Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSGR:2012:BX6830

Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum uitspraak
24-08-2012
Datum publicatie
07-09-2012
Zaaknummer
22-002907-11
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Het Hof bepaalt dat geen straf of maatregel wordt opgelegd, terzake medeplegen van opzettelijk een minderjarige onttrekken aan het opzicht van degene die dit desbevoegd over hem uitoefent.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rolnummer: 22-002907-11

Parketnummer: 09-655455-10

Datum uitspraak: 24 augustus 2012

TEGENSPRAAK

Gerechtshof te 's-Gravenhage

meervoudige kamer voor strafzaken

Arrest

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank 's-Gravenhage van 30 mei 2011 in de strafzaak tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortejaar] 1947,

[adres].

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg en het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep van dit hof van 10 augustus 2012.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door de verdachte naar voren is gebracht.

Procesgang

In eerste aanleg is de verdachte ter zake van het ten laste gelegde veroordeeld tot een voorwaardelijke werkstraf voor de duur van dertig uren, subsidiair vijftien dagen hechtenis, met een proeftijd van twee jaren.

Namens de verdachte is tegen het vonnis hoger beroep ingesteld.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat:

hij in of omstreeks de periode van 27 april 2010 tot en met 13 mei 2010 te 's-Gravenhage, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen, opzettelijk een minderjarige, te weten [benadeelde partij], geboren op [geboortejaar] 1996, heeft onttrokken aan aan het opzicht van degene die dat gezag desbevoegd over die minderjarige uitoefende, te weten Stichting Bureau Jeugdzorg Haaglanden, immers heeft verdachte daar toen tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen, terwijl hij wist dat genoemde Stichting met een door de Rechtbank verstrekte machtiging die minderjarige uit huis wilde plaatsen, die minderjarige ondergebracht op een voor die Stichting en/of politie en/of justitie onbekend adres.

Het vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep kan niet in stand blijven omdat het hof zich daarmee niet verenigt.

Aanhoudingsverzoek en getuigenverzoek

De verdachte heeft ter zitting in hoger beroep, naar aanleiding van de door de medeverdachte op voorhand ingestuurde stukken, het hof verzocht de behandeling van de zaak aan te houden omdat hij het in het algemeen belang acht dat door dit gerechtshof onderzoek wordt gedaan naar de handelswijze van Jeugdzorg voor en na de uithuisplaatsing van zijn minderjarige dochter. Indien het aanhoudingsverzoek wordt toegewezen, verzoekt de verdachte [getuige], directeur van Bureau Jeugdzorg Haaglanden, als getuige ter terechtzitting te horen.

Het hof wijst het aanhoudingsverzoek af, nu het hof de grond voor aanhouding niet van belang acht voor enige door het hof te nemen beslissing in de onderhavige strafzaak. Nu het aanhoudingsverzoek wordt afgewezen, behoeft niet op het getuigenverzoek te worden beslist.

Bewezenverklaring

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

hij in de periode van 27 april 2010 tot en met 13 mei 2010 te 's-Gravenhage, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander opzettelijk een minderjarige, te weten [benadeelde partij], geboren op 4 juli 1996, heeft onttrokken aan aan het opzicht van degene die dat gezag desbevoegd over die minderjarige uitoefende, te weten Stichting Bureau Jeugdzorg Haaglanden, immers heeft verdachte daar toen tezamen en in vereniging met een ander, terwijl hij wist dat genoemde Stichting met een door de Rechtbank verstrekte machtiging die minderjarige uit huis wilde plaatsen, die minderjarige ondergebracht op een voor die Stichting en/of politie en/of justitie onbekend adres.

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd, is niet bewezen. De verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is de verdachte daardoor niet geschaad in de verdediging.

Bewijsvoering

Het hof grondt zijn overtuiging dat de verdachte het bewezen verklaarde heeft begaan op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat en die reden geven tot de bewezenverklaring.

In die gevallen waarin de wet aanvulling van het arrest vereist met de bewijsmiddelen dan wel, voor zover artikel 359, derde lid, tweede volzin, van het Wetboek van Strafvordering wordt toegepast, met een opgave daarvan, zal zulks plaatsvinden in een aanvulling die als bijlage aan dit arrest zal worden gehecht.

Strafbaarheid van het bewezen verklaarde

het bewezen verklaarde levert op:

medeplegen van opzettelijk een minderjarige onttrekken aan het opzicht van degene die dit desbevoegd over hem uitoefent.

Strafbaarheid van de verdachte

Voor zover de verdachte een beroep op overmacht in de zin van noodtoestand heeft willen doen, overweegt het hof als volgt. Voor een geslaagd beroep op de noodtoestand is vereist dat de gedraging van de verdachte is voortgevloeid uit een actuele en concrete nood (bestaande uit een belangenconflict) en dat die gedraging was geëigend om aan die nood een einde te maken. Het hof is van oordeel dat in de onderhavige zaak daarvan geen sprake is geweest. Het hof stelt daarbij voorop dat de verdachte de - uitvoerbaar bij voorraad verklaarde - beslissing van de Kinderechter van 26 april 2010 tot uithuisplaatsing van de minderjarige dochter - begreep en aanvaarde. De omstandigheid dat medewerkers van Jeugdzorg de ouders niet hebben geïnformeerd over (onder meer) de locatie waar hun dochter op grond van de beslissing van de Kinderrechter naartoe zou worden gebracht, levert naar het oordeel van het hof niet een actuele en concrete noodsituatie op, die het gedrag van de verdachte rechtvaardigde. Het beroep op overmacht wordt daarom verworpen.

Er is ook overigens geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit. De verdachte is dus strafbaar.

Vordering van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd en dat aan de verdachte ter zake van het bewezenverklaarde geen straf of maatregel zal worden opgelegd.

Geen straf of maatregel

Het hof acht het - gelet op de inmiddels verstreken tijd sinds het bewezen verklaarde feit alsmede op de sindsdien gewijzigde omstandigheden met betrekking tot de minderjarige - raadzaam te bepalen dat aan de verdachte geen straf of maatregel zal worden opgelegd.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het ten laste gelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het bewezen verklaarde strafbaar en verklaart de verdachte strafbaar.

Bepaalt dat terzake van het bewezen verklaarde geen straf of maatregel wordt opgelegd.

Dit arrest is gewezen door mr. A.E. Mos-Verstraten,

mr. A.A. Schuering en mr. A.W.M. Bijloos, in bijzijn van de griffier mr. J.J. Prins.

Het is uitgesproken op de openbare terechtzitting van het hof van 24 augustus 2012.

Mr. A.W.M. Bijloos is buiten staat dit arrest te ondertekenen.