Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSHE:2009:BQ2563

Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
09-06-2009
Datum publicatie
26-04-2011
Zaaknummer
HD 103.005.822 T1
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Schade als gevolg van niet uitgevoerde transporten?

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

typ. SH

zaaknr. HD 103.005.822

ARREST VAN HET GERECHTSHOF 's-HERTOGENBOSCH,

sector civiel recht,

vierde kamer, van 9 juni 2009,

gewezen in de zaak van:

1. de naamloze vennootschap N.V. INTERPOLIS SCHADE,

gevestigd te [vestigingsplaats],

2. de besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid [X.] LOGISTICS B.V.,

gevestigd te [vestigingsplaats],

3. de besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid GEBR. [Y.] TRANSPORTEN B.V.,

gevestigd te [vestigingsplaats],

appellanten bij exploten van dagvaarding

van 13 september 2007,

advocaat: mr. M. Enneking,

tegen:

1. [Z.], h.o.d.n. GARTENBAU [A.],

wonende te [woonplaats] (Duitsland),

2. de vennootschap naar Duits recht [B.] GMBH & CO. KG,

gevestigd te [vestigingsplaats] (Duitsland),

geïntimeerden bij gemeld exploten,

advocaat: mr. J.B.J.G.M. Schyns,

op het hoger beroep van het door de rechtbank Roermond gewezen vonnis van 20 juni 2007 tussen appellanten - Interpolis c.s. - als eiseressen in de hoofdzaak, verweersters in het incident en geïntimeerden – [A.] c.s. - als gedaagden in de hoofdzaak, eiseressen in het incident.

1. Het geding in eerste aanleg (zaaknummer/rolnummer 77627/HA ZA 07-41)

Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar voormeld vonnis.

2. Het geding in hoger beroep

2.1 Interpolis c.s. is van dit vonnis tijdig in hoger beroep gekomen. Bij memorie van grieven heeft Interpolis c.s. vier grieven aangevoerd en geconcludeerd tot vernietiging van het vonnis waarvan beroep en tot terugverwijzing van de zaak naar de rechtbank Roermond.

2.2 Bij memorie van antwoord heeft [A.] c.s. onder overlegging van twee producties de grieven bestreden.

2.3 Interpolis c.s. heeft een akte tevens akte uitlating producties genomen en [A.] c.s. een antwoordakte.

2.4 Partijen hebben daarna de gedingstukken overgelegd en uitspraak gevraagd.

3. De gronden van het hoger beroep

Voor de inhoud van de grieven verwijst het hof naar de memorie van grieven.

4. De beoordeling

4.1 In deze zaak vorderen Interpolis c.s., kort gezegd, te verklaren voor recht dat [X.] Logistics BV en Gebr. [Y.] Transporten BV niet aansprakelijk zijn noch jegens [A.] noch jegens [B.] GmbH & Co. KG voor schade als gevolg van een aantal niet uitgevoerde transporten.

4.2 [A.] en [B.] GmbH & Co. KG hebben ieder bij incidentele conclusie onbevoegdverklaring van de rechtbank gevorderd alsmede voeging met de destijds aldaar onder zaaknummer 76880/HA ZA 06-864 aanhangige procedure.

4.3 De rechtbank heeft zich bij het vonnis waarvan beroep onbevoegd verklaard en vanwege deze beslissing de vordering tot voeging afgewezen.

4.4 Met haar grieven komt Interpolis c.s. op tegen de onbevoegdverklaring door de rechtbank. Alvorens op de zaak zelf in te gaan overweegt het hof het volgende.

4.5 De zaak waarmee in eerste aanleg voeging werd gevraagd (zaaknummer 76880/HA ZA 06-864) betreft een procedure tussen enerzijds [X.] Logistics BV en anderzijds [A.] en [B.] GmbH & Co. KG. In die procedure vordert [X.] Logistics BV hun hoofdelijke veroordeling tot betaling van € 271.966,63 in verband met onbetaald gebleven facturen. Bij vonnis van dezelfde datum als het vonnis waarvan in de onderhavige zaak beroep is ingesteld, heeft de rechtbank zich eveneens onbevoegd verklaard. Ook daarvan is hoger beroep ingesteld. Dat beroep is bij dit hof aanhangig onder zaaknummer HD 103.005.695.

4.6 Het hof heeft daarin inmiddels een tussenarrest gewezen en wel op 9 september 2008. Op dat moment hadden partijen in de onderhavige zaak nog niet gefourneerd. De twee zaken lopen onafhankelijk van elkaar, hoewel wel wordt verwezen naar in de andere zaak ingenomen (andersluidende) standpunten. Zoals in het arrest van 9 september 2008 is overwogen gaat het in een bepaalde zaak om het in die zaak door een partij ingenomen standpunt (r.o. 4.7). Dat laat evenwel onverlet dat nu in beide zaken het oordeel van het hof is gevraagd over in ieder geval voor een deel dezelfde kwesties, de zaken niet los van elkaar kunnen worden gezien.

4.7 In de zaak met zaaknummer HD 103.005.695 vindt naar aanleiding van het tussenarrest van 9 september 2008 bewijsvoering plaats. Het hof zal partijen in de gelegenheid stellen zich uit te laten over de eventuele consequenties van dat tussenarrest en de daarop gevolgde bewijsvoering voor de onderhavige zaak. Het hof zal de zaak hiertoe naar de rol verwijzen voor akte aan de zijde van Interpolis c.s.; [A.] c.s. zal hierop bij antwoordakte kunnen reageren.

4.8 Aangezien geïntimeerden in beide zaken dezelfde zijn en [X.] Logistics BV in beide zaken appellante is, gaat het hof ervan uit dat men over het tussenarrest van

9 september 2008 en verdere stukken van die procedure beschikt. Ook indien in beide zaken verschillende advocaten voor partijen optreden komt het het hof onaannemelijk voor dat men niet over die stukken kan beschikken.

4.9 Iedere verdere beslissing wordt aangehouden.

5. De uitspraak

Het hof:

verwijst de zaak naar de rol van 7 juli 2009 voor akte aan de zijde van Interpolis c.s. met het hiervoor onder 4.7 aangegeven doel;

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit arrest is gewezen door mrs. Meulenbroek, Keizer en De Klerk-Leenen en in het openbaar uitgesproken door de rolraadsheer op 9 juni 2009.