Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSHE:2003:AG1751

Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
27-03-2003
Datum publicatie
18-06-2003
Zaaknummer
R200300172
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Voorlopige voorzieningen onder nieuw rechtsvordering nog steeds mogelijk in hoger beroep

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
EB 2005, 7
EB 2004, 36
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH

Beschikking

In de zaak van:

[de vrouw],

wonende te [woonplaats],

appellante,

de vrouw,

procureur mr. J.E. Lenglet,

t e g e n

[de man],

wonende te [woonplaats],

geïntimeerde,

de man,

niet verschenen.

1. Het verloop van de procedure

1.1. Bij verzoekschrift voorlopige voorzieningen, ingekomen ter griffie op 28 februari 2003, heeft de vrouw - kort gezegd - verzocht te bepalen dat de man met ingang van 20 februari 2003 een bedrag van € 2.268,90 per maand zal betalen als bijdrage in haar levensonderhoud.

1.2. Het hof heeft voorts kennisgenomen van de inhoud van:

- de productie, overlegd bij het verzoekschrift,

- de door de advocaat ter zitting overgelegde productie.

1.3. De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 14 maart 2003.

Bij die gelegenheid zijn de vrouw en haar advocaat gehoord.

De man is, hoewel behoorlijk opgeroepen, niet ter zitting verschenen.

2. De gronden van het verzoek

Het hof verwijst naar de inhoud van het verzoekschrift.

3. De beoordeling

3.1. Bij beschikking van 18 februari 2003 heeft het hof de op 28 juni 2002 tussen partijen uitgesproken echtscheiding bekrachtigd en voorts bepaald dat de man een bijdrage in het levensonderhoud van de vrouw moet betalen van € 2.268,90 per maand, zulks met ingang van de datum van inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand.

3.2. De vrouw verzoekt thans bij wijze van voorlopige voorzieningen te bepalen dat de man voormeld bedrag van € 2.268,90 per maand met ingang van 20 februari 2003 aan de vrouw zal betalen.

3.3. Voordat het hof toekomt aan een inhoudelijke beoordeling van het verzoek, dient allereerst bezien te worden of het hof bevoegd is tot kennisneming van het verzoekschrift, nu artikel 429 c lid 3 (oud) Rv., waarin die bevoegdheid expliciet was geregeld, met de inwerkingtreding van het nieuwe procesrecht op 1 januari 2002 is geschrapt.

In de memorie van toelichting is het schrappen van deze (en andere) competentiebepaling(en) aldus gemotiveerd:

"Achtergrond daarvan is telkens dat aan deze specifieke bevoegdheden geen grote behoefte lijkt te bestaan, zodat zij kunnen worden gemist. De desbetreffende gevallen kunnen ook via de hoofdregels, zoals deze thans zijn geformuleerd, worden behandeld."

Niet duidelijk is welke hoofdregel in het nieuwe procesrecht de wetgever hierbij -voor situaties als de onderhavige- voor ogen heeft gehad. Artikel 223 Rv., dat een algemene regeling geeft voor voorlopige voorzieningen voor de duur van een geding, is immers niet van toepassing op rekestprocedures.

Een goede rechtspleging zou er echter niet mee zijn gediend, indien partijen zich in een echtscheidingsprocedure die bij het hof aanhangig is, voor het verkrijgen van een voorlopige voorziening zouden moeten wenden tot de rechtbank.

Om die reden ziet het hof aanleiding om, naar analogie van artikel 223 Rv., onder "de rechter" in artikel 822 Rv. te verstaan: de rechter bij wie de hoofdzaak aanhangig is.

Voor de onderhavige zaak betekent dit dat het hof tot het geven van de gevraagde voorlopige voorziening bevoegd is.

3.4. De man heeft zich niet verweerd tegen de gevraagde voorlopige voorziening. Het verzoek komt het hof niet onrechtmatig of ongegrond voor, zodat het kan worden toegewezen.

5. De beslissing

Het hof:

Bepaalt dat de man voor de duur van het geding aan de vrouw voor haar levensonderhoud zal voldoen een bedrag van € 2.268,90 per maand, zulks met ingang van 20 februari 2003

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mrs. Van Teeffelen van Etten en van Griensven, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van dit hof van 27 maart 2003, in tegenwoordigheid van de griffier.