Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSHE:2012:BV9296

Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
20-03-2012
Datum publicatie
20-03-2012
Zaaknummer
20-003877-10
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Megazaak Felix. Vrijspraak van (medeplegen van) hennepteelt. Uit de bewijsmiddelen kan hoogstens worden afgeleid dat de verdachte als medeplichtige en niet als medepleger heeft deelgenomen aan het ten laste gelegde feit, hetgeen echter niet ten laste is gelegd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Parketnummer : 20-003877-10

Uitspraak : 20 maart 2012

TEGENSPRAAK

Arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken van het gerechtshof

's-Hertogenbosch

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank Breda van 6 oktober 2010 in de strafzaak met parketnummer 02-806144-09 tegen:

[VERDACHTE],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1970,

wonende te [postcode, woonplaats], [adres],

waarbij de verdachte terzake van “Medeplegen van opzettelijk handelen met een in artikel 3 onder B van de Opiumwet gegeven verbod” werd veroordeeld tot een taakstraf, bestaande uit een werkstraf voor de duur van 80 uren subsidiair 40 dagen hechtenis.

Hoger beroep

De verdachte heeft tegen voormeld vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep, alsmede het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen van de zijde van verdachte naar voren is gebracht.

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof het beroepen vonnis zal bevestigen.

De verdachte heeft bepleit dat hij van het hem ten laste gelegde feit moet worden vrijgesproken.

Vonnis waarvan beroep

Het beroepen vonnis zal worden vernietigd omdat het niet te verenigen is met de hierna te geven beslissing.

Tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 18 januari 2008 tot en met 28 februari 2008 te Sprang-Capelle, gemeente Waalwijk, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk heeft geteeld en/of bereid en/of bewerkt en/of verwerkt, in elk geval opzettelijk aanwezig heeft gehad (in een pand aan de [adres] ongeveer 170, althans een groot aantal hennepplanten en/of delen daarvan, in elk geval een hoeveelheid van meer dan 30 gram van een materiaal bevattende hennep, zijnde hennep een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst II, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten of omissies voorkomen, zijn deze verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Vrijspraak

Uit de voorhanden zijnde bewijsmiddelen, in het bijzonder uit de zich in het procesdossier bevindende verslagen van afgeluisterde telefoongesprekken en de door de verdachte op 7 april 2009 bij de politie afgelegde verklaring -welke verklaring het hof gelet op de door de verbalisanten [verbalisant 1] en [verbalisant 2] ter terechtzitting in hoger beroep afgelegde verklaringen betrouwbaar acht-, kan naar het oordeel van het hof hoogstens worden afgeleid dat de verdachte als medeplichtige en niet als medepleger heeft deelgenomen aan het ten laste gelegde feit, hetgeen echter niet ten laste is gelegd.

Het hof acht bijgevolg niet wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het ten laste gelegde heeft begaan, zodat hij daarvan zal worden vrijgesproken.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart niet bewezen dat de verdachte het ten laste gelegde heeft begaan en spreekt hem daarvan vrij.

Aldus gewezen door

mr. O.M.J.J. van de Loo, voorzitter,

mr. C.M. Hilverda en mr. M. Rutgers, raadsheren,

in tegenwoordigheid van R.H. Boekelman, griffier,

en op 20 maart 2012 ter openbare terechtzitting uitgesproken.

Mr. Hilverda is buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.