

(zie o.a. Zaaksdossier 7, pagina’s 070540-070545, verklaring [verdachte A] persoonsdossier map 3/10, pagina’s 005882-005884 en verklaring [ambtenaar F] persoonsdossier map 8/10 pagina’s 008349-008351 en 008353-008356)

B3.6.3

De reparatiekosten van de personenauto van [ambtenaar F] eind 2006, begin 2007 zijn door

[bouwbedrijf] zijn betaald.

(zie o.a. Zaaksdossier 7, pagina 070684 en verklaring [ambtenaar F] persoonsdossier map 8/10 pagina’s 008349-008351)

B3.6.4

Op 19 november 2008 heeft [ambtenaar F] een bedrag van ongeveer € 10.000,00 van [verdachte A] ontvangen.

(zie o.a. Zaaksdossier 7, pagina’s 071055-071056 en verklaring [ambtenaar F] persoonsdossier map 8/10 pagina’s 008349-008351 en 008353-008356)

B3.6.5

[ambtenaar F] heeft toegangskaartjes voor de voetbalwedstrijden Roda JC – PSV op 16 maart 2008, Roda JC – SC Heerenveen op 18 oktober 2008 en Roda JC – PSV op 18 januari 2009 van [bouwbedrijf] ontvangen;

(zie o.a. Zaaksdossier 7, pagina’s 070698- 070702, 070703-070705, 070712, 070734, 070742, 070755, 070777, en verklaring [ambtenaar F] persoonsdossier map 8/10 pagina’s 008349-008351 en 008353-008356)

B3.6.6

[ambtenaar F] heeft in november 2008 (door tussenkomst van een medewerker van [bouwbedrijf]) een internetkaart van [bouwbedrijf] ontvangen.

(zie o.a. Zaaksdossier 7, pagina’s 071253, 071254-071255, verklaring [medewerker bouwbedrijf] persoonsdossier map 4/10, pagina’s 006274-006277 en verklaring [ambtenaar F] persoonsdossier map 8/10 pagina’s 008353-008356, 008358-008361.

B3.6.7

In november 2008 krijgt [ambtenaar F] van [bouwbedrijf] opslagruimte ter beschikking gesteld om een aantal meubels op te slaan. [ambtenaar F] heeft hier niets voor hoeven betalen.

(zie o.a. Zaaksdossier 7, pagina’s 070936- 070942, 070957, verklaring [verdachte A] persoonsdossier map 3/10, pagina’s 005882-005884 verklaring [medewerker bouwbedrijf] persoonsdossier map 4/10, pagina’s 006207-006212, 006274-006277, verklaring [ambtenaar F] persoonsdossier map 8/10 pagina’s 008349-008351)

B3.6.8

[ambtenaar F] verklaarde dat hij deze giften en diensten kreeg van [bouwbedrijf] en/of [verdachte A] als beloning voor een aantal tegenprestaties van zijn kant. Hij verklaarde hierover onder meer dat [verdachte A] in 2005 aan hem vroeg of zij niet een keer iets terug konden doen, omdat [ambtenaar F] zo veel voor [bouwbedrijf] deed. [ambtenaar F] verklaarde dat hij op dit aanbod is ingegaan en dat hij zo steeds de genoemde ‘extraatjes’ van [bouwbedrijf] heeft ontvangen. [ambtenaar F] begreep dat hij deze extraatjes kreeg vanwege zijn functie bij Openbare werken bij de gemeente en dat hij een grens heeft overschreden. (zie o.a. verklaringen van [ambtenaar F], persoonsdossier map 8/10 zoals hiervoor genoemd)

Zaak H ([ambtenaar H])

B3.7.1

De heer [ambtenaar H], ambtenaar van de gemeente Sittard-Geleen, heeft in de periode 2006-2008 een contant geldbedrag van [verdachte A] ontvangen van ongeveer € 20.000,00. [ambtenaar H] heeft in eerste instantie een bedrag van ongeveer € 8.500,00 ontvangen en vervolgens nog een bedrag van ongeveer € 12.000,00.

(zie o.a. verklaring [ambtenaar H], persoonsdossier map 9/10, pagina’s 009409-009411 en verklaring [ambtenaar H] ter terechtzitting in hoger beroep d.d. 8 oktober 2012)

B3.7.2

[ambtenaar H] had als projectleider van de gemeente Sittard-Geleen zakelijk contact met [verdachte A] en met het bedrijf [bouwbedrijf]. Uit het dossier blijkt dat [ambtenaar H] aan [verdachte A] een richtprijs heeft opgegeven met betrekking tot de aanleg van het tijdelijke parkeerterrein bij ziekenhuis [naam], terwijl hij deze informatie niet heeft verstrekt aan de concurrent [naam].

Ten aanzien van de zaak [ambtenaar A] (A)

B3.8

Uit hetgeen hiervoor onder B3.1 is weergegeven blijkt dat [ambtenaar A] van [verdachte A] (in de hoedanigheid van projectleider van [bouwbedrijf]) een bedrag van € 2.000,00 heeft ontvangen en dat [ambtenaar A] vervolgens de toezegging aan [verdachte A] heeft gedaan dat hiervoor fictieve opdrachten van gelijke waarde verstrekt zouden worden. Hieruit kan naar het oordeel van het hof geen andere conclusie worden getrokken dan dat [verdachte A] het bedrag van € 2.000,00 aan [ambtenaar A] heeft verstrekt ten einde hem in zijn functie van ambtenaar van de gemeente Stein te bewegen om [bouwbedrijf] te begunstigen zoals hiervoor bewezen verklaard.

Het verweer wordt verworpen.

Ten aanzien van de waarde van de verstrekte kaartjes voor de voetbalwedstrijden (zaak [ambtenaar F] (F), onder B3.6.5)

B3.9

Het verweer van de raadsman dat de kaartjes voor de voetbalwedstrijden, gelet op de waarde daarvan, niet kunnen worden aangemerkt als gift als bedoeld in artikel 177 danwel 177a van het Wetboek van Strafrecht vindt geen steun in het recht. Uit de wetsgeschiedenis blijkt immers dat bewust geen nuance in de omkopingsbepalingen als bedoeld in artikel 177 en 177a van het Wetboek van Strafrecht is gemaakt met betrekking tot de omvang van de gift. Dit zou namelijk het onwenselijk effect meebrengen dat ingeval van kleine giften voor ambtshandelingen die naar maatschappelijke opvattingen zeker als laakbaar moeten worden beschouwd, strafrechtelijk optreden niet meer mogelijk is.

Een gift van € 15,00, zoals in casu de waarde van het voetbalkaartje, kan derhalve evengoed een gift als bedoeld in artikel 177 dan wel 177a van het Wetboek van Strafrecht zijn.

Het verweer wordt verworpen.

Ten aanzien van het geldbedrag van € 20.000,00 zaak [ambtenaar H] (H)

B3.10.1

[ambtenaar H] heeft bij de Rijksrecherche wisselende verklaringen afgelegd over het tijdstip van de ontvangst van de gestelde lening van € 20.000,00.

In eerste instantie verklaarde [ambtenaar H] op 23 maart 2009: “Ik heb dat bedrag van hem geleend in 2008.”

In zijn tweede verhoor op 23 maart 2009 verklaarde [ambtenaar H]: “Ik heb vanochtend verklaard dat ik het geld in 2008 van [verdachte A] geleend heb, maar het kan ook zijn dat ik het geld in 2007 van [verdachte A] geleend heb. (…) [I]k vermoed dat ik nog voor medio 2006 het geld geleend heb.”

Op 28 maart 2009 antwoordt [ambtenaar H] op de vraag “Weet u inmiddels wanneer u het geld heeft ontvangen van [verdachte A]?”: “Ik weet dat het in 2006 geweest is en ik vermoed rond de helft van het jaar.”

B.3.10.2

Voorts heeft [ambtenaar H] wisselende verklaringen afgelegd bij de Rijksrecherche over wat hij heeft gedaan met het door hem geleende geld. Hij verklaarde op 23 maart 2009: “Ik heb er onder andere spullen van gekocht bij Hornbach. Een gedeelte van het geld is naar de ABN/AMRO spaarrekening gegaan en een ander gedeelte van de lening heb ik in de kluis gedaan.”

Op 19 augustus 2009 verklaart [ambtenaar H] evenwel: “Ik heb het geld in totaal in de kluis gedaan en ik heb het niet op mijn spaarrekening gestort. (…)Ik heb van het geleende geld geen artikelen gekocht bij Hornbach.”

B.3.10.3

Ten slotte heeft [ambtenaar H] wisselend verklaard over een afspraak met [verdachte A] al dan niet ter terugbetaling van de gestelde lening. Immers, op 23 maart 2009 verklaart [ambtenaar H] daaromtrent:

“Het geld moest inderdaad terug en ik had op maandag 26 of dinsdag 27 januari 2009 een afspraak met [verdachte A] bij mij op kantoor. Ik had het geld voor die afspraak niet bij mij, maar ik had het inmiddels wel in bezit. [verdachte A] wist ook de reden van onze afspraak, namelijk dat ik over de terug betaling met hem wilde praten. [verdachte A] zal dit kunnen bevestigen.”

Vervolgens verklaart [ambtenaar H] op 25 maart 2009:

“Ik wilde de terugbetaling van de lening echt wel met [verdachte A] bespreken en daarom heb ik die afspraak met hem gemaakt. [verdachte A] wist niet dat ik tijdens die afspraak met hem wilde spreken over de terugbetaling van de lening. De afspraak werd gemaakt zodat [verdachte A] zijn nieuwe auto kon laten zien. [verdachte A] kan niet bevestigen dat hij op de hoogte was van de afspraak.”

B.3.10.4

Door de Rijksrecherche is een onderzoek ingesteld naar de financiële positie van [ambtenaar H] in de periode vanaf 2006 tot en met 2009. Het proces-verbaal van bevindingen houdt – zakelijk weergegeven en voor zover hier van belang – het volgende in:

[…]

Naar het oordeel van het hof kan uit de inhoud van dit proces-verbaal van bevindingen de noodzaak van het aangaan van een lening met [verdachte A] niet blijken.

B.3.10.5

In zijn vijfde verhoor bij de Rijksrecherche heeft [verdachte A] verklaard dat hij geen leningen heeft verstrekt. In de daarop volgende 35 verhoren bij de Rijksrecherche is hij op die verklaring niet teruggekomen.

Eerst ter terechtzitting in hoger beroep heeft [verdachte A] verklaard dat hij privé € 20.000,00 heeft geleend aan [ambtenaar H].

B.3.10.6

Het hof houdt [verdachte A] aan zijn bij de Rijksrecherche afgelegde verklaring, nu bij het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep geen feiten of omstandigheden zijn gesteld dan wel (overigens) aannemelijk zijn geworden op grond waarvan zou moeten worden geoordeeld dat daaraan minder geloof zou moeten worden gehecht dan aan de door hem ter terechtzitting in hoger beroep afgelegde verklaring.

B.3.10.7

Gelet op:

- de omstandigheid dat op geen enkele manier is vastgelegd dat het bij het door [verdachte A] aan [ambtenaar H] gegeven geld om een lening ging;

- de omstandigheid dat geen aflossingstermijn is afgesproken;

- de op onderdelen wisselende verklaringen van [ambtenaar H] met betrekking tot het geldbedrag;

- de omstandigheid dat uit het financieel onderzoek de noodzaak van het aangaan van een lening niet is gebleken;

- de omstandigheid dat het hof [verdachte A] houdt aan zijn bij de Rijksrecherche afgelegde verklaring dat hij geen leningen heeft verstrekt;

acht het hof niet aannemelijk geworden dat [verdachte A] het bedrag van € 20.000,00 in privé heeft geleend aan [ambtenaar H].

B.3.10.8

Gelet op het vorenstaande is het hof van oordeel dat [verdachte A] in 2006 twee giften, te weten twee contante geldbedragen, als bedoeld in artikel 177 van het Wetboek van Strafrecht heeft gedaan.

Het verweer wordt verworpen.

Ten aanzien van het handelen in strijd met de ambtsplicht

B3.11

Alle ambtenaren zoals hiervoor genoemd, aan wie [verdachte A] giften heeft gedaan, hadden binnen de gemeente of binnen de provincie Limburg een positie waarin ze direct betrokken waren bij en daarmee invloed konden uitoefenen op besluitvormingsprocessen rond aanbestedingen en opdrachtverstrekkingen op het gebied van wegenbouw. [verdachte A] had als projectleider van [bouwbedrijf] in dit verband met al deze ambtenaren veelvuldig contact.

In aanmerking genomen dat [verdachte A] alle bovengenoemde giften heeft gedaan aan de betrokken ambtenaren in een periode waarin hij ook contact met hen had over de bedoelde aanbestedingen en opdrachtverstrekkingen, en welk contact er ook zo veel mogelijk toe moest leiden dat deze aanbestedingen en opdrachten aan [bouwbedrijf] gegund zouden worden, kan het niet anders zijn dan dat [verdachte A] de bedoelde giften heeft gedaan met het oogmerk om de betrokken ambtenaren te bewegen in strijd met hun plicht iets te doen of na te laten. Het ging immers om zeer frequente maar vooral ook omvangrijke giften die gedaan zijn aan ambtenaren die er, gelet op hun positie bij de gemeente of provincie, voor konden zorgen dat deze projecten en opdrachten aan [bouwbedrijf] toebedeeld konden worden hetgeen zij feitelijk ook in een groot aantal gevallen hebben gedaan.

Het verweer (door de verdediging in het bijzonder gevoerd ten aanzien van [ambtenaar B], [ambtenaar D] en [ambtenaar H]) dat het oogmerk om de ambtenaar in strijd met zijn plicht te laten handelen ontbrak, wordt gelet op het vorenstaande verworpen.

Voor zover het verweer van de raadsman gericht is op de kwalificatie van de handelingen die feitelijk door de betreffende ambtenaren (o.a. [ambtenaar B] en [ambtenaar H]) zijn verricht dient dit eveneens te worden verworpen, reeds omdat de bewezenverklaring niet de kwalificatie van het feitelijk handelen van de ambtenaar behelst maar het door [verdachte A] beoogde handelen van de ambtenaar. Niet vereist is dat het met de gift beoogde handelen of nalaten ook daadwerkelijk is gevolgd.

Strafbaarheid van het bewezen verklaarde

Het onder I bewezen verklaarde levert op:

Medeplegen van een ambtenaar een gift of een belofte doen met het oogmerk om hem te bewegen in zijn bediening, in strijd met zijn plicht, iets te doen of na te laten, meermalen gepleegd,

en

Een ambtenaar een gift of een belofte doen dan wel een dienst verlenen met het oogmerk om hem te bewegen in zijn bediening, in strijd met zijn plicht, iets te doen of na te laten, meermalen gepleegd.

en

Een ambtenaar een gift of een belofte doen ten gevolge of naar aanleiding van hetgeen door hem, in strijd met zijn plicht, in zijn huidige bediening is gedaan, meermalen gepleegd.

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten.

Op te leggen straf

C1.

Het hof heeft bewezen verklaard – kort weergegeven – dat [verdachte A] giften heeft gedaan aan [ambtenaar A] (€ 2.000,00), [ambtenaar B] (ong. € 70.000,00), [ambtenaar C] (ong. € 30.000,00), [ambtenaar D], [ambtenaar E], [ambtenaar F] (ong. € 22.000,00) en [ambtenaar H] (€ 20.000,00),

met het oogmerk om genoemde personen te bewegen om, in strijd met hun plicht, in hun bediening iets te doen.

C2.

De advocaten-generaal hebben ter terechtzitting in hoger beroep gevorderd dat het hof aan [verdachte A] een gevangenisstraf zal opleggen voor de duur van 24 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaar.

C3.

De verdediging heeft bepleit dat bij de strafoplegging acht geslagen zal worden op de persoonlijke omstandigheden van [verdachte A], zoals die ter terechtzitting in hoger beroep aan de orde zijn gekomen en om, gelet op die omstandigheden, niet meer onvoorwaardelijke gevangenisstraf op te leggen dan de tijd die [verdachte A] in voorlopige hechtenis heeft doorgebracht

C4.

Bij de bepaling van de op te leggen straf is gelet op de aard en de ernst van hetgeen bewezen is verklaard, op de omstandigheden waaronder het bewezen verklaarde is begaan en op de persoon van de [verdachte A], zoals een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting naar voren is gekomen.

C5.

Ten aanzien van de ernst van het bewezen verklaarde heeft het hof in het bijzonder gelet op:

- de verhouding tot andere strafbare feiten, zoals onder meer tot uitdrukking komt in het hierop gestelde wettelijk strafmaximum en in de straffen die voor soortgelijke feiten worden opgelegd;

- de omstandigheid dat [verdachte A] in een periode van drie jaar giften heeft gedaan met een waarde van minstens € 145.000,00;

- de omstandigheid dat door het bewezen verklaarde het vertrouwen dat de burger in het overheidsapparaat moet kunnen stellen is geschaad, aangezien de burger er op moet kunnen vertrouwen dat beslissingen van de overheid op objectieve gronden worden genomen;

- de omstandigheid dat [verdachte A] door ambtenaren om te kopen de markt van het gunnen van werken in de wegenbouw enorm heeft verstoord, [bouwbedrijf] op oneerlijke wijze voordeel heeft verschaft, en daarmee andere aannemers zijn benadeeld.

Ten aanzien van de persoon van [verdachte A] heeft het hof in het bijzonder gelet op:

- de inhoud van het hem betreffend uittreksel uit de Justitiële Documentatie

d.d. 9 augustus 2012, waaruit blijkt dat hij niet eerder door de strafrechter is veroordeeld;

- de persoonlijke omstandigheden van [verdachte A], zoals daarvan ter terechtzitting in hoger beroep is gebleken.

C6.

Het hof heeft wat betreft de op te leggen strafsoort en hoogte van de straf aansluiting gezocht bij de straffen die gebruikelijk door dit gerechtshof in gevallen vergelijkbaar met de onderhavige worden opgelegd. Gelet op de omvang van de door [verdachte A] verstrekte giften en de tegenprestaties waartoe de betreffende ambtenaren zijn bewogen, acht het hof een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van na te melden duur een passende reactie. Het hof zal daarnaast een deel voorwaardelijke gevangenisstraf opleggen.

C7.

Met oplegging van een voorwaardelijke gevangenisstraf wordt enerzijds de ernst van het bewezen verklaarde tot uitdrukking gebracht en wordt anderzijds de strafoplegging dienstbaar gemaakt aan het voorkomen van nieuwe strafbare feiten.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

De beslissing is gegrond op de artikelen 9, 47, 57 en 177 van het Wetboek van Strafrecht, zoals deze luidden ten tijde van het bewezen verklaarde.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de [verdachte A] het onder I ten laste gelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de [verdachte A] meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt hem daarvan vrij.

Verklaart het bewezen verklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart de [verdachte A] strafbaar.

Veroordeelt de [verdachte A] tot een gevangenisstraf voor de duur van 24 (vierentwintig) maanden.

Bepaalt dat een gedeelte van de gevangenisstraf, groot 10 (tien) maanden, niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten omdat de [verdachte A] zich voor het einde van een proeftijd van 2 (twee) jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt.

Beveelt dat de tijd die door de [verdachte A] vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in enige in artikel 27, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht bedoelde vorm van voorarrest is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.

Aldus gewezen door

mr. H. Harmsen, voorzitter,

mr. K. van der Meijde en mr. T.A. de Roos, raadsheren,

in tegenwoordigheid van mr. C.A. Blokx-van Roosmalen en mr. M.F.S. ter Heide, griffiers,

en op 27 december 2012 ter openbare terechtzitting uitgesproken.

mr. H. Harmsen is buiten staat deze beslissing mede te ondertekenen.