Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSGR:2012:BY7528

Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum uitspraak
12-12-2012
Datum publicatie
23-01-2013
Zaaknummer
200.099.934/01
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Omgang. Gebrekkig onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming leidt op grond van overige omstandigheden toch tot de conclusie dat sprake is van zwaarwegende omstandigheden die leiden tot ontzegging van het recht op omgang.

Wetsverwijzingen
Burgerlijk Wetboek Boek 1
Burgerlijk Wetboek Boek 1 377a
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JPF 2013/58
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF ’s-GRAVENHAGE

Sector Civiel recht

Uitspraak : 12 december 2012

Zaaknummer : 200.099.934/01

Rekestnummer rechtbank : F1 RK 09-2401

[verzoeker],

wonende te [woonplaats],

verzoeker in hoger beroep,

hierna te noemen: de vader,

advocaat mr. P.A. van Hecke te Rotterdam,

tegen

[verweerster],

wonende te [woonplaats],

verweerster in hoger beroep,

hierna te noemen: de moeder,

advocaat mr. P.B. van Eck-Molenaar te Gouda.

Als belanghebbende is aangemerkt:

[belanghebbende],

wonende te [woonplaats],

hierna te noemen: de stiefvader.

In verband met het bepaalde in artikel 810 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is in de procedure gekend:

de raad voor de kinderbescherming te Rotterdam,

hierna te noemen: de raad.

VERDER PROCESVERLOOP IN HOGER BEROEP

Voor het verloop van het geding in hoger beroep verwijst het hof naar zijn tussenbeschikking van 2 mei 2012, waarvan de inhoud als hier herhaald en ingelast dient te worden beschouwd.

Bij tussenbeschikking van 2 mei 2012 heeft het hof de raad verzocht aanvullend onderzoek te verrichten naar de oorzaak van de afwijzende houding van de minderjarige [minderjarige], geboren op [geboortedatum] 2001 te [geboorteplaats] (hierna te noemen: de minderjarige), jegens omgang met de vader en naar de eventuele mogelijkheden een omgangsregeling tussen de vader en de minderjarige te bewerkstelligen.

De raad heeft bij brief van 25 oktober 2012 zijn aanvullend rapport van 24 oktober 2012 en zijn rapport van 26 september 2010 aan het hof overgelegd.

Bij het hof zijn nadien de volgende stukken ingekomen:

van de zijde van de vader:

- op 23 november 2012 een faxbericht van diezelfde datum;

van de zijde van de moeder:

- op 20 november 2012 een brief van diezelfde datum.

VERDERE BEOORDELING VAN HET HOGER BEROEP

1. In geschil is de omgang tussen de vader en de minderjarige.

2. De raad heeft aanvullend gerapporteerd dat de minderjarige heeft aangegeven dat zij geen contact wil met de vader.

3. De moeder onderschrijft de bevindingen van de raad en verzoekt het hof de vader de omgang met de minderjarige te ontzeggen.

4. De vader maakt bezwaar tegen de aanvullende rapportage en de wijze waarop deze tot stand is gekomen. De vader stelt dat de minderjarige enkel door een raadsonderzoeker is gehoord, doch dat, in strijd met het bepaalde in de tussenbeschikking van het hof, geen aanvullend onderzoek heeft plaatsgevonden. Bovendien is de minderjarige gehoord in aanwezigheid van de moeder, waardoor zij mogelijk niet vrij heeft kunnen spreken. De vader stelt dat de negatieve houding van de moeder de minderjarige in een zeer lastige positie heeft gebracht en dat er sprake zou kunnen zijn van het PAS-syndroom. Tot slot stelt de vader dat, indien het hof van mening is dat de vader in het belang van de minderjarige een stap terug zou moeten doen, hij dat in het belang van de minderjarige zal accepteren.

5. Het hof overweegt als volgt. De raad heeft op verzoek van het hof een nader onderzoek verricht en in dat kader met de minderjarige gesproken. Dat is gebeurd in het bijzijn van de moeder. Het hof acht dit onbegrijpelijk en - zeer bijzondere omstandigheden, waarvan hier niet is gebleken, voorbehouden - ook in strijd met de grondgedachte dat de minderjarige onafhankelijk van haar ouders haar mening moet kunnen geven. Daarmede is in strijd dat de minderjarige haar mening geeft in aanwezigheid van een ouder, tijdens een onderzoek naar de (on-)mogelijkheden tot omgang met de andere ouder. Niettemin ziet het hof in deze zaak geen aanleiding het onderzoek opnieuw te laten doen: de minderjarige zou hiermede opnieuw worden geconfronteerd met de situatie die door haar, zo blijkt niet alleen uit haar eigen verklaring bij de raad, als uitermate belastend wordt ervaren.

Onder deze omstandigheden, namelijk dat uit meerdere bronnen blijkt dat de minderjarige omgang met de vader als uitermate belastend ervaart, acht het hof de grond als vermeld in artikel 1:377a, derde lid onder d, van het Burgerlijk Wetboek vervuld: omgang op dit moment is in strijd met de zwaarwegende belangen van de minderjarige. Dit leidt (anders dan de rechtbank heeft overwogen) tot ontzegging van het recht op omgang.

6. Het vorenoverwogene leidt ertoe dat het hof zal beslissen als volgt.

BESLISSING OP HET HOGER BEROEP

Het hof:

vernietigt de bestreden beschikking en, opnieuw beschikkende:

ontzegt de vader het recht op omgang met de minderjarige;

verklaart deze beschikking tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

wijst het in hoger beroep meer of anders verzochte af.

Deze beschikking is gegeven door mrs. Van Leuven, Van den Wildenberg en Pijls-olde Scheper, bijgestaan door Hogendoorn als griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 12 december 2012 .