Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSHE:2000:AA8904

Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
15-11-2000
Datum publicatie
04-07-2001
Zaaknummer
98/00075
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Belastingblad 2001/415
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

BELASTINGKAMER

Nr. 98/00075

HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH

PROCES-VERBAAL MONDELINGE UITSPRAAK

Uitspraak van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, eerste enkelvoudige Belastingkamer, op het beroep X B.V. te Y tegen de uitspraak van het hoofd Administratiekantoor van de gemeente U (hierna: de ambtenaar) op het bezwaarschrift betreffende de in het kader van de Wet waardering onroerende zaken aan belanghebbende gezonden beschikking waarbij de waarde van de onroerende zaak Astraat 1 te U (hierna: de onroerende zaak) per de peildatum 1 januari 1995 is vastgesteld voor het tijdvak 1 januari 1997 tot en met 31 december 2000.

De mondelinge behandeling

Deze heeft plaatsgevonden op woensdag 1 november 2000 te ’s-Hertogenbosch.

Aldaar zijn verschenen en gehoord belanghebbende, alsmede de ambtenaar.

De beslissing

Het Hof bevestigt de bestreden uitspraak.

De gronden voor de beslissing

1. De ambtenaar heeft de waarde van de onroerende zaak vastgesteld op f. 1.327.000,-- en beroept zich daarbij op het taxatierapport van H. Belanghebbende verdedigt een waarde van f. 758.000,--.

2. Blijkens het taxatierapport is de waardering gebaseerd op de huurwaardekapitalisatiemethode, waarbij een huurwaarde van f. 175,-- per m2 en een kapitalisatiefactor van 8 is gehanteerd.

De juistheid van deze gehanteerde uitgangspunten is door belanghebbende niet bestreden.

Belanghebbende heeft slechts aangevoerd dat het ondernemingsklimaat in U en in het bijzonder de invoering van het betaald parkeren, de waarde van de onroerende zaak hebben verminderd. Hiermee heeft belanghebbende naar het oordeel van het Hof onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de door de ambtenaar vastgestelde waarde onjuist is.

Het gelijk in deze is aan de zijde van de ambtenaar.

De proceskosten

Het Hof acht geen termen aanwezig voor een veroordeling in de proceskosten als bedoeld in artikel 5a van de Wet administratieve rechtspraak belastingzaken.

Waarvan is opgemaakt dit proces-verbaal.

Aldus vastgesteld op 15 november 2000 door J.Th. Simons, lid van voormelde kamer, in tegenwoordigheid van H.J. van den Helm, waarnemend-griffier, en op die dag in het openbaar uitgesproken.

Aangetekend in afschrift aan partijen verzonden

op: 16 november 2000

Het aanwenden van een rechtsmiddel:

U kunt binnen vier weken na de verzenddatum van deze uitspraak dit gerechtshof schriftelijk verzoeken de mondelinge uitspraak te vervangen door een schriftelijke (Postadres: Postbus 70583, 5201 CZ 's-Hertogenbosch).

Voor het verkrijgen van een schriftelijke uitspraak bedraagt het griffierecht voor belanghebbende ¦ 150,=.

Het bestuursorgaan is voor het verkrijgen van een schriftelijke uitspraak een griffierecht van ¦ 150,= verschuldigd.

De vervanging van een mondelinge uitspraak door een schriftelijke strekt ertoe de mondelinge uitspraak in een andere vorm vast te leggen. Het gerechtshof mag daarbij de gedane uitspraak niet aan een heroverweging onderwerpen.

Uitsluitend tegen een schriftelijke uitspraak van het gerechtshof staat beroep in cassatie open bij de Hoge Raad der Nederlanden. Daarvoor is eveneens een griffierecht verschuldigd. Het ter verkrijging van een schriftelijke uitspraak betaalde griffierecht wordt door de griffier van de Hoge Raad in mindering gebracht op het voor beroep in cassatie verschuldigde recht.