Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSHE:2010:BM9142

Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
22-06-2010
Datum publicatie
24-06-2010
Zaaknummer
20-004621-08
Formele relaties
Eerste aanleg: ECLI:NL:RBROE:2008:BG6135, (Gedeeltelijke) vernietiging en zelf afgedaan
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Zwarte rekeningen bij buitenlandse banken; opzettelijk belastingaangiften onjuist of onvolledig doen; feitelijke leiding geven aan medeplichtigheid. Verdachte heeft het anderen het mogelijk gemaakt vermogen(-sbestanddelen) en/of inkomen buiten het zicht van de fiscus te houden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
FutD 2010-1605
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Parketnummer : 20-004621-08

Uitspraak : 22 juni 2010

TEGENSPRAAK

Arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken van het gerechtshof

's-Hertogenbosch

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Roermond van 3 december 2008 in de strafzaak met parketnummer 04-990012-04 tegen:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [1946],

wonende te [woonplaats] ([land]), [adres],

waarbij verdachte werd vrijgesproken van het in de oorspronkelijke tenlastelegging onder 1. primair en subsidiair en 2. ten laste gelegde.

Hoger beroep

De officier van justitie heeft tegen voormeld vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep, alsmede het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door en namens de verdachte naar voren is gebracht.

De vordering van de advocaat-generaal houdt in dat het hof het beroepen vonnis zal vernietigen en opnieuw rechtdoende de verdachte voor de onder 1. uiterst subsidiair en 2. subsidiair ten laste gelegde feiten, zoals deze in hoger beroep zijn gewijzigd, zal veroordelen tot:

- een gevangenisstraf voor de duur van één jaar voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.

- een geldboete ter hoogte van EUR 50.000,00 subsidiair 285 dagen hechtenis.

De verdediging heeft bepleit:

- primair dat het openbaar ministerie niet-ontvankelijk zal worden verklaard in de strafvervolging;

- subsidiair dat de dagvaarding met betrekking tot het onder 1. primair en subsidiair en 2. primair ten laste gelegde nietig zal worden verklaard;

- meer subsidiair dat verdachte van het hem ten laste gelegde zal worden vrijgesproken;

- uiterst subsidiair dat aan verdachte een symbolische straf zal worden opgelegd.

Vonnis waarvan beroep

Het beroepen vonnis zal worden vernietigd reeds omdat in hoger beroep de tenlastelegging – en aldus de grondslag van het onderzoek – is gewijzigd.

Geldigheid van de dagvaarding

Namens de verdachte is ter terechtzitting in hoger beroep ten verweer betoogd dat de dagvaarding nietig moet worden verklaard ten aanzien van het onder 1. primair en subsidiair en het onder 2. primair ten laste gelegde. Daartoe is aangevoerd – zakelijk weergegeven – dat in die onderdelen van de tenlastelegging op geen enkele wijze is omschreven waaruit het medeplegen van verdachte zou bestaan en derhalve evenmin welk feitelijk handelen de verdachte verweten wordt. Aldus is het voor verdachte niet duidelijk tegen welk verwijt hij zich heeft te verweren.

Het hof overweegt dienaangaande als volgt.

Naar het oordeel van het hof vormen de woorden “tezamen en in vereniging met een of meer andere rechtspersonen en/of een of meer natuurlijke personen” de feitelijke omschrijving van het begrip medeplegen. Uit artikel 261 van het Wetboek van Strafvordering noch jurisprudentie volgt dat de handelingen die een medepleger heeft verricht, nader moeten worden omschreven in de tenlastelegging. Voorts heeft de verdediging ter terechtzitting in hoger beroep naar het oordeel van het hof er blijk van gegeven precies te hebben begrepen wat is ten laste gelegd en te weten waartegen verdachte zich moest verweren. Het hof is mitsdien van oordeel dat de tenlastelegging niet in de vereiste duidelijkheid tekortschiet, zodat aan de eis van artikel 261 van het Wetboek van Strafvordering is voldaan.

Het hof verwerpt bijgevolg het verweer.

Tenlastelegging

Gelet op de inhoud van het procesdossier is het de kennelijke bedoeling van de steller van de tenlastelegging geweest om onder 1. primair en subsidiair het verwijt te formuleren dat – kort gezegd – [bedrijf 1] dan wel verdachte – al dan niet in vereniging met een ander of anderen – opzettelijk belastingaangiften onjuist en/of onvolledig heeft gedaan. Gelet op de inhoud van het procesdossier heeft de steller van de tenlastelegging daarbij hoofdzakelijk het oog gehad op aangiften voor de inkomstenbelasting en voorts op aangiften successie ten name van [betrokkene 7] en [betrokkene 8].

Het hof zal daarom de tenlastelegging verbeterd lezen in dier voege, dat in het onder 1. primair en subsidiair ten laste gelegde achter “aangifte successie over de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 (bijlage D-A1381) ten name van [betrokkene 8], en/of” wordt ingevoegd: “(een) aangifte(n) voor de inkomstenbelasting over”.

Voorts is het gelet op de inhoud van het procesdossier de kennelijke bedoeling van de steller van de tenlastelegging geweest om onder 2. primair het verwijt te formuleren dat – kort gezegd – verdachte – al dan niet in vereniging met een ander of anderen – belastingaangiften opzettelijk en/of onjuist heeft gedaan. Gelet op de inhoud van het procesdossier heeft de steller van de tenlastelegging daarbij hoofdzakelijk het oog gehad op aangiften voor de inkomstenbelasting en voorts op aangiften voor de vermogensbelasting. Het hof zal daarom de tenlastelegging verbeterd lezen in dier voege, dat in het onder 2. primair ten laste gelegde – conform het onder 2. subsidiair ten laste gelegde – achter “te weten (een) aangifte(n) voor de inkomstenbelasting” wordt ingevoegd: “en/of de vermogensbelasting”.

Het hof zal mitsdien de tenlastelegging met inachtneming van het voorgaande verbeterd lezen. De verdachte wordt blijkens het onderzoek ter terechtzitting door deze verbeteringen niet in zijn verdediging geschaad.

Aan verdachte is – na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting in hoger beroep en met inachtneming van het bovenstaande – ten laste gelegd dat:

1.

primair

de besloten vennootschap [bedrijf 1] op een of meer tijdstippen in de periode van 13 december 2002 tot en met 14 oktober 2005, in de gemeente Roermond en/of in de gemeente Den Bosch en/of in de gemeente Heerlen en/of in de gemeente Helmond en/of in de gemeente Eindhoven en/of in de gemeente Apeldoorn en/of in de gemeente Roosendaal en/of in de gemeente Rotterdam en/of in de gemeente Venlo, althans (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer andere rechtspersonen en/of een of meer natuurlijke personen, althans alleen, (telkens) opzettelijk (een) bij de belastingwet voorziene aangifte(n), als bedoeld in de Algemene wet inzake rijksbelastingen, te weten (een) aangifte(n) voor de inkomstenbelasting over:

de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 (bijlage D-A1601) en/of 2003 (bijlage D-A1613) ten name van [betrokkene 1], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 (proces-verbaal 35180, bijlage D-017) ten name van [betrokkene 2], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 (proces-verbaal 35180, bijlage D-013) ten name van [betrokkene 3], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 (bijlage D-A1434) en/of 2003 (bijlage D-A1435) ten name van [betrokkene 4], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 (bijlage D-A1559) en/of 2003 (bijlage D-A1560) ten name van [betrokkene 5], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 (bijlage D-A1374 a) ten name van [betrokkene 6], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 (bijlage D-A1384) en/of aangifte successie over het aangiftetijdvak 2002 (bijlage D-A1382) ten name van [betrokkene 7], en/of

aangifte successie over de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 (bijlage D-A1381) ten name van [betrokkene 8], en/of

(een) aangifte(n) voor de inkomstenbelasting over

de/het aangiftetijdvak(ken) 2003 (bijlage D-A1525) ten name van [betrokkene 9], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2003 (bijlage D-A1564) ten name van [betrokkene 10], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 (bijlage D-A1195) en/of 2003 (bijlage D-A1196) ten name van [betrokkene 11], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 (bijlage D-A1182) ten name van [betrokkene 12], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2001 (bijlage D-A100) en/of 2002 (bijlage D-A101) en/of 2003 (bijlage D-A266) ten name van [betrokkene 13], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2001 (bijlage D-A1130) en/of 2002 (bijlage D-A102) en/of 2003 (bijlage D-A267) ten name van [betrokkene 14], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 (bijlage D-A1178) en/of 2003 (bijlage D-A1151) ten name van [betrokkene 15], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 (bijlage D-A1150) en/of 2003 (bijlage D-A1152) ten name van [betrokkene 16], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2003 (bijlage D-A1441) en/of 2004 (bijlage D-A1536) ten name van [betrokkene 17], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2003 (bijlage D-A1568) en/of 2004 (bijlage D-A1641) ten name van [betrokkene 18], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2003 (bijlage D-A1598) ten name van [betrokkene 19], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 (proces-verbaal 34854, bijlage D-043) en/of 2003 (proces-verbaal 34854, bijlage D-044) ten name van [betrokkene 20], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 (proces-verbaal 34854, bijlage D-040) en/of 2003 (proces-verbaal 2003, bijlage D-041) ten name van [betrokkene 21], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 (bijlage D-A095) ten name van [betrokkene 22], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 (bijlage D-A094) ten name van [betrokkene 23], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 (bijlage D-A1579) en/of 2003 (bijlage D-A1580) ten name van [betrokkene 24], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2003 (bijlage D-A1585) ten name van [betrokkene 25], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2003 (bijlage D-A1577) ten name van [betrokkene 26], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 (proces-verbaal 35181, bijlage D-031) en/of 2003 (proces-verbaal 35181, bijlage D-032) ten name van [betrokkene 27], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 (proces-verbaal 35181, bijlage D-029) en/of 2003 (proces-verbaal 35181, bijlage D-030) ten name van [betrokkene 28], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 (bijlage D-A1586) en/of 2003 (bijlage D-A1587) ten name van [betrokkene 29], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2003 (bijlage D-A1575) ten name van [betrokkene 30], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 (bijlage D-A1543) en/of 2003 (bijlage D-A1558) ten name van [betrokkene 31], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 (bijlage D-A1542) en/of 2003 (bijlage D-A1544) ten name van [betrokkene 32], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2003 (proces-verbaal 35190, bijlage D-025) ten name van [betrokkene 33], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2003 (proces-verbaal 35190, bijlage D-024) ten name van [betrokkene 34],

onjuist en/of onvolledig heeft gedaan althans heeft doen of laten doen, immers heeft/hebben genoemde besloten vennootschap en/of haar mededader(s) (telkens) opzettelijk, op de/het bij de Belastingdienst Roermond en/of Den Bosch en/of Heerlen en/of Helmond en/of Eindhoven en/of Apeldoorn en/of Roosendaal en/of Rotterdam en/of Venlo ingeleverde biljet(ten) over

de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 en/of 2003 ten name van [betrokkene 1], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 ten name van [betrokkene 2], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 ten name van [betrokkene 3], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 en/of 2003 ten name van [betrokkene 4], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 en/of 2003 ten name van [betrokkene 5], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 ten name van [betrokkene 6], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 en/of aangifte successie over het aangiftetijdvak 2002 ten name van [betrokkene 7], en/of

aangifte successie over de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 ten name van [betrokkene 8], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2003 ten name van [betrokkene 9], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2003 ten name van [betrokkene 10], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 en/of 2003 ten name van [betrokkene 11], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 ten name van [betrokkene 12], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2001 en/of 2002 en/of 2003 ten name van [betrokkene 13], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2001 en/of 2002 en/of 2003 ten name van [betrokkene 14], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 en/of 2003 ten name van [betrokkene 15], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 en/of 2003 ten name van [betrokkene 16], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2003 en/of 2004 ten name van [betrokkene 17], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2003 en/of 2004 ten name van [betrokkene 18], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2003 ten name van [betrokkene 19], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 en/of 2003 ten name van [betrokkene 20], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 en/of 2003 ten name van [betrokkene 21], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 ten name van [betrokkene 22], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 ten name van [betrokkene 23], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 en/of 2003 ten name van [betrokkene 24], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2003 ten name van [betrokkene 25], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2003 ten name van [betrokkene 26], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 en/of 2003 ten name van [betrokkene 27], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 en/of 2003 ten name van [betrokkene 28], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 en/of 2003 ten name van [betrokkene 29], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2003 ten name van [betrokkene 30], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 en/of 2003 ten name van [betrokkene 31], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 en/of 2003 ten name van [betrokkene 32], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2003 ten name van [betrokkene 33], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2003 ten name van [betrokkene 34],

geen of een onjuist bedrag aan (buitenlandse) rente-inkomsten op obligaties en/of beleggingen en/of geen belegd (obligatie-)vermogen en/of geen saldo/saldi inzake een of meer (buitenlandse) bankrekeningen, te weten bij de [bank 1] en/of de [bank 2] te Zwitserland en/of bij de [bank 3] en/of [bank 4] te Luxemburg althans een of meer buitenlandse bankrekeningen opgegeven en/of vermeld, althans heeft doen of laten vermelden, terwijl dat feit er (telkens) toe heeft gestrekt dat er te weinig belasting werd geheven,

zulks terwijl hij, verdachte, tezamen en in vereniging met een of meer rechtspersonen en/of een of meer natuurlijke personen, althans alleen, (telkens) tot bovenomschreven feit(en) opdracht heeft gegeven, dan wel feitelijke leiding heeft gegeven aan die verboden gedraging(en);

subsidiair

hij op een of meer tijdstippen in de periode van 13 december 2002 tot en met 14 oktober 2005, in de gemeente Roermond en/of in de gemeente Den Bosch en/of in de gemeente Heerlen en/of in de gemeente Helmond en/of in de gemeente Eindhoven en/of in de gemeente Apeldoorn en/of in de gemeente Roosendaal en/of in de gemeente Rotterdam en/of in de gemeente Venlo, althans (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer andere rechtspersonen en/of een of meer natuurlijke personen, althans alleen, (telkens) opzettelijk (een) bij de belastingwet voorziene aangifte(n), als bedoeld in de Algemene wet inzake rijksbelastingen, te weten (een) aangifte(n) voor de inkomstenbelasting over:

de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 (bijlage D-A1601) en/of 2003 (bijlage D-A1613) ten name van [betrokkene 1], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 (proces-verbaal 35180, bijlage D-017) ten name van [betrokkene 2], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 (proces-verbaal 35180, bijlage D-013) ten name van [betrokkene 3], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 (bijlage D-A1434) en/of 2003 (bijlage D-A1435) ten name van [betrokkene 4], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 (bijlage D-A1559) en/of 2003 (bijlage D-A1560) ten name van [betrokkene 5], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 (bijlage D-A1374 a) ten name van [betrokkene 6], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 (bijlage D-A1384) en/of aangifte successie over het aangiftetijdvak 2002 (bijlage D-A1382) ten name van [betrokkene 7], en/of

aangifte successie over de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 (bijlage D-A1381) ten name van [betrokkene 8], en/of

(een) aangifte(n) voor de inkomstenbelasting over

de/het aangiftetijdvak(ken) 2003 (bijlage D-A1525) ten name van [betrokkene 9], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2003 (bijlage D-A1564) ten name van [betrokkene 10], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 (bijlage D-A1195) en/of 2003 (bijlage D-A1196) ten name van [betrokkene 11], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 (bijlage D-A1182) ten name van [betrokkene 12], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2001 (bijlage D-A100) en/of 2002 (bijlage D-A101) en/of 2003 (bijlage D-A266) ten name van [betrokkene 13], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2001 (bijlage D-A1130) en/of 2002 (bijlage D-A102) en/of 2003 (bijlage D-A267) ten name van [betrokkene 14], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 (bijlage D-A1178) en/of 2003 (bijlage D-A1151) ten name van [betrokkene 15], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 (bijlage D-A1150) en/of 2003 (bijlage D-A1152) ten name van [betrokkene 16], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2003 (bijlage D-A1441) en/of 2004 (bijlage D-A1536) ten name van [betrokkene 17], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2003 (bijlage D-A1568) en/of 2004 (bijlage D-A1641) ten name van [betrokkene 18], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2003 (bijlage D-A1598) ten name van [betrokkene 19], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 (proces-verbaal 34854, bijlage D-043) en/of 2003 (proces-verbaal 34854, bijlage D-044) ten name van [betrokkene 20], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 (proces-verbaal 34854, bijlage D-040) en/of 2003 (proces-verbaal 2003, bijlage D-041) ten name van [betrokkene 21], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 (bijlage D-A095) ten name van [betrokkene 22], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 (bijlage D-A094) ten name van [betrokkene 23], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 (bijlage D-A1579) en/of 2003 (bijlage D-A1580) ten name van [betrokkene 24], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2003 (bijlage D-A1585) ten name van [betrokkene 25], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2003 (bijlage D-A1577) ten name van [betrokkene 26], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 (proces-verbaal 35181, bijlage D-031) en/of 2003 (proces-verbaal 35181, bijlage D-032) ten name van [betrokkene 27], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 (proces-verbaal 35181, bijlage D-029) en/of 2003 (proces-verbaal 35181, bijlage D-030) ten name van [betrokkene 28], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 (bijlage D-A1586) en/of 2003 (bijlage D-A1587) ten name van [betrokkene 29], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2003 (bijlage D-A1575) ten name van [betrokkene 30], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 (bijlage D-A1543) en/of 2003 (bijlage D-A1558) ten name van [betrokkene 31], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 (bijlage D-A1542) en/of 2003 (bijlage D-A1544) ten name van [betrokkene 32], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2003 (proces-verbaal 35190, bijlage D-025) ten name van [betrokkene 33], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2003 (proces-verbaal 35190, bijlage D-024) ten name van [betrokkene 34],

onjuist en/of onvolledig heeft gedaan althans heeft doen of laten doen, immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) (telkens) opzettelijk, op de/het bij de Belastingdienst Roermond en/of Den Bosch en/of Heerlen en/of Helmond en/of Eindhoven en/of Apeldoorn en/of Roosendaal en/of Rotterdam en/of Venlo ingeleverde biljet(ten) over:

de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 en/of 2003 ten name van [betrokkene 1], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 ten name van [betrokkene 2], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 ten name van [betrokkene 3], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 en/of 2003 ten name van [betrokkene 4], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 en/of 2003 ten name van [betrokkene 5], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 ten name van [betrokkene 6], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 en/of aangifte successie over het aangiftetijdvak 2002 ten name van [betrokkene 7], en/of

aangifte successie over de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 ten name van [betrokkene 8], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2003 ten name van [betrokkene 9], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2003 ten name van [betrokkene 10], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 en/of 2003 ten name van [betrokkene 11], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 ten name van [betrokkene 12], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2001 en/of 2002 en/of 2003 ten name van [betrokkene 13], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2001 en/of 2002 en/of 2003 ten name van [betrokkene 14], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 en/of 2003 ten name van [betrokkene 15], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 en/of 2003 ten name van [betrokkene 16], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2003 en/of 2004 ten name van [betrokkene 17], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2003 en/of 2004 ten name van [betrokkene 18], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2003 ten name van [betrokkene 19], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 en/of 2003 ten name van [betrokkene 20], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 en/of 2003 ten name van [betrokkene 21], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 ten name van [betrokkene 22], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 ten name van [betrokkene 23], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 en/of 2003 ten name van [betrokkene 24], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2003 ten name van [betrokkene 25], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2003 ten name van [betrokkene 26], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 en/of 2003 ten name van [betrokkene 27], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 en/of 2003 ten name van [betrokkene 28], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 en/of 2003 ten name van [betrokkene 29], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2003 ten name van [betrokkene 30], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 en/of 2003 ten name van [betrokkene 31], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 en/of 2003 ten name van [betrokkene 32], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2003 ten name van [betrokkene 33], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2003 ten name van [betrokkene 34],

geen of een onjuist bedrag aan (buitenlandse) rente-inkomsten op obligaties en/of beleggingen en/of geen belegd (obligatie-)vermogen en/of geen saldo/saldi inzake een of meer (buitenlandse) bankrekeningen, te weten bij de [bank 1] en/of de [bank 2] te Zwitserland en/of bij de [bank 3] en/of [bank 4] te Luxemburg althans een of meer buitenlandse bankrekeningen opgegeven en/of vermeld, althans heeft doen of laten vermelden,terwijl dat feit er (telkens) toe heeft gestrekt dat er te weinig belasting werd geheven;

meer subsidiair

[betrokkene 1] en/of [betrokkene 2] en/of [betrokkene 3] en/of [betrokkene 4] en/of [betrokkene 5] en/of [betrokkene 6] en/of [betrokkene 7] en/of [betrokkene 8] en/of [betrokkene 9] en/of [betrokkene 10] en/of [betrokkene 13] en/of [betrokkene 14] en/of [betrokkene 15] en/of [betrokkene 16] en/of [betrokkene 17] en/of [betrokkene 18] en/of [betrokkene 19] en/of [betrokkene 20] en/of [betrokkene 21] en/of [betrokkene 22] en/of [betrokkene 23] en/of [betrokkene 24] en/of [betrokkene 25] en/of [betrokkene 27] en/of [betrokkene 28] en/of [betrokkene 29] en/of [betrokkene 30] en/of [betrokkene 31] en/of [betrokkene 32] en/of [betrokkene 33] en/of [betrokkene 34], op een of meer tijdstippen in de periode van 13 december 2002 tot en met 14 oktober 2005, in de gemeente Roermond en/of in de gemeente Den Bosch en/of in de gemeente Heerlen en/of in de gemeente Helmond en/of in de gemeente Eindhoven en/of in de gemeente Apeldoorn en/of in de gemeente Roosendaal en/of in de gemeente Rotterdam en/of in de gemeente Venlo, althans (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer rechtspersonen en/of een of meer natuurlijke personen, althans alleen of ieder voor zich, (telkens) opzettelijk (een) bij de belastingwet voorziene aangifte(n), als bedoeld in de Algemene wet inzake rijksbelastingen, te weten (een) aangifte(n) voor de inkomstenbelasting over de/het navolgende aangiftetijdvak(ken), te weten:

[betrokkene 1] over de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 (bijlage D-A1601) en/of 2003 (bijlage D-A1613) en/of

[betrokkene 2] over de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 (proces-verbaal 35180, bijlage D-017) en/of

[betrokkene 3] over de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 (proces-verbaal 35180, bijlage D-013) en/of

[betrokkene 4] over de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 (bijlage D-A1434) en/of 2003 (bijlage D-A1435) en/of

[betrokkene 5] over de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 (bijlage D-A1559) en/of 2003 (bijlage D-A1560) en/of

[betrokkene 6] over de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 (bijlage D-A1374a) en/of

[betrokkene 7] over de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 (bijlage D-A1384) en/of

[betrokkene 9] over de/het aangiftetijdvak(ken) 2003 (bijlage D-A1525) en/of

[betrokkene 10] over de/het aangiftetijdvak(ken) 2003 (bijlage

D-A1564) en/of

[betrokkene 13] over de/het aangiftetijdvak(ken) 2001 (bijlage D-A100) en/of 2002 (bijlage D-A101) en/of 2003 (bijlage D-A266) en/of

[betrokkene 14] over de/het aangiftetijdvak(ken) 2001 (bijlage D-A1130) en/of 2002 (bijlage D-A102) en/of

[betrokkene 15] over de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 (bijlage D-A1178) en/of 2003 (bijlage D-A 1151) en/of

[betrokkene 16] over de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 (bijlage D-A1150) en/of 2003 (bijlage D-A1152) en/of

[betrokkene 17] over de/het aangiftetijdvak(ken) 2003 (bijlage D-A1441) en/of 2004 (bijlage D-A1536) en/of

[betrokkene 18] over de/het aangiftetijdvak(ken) 2003 (bijlage D-A1568) en/of 2004 (bijlage D-A1641) en/of

[betrokkene 19] over de/het aangiftetijdvak(ken) 2003 (bijlage D-A1598) en/of

[betrokkene 20] over de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 (proces-verbaal 34854, bijlage D-043) en/of 2003 (proces-verbaal 34854, bijlage D-044) en/of

[betrokkene 21] over de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 (proces-verbaal 34854, bijlage D-040) en/of 2003 (proces-verbaal 2003, bijlage D-041) en/of

[betrokkene 22] over de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 (bijlage D-A095), en/of

[betrokkene 23] over de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 (bijlage D-A094) en/of

[betrokkene 24] over de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 (bijlage D-A1579) en/of 2003 (bijlage D-A1580) en/of

[betrokkene 25] over de/het aangiftetijdvak(ken) 2003 (bijlage D-A1585) en/of

[betrokkene 27] over de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 en/of 2003 en/of

[betrokkene 28] over de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 en/of 2003 en/of

[betrokkene 29] over de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 (bijlage D-A1586) en/of 2003 (bijlage D-A1587) en/of

[betrokkene 30] over de/het aangiftetijdvak(ken) 2003 (bijlage D-A1575) en/of

[betrokkene 31] over de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 (bijlage D-A1543) en/of 2003 (bijlage D-A1558) en/of

[betrokkene 32] over de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 (bijlage D-A1542) en/of 2003 (bijlage D-A1544) en/of

[betrokkene 33] over de/het aangiftetijdvak(ken) 2003 (proces-verbaal 35190, bijlage D-025) en/of

[betrokkene 34] over de/het aangiftetijdvak(ken) 2003 (proces-verbaal 35190, bijlage D-024),

(telkens) opzettelijk onjuist en/of onvolledig heeft/hebben gedaan althans heeft/hebben doen en/of laten doen, immers heeft/hebben (een of meer van) genoemde personen, tezamen met een of meer rechtspersonen en/of een of meer natuurlijke personen althans elk voor zich (telkens) opzettelijk, op de/het bij de Belastingdienst Roermond en/of Den Bosch en/of Heerlen en/of Helmond en/of Eindhoven en/of Apeldoorn en/of Roosendaal en/of Rotterdam en/of Venlo ingeleverde aangiftebiljet(ten), geen of een onjuist bedrag aan (buitenlandse) rente-inkomsten op obligaties en/of beleggingen en/of geen belegd (obligatie-)vermogen en/of geen saldo/saldi inzake een of meer (buitenlandse) bankrekeningen, te weten bij de [bank 1] en/of de [bank 2] te Zwitserland en/of bij de [bank 3] en/of [bank 4] te Luxemburg althans een of meer buitenlandse bankrekeningen opgegeven en/of vermeld, althans doen of laten vermelden, terwijl dat feit er (telkens) toe heeft gestrekt dat er te weinig belasting werd geheven,

tot het plegen van welk(e) misdrijven de besloten vennootschap [bedrijf 1] op een of meer tijdstippen in de periode van 13 december 2002 tot en met 14 oktober 2005 in de gemeente Roermond en/of elders in Nederland en/of in Zwitserland en/of in Luxemburg (telkens) opzettelijk gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of bij het plegen van welk(e) misdrijven de besloten vennootschap [bedrijf 1] toen aldaar (telkens) opzettelijk behulpzaam is geweest door - zakelijk weergegeven -

voor een of meer van voren genoemde perso(o)n(en),

een of meer, al dan niet gecodeerde (buitenlandse) bankrekeningen te (laten) openen en/of aan te houden en/of daarin te bemiddelen en/of te beheren

en/of de rente-opbrengst(en) en/of het/de saldo/saldi van die bankrekeningen voor de Nederlandse autoriteiten en/of Belastingdienst verborgen te houden

en/of een (afspraken)systeem op te zetten en in stand te houden

en/of een administratie te houden

en/of (een) rekening-overeenkomst(en) op te maken en/of te doen of laten opmaken

en/of (een) startcontract(en) en/of (een) openingsformulier(en) op te maken en/of te doen of laten opmaken,

zulks terwijl hij, verdachte, tezamen en in vereniging met een of meer ander(en), althans alleen, (telkens) tot bovenomschreven feit(en) opdracht heeft gegeven, danwel feitelijke leiding heeft gegeven aan die verboden gedraging(en);

uiterst subsidiair

[betrokkene 1] en/of [betrokkene 2] en/of [betrokkene 3] en/of [betrokkene 4] en/of [betrokkene 5] en/of [betrokkene 6] en/of [betrokkene 7] en/of [betrokkene 8] en/of [betrokkene 9] en/of [betrokkene 10] en/of [betrokkene 13] en/of [betrokkene 14] en/of [betrokkene 15] en/of [betrokkene 16] en/of [betrokkene 17] en/of [betrokkene 18] en/of [betrokkene 19] en/of [betrokkene 20] en/of [betrokkene 21] en/of [betrokkene 22] en/of [betrokkene 23] en/of [betrokkene 24] en/of [betrokkene 25] en/of [betrokkene 27] en/of [betrokkene 28] en/of [betrokkene 29] en/of [betrokkene 30] en/of [betrokkene 31] en/of [betrokkene 32] en/of [betrokkene 33] en/of [betrokkene 34], op een of meer tijdstippen in de periode van 13 december 2002 tot en met 14 oktober 2005, in de gemeente Roermond en/of in de gemeente Den Bosch en/of in de gemeente Heerlen en/of in de gemeente Helmond en/of in de gemeente Eindhoven en/of in de gemeente Apeldoorn en/of in de gemeente Roosendaal en/of in de gemeente Rotterdam en/of in de gemeente Venlo, althans (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer rechtspersonen en/of een of meer natuurlijke personen, althans alleen of ieder voor zich, (telkens) opzettelijk (een) bij de belastingwet voorziene aangifte(n), als bedoeld in de Algemene wet inzake rijksbelastingen, te weten (een) aangifte(n) voor de inkomstenbelasting over de/het navolgende aangiftetijdvak(ken), te weten:

[betrokkene 1] over de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 (bijlage D-A1601) en/of 2003 (bijlage D-A1613) en/of

[betrokkene 2] over de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 (proces-verbaal 35180, bijlage D-017) en/of

[betrokkene 3] over de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 (proces-verbaal 35180, bijlage D-013) en/of

[betrokkene 4] over de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 (bijlage D-A1434) en/of 2003 (bijlage D-A1435) en/of

[betrokkene 5] over de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 (bijlage D-A1559) en/of 2003 (bijlage D-A1560) en/of

[betrokkene 6] over de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 (bijlage D-A1374a) en/of

[betrokkene 7] over de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 (bijlage D-A1384) en/of

[betrokkene 9] over de/het aangiftetijdvak(ken) 2003 (bijlage D-A1525) en/of

[betrokkene 10] over de/het aangiftetijdvak(ken) 2003 (bijlage

D-A1564) en/of

[betrokkene 13] over de/het aangiftetijdvak(ken) 2001 (bijlage D-A100) en/of 2002 (bijlage

D-A101) en/of 2003 (bijlage D-A266) en/of

[betrokkene 14] over de/het aangiftetijdvak(ken) 2001 (bijlage D-A1130) en/of 2002 (bijlage D-A102) en/of

[betrokkene 15] over de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 (bijlage D-A1178) en/of 2003 (bijlage D-A1151) en/of

[betrokkene 16] over de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 (bijlage D-A1150) en/of 2003 (bijlage D-A1152) en/of

[betrokkene 17] over de/het aangiftetijdvak(ken) 2003 (bijlage D-A1441) en/of 2004 (bijlage

D-A1536) en/of

[betrokkene 18] over de/het aangiftetijdvak(ken) 2003 (bijlage D-A1568) en/of 2004 (bijlage D-A1641) en/of

[betrokkene 19] over de/het aangiftetijdvak(ken) 2003 (bijlage D-A1598) en/of

[betrokkene 20] over de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 (proces-verbaal 34854, bijlage D-043) en/of 2003 (proces-verbaal 34854, bijlage D-044) en/of

[betrokkene 21] over de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 (proces-verbaal 34854, bijlage D-040) en/of 2003 (proces-verbaal 2003, bijlage D-041) en/of

[betrokkene 22] over de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 (bijlage D-A095), en/of

[betrokkene 23] over de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 (bijlage D-A094) en/of

[betrokkene 24] over de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 (bijlage D-A1579) en/of 2003 (bijlage D-A1580) en/of

[betrokkene 25] over de/het aangiftetijdvak(ken) 2003 (bijlage D-A1585) en/of

[betrokkene 27] over de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 en/of 2003 en/of

[betrokkene 28] over de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 en/of 2003 en/of

[betrokkene 29] over de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 (bijlage D-A1586) en/of 2003 (bijlage D-A1587) en/of

[betrokkene 30] over de/het aangiftetijdvak(ken) 2003 (bijlage D-A1575) en/of

[betrokkene 31] over de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 (bijlage D-A1543) en/of 2003 (bijlage D-A1558) en/of

[betrokkene 32] over de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 (bijlage D-A1542) en/of 2003 (bijlage D-A1544) en/of

[betrokkene 33] over de/het aangiftetijdvak(ken) 2003 (proces-verbaal 35190, bijlage D-025) en/of

[betrokkene 34] over de/het aangiftetijdvak(ken) 2003 (proces-verbaal 35190, bijlage D-024),

(telkens) opzettelijk onjuist en/of onvolledig heeft/hebben gedaan althans heeft/hebben doen en/of laten doen, immers heeft/hebben (een of meer van) genoemde personen, tezamen met een of meer rechtspersonen en/of een of meer natuurlijke personen althans elk voor zich, (telkens) opzettelijk, op de/het bij de Belastingdienst Roermond en/of Den Bosch en/of Heerlen en/of Helmond en/of Eindhoven en/of Apeldoorn en/of Roosendaal en/of Rotterdam en/of Venlo ingeleverde aangiftebiljet(ten) geen of een onjuist bedrag aan (buitenlandse) rente-inkomsten op obligaties en/of beleggingen en/of geen belegd (obligatie-)vermogen en/of geen saldo/saldi inzake een of meer (buitenlandse) bankrekeningen, te weten bij de [bank 1] en/of de [bank 2] te Zwitserland en/of bij de [bank 3] en/of [bank 4] te Luxemburg althans een of meer buitenlandse bankrekeningen opgegeven en/of vermeld, althans doen of laten vermelden, terwijl dat feit er (telkens) toe heeft gestrekt dat er te weinig belasting werd geheven,

tot het plegen van welk(e) misdrijven hij, verdachte, tezamen en in vereniging met een of meer ander(en) althans alleen, op een of meer tijdstippen in de periode van 1 januari 2002 tot en met 14 oktober 2005 in de gemeente Roermond en/of elders in Nederland en/of in Zwitserland en/of in Luxemburg (telkens) opzettelijk gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of bij het plegen van welk(e) misdrijven hij, verdachte, tezamen en in vereniging met een of meer ander(en) althans alleen, op een of meer tijdstippen in de periode van 13 december 2002 tot en met 14 oktober 2005 in de gemeente Roermond en/of elders in Nederland en/of in Zwitserland en/of in Luxemburg (telkens) opzettelijk behulpzaam is geweest door - zakelijk weergegeven -

voor een of meer van voren genoemde perso(o)n(en),

een of meer, al dan niet gecodeerde (buitenlandse) bankrekeningen te (laten) openen en/of aan te houden en/of daarin te bemiddelen en/of te beheren

en/of de rente-opbrengst(en) en/of het/de saldo/saldi van die bankrekeningen voor de Nederlandse autoriteiten en/of Belastingdienst verborgen te houden

en/of een (afspraken)systeem op te zetten en in stand te houden

en/of een administratie te houden

en/of (een) rekening-overeenkomst(en) op te maken en/of te doen of laten opmaken

en/of (een) startcontract(en) en/of (een) openingsformulier(en) op te maken en/of te doen of laten opmaken;

2.

primair

hij op een of meer tijdstippen in de periode van 27 februari 1998 tot en met 13 december 2002, in de gemeente Roermond en/of in de gemeente Den Bosch en/of in de gemeente Heerlen en/of in de gemeente Helmond en/of in de gemeente Eindhoven en/of in de gemeente Apeldoorn en/of in de gemeente Roosendaal en/of in de gemeente Tilburg en/of in de gemeente Venlo, althans (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer rechtspersonen en/of een of meer natuurlijke personen, althans alleen, (telkens) opzettelijk (een) bij de belastingwet voorziene aangifte(n), als bedoeld in de Algemene wet inzake rijksbelastingen, te weten (een) aangifte(n) voor de inkomstenbelasting en/of de vermogensbelasting over:

de/het aangiftetijdvak(ken) 1999 (bijlage D-A1237) en/of 2000 (bijlage D-A1238) en/of 2001 (bijlage D-A1228) en/of 2002 (bijlage D-A1234) en/of 2003 (bijlage D-A1236) ten name van [betrokkene 35], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2001 (bijlage D-A1185) ten name van [betrokkene 11], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 1999/2000 (bijlage D-A1179) en/of 2000 (bijlage D-A1180) en/of 2001 (bijlage D-A1181) ten name van [betrokkene 12], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 1997 en/of de vermogensbelasting 1998 (bijlage D-A1126) en/of 1998 en/of de vermogensbelasting 1999 (bijlage D-A1128) en/of 1999 en/of de vermogensbelasting 2000 (bijlage D-A096) en/of 2000 (bijlage D-A098) ten name van [betrokkene 13], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2001 (bijlage D-A1130) en/of 2002 (bijlage D-A102) en/of 2003 (bijlage D-A267) ten name van [betrokkene 14], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2001 (bijlage D-A058) en/of 2002 (bijlage D-A060) en/of 2003 (bijlage D-A192) ten name van [betrokkene 36], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 1997 en/of vermogensbelasting 1998 (bijlage D-A1124) en/of 1998 en/of vermogensbelasting 1999 (bijlage D-A1125) en/of 1999 en/of vermogensbelasting 2000 (bijlage D-A055) en/of 2000 (bijlage D-A056) en/of 2001 (bijlage D-A057) en/of 2002 (bijlage D-A059) en/of 2003 (bijlage D-A1191) ten name van [betrokkene 37], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 1998 en/of vermogensbelasting 1999 (bijlage D-A1145) en/of 1999 en/of vermogensbelasting 2000 (bijlage D-A018) en/of 2000 (bijlage D-A019) en/of 2001 (bijlage D-A020) ten name van [betrokkene 15], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 1998 en/of vermogensbelasting 1999 (bijlage D-A1146) en/of 1999 en/of vermogensbelasting 2000 (bijlage D-A1147) en/of 2000 (bijlage D-A1148) en/of 2001 (bijlage D-A1149) ten name van [betrokkene 16], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2001 (proces-verbaal 34854, bijlage D-042) ten name van [betrokkene 20], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 1998 en/of vermogensbelasting 1999 (proces-verbaal 34854, bijlage D-036) en/of 1999 en/of vermogensbelasting 2000 (bijlage D-A037) en/of 2000 (bijlage D-A038) en/of 2001 (bijlage D-A039) ten name van [betrokkene 21], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 (proces-verbaal 34854, bijlage D-040) en/of 2003 (proces-verbaal 2003, bijlage D-041) ten name van [betrokkene 21] en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2000 (bijlage D-A091) en/of 2001 (bijlage D-A093) ten name van [betrokkene 22], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 1997 (bijlage D-A1168) en/of 1998 (bijlage D-A1141) en/of 1999 (bijlage D-A1142) en/of 2001 (bijlage D-A092) ten name van [betrokkene 23], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 1997 en/of vermogensbelasting 1998 (bijlage D-A1193) en/of 1998 en/of vermogensbelasting 1999 (bijlage D-A155) en/of 1999 en/of vermogensbelasting 2000 (bijlage D-A157) en/of 2000 (bijlage D-A159) en/of 2001 (bijlage D-A161) en/of 2002 (bijlage D-A163) ten name van [betrokkene 38], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2001 (bijlage D-A162) en/of 2002 (bijlage D-A164) ten name van [betrokkene 39], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 (bijlage D-A1576) ten name van [betrokkene 26], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2001 (bijlage D-A1532) en/of 2002 (bijlage D-A1534) ten name van [betrokkene 40], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2001 (bijlage D-A1531) en/of 2002 (bijlage D-A1533) ten name van [betrokkene 41], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2001 (proces-verbaal 35181, bijlage D-028) ten name van [betrokkene 27], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2001 (proces-verbaal 35181, bijlage D-024) ten name van [betrokkene 28], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 1997 (bijlage D-A1569) en/of 1998 (bijlage D-A1570) en/of 1999 (bijlage D-A1571) en/of 2000 (bijlage D-A1572) en/of 2001 (bijlage D-A1573) en/of 2002 (bijlage D-A1574) ten name van [betrokkene 30],

onjuist en/of onvolledig heeft gedaan althans heeft doen of laten doen, immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) (telkens) opzettelijk, op de/het bij de Belastingdienst Roermond en/of Den Bosch en/of Heerlen en/of Helmond en/of Eindhoven en/of Apeldoorn en/of Roosendaal en/of Venlo en/of Tilburg ingeleverde biljet(ten) over de/het aangiftetijdvak(ken) 1999 en/of 2000 en/of 2001 en/of 2002 en/of 2003 ten name van

[betrokkene 35], en/of

over de/het aangiftetijdvak(ken) 2001 ten name van [betrokkene 11], en/of

over de/het aangiftetijdvak(ken) 1999 en/of 2000 en/of 2001 ten name van [betrokkene 12], en/of

over de/het aangiftetijdvak(ken) 1997 en/of 1998 en/of 1999 en/of 2000 ten name van

[betrokkene 13], en/of

over de/het aangiftetijdvak(ken) 2001 en/of 2002 en/of 2003 ten name van [betrokkene 14], en/of

over de/het aangiftetijdvak(ken) 2001 en/of 2002 en/of 2003 ten name van [betrokkene 36], en/of

over de/het aangiftetijdvak(ken) 1997 en/of 1998 en/of 1999 en/of 2000 en/of 2001 en/of 2002 en/of 2003 ten name van [betrokkene 37], en/of

over de/het aangiftetijdvak(ken) 1998 en/of 1999 en/of 2000 en/of 2001 ten name van [betrokkene 15], en/of

over de/het aangiftetijdvak(ken) 1998 en/of 1999 en/of 2000 en/of 2001 ten name van [betrokkene 16], en/of

over de/het aangiftetijdvak(ken) 2001 ten name van [betrokkene 20], en/of

over de/het aangiftetijdvak(ken) 1998 en/of 1999 en/of 2000 en/of 2001 ten name van [betrokkene 21], en/of

over de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 en/of 2003 ten name van [betrokkene 21], en/of

over de/het aangiftetijdvak(ken) 2000 en/of 2001 ten name van [betrokkene 22], en/of

over de/het aangiftetijdvak(ken) 1997 en/of 1998 en/of 1999 en/of 2001 ten name van [betrokkene 23], en/of

over de/het aangiftetijdvak(ken) 1997 en/of 1998 en/of 1999 en/of 2000 en/of 2001 en/of 2002 ten name van [betrokkene 38], en/of

over de/het aangiftetijdvak(ken) 2001 en/of 2002 ten name van [betrokkene 39], en/of

over de/het aangiftetijdvak(ken) 2002 ten name van [betrokkene 26], en/of

over de/het aangiftetijdvak(ken) 2001 en/of 2002 ten name van [betrokkene 40], en/of

over de/het aangiftetijdvak(ken) 2001 en/of 2002 ten name van [betrokkene 41], en/of

over de/het aangiftetijdvak(ken) 2001 ten name van [betrokkene 27], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 2001 ten name van [betrokkene 28], en/of

de/het aangiftetijdvak(ken) 1997 en/of 1998 en/of 1999 en/of 2000 en/of 2001 en/of 2002 ten name van [betrokkene 30],

geen of een onjuist bedrag aan (buitenlandse) rente-inkomsten op obligaties en/of beleggingen en/of geen belegd (obligatie-)vermogen en/of geen saldo/ saldi inzake een of meer (buitenlandse) bankrekeningen, te weten bij de [bank 1] en/of de [bank 2] te Zwitserland en/of bij de [bank 3] en/of [bank 4] te Luxemburg althans een of meer buitenlandse bankrekeningen opgegeven en/of vermeld, althans heeft doen of laten vermelden, terwijl dat feit er (telkens) toe heeft gestrekt dat er te weinig belasting werd geheven;

subsidiair

[betrokkene 35] en/of [betrokkene 12] en/of [betrokkene 13] en/of [betrokkene 14] en/of [betrokkene 36] en/of [betrokkene 37] en/of [betrokkene 15] en/of [betrokkene 16] en/of [betrokkene 20] en/of [betrokkene 21] en/of [betrokkene 22] en/of [betrokkene 23] en/of [betrokkene 38] en/of [betrokkene 39] en/of [betrokkene 40] en/of [betrokkene 41] en/of [betrokkene 27] en/of [betrokkene 28] en/of [betrokkene 30], op een of meer tijdstippen in de periode van

27 februari 1998 tot 13 december 2002, in de gemeente Roermond en/of in de gemeente Den Bosch en/of in de gemeente Heerlen en/of in de gemeente Helmond en/of in de gemeente Eindhoven en/of in de gemeente Apeldoorn en/of in de gemeente Roosendaal en/of in de gemeente Tilburg en/of in de gemeente Venlo, althans (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer rechtspersonen en/of een of meer natuurlijke personen, althans alleen, (telkens) opzettelijk (een) bij de belastingwet voorziene aangifte(n), als bedoeld in de Algemene wet inzake rijksbelastingen, te weten (een) aangifte(n) voor de inkomstenbelasting en/of de vermogensbelasting over de/het navolgende aangiftetijdvak(ken), te weten:

[betrokkene 35] over de/het aangiftetijdvak(ken) 1999 (bijlage D-A1237) en/of 2000 (bijlage D-A1238) en/of 2001 (bijlage D-A1228) en/of 2002 (bijlage D-A 1234) en/of 2003 (bijlage D-A1236), en/of

[betrokkene 12] over de/het aangiftetijdvak(ken) 1999/2000 (bijlage D-A1179) en/of 2000 (bijlage D-A1180) en/of 2001 (bijlage D-A1181), en/of

[betrokkene 13] over de/het aangiftetijdvak(ken) 1997 en/of de vermogensbelasting 1998 (bijlage D-A1126) en/of 1998 en/of de vermogensbelasting 1999 (bijlage D-A1128) en/of 1999 en/of de vermogensbelasting 2000 (bijlage D-A096) en/of 2000 (bijlage D-A098), en/of

[betrokkene 14] over de/het aangiftetijdvak(ken) 2001 (bijlage D-A1130) en/of 2002 (bijlage D-A102) en/of 2003 (bijlage D-A267), en/of

[betrokkene 36] over de/het aangiftetijdvak(ken) 2001 (bijlage D-A058) en/of 2002 (bijlage D-A060) en/of 2003 (bijlage D-A192), en/of

[betrokkene 37] over de/het aangiftetijdvak(ken) 1997 en/of vermogensbelasting 1998 (bijlage D-A1124) en/of 1998 en/of vermogensbelasting 1999 (bijlage D-A1125) en/of 1999 en/of vermogensbelasting 2000 (bijlage D-A055) en/of 2000 (bijlage D-A056) en/of 2001 (bijlage D-A057) en/of 2002 (bijlage D-A059) en/of 2003 (bijlage D-A1191), en/of

[betrokkene 15] over de/het aangiftetijdvak(ken) 1998 en/of vermogensbelasting 1999(bijlage D-A1145) en/of 1999 en/of vermogensbelasting 2000 (bijlage D-A018) en/of 2000 (bijlage D-A019) en/of 2001 (bijlage D-A020), en/of

[betrokkene 16] over de/het aangiftetijdvak(ken) 1998 en/of vermogensbelasting 1999 (bijlage D-A1146) en/of 1999 en/of vermogensbelasting 2000 (bijlage D-A1147) en/of 2000 (bijlage D-A1148) en/of 2001 (bijlage D-A1149), en/of

[betrokkene 20] over de/het aangiftetijdvak(ken) 2001 (proces-verbaal 34854, bijlage D-042), en/of

[betrokkene 21] over de/het aangiftetijdvak(ken) 1998 en/of vermogensbelasting 1999 (proces-verbaal 34854, bijlage D-36) en/of 1999 en/of vermogensbelasting 2000 (bijlage D-A037) en/of 2000 (bijlage D-A038) en/of 2001 (bijlage D-A039) en/of

[betrokkene 22] over de/het aangiftetijdvak(ken) 2000 (bijlage D-A091) en/of 2001 (bijlage D-A093) en/of

[betrokkene 23] over de/het aangiftetijdvak(ken) 1997 (bijlage D-A1168) en/of 1998 (bijlage D-A1141) en/of 1999 (bijlage D-A1142) en/of 2001 (bijlage D-A092), en/of

[betrokkene 38] over de/het aangiftetijdvak(ken) 1997 en/of vermogensbelasting 1998 (bijlage D-A1193) en/of 1998 en/of vermogensbelasting 1999 (bijlage D-A155) en/of 1999 en/of vermogensbelasting 2000 (bijlage D-A157) en/of 2000 (bijlage D-A159) en/of 2001 (bijlage D-A161) en/of 2002 (bijlage D-A163), en/of

[betrokkene 39] over de/het aangiftetijdvak(ken) 2001 (bijlage D-A162) en/of 2002 (bijlage D-A164) en/of

[betrokkene 40] over de/het aangiftetijdvak(ken) 2001 (bijlage D-A1532) en/of 2002 (bijlage D-A1534), en/of

[betrokkene 41] over de/het aangiftetijdvak(ken) 2001 (bijlage D-A1531) en/of 2002 (bijlage D-A1533) en/of

[betrokkene 27] over de/het aangiftetijdvak(ken) 2001 (proces-verbaal 35181, bijlage D-028) en/of

[betrokkene 28] over de/het aangiftetijdvak(ken) 2001 (proces-verbaal 35181, bijlage D-024) en/of

[betrokkene 30] over de/het aangiftetijdvak(ken) 1997 (bijlage D-A1569) en/of 1998 (bijlage D-A1570) en/of 1999 (bijlage D-A1571) en/of 2000 (bijlage 1572) en/of 2001 (bijlage 1573) en/of 2002 (bijlage D-A1574),

(telkens) opzettelijk onjuist en/of onvolledig heeft/hebben gedaan althans heeft/hebben doen en/of laten doen, immers heeft/hebben (een of meer van) genoemde personen, tezamen met een of meer rechtspersonen en/of een of meer natuurlijke personen, althans elk voor zich, (telkens) opzettelijk op de/het bij de Belastingdienst Roermond en/of Den Bosch en/of Heerlen en/of Helmond en/of Eindhoven en/of Apeldoorn en/of Roosendaal en/of Rotterdam en/of Venlo ingeleverde aangiftebiljet(ten) geen of een onjuist bedrag aan (buitenlandse) rente-inkomsten op obligaties en/of beleggingen en/of geen belegd (obligatie-)vermogen en/of geen saldo/saldi inzake een of meer (buitenlandse) bankrekeningen, te weten bij de [bank 1] en/of de [bank 2] te Zwitserland en/of bij de [bank 3] en/of [bank 4] te Luxemburg althans een of meer buitenlandse bankrekeningen opgegeven en/of vermeld, althans doen of laten vermelden, terwijl dat feit er (telkens) toe heeft gestrekt dat er te weinig belasting werd geheven,

tot het plegen van welk(e) misdrijven hij, verdachte, tezamen en in vereniging met een of meer rechtspersonen en/of natuurlijke personen, althans alleen, op een of meer tijdstippen in de periode van 1 januari 1997 tot 13 december 2002 in de gemeente Echt-Susteren en/of Roermond en/of elders in Nederland en/of in Zwitserland en/of in Luxemburg (telkens) opzettelijk gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of bij het plegen van welk(e) misdrijven hij, verdachte, tezamen en in vereniging met een of meer rechtspersonen en/of natuurlijke personen, althans alleen, in de periode van 27 februari 1998 tot 13 december 2002 in de gemeente Echt-Susteren en/of Roermond en/of elders in Nederland en/of in Zwitserland en/of in Luxemburg (telkens) opzettelijk behulpzaam is geweest door - zakelijk weergegeven -

voor een of meer van voren genoemde perso(o)n(en),

een of meer, al dan niet gecodeerde (buitenlandse) bankrekeningen te (laten) openen en/of aan te houden en/of daarin te bemiddelen en/of te beheren

en/of de rente-opbrengst(en) en/of het/de saldo/saldi van die bankrekeningen voor de Nederlandse autoriteiten en/of Belastingdienst verborgen te houden

en/of een (afspraken)systeem op te zetten en in stand te houden

en/of een administratie te houden

en/of (een) rekening-overeenkomst(en) op te maken en/of te doen of laten opmaken

en/of (een) startcontract(en) en/of (een) openingsformulier(en) op te maken en/of te doen of laten opmaken.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Ontvankelijkheid van het openbaar ministerie

A.

Namens de verdachte is ter terechtzitting in hoger beroep bepleit dat het openbaar ministerie niet-ontvankelijk zal worden verklaard in de strafvervolging. Daartoe is aangevoerd – zakelijk weergegeven – dat:

1. het gelijkheidsbeginsel is geschonden en er sprake is van willekeur;

2. de redelijke termijn is geschonden.

Dienaangaande overweegt het hof als volgt.

B.

Met betrekking tot het hiervoor onder A. 1. gestelde:

i.

Aan het verweer dat het gelijkheidsbeginsel is geschonden en dat sprake is van willekeur is ten grondslag gelegd dat het openbaar ministerie verdachte wel heeft vervolgd terwijl het [medeverdachte 1] en [bank 4] niet heeft vervolgd en terwijl [medeverdachte 2] lange tijd buiten schot is gebleven. Daarbij moet volgens de verdediging ook acht worden geslagen op de zwaarte waarmee de zaak tegen verdachte vanaf het begin door het openbaar ministerie is aangezet.

ii.

Het hof stelt voorop dat slechts sprake kan zijn van schending van het gelijkheidsbeginsel wanneer gelijke gevallen ongelijk worden behandeld en een redelijke en objectieve rechtvaardiging voor die ongelijke behandeling ontbreekt. Naar het oordeel van het hof kan ten aanzien van verdachte, [medeverdachte 1] en [bank 4] niet worden gesproken van gelijke gevallen, reeds omdat deze (rechts)personen geen gelijke rol vervulden binnen het feitencomplex en evenmin gelijk aan verdachte hebben gehandeld. Derhalve kan geen sprake zijn van schending van het gelijkheidsbeginsel in vergelijking met de situatie van [medeverdachte 1] en [bank 4].

Voorts is in vergelijking met de situatie van [medeverdachte 2] naar het oordeel van het hof evenmin sprake van een ongelijke behandeling, aangezien deze blijkens een brief d.d. 31 mei 2010, afkomstig van de officier van justitie bij het Functioneel Parket, ook zal worden vervolgd. Daaraan doet niet af dat tussen de beslissing om verdachte te vervolgen en de beslissing om [medeverdachte 2] te vervolgen veel tijd is verstreken.

iii.

Ten aanzien van de stelling van de verdediging dat sprake is van willekeur stelt het hof voorop dat het openbaar ministerie op grond van het opportuniteitsbeginsel beslist tegen wie er vervolging wordt ingesteld. Dit opportuniteitsbeginsel wordt slechts begrensd in de gevallen waarin duidelijk sprake is van willekeur. Daarvan is het onderhavige geval geen sprake, omdat naar het oordeel van het hof sprake is van afgewogen beslissingen van het openbaar ministerie om al dan niet tot vervolging over te gaan, welke beslissingen het openbaar ministerie ook in redelijkheid heeft kunnen nemen.

Het hof heeft bij zijn oordeel onder meer in aanmerking genomen de motivering van de beslissing van het openbaar ministerie om een schikking te treffen met [medeverdachte 1], zoals deze blijkt uit de toelichting van de officier van justitie ter terechtzitting in eerste aanleg van 4 juni 2008, alsmede de omstandigheid dat blijkens voormelde brief [medeverdachte 2] als verdachte is aangemerkt en zal worden vervolgd. Daaraan doet niet af dat tussen de beslissing om verdachte te vervolgen en de beslissing om [medeverdachte 2] te vervolgen veel tijd is verstreken, mede gelet op de omstandigheid dat ten tijde van de terechtzitting in eerste aanleg van 4 juni 2008 het einddossier in het [naam onderzoek] onderzoek – waarin [medeverdachte 2] als verdachte is aangemerkt – nog niet gereed was en de officier van justitie er toen ook geen zicht op had wanneer het einddossier gereed zou zijn. Kennelijk was nader onderzoek noodzakelijk.

iv.

Naar het oordeel van het hof zijn geen omstandigheden gesteld of (anderszins) aannemelijk geworden die de stelling zouden kunnen rechtvaardigen dat het gelijkheidsbeginsel is geschonden of dat sprake is van willekeur. Ook overigens is met betrekking tot de vervolging niet gebleken van schending van beginselen van een goede procesorde.

C.

Met betrekking tot het hiervoor onder A. 2. gestelde:

Het hof stelt voorop dat elke verdachte recht heeft op een openbare behandeling van zijn zaak binnen een redelijke termijn. Deze waarborg strekt er onder meer toe te voorkomen dat een verdachte langer dan redelijk is onder de dreiging van een strafvervolging zou moeten leven.

De termijn als bedoeld in artikel 6 EVRM vangt aan op het moment dat vanwege de Staat jegens verdachte een handeling is verricht waaruit verdachte heeft opgemaakt en redelijkerwijs heeft kunnen opmaken dat het openbaar ministerie het ernstig voornemen had tegen verdachte een strafvervolging in te stellen. In het onderhavige geval moet de termijn naar het oordeel van het hof worden gerekend vanaf 22 april 2006, op welke datum de verdachte voor de eerste maal is gehoord door de FIOD-ECD.

Het vonnis in eerste aanleg is gewezen op 3 december 2008. Alzo is er sprake van een tijdsverloop van meer dan twee jaar na aanvang van de hiervoor genoemde termijn tot aan de afronding van de behandeling in eerste aanleg, terwijl het hof geen bijzondere omstandigheden aanwezig acht die deze overschrijding rechtvaardigen.

Bij dit oordeel heeft het hof rekening gehouden met de omstandigheden van het geval, waaronder begrepen de processuele houding van verdachte, de aard en ernst van het ten laste gelegde, de ingewikkeldheid van de zaak, de vraag of verdachte al dan niet preventief gedetineerd is geweest en de mate van voortvarendheid waarmee deze strafzaak door de justitiële autoriteiten is behandeld.

Overschrijding van de redelijke termijn leidt evenwel niet tot niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie in de strafvervolging, ook niet in uitzonderlijke gevallen. Wel dient de termijnoverschrijding te worden gecompenseerd door strafvermindering.

D.

Naar ’s-Hofs oordeel kunnen de stellingen van de verdediging op zichzelf beschouwd noch in samenhang met elkaar bezien, leiden tot niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie in de strafvervolging. Evenmin zijn overigens gronden daartoe aannemelijk geworden.

Bijgevolg wordt het verweer in al zijn onderdelen verworpen.

Vrijspraak

Het hof acht niet wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 1. primair dan wel subsidiair en onder 2. primair ten laste gelegde heeft begaan, zodat hij daarvan moet worden vrijgesproken. Naar het oordeel van het hof schiet het bewijs ervoor tekort dat verdachte of [bedrijf 1] al dan niet tezamen en in vereniging met een ander of anderen de in de tenlastelegging genoemde aangiften opzettelijk onjuist en/of onvolledig heeft gedaan.

Bewezenverklaring

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 1. meer subsidiair en 2. subsidiair ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

1.

[betrokkene 1] en [betrokkene 13] en [betrokkene 16] en [betrokkene 19] en [betrokkene 21] en [betrokkene 24] en [betrokkene 25] en [betrokkene 28] en [betrokkene 29] en

[betrokkene 34] op tijdstippen in de periode van 1 januari 2004 tot en met 14 oktober 2005 in de gemeente Heerlen of in de gemeente Helmond of in de gemeente Eindhoven of in de gemeente Roosendaal of in de gemeente Venlo opzettelijk bij de belastingwet voorziene aangiften, als bedoeld in de Algemene wet inzake rijksbelastingen, te weten aangiften voor de inkomstenbelasting over de navolgende aangiftetijdvakken, te weten:

[betrokkene 1] over het aangiftetijdvak 2003 en

[betrokkene 13] over het aangiftetijdvak 2003 en

[betrokkene 16] over het aangiftetijdvak 2003 en

[betrokkene 19] over het aangiftetijdvak 2003 en

[betrokkene 21] over het aangiftetijdvak 2003 en

[betrokkene 24] over het aangiftetijdvak 2003 en

[betrokkene 25] over het aangiftetijdvak 2003 en

[betrokkene 28] over het aangiftetijdvak 2003 en

[betrokkene 29] over de/het aangiftetijdvak 2003 en

[betrokkene 34] over het aangiftetijdvak 2003,

opzettelijk onjuist en/of onvolledig hebben gedaan althans hebben doen en/of laten doen, immers hebben genoemde personen op de bij de Belastingdienst Heerlen of Helmond of Eindhoven of Roosendaal of Venlo ingeleverde aangiftebiljetten, geen of een onjuist bedrag aan (buitenlandse) rente-inkomsten op obligaties en/of beleggingen en/of geen belegd (obligatie-)vermogen en/of geen saldo/saldi inzake een of meer (buitenlandse) bankrekeningen, te weten bij de [bank 1] en/of de [bank 2] te Zwitserland en/of bij de [bank 3] en/of [bank 4] te Luxemburg althans een of meer buitenlandse bankrekeningen opgegeven en/of vermeld, althans doen of laten vermelden, terwijl dat feit er telkens toe heeft gestrekt dat er te weinig belasting werd geheven,

tot het plegen van welke misdrijven de besloten vennootschap [bedrijf 1] op tijdstippen in de periode van 5 april 2003 tot en met 14 oktober 2005 in de gemeente Roermond en/of elders in Nederland en/of in Zwitserland en/of in Luxemburg opzettelijk gelegenheid heeft verschaft en bij het plegen van welke misdrijven de besloten vennootschap [bedrijf 1] toen aldaar telkens opzettelijk behulpzaam is geweest door - zakelijk weergegeven -

voor een of meer van vorengenoemde personen,

een of meer, al dan niet gecodeerde buitenlandse bankrekeningen te (laten) openen en/of aan te houden en/of daarin te bemiddelen en/of te beheren

en/of een (afspraken)systeem op te zetten en in stand te houden

en/of een administratie te houden

en/of (een) rekening-overeenkomst(en) op te maken en/of te doen of laten opmaken

en/of (een) startcontract(en) en/of (een) openingsformulier(en) op te maken en/of te doen of laten opmaken,

zulks terwijl hij, verdachte, feitelijke leiding heeft gegeven aan die verboden gedragingen;

2.

[betrokkene 35] en en [betrokkene 13] en [betrokkene 36] en [betrokkene 37] en [betrokkene 16] en [betrokkene 21] en [betrokkene 28] op tijdstippen in de periode van

27 februari 1998 tot 13 december 2002 in de gemeente Roermond of in de gemeente Heerlen of in de gemeente Helmond of in de gemeente Eindhoven of in de gemeente Venlo opzettelijk bij de belastingwet voorziene aangiften, als bedoeld in de Algemene wet inzake rijksbelastingen, te weten aangiften voor de inkomstenbelasting en/of de vermogensbelasting over de navolgende aangiftetijdvakken, te weten:

[betrokkene 35] over de aangiftetijdvakken 1999 en 2000 en 2001 en

[betrokkene 13] over de aangiftetijdvakken 1997 en de vermogensbelasting 1998 en 1998 en de vermogensbelasting 1999 en 1999 en de vermogensbelasting 2000 en 2000 en

[betrokkene 36] over het aangiftetijdvak 2001 en

[betrokkene 37] over de aangiftetijdvakken 1997 en vermogensbelasting 1998 en 1998 en vermogensbelasting 1999 en 1999 en vermogensbelasting 2000 en 2000 en 2001 en

[betrokkene 16] over de aangiftetijdvakken 1998 en vermogensbelasting 1999 en 1999 en vermogensbelasting 2000 en 2000 en 2001 en

[betrokkene 21] over de aangiftetijdvakken 1998 en vermogensbelasting 1999 en 1999 en vermogensbelasting 2000 en 2000 en 2001 en

[betrokkene 28] over het aangiftetijdvak 2001,

opzettelijk onjuist en/of onvolledig hebben gedaan althans hebben doen en/of laten doen, immers hebben genoemde personen opzettelijk op de bij de Belastingdienst Roermond of Heerlen of Helmond of Eindhoven of Venlo ingeleverde aangiftebiljetten geen of een onjuist bedrag aan (buitenlandse) rente-inkomsten op obligaties en/of beleggingen en/of geen belegd (obligatie-)vermogen en/of geen saldo/saldi inzake een of meer (buitenlandse) bankrekeningen, te weten bij de [bank 1] en/of de [bank 2] te Zwitserland en/of bij de [bank 3] en/of [bank 4] te Luxemburg althans een of meer buitenlandse bankrekeningen opgegeven en/of vermeld, althans doen of laten vermelden, terwijl dat feit er telkens toe heeft gestrekt dat er te weinig belasting werd geheven,

tot het plegen van welke misdrijven hij, verdachte, op tijdstippen in de periode van 1 januari 1997 tot 13 december 2002 in de gemeente Echt-Susteren en/of Roermond en/of elders in Nederland en/of in Zwitserland en/of in Luxemburg opzettelijk gelegenheid heeft verschaft en bij het plegen van welke misdrijven hij, verdachte, in de periode van 27 februari 1998 tot 13 december 2002 in de gemeente Echt-Susteren en/of Roermond en/of elders in Nederland en/of in Zwitserland en/of in Luxemburg opzettelijk behulpzaam is geweest door - zakelijk weergegeven -

voor een of meer van vorengenoemde personen,

een of meer, al dan niet gecodeerde buitenlandse bankrekeningen te (laten) openen en/of aan te houden en/of daarin te bemiddelen en/of te beheren

en/of een (afspraken)systeem op te zetten en in stand te houden

en/of een administratie te houden

en/of (een) rekening-overeenkomst(en) op te maken en/of te doen of laten opmaken

en/of (een) startcontract(en) en/of (een) openingsformulier(en) op te maken en/of te doen of laten opmaken.

Partiële vrijspraak

Het hof acht niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard, zodat hij daarvan zal worden vrijgesproken. Daartoe overweegt het hof als volgt.

Allereerst zijn naar het oordeel van het hof uit het onderzoek ter terechtzitting onvoldoende aanwijzingen naar voren gekomen om de overtuiging te kunnen bekomen dat [bedrijf 1] of verdachte betrokken is geweest bij het opzettelijk onjuist en/of onvolledig doen van aangiften door anderen dan [betrokkene 1], [betrokkene 35], [betrokkene 12], [betrokkene 13], [betrokkene 14], [betrokkene 37], [betrokkene 36], [betrokkene 16], [betrokkene 19], [betrokkene 21], [betrokkene 24], [betrokkene 25], [betrokkene 41], [betrokkene 28], [betrokkene 29] en [betrokkene 34].

Voorts schiet met betrekking tot het onder 1. meer subsidiair ten laste gelegde het bewijs ervoor tekort dat [bedrijf 1] in de periode dat verdachte daar werkzaam was, te weten: vanaf 5 april 2003, opzettelijk medeplichtig is geweest aan het opzettelijk onjuist en/of onvolledig doen van aangiften voor de inkomstenbelasting door [betrokkene 1] over 2002, [betrokkene 13] over 2001 en 2002, [betrokkene 14] over 2001 en 2002, [betrokkene 16] over 2002, [betrokkene 21] over 2002, [betrokkene 24] over 2002, [betrokkene 28] over 2002 en [betrokkene 29] over 2002.

Tevens zijn naar het oordeel van het hof uit het onderzoek ter terechtzitting onvoldoende aanwijzingen naar voren gekomen om de overtuiging te kunnen bekomen dat verdachte in de periode van 1 januari 2002 tot 5 april 2003 diensten heeft verleend aan [betrokkene 1], [betrokkene 13], [betrokkene 14], [betrokkene 16], [betrokkene 21], [betrokkene 24], [betrokkene 28] en [betrokkene 29] alsmede in hoeverre eventuele handelingen zijnerzijds verband houden met de genoemde aangiften, zodat het onder 1. uiterst subsidiair ten laste gelegde te dien aanzien evenmin bewezen kan worden.

Ten aanzien van het onder 2. subsidiair ten laste gelegde kan daarnaast niet worden bewezen dat de aangiften voor de inkomstenbelasting van [betrokkene 35] over 2002 en 2003, [betrokkene 14] over 2001, 2002 en 2003, [betrokkene 37] over 2002 en 2003, [betrokkene 36] over 2002 en 2003 en [betrokkene 41] over 2002 in de ten laste gelegde periode onjuist en/of onvolledig zijn gedaan, omdat gelet op de inhoud van het procesdossier deze aangiften niet zijn ingeleverd in de ten laste gelegde periode. Ten slotte is evenmin een bewezenverklaring mogelijk ten aanzien van de aangiften van [betrokkene 12] over 1999/2000, 2000 en 2001 en de aangifte van [betrokkene 41] over 2001. Deze aangiften zijn ingeleverd bij de Belastingdienst Maastricht respectievelijk de Belastingdienst Tilburg, terwijl deze locaties van de Belastingdienst niet zijn opgenomen in het onder 2. subsidiair ten laste gelegde.

De door het hof gebruikte bewijsmiddelen

De door het hof gebruikte bewijsmiddelen worden in het geval van beroep in cassatie vermeld in de aanvulling als bedoeld in artikel 365a van het Wetboek van Strafvordering, welke aanvulling in dat geval aan het arrest wordt gehecht.

Bijzondere overwegingen omtrent het bewijs

A.

De beslissing dat het bewezen verklaarde door de verdachte is begaan berust op de feiten en omstandigheden als vervat in de hierboven bedoelde bewijsmiddelen, in onderlinge samenhang beschouwd.

Elk bewijsmiddel wordt - ook in zijn onderdelen - slechts gebruikt tot bewijs van dat bewezen verklaarde feit, of die bewezen verklaarde feiten, waarop het, blijkens zijn inhoud, betrekking heeft.

B.

Namens de verdachte is ter terechtzitting in hoger beroep ten verweer betoogd dat de verklaringen van [betrokkene 13] en [betrokkene 14] onbetrouwbaar zijn. Daartoe is aangevoerd – zakelijk weergegeven – dat hun verklaringen tegenstrijdig zijn en dat de informatie over de coderekeningen gewoon bij hen thuis is aangetroffen, terwijl zij hebben verklaard dat zij op advies van verdachte de bescheiden zouden hebben vernietigd.

Dienaangaande overweegt het hof als volgt.

Met de verdediging constateert het hof dat [betrokkene 13] en [betrokkene 14] op onderdelen verschillende verklaringen hebben afgelegd en dat [betrokkene 13] en [betrokkene 14] zich kennelijk hebben vergist, aangezien niet alle bescheiden met betrekking tot de coderekeningen zijn vernietigd. Het hof ziet daarin evenwel nog geen aanleiding om te twijfelen aan de betrouwbaarheid van hun verklaringen, mede gezien het tijdsverloop tussen de gebeurtenissen waaromtrent zij hebben verklaard en het moment waarop zij zijn gehoord, waardoor hun herinnering aan bepaalde details, die de kern van hun verklaringen niet raken, kan zijn vervaagd. Ook overigens is uit het onderzoek ter terechtzitting niet van feiten en omstandigheden gebleken op grond waarvan aan de betrouwbaarheid van hun verklaringen zou moeten worden getwijfeld.

Bijgevolg verwerpt het hof het verweer.

C.

i.

Door en namens de verdachte is ter terechtzitting in hoger beroep ten verweer betoogd dat hij van het hem ten laste gelegde moet worden vrijgesproken. Daartoe is aangevoerd – zakelijk weergegeven – dat er geen sprake is van behulpzaamheid van verdachte bij het onjuist doen van belastingaangiften door sommigen van zijn cliënten en dat niet kan worden bewezen dat sprake was van dubbel opzet.

Het hof overweegt dienaangaande als volgt.

ii.

Uit de door het hof gebezigde bewijsmiddelen blijkt dat de gang van zaken in de bewezen verklaarde gevallen veelal (ongeveer) op het volgende neerkwam:

Verdachte bezocht de in de bewezenverklaring genoemde personen. Daarbij gaven zij aan verdachte te kennen dat zij over zwart geld beschikten. Verdachte liet evenwel weten dat dit geen enkel probleem vormde en gaf te kennen dat hij het zo kon regelen dat de gelden geheel buiten het zicht van de fiscus bleven. Vervolgens zijn door zijn tussenkomst telkens verschillende, al dan niet gecodeerde, buitenlandse rekeningen geopend, namelijk een “witte” rekening en een “zwarte” rekening. Naar de “zwarte” rekening werd geld overgeboekt dat buiten het zicht van de fiscus werd gehouden. Vervolgens bezocht verdachte een of meer malen per jaar de in de bewezenverklaring genoemde personen om met hen de resultaten te bespreken.

Tevens zijn – nadat verdachte in dienst trad van [bedrijf 1] – nieuwe rekeningen geopend en zijn de saldi van eerder door tussenkomst van verdachte geopende rekeningen overgeboekt. Daarbij werd opnieuw steeds een van de rekeningen buiten het zicht van de fiscus gehouden.

iii.

Gelet op het vorenoverwogene acht het hof wettig en overtuigend bewezen dat verdachte door zijn handelen in de bewezen verklaarde periode opzettelijk gelegenheid heeft verschaft tot en opzettelijk behulpzaam is geweest bij het buiten het zicht van de fiscus houden van banksaldi en ontvangen rente, met het kennelijke doel om die gegevens ook bij belastingaangiften voor de fiscus verborgen te kunnen houden.

Het hof leidt uit deze feiten en omstandigheden af dat verdachte in de bewezen verklaarde periode opzettelijk gelegenheid heeft verschaft tot en opzettelijk behulpzaam is geweest bij het onjuist en/of onvolledig doen van de belastingaangiften door de in de bewezenverklaring genoemde personen.

Het hof verwerpt mitsdien het verweer.

D.

i.

De advocaat-generaal heeft gerequireerd tot vrijspraak van het onder 1. meer subsidiair ten last gelegde en tot bewezenverklaring van het onder 1. uiterst subsidiair ten laste gelegde. Daartoe is aangevoerd – zakelijk weergegeven – dat het handelen van verdachte niet moet worden toegerekend aan [bedrijf 1] aangezien [medeverdachte 1] eveneens directeur was van deze rechtspersoon en hij duidelijk minder gecharmeerd was van het handelen van verdachte.

Dienaangaande overweegt het hof als volgt.

ii.

Voorop gesteld wordt dat het antwoord op de vraag of een handelen of nalaten in redelijkheid aan een rechtspersoon kan worden toegerekend afhankelijk is van de concrete omstandigheden van het geval. Een belangrijke vraag daarbij is of het gegispte handelen heeft plaatsgevonden in de sfeer van de rechtspersoon.

iii.

Verdachte heeft op 23 april 2006 bij de FIOD-ECD voor zover hier van belang – zakelijk weergegeven – het volgende verklaard:

“[bedrijf 1] (het hof begrijpt: [bedrijf 1]) is volgens mij vanaf april 2003 actief. [bedrijf 1] is van ons, maar ik ben 50 % aandeelhouder en directeur, vanaf het begin van het bestaan van [bedrijf 1]. Volgens mij ben ik alleen als directeur ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, echter ik doe mijn werkzaamheden altijd gezamenlijk. Zo werkte ik bij [bedrijf 1] nauw samen met mijn medewerkers, de heer [betrokkene 42], de heer [betrokkene 43], mevrouw [betrokkene 44], mevrouw [betrokkene 45] en meneer [medeverdachte 1]. Meneer [medeverdachte 1] doet het hele technische aspect binnen [bedrijf 1]. Zo maakt hij de contracten, onder andere met banken en verzekeraars, en verzorgt hij de financiële planning van klanten. Tijdens de bezoeken bij potentiële klanten voor [bedrijf 1] breng ik de totale vermogenspositie van deze klanten in kaart. Hierbij inventariseer ik de wensen en de behoeften van de klant en dat totaal leg ik bij de heer [medeverdachte 1]. De klant levert dan of de gegevens over zijn totale vermogenspositie schriftelijk aan bij [medeverdachte 1] of hij neemt bescheiden mee tijdens een eerste bezoek. [medeverdachte 1] kijkt dan naar het totale vermogen van de klant en onderzoekt de mogelijkheden om de behoefte en de wensen van de klant in praktijk te brengen. In dit totale product kan ook het beleggen passen. Als de klant interesse heeft in een beleggingsproduct en [medeverdachte 1] heeft zo’n product ook geadviseerd dan geeft de heer [medeverdachte 1] dit aan mij door en ik bezoek vervolgens de klant en verzorg de administratieve afhandeling, dus de formulieren. De dan opgemaakte en door mij ingevulde, maar door de klant ondertekende openingsformulieren lever ik in meestal bij mevrouw [betrokkene 44] en deze zorgt dat de formulieren bij de financiële instelling terecht komen. Deze werkwijze passen wij toe vanaf maart/april 2003.”

iv.

Op basis van de hierboven weergegeven verklaring van verdachte komt het hof tot het oordeel dat de werkzaamheden die verdachte verrichtte, kunnen worden beschouwd als te zijn verricht in de sfeer van de rechtspersoon.

v.

Om vast te stellen of het handelen van verdachte in redelijkheid kan worden toegerekend aan [bedrijf 1], dient het hof te beoordelen of dat handelen passend is in de normale bedrijfsvoering van deze vennootschap, dan wel dat dat handelen door haar aanvaard werd of gewoonlijk aanvaard werd. Uit de evenweergegeven verklaring van verdachte trekt het hof het gevolg dat het gewraakte handelen van verdachte als passend in de normale bedrijfsvoering aan [bedrijf 1] kan worden toegerekend.

Derhalve acht het hof – anders dan de advocaat-generaal – het onder 1. meer subsidiair ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen.

Strafbaarheid van het bewezen verklaarde

Het bewezen verklaarde onder 1. is als misdrijf voorzien en strafbaar gesteld bij artikel 69, tweede lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, juncto artikel 48, aanhef en onder 1° en 2°, juncto artikel 51, tweede lid, aanhef en onder 2°, juncto artikel 57, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht, zoals deze artikelen luidden ten tijde van het bewezen verklaarde.

Het bewezen verklaarde onder 2. is als misdrijf voorzien en strafbaar gesteld bij artikel 69, tweede lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, juncto artikel 48, aanhef en onder 1° en 2°, juncto artikel 57, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht, zoals deze artikelen luidden ten tijde van het bewezen verklaarde.

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten.

De feiten worden gekwalificeerd zoals hierna in de beslissing wordt vermeld.

Strafbaarheid van de verdachte

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluiten.

De verdachte is daarom strafbaar voor het hiervoor bewezen verklaarde.

Op te leggen straffen

Bij de bepaling van de op te leggen straf is gelet op de aard en de ernst van hetgeen bewezen is verklaard, op de omstandigheden waaronder het bewezen verklaarde is begaan en op de persoon van de verdachte, zoals een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting naar voren is gekomen.

Ten aanzien van de ernst van het bewezen verklaarde heeft het hof in het bijzonder gelet op:

- de verhouding tot andere strafbare feiten, zoals onder meer tot uitdrukking komt in het hierop gestelde wettelijk strafmaximum en in de straffen die voor soortgelijke feiten worden opgelegd;

- de omstandigheid dat door het bewezen verklaarde handelen van verdachte het anderen mogelijk is gemaakt vermogen(-sbestanddelen) en/of inkomen buiten het zicht van de fiscus te houden, alsmede de mate waarin aan de Nederlandse Staat ten gevolge daarvan fiscaal nadeel is toegebracht;

- de omstandigheid dat verdachte zich gedurende langere tijd, te weten: meer dan vijf jaar, met de bewezen verklaarde strafbare feiten heeft beziggehouden.

Ten aanzien van de persoon van verdachte heeft het hof in het bijzonder gelet op:

- de inhoud van het hem betreffend uittreksel uit de Justitiële Documentatie d.d. 6 mei 2010, waaruit blijkt dat hij niet eerder door de strafrechter is veroordeeld;

- de persoonlijke omstandigheden van verdachte, zoals daarvan ter terechtzitting in hoger beroep is gebleken.

Het hof heeft wat betreft de op te leggen strafsoort en hoogte van de straf aansluiting gezocht bij de straffen die gebruikelijk door dit gerechtshof in gevallen vergelijkbaar met de onderhavige worden opgelegd. Aan de hand daarvan heeft het hof een onvoorwaardelijke gevangenisstraf tot uitgangspunt genomen.

In de omstandigheid dat verdachte zelf niet rechtstreeks voordeel heeft getrokken uit de bewezen verklaarde feiten, met uitzondering van provisies die verdachte ontving toen hij werkzaam was bij [bedrijf 2], ziet het hof echter aanleiding om van dit uitgangspunt af te wijken. Gelet daarop acht het hof – anders dan de advocaat-generaal – namelijk oplegging van een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van twaalf maanden, een werkstraf voor de duur van 240 uren alsmede een geldboete van EUR 11.000 in het onderhavige geval een passende reactie.

De verdediging heeft evenwel op de gronden die zijn aangevoerd bij het hiervoor vermelde beroep op niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie aangevoerd dat de overschrijding van de redelijke termijn dient te leiden tot strafvermindering.

Gelet op hetgeen hiervoor met betrekking tot de ontvankelijkheid van het openbaar ministerie is overwogen, is het hof van oordeel dat de redelijke termijn in deze is overschreden, hetgeen in casu moet leiden tot strafvermindering.

Het hof is van oordeel dat in beginsel de oplegging van onder meer een geldboete van

EUR 11.000 passend zou zijn, doch in de hiervoor geconstateerde schending van het recht van de verdachte op een openbare behandeling van de zaak binnen een redelijke termijn ziet het hof aanleiding een geldboete van EUR 10.000 op te leggen. Voor het overige ziet het hof in hetgeen door de verdediging is aangevoerd geen aanleiding andere straffen op te leggen.

Bij de vaststelling van de hoogte van de geldboete heeft het hof rekening gehouden met de financiële draagkracht van de verdachte, voor zover daarvan ter terechtzitting is gebleken.

Met oplegging voorts van een voorwaardelijke gevangenisstraf wordt enerzijds de ernst van het bewezen verklaarde tot uitdrukking gebracht en wordt anderzijds de strafoplegging dienstbaar gemaakt aan het voorkomen van nieuwe strafbare feiten.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

De beslissing is gegrond op artikel 69 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de artikelen 9, 14a, 14b, 14c, 22c, 22d, 23, 24, 24c, 48, 49, 51 en 57 van het Wetboek van Strafrecht, zoals deze luidden ten tijde van het bewezen verklaarde.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis, waarvan beroep, en doet opnieuw recht.

Verklaart niet bewezen, dat verdachte het onder 1. primair, subsidiair, meer subsidiair (aangiften van [betrokkene 1] over 2002, [betrokkene 13] over 2001 en 2002, [betrokkene 14] over 2001 en 2002, [betrokkene 16] over 2002, [betrokkene 21] over 2002, [betrokkene 24] over 2002, [betrokkene 28] over 2002 en [betrokkene 29] over 2002) en uiterst subsidiair (aangiften [betrokkene 1] over 2002, [betrokkene 13] over 2001 en 2002, [betrokkene 14] over 2001 en 2002, [betrokkene 16] over 2002, [betrokkene 21] over 2002, [betrokkene 24] over 2002, [betrokkene 28] over 2002 en [betrokkene 29] over 2002)en 2. primair ten laste gelegde heeft begaan en spreekt hem daarvan vrij.

Verklaart, zoals hiervoor overwogen, wettig en overtuigend bewezen, dat verdachte het onder 1. meer subsidiair en 2. subsidiair ten laste gelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen verdachte onder 1. meer subsidiair en 2. subsidiair meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt hem daarvan vrij.

Verklaart dat het bewezen verklaarde oplevert:

1. Medeplichtigheid aan opzettelijk een bij de belastingwet voorziene aangifte onjuist of onvolledig doen, terwijl het feit ertoe strekt dat te weinig belasting wordt geheven, begaan door een rechtspersoon, terwijl hij feitelijke leiding heeft gegeven aan de verboden gedraging, meermalen gepleegd.

2. Medeplichtigheid aan opzettelijk een bij de belastingwet voorziene aangifte onjuist of onvolledig doen, terwijl het feit ertoe strekt dat te weinig belasting wordt geheven, meermalen gepleegd.

Verklaart verdachte deswege strafbaar.

Veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 12 (twaalf) maanden.

Bepaalt dat de gevangenisstraf niet zal worden ten uitvoer gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten, op grond dat verdachte zich vóór het einde van een proeftijd van 2 (twee) jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt.

Veroordeelt verdachte tot een taakstraf bestaande uit een werkstraf voor de duur van 240 (tweehonderdveertig) uren, indien niet naar behoren verricht te vervangen door 120 (honderdtwintig) dagen hechtenis.

Veroordeelt verdachte tot een geldboete van EUR 10.000,00 (tienduizend euro), bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 85 (vijfentachtig) dagen hechtenis.

Aldus gewezen door

mr. H. Harmsen, voorzitter,

mr. P.A.G.M. Cools en mr. J.H.M. Westenbroek,

in tegenwoordigheid van mr. M.F.S. ter Heide, griffier,

en op 22 juni 2010 ter openbare terechtzitting uitgesproken.

mr. P.A.G.M. Cools is buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.