Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSHE:2007:BA3145

Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
16-03-2007
Datum publicatie
17-04-2007
Zaaknummer
20-002502-04
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Raadkamer
Inhoudsindicatie

Bezwaarschrift tegen omzetting; oproepingen voor uitvoeren taakstraf niet ontvangen ?

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

parketnummer : 20-002502-04

uitspraakdatum : 16 maart 2007

Tegenspraak

GERECHTSHOF 'S-HERTOGENBOSCH

BESLISSING KRACHTENS ART. 22G WETBOEK VAN STRAFRECHT

Beslissing op het bezwaarschrift tegen het bevel vermeld in de kennisgeving tenuitvoerlegging vervangende hechtenis als bedoeld in artikel 22g van het Wetboek van Strafrecht betreffende de veroordeelde:

[Veroordeelde],

geboren te [geboorteplaats] op [1982],

wonende te [woonplaats], [adres].

Bezwaarschrift van de veroordeelde

Bij onherroepelijk geworden arrest van dit hof van 16 november 2004 onder bovengenoemd parketnummer is aan de veroordeelde onder meer opgelegd het verrichten van 240 uren taakstraf, te vervangen door hechtenis voor de duur van 120 dagen voor het geval de veroordeelde de taakstraf niet naar behoren verricht, onder de bepaling van verrekening van het voorarrest en met verdere bepalingen als in dat arrest vermeld.

Bij kennisgeving d.d. 4 september 2006 is door de advocaat-generaal ingevolge artikel 22g, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht medegedeeld dat de tenuitvoerlegging van de vervangende hechtenis voor de duur van 59 dagen is bevolen. De veroordeelde zou de taakstraf niet volledig hebben verricht.

Het bezwaarschrift van de veroordeelde richt zich tegen deze beslissing van het openbaar ministerie.

Onderzoek van de zaak

Het bezwaarschrift is behandeld ter openbare zitting van dit hof.

Het hof heeft kennis genomen van de conclusie van de advocaat-generaal, strekkende tot ongegrondverklaring van het bezwaar en van hetgeen van de zijde van de veroordeelde naar voren is gebracht.

Beoordeling

Het bezwaarschrift kan worden ingediend binnen veertien dagen na de betekening van de kennisgeving als hiervoor bedoeld, bij de rechter die de straf heeft opgelegd. Het bezwaarschrift is tijdig ingediend.

Uit het afloopbericht van 7 augustus 2006 van Reclassering Nederland, regio [Pleegplaats], blijkt dat veroordeelde is uitgenodigd om te verschijnen op 7 juli 2006, maar toen zonder enige kennisgeving niet is verschenen. Evenmin heeft hij gehoor gegeven aan een uitnodiging voor 21 juli 2006.

De stelling van veroordeelde dat hij de stukken nooit heeft ontvangen acht het hof niet aannemelijk omdat andere aan hem op dezelfde wijze geadresseerde stukken, zoals van het Centraal Justitieel Incassobureau en de oproeping van het hof, wel door hem werden ontvangen. Het hof weegt tevens mee dat - gelet op de uitspraak van het hof van 28 april 2006 op een eerder verzoek ex artikel 22g Wetboek van Strafrecht - veroordeelde een herkansing heeft gehad om de taakstraf uit te voeren, maar deze kans door eigen nalatigheid niet heeft benut.

Van de in totaal opgelegde 240 uren taakstraf, heeft betrokkene 61 uren gewerkt. Dit houdt in dat van de opgelegde taakstraf, veroordeelde een gedeelte 117 uren niet heeft gewerkt.

De taakstraf is derhalve niet onbegrijpelijk, door de advocaat-generaal omgezet in een hechtenis. Het bezwaar dient derhalve ongegrond te worden verklaard.

B E S L I S S I N G :

Het hof:

Verklaart het bezwaar van de veroordeelde ongegrond.

Aldus beslist door mr. F. van Beuge, als voorzitter, en mrs. H. Harmsen en

E.S.G.N.A.I. van de Griend in tegenwoordigheid van J.H.W. van der Meijs, als griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van dit gerechtshof van 16 maart 2007.