Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSHE:2007:BB4852

Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
28-09-2007
Datum publicatie
04-10-2007
Zaaknummer
20-003897-06
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Niet-ontvankelijkheid openbaar ministerie wegens strijd met beginselen van een behoorlijke procesorde.

Het hof is met de advocaat-generaal van oordeel dat het aan het dossier toegevoegde aanwijzingsbesluit niet kan worden aangemerkt als een rechtsgeldig aanwijzingsbesluit. Het hof is van oordeel dat het niet anders kan dan dat de handtekening op dat aanwijzingsbesluit niet van de directeur bedrijfsvoering is, dan wel dat de datum 11 november 1999 onjuist is.

Niettegenstaande de omstandigheid dat het document van de politie is uitgegaan moet het het openbaar ministerie worden toegerekend, nu dit de integriteit van de opsporing in de kern raakt.

Het hof acht het opstellen van een dergelijk document en voorts het in de strafzaak tegen verdachte inbrengen daarvan, zodanig in strijd met beginselen van een behoorlijke procesorde dat dit niet anders dan tot niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie in de vervolging moet leiden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
VR 2007, 147
Module Verkeer 2007/136
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Parketnummer : 20-003897-06

Uitspraak : 28 september 2007

TEGENSPRAAK

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

meervoudige kamer voor strafzaken

Arrest

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank 's-Hertogenbosch van 13 oktober 2006 in de strafzaak met parketnummer 01-847008-06 tegen:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [1958],

wonende te [woonplaats], [adres].

Hoger beroep

De verdachte heeft tegen voormeld vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep, alsmede het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door en namens de verdachte naar voren is gebracht.

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof het vonnis van de eerste rechter zal vernietigen en opnieuw rechtdoende verdachte zal vrijspreken.

Ontvankelijkheid van het openbaar ministerie

Tijdens het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep is door het openbaar ministerie aan het dossier toegevoegd een aanwijzingsbesluit gedateerd 11 november 1999, waarin is opgenomen – zakelijk weergegeven – dat opsporingsambtenaar [verbalisant] wordt aangewezen als bedienaar van het ademanalyse-apparaat Dräger met ingang van 11 december 1999.

Dit aanwijzingsbesluit is ondertekend door:

“de korpschef van de politieregio Brabant-Noord,

namens deze,

[naam],

Directeur bedrijfsvoering”

Voorts is ter zitting door de advocaat-generaal medegedeeld dat haar is gebleken dat die directeur bedrijfsvoering (die het aanwijzingsbesluit op 11 november 1999 zou hebben ondertekend) in 1999 nog niet in dienst was bij het korps Brabant-Noord.

Het hof is met de advocaat-generaal van oordeel dat het aan het dossier toegevoegde aanwijzingsbesluit niet kan worden aangemerkt als een rechtsgeldig aanwijzingsbesluit. Het hof is van oordeel dat het niet anders kan dan dat de handtekening op dat aanwijzingsbesluit niet van de directeur bedrijfsvoering is, dan wel dat de datum 11 november 1999 onjuist is.

Niettegenstaande de omstandigheid dat het document van de politie is uitgegaan moet het het openbaar ministerie worden toegerekend, nu dit de integriteit van de opsporing in de kern raakt.

Het hof acht het opstellen van een dergelijk document en voorts het in de strafzaak tegen verdachte inbrengen daarvan, zodanig in strijd met beginselen van een behoorlijke procesorde dat dit niet anders dan tot niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie in de vervolging moet leiden.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis, waarvan beroep, en doet opnieuw recht.

Verklaart het openbaar ministerie niet-ontvankelijk in zijn strafvervolging.

Aldus gewezen door

mr. E.S.G.N.A.I. van de Griend, voorzitter,

mr. H. Harmsen en mr. A. de Lange,

in tegenwoordigheid van mw. H. Van Zandbeek, griffier,

en op 28 september 2007 ter openbare terechtzitting uitgesproken.

mr. E.S.G.N.A.I. van de Griend is buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.