Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSHE:2008:BC6047

Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
06-03-2008
Datum publicatie
06-11-2008
Zaaknummer
R200701114 - 103.009.394_01
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Gelet op het voorgaande zal het hof partijen verwijzen naar Stichting Kompaan teneinde begeleide omgangscontacten tussen de man en de kinderen te laten plaatsvinden. Het hof wijst partijen erop dat zij beiden zelf zo spoedig mogelijk contact dienen op te nemen met Stichting Kompaan [..] om zich aan te melden voor omgangsbegeleiding.

Aangezien de rechtbank in de bestreden beschikking een andere voorlopige omgangsregeling heeft vastgesteld dan waar partijen het thans over eens zijn, dient deze beschikking in zoverre te worden vernietigd. Het hof zal deze beschikking met ingang van heden vernietigen, aangezien het hof van oordeel is dat de door de rechtbank vastgestelde voorlopige en begeleide omgangsregeling een voorzichtige opbouw kende en daarvan op zich niet gezegd kan worden dat deze in strijd met het belang van de kinderen was.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

WvR

6 maart 2008

Sector civiel recht

Rekestnummer R200701114-103.009.394/01

Zaaknummer eerste aanleg 156863/FA RK 07-1194

GERECHTSHOF ’s-HERTOGENBOSCH

Beschikking

In de zaak in hoger beroep van:

[X.],

wonende te [woonplaats],

appellante,

hierna te noemen: de moeder,

procureur mr. H.H.C. van de Kerkhof,

t e g e n

[Y.],

wonende te [woonplaats],

geïntimeerde,

hierna te noemen: de vader,

procureur mr. L.A.M. van den Eeden.

Als vervolg op de tussen partijen gegeven beschikking van het hof van 10 januari 2008.

6. De beschikking van 10 januari 2008

Bij bovenbedoelde beschikking heeft het hof de bestreden beschikking van de rechtbank bekrachtigd voor wat betreft de ontvankelijkheid van de vader in zijn verzoek tot vaststelling van een omgangsregeling. Voorts heeft het hof de moeder verzocht om het hof schriftelijk te berichten omtrent een voorstel tot invulling van de voorlopige omgangsregeling tussen de vader en de minderjarige kinderen van partijen, [Z.] en [A.]. Het hof heeft tevens de vader verzocht om hierop schriftelijk te reageren. Tenslotte heeft het hof iedere verdere beslissing aangehouden.

7. Het verdere verloop van het geding

Het hof heeft, in vervolg op de in de beschikking van 10 januari 2008 genoemde stukken, kennis genomen van:

- de brief van mr. Van de Kerkhof namens de moeder van 23 januari 2008;

- de brief van mr. Van den Eeden namens de vader van 30 januari 2008.

8. De verdere beoordeling

8.1. Bij brief van 23 januari 2008 heeft mr. Van de Kerkhof het hof namens de moeder bericht dat de moeder de invulling van de omgangsregeling tussen de vader en de kinderen in overleg met het omgangshuis van Stichting Kompaan wil (laten) vaststellen. De moeder zal zich voor wat betreft de aanvang van de omgangsregeling aansluiten bij hetgeen Stichting Kompaan ter zake aandraagt. De moeder stelt voorts voor dat de aard en de hoeveelheid van de omgangscontacten in overleg met Stichting Kompaan en partijen wordt vastgesteld.

8.2. Bij brief van 30 januari 2008 heeft mr. Van den Eeden het hof namens de vader medegedeeld dat de vader zich refereert aan het oordeel van het hof en dat hij verzoekt om de aanmelding bij het omgangshuis van Stichting Kompaan zo spoedig mogelijk te doen laten plaatsvinden, indien het voorstel van de moeder wordt gevolgd.

8.3. Gelet op het voorgaande zal het hof partijen verwijzen naar Stichting Kompaan teneinde begeleide omgangscontacten tussen de man en de kinderen te laten plaatsvinden. Het hof wijst partijen erop dat zij beiden zelf zo spoedig mogelijk contact dienen op te nemen met Stichting Kompaan (Rillaersebaan 75 te Goirle, telefoon: 013 – 530 94 00) om zich aan te melden voor omgangsbegeleiding.

Aangezien de rechtbank in de bestreden beschikking een andere voorlopige omgangsregeling heeft vastgesteld dan waar partijen het thans over eens zijn, dient deze beschikking in zoverre te worden vernietigd. Het hof zal deze beschikking met ingang van heden vernietigen, aangezien het hof van oordeel is dat de door de rechtbank vastgestelde voorlopige en begeleide omgangsregeling een voorzichtige opbouw kende en daarvan op zich niet gezegd kan worden dat deze in strijd met het belang van de kinderen was.

8.4. De rechtbank heeft bij beschikking waarvan beroep de beslissing over de definitieve omgangsregeling pro forma aangehouden. Het hof gaat ervan uit dat de rechtbank naar aanleiding van de onderhavige beschikking een nieuwe pro forma-datum zal bepalen, waarop partijen de rechtbank dienen te informeren over het verloop van de begeleide omgang bij Kompaan.

9. De beslissing

Het hof:

vernietigt de beschikking van de rechtbank ’s-Hertogenbosch van 20 juli 2007 voor zover het betreft de vastgestelde voorlopige omgangsregeling met ingang van heden;

en in zoverre opnieuw rechtdoende:

verwijst partijen naar Stichting Kompaan (Rillaersebaan 75 te Goirle, telefoon: 073 – 530 94 00) teneinde in het kader van een voorlopige omgangsregeling begeleide omgangscontacten tussen de vader en de minderjarigen [Z.], geboren op [geboortejaar] te [geboorteplaats], en [A.], geboren op [geboortejaar] te [geboorteplaats], te laten plaatsvinden;

wijst de zaak terug naar de rechtbank ’s-Hertogenbosch ter verdere afdoening.

Deze beschikking is gegeven door mrs. Everaars-Katerberg, Smeenk-van der Weijden en Pellis en uitgesproken ter openbare terechtzitting van dit hof van 6 maart 2008 in tegenwoordigheid van de griffier.