Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSHE:2007:AZ8680

Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
25-01-2007
Datum publicatie
15-02-2007
Zaaknummer
AVNR. 000068-07
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Hoger beroep tegen verlenging gevangenhouding: appèl is ingesteld op 29 november 2006 en pas op 11 januari 2007 door het openbaar ministerie aangeboden aan het gerechtshof, waar de behandeling in raadkamer op 25 januari 2007 plaatsvindt; niet voldaan aan art. 71, lid 4, Sv.; mede gelet op aard van de verdenking en rol van de verdachte heft het hof de voorlopige hechtenis op.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJFS 2007, 93
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch

----------------------------------------

| VOORLOPIGE HECHTENIS

----------------------------------------

Bijzonderzakennummer: AVNR. 000068-07

Parketnummer 1e aanleg: 01-889054-06

Het gerechtshof te 's-Hertogenbosch, gezien de akte van de griffier van de rechtbank te 's-Hertogenbosch van 29 november 2006, waarbij namens:

[verdachte]

geboren [geboortedatum] 1970 te [geboorteplaats]

wonende te [adres], [woonplaats]

thans verblijvende in PI Noord Holland Noord, Zuyder Bos

hoger beroep is ingesteld tegen de beschikking van de rechtbank te 's-Hertogenbosch van 27 november 2006, bij welke beschikking de verlenging gevangenhouding van [verdachte] werd bevolen.

gezien de beschikking waarvan beroep;

gehoord de advocaat-generaal en verdachte, bijgestaan door zijn raadsman;

overwegende, dat het appèl is ingesteld op 29 november 2006. Eerst heden, 25 januari 2007, heeft de behandeling van het appèl, dat pas op 11 januari 2007 door het openbaar ministerie in ’s-Hertogenbosch is aangeboden aan het gerechtshof, in raadkamer plaats kunnen vinden;

Artikel 71, vierde lid, van het Wetboek van Strafvordering bepaalt dat het gerechtshof zo spoedig mogelijk beslist. Gelet op het hiervoor vermelde tijdsverloop kan het hof niet anders dan oordelen dan dat aan het in voornoemd artikellid bepaalde niet is voldaan.

Gelet hierop en in aanmerking genomen de aard van de verdenking en de rol van verdachte daarin, heft het hof de voorlopige hechtenis op;

BESCHIKKENDE IN HOGER BEROEP:

Wijst toe het hoger beroep;

Vernietigt de beschikking waarvan beroep;

Heft op het bevel tot voorlopige hechtenis van verdachte;

Beveelt de onmiddellijke invrijheidstelling van verdachte;

Aldus gedaan op 25 januari 2007

door mr. O.M.J.J. van de Loo, voorzitter, mr. C.H.W.M. Sterk en

mr. G.P.M.F. Mols, in tegenwoordigheid van mw. T. Siwaletti, griffier.