Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSHE:2008:BD0928

Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
15-04-2008
Datum publicatie
06-05-2008
Zaaknummer
20-004338-07
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Raadkamer
Inhoudsindicatie

Bezwaar tegen beschikking op grond van artikel 16 van de Wet tarieven in strafzaken niet-ontvankelijk verklaard.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJFS 2008, 136
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF 's-HERTOGENBOSCH

voorzieningenrechter

BESLISSING OP BEZWAARSCHRIFT TEGEN EEN BESLISSING VAN DE GRIFFIER EX ARTIKEL 16 WET TARIEVEN IN STRAFZAKEN

Beslissing op het bezwaarschrift tegen een beslissing van de griffier ex artikel 16 wet tarieven in strafzaken betreffende de bezwaarde:

[naam bezwaarde],

geboren op [geboortedatum] 1973,

thans gedetineerd in de PI Tilburg,

hierna te noemen: bezwaarde.

Verloop van de procedure

De raadsman van de bezwaarde, mr. M.F.M. Geeratz, advocaat te Venlo, heeft bij brief van 29 januari 2008 aan de griffier van dit gerechtshof, onder verwijzing naar de artikelen 15 en 16 van de Wet Tarieven in Strafzaken, verzocht om bij wijze van voorschot ten behoeve van zijn cliënt aan de rechthebbende te betalen een vergoeding voor een nog te verrichten aanvullend deskundigenonderzoek (“second opinion”) in de strafzaak tegen zijn cliënt onder bovenvermeld parketnummer.

De griffier van dit gerechtshof heeft bij beslissing van 5 februari 2008 het verzoek om een voorschot als bedoeld in artikel 16 van de Wet Tarieven in Strafzaken afgewezen.

De raadsman heeft op 8 februari 2008 tegen deze beslissing een voorlopig bezwaarschrift ingediend. Op 4 april 2008 heeft hij een aanvullend bezwaarschrift, houdende de gronden, tegen voormelde beslissing ingediend.

Onderzoek van de zaak

Het bezwaarschrift is behandeld door de voorzieningenrechter in dit gerechtshof ter openbare zitting van dit hof van 10 april 2008. Namens de bezwaarde is diens raadsman, mr. M.F.M. Geeratz, advocaat te Venlo, verschenen, die verklaarde dat bezwaarde met deze zitting bekend is maar geen prijs er op stelde om daarbij aanwezig te zijn.

Het hof heeft ter zitting kennis genomen van de conclusie van de advocaat-generaal. Deze strekt er primair toe dat de bezwaarde in zijn bezwaar niet-ontvankelijk zal worden verklaard, subsidiair dat het verzoek om een voorschot wordt afgewezen.

Het hof heeft ter zitting voorts kennis genomen van hetgeen door de raadsman namens de bezwaarde naar voren is gebracht. De raadsman heeft gepersisteerd bij het bezwaar en de gronden waarop dit rust.

Beoordeling

Artikel 16 van de Wet tarieven in strafzaken (WTS) biedt de bezwaarde de mogelijkheid om de griffier te verzoeken om bepaalde vergoedingen bij wijze van voorschot te zijnen behoeve aan de rechthebbende te betalen.

Anders dan tegen beschikkingen van de griffier nopens toekenning van een vergoeding voor tijdverzuim onderscheidenlijk voor verrichte werkzaamheden staat bezwaar tegen afwijzing van een verzoek om betaling van vergoedingen bij wijze van voorschot ingevolge de WTS niet open.

In het voorliggende bezwaar, dat zich daar wèl tegen richt, kan de bezwaarde dan ook niet worden ontvangen.

Aan de vraag, of en -des ja- onder welke omstandigheden de griffier op grond van artikel 16 WTS kan worden verzocht om betaling bij wijze van voorschot van niet in artikel 15 dier wet bedoelde vergoedingen, gelijk in dit geval: van vergoedingen voor nog te verrichten werkzaamheden, komt de voorzieningenrechter bijgevolg niet toe.

BESLISSING

De voorzieningenrechter:

verklaart [bezwaarde] in zijn bezwaar niet-ontvankelijk.

Aldus beslist door mr. H.D. Bergkotte, voorzieningenrechter, in tegenwoordigheid van

R.H. Boekelman, als griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van dit gerechtshof van 15 april 2008. .