Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSGR:2012:BW0422

Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum uitspraak
22-03-2012
Datum publicatie
30-03-2012
Zaaknummer
200.099.700/01
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Ontslag van instantie niet verleend. Rolverwijzing voor memorie van grieven.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF ’s-GRAVENHAGE

Sector Civiel recht

Zaaknummer: 200.099.700/01

Zaak/rolnummer rechtbank: 1020843/10-36461

Arrest van 20 maart 2012

inzake

[appellant],

wonende te [woonplaats],

appellant,

advocaat: mr. J.L.A. Helmer te 's-Gravenhage,

tegen

Administratiebeheer Associates,

gevestigd te 's-Gravenhage,

geïntimeerde,

in hoger beroep niet verschenen.

Het geding

Voor het verloop van het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar de inhoud van het tussen partijen gewezen vonnis van de rechtbank 's-Gravenhage civiel sector kanton van 21 september 2011.

Appellant heeft tijdig hoger beroep ingesteld tegen het hiervoor genoemde vonnis en heeft geïntimeerde gedagvaard om op de rol voor dit hof te verschijnen.

Appellant heeft de zaak aangebracht op de rol van 3 januari 2012. Voor appellant heeft zich een advocaat gesteld.

De zaak is op 3 januari 2012 abusievelijk zowel aangehouden tot de rol van 31 januari 2012 voor afwachten betaling griffierecht appellant als aangehouden tot de rol van 14 februari 2012 voor memorie van grieven.

Appellant heeft niet binnen vier weken na de eerste roldag het griffierecht betaald. Blijkens het systeem is op 1 februari 2012 de rolstap memorie van grieven 14 februari 2012 geannuleerd.

Op de rol van 7 februari 2012 is de zaak vervolgens twee weken aangehouden voor akte uitlating artikel 127a Rv aan de zijde van appellant en geïntimeerde uitlaten eventueel incidenteel appel. Het hof heeft van appellant een akte ontvangen.

In verband met het achterwege blijven van tijdige betaling van het griffierecht heeft het hof op 21 februari 2012 bepaald dat heden arrest wordt gewezen op basis van het griffiedossier.

De motivering van de beslissing

1. De zaak is voor het eerst uitgeroepen op 3 januari 2012. Volgens art. 3 lid 3 van de Wet griffierechten burgerlijke zaken (Wgbz) moest appellant ervoor zorgen dat binnen vier weken na 3 januari 2012, dus uiterlijk 31 januari 2012, het griffierecht was bijgeschreven op de rekening van dit hof. Het verschuldigde griffierecht is op 14 februari 2012 bijgeschreven op de rekening van het hof. Dit is dus 14 dagen te laat. De zaak is op de rol geplaatst voor akte uitlating partijen op 21 februari 2012.

2. Appellant heeft bij akte onder meer aangevoerd dat er geen nota is ontvangen ter betaling van het griffierecht en dat voorts de zaak op de rol van 14 februari 2012 voor memorie van grieven stond, zodat ook niet duidelijk was dat het griffierecht nog voldaan moest worden. Dit is pas opgemerkt toen de memorie van grieven diende te worden genomen.

3. Dienaangaande wordt als volgt overwogen.

Partijen worden in hoger beroep in alle gevallen vertegenwoordigd door een advocaat. Deze moet op grond van zijn deskundigheid en kennis ten aanzien van de procedure in hoger beroep zonder meer geacht worden op de hoogte te zijn van de hier aan de orde zijnde termijn en van de verstrekkende gevolgen die de wet verbindt aan overschrijding daarvan. Het enkele feit dat wordt aangevoerd dat er geen nota is ontvangen brengt daarom niet mee dat de termijnoverschrijding verschoonbaar is.

4. Anders moet echter worden geoordeeld met betrekking tot het feit dat het hof via de rol tegenstrijdige mededelingen heeft gedaan door op de rol te vermelden dat de zaak naar de rol van 31 januari 2012 ging voor Afwachten griffierecht appellant en tegelijkertijd naar de rol van 14 februari 2012 voor Memorie van grieven. Deze laatste mededeling is pas na de uiterste betaaldatum geannuleerd. Dat deze laatste mededeling onjuist was had de raadsman van appellant als advocaat behoren te weten. Nochtans ziet het hof in dit geval aanleiding toepassing te geven aan de hardheidsclausule, omdat het hof door aan te geven dat de zaak eerst voor afwachten griffierecht en vervolgens voor memorie van grieven stond zelf de suggestie heeft gewekt dat het griffierecht al was betaald en deze onjuiste procedurestap vervolgens ook pas na de uiterste betaaldatum heeft teruggedraaid. Onder deze omstandigheden is het hof van oordeel dat toepassing van de sanctie van artikel 127a Rv, gelet op het belang van appellant bij toegang tot de rechter, een onbillijkheid van overwegende aard oplevert.

5. Het hof zal de zaak naar de rol verwijzen voor memorie van grieven.

De beslissing

Het hof:

- verwijst de zaak naar de rol van 1 mei 2012 voor memorie van grieven;

Dit arrest is gewezen door mrs. I.M. Davids, E.J. van Sandick en A.G.M. Zander en is in tegenwoordigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op 20 maart 2012.