Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSHE:2009:BM0113

Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
19-05-2009
Datum publicatie
06-04-2010
Zaaknummer
HD 103.001.787
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Aansprakelijkheid Waterschap om wateroverlast na extreme regenval.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

typ. MG

zaaknr. HD 103.001.787

ARREST VAN HET GERECHTSHOF 's-HERTOGENBOSCH,

sector civiel recht,

vierde kamer, van 19 mei 2009,

gewezen in de zaak van:

1. [APPELLANT SUB 1],

2. [APPELLANTE SUB 2],

3. [APPELLANT SUB 3],

4. [APPELLANT SUB 4],

allen wonende te [plaats], gemeente [gemeente],

appellanten,

advocaat: mr. P.J.L.J. Duijsens,

tegen:

de openbare rechtspersoon WATERSCHAP BRABANTSE DELTA,

voorheen genaamd Waterschap Land van Nassau,

gevestigd te Breda,

geïntimeerde,

advocaat: mr. J.P.F.W. van Eijck,

als vervolg op het tussenarrest van dit hof van 13 januari 2009 inzake het hoger beroep van het door de rechtbank Breda tussen partijen gewezen vonnis van 9 maart 2005.

12. Het tussenarrest van 13 januari 2009

Bij gemeld tussenarrest heeft het hof een deskundigenonderzoek bevolen en is het voor de deskundige te betalen voorschot bepaald op een bedrag van € 11.424,= inclusief btw. Bepaald is voorts dat dit voorschot ten laste komt van partij [appellant sub 1 c.s.]. De termijn van inzending van het rapport van de deskundige is bepaald op drie maanden nadat de griffier de ontvangst van het voorschot heeft bericht.

13. Het verdere verloop van de procedure en de verdere beoordeling

13.1. Partij [appellant sub 1 c.s.] heeft het hiervoor genoemde voorschot op de in het tussenarrest aangegeven wijze voldaan.

13.2. De deskundige heeft bij brief van 17 april 2009 aan de griffie van het hof bericht dat het eerder opgegeven voorschot uitging van werkzaamheden in twee zaken en dat nu in de andere zaak het onderzoek niet doorgaat de synenergievoordelen van de combinatie van de twee onderzoeken wegvallen. Hierdoor heeft de deskundige zich genoodzaakt gezien een nieuwe inschatting te maken, thans gebaseerd op alleen het onderzoek in de onderhavige zaak. De deskundige verwacht dat een aanvullend voorschot van (€ 17.136,= -

€ 11.424,=) € 5.712,= incl. btw toereikend zal zijn. De deskundige verzoekt een aanvullend voorschot van voormelde omvang te bepalen.

13.3. Het hof zal dienovereenkomstig beslissen zoals in het dictum is bepaald.

13.4. Iedere verdere beslissing zal worden aangehouden.

14. De uitspraak

Het hof:

bepaalt dat voor de kosten van de deskundige een aanvullend voorschot dient te worden voldaan van € 5.712,= inclusief btw, tenzij (een van de) partijen binnen veertien dagen na deze uitspraak tegen de hoogte van het voorschot bezwaar heeft/hebben gemaakt; in dat geval zal het hof op het bezwaar/de bezwaren beslissen en de hoogte van het aanvullend voorschot bepalen;

bepaalt dat de griffier een specificatie van het aanvullend voorschot bij het afschrift van dit arrest meezendt aan de advocaten van partijen;

bepaalt dat partij [appellant sub 1 c.s.] genoemd aanvullend voorschot van € 5.712,= binnen 2 weken na heden zal overmaken naar rekeningnummer 19.23.25.787 ten name van Arrondissement 536 's-Hertogenbosch;

bepaalt dat de deskundige het onderzoek zal aanvangen nadat de griffier heeft bericht dat het aanvullend voorschot is ontvangen;

verzoekt de deskundige, indien zijn kosten het aanvullend voorschot te boven mochten gaan, het hof daarover tijdig in te lichten;

verwijst de zaak naar de rol van dinsdag 29 september 2009 voor memorie na deskundigenonderzoek, aan de zijde van partij [appellant sub 1 c.s.];

bepaalt dat de griffier van dit hof een afschrift van dit arrest aan de deskundige zal toezenden;

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit arrest is gewezen door mrs. De Groot-van Dijken,

Meulenbroek en Keizer en in het openbaar uitgesproken door de rolraadsheer op 19 mei 2009.