Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSHE:2010:BO4660

Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
16-11-2010
Datum publicatie
22-11-2010
Zaaknummer
HD 200.034.663 E
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Is er een overeenkomst tot standgekomen en is deze uitgevoerd?

(Tussenuitspraak van 15 juni 2010 : LJN BO4656)

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF ‘s-HERTOGENBOSCH

Sector civiel recht

zaaknummer HD 200.034.663

arrest van de vierde kamer van 16 november 2010

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PUZZLE & CO B.V., tevens h.o.d.n. KIJK- EN LEESSERVICE HOLLAND,

gevestigd te [vestigingsplaats],

appellante,

advocaat: mr. A.J.A. van Dijk,

tegen:

[X.], h.o.d.n. BURO PPO,

wonende te [woonplaats],

geïntimeerde,

advocaat: mr. ing. B. Jans,

als vervolg op het door het hof gewezen tussenarrest van 15 juni 2010 in het hoger beroep van het door de rechtbank Breda, sector kanton, locatie Bergen op Zoom onder nummer 526759 CV EXPL 09-456, gewezen vonnis van 18 maart 2009.

6. Het tussenarrest van 15 juni 2010

Bij genoemd arrest is aan KLS een bewijsopdracht gegeven en is iedere verdere beslissing aangehouden. 7. Het verdere verloop van de procedure

7.1. KLS heeft na voormeld arrest een akte houdende overlegging bewijsstukken in verband met de bewijsopdracht ingediend. [X.] heeft daarop een akte inhoudende verweer op bewijsstukken genomen.

7.2. Vervolgens hebben partijen de gedingstukken overgelegd en uitspraak gevraagd.

8. De verdere beoordeling

8.1. Het hof heeft in het tussenarrest van 15 juni 2010 overwogen dat tussen KLS en [X.] een overeenkomst tot stand is gekomen ten gevolge waarvan KLS 4 x 250 exemplaren van een kleurboek met inlegvel met vermelding van Buro PPO diende te verspreiden aan een tussen partijen overeengekomen doelgroep. [X.] heeft vervolgens betwist dat de overeenkomst is uitgevoerd, waarop het hof KLS in de gelegenheid heeft gesteld te bewijzen dat zij 4 x 250 exemplaren van het door haar bij de griffie van het hof gedeponeerde kleurboek met bij ieder kleurboek een inlegvel met vermelding van Buro PPO heeft afgeleverd aan kinderdagverblijven en/of peuterspeelzalen. Omdat het hof er voorshands van uitging dat KLS dat bewijs zou leveren door middel van schriftelijke stukken heeft het hof de zaak daartoe naar de rol verwezen.

8.2. KLS heeft als bewijs dat zij de betreffende overeenkomst heeft uitgevoerd de volgende stukken overgelegd:

- een verspreidingslijst voor de productie ten behoeve van [X.] waarop vier kinderdagverblijven/peuterspeelzalen staan vermeld, te weten ’t Hummeltje (waarbij met de handgeschreven staat: Dikkertje Dap), [vestigingsadres 1.], [vestigingsplaats 1.], De Boefjes, [vestigingsadres 2.], [vestigingsplaats 2.], Oebele Peuterspeelzaal, [vestigingsadres 3.], [vestigingsplaats 2.] en Peuterdijk, [vestigingsadres 4.], [vestigingsplaats 2.] (prod. 5);

- vier overzichten levensloop van pakketvervoerder DPD (prod. 6, 8,10 en 12) waaruit blijkt dat DPD op 2 juni 2008 vier pakketten heeft afgeleverd die zijn aangenomen door respectievelijk “[Y.]” (pakketnummer [pakketnummer A.]), “[Z.]” (pakketnummer [pakketnummer B.]), “[A.]” (pakketnummer [pakketnummer C.]) en “[B.]” (pakketnummer [pakketnummer D.]);

- de daarbij behorende bezorgbewijzen (prod. 7, 9, 11 en 13) geadresseerd aan de vier hiervoor genoemde kinderdagverblijven/peuterspeelzalen en getekend door de hiervoor genoemde personen;

- uitdraaien van de websites van genoemde kinderdagverblijven/peuterspeelzalen (prod. 14, 15, 17 en 18); en

- een door KLS opgesteld faxbericht van 22 juni 2010 (prod. 16) waarin onder meer het volgende staat vermeld:

“Geachte mevrouw [C.],

Naar aanleiding van ons telefonisch onderhoud hedenochtend het volgende.

Het pakket met kleurplaten is voor ontvangst getekend op 2 juni 2008 door mevrouw [Z.] (thans werkzaam als leerkracht op de Brede school).

De kleurplaten zijn verdeelt onder de toen aanwezige kinderen.

Op dit moment is mevrouw [D.] de groepsleider van de Boefjes..”

Bij deze tekst staat met de hand geschreven: “Dit is correct! 22/6-2010” gevolgd door een paraaf.

8.2.1. KLS stelt dat uit deze bewijsstukken dient te worden geconcludeerd dat zij aan haar verplichtingen voorvloeiende uit de met [X.] gesloten overeenkomst correct is nagekomen.

8.3. In de akte inhoudende verweer bewijsstukken betwist [X.] gemotiveerd dat KLS het benodigde bewijs heeft geleverd.

8.4. Het hof is met [X.] van oordeel dat uit de door KLS in het geding gebrachte bewijsstukken niet valt af te leiden dat KLS aan de vier gemelde kinderdagverblijven/peuterspeelzalen elk 250 kleurboeken heeft geleverd inclusief het inlegvel waarop het Buro PPO staat vermeld. Uit de overgelegde stukken blijkt wel dat DPD aan de vier kinderdagverblijven/peuterspeelzalen een pakket heeft afgeleverd, maar of dit in opdracht van KLS was en of dit de 250 kleurboeken inclusief het inlegvel met daarop de vermelding van Buro PPO betrof, is het hof niet gebleken. Ook uit de mededeling in het faxbericht van 22 juni 2010 over het afgeleverde pakket kleurplaten kan het hof niet afleiden dat dit exemplaren waren van het onderhavige kleurboek met inlegvel waarop Buro PPO vermeld stond.

8.5. De slotsom is dan ook dat KLS haar stelling dat zij voldaan heeft aan haar verplichtingen voorvloeiende uit de overeenkomst met [X.] in hoger beroep niet heeft bewezen. KLS heeft geen aanvullend bewijsaanbod gedaan. De vordering van KLS is dus niet toewijsbaar. Het vonnis waarvan beroep zal worden bekrachtigd. KLS zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van het hoger beroep.

9. De uitspraak

Het hof:

bekrachtigt het vonnis waarvan beroep;

veroordeelt KLS in de proceskosten van het hoger beroep, welke kosten aan de zijde van [X.] tot de dag van deze uitspraak worden begroot op € 262,00 aan verschotten en € 948,00 aan salaris advocaat;

verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. Huijbers-Koopman, Vermeulen, Van der Putt-Lauwers en in het openbaar uitgesproken door de rolraadsheer op 16 november 2010.