Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSHE:2012:6513

Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
17-12-2012
Datum publicatie
29-07-2013
Zaaknummer
20-000816-12
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Mondelinge uitspraak
Proces-verbaal
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

Vrijspraak nu op de digitale foto het nummer van de antenne-eenheid van het door de politie gebruikte meetinstrument ontbreekt, zodat niet kan worden vastgesteld of de snelheid van het motorvoertuig is gemeten met een deugdelijke (geijkte) radarsnelheidsmeter.

Wetsverwijzingen
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) 21
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJFS 2013/190
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF ’s-HERTOGENBOSCH

Sector strafrecht

Parketnummer: 20-000816-12

Proces-verbaal van de in het openbaar gehouden terechtzitting van dit gerechtshof, enkelvoudige kamer voor strafzaken, op 17 december 2012.

Tegenwoordig:

mr. F. van Es, voorzitter,

mr. C.J.P.M. Revis, advocaat-generaal,

mr. N. van der Velden, griffier.

De voorzitter doet de zaak tegen de na te noemen verdachte uitroepen.

De verdachte genaamd:

[verdachte] ,

geboren te[geboorteplaats] op [geboortedatum],
wonende te[woonplaats],[adres],

is ter terechtzitting aanwezig.

De voorzitter vermaant de verdachte oplettend te zijn op hetgeen hij zal horen en deelt hem mede dat hij niet tot antwoorden verplicht is.

De advocaat-generaal draagt de zaak voor.

De verdachte, die hoger beroep heeft ingesteld, wordt onmiddellijk na de voordracht van de zaak in de gelegenheid gesteld mondeling de bezwaren tegen het vonnis op te geven.

De verdachte geeft op hij ten onrechte is veroordeeld.

De voorzitter deelt mondeling mede de korte inhoud van de stukken van de zaak.

De verdachte verklaart, zakelijk weergegeven:

Ik handhaaf mijn verweer zoals ik dat ter terechtzitting in eerste aanleg heb gevoerd en welke ik tevens op schrift heb gezet. Het registratienummer van de antenne ontbreekt dus er kan niet worden gezegd dat deze geijkt is.

De voorzitter deelt mede dat het hof kennis heeft genomen van het door de verdachte op schrift gestelde verweer.

De advocaat-generaal voert het woord, leest de vordering voor en legt die aan het hof over.

De advocaat-generaal vordert dat het hof het vonnis van de kantonrechter zal vernietigen en opnieuw rechtdoende verdachte zal vrijspreken van het ten laste gelegde.

Aan de verdachte wordt het recht gelaten het laatst te spreken.

De verdachte deelt mede dat hij zich aansluit bij de vordering van de advocaat-generaal en daar niets aan toe te voegen heeft.

De voorzitter verklaart het onderzoek gesloten en deelt mede onmiddellijk uitspraak te zullen doen.

De voorzitter spreekt vervolgens het arrest uit.

AANTEKENING VAN HET MONDELING ARREST

1 Beslissing omtrent het vonnis, waarvan beroep

Vernietigt het vonnis van de kantonrechter in de rechtbank Breda d.d. 1 maart 2012, waarvan beroep

2 Inhoud van de tenlastelegging

Overeenkomstig de dagvaarding in eerste aanleg:

dat de verdachte:

een bij de ontdekking van het hierna omschreven strafbaar feit onbekend gebleven bestuurder van een motorvoertuig (personenauto), gekentekend [kenteken], op of omstreeks 7 oktober 2010 te Standdaarbuiten, gemeente Moerdijk, buiten de bebouwde kom, op de voor het openbaar verkeer openstaande weg, De Rijksweg A17, welke weg als autosnelweg was aangeduid, heeft gereden met een snelheid van ongeveer 168 kilometer per uur, in elk geval de aldaar toegestane maximumsnelheid van 120 kilometer per uur met meer dan 40 kilometer per uur heeft overschreden, terwijl verdachte toen eigenaar of houder, als bedoeld in artikel 1, derde lid van de Wegenverkeerswet 1994, van dat motorvoertuig was;

subsidiair (indien terzake van het vorenstaande geen veroordeling zou volgen)

dat hij op of omstreeks 7 oktober 2010 te Standdaarbuiten, gemeente Moerdijk, buiten de bebouwde kom, als bestuurder van een motorvoertuig (personenauto) op de voor het openbaar verkeer openstaande weg, De Rijksweg A17, welke weg als autosnelweg was aangeduid, heeft gereden met een snelheid van ongeveer 168 kilometer per uur, in elk geval de aldaar toegestane maximumsnelheid van 120 kilometer per uur met meer dan 40 kilometer per uur heeft overschreden.

3 Vrijspraak

Het hof is van oordeel dat, nu op de digitale foto - die door verdachte ter terechtzitting in eerste aanleg in het geding is gebracht - het nummer van de antenne-eenheid van het door de politie gebruikte meetinstrument ontbreekt, niet kan worden vastgesteld of de snelheid van het motorvoertuig, gekentekend [kenteken], op

7 oktober 2010 is gemeten met een deugdelijke (geijkte) radarsnelheidsmeter.

Derhalve kan bij gebrek aan voldoende wettige bewijsmiddelen niet worden bewezen dat verdachte het primair en subsidiair ten laste gelegde heeft begaan, zodat hij daarvan wordt vrijgesproken.

De voorzitter geeft de verdachte en de advocaat-generaal kennis dat zij binnen veertien dagen na deze einduitspraak beroep in cassatie kunnen instellen tegen het arrest bij de Hoge Raad en maakt hun opmerkzaam op het recht om ter terechtzitting van dat rechtsmiddel afstand te doen.

Verdachte en de advocaat-generaal doen afstand van hun recht om beroep in cassatie in te stellen.

Waarvan is opgemaakt dit proces-verbaal, dat door de voorzitter en de griffier is vastgesteld en ondertekend.