Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSHE:2001:AA9793

Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
25-01-2001
Datum publicatie
04-07-2001
Zaaknummer
OV 9590
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF TE 'S-HERTOGENBOSCH

=====================

| VOORLOPIGE HECHTENIS

=====================

Het gerechtshof te 's-Hertogenbosch,

gezien de akte van de griffier van de arrondissementsrechtbank te Roermond d.d. 18 december 2000, waarbij namens

[Verdachte],

geboren te [geboorteplaats], op [geboortedatum],

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats hier te lande

thans preventief gedetineerd in het Huis van Bewaring te Roermond,

hoger beroep is ingesteld tegen de beschikking van de arrondissementsrechtbank te Roermond d.d. 13 december 2000, bij welke beslissing het verzoek tot opheffing c.q. schorsing van de aan [verdachte] voornoemd opgelegde voorlopige hechtenis werd afgewezen.

gezien de beslissing waarvan beroep;

gehoord de advocaat-generaal en verdachte, bijgestaan door zijn raadsman;

Overwegende ten aanzien van de ontvankelijkheid van het appel voor zover het zich richt tegen de afwijzing van het verzoek tot opheffing van de voorlopige hechtenis:

dat het hierbij gaat om de afwijzing van een verzoek tot opheffing gedaan ter terechtzitting;

dat weliswaar bij wet van 11 mei 1998, Stb. 251 artikel 406 van het Wetboek van Strafvordering is gewijzigd en thans volgens het nieuw ingevoegde tweede lid van dit artikel het eerste lid van dit artikel niet van toepassing in het geval dat hoger beroep wordt aangetekend tegen het bevel tot gevangenneming en tegen de afwijzing van een verzoek tot opheffing van het bevel tot gevangenhouding;

dat echter blijkens de Memorie van Toelichting dit artikel samen met artikel 71 Wetboek van Strafvordering is gewijzigd met het oog op "(D)e omstandigheid dat ingevolge het huidige artikel 71, eerste lid, de verdachte tegen een op terechtzitting gegeven bevel tot gevangenhouding pas nadat de einduitspraak is gedaan kan opponeren." (TK 1994-1995, 24 219, nr. 3 blz. 11);

dat voorts in de Nota naar aanleiding van het nader verslag wordt gesteld: "(H)et is juist niet de bedoeling geweest met de regeling nieuwe beroepsmogelijkheden te creëren; de toevoeging in artikel 406, tweede lid, is opgenomen ten behoeve van de verdachte die niet eerder om opheffing van zijn voorlopige hechtenis heeft verzocht" (TK 1996-1997, 24 219, nr. 12);

dat naar het oordeel van het hof derhalve hetgeen bepaald is in artikel 87, tweede lid van het Wetboek van Strafvordering er toe moet leiden dat de verdachte niet-ontvankelijk moet worden verklaard in zijn appel voor zover dat zich richt tegen de afwijzing van een verzoek tot opheffing gedaan ter terechtzitting, nu hij reeds eerder op 9 november 2000 om opheffing van de voorlopige hechtenis heeft verzocht en hij slechts van de afwijzing van zijn eerste verzoek tot opheffing van de voorlopige hechtenis in hoger beroep kan gaan.

Overwegende ten aanzien van de ontvankelijkheid van het appel voor zover het zich richt tegen de afwijzing van het verzoek tot schorsing van de voorlopige hechtenis:

dat het hierbij gaat om de afwijzing van een verzoek tot schorsing gedaan ter terechtzitting;

dat het hier gaat om een vonnis dat geen einduitspraak is, weshalve het hoger beroep slechts gelijktijdig met dat tegen de einduitspraak toegelaten is.

dat, gelet op het voorstaande verdachte niet-ontvankelijk moet worden verklaard in zijn hoger beroep voor zover dat zich richt tegen de afwijzing van een verzoek tot schorsing gedaan ter terechtzitting.

overwegende, ten aanzien van het in raadkamer door de raadsman van de verdachte gedane mondelinge verzoek tot schorsing van de voorlopige hechtenis:

dat, nu het hof door de niet-ontvankelijkheid van verdachte niet bevoegd is de voorlopige hechtenis op te heffen, het hof gelet op artikel 86, eerste lid van het Wetboek van Strafvordering evenmin bevoegd is de voorlopige hechtenis te schorsen.

Gelet op de artikelen 66 - tweede lid, 67, 67a. 75, 78 en 80 t/m 88 van het Wetboek van Strafvordering.

BESCHIKKENDE IN HOGER BEROEP:

Verklaart de verdachte niet-ontvankelijk in het hoger beroep;

Verklaart zich onbevoegd van het verzoek tot schorsing van de voorlopige hechtenis kennis te nemen;

Aldus gedaan op 25 januari 2001

door Mr. van der Bend, als voorzitter,

Mrs. Vonhögen en Jansen, als raadsheren

in tegenwoordigheid van Dhr. de Jonge, als griffier.