Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSHE:2002:AE8142

Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
29-03-2002
Datum publicatie
27-09-2002
Zaaknummer
98/05793
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

BELASTINGKAMER

Nr. 98/05793

HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH

U I T S P R A A K

Uitspraak van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, eerste meervoudige Belastingkamer, op het beroep van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid X B.V. te Z (hierna: belanghebbende) tegen de uitspraak van het hoofd van de eenheid registratie en successie te 's-Hertogenbosch, vestiging Y, van de rijksbelastingdienst op het bezwaarschrift betreffende de naheffingsaanslag in de overdrachtsbelasting, jaar 1998, aanslagnummer 0000000 OV.

De mondelinge behandeling

De mondelinge behandeling van de zaak heeft met gesloten deuren plaatsgehad ter zitting van het Hof van 27 februari 2002 te 's-Hertogenbosch.

Aldaar zijn verschenen en gehoord belanghebbenden, alsmede de Inspecteur.

De gronden voor de beslissing

Het Hof heeft ter zitting het door de Inspecteur met betrekking tot de onderwerpelijke naheffingsaanslag ingenomen standpunt uitvoerig met belanghebbende doorgenomen. In verband hiermee heeft belanghebbende uiteindelijk geconcludeerd dat de naheffingsaanslag terecht en tot het juiste bedrag is opgelegd.

De proceskosten

Het Hof acht geen termen aanwezig voor een veroordeling in de proceskosten als bedoeld in artikel 5a van de Wet administratieve rechtspraak belastingzaken.

De beslissing

Het Hof bevestigt de bestreden uitspraak.

Aldus vastgesteld op 29 maart 2002 door G.J. van Muijen, voorzitter, P.J.M. Bongaarts en P. van der Wal, en op die dag in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van R.O.J.M. de Windt, waarnemend-griffier.

Aangetekend in afschrift aan partijen verzonden

op: 29 maart 2002

Het aanwenden van een rechtsmiddel:

Tegen deze uitspraak kan binnen zes weken na de verzenddatum van deze uitspraak beroep in cassatie worden ingesteld bij de Hoge Raad der Nederlanden. Daarbij moet het volgende in acht worden genomen:

1. Het instellen van beroep in cassatie geschiedt door het indienen van een

beroepschrift bij dit gerechtshof (Postadres: Postbus 70583, 5201 CZ

's-Hertogenbosch).

2. Bij het beroepschrift wordt een afschrift van de bestreden uitspraak

overgelegd.

3. Het beroepschrift wordt ondertekend en bevat ten minste:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van de uitspraak waartegen het beroep in cassatie

is gericht;

d. de gronden van het beroep in cassatie.

Voor het instellen van beroep in cassatie is een griffierecht verschuldigd.

Na het instellen van beroep ontvangt U een nota griffierecht van de griffier van de Hoge Raad. Indien U na een mondelinge uitspraak griffierecht hebt betaald ter verkrijging van de vervangende schriftelijke uitspraak van het gerechtshof, komt dit in mindering op het griffierecht dat is verschuldigd voor het indienen van beroep in cassatie.

In het cassatieberoepschrift kan de Hoge Raad verzocht worden om de wederpartij te veroordelen in de proceskosten.