Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSHE:2012:BX6052

Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
28-08-2012
Datum publicatie
31-08-2012
Zaaknummer
HD 200.073.052
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

verzoek tot aanvulling ex artikel 32 Rv of verbetering ex artikel 31 Rv.

Wetsverwijzingen
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen) 32
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen) 31
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJF 2013/75
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF ‘s-HERTOGENBOSCH

Sector civiel recht

zaaknummer HD 200.073.052/01

arrest van de tweede kamer van 28 augustus 2012

ingevolge een verzoek tot (primair) AANVULLING op grond van artikel 32 Rv althans (subsidiair) VERBETERING op grond van artikel 31 Rv van het arrest, gewezen op 24 april 2012,

in de procedure in hoger beroep die bij het gerechtshof 's-Hertogenbosch aanhangig is geweest tussen

STICHTING SPORTSPECTRUM,

gevestigd te [vestigingsplaats],

appellante in principaal appel,

geïntimeerde in incidenteel appel,

hierna te noemen: Sportspectrum,

advocaat: mr. I.W. van Osch,

tegen:

PRACTICO TEGELWERKEN B.V.,

gevestigd te [vestigingsplaats],

geïntimeerde in principaal appel,

appellante in incidenteel appel,

hierna te noemen: Practico,

advocaat: mr. I.M. van den Heuvel.

De procesgang

1.1.Bij voormeld arrest van 24 april 2012 heeft het hof in de procedure tussen de hiervoor genoemde partijen een eindarrest gewezen.

1.2.Bij brief van 28 juni 2012 heeft mr. Van Osch namens Sportspectrum het hof verzocht om (primair) aanvulling althans (subsidiair) verbetering van dit eindarrest. Mr. Van Osch heeft de grosse van het arrest bij brief van 18 juli 2012 aan het hof geretourneerd.

1.3.Bij brief van 12 juli 2012 is mr. Van den Heuvel door de griffie in kennis gesteld van het verzoek van mr. Van Osch en is hij in de gelegenheid gesteld zich hierover uit te laten.

1.4.De reactie van de zijde van Practico, bij brief van mr. Van den Heuvel van 20 juli 2012, strekt tot afwijzing van het verzoek.

De beoordeling

2.1.Bij het arrest van 24 april 2012 is - voor zover thans van belang - Practico veroordeeld, uitvoerbaar bij voorraad, aan Sportspectrum te betalen € 31.028,54, te vermeerderen met de wettelijke rente over dat bedrag vanaf 15 juli 2007 tot de dag der algehele voldoening.

2.2. Mr. Van Osch stelt zich in haar brief van 28 juni 2012 op het standpunt dat door Sportspectrum gevorderd is, althans bedoeld is te vorderen betaling van de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW over het bedrag van € 31.028,54. Zij stelt dat tussen partijen sprake was van een handelsovereenkomst als bedoeld in artikel 6:119a lid 1 BW en dat de onderhavige zaak zag op schadevergoeding verschuldigd wegens vertraging in de voldoening van een geldsom als bedoeld in artikel 6:119a lid 1 BW.

Zij verzoekt het hof namens Sportspectrum, nu de vordering van Sportspectrum tot betaling van de wettelijke handelsrente in hoger beroep niet (inhoudelijk) is behandeld, primair het arrest van 24 april 2012 op dit punt aan te vullen op grond van artikel 32 Rv, althans subsidiair deze kennelijke fout in het arrest op grond van artikel 31 Rv te herstellen. Herstel dient volgens mr. Van Osch aldus te geschieden, dat in het dictum van het arrest achter de veroordeling tot betaling van het bedrag ad € 31.028,54 de woorden “de wettelijke rente” vervangen dienen te worden door de woorden “de wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6:119a BW”.

2.3.1.Het hof overweegt als volgt.

2.3.2.Artikel 32 Rv bepaalt dat een rechter te allen tijde op verzoek van een partij zijn arrest aanvult indien hij heeft verzuimd te beslissen over een onderdeel van het gevorderde.

2.3.3.Sportspectrum vorderde blijkens het petitum van de dagvaarding in eerste aanleg en het petitum van de memorie van grieven betaling van € 38.000,00 respectievelijk € 38.785,67 - inclusief btw -, te vermeerderen met “de wettelijke rente”. Deze vordering is wat de rente betreft bij het arrest van 24 april 2012 toegewezen.

2.3.4.Het hof is dan ook van oordeel dat van een verzuim over enig onderdeel van het gevorderde te beslissen als bedoeld in artikel 32 Rv geen sprake is. Een rechter kan immers niet méér toewijzen dan gevorderd in het petitum van de dagvaarding in eerste aanleg respectievelijk het petitum van de memorie van grieven (artikel 23 Rv).

2.3.5.Artikel 31 Rv bepaalt dat een rechter te allen tijde op verzoek van een partij of ambtshalve in zijn arrest een kennelijke rekenfout, schrijffout of andere kennelijke fout, die zich voor eenvoudig herstel leent, verbetert.

2.3.6.Uit het voorgaande volgt dat, wat de stelling zijdens Sportspectrum betreft dat in het dictum van het arrest van 24 april 2012 een kennelijke fout staat, heeft te gelden dat ook daarvan geen sprake is. De beslissing van het hof om Practico te veroordelen tot betaling van € 31.028,54, te vermeerderen met de wettelijke rente, is gebaseerd op het petitum van de dagvaarding in eerste aanleg en het petitum van de memorie van grieven.

2.3.7.De conclusie is dat het verzoek wordt afgewezen.

2.4.Bij deze uitkomst past een veroordeling van Sportspectrum in de kosten die met dit verzoek gepaard gaan.

De beslissing

Het hof:

wijst het verzoek tot (primair) aanvulling op grond van artikel 32 Rv althans (subsidiair) verbetering op grond van artikel 31 Rv van het eindarrest van 24 april 2012 af;

veroordeelt Sportspectrum in de kosten van het verzoek, welke tot op heden aan de zijde van Practico worden begroot op € 632,00,00 aan salaris advocaat.

Dit arrest is gewezen door mrs. J.A.M. van Schaik-Veltman, H.A.G. Fikkers en C.W.T. Vriezen en in het openbaar uitgesproken door de rolraadsheer op 28 augustus 2012.