Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSHE:2002:AE8822

Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
24-09-2002
Datum publicatie
12-10-2004
Zaaknummer
20.000764.02
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Veroordeling wegens doodslag. Het hof legt gemotiveerd een lagere straf op dan de rechtbank.

7 jaar gevangenisstraf.

Wetsverwijzingen
Wetboek van Strafrecht 287
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

parketnummer : 20.000764.02

uitspraakdatum : 24 september 2002

tegenspraak

GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH

meervoudige kamer voor strafzaken

A R R E S T

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch van 2 april 2002 in de strafzaak onder parketnummer 01.025289.01 tegen:

[verdachte],

geboren te [plaats], op [...] 1968,

wonende te [adres],

thans preventief gedetineerd in het Huis van Bewaring "Oosterhoek" te Grave.

Het hoger beroep

De verdachte en de officier van justitie hebben tijdig tegen genoemd vonnis hoger beroep ingesteld.

Het onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg en de terechtzitting in hoger beroep.

Het hof heeft kennis genomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen van de zijde van de verdachte naar voren is gebracht.

Het vonnis waarvan beroep

Het hof verenigt zich met het beroepen vonnis en met de gronden waarop dit berust, behalve voor wat betreft de opgelegde straf en de strafmotivering.

De tenlastelegging

Het hof neemt hier uit het beroepen vonnis de weergave van de tenlastelegging over.

De redengeving van de op te leggen straf of maatregel

De rechtbank heeft de verdachte terzake van "doodslag" veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 10 jaren. De verdachte en de officier van justitie zijn in in hoger beroep gekomen. De advocaat-generaal heeft gevorderd dat de verdachte ter zake van moord zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 jaren.

Het hof heeft in hoger beroep de op te leggen hoofdstraf bepaald op grond van de ernst van het feit, doodslag, en de omstandigheden waaronder dit is begaan en op grond van de persoon van de verdachte. Het hof heeft daarbij in het bijzonder het volgende in beschouwing genomen:

De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan doodslag. Het nemen van het leven van een ander is een strafbaar feit dat dermate ernstig is en voor de samenleving zo schokkend dat alleen een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van aanzienlijke duur in aanmerking komt.

Verdachte heeft op klaarlichte dag in een winkelstraat, terwijl veel winkelend publiek aldaar aanwezig was, het slachtoffer door een groot aantal pistoolschoten om het leven gebracht. Hierdoor is de rechtsorde ernstig geschokt, in het bijzonder nu blijkt dat diverse omstanders voor hun eigen leven hebben gevreesd. Voorts is door het gepleegde delict de nabestaanden van het slachtoffer onherstelbaar leed aangedaan.

Bij de straftoemeting heeft het hof ten bezware van de verdachte er rekening mee gehouden dat verdachte zich voortdurend schuldig maakte aan wederrechtelijk wapenbezit waarbij hij een wapen -doorgeladen- bij zich droeg.

Bij de straftoemeting heeft het hof in het voordeel van de verdachte rekening gehouden met het feit dat, blijkens het dossier en de behandeling ter terechtzitting, de verdachte zich verschillende malen tot de politie heeft gericht met het verzoek te bemiddelen in het conflict tussen hem en het slachtoffer, dat was ontstaan als gevolg van een ernstig geweldsmisdrijf gericht tegen de verdachte en daarop volgende intimidatie van, zo meende de verdachte, de zijde van het slachtoffer en dat van de zijde van het slachtoffer geen stappen zijn ondernomen om escalatie van het conflict tegen te gaan.

De toegepaste wettelijke voorschriften

De strafoplegging is gegrond op de artikelen: 10, 27 en 287 van het Wetboek van Strafrecht

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het beroepen vonnis, doch alleen voor zover dit betreft de aan de verdachte opgelegde straf en doet in zoverre opnieuw recht.

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de tijd van ZEVEN JAREN

Beveelt dat de tijd, door de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf daarop geheel in mindering zal worden gebracht.

Bevestigt het beroepen vonnis voor al het overige.

parketnummer : 20.000764.02

datum uitspraak: 24 september 2002

Dit arrest is gewezen door Mr. Huurman-van Asten, als voorzitter

Mrs. Otten en Bark, als raadsheren

in tegenwoordigheid van Mr. Waals, als griffier.

Het is uitgesproken op de openbare terechtzitting van dit gerechtshof van 24 september 2002.

UITDRAAI GEGEVENS 1e AANLEG

zaaknr. : 06

tijd : 14.40

rolnummer: 20.000764.02

verdachte:

[verdachte]

geboren te [plaats], op [...] 1968

wonende te [adres]

thans preventief gedetineerd in het Huis van Bewaring "Oosterhoek" te Grave

Is bij vonnis van de arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch van 2 april 2002 ter zake van:

"Doodslag";

veroordeeld tot:

Een gevangenisstraf voor de tijd van tien jaar met aftrek van de tijd reeds doorgebracht in verzekering en voorlopige hechtenis;