Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSHE:2004:AT0448

Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
20-01-2004
Datum publicatie
17-03-2005
Zaaknummer
C0200240-MA2
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Benoeming deskundige

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

typ. JZ

rolnr. C0200240/MA

ARREST VAN HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH,

tweede kamer, van 20 januari 2004,

gewezen in de zaak van:

1. de besloten vennootschap OVERSTE HOF B.V.,

gevestigd te Landgraaf,

2. [APPELLANT 2],

wonende te [plaatsnaam],

appellanten bij dagvaarding van 11 maart 2002,

procureur: mr. Ph.C.M. van der Ven,

tegen:

de besloten vennootschap BAM NBM INFRATECHNIEK ZUID B.V.,

voorheen: [PERSOONSNAAM] TECHNIEK B.V.,

gevestigd te [plaatsnaam],

geïntimeerde,

procureur: mr. J.M. Jonkergouw,

--------------------------------------------------

9. Het verdere verloop van het geding

Dit blijkt uit de volgende stukken:

- het arrest van 2 december 2003;

- de brief van K.J. Schipper van 9 december 2003;

- de brief van Ir. F.A. van de Kant van 12 december 2003.

10. De verdere beoordeling

Bij genoemd tussenarrest is tot deskundige benoemd: de heer K.J. Schipper uit Soest.

In zijn brief van 9 december 2003 aan de griffie van het hof laat de heer Schipper weten zijn benoeming niet te aanvaarden.

Gezien deze brief zal het hof de benoeming van de heer Schipper ongedaan maken en een andere deskundige benoemen.

Het hof zal tot deskundige benoemen:

Ir. F.A. van de Kant

[adresgegevens]

Ir. Van de Kant heeft de griffie van het hof laten weten het voorschot te taxeren op Euro 1.800,- incl. BTW. Nu dit voorschot afwijkt van dat van de deskundige Schipper zal het hof het voorschot op dat bedrag vaststellen.

11. De beslissing

Het hof:

maakt de benoeming van de heer Schipper tot deskundige in deze zaak ongedaan, alsmede de beslissing op het voorschot in het tussenarrest van 2 december 2004;

benoemt tot deskundige ter beantwoording van de vragen als vermeld in het dictum van het tussenarrest van 2 december 2003:

Ir. F.A. Van de Kant;

verzoekt de deskundige een schriftelijk en met redenen omkleed bericht, met een duidelijke conclusie, in te leveren ter griffie van dit hof;

verzoekt de deskundige tegelijkertijd een afschrift van het bericht aan de advocaten van partijen toe te zenden;

bepaalt dat de deskundige eerst met het onderzoek zal aanvangen nadat de griffier heeft bericht dat het voorschot is ontvangen;

bepaalt de termijn waarbinnen het schriftelijk, ondertekend bericht ter griffie van dit hof (postbus 70583, 5201 CZ 's-Hertogenbosch) moet worden ingeleverd op drie maanden nadat door de griffier is bericht dat het voorschot is ontvangen en dat met het onderzoek kan worden aangevangen;

bepaalt het voorschot op de kosten van de deskundige op het door de deskundige begrote bedrag van Euro 1.800,- incl. BTW;

bepaalt dat ieder van partijen de helft van genoemd voorschot van € 1.800,- derhalve € 900,- zal overmaken naar rekeningnummer 192325787 ten name van Arrondissement 536 's-Hertogenbosch;

verzoekt de deskundige, indien zijn kosten het voorschot te boven mochten gaan, het hof daarover tijdig in te lichten;

bepaalt dat de griffier van dit hof een afschrift van dit arrest aan de deskundige zal toezenden;

bepaalt dat partijen binnen één week na de datum van dit arrest (een afschrift van) de verdere processtukken aan de deskundige ter beschikking zullen stellen en alle door deze gewenste inlichtingen zullen verstrekken;

bepaalt dat de deskundige bij het onderzoek partijen in de gelegenheid moet stellen opmerkingen te maken en verzoeken te doen, en dat uit het schriftelijk bericht van de deskundige moet blijken of aan dit voorschrift is voldaan, terwijl in het bericht tevens melding dient te worden gemaakt van de inhoud van zodanige opmerkingen en verzoeken;

verwijst de zaak naar de rolzitting van dinsdag 22 juni 2004 voor memorie na deskundigenonderzoek, aan de zijde van appellanten;

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit arrest is gewezen door mrs. Sterk, Keizer en Van Wechem en uitgesproken ter openbare terechtzitting van dit hof van 20 januari 2004.