Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSHE:2009:BH5935

Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
13-03-2009
Datum publicatie
13-03-2009
Zaaknummer
20-001624-08
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Tussenarrest. Tijdens de beraadslaging in raadkamer is het hof gebleken, dat het onderzoek niet volledig is geweest. Het hof acht het noodzakelijk zich op de hierna te bepalen terechtzitting nader te informeren over hetgeen op 12 mei 2007 is voorgevallen. Het hof zal derhalve het onderzoek heropenen teneinde [aangeefster] als getuige te horen. Het hof zal voor de hierna te noemen terechtzitting tevens de oproeping van [naam] als getuige-deskundige bevelen. Voorts acht het hof het noodzakelijk dat nader onderzoek wordt gedaan naar de voetmaat van verdachte en de daarbij passende schoenmaat (van (met name) merk en type schoen als aangetroffen bij verdachte, dossierparagraaf 1.1.7). De resultaten van dit feitelijk onderzoek dienen in een aanvullend proces-verbaal te worden gerelateerd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Parketnummer : 20-001624-08

Uitspraak : 13 maart 2009

TEGENSPRAAK

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

meervoudige kamer voor strafzaken

Tussenarrest

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken in de rechtbank ’s-Hertogenbosch van 16 april 2008 in de strafzaak met parketnummer 01/839221-07 tegen:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [1980],

zonder bekende woon- of verblijfplaats hier te lande,

thans verblijvende in Huis van Bewaring Grave te Grave.

Hoger beroep

De verdachte heeft tegen voormeld vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep, alsmede het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door en namens de verdachte naar voren is gebracht.

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof het beroepen vonnis zal vernietigen en, opnieuw rechtdoende, het onder 1, 2 en 3 ten laste gelegde bewezen zal verklaren en verdachte een gevangenisstraf voor de duur van 8 jaren zal opleggen. Voorts heeft de advocaat-generaal gevorderd dat het hof de vorderingen van de benadeelde partijen [aangever] en [aangeefster] geheel zal toewijzen, met oplegging van de maatregel ex artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht.

Overweging

Tijdens de beraadslaging in raadkamer is het hof gebleken, dat het onderzoek niet volledig is geweest. Het hof acht het noodzakelijk zich op de hierna te bepalen terechtzitting nader te informeren over hetgeen op 12 mei 2007 is voorgevallen. Het hof zal derhalve het onderzoek heropenen teneinde [aangeefster] als getuige te horen.

Het hof zal voor de hierna te noemen terechtzitting tevens de oproeping van [naam] als getuige-deskundige bevelen.

Voorts acht het hof het noodzakelijk dat nader onderzoek wordt gedaan naar de voetmaat van verdachte en de daarbij passende schoenmaat (van (met name) merk en type schoen als aangetroffen bij verdachte, dossierparagraaf 1.1.7). De resultaten van dit feitelijk onderzoek dienen in een aanvullend proces-verbaal te worden gerelateerd.

BESLISSING

Het hof:

Heropent het onderzoek.

Bepaalt, dat het onderzoek zal worden hervat ter terechtzitting van 6 mei 2009 te 13.30 uur, zijnde een tijdstip dat, om de klemmende reden dat het zittingsrooster van het hof geen eerdere behandeling mogelijk maakt, een duur langer dan één maand doch korter dan drie maanden na heden is.

Beveelt dat een aanvullend proces-verbaal wordt opgemaakt als hiervoor vermeld.

Beveelt de oproeping van verdachte tegen voormelde datum en voormeld tijdstip, met tijdige kennisgeving van die datum en dat tijdstip aan de raadsman van verdachte en de benadeelde partijen.

Beveelt voorts de oproeping als getuige van [aangeefster] en de oproeping als getuige-deskundige van [naam] tegen de dag en het tijdstip van de genoemde nadere terechtzitting.

Beveelt de oproeping van een tolk Papiaments tegen de dag en het tijdstip van de genoemde nadere terechtzitting.

Het hof stelt de stukken in handen van de advocaat-generaal ter fine van het bovenstaande.

Aldus gewezen door mr. M.J.H.J. de Vries - Leemans, voorzitter, mr. H. Eijsenga en mr. F. van Es, in tegenwoordigheid van mr. T. Tanghe, griffier, en op 13 maart 2009 ter openbare terechtzitting uitgesproken.

Mr. F. van Es is buiten staat dit tussenarrest mede te ondertekenen.