Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSHE:2009:BI4778

Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
10-03-2009
Datum publicatie
25-05-2009
Zaaknummer
HD 200.006.185
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep kort geding
Inhoudsindicatie

Het niet tijdig inschrijven van het hoger beroep inzake 3:301 lid 2 BW in het register van artikel 433 Rv leidt nog steeds tot niet-ontvankelijkheid.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

typ. KM

zaaknr. HD 200.006.185

ARREST VAN HET GERECHTSHOF 's-HERTOGENBOSCH,

sector civiel recht,

tweede kamer, van 10 maart 2009,

gewezen in de zaak van:

[X.],

wonende te [woonplaats],

appellant,

hierna aan te duiden als [X.],

advocaat: mr. J.B.J.G.M. Schyns,

tegen:

1. [Y.],

wonende te [woonplaats],

2. [Z.],

wonende te [woonplaats],

hierna aan te duiden als [Y.] c.s.,

geïntimeerden,

advocaat: mr. P.A.M. van Hoef,

als vervolg op het door het hof gewezen tussenarrest van

2 december 2008 in het hoger beroep van het door de voorzieningenrechter van de rechtbank Roermond in kort geding gewezen vonnis van

23 april 2008 tussen [X.] als gedaagde en [Y.] c.s. als eisers.

6. Het tussenarrest van 2 december 2008

Bij genoemd arrest is de zaak naar de rol verwezen teneinde [X.] in de gelegenheid te stellen een verklaring van de griffier van de rechtbank Roermond te overleggen waaruit blijkt dat het voorschrift van art. 3:301 lid 2 BW is nageleefd. Iedere verdere beslissing is daarbij aangehouden.

7. Het verdere verloop van de procedure

[X.] heeft een antwoordakte met twee producties genomen, waarop [Y.] c.s. op dezelfde roldatum bij antwoordakte hebben gereageerd.

Partijen hebben daarna de gedingstukken overgelegd en uitspraak gevraagd. In het dossier van [Y.] c.s. ontbreekt hun eigen antwoordakte. Het hof heeft van die akte uit het dossier van [X.] kennis genomen.

8. De verdere beoordeling

8.1. In deze zaak heeft [X.] bij exploot van 15 mei 2008 hoger beroep ingesteld. Ingevolge art. 3:301 lid 2 BW diende dit ingestelde hoger beroep binnen acht dagen na 15 mei 2008 te worden ingeschreven in het rechtsmiddelenregister van de rechtbank Roermond (art. 433 Rv). [X.] heeft geen verklaring in het geding gebracht waaruit blijkt dat aan dit, op straffe van niet-ontvankelijkheid voorgeschreven, voorschrift is voldaan.

8.2. Bij akte heeft [X.] wel een akte van de griffier van de rechtbank Roermond van 4 december 2008 in het geding gebracht, waaruit blijkt dat het hoger beroep op die datum in het rechtsmiddelenregister is ingeschreven, maar daaraan komt gelet op de termijnoverschrijding geen werking toe.

8.3. [X.] heeft nog aangevoerd dat [Y.] c.s. niet benadeeld zijn door de te late inschrijving en zij daarom geen voldoende belang ex art. 3:303 BW hebben om zich op de niet-ontvankelijkheid van [X.] te beroepen.

Bij deze stelling verliest [Y.] c.s. echter uit het oog dat het thans geschonden voorschrift juist strekt ter bescherming van de ten aanzien van de verkrijging van registergoederen vereiste rechtszekerheid, waarbij niet slechts de belangen van de partijen in deze procedure spelen, maar juist ook de belangen van derden. Dat verklaart ook waarom de rechter de naleving van het voorschrift ambtshalve moet toetsen, ook indien de wederpartij verstek laat gaan of zich niet op de schending daarvan beroept (o.a. HR 31 mei 2007, NJ 2008, 141). De stelling van [X.] faalt derhalve.

8.4. In verband met de niet-ontvankelijkheid van [X.] falen de eerste zes grieven. Weliswaar heeft slechts de veroordeling sub 2 betrekking op het inschrijfbare vonnis, maar de veroordeling sub 1 staat daarmee in een onlosmakelijk verband. Ook de grieven 7 en 8 met betrekking tot de beslag- en proceskosten staan, mede gelet op de toelichting op die grieven, in een onlosmakelijk verband met het dictum sub 1 en 2, zodat deze grieven in het kielzog van de eerste zes grieven eveneens falen.

8.5. Het hof zal [X.] niet-ontvankelijk verklaren in het hoger be-roep en veroordelen in de kosten van dit hoger beroep.

9. De uitspraak

Het hof:

9.1. verklaart [X.] niet-ontvankelijk in zijn hoger beroep;

9.2. veroordeelt [X.] in de proceskosten van het hoger beroep, welke kosten aan de zijde van [Y.] c.s. tot de dag van deze uitspraak worden begroot op € 303,= aan verschotten en € 894,= aan salaris advocaat.

Dit arrest is gewezen door mrs. Van Schaik-Veltman, Fikkers en Venhuizen en in het openbaar uitgesproken door de rolraadsheer op 10 maart 2009.