Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSHE:2002:AS5463

Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
20-09-2002
Datum publicatie
09-02-2005
Zaaknummer
02/03060
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Bij voormelde beschikking heeft de ambtenaar de waarde van de onroerende zaak vastgesteld op fl. 179.000,= en bij de bestreden uitspraak is deze waarde gehandhaafd. Belanghebbende is van de uitspraak van de ambtenaar in beroep gekomen bij het Gerechtshof te Arnhem, dat die uitspraak heeft vernietigd en de waarde verminderd tot fl. 143.200,=. De ambtenaar heeft tegen de uitspraak van het Hof beroep in cassatie ingesteld. De Hoge Raad heeft bij uitspraak van 14 juni 2002, nr. 36.747, de uitspraak van het Gerechtshof te Arnhem vernietigd en het geding verwezen naar dit Hof ter verdere behandeling en beslissing van de zaak met inachtneming van de uitspraak.

Wetsverwijzingen
Wet waardering onroerende zaken 19
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
FutD 2005-0354
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

BELASTINGKAMER

Nr. 02/03060

HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH.

U I T S P R A A K.

Uitspraak van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, achtste enkelvoudige Belastingkamer, op het beroep van X te Y tegen de uitspraak van de heffingsambtenaar van de gemeente A, thans gemeente B (hierna: de ambtenaar), op het bezwaarschrift betreffende de in het kader van de Wet waardering onroerende zaken aan belanghebbende gezonden beschikking waarbij de waarde van de onroerende zaak C-straat te A (hierna: de onroerende zaak) per de peildatum 1 januari 1995 is vastgesteld voor het tijdvak 1 januari 1997 tot en met 31 december 2000.

Ontstaan en loop van het geding.

Bij voormelde beschikking heeft de ambtenaar de waarde van de onroerende zaak vastgesteld op fl. 179.000,= en bij de bestreden uitspraak is deze waarde gehandhaafd.

Belanghebbende is van de uitspraak van de ambtenaar in beroep gekomen bij het Gerechtshof te Arnhem, dat die uitspraak heeft vernietigd en de waarde verminderd tot fl. 143.200,=.

De ambtenaar heeft tegen de uitspraak van het Hof beroep in cassatie ingesteld.

De Hoge Raad heeft bij uitspraak van 14 juni 2002, nr. 36.747, de uitspraak van het Gerechtshof te Arnhem vernietigd en het geding verwezen naar dit Hof ter verdere behandeling en beslissing van de zaak met inachtneming van de uitspraak.

De mondelinge behandeling.

De mondelinge behandeling van de zaak heeft plaatsgehad met gesloten deuren ter zitting van het Hof van 28 augustus 2002 te 's-Hertogenbosch.

Daar zijn toen verschenen en gehoord belanghebbende, alsmede de ambtenaar.

De gronden.

Partijen zijn ter zitting nader tot overeenstemming gekomen in deze zin, dat de in geschil zijnde waarde van de onroerende zaak fl. 143.200,= bedraagt en dat iedere partij haar eigen proceskosten draagt.

De beslissing.

Het Hof verklaart het beroep gegrond, vernietigt de bestreden uitspraak, vermindert de bij de beschikking voor de onroerende zaak vastgestelde waarde tot een waarde van fl. 143.200,=.

Aldus gedaan door A. Bijlsma, lid van voormelde Kamer, en voor wat betreft de beslissing in tegenwoordigheid van H.J. van den Helm, griffier, in het openbaar uitgesproken op: 20 september 2002

Aangetekend in afschrift aan partijen verzonden op: 20 september 2002

Het aanwenden van een rechtsmiddel:

Tegen deze uitspraak kan binnen zes weken na de verzenddatum van deze uitspraak beroep in cassatie worden ingesteld bij de Hoge Raad der Nederlanden. Daarbij moet het volgende in acht worden genomen:

1. Het instellen van beroep in cassatie geschiedt door het indienen

van een beroepschrift bij dit gerechtshof (Postadres: Postbus

70583, 5201 CZ 's-Hertogenbosch).

2. Bij het beroepschrift wordt een afschrift van de bestreden

uitspraak overgelegd.

3. Het beroepschrift wordt ondertekend en bevat ten minste:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van de uitspraak waartegen het beroep in

cassatie is gericht;

d. de gronden van het beroep in cassatie.

Voor het instellen van beroep in cassatie is een griffierecht verschuldigd.

Na het instellen van beroep ontvangt U een nota griffierecht van de griffier van de Hoge Raad. Indien U na een mondelinge uitspraak griffierecht hebt betaald ter verkrijging van de vervangende schriftelijke uitspraak van het gerechtshof, komt dit in mindering op het griffierecht dat is verschuldigd voor het indienen van beroep in cassatie.

In het cassatieberoepschrift kan de Hoge Raad verzocht worden om de wederpartij te veroordelen in de proceskosten.