Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSHE:2009:BH4425

Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
03-03-2009
Datum publicatie
03-03-2009
Zaaknummer
20-003610-07
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Veroordeling verdachte ter zake van belaging van een politicus tot een jaar gevangenisstraf en TBS met voorwaarden. Geen stelselmatige informatie-inwinning als bedoeld in artikel 126v van het Wetboek van Strafvordering.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Parketnummer: 20-003610-07

Uitspraak : 3 maart 2009

TEGENSPRAAK

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

meervoudige kamer voor strafzaken

Arrest

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Breda van 28 september 2007 in de strafzaak met parketnummer 02-800078-07 tegen:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [1973],

wonende te [woonplaats], [adres],

Hoger beroep

De verdachte heeft tegen voormeld vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep, alsmede het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door en namens de verdachte naar voren is gebracht.

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof het beroepen vonnis zal vernietigen en te dien aanzien opnieuw rechtdoende de verdachte zal veroordelen tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 2 jaar, met aftrek van het voorarrest, en met de last dat verdachte voorwaardelijk ter beschikking wordt gesteld, onder de voorwaarden als genoemd in het rapport van 12 februari 2009 van Reclassering Nederland.

Vonnis waarvan beroep

Het beroepen vonnis zal worden vernietigd omdat het hof tot een andere bewezenverklaring komt dan de eerste rechter en voorts omdat het hof tot een andere strafoplegging en maatregel komt dan de eerste rechter.

Tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

zij in of omstreeks de periode van 17 november 2006 tot en met 15 januari 2007 te Tilburg, althans in Nederland, in elk geval in Nederland, wederrechtelijk stelselmatig opzettelijk inbreuk heeft gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van [slachtoffer] in elk geval van een ander, met het oogmerk die [slachtoffer], in elk geval die ander te dwingen iets te doen, niet te doen, te dulden en/of vrees aan te jagen, immers heeft verdachte in die periode 150, althans tientallen, (dreigende) e-mails aan (een e-mailadres van) [slachtoffer] verzonden, veelal meerdere per dag, waaronder de volgende:

- op 17 november 2006 om 10.31 uur (blz. 164)

neem je ereplaats in bij saddam

- op 17 november 2006 om 15.17 uur (blz. 174)

Oneway ticket to the blues crepeer eerst

- op 17 november 2006 om 15.22 uur (blz. 180)

Neem je Ereplaats aan bij Saddam Hoessein there is no outway for you hoe lang

laat je je nog beveiligen lafbek crepeer eerst

- op 21 november 2006 (blz. 195)

ZELFS JE BEVEILIGERS KUNNEN JE NIET REDDEN LAFBEK ONTRUSTZAAIER

ONDEMOCRATISCHE HYPOCRIET TAKE YOUR PLACE WITH SADDAM

- op 30 november 2006 (blz.247)

[slachtoffer]DOOD IS AAN JE HIELEN NIETS HOUDT TEGEN ZELFS BEVEILIGING NIET

- op 5 december 2006 (blz. 277)

ZIONISTISCHE [slachtoffer] ONTSNAPT ER NIET AAN DE DOOD DAT IS JOU LOT, BEVEILIGING ZAL NIET TEGENHOUDEN OFWEL BATEN ZONDE VOOR DE VERSPILDE ONKOST

- op 7 december 2006 (blz. 306)

AL LAAT JE JE BEVEILIGEN OP EEN DAG BEN JE ER GEWEEST, NO MERCY

- op 20 december 2006 (blz.442)

[slachtoffer] VOOR JOU IS IN DIT LAND GEN UITWEG ONE WAY TICKET TIJD VOOR DE OFFER

- op 4 januari 2007 om 13.06 uur (blz. 472)

EXECUTIE IN JE APPARTEMENT, HALLAL AAN JE KATTEN HONGAARS GOULASH ALS MAAL ZIONIST JE GAAT DOOD, BEGIN EERST BIJ JEZELF HAAL ISLAM UIT JE STANDPUNT EER OF LAAT JE GAAT HET PROEVEN

- op 4 januari 2007 om 13.13 uur (blz. 497)

JIJ PREEKT RASISTISCHER DAN OMSTREDEN IMAM ZIONIST GALG IS JE EREPLAATST

- op 5 januari 2007 (blz. 634)

JE GAAT DOODT PROEVEN

- op 15 januari 2007 om 15.41 uur (blz. 37)

Je bloed gaat vloeien like Donau als overheid je niet weet aan te pakken lezen we je de les wel zionist trouwens overh is ook christendom die accepteert het als rollen anders waren dan was het anders

- op 15 januari 2007 om 15.52 uur (blz. 41)

Beveiliging is geen bescherming voor je doodt is nabij;

subsidiair, althans, indien het vorenstaande onder 1 niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

zij in of omstreeks de periode van 17 november 2006 tot en met 15 januari 2007 te Tilburg,althans in Nederland, [slachtoffer] meermalen heeft bedreigd met (telkens) enig misdrijf tegen het leven gericht, althans (telkens) met zware mishandeling, immers heeft verdachte opzettelijk dreigend 108, althans vele tientallen, waaronder de volgende, dreigende e-mails (aan een e-mailadres van) [slachtoffer] verzonden:

- op 17 november 2006 om 10.31 uur (blz. 164)

neem je ereplaats in bij saddam

- op 17 november 2006 om 15.17 uur (blz. 174)

Oneway ticket to the blues crepeer eerst

- op 17 november 2006 om 15.22 uur (blz. 180)

Neem je Ereplaats aan bij Saddam Hoessein there is no outway for you hoe lang

laat je je nog beveiligen lafbek crepeer eerst

- op 21 november 2006 (blz. 195)

ZELFS JE BEVEILIGERS KUNNEN JE NIET REDDEN LAFBEK ONTRUSTZAAIER

ONDEMOCRATISCHE HYPOCRIET TAKE YOUR PLACE WITH SADDAM

- op 30 november 2006 (blz.247)

[slachtoffer] DOOD IS AAN JE HIELEN NIETS HOUDT TEGEN ZELFS BEVEILIGING NIET

- op 5 december 2006 (blz. 277)

ZIONISTISCHE [slachtoffer] ONTSNAPT ER NIET AAN DE DOOD DAT IS JOU LOT, BEVEILIGING ZAL NIET TEGENHOUDEN OFWEL BATEN ZONDE VOOR DE VERSPILDE ONKOST

- op 7 december 2006 (blz. 306)

AL LAAT JE JE BEVEILIGEN OP EEN DAG BEN JE ER GEWEEST, NO MERCY

- op 20 december 2006 (blz. 442)

[slachtoffer] VOOR JOU IS IN DIT LAND GEEN UITWEG ONE WAY TICKET TIJD VOOR DE OFFER

- op 4 januari 2007 om 13.06 uur (blz. 472)

EXECUTIE IN JE APPARTEMENT, HALLAL AAN JE KATTEN HONGAARS GOULASH ALS MAAL ZIONIST JE GAAT DOOD, BEGIN EERST BIJ JEZELF HAAL ISLAM UIT JE STANDPUNT EER OF LAAT JE GAAT HET PROEVEN

- op 4 januari 2007 om 13.13 uur (blz. 497)

JIJ PREEKT RASISTISCHER DAN OMSTREDEN IMAM ZIONIST GALG IS JE EREPLAATST

- op 5 januari 2007 (blz. 634)

JE GAAT DOODT PROEVEN

- op 15 januari 2007 om 15.41 uur (blz. 37)

Je bloed gaat vloeien like Donau als overheid je niet weet aan te pakken lezen we je de les wel zionist trouwens overh is ook christendom die accepteert het als rollen anders waren dan was het anders

- op 15 januari 2007 om 15.52 uur (blz. 41)

Beveiliging is geen bescherming voor je doodt is nabij;

Bewezenverklaring

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het primair ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

zij in de periode van 17 november 2006 tot en met 15 januari 2007, in Nederland, wederrechtelijk stelselmatig opzettelijk inbreuk heeft gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van [slachtoffer] met het oogmerk die [slachtoffer], te dwingen iets te dulden en/of vrees aan te jagen, immers heeft verdachte in die periode ongeveer 100, (dreigende) e-mails aan (een e-mailadres van) [slachtoffer] verzonden, veelal meerdere per dag, waaronder de volgende:

- op 17 november 2006 om 10.31 uur

Neem je ereplaats bij saddam

- op 17 november 2006 om 15.17 uur

Oneway ticket to the blues crepeer eerst

- op 17 november 2006 om 15.22 uur

Neem je Ereplaats aan bij Saddam Hoessein there is no outway for you hoe lang laat je je nog beveiligen lafbek crepeer eerst

- op 21 november 2006

ZELFS JE BEVEILIGERS KUNNEN JE NIET REDDEN LAFBEK ONTRUSTZAAIER

ONDEMOCRATISCHE HYPOCRIET TAKE YOUR PLACE WITH SADDAM

- op 30 november 2006

[slachtoffer] DOOD IS AAN JE HIELEN NIETS HOUDT TEGEN ZELFS BEVEILIGING NIET

- op 5 december 2006

ZIONISTISCHE [slachtoffer] ONTSNAPT ER NIET AAN DE DOOD DAT IS JOU LOT, BEVEILIGING ZAL NIET TEGENHOUDEN OFWEL BATEN ZONDE VOOR DE VERSPILDE ONKOST

- op 7 december 2006

AL LAAT JE JE BEVEILIGEN OP EEN DAG BEN JE ER GEWEEST, NO MERCY

- op 20 december 2006

[slachtoffer] VOOR JOU IS IN DIT LAND GEEN UITWEG ONE WAY TICKET TIJD VOOR DE OFFER

- op 4 januari 2007 om 13.06 uur

EXECUTIE IN JE APPARTEMENT, HALLAL AAN JE KATTEN HONGAARS GOULASH ALS MAAL ZIONIST JE GAAT DOOD, BEGIN EERST BIJ JEZELF HAAL ISLAM UIT JE STANDPUNT EER OF LAAT JE GAAT HET PROEVEN

- op 4 januari 2007 om 13.13 uur (blz. 497)

JIJ PREEKT RASISTISCHER DAN OMSTREDEN IMAM ZIONIST GALG IS JE EREPLAATS

- op 5 januari 2007

JE GAAT DOODT PROEVEN

- op 15 januari 2007 om 15.41 uur

Je bloed gaat vloeien like Donau als overheid je niet weet aan te pakken lezen we je de les wel zionist trouwens overh is ook christendom die accepteert het als rollen anders waren dan was het anders

- op 15 januari 2007 om 15.52 uur (blz. 41)

Beveiliging is geen bescherming voor je doodt is nabij.

Het hof acht niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard, zodat deze daarvan wordt vrijgesproken.

Door het hof gebruikte bewijsmiddelen

Indien tegen dit verkort arrest beroep in cassatie wordt ingesteld, worden de door het hof gebruikte bewijsmiddelen die redengevend zijn voor de bewezenverklaring opgenomen in een aanvulling op het verkort arrest. Deze aanvulling wordt dan aan het verkort arrest gehecht.

Bijzondere overwegingen omtrent het bewijs

De beslissing dat het bewezen verklaarde door de verdachte is begaan berust op de

feiten en omstandigheden als vervat in de hierboven bedoelde bewijsmiddelen, in onderlinge samenhang beschouwd.

A.

Van de zijde van de verdachte is aangevoerd dat de inzet van (de medewerkers van) het [naam], voorafgaande aan de aanhouding van verdachte is te duiden als de inzet van een burgerinformant/observant. De observatie en informatiegaring door het [naam]is aan te duiden als stelselmatige informatie-inwinning als bedoeld in het Wetboek van Strafvordering. Er dient dan voorafgaand toestemming te worden verleend door de officier van justitie en er dient een overeenkomst als bedoeld in artikel 126v, derde lid, Sv te zijn. In het dossier is geen bevel van de officier van justitie en overeenkomst terug te vinden, zodat bewijsuitsluiting dient te volgen ten aanzien van de resultaten van het onderzoek door de politie en het [naam] en verdachte dient te worden vrijgesproken.

Het hof overweegt te dien aanzien het volgende.

B.

Op grond van de processtukken en het verhandelde ter terechtzitting stelt het hof het volgende vast:

- Naar aanleiding van een groot aantal aangiften ter zake bedreiging met een misdrijf tegen het leven van [slachtoffer] is door de regiopolitie Haaglanden een onderzoek ingesteld.

- Uit dit onderzoek bleek (onder meer) dat [slachtoffer] in de periode van 17 november 2006 tot en met 15 januari 2007, middels emailberichten, die respectievelijk de[nummers] hadden (pv pag. 28 en 29), door een afzender die zich veelal [naam] noemde, met de dood werd bedreigd. Alle emailberichten werden verzonden vanaf het adres [e-mailadres]@hotmail.com. Van deze bedreigingen werd door [slachtoffer] afzonderlijk aangifte gedaan bij het regiokorps van de politie Haaglanden (ordner 1, pag. 18 t/m 44 en ordner 2 pag. 14 t/m 654).

- Uit onderzoek naar de twee IP-adressen bleek dat de emailberichten waarin de bedreigingen werden geuit, verzonden werden vanaf het [naam] en de [naam] Begin november 2006 kreeg het [naam] van de politie Haaglanden ter horen dat er mogelijk vanuit het [naam] te Tilburg vanaf de klanten pc’s dreigmails naar politici in Den Haag werden verzonden. Het contact tussen de politie in Den Haag en het [naam] verliep via [betrokkene](pv pag. 116). Begin december 2006 werd [betrokkene] door personeel van de politie uit Den Haag benaderd met de vraag of zij een keer langs konden komen. Een dag later, dit was op een woensdag, aldus [betrokkene], kwamen zij meteen bij het [naam] langs (pv pag. 121).

- Op woensdag 10 januari 2007 werd het onderzoek overgedragen aan de regiopolitie Midden en West Brabant (pv pag. 28 -30).

- Een beperkt aantal medewerkers van het [naam] is door de politie op de hoogte gesteld van het feit dat vermoedelijk dreigmails vanuit het [naam] naar [slachtoffer] werden gestuurd (pv pag. 109 e.v.).

- In de week van 8 januari 2007 is bij het [naam] het zogenoemde TUTOR-systeem geplaatst (pv pag. 122). Via dit systeem was het mogelijk om via een beeldscherm de verrichtingen van klanten op de klanten-pc’s te volgen.

- Op donderdag 11 januari hebben een aantal medewerkers van het onderzoeksteam van de politie bij het [naam] meegekeken hoe het TUTOR-systeem werkt en op welke wijze het beste de persoon die de dreigmails verzond, achterhaald kon worden (pv pag. 122).

- Op vrijdag 12 januari 2007 keek de floormanager [betrokkene2] op het TUTOR-beeldscherm. Het systeem stond zo ingesteld dat de afzonderlijke klanten-pc’s na elkaar in beeld kwamen. De beelden wisselden ongeveer om de 5 seconden. [betrokkene2] zag dat op één van de klanten-pc’s de tekst “je bloed gaat vloeien like Donau” werd verzonden. Ook het nummer van de betreffende klanten-pc was zichtbaar. Een collega vertelt [betrokkene2] dat een jongere Turkse vrouw op dat moment aan de betreffende klanten-pc werkzaam is. [betrokkene3] zei dat hij haar al eerder bij het [naam] had gezien en via de TUTOR had gezien dat ze dit soort mailtjes opstelde (pv pag. 117).

- Op maandag 15 januari 2007 neemt de heer [betrokkene], medewerker van het [naam], contact op met de politie en deelt mede dat een vrouw op dat moment vanaf een klantencomputer mails stuurt naar [slachtoffer]. De vrouw zou haar mail opmaken onder de naam [naam] en gebruik maken van het bovengenoemde hotmailadres. De inhoud van de door deze vrouw verstuurde mailberichten wordt door [betrokkene] telefonisch doorgegeven en blijkt veel overeenkomsten te hebben met de eerder door [naam] verstuurde dreigmails (pv pag. 123-125).

- Later op de dag benadert de heer [betrokkene] nogmaals de politie als dezelfde vrouw weer dreigmails stuurt naar [slachtoffer].

- Verdachte is daarop (op instructie van de politie) door [betrokkene] aangehouden en hij heeft haar doen plaatsnemen (in afwachting van de komst van de politie) in een kamer in het [naam]-kantoor.

C.

Op grond van artikel 126v van het Wetboek van Strafvordering kan de officier van justitie in het belang van het onderzoek bevelen dat een opsporingsambtenaar met een persoon die geen opsporingsambtenaar is, overeenkomt dat deze voor de duur van het bevel bijstand verleent aan de opsporing door stelselmatig informatie in te winnen omtrent een verdachte.

Alleen indien sprake is van stelselmatige informatie-inwinning is artikel 126v sv van toepassing. Het gaat er dan om dat het een min of meer volledig beeld van bepaalde aspecten van iemands leven wordt verkregen.

D.

Het hof leidt uit bovenstaande feiten en omstandigheden af dat geen sprake is geweest van stelselmatige informatie-inwinning als hiervoor onder C bedoeld. Verdachte is slechts gedurende enkele dagen door de medewerkers van het [naam] in de gaten gehouden en dan uitsluitend als zij gebruik maakte van de computer aldaar. Uit de verklaringen van deze medewerkers (pag. 109 e.v.), in het bijzonder de verklaring van de heer [betrokkene], blijkt bovendien niet dat daarbij door de politie sturend is opgetreden. De aanschaf van het TUTOR-systeem door het [naam] is enkel bespoedigd door het politieonderzoek naar de dreigmails (pag. 116), maar heeft niet op aanwijzing van de politie plaatsgevonden.

Er is bovendien geen sprake geweest van het vormen van een min of meer volledig beeld van bepaalde aspecten van verdachtes privé-leven. Het is vooraf niet de bedoeling geweest en ook niet het resultaat geweest van hetgeen de medewerkers van het [naam] ten aanzien van de gedragingen van verdachte hebben waargenomen.

Het hof verwerpt het verweer.

Strafbaarheid van het bewezen verklaarde

Het bewezen verklaarde is voorzien en strafbaar gesteld bij artikel 285b, eerste lid van het Wetboek van Strafrecht zoals deze bepaling luidde ten tijde van het bewezen verklaarde.

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het feit uitsluiten.

Het wordt gekwalificeerd zoals hierna in de beslissing wordt vermeld.

Strafbaarheid van de verdachte

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluiten.

Bij de beoordeling van de strafbaarheid van de verdachte is onder meer gelet op de conclusies, vermeld in de omtrent verdachte opgemaakte rapportage van de deskundigen F.Nhass, psychiater en vast gerechtelijk deskundige, en J.M. Oudejans, psycholoog en vast gerechtelijk deskundige bij het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie, d.d. 28 november 2008, onder meer inhoudende als conclusie van voormelde deskundigen – zakelijk weergegeven – dat het feit verdachte kan worden toegerekend, zij het slechts in verminderde mate.

Het hof volgt voormelde conclusie en legt deze ten grondslag aan zijn overweging dat verdachte daarom strafbaar is voor het hiervoor bewezen verklaarde.

Op te leggen straf en maatregel

Bij de bepaling van de op te leggen straf is gelet op de aard en de ernst van hetgeen bewezen is verklaard, op de omstandigheden waaronder het bewezen verklaarde is begaan en op de persoon van de verdachte, zoals een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting naar voren is gekomen.

Naar het oordeel van het hof kan niet worden volstaan met een andere of lichtere sanctie dan een straf welke onvoorwaardelijke vrijheidsbeneming voor de hierna te vermelden duur met zich brengt.

Daarbij is rekening gehouden met:

- de ernst van het bewezen verklaarde in de verhouding tot andere strafbare feiten, zoals onder meer tot uitdrukking komt in het hierop gestelde wettelijk strafmaximum en in de straffen die voor soortgelijke feiten worden opgelegd;

- de omstandigheid dat de verdachte reeds eerder ter zake soortgelijke strafbare feiten is veroordeeld;

- de mate waarin het bewezen verklaarde gevoelens van angst, onzekerheid en onveiligheid te weeg hebben gebracht bij het slachtoffer.

Bij de op te leggen maatregel heeft het hof in aanmerking genomen de inhoud van:

1. Het omtrent verdachte opgemaakte rapport d.d. 28 november 2008, opgemaakt door F.Nhass, psychiater en vast gerechtelijk deskundige, en J.M. Oudejans, psycholoog en vast gerechtelijk deskundige bij het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie, onder meer inhoudende – zakelijk weergegeven:

- als conclusie van voornoemde deskundigen -:

“Onderzochte heeft ten tijde van het plegen van het haar ten laste gelegde feit weliswaar de ongeoorloofdheid hiervan kunnen inzien, doch in mindere mate dan de gemiddeld normale mens in staat is geweest haar wil in vrijheid – overeenkomstig een dergelijk besef – te bepalen.

Ondergetekenden concluderen dat onderzochte ten tijde van het plegen van het haar ten laste gelegde feit lijdende was aan een zodanig gebrekkige ontwikkeling en ziekelijke stoornis harer geestvermogens, dat dit feit haar slechts in verminderde mate kan worden toegerekend.”

- als advies van voornoemde deskundigen - :

“Gelet op betrokkene’s kwetsbare persoonlijkheid wordt de kans groot geacht dat zij opnieuw tot het plegen van delicten komt, soortgelijk aan het thans tenlastegelegde. (…..) De kans op escalatiegevaar in de zin dat betrokkene zal overgaan tot het feitelijke toepassen van ernstig fysiek geweld, wordt door het onderzoekend team niet groot geacht. (……)

Om het recidiverisico te verminderen is behandeling gericht op de onderliggende factoren geïndiceerd. Hierbij wordt gedacht aan onder andere de identiteitsproblematiek en de psychosociale stressfactoren (ontbreken van werk, sociaal netwerk, familie). De noodzakelijk geachte behandeling, met het oog op het voorkomen van recidive, zou naar de mening van het onderzoekend team bij voorkeur ambulant kunnen plaatsvinden. (……) In een ambulante behandeling zal betrokkene’s achterdocht minder snel gevoed worden. Daarnaast is een klinische behandeling gelet op de aard van de pathologie niet perse noodzakelijk.

Betrokkene lijdt immers niet aan een stoornis die een psychiatrische opname noodzakelijk maakt om te voorkomen dat zij in totale chaos en passiviteit zal vervallen en volledig zal disfunctioneren. (……)

Op grond van voorgaande overwegingen adviseren ondergetekenden om betrokkene te behandelen in het kader van een tbs met voorwaarden. (……) Een dergelijk advies – met het risico van omzetting in een tbs met bevel tot verpleging van overheidswege wanneer zij zich niet aan de voorwaarden houdt – zal haar naar verwachting prikkelen en motiveren om zich zo goed mogelijk in te zetten in een behandeling. (……) “

2. Het omtrent verdachte opgemaakte rapport d.d. 27 januari 2009 in verband met de vraag om de mogelijkheden te onderzoeken van een tbs met voorwaarden van Reclassering Nederland, [reclasseringsmedewerker], onder meer inhoudende – zakelijk weergegeven - :

“Motivatie en mogelijkheden:

Betrokkene heeft ingestemd met een behandeling ter voorkoming van recidive. Van intrinsieke motivatie is echter geen sprake. Het ontbreekt haar aan zelfinzicht en inzicht in haar slachtoffer. Ander gedrag, bijvoorbeeld hoe zij zich in bepaalde situaties moet gedragen, is echter aan te leren, ook al mist zij inzicht in de achterliggende reden ervan.

Indicatiestelling en plan van aanpak

Vanwege het ontbreken van inzicht in anderen, is betrokkene slecht in staat om rekening te houden met eventuele gevolgen voor haar slachtoffers. Gelet daarop, alsmede op het gevaar voor recidive meent Reclassering Nederland dat in elk geval een langdurige behandeling, gericht op het voorkomen van recidive is geïndiceerd. Aansluitend aan de behandeling dient zij intensief begeleid te worden. Betrokkene werd in verband daarmee aangemeld bij de forensische polikliniek Het Dok te Breda. Ze werd een geschikte kandidaat bevonden voor deze instelling.

Advies

Daar de tbs met de hier genoemde voorwaarden met voldoende waarborgen is omringd, menen wij dat het toezicht op tbs uitvoerbaar is.”

Het hof volgt voormelde adviezen en conclusie en legt deze ten grondslag aan zijn beslissing.

Uit voormelde rapportages en uit de verklaring van verdachte tijdens de behandeling ter terechtzitting in hoger beroep is gebleken dat verdachte bereidheid heeft getoond om, bij een eventuele oplegging van een terbeschikkingstelling met voorwaarden, aan die voorwaarden te voldoen.

Gelet op de persoon van de verdachte, zoals daarvan onder meer blijkt uit voormelde rapportages en verklaringen van voornoemde deskundigen is het hof, op grond van het verhandelde ter terechtzitting in hoger beroep, overtuigd geraakt van de noodzaak tot een behandeling binnen het kader van een terbeschikkingstelling met voorwaarden.

Op grond van het vorenstaande is het hof van oordeel dat verdachte ter beschikking dient te worden gesteld waarbij het hof ter bescherming van anderen dan wel de algemene veiligheid van personen de in de beslissing na te noemen – het gedrag van de verdachte betreffende - voorwaarden zal stellen, nu tijdens het begaan van het bewezenverklaarde feit een ziekelijke stoornis van de geestvermogens bestond, het door de verdachte begane feit een misdrijf betreft omschreven in artikel 285b, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht en de veiligheid van anderen dan wel de algemene veiligheid van personen het opleggen van die maatregel eist.

Beslag

De na te melden in beslag genomen en nog niet teruggegeven voorwerpen, zijn vatbaar voor onttrekking aan het verkeer, nu deze bij gelegenheid van het onderzoek naar het door verdachte begane misdrijf werden aangetroffen en deze aan verdachte toebehorende voorwerpen kunnen dienen tot het begaan of de voorbereiding van soortgelijke misdrijven, terwijl deze van zodanige aard zijn dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet en/of het algemeen belang.

Van hetgeen verder in beslag genomen en nog niet teruggegeven is, zal de teruggave aan de verdachte worden gelast.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

De beslissing is gegrond op de artikelen 36b, 36d, 37a, 38, 38a en 285b van het Wetboek van Strafrecht zoals deze artikelen luidden ten tijde van het bewezen verklaarde.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis, waarvan beroep, en doet opnieuw recht.

Verklaart, zoals hiervoor overwogen, wettig en overtuigend bewezen, dat verdachte het primair ten laste gelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij.

Verklaart dat het bewezen verklaarde oplevert:

Belaging

Verklaart verdachte deswege strafbaar.

Veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 1 (één) jaar.

Bepaalt, dat de tijd, door verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van de opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht.

Gelast dat verdachte ter beschikking wordt gesteld, en bepaalt daarbij de volgende voorwaarden:

1. dat verdachte zich gedurende de periode dat zij ter beschikking is gesteld zal onthouden van het plegen van strafbare feiten;

2. dat verdachte zich niet opzettelijk in voor haar risicovolle situaties zal begeven, zoals het komen in de buurt van een door haar eerder benaderde politieagent en rechter-commissaris;

3. dat verdachte gehoor zal geven aan iedere oproep van politie en justitie verband houdende met deze strafzaak;

4. dat verdachte zich zal gedragen overeenkomstig de door de Reclassering Nederland (Regio Breda/Middelburg) te stellen richtlijnen en afspraken en zich begeleidbaar op zal stellen en openheid zal geven over haar handel en wandel, zolang deze reclasseringsinstelling zulks gedurende de tijd dat de ter beschikkingstelling voortduurt nodig oordeelt, ook als deze richtlijnen en afspraken zullen inhouden het gaan wonen op het adres [adres] te [woonplaats] en het vinden van een adequate daginvulling in de vorm van bijvoorbeeld vrijwilligerswerk;

5. dat verdachte traceerbaar zal zijn en in ieder geval het eerste jaar, gerekend vanaf de datum van deze uitspraak, zich niet zal ophouden in het buitenland. Nadien is een verblijf in het buitenland enkel mogelijk met instemming van Reclassering Nederland;

6. dat verdachte een behandeling zal ondergaan bij de forensische kliniek het Dok zolang haar behandelaars dat nodig achten, bestaande uit een individuele behandeling door [psychotherapeute], dan wel een andere behandelaar verbonden aan het Dok;

7. dat verdachte de vorenbedoelde behandeling niet voortijdig afbreekt;

8. dat verdachte ermee instemt dat - indien de feitelijk behandelend psychiater van verdachte medicatie noodzakelijk acht - verdachte deze door de psychiater voorgeschreven medicatie tot zich zal nemen;

Beveelt de onttrekking aan het verkeer van de inbeslaggenomen voorwerpen, ten aanzien waarvan nog geen last tot teruggave is gegeven, te weten:

3. 1.00 STK Papier, Diversen kranteknipsels, uitdraaien en 1x ANWB-Bok

4. 1.00 STK Papier, Diversen comp-uitdraaien, aantekeningen

7. 1.00 STK Papier, Kleur: Wit, Snippers, Diversen papieren snippers uit rechter jaszak

8. 1.00 STK Papier, Kleur: Oranje, Kladje, 1x papiertje met aantekeningen .

Gelast de teruggave aan verdachte van de inbeslaggenomen voorwerpen, ten aanzien waarvan nog geen last tot teruggave is gegeven, te weten:

1. Geld Euro's, 49 x 100 euro, 2 x 50 euro en 3x opnamebewijs

2. 1.00 STK Papier, [verdachte]

5. 1.00 STK Papier, telefoongegevens T-mobile en 1x kassabon

6. 1.00 STK Papier, Aktekoffer met diversen bescheiden/administratie.

9. 1.00 STK Bankpas Kl: Blauw, FORTIS europas, Fortis bankpas op naam van [naam]

10. 1.00 STK Telefoonkaart Kl: Blauw, TELFORT Sim, Simkaart Telfort

Heft op het – reeds geschorste – bevel tot voorlopige hechtenis.

Aldus gewezen door

mr. H. Harmsen, voorzitter,

mr. E.S.G.N.A.I. van de Griend en mr. K. van der Meijde,

in tegenwoordigheid van mr. C.A. Blokx- van Roosmalen, griffier,

en op 3 maart 2009 ter openbare terechtzitting uitgesproken.