Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSGR:2012:BX9524

Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum uitspraak
22-02-2012
Datum publicatie
09-11-2012
Zaaknummer
200.102.733/01
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Afwijzing van verzoek minderjarige tot benoeming van een bijzondere curator: geen tegenstrijdig belang met ouder.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF ’s-GRAVENHAGE

Sector Civiel recht

Uitspraak : 22 februari 2012

Zaaknummer. : 200.102.733.01

Rekestnr. rechtbank : JE RK 11-3129

[verzoekster],

geboren [in] 1997 te [geboorteplaats],

wonende op een bij de WSS bekend adres,

verzoekster,

hierna te noemen: de minderjarige.

PROCESVERLOOP

Namens de minderjarige is op 22 februari 2012 door mr. M.J.G. Schroeder (hierna: mr. Schroeder) schriftelijk verzocht hem tot bijzondere curator te benoemen in de bij het hof aanhangige zaak betreffende de schriftelijke aanwijzing van de WSS ten aanzien van de beperking van de bezoekregeling tussen de moeder en de minderjarige, bij het hof bekend onder zaaknummer: 200.100.733/01.

Het verzoek is op 22 februari 2012 voorafgaande aan de mondelinge behandeling van de zaak betreffende de schriftelijke aanwijzing, bij het hof bekend onder zaaknummer: 200.100.733/01, mondeling behandeld.

BEOORDELING

1. Mr. Schroeder heeft ter zitting gesteld dat hij van mening is dat hij reeds tot bijzondere curator van de minderjarige is benoemd bij beschikking van 15 februari 2012 van dit hof, zaaknummer 200.097.701/01 en om die reden ook in de zaak betreffende de schriftelijke aanwijzing bevoegd is in die hoedanigheid in rechte op te treden. Indien het hof van oordeel is dat mr. Schroeder niet reeds is benoemd tot bijzondere curator in voornoemde zaak, dient aan de minderjarige wederom een bijzondere curator te worden toegewezen, aldus mr. Schroeder. Ook in deze zaak zijn volgens hem de belangen van de met het gezag belaste ouder(s) in strijd met die van de minderjarige. De minderjarige heeft weliswaar hetzelfde verzoek als haar moeder, namelijk vervallenverklaring van de schriftelijke aanwijzing van de WSS, doch zij wenst andere (dan wel nadere) gronden daartoe aan te voeren.

2. Het hof is van oordeel dat bij de beschikking van 15 februari 2012, waarbij mr. Schroeder is benoemd teneinde de minderjarige te vertegenwoordigen in de op dat moment aanhangige zaken inzake haar uithuisplaatsing, niet is beoogd mr. Schroeder in de thans aan het hof voorliggende zaak, bekend onder zaaknummer: 200.100.733/01, als bijzondere curator te benoemen, daar de onderhavige zaak niet de uithuisplaatsing van de minderjarige betreft. Het hof is voorts van oordeel dat er in de onderhavige zaak geen sprake is van tegenstrijdige belangen tussen de minderjarige en de moeder zoals bedoeld in artikel 1:250 van het Burgerlijk Wetboek, op grond waarvan een bijzondere curator benoemd kan worden. Het hof zal het verzoek dienaangaande derhalve afwijzen.

BESLISSING

Het hof:

wijst het verzoek van de minderjarige af.

Deze beschikking is gegeven door mrs. Van Leuven, De Haan-Boerdijk en Punselie, bijgestaan door mr. Rasmijn als griffier en mondeling uitgesproken ter terechtzitting van 22 februari 2012.