Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSHE:2009:BR6572

Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
24-03-2009
Datum publicatie
02-09-2011
Zaaknummer
HD 103.005.189 T1
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Schorsing ex art. 225 Rv

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

HD 103.005.189

ARREST VAN HET GERECHTSHOF 's-HERTOGENBOSCH,

sector civiel recht,

achtste kamer, van 24 maart 2009,

gewezen in de zaak van:

MR. FREDERIK WILLEM UDO,

in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van Regiogids Limburg BV, kantoorhoudende te [kantoorplaats],

appellant bij exploot van dagvaarding van 2 maart 2007,

advocaat: mr. R.H. van Muijen,

tegen:

[Y.],

wonende te [woonplaats],

geïntimeerde bij gemeld exploot,

advocaat: mr. R.J.H. van den Dungen,

op het verzoek tot schorsing ex artikel 225 Rv van het hoger beroep van de door de rechtbank Maastricht, sector kanton, locatie Sittard-Geleen onder zaak/rolno.: 128916 CV EXPL 03-669 gewezen vonnissen van 14 januari 2004, 10 augustus 2005 en 6 december 2006 tussen appellant – de curator – als eiser en geïntimeerde – [Y.] – als gedaagde.

1. Het geding in eerste aanleg (zaak/rolno.: 128916 CV EXPL 03-669

Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar voormelde vonnissen.

2. Het geding in hoger beroep

2.1. De curator heeft bij voormeld exploot van dagvaarding in hoger beroep vorderingen ingesteld zoals in dat exploot weergegeven.

2.2. De curator heeft vervolgens een akte houdende verzoek tot schorsing ex artikel 225 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), tevens houdende memorie van grieven voor zover rechtens vereist, ingediend.

2.3. [Y.] heeft hierop bij akte gereageerd.

2.4. Uitsluitend [Y.] heeft de gedingstukken overgelegd, waarna partijen uitspraak hebben gevraagd.

3. De beoordeling van het verzoek

3.1. De onderhavige procedure in hoger beroep is aanhangig gemaakt door de curator.

De curator heeft in voornoemde akte aangegeven dat de vordering van Regiogids Limburg BV (hierna: Regiogids) op [Y.] door een overeenkomst van cessie van 11 juni 2007 is overgedragen aan de Duitse vennootschap [X.] Verwaltungs- und Vertriebsgesellschaft mbH, gevestigd te [vestigingsplaats] (hierna: [X.]). Volgens de curator is in een brief van 9 augustus 2007 mededeling van deze cessie gedaan aan zowel [Y.] als zijn toenmalige gemachtigde. De curator stelt dat [X.] hierdoor de status van volwaardige individuele procespartij in de onderhavige procedure heeft gekregen en dat zij bevoegd is om zelfstandig grieven aan te voeren tegen de vonnissen waarvan beroep.

De curator heeft in de akte verzocht om de onderhavige procedure te schorsen ex artikel 225 lid 1 sub c Rv om [X.] de gelegenheid te geven de procedure van Regiogids over te nemen, althans zich te voegen aan de zijde van Regiogids, dan wel in de procedure tussen te komen.

3.2. [Y.] heeft in zijn akte aangegeven zich dienaangaande te refereren aan het oordeel van het hof.

3.3. Het hof stelt vast dat er ingevolge het verzoek van de curator, waarvan de strekking niet is betwist of bestreden, een grond voor een schorsing van de onderhavige procedure ex artikel 225 Rv aanwezig is.

Het hof zal de procedure dan ook schorsen en verwijzen naar de rolzitting van 22 september 2009, zodat het geding voor die datum kan worden hervat op de wijze zoals voorgeschreven in artikel 227 Rv.

3.4. Het hof overweegt dat indien het geding niet wordt hervat voor voornoemde roldatum van 22 september 2009, de zaak overeenkomstig artikel 247 Rv ambtshalve op de rol kan worden doorgehaald.

4. De uitspraak

Het hof:

schorst de procedure op de voet van artikel 225 Rv;

verwijst de zaak naar de rol van dit hof van 22 september 2009 met het in artikel 227 Rv aangeven doel;

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit arrest is gewezen door mrs. Aarts, Spoor en Walsteijn en in het openbaar uitgesproken door de rolraadsheer op 24 maart 2009.