Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSHE:2009:BK7291

Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
03-12-2009
Datum publicatie
22-12-2009
Zaaknummer
20-000526-09
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Hypotheekfraude; voorwaardelijk opzet.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Parketnummer : 20-000526-09

Uitspraak : 3 december 2009

TEGENSPRAAK

Arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken

van het gerechtshof 's-Hertogenbosch

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank 's-Hertogenbosch van 17 februari 2009 in de strafzaak met parketnummer 01-889027-07 tegen:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [1978],

wonende te [woonplaats], [adres],

waarbij:

- verdachte ter zake van

o "medeplegen van: van het plegen van opzetheling een gewoonte maken"

o "medeplegen van: opzettelijk gebruik maken van het valse of vervalste geschrift, als bedoeld in artikel 225, eerste lid van het Wetboek van Strafrecht, als ware het echt en onvervalst, meermalen gepleegd"

o "deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven"

o "opzettelijk gebruik maken van het valse of vervalste geschrift, als bedoeld in artikel 225, eerste lid van het Wetboek van Strafrecht, als ware het echt en onvervalst, meermalen gepleegd"

werd veroordeeld tot een werkstraf voor de duur van 240 uren subsidiair 120 dagen hechtenis, met aftrek overeenkomstig artikel 27 Wetboek van Strafrecht, alsmede tot een gevangenisstraf voor de duur van 1 jaar voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren.

- vier in het vonnis nader genoemde benadeelde partijen in haar vorderingen niet-ontvankelijk werden verklaard.

Hoger beroep

De verdachte en de officier van justitie hebben tegen voormeld vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep, alsmede het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door en namens de verdachte naar voren is gebracht.

De vordering van de advocaat-generaal houdt in dat het hof het beroepen vonnis zal vernietigen en opnieuw rechtdoende:

- de verdachte voor de onder 1. primair (delicten 6H-007-BE, 6H-060-LN, 6H-010-LN, 6H-004c-LN, 7H-032-LN, 7H-033-LN, 8H-078-LN en 6H-089-LN), 2. subsidiair, 3. primair en 4. ten laste gelegde feiten zal veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van 15 maanden met aftrek overeenkomstig artikel 27 van het Wetboek van Strafrecht;

- de benadeelde partijen [benadeelde 1] en [benadeelde 2] in haar vorderingen niet-ontvankelijk zal verklaren.

Vonnis waarvan beroep

Het beroepen vonnis zal worden vernietigd omdat in hoger beroep de tenlastelegging - en aldus de grondslag van het onderzoek - is gewijzigd.

Tenlastelegging

Gelet op de inhoud van het procesdossier is het de kennelijke bedoeling van de steller der tenlastelegging geweest om onder 2. het verwijt te formuleren dat - kort gezegd - verdachte - al dan niet in vereniging met een ander of anderen - facturen valselijk heeft opgemaakt dan wel daarvan gebruik heeft gemaakt, althans medeplichtig is geweest aan het gebruik van die facturen door een ander of anderen.

Onder 2. primair, subsidiair en meer subsidiair is telkens - onder meer - geformuleerd dat op facturen is vermeld dat 10 respectievelijk 50 stuks Sony LCD 26" televisies voor respectievelijk 6.485,50 euro en 32.427 euro zijn ingekocht. Gelet op de inhoud van het procesdossier heeft de steller der tenlastelegging het oog gehad op de facturen op dossierpagina's 6944 en 6945 van het proces-verbaal van de Bovenregionale Recherche Zuid Nederland, Projectteam Ladingdiefstallen, onderzoek 22BZ7055, die inhouden dat 10 respectievelijk 50 stuks Sony LCD 26" voor respectievelijk 6.485,50 euro en 32.427,50 euro zijn ingekocht.

Voorts is onder 2. primair, subsidiair en meer subsidiair telkens - onder meer - geformuleerd dat op een factuur is vermeld dat op 30 december 2005 20 stuks AMD64 PC zijn ingekocht. Gelet op de inhoud van het procesdossier heeft de steller der tenlastelegging het oog gehad op de factuur op dossierpagina 6728 die als factuurdatum inhoudt "30-12-0506".

Ook is onder 2. subsidiair en meer subsidiair in de tenlastelegging het verwijt geformuleerd dat - kort gezegd - de genoemde facturen zijn ingebracht in een civiele procedure tegen [betrokkene 3] en/of [bedrijf 1]. Gelet op de inhoud van het procesdossier heeft de steller der tenlastelegging met laatstgenoemde afkorting het oog gehad op het bedrijf "[bedrijf 1]".

Ten slotte is onder 4. het verwijt geformuleerd dat- kort gezegd - verdachte - al dan niet in vereniging met een ander of anderen - onder meer van (een) valse loonafrekening(en) gebruik heeft gemaakt. Gelet op de inhoud van het procesdossier heeft de steller der tenlastelegging met "loonafrekening(en)" het oog gehad op de zich in het dossier bevindende loonberekeningen.

Het hof zal mitsdien de tenlastelegging met inachtneming van het voorgaande verbeterd lezen. De verdachte wordt blijkens het onderzoek ter terechtzitting door deze verbeteringen niet in haar verdediging geschaad.

Aan verdachte is - na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting in eerste aanleg en in hoger beroep en met inachtneming van het bovenstaande - ten laste gelegd dat:

1.

primair

zij in of omstreeks de periode van 26 december 2005 tot en met 13 mei 2008, te Melick, gemeente Roerdalen, en/of te Eindhoven en/of te Den Helder en/of te Kelpen-Oler, gemeente Leudal, in elk geval in Nederland, en/of in Duitsland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een gewoonte heeft gemaakt van het plegen van opzetheling, immers heeft/hebben verdachte en/of een of meer van haar mededader(s) op na te melden tijdstippen, op na te melden plaatsen, na te melden goederen verworven, voorhanden gehad en/of overgedragen, terwijl zij en/of een of meer van haar mededader(s) ten tijde van het verwerven of het voorhanden krijgen van die goederen wist(en) dat het door misdrijf verkregen goederen betrof:

- (zaakdossier 3/delict 6H-007-BE) in of omstreeks de periode van 25 april 2006 tot en met 27 april 2006 te Melick, gemeente Roerdalen, althans in Nederland, 60, althans een aantal, Sony-LCD-monitoren (type 26S2020) en/of

- (zaakdossier 3 / delict 6H-060-LN) in of omstreeks de periode van 3 maart 2006 tot en met 13 april 2006 te Melick, gemeente Roerdalen, althans in Nederland, in totaal 348, althans een aantal, Sony-spelcomputers (type PSP) en/of

- (zaakdossier 3/delict 6H-010-LN) in of omstreeks de periode van 21 januari 2006 te Melick, gemeente Roerdalen, althans in Nederland, 1.640, althans 260, althans een aantal, Acer TFT beeldschermen (type AL 1951) en/of

- (zaakdossier 3/delict 6H-004c-LN) in of omstreeks de periode van 26 december 2005 tot en met 10 januari 2006 te Melick, gemeente Roerdalen, althans in Nederland, 100, althans 20, althans een aantal, Fujitsu Siemens computers en/of

- (zaakdossier 5/delict 7H-023-LN) in of omstreeks de periode van 14 maart 2007 tot en met 24 september 2007, te Melick, gemeente Roerdalen, en/of te Eindhoven, althans in Nederland, 76, althans een aantal, NEC LCD-schermen (type 2190UXI) en/of

- (zaakdossier 6/delict 7H-032-LN) in of omstreeks de periode van 20 augustus 2007 tot en met 8 september 2007 te Melick, gemeente Roerdalen en/of te Eindhoven, althans in Nederland, 1.200, althans een aantal, Dell moederborden en/of een (grote) hoeveelheid videokaarten en/of

- (zaakdossier 7/delict 7H-033-LN) in of omstreeks de periode van 15 maart 2007 tot en met 22 mei 2007 te Melick, gemeente Roerdalen en/of te Kelpen-Oler, althans in Nederland, een (grote) hoeveelheid Gilette scheermesjes en/of

- (zaakdossier 8/delict 7H-021-LN) in of omstreeks de periode van 30 juni 2007 tot en met 23 juli 2007 te Melick, gemeente Roerdalen en/of te Eindhoven en/of te Schiphol, althans in Nederland, 5.700 paar, althans een (grote) hoeveelheid K-Swiss schoenen en/of

- (zaakdossier 17/delicten 8H-073-BN en 8H-072-LN) in of omstreeks de periode van 16 maart 2008 tot en met 17 maart 2008 te Melick, gemeente Roerdalen, althans in Nederland, een trekker (kenteken [kenteken]) en/of een oplegger (kenteken [kenteken]) en/of 879, althans een aantal colli Lenco computerapparatuur en/of

- (zaakdossier 19/delict 8H-078-LN) in of omstreeks de periode van 2 april 2008 tot en met 13 mei 2008 te Melick, gemeente Roerdalen, althans in Nederland, een (grote) hoeveelheid HP, type Pavilion, computers en/of

- (zaakdossier 27/delict 6H-089-LN) in of omstreeks de periode van 1 augustus 2007 tot en met 13 mei 2008 te Kelpen-Oler, gemeente Leudal, althans in Nederland, een personenauto, merk Volkswagen Passat Variant;

subsidiair

zij in of omstreeks de periode van 26 december 2005 tot en met 13 mei 2008 te Melick, gemeente Roerdalen, en/of te Eindhoven en/of te Kelpen-Oler, gemeente Leudal, in elk geval in Nederland en/of in Duitsland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, op na te melden tijdstippen, op na te melden plaatsen, na te melden goederen verworven, voorhanden gehad en/of overgedragen, terwijl zij en/of een of meer van haar mededader(s) ten tijde van het verwerven of het voorhanden krijgen van die goederen wist(en) dat het door misdrijf verkregen goederen betrof:

- (zaakdossier 3/delict 6H-007-BE) in of omstreeks de periode van 25 april 2006 tot en met 27 april 2006 te Melick, gemeente Roerdalen, althans in Nederland, 60, althans een aantal, Sony-LCD-monitoren (type 26S2020) en/of

- (zaakdossier 3/delict 6H-060-LN) in of omstreeks de periode van 3 maart 2006 tot en met 13 april 2006 te Melick, gemeente Roerdalen, althans in Nederland, in totaal 348, althans een aantal, Sony-spelcomputers (type PSP) en/of

- (zaakdossier 3/delict 6H-010-LN) in of omstreeks de periode van 21 januari 2006 te Melick, gemeente Roerdalen, althans in Nederland, 1.640, althans 260, althans een aantal, Acer TFT beeldschermen (type AL 1951) en/of

- (zaakdossier 3/delict 6H-004c-LN) in of omstreeks de periode van 26 december 2005 tot en met 10 januari 2006 te Melick, gemeente Roerdalen, althans in Nederland, 100, althans 20, althans een aantal, Fujitsu Siemens computers en/of

- (zaakdossier 5/delict 7H-023-LN) in of omstreeks de periode van 14 maart 2007 tot en met 24 september 2007, te Melick, gemeente Roerdalen, en/of te Eindhoven, althans in Nederland, 76, althans een aantal, NEC LCD-schermen (type 2190UXI) en/of

- (zaakdossier 6/delict 7H-032-LN) in of omstreeks de periode van 20 augustus 2007 tot en met 8 september 2007 te Melick, gemeente Roerdalen en/of te Eindhoven, althans in Nederland, 1.200, althans een aantal, Dell moederborden en/of een (grote) hoeveelheid videokaarten en/of

- (zaakdossier 7/delict 7H-033-LN) in of omstreeks de periode van 15 maart 2007 tot en met 22 mei 2007 te Melick, gemeente Roerdalen en/of te Kelpen-Oler, althans in Nederland, een (grote) hoeveelheid Gilette scheermesjes en/of

- (zaakdossier 8/delict 7H-021-LN) in of omstreeks de periode van 30 juni 2007 tot en met 23 juli 2007 te Melick, gemeente Roerdalen en/of te Eindhoven en/of te Schiphol, althans in Nederland, 5.700 paar, althans een (grote) hoeveelheid K-Swiss schoenen en/of

- (zaakdossier 17/delicten 8H-073-BN en 8H-072-LN) in of omstreeks de periode van 16 maart 2008 tot en met 17 maart 2008 te Melick, gemeente Roerdalen, althans in Nederland, een trekker (kenteken [kenteken]) en/of een oplegger (kenteken [kenteken]) en/of 879, althans een aantal colli Lenco computerapparatuur en/of

- (zaakdossier 19/delict 8H-078-LN) in of omstreeks de periode van 2 april 2008 tot en met 13 mei 2008 te Melick, gemeente Roerdalen, althans in Nederland, een (grote) hoeveelheid HP, type Pavilion, computers en/of

- (zaakdossier 27/delict 6H-089-LN) in of omstreeks de periode van 1 augustus 2007 tot en met 13 mei 2008 te Kelpen-Oler, gemeente Leudal, althans in Nederland, een personenauto, merk Volkswagen Passat Variant;

meer subsidiair

[medeverdachte 1] in of omstreeks de periode van 14 maart 2005 tot en met 13 mei 2008, te Melick, gemeente Roerdalen, en/of te Eindhoven en/of te Den Helder en/of te Kelpen-Oler, gemeente Leudal, in elk geval in Nederland, en/of in Duitsland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een gewoonte heeft gemaakt van het plegen van opzetheling, immers heeft/hebben [medeverdachte 1] en/of een of meer van zijn mededader(s) op na te melden tijdstippen, op na te melden plaatsen, na te melden goederen verworven, voorhanden gehad en/of overgedragen, terwijl [medeverdachte 1] en/of een of meer van zijn mededader(s) ten tijde van het verwerven of het voorhanden krijgen van die goederen wist(en) dat het door misdrijf verkregen goederen betrof:

- (zaakdossier 3/delict 6H-007-BE) in of omstreeks de periode van 25 april 2006 tot en met 27 april 2006 te Melick, gemeente Roerdalen, althans in Nederland, 60, althans een aantal, Sony-LCD-monitoren (type 26S2020) en/of

- (zaakdossier 3/delict 6H-060-LN) in of omstreeks de periode van 3 maart 2006 tot en met 13 april 2006 te Melick, gemeente Roerdalen, althans in Nederland, in totaal 348, althans een aantal, Sony-spelcomputers (type PSP) en/of

- (zaakdossier 3/delict 6H-010-LN) in of omstreeks de periode van 21 januari 2006 te Melick, gemeente Roerdalen, althans in Nederland, 1.640, althans 260, althans een aantal, Acer TFT beeldschermen (type AL 1951) en/of

- (zaakdossier 3/delict 6H-004c-LN) in of omstreeks de periode van 26 december 2005 tot en met 10 januari 2006 te Melick, gemeente Roerdalen, althans in Nederland, 100, althans 20, althans een aantal, Fujitsu Siemens computers en/of

- (zaakdossier 5/delict 7H-023-LN) in of omstreeks de periode van 14 maart 2005 tot en met 24 september 2007, te Melick, gemeente Roerdalen, en/of te Eindhoven, althans in Nederland, 76, althans een aantal, NEC LCD-schermen (type 2190UXI) en/of

- (zaakdossier 6/delict 7H-032-LN) in of omstreeks de periode van 20 augustus 2007 tot en met 8 september 2007 te Melick, gemeente Roerdalen en/of te Eindhoven, althans in Nederland, 1.200, althans een aantal, Dell moederborden en/of een (grote) hoeveelheid videokaarten en/of

- (zaakdossier 7/delict 7H-033-LN) in of omstreeks de periode van 15 maart 2007 tot en met 22 mei 2007 te Melick, gemeente Roerdalen en/of te Kelpen-Oler, althans in Nederland, een (grote) hoeveelheid Gilette scheermesjes en/of

- (zaakdossier 8/delict 7H-021-LN) in of omstreeks de periode van 30 juni 2007 tot en met 23 juli 2007 te Melick, gemeente Roerdalen en/of te Eindhoven en/of te Schiphol, althans in Nederland, 5.700 paar, althans een (grote) hoeveelheid K-Swiss schoenen en/of

- (zaakdossier 17/delicten 8H-073-BN en 8H-072-LN) in of omstreeks de periode van 16 maart 2008 tot en met 17 maart 2008 te Melick, gemeente Roerdalen, althans in Nederland, een trekker (kenteken [kenteken]) en/of een oplegger (kenteken [kenteken]) en/of 879, althans een aantal colli Lenco computerapparatuur en/of

- (zaakdossier 19/delict 8H-078-LN) in of omstreeks de periode van 2 april 2008 tot en met 13 mei 2008 te Melick, gemeente Roerdalen, althans in Nederland, een (grote) hoeveelheid HP, type Pavilion, computers en/of

- (zaakdossier 27/delict 6H-089-LN) in of omstreeks de periode van 1 augustus 2007 tot en met 13 mei 2008 te Kelpen-Oler, gemeente Leudal, althans in Nederland, een personenauto, merk Volkswagen Passat Variant,

waarbij zij, verdachte, in of omstreeks de periode van 14 maart 2005 tot en met 13 mei 2008, te Melick, gemeente Roerdalen, in elk geval in Nederland, opzettelijk behulpzaam is geweest en/of gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen heeft verschaft, door toen en daar:

- in telefoongesprekken met een of meer afnemer(s) en/of medeverdachte(n) te informeren naar een of meer van voormelde goederen en/of boodschappen omtrent een of meer van voormelde goederen aan te nemen voor danwel door te geven aan [medeverdachte 1] en/of

- het vervoeren van (grote) geldbedragen en/of het storten van grote geldbedragen op een of meer bankrekeningen en/of het opnemen van (grote) geldbedragen en/of

- het beschikbaar stellen van [bedrijf 2] en/of [bedrijf 3] en/of [bedrijf 4] (ten behoeve van gefingeerde inkoop- en/of verkoopactiviteiten met betrekking tot een of meer van voormelde goederen) en/of

- het regelen van vervoersmiddelen voor het transport van een of meer van voormelde goederen en/of

- het huren van een loods (aan de [adres] in Roermond) en/of het beheren van een sleutel van en/of verschaffen van toegang tot die loods en/of

- het helpen bij het laden en lossen van partijen en/of het sealen van pallets van een of meer van voormelde goederen;

meest subsidiair

[medeverdachte 1] in of omstreeks de periode van 14 maart 2005 tot en met 13 mei 2008 te Melick, gemeente Roerdalen, en/of te Eindhoven en/of te Kelpen-Oler, gemeente Leudal, in elk geval in Nederland en/of in Duitsland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, op na te melden tijdstippen, op na te melden plaatsen, na te melden goederen verworven, voorhanden gehad en/of overgedragen, terwijl hij en/of een of meer van zijn mededader(s) ten tijde van het verwerven of het voorhanden krijgen van die goederen wist(en) dat het door misdrijf verkregen goederen betrof:

- (zaakdossier 3/delict 6H-007-BE) in of omstreeks de periode van 25 april 2006 tot en met 27 april 2006 te Melick, gemeente Roerdalen, althans in Nederland, 60, althans een aantal, Sony-LCD-monitoren (type 26S2020) en/of

- (zaakdossier 3/delict 6H-060-LN) in of omstreeks de periode van 3 maart 2006 tot en met 13 april 2006 te Melick, gemeente Roerdalen, althans in Nederland, in totaal 348, althans een aantal, Sony-spelcomputers (type PSP) en/of

- (zaakdossier 3/delict 6H-010-LN) in of omstreeks de periode van 21 januari 2006 te Melick, gemeente Roerdalen, althans in Nederland, 1.640, althans 260, althans een aantal, Acer TFT beeldschermen (type AL 1951) en/of

- (zaakdossier 3/delict 6H-004c-LN) in of omstreeks de periode van 26 december 2005 tot en met 10 januari 2006 te Melick, gemeente Roerdalen, althans in Nederland, 100, althans 20, althans een aantal, Fujitsu Siemens computers en/of

- (zaakdossier 5/delict 7H-023-LN) in of omstreeks de periode van 14 maart 2005 tot en met 24 september 2007, te Melick, gemeente Roerdalen, en/of te Eindhoven, althans in Nederland, 76, althans een aantal, NEC LCD-schermen (type 2190UXI) en/of

- (zaakdossier 6/delict 7H-032-LN) in of omstreeks de periode van 20 augustus 2007 tot en met 8 september 2007 te Melick, gemeente Roerdalen en/of te Eindhoven, althans in Nederland, 1.200, althans een aantal, Dell moederborden en/of een (grote) hoeveelheid videokaarten en/of

- (zaakdossier 7/delict 7H-033-LN) in of omstreeks de periode van 15 maart 2007 tot en met 22 mei 2007 te Melick, gemeente Roerdalen en/of te Kelpen-Oler, althans in Nederland, een (grote) hoeveelheid Gilette scheermesjes en/of

- (zaakdossier 8/delict 7H-021-LN) in of omstreeks de periode van 30 juni 2007 tot en met 23 juli 2007 te Melick, gemeente Roerdalen en/of te Eindhoven en/of te Schiphol, althans in Nederland, 5.700 paar, althans een (grote) hoeveelheid K-Swiss schoenen en/of

- (zaakdossier 17/delicten 8H-073-BN en 8H-072-LN) in of omstreeks de periode van 16 maart 2008 tot en met 17 maart 2008 te Melick, gemeente Roerdalen, althans in Nederland, een trekker (kenteken [kenteken]) en/of een oplegger (kenteken [kenteken]) en/of 879, althans een aantal colli Lenco computerapparatuur en/of

- (zaakdossier 19/delict 8H-078-LN) in of omstreeks de periode van 2 april 2008 tot en met 13 mei 2008 te Melick, gemeente Roerdalen, althans in Nederland, een (grote) hoeveelheid HP, type Pavilion, computers en/of

- (zaakdossier 27/delict 6H-089-LN) in of omstreeks de periode van 1 augustus 2007 tot en met 13 mei 2008 te Kelpen-Oler, gemeente Leudal, althans in Nederland, een personenauto, merk Volkswagen Passat Variant,

waarbij zij, verdachte, in of omstreeks de periode van 14 maart 2005 tot en met 13 mei 2008, te Melick, gemeente Roerdalen, in elk geval in Nederland, opzettelijk behulpzaam is geweest en/of gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen heeft verschaft, door toen en daar:

- in telefoongesprekken met een of meer afnemer(s) en/of medeverdachte(n) te informeren naar een of meer van voormelde goederen en/of boodschappen omtrent een of meer van voormelde goederen aan te nemen voor danwel door te geven aan [medeverdachte 1] en/of

- het vervoeren van (grote) geldbedragen en/of het storten van grote geldbedragen op een of meer bankrekeningen en/of het opnemen van (grote) geldbedragen en/of

- het beschikbaar stellen van [bedrijf 2] en/of [bedrijf 3] en/of [bedrijf 4] (ten behoeve van gefingeerde inkoop- en/of verkoopactiviteiten met betrekking tot een of meer van voormelde goederen) en/of

- het regelen van vervoersmiddelen voor het transport van een of meer van voormelde goederen en/of

- het huren van een loods (aan de [adres] in Roermond) en/of het beheren van een sleutel van en/of verschaffen van toegang tot die loods en/of

- het helpen bij het laden en lossen van partijen en/of het sealen van pallets van een of meer van voormelde goederen;

2.

primair

zij in of omstreeks de periode van 30 december 2005 tot en met 12 mei 2008 in de gemeente Melick, gemeente Roerdalen, althans in Nederland, en/of Duitsland tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) opzettelijk (een) inkoopfactu(u)r(en), zijnde die factu(u)r(en) (een) geschrift dat/die bestemd is/zijn om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk heeft/hebben opgemaakt althans heeft/hebben vervalst, hebbende zij, verdachte, en/of een of meer van haar mededader(s) toen daar opzettelijk valselijk en in strijd met de waarheid

- (zaakdossier 3 / 6H-007-BE) vermeld dat op 26 april 2006 en op 27 april 2006 door [bedrijf 3] bij [bedrijf 5] 10 respectievelijk 50 stuks Sony LCD 26" voor respectievelijk 6.485,50 euro en 32.427,50 euro zijn ingekocht en/of

- (zaakdossier 3 / 6H-060-LN) vermeld dat op 12 april 2006 door [bedrijf 3] bij [bedrijf 7] 200 stuks Sony Playstations voor 21.000 euro zijn ingekocht en/of

- (zaakdossier 3 / 6H-010-LN) vermeld dat op 3 februari 2006 door [bedrijf 3] bij [bedrijf 5] 200 stuks Acer 19 inch TFT (schermen) zijn ingekocht voor 35.462,00 euro en/of

- (zaakdossier 3 / 6H-004c-LN) vermeld dat op 30-12-0506 door [bedrijf 3] bij [bedrijf 8] 20 stuks AMD64 PC voor 8.306,20 euro zijn ingekocht

een en ander (telkens) met het oogmerk om voormelde factu(u)r(en) als echt en onvervalst te gebruiken of door een ander of anderen te doen gebruiken;

subsidiair

zij in of omstreeks de periode van 30 december 2005 tot en met 12 mei 2008 in de gemeente Melick, gemeente Roerdalen, althans in Nederland en/of Duitsland tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) opzettelijk gebruik heeft gemaakt van (een) vals(e) of vervalst(e) inkoopfactu(u)r(en) - zijnde die factu(u)r(en) (een) geschrift dat/die bestemd is/zijn om tot bewijs van enig feit te dienen - als ware die/dat geschrift(en) (telkens) echt en onvervalst, en bestaande die valsheid of vervalsing telkens hierin dat (op na te melden facturen):

- (zaakdossier 3 / 6H-007-BE) stond vermeld dat op 26 april 2006 en op 27 april 2006 door [bedrijf 3] bij [bedrijf 5] 10 respectievelijk 50 stuks Sony LCD 26" voor respectievelijk 6.485,50 euro en 32.427,50 euro zijn ingekocht en/of

- (zaakdossier 3 / 6H-060-LN) stond vermeld dat op 12 april 2006 door [bedrijf 3] bij [bedrijf 7] 200 stuks Sony Playstations voor 21.000 euro zijn ingekocht en/of

- (zaakdossier 3 / 6H-010-LN) stond vermeld dat op 3 februari 2006 door [bedrijf 3] bij [bedrijf 5] 200 stuks Acer 19 inch TFT (schermen) zijn ingekocht voor 35.462,00 euro en/of

- (zaakdossier 3 / 6H-004c-LN) stond vermeld dat op 30-12-0506 door [bedrijf 3] bij [bedrijf 8] 20 stuks AMD64 PC voor 8.306,20 euro zijn ingekocht

en bestaande dat gebruikmaken telkens hierin dat verdachte en/of haar mededader(s) voormelde factu(u)r(en):

- heeft/hebben gevoegd in de administratie van [bedrijf 3], althans in enige administratie en/of

- heeft/hebben verstrekt aan [betrokkene 3] en/of

- heeft/hebben ingebracht in (een) civiele procedure(s) (tegen [betrokkene 3] en/of [bedrijf 1]);

meer subsidiair

[medeverdachte 1] in of omstreeks de periode van 30 december 2005 tot en met 12 mei 2008 te Melick, gemeente Roerdalen en/of Roermond, althans in Nederland, en/of in Duitsland tezamen en in vereniging met anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) opzettelijk gebruik heeft gemaakt van (een) vals(e) of vervalst(e) inkoopfactu(u)r(en) - zijnde die factu(u)r(en) (een) geschrift dat/die bestemd is/zijn om tot bewijs van enig feit te dienen - als ware die/dat geschrift(en) (telkens) echt en onvervalst, en bestaande die valsheid of vervalsing (telkens) hierin dat (op te na te melden facturen):

- (zaakdossier 3 / 6H-007-BE) stond vermeld dat op 26 april 2006 en op 27 april 2006 door [bedrijf 3] bij [bedrijf 5] 10 respectievelijk 50 stuks Sony LCD 26" voor respectievelijk 6.485,50 euro en 32.427,50 euro zijn ingekocht en/of

- (zaakdossier 3 / 6H-060-LN) stond vermeld dat op 12 april 2006 door [bedrijf 3] bij [bedrijf 7] 200 stuks Sony Playstations voor 21.000 euro zijn ingekocht en/of

- (zaakdossier 3 / 6H-010-LN) stond vermeld dat op 3 februari 2006 door [bedrijf 3] bij [bedrijf 5] 200 stuks Acer 19 inch TFT (schermen) zijn ingekocht voor 35.462,00 euro en/of

- (zaakdossier 3 / 6H-004c-LN) stond vermeld dat op 30-12-0506 door [bedrijf 3] bij [bedrijf 8] 20 stuks AMD64 PC voor 8.306,20 euro zijn ingekocht

en bestaande dat gebruikmaken telkens hierin dat die [medeverdachte 1] en/of zijn mededader(s) voormelde factu(u)r(en):

- heeft/hebben gevoegd in de administratie van [bedrijf 3], althans in enige administratie en/of

- heeft/hebben verstrekt aan [betrokkene 3] en/of

- heeft/hebben ingebracht in (een) civiele procedure(s) (tegen [betrokkene 3] en/of [bedrijf 1])

tot en/of bij het plegen van welk(e) misdrijf/misdrijven verdachte in of omstreeks de periode van 30 december 2005 tot en met 12 mei 2008 te Melick, gemeente Roerdalen, en/of Roermond, althans in Nederland, en/of in Duitsland, meermalen, althans eenmaal (telkens) opzettelijk gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest, door

- als DGA van [bedrijf 3] op te treden en zich als DGA bij de Kamer van Koophandel heeft ingeschreven en/of

- administratieve handelingen voor dit bedrijf uit te laten voeren door die [medeverdachte 1] en/of

- administratieve stukken te verbergen en op te slaan in de gezamenlijke woning en/of

- blanco facturen heeft bewaard en/of verborgen in de gezamenlijke woning;

3.

primair

zij in of omstreeks de periode van 26 december 2005 tot en met 12 mei 2008 te Melick, gemeente Roerdalen, en/of te Eindhoven, althans in Nederland, heeft deelgenomen aan een organisatie, welke bestond uit een samenwerkingsverband van een of meer natuurlijke perso(o)n(en) en/of rechtsperso(o)n(en), te weten [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 4] en/of een of meer andere natuurlijke personen en/of [bedrijf 3] en/of een of meer andere rechtsperso(o)n(en) en haar, verdachte, welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven, namelijk het plegen van gewoonteheling en/of opzetheling en/of valsheid in geschrifte;

subsidiair

[medeverdachte 1] in of omstreeks de periode van 14 maart 2005 tot en met 12 mei 2008 te Melick, gemeente Roerdalen, althans in Nederland, heeft deelgenomen aan een organisatie, welke bestond uit een samenwerkingsverband van een of meer natuurlijke perso(o)n(en) en/of rechtsperso(o)n(en), te weten [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 5] en/of [medeverdachte 6] en/of [medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 4] en/of [medeverdachte 7] en/of [medeverdachte 8] en/of een of meer andere natuurlijke personen en/of [bedrijf 3] en/of een of meer andere rechtsperso(o)n(en), welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven te weten diefstallen door middel van braak en/of verbreking in vereniging en/of gewoonteheling en/of opzetheling en/of oplichting en/of valsheid in geschrifte, waarbij zij, verdachte, in of omstreeks de periode van 14 maart 2005 tot en met 12 mei 2008, te Melick, gemeente Roerdalen, in elk geval in Nederland, opzettelijk behulpzaam is geweest en/of gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen heeft verschaft, door toen en daar:

- in telefoongesprekken met een of meer afnemer(s) en/of medeverdachte(n) te informeren naar door misdrijf verkregen goederen en/of boodschappen omtrent dergelijke goederen aan te nemen voor danwel door te geven aan [medeverdachte 1] en/of

- het vervoeren van (grote) geldbedragen en/of het storten van grote geldbedragen op een of meer bankrekeningen en/of het opnemen van (grote) geldbedragen en/of

- het beschikbaar stellen van [bedrijf 2] en/of [bedrijf 3] en/of [bedrijf 4] (ten behoeve van gefingeerde inkoop- en/of verkoopactiviteiten met betrekking tot een of meer van door misdrijf verkregen goederen) en/of

- het regelen van vervoersmiddelen voor het transport van door misdrijf verkregen goederen en/of

- het huren van een loods (aan de [adres] in Roermond) en/of het beheren van een sleutel van en/of verschaffen van toegang tot die loods en/of

- het helpen bij het laden en lossen van partijen en/of het sealen van pallets van door misdrijf verkregen goederen;

4.

zij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 7 oktober 2002 tot en met 31 oktober 2002 te Roermond, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of meer anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) opzettelijk gebruik heeft gemaakt van (een) vals(e) of vervalst(e) werkgeversverklaring (tussen [bedrijf 6] en haar, verdachte, d.d. 16 september 2002) en/of (een) vals(e) of vervalst(e) arbeidsovereenkomst (tussen [bedrijf 6] en haar, verdachte, d.d. 1 oktober 2001) en/of (een) vals(e) of vervalst(e) salarisspecificatie(s) en/of (een) loonberekening(en) (van [bedrijf 6] gericht aan haar, verdachte, in de periode 30 juni 2001 tot en met 31 maart 2002) en/of (een) vals(e) of vervalst(e) hypotheekaanvraag - (elk) zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - als ware die/dat geschrift(en) (telkens) echt en onvervalst, bestaande dat gebruikmaken telkens hierin dat zij, verdachte, en/of haar mededader(s) die werkgeversverklaring en/of salarisspecificatie(s) en/of loonberekening(en) en/of hypotheekaanvraag heeft/hebben doen toekomen aan [bank 1] en/of [bank 2] (via tussenpersoon [bedrijf 9]) voor de aankoop van de woning [adres] te [woonplaats] en bestaande die valsheid of vervalsing telkens hierin dat die werkgeversverklaring en/of salarisspecificatie(s) en/of loonberekening(en) en/of hypotheekaanvraag in strijd met de waarheid vermeldde(n) dat zij, verdachte, in dienst was bij [bedrijf 6] en/of dat zij, verdachte, (een) hoger inkomen genoot dan zij daadwerkelijk genoot en/of dat zij, verdachte, een vast dienstverband had bij [bedrijf 6]

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. In deze weergave zijn de door de eerste rechter aangebrachte verbeteringen begrepen. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Vrijspraak

Ten aanzien van het onder 1. primair en subsidiair ten laste gelegde zijn naar het oordeel van het hof uit het onderzoek ter terechtzitting onvoldoende aanwijzingen naar voren gekomen om de overtuiging te kunnen bekomen dat verdachte zich al dan niet tezamen en in vereniging met een ander of anderen aan deze feiten schuldig heeft gemaakt. Voor de onder 1. meer subsidiair en meest subsidiair ten laste gelegde gedragingen van verdachte is wel bewijs voorhanden, maar het hof heeft daaraan niet de overtuiging kunnen ontlenen dat zij door die gedragingen opzettelijk medeplichtig is geweest aan helingshandelingen van een ander of anderen.

Met betrekking tot het onder 2. primair en subsidiair ten laste gelegde schiet het bewijs ervoor tekort dat verdachte al dan niet met anderen de in de tenlastelegging genoemde bescheiden valselijk heeft opgemaakt dan wel daarvan gebruik heeft gemaakt. Wat betreft het onder 2. meer subsidiair ten laste gelegde is voor de in de tenlastelegging genoemde gedragingen van verdachte wel bewijs bij te brengen, maar het hof heeft niet aan wettige bewijsmiddelen de overtuiging kunnen ontlenen dat verdachte door die gedragingen opzettelijk medeplichtig is geweest aan het opzettelijk gebruik maken van valse geschriften door anderen.

Ten aanzien van het onder 3. primair en subsidiair ten laste gelegde, zijn uit het onderzoek ter terechtzitting aanwijzingen naar voren gekomen, dat verdachte ten behoeve van medeverdachte [medeverdachte 1] hand- en spandiensten verrichte en aldus heeft bijgedragen aan de activiteiten van die [medeverdachte 1]. Het hof heeft evenwel uit dat onderzoek niet de overtuiging bekomen dat verdachte bekend was met het strafbare karakter van die activiteiten.

Bijgevolg zal het hof de verdachte van de haar onder 1., 2. en 3. ten laste gelegde feiten vrijspreken.

Bewezenverklaring

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 4. ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

zij op een tijdstip in de periode van 7 oktober 2002 tot en met 31 oktober 2002 in Nederland tezamen en in vereniging met een ander opzettelijk gebruik heeft gemaakt van een valse werkgeversverklaring (d.d. 16 september 2002) en een valse loonberekening van [bedrijf 6] - zijnde geschriften bestemd om tot bewijs van enig feit te dienen - als ware die geschriften echt en onvervalst, bestaande dat gebruikmaken hierin dat zij, verdachte, en haar mededader die werkgeversverklaring en loonberekening hebben doen toekomen aan [bank 2] via tussenpersoon [bedrijf 9] voor de aankoop van de woning [adres] te [woonplaats] en bestaande die valsheid hierin dat die werkgeversverklaring en loonberekening in strijd met de waarheid vermeldden onderscheidenlijk dat zij, verdachte, in dienst was bij [bedrijf 6] en dat zij inkomen genoot.

Het hof acht niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard, zodat zij daarvan wordt vrijgesproken.

De door het hof gebruikte bewijsmiddelen

De door het hof gebruikte bewijsmiddelen worden in het geval van beroep in cassatie vermeld in de aanvulling als bedoeld in artikel 365a van het Wetboek van Strafvordering, welke aanvulling in dat geval aan het arrest wordt gehecht.

Bijzondere overwegingen omtrent het bewijs

A.

De beslissing dat het bewezen verklaarde door de verdachte is begaan berust op de

feiten en omstandigheden als vervat in de hierboven bedoelde bewijsmiddelen, in onderlinge samenhang beschouwd.

B.

i.

Door en namens de verdachte is ter terechtzitting in hoger beroep ten verweer betoogd dat zij van het onder 4. ten laste gelegde moet worden vrijgesproken, omdat niet kan worden bewezen dat bij verdachte sprake was van het vereiste opzet, al dan niet in voorwaardelijke zin. Daartoe is aangevoerd - zakelijk weergegeven - dat:

- verdachte weliswaar aanwezig is geweest bij het gesprek met betrekking tot de hypotheekaanvraag maar dat zij niet degene is geweest die de bedoelde bescheiden middels een tussenpersoon aan de [bank 2] heeft overgelegd;

- verdachte de in de woning aangetroffen salarisstroken nooit heeft gezien;

- verdachte ervan uit ging dat de woning en de hypotheek op haar naam gesteld dienden te worden vanwege het feit dat [medeverdachte 1] op dat moment officieel nog gehuwd was met een ander;

- verdachte wist dat er een inkomen was, namelijk dat van [medeverdachte 1], zodat de lasten zouden worden betaald;

- niet kan worden gesteld dat verdachte had moeten weten dat zij zich schuldig maakte aan valsheid in geschrift, gelet op haar verleden, de door haar genoten opleiding, het feit dat zij nooit zelf iets regelde en de omstandigheid dat zij niet op de hoogte was van de bij de hypotheekaanvraag gevoegde bescheiden.

Dienaangaande overweegt het hof als volgt.

ii.

Uit de door het hof gebezigde bewijsmiddelen blijkt onder meer het volgende.

Op of omstreeks 1 november 2002 verkrijgt verdachte de eigendom van de woning aan de [adres] te [woonplaats]. Zij heeft in de maand september 2002 de koopakte ondertekend. Zij is ook aanwezig geweest bij de besprekingen met [betrokkene 1] van de tussenpersoon [bedrijf 9], die de aanvraag voor de hypothecaire geldlening voor haar verzorgde. Verdachte heeft op 10 oktober 2002 een brief aan de [bank 2] geschreven, waarin zij uitleg geeft over een BKR-registratie die zij op haar naam had staan en heeft de door de [bank 2] uitgebrachte offerte voor de hypothecaire geldlening ondertekend. Tot slot is verdachte in persoon bij de notaris aanwezig geweest teneinde zekerheid in de vorm van het recht van hypotheek op die woning ten behoeve van de [bank 2] te verstrekken. Op grond van vorenstaande staat naar het oordeel van het hof vast dat verdachte bij de aankoop van de woning en het verkrijgen van de hypothecaire geldlening nauw betrokken is geweest.

iii.

Verdachte heeft verklaard dat men voor het kopen van een huis een vast inkomen nodig heeft en dat zij geen vast inkomen had. Er was in het jaar 2001 sprake van dat zij zou gaan werken bij [bedrijf 6], het bedrijf van [betrokkene 2], maar daar is nooit iets van gekomen.

iv.

Op de vraag wat zij heeft moeten doen of tekenen om het huis op haar naam te krijgen en de hypotheek te regelen, antwoordde verdachte bij de politie onder meer dat [medeverdachte 1] dat verder heeft geregeld en ook gesproken heeft met [betrokkene 2] om een en ander te regelen met betrekking tot het inkomen.

v.

Nu verdachte nauw betrokken is geweest bij de aankoop van de woning en het verkrijgen van de hypothecaire geldlening en er van uitging dat men voor het kopen van een woning een vast inkomen nodig had, en in aanmerking genomen dat zij aan [medeverdachte 1] -in verband met de aankoop van de woning- de zaken met betrekking tot haar inkomen (dat zij niet had) en overleg met [betrokkene 2] (voor wie zij niet werkte of ooit gewerkt had) overliet, heeft zij willens en wetens de aanmerkelijke kans aanvaard dat - kort gezegd - valse geschriften, waaruit moest blijken van haar dienstverband en inkomen, aan de [bank 2] werden verstrekt.

vi.

Het hof verwerpt het verweer.

Strafbaarheid van het bewezen verklaarde

Het bewezen verklaarde is als misdrijf voorzien en strafbaar gesteld bij artikel 225, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht iuncto artikel 47, eerste lid, aanhef en onder 1., van diezelfde wet.

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het feit uitsluiten.

Het wordt gekwalificeerd zoals hierna in de beslissing wordt vermeld.

Strafbaarheid van de verdachte

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluiten.

De verdachte is daarom strafbaar voor het hiervoor bewezen verklaarde.

Op te leggen straf

Het hof heeft bewezen verklaard dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan - kort weergegeven - het medeplegen van het opzettelijk gebruik maken van een valse werkgeversverklaring en een valse loonberekening.

De eerste rechter heeft de verdachte ter zake van:

- medeplegen van: van het plegen van opzetheling een gewoonte maken

- medeplegen van: opzettelijk gebruik maken van het valse of vervalste geschrift, als bedoeld in artikel 225, eerste lid van het Wetboek van Strafrecht, als ware het echt en onvervalst, meermalen gepleegd

- deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven

- opzettelijk gebruik maken van het valse of vervalste geschrift, als bedoeld in artikel 225, eerste lid van het Wetboek van Strafrecht, als ware het echt en onvervalst, meermalen gepleegd

veroordeeld tot een werkstraf voor de duur van 240 uren subsidiair 120 dagen hechtenis, met aftrek overeenkomstig artikel 27 Wetboek van Strafrecht, alsmede tot een gevangenisstraf voor de duur van 1 jaar voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren.

De advocaat-generaal heeft ter terechtzitting in hoger beroep gevorderd dat het hof verdachte voor de onder 1. primair, 2. subsidiair, 3. primair en 4. ten laste gelegde feiten zal veroordelen tot een gevangenisstraf voor de tijd van 15 maanden met aftrek overeenkomstig artikel 27 van het Wetboek van Strafrecht.

Het hof zal de verdachte vrijspreken van het onder 1., 2. en 3. ten laste gelegde en komt aldus tot een bewezenverklaring van minder dan de eerste rechter en eveneens van minder dan waarvan de advocaat-generaal bij het bepalen van haar vordering is uitgegaan.

Door en namens de verdachte is ter terechtzitting in hoger beroep bepleit dat aan haar geen onvoorwaardelijke gevangenisstraf wordt opgelegd.

Bij de bepaling van de op te leggen straf is gelet op de aard en de ernst van hetgeen bewezen is verklaard, op de omstandigheden waaronder het bewezen verklaarde is begaan en op de persoon van de verdachte, zoals een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting naar voren is gekomen.

Ten aanzien van de ernst van het bewezen verklaarde heeft het hof in het bijzonder gelet op:

- de ernst van het bewezen verklaarde in de verhouding tot andere strafbare feiten, zoals onder meer tot uitdrukking komt in het hierop gestelde wettelijk strafmaximum en in de straffen die voor soortgelijke feiten worden opgelegd;

- de omstandigheid dat door het bewezen verklaarde het vertrouwen dat in het maatschappelijk verkeer mag worden gesteld in de echtheid van documenten als de onderhavige is verstoord;

- de omstandigheid dat blijkens het onderzoek ter terechtzitting verdachte mede op basis van de door verdachte en haar mededader gebruikte valse werkgeversverklaring en loonberekening een hypothecaire geldlening heeft verkregen voor een bedrag van EUR 231.000.

Ten aanzien van de persoon van verdachte heeft het hof in het bijzonder gelet op:

- de inhoud van het haar betreffend uittreksel uit de Justitiƫle Documentatie d.d. 13 oktober 2009, waaruit blijkt dat zij niet eerder ter zake van een soortgelijk feit door een strafrechter is veroordeeld;

- de overige persoonlijke omstandigheden van verdachte, zoals daarvan ter terechtzitting in hoger beroep is gebleken.

Gelet op hetgeen met betrekking tot de persoonlijke omstandigheden van de verdachte is gebleken, acht het hof het niet noodzakelijk dat de verdachte opnieuw haar vrijheid zal worden ontnomen. Het hof zal mitsdien een taakstraf in de vorm van een werkstraf van na te melden duur op te leggen.

Vorderingen van de benadeelde partijen

1. De benadeelde partij [benadeelde 2], wonende te [woonplaats], [adres], heeft zich overeenkomstig het bepaalde in het Wetboek van Strafvordering in eerste aanleg in de strafzaak gevoegd als benadeelde partij en een vordering ingediend ten bedrage van EUR 25.821,99. De benadeelde partij is door de eerste rechter in de vordering niet-ontvankelijk verklaard.

De benadeelde partij heeft gepersisteerd bij haar in eerste aanleg gedane vordering.

Deze vordering strekt tot vergoeding van geleden schade.

Gelet op het bepaalde in artikel 361, tweede lid, in verband met artikel 415 van het Wetboek van Strafvordering, kan de benadeelde partij niet in deze vordering worden ontvangen omdat verdachte van onder 1. ten laste gelegde feit wordt vrijgesproken.

Het hof zal de benadeelde partij veroordelen in de kosten van het geding door de verdachte ten behoeve van zijn verdediging tegen de vordering gemaakt, begroot op nihil.

2. De benadeelde partij [benadeelde 1], gevestigd te [woonplaats], [adres], heeft zich overeenkomstig het bepaalde in het Wetboek van Strafvordering in eerste aanleg in de strafzaak gevoegd als benadeelde partij en een vordering ingediend ten bedrage van EUR 1.617,80, te vermeerderen met de wettelijke rente. De benadeelde partij is door de eerste rechter in de vordering niet-ontvankelijk verklaard.

De benadeelde partij heeft gepersisteerd bij haar in eerste aanleg gedane vordering.

Deze vordering strekt tot vergoeding van geleden schade.

Gelet op het bepaalde in artikel 361, tweede lid, in verband met artikel 415 van het Wetboek van Strafvordering, kan de benadeelde partij niet in deze vordering worden ontvangen omdat verdachte van onder 1. ten laste gelegde feit wordt vrijgesproken.

Het hof zal de benadeelde partij veroordelen in de kosten van het geding door de verdachte ten behoeve van zijn verdediging tegen de vordering gemaakt, begroot op nihil.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

De beslissing is gegrond op de artikelen 9, 22c, 22d, 47, 57, 63 en 225 van het Wetboek van Strafrecht, zoals deze luidden ten tijde van het bewezen verklaarde.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis, waarvan beroep, en doet opnieuw recht.

Verklaart niet bewezen, dat verdachte het onder 1. primair, subsidiair, meer subsidiair dan wel meest subsidiair, 2. primair, subsidiair, dan wel meer subsidiair en 3. primair dan wel subsidiair ten laste gelegde heeft begaan en spreekt haar daarvan vrij.

Verklaart, zoals hiervoor overwogen, wettig en overtuigend bewezen, dat verdachte het onder 4. ten laste gelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt haar daarvan vrij.

Verklaart dat het bewezen verklaarde oplevert:

Medeplegen van opzettelijk gebruik maken van een vals geschrift, als bedoeld in artikel 225, lid 1, van het Wetboek van Strafrecht, als ware het echt en onvervalst, meermalen gepleegd.

Verklaart verdachte deswege strafbaar.

Veroordeelt verdachte tot een taakstraf bestaande uit een werkstraf voor de duur van 120 (honderdtwintig) uren, indien niet naar behoren verricht te vervangen door 60 (zestig) dagen hechtenis.

Beveelt dat de tijd die door de verdachte voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde taakstraf in mindering wordt gebracht naar de maatstaf van 2 (twee) uren per dag.

Verklaart de benadeelde partij, [benadeelde 2], in haar vordering niet-ontvankelijk.

Veroordeelt de benadeelde partij, [benadeelde 2], in de kosten van het geding door de verdachte gemaakt, tot op heden begroot op nihil.

Verklaart de benadeelde partij, [benadeelde 1], in haar vordering niet-ontvankelijk.

Veroordeelt de benadeelde partij, [benadeelde 1], in de kosten van het geding door de verdachte gemaakt, tot op heden begroot op nihil.

Aldus gewezen door

mr. H.D. Bergkotte, voorzitter,

mr. A.J.M. van Gink en mr. A.M.G. Smit,

in tegenwoordigheid van mr. M.F.S. ter Heide, griffier,

en op 3 december 2009 ter openbare terechtzitting uitgesproken.