Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSGR:2012:BW7474

Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum uitspraak
04-06-2012
Datum publicatie
05-06-2012
Zaaknummer
22-006230-09
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

De verdachte wordt door het hof vrijgesproken van alle haar ten laste gelegde (gewelds)misdrijven (waaronder doodslag) jegens haar dochtertje. Verdachtes partner is door het hof veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien jaar voor deze doodslag (zie LJN BW7451).

Het hof kan op basis van de processtukken niet vaststellen dat het de verdachte is geweest die zich schuldig heeft gemaakt aan vastgestelde geweldshandelingen jegens haar. Voorts kan niet buiten redelijke twijfel worden vastgesteld dat de verdachte als medepleger of medeplichtige betrokken is geweest bij één van de misdrijven.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rolnummer: 22-006230-09

Parketnummer: 10-710043-08

Datum uitspraak: 29 mei 2012

TEGENSPRAAK

Gerechtshof te 's-Gravenhage

meervoudige kamer voor strafzaken

Arrest

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Rotterdam van 24 november 2009 in de strafzaak tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren op [geboortedatum] 1979 te [geboorteplaats],

thans gedetineerd in de PIV HvB Nieuwersluis

(PI Utrecht) te Nieuwersluis.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen in eerste aanleg en het onderzoek op de terechtzittingen in hoger beroep van dit hof van 29 juli 2010, 9 februari 2012, 23 februari 2012 en 21 mei 2012.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door en namens de verdachte naar voren is gebracht.

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd en dat de verdachte ter zake van het onder 1 primair impliciet subsidiair (medeplegen doodslag), 2 primair en 3 primair ten laste gelegde zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van twaalf jaren, met aftrek van voorarrest.

Procesgang

In eerste aanleg is de verdachte van het onder 1 primair impliciet primair (medeplegen moord) ten laste gelegde vrijgesproken en ter zake van het onder 1 primair impliciet subsidiair (medeplegen doodslag), 2 primair en 3 primair ten laste gelegde veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van twaalf jaren, met aftrek van voorarrest.

Namens de verdachte is tegen het vonnis hoger beroep ingesteld.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is - na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting in eerste aanleg - ten laste gelegd dat:

1.

zij op of omstreeks 6 maart 2008 te Hellevoetsluis, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk en met voorbedachten rade, althans opzettelijk [slachtoffer], geboren op [geboortedatum slachtoffer], van het leven heeft beroofd, immers heeft/hebben verdachte en/of haar mededader(s) opzettelijk en na kalm beraad en rustig overleg, althans opzettelijk,

- de mond en/of de neus van die [slachtoffer] afgedekt en/of afgedrukt en/of afgedekt gehouden en/of afgedrukt gehouden met een/de hand(en) en/of een ander lichaamsdeel en/of (een) voorwerp(en) en/of

- die [slachtoffer] met het hoofd en/of gezicht (met kracht) op/in een matras en/of op/in/tussen een ander voorwern gedrukt en/of geduwd en/of geklemd, en/of - (met kracht) tegen de nek en/of het hoofd en/of het lichaam van die [slachtoffer] geslagen en/of gestompt en/of geschopt, en/of

- die [slachtoffer] (met kracht) bij de nek en/of het hoofd en/of het lichaam vastgepakt,

- en/althans (in elk geval) (gewelddadige) (andere) handeling(en) verricht en/of aangewend tegen die [slachtoffer],

tengevolge waarvan verstikking is opgetreden, in ieder geval tengevolge waarvan die [slachtoffer] is overleden;

Subsidiair, voorzover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

[medeverdachte] op of omstreeks 6 maart 2008 te Hellevoetsluis, althans in Nederland, opzettelijk en met voorbedachten rade, althans opzettelijk [slachtoffer], geboren op [geboortedatum slachtoffer], van het leven heeft beroofd,

immers heeft die [medeverdachte] opzettelijk en na kalm beraad en rustig overleg, althans opzettelijk,

- de mond en/of de neus van die [slachtoffer] afgedekt en/of afgedekt en/of afgedekt gehouden en/of afgedrukt gehouden met een/de hand(en) en/of een ander lichaamsdeel en/of (een) voorwerp(en), en/of

- die [slachtoffer] met het hoofd en/of gezicht (met kracht) op/in een matras en/of op/in/tussen een ander voorwerp gedrukt en/of geduwd en/of geklemd, en/of

- (met kracht) tegen de nek en/of het hoofd en/of het lichaam van die [slachtoffer] geslagen en/of gestompt en/of geschopt, en/of

- die [slachtoffer] (met kracht) bij de nek en/of het hoofd en/of het lichaam vastgepakt,

- en/althans (in elk geval) (gewelddadige) (andere) handeling(en) verricht en/of aangewend tegen die [slachtoffer],

tengevolge waarvan verstikking is opgetreden, in ieder geval ten gevolge waarvan die [slachtoffer] is overleden,

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf zij, verdachte, op of omstreeks 6 maart 2008 te Hellevoetsluis, althans in Nederland, opzettelijk gelegenheid heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest door:

terwijl zij, verdachte, sinds zij een relatie had met die [medeverdachte], meermalen blauwe plekken en/of (schaaf)wonden, in elk geval letsels of tekenen daarvan bij die [slachtoffer] had geconstateerd, voor welke plekken, wonden of letsels geen aannemelijke verklaring was en/of terwijl zij, verdachte, wist, althans redelijkerwijs kon vermoeden dat die [medeverdachte] die [slachtoffer] al eerder had mishandeld,

- die [slachtoffer] alleen achter te laten bij en/of aan de zorg toe te vertrouwen van die [medeverdachte] en/of

- niet in te grijpen toen zij zag en/of hoorde, althans waarnam, dat die [medeverdachte] voornoemd geweld (voornoemde handelingen) jegens die [slachtoffer] uitte en/of

- die [medeverdachte] niet te beletten voornoemd geweld tegen die [slachtoffer] te plegen, althans geen maatregelen te nemen om te voorkomen dat die [medeverdachte] voornoemd geweld (voornoemde handelingen) jegens die [slachtoffer] zou uiten;

meer subsidiair, voorzover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

zij op of omstreeks 6 maart 2008 te Hellevoetsluis, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk aan [slachtoffer], geboren op [geboortedatum slachtoffer], zijnde de dochter van verdachte, zwaar lichamelijk letsel (te weten (ernstig) zuurstoftekort in de hersenen en / of hersenschade) heeft toegebracht, door met haar mededader(s), althans alleen, opzettelijk:

- de mond en/of de neus van die [slachtoffer] af te dekken en/of af te drukken en/of afgedekt te houden en/of afgedrukt te houden met een/de hand(en) en/of een ander lichaamsdeel en/of (een) voorwerp(en), en/of

- die [slachtoffer] met het hoofd en/of gezicht (met kracht) op/in een matras en/of op/in/tussen een ander voorwerp te drukken en/of te duwen en/of te klemmen, en/of

- (met kracht) tegen de nek en/of het hoofd en/of het lichaam van die [slachtoffer] te slaan en/of stompen en/of schoppen, en/of

- die [slachtoffer] (met kracht) bij de nek en/of het hoofd en/of het lichaam vast te pakken,

- en/althans (in elk geval) (gewelddadige) (andere) handeling(en) te verrichten en/of aan te wenden tegen die [slachtoffer],

tengevolge waarvan verstikking is opgetreden, in ieder geval ten gevolge waarvan die [slachtoffer] is overleden;

nog meer subsidiair, voorzover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

[medeverdachte] op of omstreeks 6 maart 2008 te Hellevoetsluis, althans in Nederland,

opzettelijk aan [slachtoffer], geboren op [geboortedatum slachtoffer], zijnde de dochter van haar, verdachte, zwaar lichamelijk letsel (te weten (ernstig) zuurstoftekort in de hersenen en/of hersenschade) heeft toegebracht, door opzettelijk

- de mond en/of de neus van die [slachtoffer] af te dekken en/of af te drukken en/of afgedekt te houden en/of afgedrukt te houden met een/de hand(en) en/of een ander lichaamsdeel en/of (een) voorwerp(en), en/of

- die [slachtoffer] met het hoofd en/of gezicht (met kracht) op/in een matras en/of op/in/tussen een ander voorwerp te drukken en/of te duwen en/of te klemmen, en/of

- (met kracht) tegen de nek en/of het hoofd en/of het lichaam van die [slachtoffer] te slaan en/of stompen en/of schoppen, en/of

- die [slachtoffer] (met kracht) bij de nek en/of het hoofd en/of het lichaam vast te pakken,

- en/althans (in elk geval) (gewelddadige) (andere) handeling(en) te verrichten en/of aan te wenden tegen die [slachtoffer],

tengevolge waarvan verstikking is opgetreden, in ieder geval ten gevolge waarvan die [slachtoffer] is overleden,

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf zij, verdachte, op of omstreeks 6 maart 2008 te Hellevoetsluis, althans in Nederland, opzettelijk gelegenheid heeft verschaft en/of behulpzaam is geweest door:

terwijl zij, verdachte, sinds zij een relatie had met die [medeverdachte], meermalen blauwe plekken en/of (schaaf)wonden, in elk geval letsels of tekenen daarvan bij die [slachtoffer] had geconstateerd, voor welke plekken, wonden of letsels geen aannemelijke verklaring was en/of terwijl zij, verdachte, wist, althans redelijkerwijs kon vermoeden dat die [medeverdachte] die [slachtoffer] al eerder had mishandeld,

- die [slachtoffer] alleen achter te laten bij en/of aan de zorg toe te vertrouwen van die [medeverdachte] en/of

- niet in te grijpen toen zij zag en/of hoorde, althans waarnam, dat die [medeverdachte] voornoemd geweld (voornoemde handelingen) jegens die [slachtoffer] uitte en/of

- die [medeverdachte] niet te beletten voornoemd geweld tegen die [slachtoffer] te plegen, althans geen maatregelen te nemen om te voorkomen dat die [medeverdachte] voornoemd geweld (voornoemde handelingen) jegens die [slachtoffer] zou uiten;

nog meer subsidiair, voorzover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

zij op of omstreeks 6 maart 2008 te Hellevoetsluis, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk [slachtoffer], geboren op [geboortedatum slachtoffer], zijnde de dochter van verdachte, heeft mishandeld,

immers heeft/hebben zij, verdachte, en/of haar mededader opzettelijk

- de mond en/of de neus van die [slachtoffer] afgedekt en/of afgedrukt en/of afgedekt gehouden en/of afgedrukt gehouden met een/de hand(en) en/of een ander lichaamsdeel en/of (een) voorwerp(en), en/of

- het hoofd en/of gezicht van die [slachtoffer] (met kracht) op/in een matras en/of op/in/tussen een ander voorwerp gedrukt en/of geduwd en/of geklemd, en/of

- (met kracht) tegen de nek en/of het hoofd en/of het lichaam van die [slachtoffer] geslagen en/of gestompt en/of geschopt, en/of

- die [slachtoffer] (met kracht) bij de nek en/of het hoofd en/of het lichaam vastgepakt, en/of

- en/althans (in elk geval) (gewelddadige) (andere) handeling(en)tegen die [slachtoffer] heeft verricht en/of aangewend,

tengevolge waarvan verstikking is opgetreden, in ieder geval ten gevolge waarvan die [slachtoffer] is overleden;

meest subsidiair, voorzover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

[medeverdachte] op of omstreeks 6 maart 2008 te Hellevoetsluis, althans in Nederland,

opzettelijk [slachtoffer], geboren op [geboortedatum slachtoffer], zijnde de dochter van haar, verdachte, heeft mishandeld,

immers heeft die [medeverdachte] opzettelijk

- de mond en/of de neus van die [slachtoffer] afgedekt en /of afgedrukt en/of afgedekt gehouden en/of afgedrukt gehouden met een/de hand(en) en/of een ander lichaamsdeel en/of (een) voorwerp(en), en/of

- het hoofd en/of gezicht van die [slachtoffer] (met kracht) op/in een matras en/of op/in/tussen een ander voorwerp gedrukt en/of geduwd en/of geklemd, en/of

- (met kracht) tegen de nek en/of het hoofd en/of het lichaam van die [slachtoffer] geslagen en/of gestompt en/of geschopt, en/of

- die [slachtoffer] (met kracht) bij de nek en/of het hoofd en/of het lichaam vastgepakt, en/of

- en/althans (in elk geval) (gewelddadige) (andere) handeling(en)tegen die [slachtoffer] heeft verricht en/of aangewend,

waardoor die [slachtoffer] letsel heeft bekomen en/of pijn heeft ondervonden,

tengevolge waarvan verstikking is opgetreden, in ieder geval ten gevolge waarvan die [slachtoffer] is overleden,

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf zij, verdachte, op of omstreeks 6 maart 2008 te Hellevoetsluis, althans in Nederland, opzettelijk gelegenheid heeft verschaft en/of behulpzaam is geweest door:

terwijl zij, verdachte, sinds zij een relatie had met die [medeverdachte], meermalen blauwe plekken en/of (schaaf)wonden, in elk geval letsels of tekenen daarvan bij die [slachtoffer] had geconstateerd, voor welke plekken, wonden of letsels geen aannemelijke verklaring was en/of terwijl zij, verdachte, wist, althans redelijkerwijs kon vermoeden dat die [medeverdachte] die [slachtoffer] al eerder had mishandeld,

- die [slachtoffer] alleen achter te laten bij en/of aan de zorg toe te vertrouwen van die [medeverdachte] en/of

- niet in te grijpen toen zij zag en/of hoorde, althans waarnam, dat die [medeverdachte] voornoemd geweld (voornoemde handelingen) jegens die [slachtoffer] uitte en/of

- die [medeverdachte] niet te beletten voornoemd geweld tegen die [slachtoffer] te plegen, althans geen maatregelen te nemen om te voorkomen dat die [medeverdachte] voornoemd geweld (voornoemde handelingen) jegens die [slachtoffer] zou uiten;

uiterst subsidiair, voorzover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

zij op of omstreeks 6 maart 2008 te Hellevoetsluis, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

een kind, te weten [slachtoffer], geboren op [geboortedatum slachtoffer],

tot wiens onderhoud en/of verpleging en/of verzorging zij, verdachte, en/of haar mededader, zijnde de ouder/verzorger van voornoemd kind, krachtens wet verplicht was/waren, in hulpeloze toestand heeft/hebben gebracht en/of gelaten, terwijl voornoemd kind gezien diens jonge leeftijd hulpbehoevend en/of afhankelijk was,

immers heeft/hebben zij, verdachte, en/of haar mededader(s), terwijl zij wist(en) dat bij die [slachtoffer],

- de mond en/of de neus was afgedekt en/of afgedrukt en/of afgedekt gehouden en/of afgedrukt gehouden met een/de hand(en) en/of een ander lichaamsdeel en/of (een) voorwerp(en), en/of

- het hoofd en/of gezicht (met kracht) op/in een matras en/of op/in/tussen een ander voorwerp was gedrukt en/of geduwd en/of geklemd, en/of

- (met kracht) tegen de nek en/of het hoofd en/of het lichaam was geslagen en/of gestompt en/of geschopt, en/of

-(met kracht) de nek en/of het hoofd en/of het lichaam was vastgepakt,

- en/althans (in elk geval) (gewelddadige) (andere) handeling(en) waren verricht en/of aangewend,

die [slachtoffer] aan haar lot overgelaten en/of nagelaten zich te vergewissen van de toestand van die [slachtoffer] en/of die [slachtoffer] adequate verzorging en/of inschakeling van medische hulp/verzorging onthouden, althans geen adequate maatregelen genomen en aldus die [slachtoffer] in een situatie gebracht en/of gehouden die voor de gezondheid en/of het welbevinden van die [slachtoffer] gevaarlijk en/of schadelijk was en/of kon zijn,

terwijl voorgaande de dood, althans zwaar lichamelijk letsel van/voor die [slachtoffer] ten gevolge heeft gehad;

2.

zij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 oktober 2007 tot en met 5 maart 2008 te Hellevoetsluis, althans (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om aan [slachtoffer], geboren op [geboortedatum slachtoffer], zijnde de dochter van verdachte, opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toe te brengen, met dat opzet meermalen, althans éénmaal (telkens),

- op/tegen het hoofd en/of het lichaam van die [slachtoffer] heeft geslagen en/of gestompt en/of geschopt, en/of

- met een (hard) voorwerp tegen het hoofd en/of op/in de mond van die [slachtoffer] heeft geslagen en/of gestoten, en/of

- het hoofd en/of het lichaam van die [slachtoffer] (met kracht) tegen een bedrand en/of een ander hard voorwerp heeft geduwd en/of gestoten en/of geslagen, en/of

- de mond en/of de neus van die [slachtoffer] heeft afgedekt en/of afgedrukt en/of afgedekt gehouden en/of afgedrukt gehouden met een/de hand(en) en/of een ander lichaamsdeel en/of (een) voorwerp(en),

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

Subsidiair, voorzover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

[medeverdachte] op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 oktober 2007 tot en met 5 maart 2008 te Hellevoetsluis, althans (elders) in Nederland, ter uitvoering van het door hem voorgenomen misdrijf om aan [slachtoffer], geboren op [geboortedatum slachtoffer], zijnde de dochter van haar, verdachte, opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toe te brengen, met dat opzet meermalen, althans éénmaal (telkens)

- op/tegen het hoofd en/of het lichaam van die [slachtoffer] heeft geslagen en/of gestompt en/of geschopt, en/of

- met een (hard) voorwerp tegen het hoofd en/of op/in de mond van die [slachtoffer] heeft geslagen en/of gestoten, en/of

- het hoofd en/of het lichaam van die [slachtoffer] (met kracht) tegen een bedrand en/of een ander hard voorwerp heeft geduwd en/of gestoten en/of geslagen, en/of

- de mond en/of de neus van die [slachtoffer] heeft afgedekt en/of afgedrukt en/of afgedekt gehouden en/of afgedrukt gehouden met een/de hand(en) en/of een ander lichaamsdeel en/of (een) voorwerp(en),

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid,

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf zij, verdachte, in de periode van 1 oktober 2007 tot en met

5 maart 2008 te Hellevoetsluis, althans (elders) in Nederland, opzettelijk gelegenheid heeft verschaft en/of behulpzaam is geweest door,

terwijl zij, verdachte, sinds zij een relatie had met die [medeverdachte], meermalen blauwe plekken en/of (schaafwonden, in elk geval letsels of tekenen daarvan bij die [slachtoffer] had geconstateerd, voor welke plekken, wonden of letsels geen aannemelijke verklaring was en/of terwijl zij, verdachte, wist, althans redelijkerwijs kon vermoeden dat die [medeverdachte] die [slachtoffer] al eerder had mishandeld,

- die [slachtoffer] (telkens weer) alleen achter te laten bij en/of aan de zorg toe te vertrouwen van die [medeverdachte] en/of

- nimmer in te grijpen toen zij zag en/of hoorde, althans waarnam, dat die [medeverdachte] voornoemd geweld (voornoemde handelingen) jegens die [slachtoffer] uitte en/of

- (telkens) voornoemd handelen tegenover derden te verzwijgen en/of bewust niet de waarheid te spreken wanneer door derden naar letsel(s) van die [slachtoffer] werd gevraagd en/of

- [medeverdachte] (telkens) niet te beletten voornoemd geweld tegen die [slachtoffer] te plegen, althans geen maatregelen te nemen om te voorkomen dat die [medeverdachte] voornoemd geweld (voornoemde handelingen) (telkens) jegens die [slachtoffer] zou uiten;

meer subsidiair, voorzover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

zij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 oktober 2007 tot en met 5 maart 2008 te Hellevoetsluis, althans (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk [slachtoffer], geboren op [geboortedatum slachtoffer], zijnde de dochter van verdachte, heeft mishandeld, immers heeft/hebben zij en/of haar mededader(s) opzettelijk meermalen, althans éénmaal (telkens)

- op/tegen het hoofd en/of het lichaam van die [slachtoffer] geslagen en/of gestompt en/of geschopt, en/of

- met een (hard) voorwerp tegen het hoofd en/of op/in de mond van die [slachtoffer] geslagen en/of gestoten, en/of

- het hoofd en/of het lichaam van die [slachtoffer] (met kracht) tegen een bedrand en/of een ander hard voorwerp geduwd en/of gestoten en/of geslagen, en/of

- de mond en/of de neus van die [slachtoffer] afgedekt en/of afgedrukt en/of afgedekt gehouden en/of afgedrukt gehouden met een/de hand(en) en/of een ander lichaamsdeel en/of (een) voorwerp(en),

waardoor die [slachtoffer] letsel heeft bekomen en/of pijn heeft ondervonden;

meest subsidiair, voorzover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

[medeverdachte] op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 oktober 2007 tot en met 5 maart 2008 te Hellevoetsluis, althans (elders) in Nederland, opzettelijk [slachtoffer], geboren op [geboortedatum slachtoffer], zijn de dochter van haar, verdachte, heeft mishandeld, immers heeft hij opzettelijk meermalen, althans éénmaal (telkens)

- op/tegen het hoofd en/of het lichaam van die [slachtoffer] geslagen en/of gestompt en/of geschopt, en/of

- met een (hard) voorwerp tegen het hoofd en/of op/in de mond van die [slachtoffer] geslagen en/of gestoten, en/of

- het hoofd en/of het lichaam van die [slachtoffer] (met kracht) tegen een bedrand en/of een ander hard voorwerp geduwd en/of gestoten en/of geslagen, en/of

- de mond en/of de neus van die [slachtoffer] afgedekt en/of afgedrukt en/of afgedekt gehouden en/of afgedrukt gehouden met een/de hand(en) en/of een ander lichaamsdeel en/of (een) voorwerp(en),

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf zij, verdachte, op één of meer tijdstippen in de periode van

1 oktober 2007 tot en met 5 maart 2008 te Hellevoetsluis, althans (elders) in Nederland, opzettelijk gelegenheid heeft verschaft en/of behulpzaam is geweest door,

terwijl zij, verdachte, sinds zij een relatie had met die [medeverdachte], meermalen blauwe plekken en/of (schaaf)wonden, in elk geval letsels of tekenen daarvan bij die [slachtoffer] had geconstateerd, voor welke plekken, wonden of letsels geen aannemelijke verklaring was en/of terwijl zij, verdachte, wist, althans redelijkerwijs kon vermoeden dat die [medeverdachte] die [slachtoffer] al eerder had mishandeld,

- die [slachtoffer] (telkens weer) alleen achter te laten bij en/of aan de zorg toe te vertrouwen van die [medeverdachte] en/of

- nimmer in te grijpen toen zij zag en/of hoorde, althans waarnam, dat die [medeverdachte] voornoemd geweld (voornoemde handelingen) jegens die [slachtoffer] uitte en/of

- (telkens) voornoemd handelen tegenover derden te verzwijgen en/of bewust niet de waarheid te spreken wanneer door derden naar letsel(s) van die [slachtoffer] werd gevraagd en/of

- die [medeverdachte] (telkens) niet te beletten voornoemd geweld tegen die [slachtoffer] te plegen, althans geen maatregelen te nemen om te voorkomen dat die [medeverdachte] voornoemd geweld (voornoemde handelingen) (telkens) jegens die [slachtoffer] zou uiten;

uiterst subsidiair, voorzover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht zou kunnen leiden:

zij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 oktober 2007 tot en met 5 maart 2008 te Hellevoetsluis, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

een kind, te weten [slachtoffer], geboren op [geboortedatum slachtoffer],

tot wiens onderhoud en/of verpleging en/of verzorging zij, verdachte, en/of haar mededader, zijnde de ouder/verzorger van voornoemd kind, krachtens wet verplicht was/waren, in hulpeloze toestand heeft/hebben gebracht en/of gelaten, terwijl voornoemd kind gezien diens jonge leeftijd hulpbehoevend en/of afhankelijk was,

immers heeft/hebben zij, verdachte, en/of haar mededader(s), terwij1 zij wist(en) dat (bij) die [slachtoffer],

- op/tegen het hoofd en/of het lichaam was geslagen en/of gestompt en/of geschopt, en/of

- met een (hard) voorwerp tegen het hoofd en/of op/in de mond was geslagen en/of gestoten, en/of

- het hoofd en/of het lichaam (met kracht) tegen een bedrand en/of een ander hard voorwerp was geduwd en/of gestoten en/of geslagen, en/of

- de mond en/of de neus was/waren afgedekt en/of afgedrukt en/of afgedekt gehouden en/of afgedrukt gehouden met een/de hand(en) en/of een ander lichaamsdeel en/of (een) voorwerp(en), en/of

- althans (in elk geval) (gewelddadige) (andere) handeling(en) waren verricht en/of aangewend,

die [slachtoffer] aan haar lot overgelaten en/of nagelaten zich te vergewissen van de toestand van die [slachtoffer] en/of die [slachtoffer] adequate verzorging en/of inschakeling van medische hulp/verzorging onthouden, althans geen adequate maatregelen genomen en aldus die [slachtoffer] in een situatie gebracht en/of gehouden die voor de gezondheid en/of het welbevinden van die [slachtoffer] gevaarlijk en/of schadelijk was en/of kon zijn;

3.

zij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 oktober 2007 tot en met 6 maart 2008 te Hellevoetsluis, althans (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk [slachtoffer], geboren op [geboortedatum slachtoffer], zijnde de dochter van verdachte, heeft mishandeld, immers heeft/hebben zij en/of haar mededader(s) opzettelijk meermalen, althans éénmaal (telkens)

- in het gezicht en/of het lichaam van die [slachtoffer] geknepen en/of

- het hoofd en/of het lichaam van die [slachtoffer] (met kracht) vastgepakt en/of

- de vingernageltjes van die [slachtoffer] te diep afgeknipt en/of

- die [slachtoffer] langdurig in een met (te) koud/afgekoeld water gevuld(e) bad/douchebak laten zitten,

waardoor die [slachtoffer] letsel heeft bekomen en/of pijn heeft ondervonden;

Subsidiair, voorzover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

[medeverdachte] op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 oktober 2007 tot en met 6 maart 2008 te Hellevoetsluis, althans (elders) in Nederland, opzettelijk [slachtoffer], geboren op [geboortedatum slachtoffer], zijn de dochter van haar, verdachte, heeft mishandeld, immers heeft hij opzettelijk meermalen, althans éénmaal (telkens)

- in het gezicht en/of het lichaam van die [slachtoffer] geknepen en/of

- het hoofd en/of het lichaam van die [slachtoffer] (met kracht) vastgepakt en/of

- de vingernageltjes van die [slachtoffer] te diep afgeknipt en/of

- die [slachtoffer] langdurig in een met (te) koud / afgekoeld water gevuld(e) bad/douchebak laten zitten,

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf zij, verdachte, op één of meer tijdstippen in de periode van 1 oktober 2007 tot en met 6 maart 2008 te Hellevoetsluis, althans (elders) in Nederland, opzettelijk gelegenheid heeft verschaft en/of behulpzaam is geweest door,

terwijl zij, verdachte, sinds zij een relatie had met die [medeverdachte], meermalen blauwe plekken en/of (schaaf)wonden, in elk geval letsels of tekenen daarvan bij die [slachtoffer] had geconstateerd, voor welke plekken, wonden of letsels geen aannemelijke verklaring was en/of terwijl zij, verdachte, wist, althans redelijkerwijs kon vermoeden dat die [medeverdachte] die [slachtoffer] al eerder had mishandeld,

- die [slachtoffer] (telkens weer) alleen achter te laten bij en/of aan de zorg toe te vertrouwen van die [medeverdachte] en/of

- nimmer in te grijpen toen zij zag en/of hoorde, althans waarnam, dat die [medeverdachte] voornoemd geweld (voornoemde handelingen) jegens die [slachtoffer] uitte en/of

- (telkens) voornoemd handelen tegenover derden te verzwijgen en/of bewust niet de waarheid te spreken wanneer door derden naar letsel(s) van die [slachtoffer] werd gevraagd en/of

-die [medeverdachte] (telkens) niet te beletten voornoemd geweld tegen die [slachtoffer] te plegen, althans geen maatregelen te nemen om te voorkomen dat die [medeverdachte] voornoemd geweld (voornoemde handelingen) (telkens) jegens die [slachtoffer] zou uiten.

Het vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep kan niet in stand blijven omdat het hof zich daarmee niet verenigt.

Vrijspraak

Vrijspraak van het onder 1 ten laste gelegde

De verdediging heeft zich ter terechtzitting in hoger beroep van 21 mei 2012 primair op het standpunt gesteld dat de doodsoorzaak van [slachtoffer] niet met zekerheid kan worden vastgesteld en dat de verdachte daarom integraal dient te worden vrijgesproken van het onder 1 ten laste gelegde.

Het hof deelt dat standpunt niet. Anders dan de verdediging is het hof van oordeel dat op basis van de zich in het dossier bevindende stukken - waaronder met name een aantal deskundigenrapporten - en het verhandelde ter terechtzittingen in eerste aanleg en in hoger beroep - in welke fase nog aanvullend onderzoek door deskundigen is verricht - met voldoende mate van zekerheid kan worden vastgesteld dat het overlijden van [slachtoffer] is veroorzaakt door menselijk handelen en meer in het bijzonder door de in de tenlastelegging onder 1 primair, subsidiair, meer subsidiair, nog meer subsidiair, (2e) nog meer subsidiair, meest subsidiair en uiterst subsidiair, telkens onder het eerste gedachtestreepje omschreven geweldshandelingen. Hetgeen onder de overige gedachtestreepjes feitelijk is ten laste gelegd, is niet komen vast te staan.

Het hof kan op basis van de processtukken niet vaststellen dat het de verdachte is geweest die zich schuldig heeft gemaakt aan voornoemde vaststaande geweldshandelingen jegens [slachtoffer]. De verdachte heeft dit ook van meet af aan ontkend.

Voorts kan niet buiten redelijke twijfel worden vastgesteld, dat de verdachte als medepleger of medeplichtige betrokken is geweest bij één van de onder 1 ten laste gelegde misdrijven.

Meer in het bijzonder kan niet buiten redelijke twijfel worden vastgesteld dat de verdachte wetenschap had van de ten laste gelegde geweldshandelingen jegens [slachtoffer].

Opzet op het jegens [slachtoffer] gepleegd geweld kan reeds daarom niet worden bewezen, ook niet als daarin voorwaardelijk opzet wordt begrepen, aangezien niet kan worden vastgesteld dat de verdachte zich er bewust van was dat dit geweld werd gepleegd respectievelijk dat er een aanmerkelijke kans bestond dat genoemd geweld tegen [slachtoffer] zou worden gepleegd. Zodoende kan ook niet worden gezegd, dat zij de aanmerkelijke kans daarop willens en wetens heeft aanvaard. De verdachte heeft ook dit van meet af aan ontkend.

Dit brengt met zich mee dat niet wettig en overtuigend bewezen kan worden hetgeen aan de verdachte onder

1 primair, subsidiair, meer subsidiair, nog meer subsidiair, (2e) nog meer subsidiair, meest subsidiair en uiterst subsidiair is ten laste gelegd, zodat de verdachte daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Vrijspraak van het onder 2 en 3 ten laste gelegde

Het staat vast dat [slachtoffer] in de ten laste gelegde periode diverse letsels heeft gehad. Anders dan de verdediging is het hof van oordeel dat op grond van de processtukken met voldoende mate van zekerheid kan worden vastgesteld dat deze letsels, althans een aantal daarvan, zijn veroorzaakt door menselijk toedoen.

Het hof is er dan ook van overtuigd dat er in de ten laste gelegde periode diverse malen geweld jegens [slachtoffer] is gebruikt.

Echter, niet is vast te stellen welke geweldshandelingen precies jegens [slachtoffer] zijn verricht, wie deze geweldshandelingen op welk moment heeft verricht en of de verdachte - zo zij deze niet verrichtte - daarvan wist of daarop (voorwaardelijk) opzet had. De verdachte heeft betrokkenheid ontkend en heeft zich met [slachtoffer] geregeld tot artsen gewend, wanneer zij bij haar letsels bemerkte.

Ten aanzien van de te diep afgeknipte vingernageltjes van [slachtoffer] overweegt het hof dat vaststaat dat de medeverdachte [medeverdachte] deze nagels heeft geknipt, doch dat niet buiten gerede twijfel kan worden vastgesteld dat hij dit opzettelijk te diep heeft gedaan, zodat dit geen mishandeling oplevert ten aanzien waarvan de verdachte als medepleger dan wel als medeplichtige kan worden aangemerkt.

Ten aanzien van het koude badje of de koude douche overweegt het hof dat niet kan worden vastgesteld of en in hoeverre [slachtoffer] ten gevolge hiervan onderkoeld is geraakt, dan wel anderszins hiervan letsel heeft bekomen en/of pijn heeft ondervonden.

Het hof is op grond van het bovenstaande van oordeel dat niet wettig en overtuigend kan worden bewezen hetgeen aan de verdachte onder 2 en 3 is ten laste gelegd, zodat de verdachte ook daarvan dient te worden vrijgesproken.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart niet bewezen dat de verdachte het onder

1 primair, subsidiair, meer subsidiair, nog meer subsidiair, (2e) nog meer subsidiair, meest subsidiair, uiterst subsidiair, 2 primair, subsidiair, meer subsidiair, meest subsidiair, uiterst subsidiair en 3 primair en subsidiair ten laste gelegde heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Heft op het bevel tot voorlopige hechtenis van de verdachte.

Dit arrest is gewezen door mr. S.K. Welbedacht,

mr. C.M. le Clercq-Meijer en mr. H.C. Wiersinga,

in bijzijn van de griffier mr. L.S. van Es.

Het is uitgesproken op de openbare terechtzitting van het hof van 29 mei 2012.

Mr. C.M. le Clercq-Meijer is buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.