Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSHE:2007:BA7336

Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
05-06-2007
Datum publicatie
15-06-2007
Zaaknummer
20-003897-06
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Verweer: er is niet voldaan aan artikel 7, eerste lid, van het Besluit alcoholonderzoeken, nu het aanwijzingsbesluit is gegeven door de directeur bedrijfsvoering van de regiopolitie, derhalve niet-zijnde de korpschef.

Hof: slechts de betrokken korpschef is bevoegd de aanwijzing te geven.

Wetsverwijzingen
Besluit alcoholonderzoeken
Besluit alcoholonderzoeken 7
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JWR 2007/66
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Parketnummer: 20-003897-06

Uitspraak : 5 juni 2007

TEGENSPRAAK

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

meervoudige kamer voor strafzaken

Tussenarrest

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank 's-Hertogenbosch van 13 oktober 2006 in de strafzaak met parketnummer 01-847008-06 tegen:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [1958],

wonende te [woonplaats], [adres].

Hoger beroep

De verdachte heeft tegen voormeld vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep, alsmede het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door en namens de verdachte naar voren is gebracht.

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof het vonnis van de eerste rechter zal vernietigen en opnieuw rechtdoende verdachte zal veroordelen tot EUR 1.200,- boete subsidiair 24 dagen hechtenis (eventueel te voldoen in vier termijnen van EUR 300,- per maand), 7 maanden ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen waarvan 6 maanden voorwaardelijk met 2 jaar proeftijd en met aftrek van de tijd gedurende welke het rijbewijs ingehouden is geweest.

Overweging

Tijdens de beraadslaging in raadkamer is gebleken, dat het onderzoek niet volledig is geweest.

Tijdens dat onderzoek is namens de verdachte ten verweer betoogd dat het aan het dossier toegevoegde aanwijzingsbesluit is gegeven door de directeur bedrijfsvoering van de regiopolitie Brabant-Noord, derhalve niet-zijnde de korpschef, en dat daarbij geen mandaatbesluit is gevoegd, zodat niet voldaan zou zijn aan artikel 7, eerste lid, van het Besluit alcoholonderzoeken.

Het hof overweegt dienaangaande als volgt.

Per 21 mei 2007 is een faxbericht inhoudende een aanwijzing conform artikel 7 van het Besluit alcoholonderzoeken aan het dossier toegevoegd. Dit aanwijzingsbesluit is namens de Korpschef van de politieregio Brabant-Noord ondertekend door [naam ondertekenaar], directeur bedrijfsvoering. Ingevolge artikel 7, eerste lid, van het Besluit alcoholonderzoeken, is slechts de betrokken korpschef bevoegd de aanwijzing te geven. Het hof wenst te worden geïnformeerd over een eventuele mandaatregeling en zo die er niet is, op grond waarvan de directeur bedrijfsvoering anderszins bevoegd zou zijn geweest het aanwijzingsbesluit te ondertekenen. Het hof zal daartoe de stukken in handen van de advocaat-generaal stellen en het onderzoek schorsen tot de hierna vermelde terechtzitting.

BESLISSING

Het hof:

Heropent het onderzoek.

Stelt de stukken in handen van de advocaat-generaal bij dit hof, teneinde deze in de gelegenheid te stellen uitvoering te geven aan het vorenstaande.

Bepaalt, dat het onderzoek zal worden hervat ter terechtzitting van vrijdag 14 september 2007 te 09.30 uur.

Beveelt de oproeping van de verdachte, tegen voormeld tijdstip, met tijdige kennisgeving daarvan aan de raadsman van verdachte.

Aldus gewezen door

mr. H. Harmsen, voorzitter,

mr. A. de Lange en mr. H. de Doelder,

in tegenwoordigheid van mw. H. Van Zandbeek, griffier,

en op 5 juni 2007 ter openbare terechtzitting uitgesproken.

mr. H. de Doelder is buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.