Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSHE:2004:AR4320

Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
05-10-2004
Datum publicatie
20-10-2004
Zaaknummer
C0400147-BR
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Voor zekerheidstelling voor de reeds geliquideerde proceskosten van de procedure in eerste aanleg is geen plaats, nu uit de bewoordingen van artikel 224 lid 1 Rv ("de proceskosten (...) tot betaling waarvan zij veroordeeld zouden kunnen worden") volgt dat de zekerheidstelling slechts betrekking kan hebben op de kosten van de instantie waarin de zekerheidstelling wordt gevorderd. Juist is, zoals Netra Agro heeft aangevoerd, dat deze bepaling de strekking heeft enige verhaalsmogelijkheid te creëren, maar dit betekent niet dat de kostenveroordeling van de eerste aanleg meegenomen kan worden bij de begroting van de zekerheidstelling in hoger beroep. Een vordering tot zekerheidstelling van deze kosten had in eerste aanleg gedaan moeten worden en kan niet alsnog in hoger beroep worden gedaan. De gevorderde zekerheidstelling voor de reeds geliquideerde proceskosten van de eerste aanleg zal dan ook worden afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

typ. EH

rolnr. C0400147/BR

ARREST VAN HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH,

vijfde kamer, van 5 oktober 2004,

gewezen in het incident tot zekerheidstelling

in de zaak van:

de rechtspersoon naar vreemd recht

SANTIAGO COMERCIO EXTERIOR EXPORTACIONES LIMITADA,

gevestigd te Las Condes-Santiago, Chili,

appellante in de hoofdzaak bij exploot

van dagvaarding d.d. 14 januari 2004,

verweerster in het incident,

verder te noemen: Sanco,

procureur: mr. Ph.C.M. van der Ven,

tegen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NETRA AGRO B.V.,

gevestigd te Etten-Leur,

geïntimeerde in de hoofdzaak bij voormeld exploot,

eiseres in het incident,

verder te noemen: Netra Agro,

procureur: mr. M.J.C. Zuurbier,

op het hoger beroep van het door de rechtbank Breda onder zaaknummer 112502/02-1509 gewezen vonnis van 15 oktober 2003 tussen Sanco als eiseres in conventie, verweerster in reconventie, en Netra Agro als gedaagde in conventie, eiseres in reconventie.

1. Het geding in eerste aanleg

Voor het verloop van het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar voormeld vonnis.

2. Het geding in hoger beroep

2.1. Bij memorie van grieven heeft Sanco vier grieven aangevoerd en geconcludeerd dat het hof, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, het beroepen vonnis zal vernietigen en in conventie de vorderingen van Sanco alsnog zal toewijzen en in reconventie de vordering van Netra Agro zal afwijzen, met veroordeling van Netra Agro tot terugbetaling van hetgeen onder de reconventionele veroordeling reeds door Sanco is, of tot datum arrest zal worden voldaan, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf datum betaling, met veroordeling van Netra Agro in de kosten van beide instanties.

2.2. Netra Agro heeft vervolgens een incidentele memorie tot zekerheidstelling voor proceskosten genomen, waarbij

zij heeft gevorderd dat het hof, uitvoerbaar bij voorraad, zal bepalen dat binnen 14 dagen na dit arrest door Sanco tot zekerheidstelling voor de proceskosten een onherroepelijke bankgarantie wordt afgegeven bij een eersteklas Nederlandse bank voor een bedrag van € 5.466,=, uit te betalen op eerste afroep bij tonen van een voor tenuitvoerlegging vatbare uitspraak van een rechterlijke instantie, met veroordeling van Sanco in de kosten van het incident.

2.3. Sanco heeft daarop een memorie van antwoord in het incident tot zekerheidstelling voor proceskosten genomen.

2.4. Partijen hebben de processtukken aan het hof overgelegd voor arrest in het incident.

3. De beoordeling in het incident

3.1. De vordering van Netra Agro tot zekerheidstelling betreft zowel de nog te liquideren proceskosten in ho-

ger beroep als de reeds geliquideerde proceskosten van

de eerste aanleg. Sanco heeft zich gerefereerd aan het oordeel van het hof.

3.2. Het hof is van oordeel dat, nu Sanco geen woonplaats of gewone verblijfplaats in Nederland heeft en niet gebleken is dat er sprake is van de in artikel 224 lid 2 Rv genoemde uitzonderingen of van omstandigheden als bedoeld in artikel 353 lid 2 Rv, Sanco zekerheid dient te stellen voor de proceskosten tot betaling waarvan zij in hoger beroep veroordeeld zou kunnen worden.

3.3. Voor zekerheidstelling voor de reeds geliquideerde proceskosten van de procedure in eerste aanleg is geen plaats, nu uit de bewoordingen van artikel 224 lid 1 Rv ("de proceskosten (...) tot betaling waarvan zij veroordeeld zouden kunnen worden") volgt dat de zekerheidstelling slechts betrekking kan hebben op de kosten van de instantie waarin de zekerheidstelling wordt gevorderd. Juist is, zoals Netra Agro heeft aangevoerd, dat deze bepaling de strekking heeft enige verhaalsmogelijkheid te creëren, maar dit betekent niet dat de kostenveroordeling van de eerste aanleg meegenomen kan worden bij de begroting van de zekerheidstelling in hoger beroep. Een vordering tot zekerheidstelling van deze kosten had in eerste aanleg gedaan moeten worden en kan niet alsnog in hoger beroep worden gedaan. De gevorderde zekerheidstelling voor de reeds geliquideerde proceskosten van de eerste aanleg zal dan ook worden afgewezen.

3.4. Het hof begroot het salaris van de procureur voor

de procedure in hoger beroep aan de hand van het gebruikelijke liquidatietarief op twee punten tarief III à € 998,--, derhalve op € 1.996,--, en het vastrecht op € 820,--. De in hoger beroep te liquideren proceskosten komen aldus uit op een totaalbedrag van € 2.816,--. Het hof zal de gevorderde zekerheidstelling tot dit bedrag toewijzen.

3.5. De beslissing omtrent de kosten van het incident zal worden aangehouden tot de einduitspraak in de hoofdzaak.

4. De uitspraak

Het hof:

in het incident:

beveelt Sanco om ten behoeve van Netra Agro zekerheid te stellen voor de proceskosten in hoger beroep door een onherroepelijke bankgarantie af te geven bij een eersteklas Nederlandse bank voor een bedrag van € 2.816,-- (zegge: tweeduizend achthonderdenzestien euro), uit te betalen op eerste afroep bij het tonen van een voor tenuitvoerlegging vatbare uitspraak van dit hof;

bepaalt dat de zekerheid uiterlijk op 19 oktober 2004 moet zijn gesteld en dat de gestelde zekerheid vervolgens uiterlijk op 2 november 2004 moet worden aanvaard of geweigerd;

reserveert de kosten van het incident tot de einduitspraak in de hoofdzaak;

wijst het meer of anders gevorderde af;

in de hoofdzaak:

verwijst deze zaak naar de rolzitting van dit hof van dinsdag 14 december 2004 voor memorie van antwoord aan

de zijde van Netra Agro.

Dit arrest is gewezen door mrs. Kranenburg, Meulenbroek en Feddes en uitgesproken ter openbare terechtzitting van dit hof van 5 oktober 2004.