Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSGR:2012:BX3486

Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum uitspraak
03-08-2012
Datum publicatie
03-08-2012
Zaaknummer
22-002347-11
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Het hof bevestigt het vonnis waarvan beroep met verbeteringen.

De verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van zes jaren, met aftrek van voorarrest

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rolnummer: 22-002347-11

Parketnummer: 09-900828-10

Datum uitspraak: 3 augustus 2012

TEGENSPRAAK

Gerechtshof te 's-Gravenhage

meervoudige kamer voor strafzaken

Arrest

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank 's-Gravenhage van 11 april 2011 in de strafzaak tegen de verdachte:

[Verdachte],

geboren op [geboortedag] 1974 te [geboorteplaats] (Turkije),

thans gedetineerd in de Penitentiaire Inrichting Utrecht - Huis van Bewaring locatie Nieuwegein te Nieuwegein.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg en het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep van dit hof van 20 juli 2012.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door en namens de verdachte naar voren is gebracht.

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd en dat de verdachte ter zake van - de voortgezette handeling van - het onder 1 primair en 2 tenlastegelegde zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van acht jaren, met aftrek van voorarrest.

Procesgang

In eerste aanleg is de verdachte ter zake van het onder 1 primair en 2 tenlastegelegde veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van zes jaren, met aftrek van voorarrest. Ten aanzien van de inbeslaggenomen kledingstukken is de teruggave aan de verdachte gelast.

Namens de verdachte is tegen het vonnis hoger beroep ingesteld.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is tenlastegelegd dat:

1.

hij op of omstreeks 01 oktober 2010 te 's-Gravenhage ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om opzettelijk een persoon [slachtoffer] (zijn echtgenote) van het leven te beroven, opzettelijk, meermalen (met kracht), al dan niet met een (hard) voorwerp, tegen het hoofd van [slachtoffer] heeft geslagen/gestompt en/of meermalen (met kracht) tegen het hoofd heeft geschopt, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

Subsidiair, indien het vorenstaande niet tot een bewezenverklaring en/of een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij op of omstreeks 01 oktober 2010 te 's-Gravenhage aan een persoon genaamd [slachtoffer] (zijn echtgenote), opzettelijk zwaar lichamelijk letsel (een schedelfractuur en/of bloeding(en) in de hersenen), heeft toegebracht, door deze opzettelijk meermalen (met kracht), al dan niet met een (hard) voorwerp, tegen het hoofd te slaan/stompen en/of meermalen (met kracht) tegen het hoofd te schoppen;

Meer subsidiair, indien het vorenstaande niet tot een bewezenverklaring en/of een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij op of omstreeks 01 oktober 2010 te 's-Gravenhage opzettelijk een persoon (te weten zijn echtgenote

[slachtoffer]),meermalen (met kracht) tegen het hoofd heeft geslagen/geschopt, tengevolge waarvan deze zwaar lichamelijk letsel (een schedelfractuur en/of hersenbloeding(en)), althans enig lichamelijk letsel, heeft bekomen en/of pijn heeft ondervonden;

2.

hij op of omstreeks 01 oktober 2010 te 's-Gravenhage opzettelijk een persoon (te weten zijn echtgenote [slachtoffer]), meermalen (met kracht) tegen het lichaam heeft geslagen/geschopt en/of meermalen (hard) aan het haar heeft getrokken en/of haar (hard) heeft geduwd, waardoor deze letsel heeft bekomen en/of pijn heeft ondervonden.

Het vonnis waarvan beroep

De behandeling van de zaak in hoger beroep heeft het hof niet gebracht tot andere beschouwingen en beslissingen dan die van de eerste rechter, met dien verstande dat het hof in het vonnis waarvan beroep de hierna te vermelden verbeteringen aanbrengt.

Correcties noten

noten 1, 2, 3, 7, 8 en 9

Waar in de genoemde noten wordt verwezen naar het doorgenummerde proces-verbaal van de regiopolitie Haaglanden (p. 1 -232) waarvan het nummer begint met PL1513 2010201180, dient dit nummer verbeterd te worden gelezen als PL1531 2010201180.

noot 6

Toegevoegd dient te worden blz. 1 van het FO-dossier, waarop datum en tijdstip van het forensisch sporenonderzoek zijn vermeld.

noot 19

Waar in noot 19 in het bijzonder wordt verwezen naar pagina 150 van het proces-verbaal van verhoor van aangeefster [naam slachtoffer], dient in plaats daarvan te worden verwezen naar p. 163 van dit proces-verbaal.

noot 24

In noot 24 wordt ondermeer verwezen naar p. 162 van het proces-verbaal van verhoor van aangeefster

[naam slachtoffer]. Dit paginanummer dient te worden geschrapt.

Correctie pagina 4 vonnis

In de eerste alinea van het derde tekstblok op pagina 4 van het vonnis dienen in de eerste zin de woorden "ter plaatse" te worden geschrapt. Deze zin dient derhalve verbeterd te worden gelezen als volgt: "Op 1 oktober 2010 omstreeks 20:40 uur is getuige [naam getuige] gehoord."

Het vonnis onder 6.3 met betrekking tot de op te leggen straf dient aangevuld te worden als volgt:

Bij de bepaling van de op te leggen straf is tevens rekening gehouden met de recente gegevens omtrent de gezondheidssituatie van aangeefster, zoals die zijn gebleken uit het verhoor door de raadsheer-commissaris belast met de behandeling van strafzaken in dit hof van aangeefster op 18 april 2012.

Het vonnis waarvan beroep dient derhalve met de verbeteringen als bovenvermeld te worden bevestigd.

BESLISSING

Het hof:

Bevestigt het vonnis waarvan beroep met inachtneming van het hiervoor overwogene.

Dit arrest is gewezen door mr. I.E. de Vries, mr. J.A.C. Bartels en mr. G. Knobbout, in bijzijn van de griffier mr. S.N. Keuning.

Het is uitgesproken op de openbare terechtzitting van het hof van 3 augustus 2012.