Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSGR:2012:BY7044

Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum uitspraak
13-12-2012
Datum publicatie
21-12-2012
Zaaknummer
22-002848-12
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Het Hof verklaart niet bewezen dat de verdachte het onder 1 primair (het gebruik van valse gegevens) en subsidiair en 2 ten laste gelegde heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rolnummer: 22-002848-12

Parketnummer: 11-860167-12

Datum uitspraak: 13 december 2012

TEGENSPRAAK

Gerechtshof te 's-Gravenhage

meervoudige kamer voor strafzaken

Arrest

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank Dordrecht van 7 juni 2012 in de strafzaak tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] (Irak) op [geboortejaar] 1992,

[adres],

ten tijde van de terechtzitting in hoger beroep uit anderen hoofde gedetineerd in de penitentiaire inrichting Midden Holland - Huis van Bewaring De Geniepoort te Alphen aan den Rijn.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg en het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep van dit hof van 29 november 2012.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door en namens de verdachte naar voren is gebracht.

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het vonnis waarvan beroep zal worden bevestigd.

Procesgang

In eerste aanleg is de verdachte van het als feit 1 primair ten laste gelegde vrijgesproken en ter zake van het als feit 1 subsidiair en feit 2 ten laste gelegde veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 6 weken, met aftrek van voorarrest. Voorts is de vordering van de benadeelde partij niet-ontvankelijk verklaard.

Namens de verdachte is tegen het vonnis hoger beroep ingesteld.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat:

1 primair:

hij op of omstreeks 15 maart 2012 binnen de gemeente Hardinxveld-Giessendam, althans in Nederland met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, Tankstation Steenenhoek (gelegen aan de A15 ter hoogte van Hardinxveld-Giessendam) heeft bewogen tot de afgifte van benzine en/of brandstof, in elk geval van enig goed, hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid zich voorgedaan als bonafide klant door valse persoonsgegevens en/of foutieve kentekengegevens in te vullen op een (incasso)formulier, waardoor Tankstation Steenenhoek (gelegen aan de A15 ter hoogte van Hardinxveld-Giessendam) werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;

1 subsidiair:

hij op of omstreeks 15 maart 2012 binnen de gemeente Hardinxveld-Giessendam, althans in Nederland ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, Tankstation Steenenhoek (gelegen aan de A15 ter hoogte van Hardinxveld-Giessendam), te bewegen tot de afgifte van benzine en/of brandstof, in elk geval van enig goed, met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid zich heeft voorgedaan als bonafide klant door valse persoonsgegevens en/of foutieve kentekengegevens in te vullen op een (incasso)formulier, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

2:

hij op of omstreeks 15 maart 2012 binnen de gemeente Hardinxveld-Giessendam, althans in Nederland, twee en/of een kentekenpla(a)t(en) ([kentekennr.]) heeft verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen, terwijl hij ten tijde van het verwerven of het voorhanden krijgen van die kentekenpla(a)t(en) ([kentekennr.]) wist dat het (een) door misdrijf verkregen goed(eren) betrof.

Het vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep kan niet in stand blijven omdat het hof zich daarmee niet verenigt.

Vrijspraken

Feit 1 primair en subsidiair

Op grond van het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep en het strafdossier staat naar het oordeel van het hof het volgende vast.

Op 15 maart 2012 heeft de verdachte bij tankstation Steenenhoek met een auto benzine getankt. Na het tanken kwam de verdachte de winkel binnen en verklaarde hij dat hij zijn portemonnee was vergeten en daarom niet kon betalen. Om die reden werd hem een incassoformulier voorgelegd en bij het invullen daarvan heeft verdachte zich bediend van de (valse) gegevens waarop de tenlastelegging doelt.

Het hof is van oordeel dat bovenstaande gang van zaken bewezenverklaring van het onder 1 primair of subsidiair tenlastegelegde niet toelaat, nu de afgifte waartoe het tankstation volgens de tenlastelegging werd bewogen reeds was geschied op het moment dat de eerste oplichtingshandeling aanving. Van het in de tenlastelegging uitgedrukte causaal verband tussen de daarin vermelde oplichtingshandelingen en het tot afgifte bewogen worden is derhalve geen sprake, zodat niet wettig en overtuigend bewezen is hetgeen aan de verdachte onder 1 primair en subsidiair is ten laste gelegd en hij daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Feit 2

Voorts is het hof van oordeel dat op basis van het dossier en het verhandelde ter terechtzitting niet wettig en overtuigend kan worden bewezen dat de verdachte ten tijde van het verwerven of het voorhanden krijgen van de kentekenplaat met het kenteken 62-WG-LV wist dat het een door misdrijf verkregen goed betrof. De verdachte behoort derhalve te worden vrijgesproken van het onder 2 ten laste gelegde.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart niet bewezen dat de verdachte het onder 1 primair en subsidiair en 2 ten laste gelegde heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Dit arrest is gewezen door mr. R.M. Bouritius,

mr. C.J. van der Wilt en mr. P.J. Wurzer, in bijzijn van de griffier mr. L.E.M. Meekenkamp.

Het is uitgesproken op de openbare terechtzitting van het hof van 13 december 2012.

Mr. P.J. Wurzer is buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.