Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSGR:2012:BV9814

Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum uitspraak
14-03-2012
Datum publicatie
23-03-2012
Zaaknummer
22-000092-11
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

De verdachte heeft gedurende een periode van ruim 6,5 jaar op het internet naar kinderpornografische afbeeldingen en films gezocht. Hij heeft deze bekeken en gedownload.

Het Hof veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 6 (zes) maanden. Bepaalt dat de gevangenisstraf niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten omdat de verdachte zich voor het einde van een proeftijd van 3 (drie) jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt. Verder wordt als bijzondere voorwaarde wordt gesteld dat de verdachte zich gedurende de proeftijd onder het toezicht van Stichting Reclassering Nederland te Leiden stelt. Verder wordt de verdachte veroordeeld tot een werkstraf voor de duur van 240 (tweehonderdveertig) uren, indien niet naar behoren verricht te vervangen door 120 (honderdtwintig) dagen hechtenis.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rolnummer: 22-000092-11

Parketnummer: 09-647538-10

Datum uitspraak: 14 maart 2012

TEGENSPRAAK

Gerechtshof te 's-Gravenhage

meervoudige kamer voor strafzaken

Arrest

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank 's-Gravenhage van 15 december 2010 in de strafzaak tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortejaar] 1954,

[adres].

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg en het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep van dit hof van 29 februari 2012.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door en namens de verdachte naar voren is gebracht.

Procesgang

In eerste aanleg is de verdachte ter zake van het ten laste gelegde veroordeeld tot een werkstraf voor de duur van 240 uren, subsidiair 120 dagen hechtenis, met aftrek van voorarrest alsmede tot een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 6 maanden met een proeftijd van 3 jaren en de bijzondere voorwaarde van reclasseringstoezicht, ook als dat inhoudt begeleiding door en/of (ambulante) behandeling bij De Waag, of een soortgelijke instelling. Voorts is beslist omtrent het in beslag genomen en nog niet teruggegeven voorwerp.

De officier van justitie heeft tegen het vonnis hoger beroep ingesteld.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is - na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting in eerste aanleg - ten laste gelegd dat:

hij op een of meer tijdstip(pen) gelegen in of omstreeks de periode van 1 januari 2003 tot en met 25 september 2009 te Leiden, in elk geval in Nederland, één of meermalen een (groot aantal) (in ieder geval 373 of daaromtrent) afbeelding(en) en/of filmfragment(en) en/of (een) gegevensdrager(s) bevattende (een) afbeelding(en) en/of (een) filmfragment(en), te weten één of meer computer(s) en/of (een) diskette(s) en/of (een) harddisk(s) en/of (een) cd-rom(s) en/of (een) DVD('s) in bezit heeft gehad en/of heeft verspreid terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had(den) bereikt, was/waren betrokken of schijnbaar was/waren betrokken, welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit (onder meer)

- een gekleed meisje (leeftijd ongeveer 6 - 9 jaar) heeft een stijve penis in haar handen en mond. Zij kleedt zich uit en neemt de penis van een naakte, op bed liggende, man in haar mond. Hierna gaat het meisje op een stoel zitten en duwt de man zijn penis tegen en gedeeltelijk in de vagina van het meisje. Na enkele minuten ligt het meisje op haar rug en duwt de man zijn penis in haar mond. Aan het einde van de film ejaculeert de man op de borst van het meisje. (film([bestandsnaam])

- een naakt meisje (leeftijd ongeveer 5 - 7 jaar) zit op de grond tegen een muur. Een geklede man ligt tussen haar benen en likt haar vagina. Vervolgens ligt het meisje met haar benen wijd op een bed. De man duwt zijn penis tegen haar vagina. Het meisje draait zich om en even later is op haar rug een op sperma gelijkende vloeistof te zien. Vervolgens heeft het meisje een vibrator in haar handen die zij tegen haar vagina wrijft. Onder een douche neemt het meisje de penis van een volwassen man in haar mond. (film(fragment) [bestandsnaam 2])

- een op een bed liggend naakt meisje (leeftijd ongeveer 3 - 5 jaar). Boven haar buik houdt een man zijn stijve penis en hij ejaculeert op haar buik. Hierna duwt de man zijn penis in de mond van het meisje. Vervolgens duwt een naakte man zijn stijve penis tussen de benen van een meisje (leeftijd ongeveer 2 - 3 jaar) en stopt zijn penis in haar mond. (film(fragment) ([bestandsnaam 3]) en/of

- een gekleed meisje (leeftijd ongeveer 11 - 15 jaar) zonder onderbroek dat regelmatig met haar benen wijd naar de camera ligt. Vervolgens kleedt zij zich uit en wordt zij (met de nadruk op haar vagina) uitgebreid gefilmd. Een volwassen man komt de kamer in. Het meisje trekt zijn onderbroek uit en pakt zijn penis vast. Zij trekt hem af en neemt zijn penis in haar mond. Na enige tijd ejaculeert de man in haar gezicht. (film(fragment) [bestandsnaam 4])

- een meisje (leeftijd ongeveer 3 - 6 jaar) dat een penis van een kennelijk volwassen man vasthoudt en in haar mond heeft. (onder meer foto [bestandsnaam 5]) en/of

- een jongen (leeftijd jonger dan 12 jaar) zit naast een volwassen persoon. Deze volwassen persoon houdt de penis van de jongen vast. (onder meer foto [bestandsnaam 6]) en/of

- een kennelijk volwassen man die zijn penis voor een deel tussen de billen van een meisje (leeftijd ongeveer 5 - 10 jaar) heeft. Het meisje ligt op haar buik op een soort bok bekleed met een harige vacht. De man staat tussen de benen van het meisje in en houdt een enkel van het meisje vast. (onder meer foto [bestandsnaam 7]) en/of

- een meisje (leeftijd jonger dan 12 jaar) zit naakt op een bed. Naast haar staat een kennelijk volwassen naakte man. De man houdt zijn arm om het hoofd van het meisje. Om de hals en polsen van het meisje zit een zwarte band en van haar hals loopt een ketting naar haar polsen. (onder meer foto [bestandsnaam 8]) en/of

- een meisje (leeftijd jonger dan 12 jaar) met een ontkleed onderlichaam dat op haar rug ligt. Haar vagina en anus zijn zichtbaar. In haar anus is een op een stok gelijkend voorwerp gestopt. (onder meer [bestandsnaam 9]) en/of - een meisje (leeftijd ongeveer 2 - 6 jaar) dat met onkleed onderlichaam op haar rug ligt. Naast haar ligt een kennelijk volwassen man met ontkleed onderlichaam. De been van het meisje is gebogen over de heup van de man. De man houdt zijn penis tegen de vagina van het meisje. (onder meer foto [bestandsnaam 10]) en/of

- een meisje (leeftijd ongeveer 4 - 10 jaar) dat ontkleed op haar rug ligt, haar benen liggen tussen de benen van een kennelijk volwassen man die op zijn knieën zit. De man heeft een erectie en aan zijn penis zit een witte substantie. Deze witte substantie is ook te zien op de schaamstreek, buik, hals, kaak, mond en ooglid van het meisje. (onder meer foto [bestandsnaam 11])

- een meisje (leeftijd ongeveer 8 - 12 jaar) dat ontkleed op haar rug op een bed ligt. Het meisje houdt haar benen opgetrokken en gespreid waardoor de vagina van het meisje zichtbaar is. Het meisje houdt met haar vingers haar schaamlippen van elkaar. (onder meer foto [bestandsnaam 12])

- een meisje (leeftijd ongeveer 6 - 12 jaar) dat met ontkleed onderlichaam geknield voor een naakte jongen (leeftijd ongeveer 6 - 12 jaar) zit. Het meisje houdt zijn penis bij haar mond. (onder meer foto [bestandsnaam 13])

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt.

Het vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep kan niet in stand blijven omdat het hof zich daarmee niet verenigt.

Partiële nietigheid inleidende dagvaarding

Met de advocaat-generaal en in navolging van het arrest van de Hoge Raad d.d. 20 december 2011 (LJN BS1739)

is het hof van oordeel dat de inleidende dagvaarding partieel nietig dient te worden verklaard.

Vooropgesteld dient te worden dat aan de term "afbeelding van een seksuele gedraging" in de zin van artikel 240b, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht op zichzelf onvoldoende feitelijke betekenis toekomt. Zonder feitelijke omschrijving van die afbeelding in de tenlastelegging voldoet de dagvaarding niet aan de in artikel 261, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht gestelde eis van opgave van het feit.

Aan de verdachte is het bezit van een groot aantal, in ieder geval 373 of daaromtrent afbeeldingen en/of filmfragmenten ten laste gelegd, terwijl in de tenlastelegging slechts een viertal kinderpornografische filmfragmenten en een negental afbeeldingen zijn beschreven. Het hof is van oordeel dat de dagvaarding ten aanzien van het aantal overige - niet gespecificeerde - afbeeldingen en films niet voldoet aan de eisen gesteld door artikel 261 van het Wetboek van Strafrecht, nu daaraan onvoldoende feitelijke betekenis toekomt.

De dagvaarding zal dan ook in zoverre nietig worden verklaard.

Vrijspraak

Het hof is van oordeel dat, in aanmerking genomen dat de dagvaarding - zoals hiervoor overwogen - partieel nietig wordt verklaard, niet wettig en overtuigend kan worden bewezen dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het verspreiden van kinderpornografisch materiaal, te weten de specifiek in de tenlastelegging beschreven filmfragmenten en afbeeldingen. Derhalve dient de verdachte van dat deel van de tenlastelegging te worden vrijgesproken.

Bewezenverklaring

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

hij in de periode van 1 januari 2003 tot en met 25 september 2009 te Leiden, gegevensdrager bevattende afbeeldingen en filmfragmenten, te weten één computer in bezit heeft gehad terwijl op die afbeeldingen en filmfragmenten seksuele gedraging zichtbaar zijn, waarbij (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had(den) bereikt, was/waren betrokken of schijnbaar was/waren betrokken, welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit

- een gekleed meisje (leeftijd ongeveer 6 - 9 jaar) heeft een stijve penis in haar handen en mond. Zij kleedt zich uit en neemt de penis van een naakte, op bed liggende, man in haar mond. Hierna gaat het meisje op een stoel zitten en duwt de man zijn penis tegen en gedeeltelijk in de vagina van het meisje. Na enkele minuten ligt het meisje op haar rug en duwt de man zijn penis in haar mond. Aan het einde van de film ejaculeert de man op de borst van het meisje. (film([bestandsnaam])

- een naakt meisje (leeftijd ongeveer 5 - 7 jaar) zit op de grond tegen een muur. Een geklede man ligt tussen haar benen en likt haar vagina. Vervolgens ligt het meisje met haar benen wijd op een bed. De man duwt zijn penis tegen haar vagina. Het meisje draait zich om en even later is op haar rug een op sperma gelijkende vloeistof te zien. Vervolgens heeft het meisje een vibrator in haar handen die zij tegen haar vagina wrijft. Onder een douche neemt het meisje de penis van een volwassen man in haar mond. (film(fragment) [bestandsnaam 2])

- een op een bed liggend naakt meisje (leeftijd ongeveer 3 - 5 jaar). Boven haar buik houdt een man zijn stijve penis en hij ejaculeert op haar buik. Hierna duwt de man zijn penis in de mond van het meisje. Vervolgens duwt een naakte man zijn stijve penis tussen de benen van een meisje (leeftijd ongeveer 2 - 3 jaar) en stopt zijn penis in haar mond. (film(fragment) ([bestandsnaam 3]) en/of

- een gekleed meisje (leeftijd ongeveer 11 - 15 jaar) zonder onderbroek dat regelmatig met haar benen wijd naar de camera ligt. Vervolgens kleedt zij zich uit en wordt zij (met de nadruk op haar vagina) uitgebreid gefilmd. Een volwassen man komt de kamer in. Het meisje trekt zijn onderbroek uit en pakt zijn penis vast. Zij trekt hem af en neemt zijn penis in haar mond. Na enige tijd ejaculeert de man in haar gezicht. (film(fragment) [bestandsnaam 4])

- een meisje (leeftijd ongeveer 3 - 6 jaar) dat een penis van een kennelijk volwassen man vasthoudt en in haar mond heeft. (onder meer foto [bestandsnaam 5]) en/of

- een jongen (leeftijd jonger dan 12 jaar) zit naast een volwassen persoon. Deze volwassen persoon houdt de penis van de jongen vast. (onder meer foto [bestandsnaam 6]) en/of

- een kennelijk volwassen man die zijn penis voor een deel tussen de billen van een meisje (leeftijd ongeveer 5 - 10 jaar) heeft. Het meisje ligt op haar buik op een soort bok bekleed met een harige vacht. De man staat tussen de benen van het meisje in en houdt een enkel van het meisje vast. (onder meer foto [bestandsnaam 7]) en/of

- een meisje (leeftijd jonger dan 12 jaar) zit naakt op een bed. Naast haar staat een kennelijk volwassen naakte man. De man houdt zijn arm om het hoofd van het meisje. Om de hals en polsen van het meisje zit een zwarte band en van haar hals loopt een ketting naar haar polsen. (onder meer foto [bestandsnaam 8]) en/of

- een meisje (leeftijd jonger dan 12 jaar) met een ontkleed onderlichaam dat op haar rug ligt. Haar vagina en anus zijn zichtbaar. In haar anus is een op een stok gelijkend voorwerp gestopt. (onder meer [bestandsnaam 9]) en/of - een meisje (leeftijd ongeveer 2 - 6 jaar) dat met onkleed onderlichaam op haar rug ligt. Naast haar ligt een kennelijk volwassen man met ontkleed onderlichaam. De been van het meisje is gebogen over de heup van de man. De man houdt zijn penis tegen de vagina van het meisje. (onder meer foto [bestandsnaam 10]) en/of

- een meisje (leeftijd ongeveer 4 - 10 jaar) dat ontkleed op haar rug ligt, haar benen liggen tussen de benen van een kennelijk volwassen man die op zijn knieën zit. De man heeft een erectie en aan zijn penis zit een witte substantie. Deze witte substantie is ook te zien op de schaamstreek, buik, hals, kaak, mond en ooglid van het meisje. (onder meer foto [bestandsnaam 11])

- een meisje (leeftijd ongeveer 8 - 12 jaar) dat ontkleed op haar rug op een bed ligt. Het meisje houdt haar benen opgetrokken en gespreid waardoor de vagina van het meisje zichtbaar is. Het meisje houdt met haar vingers haar schaamlippen van elkaar. (onder meer foto [bestandsnaam 12])

- een meisje (leeftijd ongeveer 6 - 12 jaar) dat met ontkleed onderlichaam geknield voor een naakte jongen (leeftijd ongeveer 6 - 12 jaar) zit. Het meisje houdt zijn penis bij haar mond. (onder meer foto [bestandsnaam 13])

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt.

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd, is niet bewezen. De verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is de verdachte daardoor niet geschaad in de verdediging.

Bewijsvoering

Het hof grondt zijn overtuiging dat de verdachte het bewezen verklaarde heeft begaan op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat en die reden geven tot de bewezenverklaring.

In die gevallen waarin de wet aanvulling van het arrest vereist met de bewijsmiddelen dan wel, voor zover artikel 359, derde lid, tweede volzin, van het Wetboek van Strafvordering wordt toegepast, met een opgave daarvan, zal zulks plaatsvinden in een aanvulling die als bijlage aan dit arrest zal worden gehecht.

Strafbaarheid van het bewezen verklaarde

Het bewezen verklaarde levert op:

Een gegevensdrager bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, in bezit hebben,

meermalen gepleegd.

Strafbaarheid van de verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit. De verdachte is dus strafbaar.

Vordering van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd en dat de verdachte ter zake van het ten laste gelegde zal worden veroordeeld tot tot een gevangenisstraf voor de duur van 12 maanden, met aftrek van voorarrest, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaren en als bijzondere voorwaarde verplicht reclasseringstoezicht en behandeling bij De Waag.

Strafmotivering

Het hof heeft de op te leggen straffen bepaald op grond van de ernst van het feit en de omstandigheden waaronder dit is begaan en op grond van de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan is gebleken uit het onderzoek ter terechtzitting.

Hoewel de bewezenverklaring betrekking heeft op slechts een beperkt aantal afbeeldingen/filmfragmenten, houdt het hof bij de strafoplegging rekening met het grootschalige karakter van het delict zoals ter terechtzitting besproken (zie voormeld arrest van de Hoge Raad d.d. 20 december 2011). Voorts heeft het hof in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen. De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het in bezit hebben van een groot aantal kinderpornografische afbeeldingen en filmfragmenten. Daarop zijn zeer jonge kinderen, merendeels jonger dan 12 jaar, te zien in houdingen op een wijze kennelijk bedoeld om seksuele prikkelingen op te wekken en met wie daarnaast ook zeer ernstige seksuele handelingen worden verricht.

De verdachte heeft gedurende een periode van ruim 6,5 jaar op het internet naar kinderpornografische afbeeldingen en films gezocht. Hij heeft deze bekeken en gedownload. De verdachte heeft hiermee de norm die strekt tot de bescherming van jeugdigen tegen seksueel misbruik in ernstige mate geschonden. Door het downloaden van kinderpornografisch materiaal wordt de productie daarvan gestimuleerd en in stand gehouden. Voor deze productie worden jonge kinderen ernstig seksueel misbruikt en uitgebuit. Zij worden voor de camera gezet om te poseren en seksuele handelingen bij zichzelf en anderen te verrichten en te ondergaan waaraan zij, gelet op hun geestelijke en lichamelijke ontwikkeling, nog lang niet toe zijn. Tengevolge hiervan lopen deze kinderen psychische schade op die gedurende lange tijd diepe sporen nalaat. Ook kunnen zij nog geruime tijd achtervolgd worden door de gevolgen van de productie van de beelden. In de praktijk is namelijk gebleken dat een afbeelding die eenmaal op internet is aangetroffen, vrijwel onmogelijk blijvend van internet te verwijderen is en nog jarenlang kan opduiken. Dat de verdachte hieraan, als consument, een bijdrage heeft geleverd, rekent het hof de verdachte zwaar aan.

De verdachte heeft zich hiermee schuldig gemaakt aan het plegen van ernstige strafbare feiten. Het gedrag van de verdachte verdient scherpe afkeuring en dient streng bestraft te worden. Het hof neemt bij de strafmaat evenwel in aanmerking dat de verdachte toen hij eenmaal was aangehouden zijn volledige medewerking aan het onderzoek heeft verleend en zich onder behandeling heeft laten stellen bij De Waag. Het hof heeft acht geslagen op een uittreksel uit de Justitiële Documentatie van 16 februari 2012 betreffende de verdachte waaruit blijkt dat de verdachte niet eerder is veroordeeld wegens strafbare feiten.

Het hof heeft kennis genomen van het advies van de Reclassering Nederland van 12 maart 2010. Hierin is onder meer weergegeven dat de verdachte zich altijd heeft gerealiseerd dat hij met zijn gedrag, het downloaden van kinderpornografisch materiaal, grenzen overschreed, maar zichzelf niet heeft kunnen beheersen en zijn gedrag lange tijd voor zichzelf heeft gerechtvaardigd. Ten tijde van het onderzoek door de reclassering heeft de verdachte zich coöperatief opgesteld en zonder veel schroom over het delict verteld. Hij zal oplossingsstrategieën moeten aanleren om in de toekomst problemen te hanteren. Het recidiverisico wordt ingeschat als laag. De reclassering vermoedt dat de verdachte erg is geschrokken van de gevolgen. De afkeurende houding van zijn vrouw ondersteunt hem in het voorkomen van recidive. Bovendien is de behandeling bij De Waag inmiddels al geruime tijd bezig.

Het hof acht het continueren van een ambulante behandeling bij De Waag, bestaande uit een groepsbehandeling voor mensen die kinderporno hebben gedownload en partnergesprekken, geïndiceerd. De reclassering adviseert om een (gedeeltelijk) voorwaardelijke gevangenisstraf, met als bijzondere voorwaarden een meldingsgebod en een behandelverplichting, op te leggen.

Het hof heeft eveneens kennis genomen van de brief van B. Carboex, de behandelend psycholoog van de verdachte bij De Waag, van 21 februari 2012. Uit deze brief blijkt dat de verdachte sinds 2 november 2009 poliklinisch in behandeling is bij De Waag en sinds januari 2010 trouw en gemotiveerd de wekelijkse groepsbijeenkomsten volgt, waarbij hij zich goed inzet bij het werken aan zijn problemen. Voorts heeft het hof kennis genomen van een brief van P.L. Smits, psycholoog/psychotherapeut, van 27 februari 2012. Uit deze brief blijkt dat de verdachte - samen met zijn vrouw - sinds september 2010 bij hem in behandeling is. Verdachte was in de behandeling gemotiveerd tot het veranderen van zijn gedrag, wat tot een positieve wending in zijn huwelijk lijkt te hebben geleid.

Het hof acht het met de reclassering van belang, teneinde het herhalingsgevaar verder te reduceren, één en ander te blijven monitoren, in welk kader de oplegging van

reclasseringstoezicht en een behandeling bij De Waag zinvol wordt geacht.

De advocaat-generaal heeft een onvoorwaardelijke gevangenisstraf, waarvan een gedeelte voorwaardelijk, geëist en daartoe verwezen naar de binnen het openbaar ministerie geldende richtlijnen. Naar het oordeel van het hof verhoudt oplegging van een straf als door de advocaat-generaal geëist zich niet met de straftoemeting in soortgelijke gevallen bij first offenders. Bovendien vindt het hof het van groot belang dat de behandeling bij De Waag die de verdachte volgt niet wordt doorkruist of nadelig beïnvloed door een vrijheidsbenemende straf.

Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen is het hof van oordeel dat een onvoorwaardelijke vrijheidsbenemende straf niet passend en geboden is. Het hof zal wel een forse taakstraf opleggen. Daarnaast zal het hof, teneinde de ernst van het door de verdachte gepleegde feit nog meer tot uitdrukking te brengen, aan de verdachte een voorwaardelijke gevangenisstraf opleggen. Deze voorwaardelijke gevangenisstraf dient er tevens toe de verdachte ervan te weerhouden zich wederom schuldig te maken aan soortgelijke of andere strafbare feiten. Aan dit voorwaardelijk strafdeel zal het hof tevens de

bijzondere voorwaarde verbinden dat de verdachte zich moet houden aan de aanwijzingen van de reclassering, ook als dat inhoudt het volgen van een behandeling bij De Waag.

Wat betreft de duur van de proeftijd bij de voorwaardelijke gevangenisstraf overweegt het hof dat de verdachte, gedurende een periode van ruim 6,5 jaar, zich schuldig heeft gemaakt aan het bezitten van kinderporno. Gelet op deze lange periode en gezien de dwangmatigheid van het delictgedrag is het hof van oordeel dat er ernstig rekening mee moet worden gehouden dat de verdachte wederom een misdrijf zal begaan dat gericht is tegen of gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam van één of meer personen, zoals is bedoeld in artikel 14b, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht.

Het hof acht daarom een lange proeftijd op zijn plaats, waarbij gedurende een langere periode toezicht op de veroordeelde kan worden gehouden en waarmee de maatschappij beter kan worden beschermd. Alles afwegende zal het hof de proeftijd op drie jaren bepalen.

Het hof is - alles overwegende - van oordeel dat een geheel onvoorwaardelijke taakstraf in de vorm van een werkstraf van na te melden duur alsmede een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf van na te melden duur een passende en geboden reactie vormen.

Beslag

Het hof zal de onttrekking aan het verkeer bevelen van het na te melden in beslag genomen en nog niet teruggegeven voorwerp, nu met betrekking tot dit voorwerp het bewezen verklaarde feit is begaan en dit voorwerp, gelet op de gegevens die erin vastgelegd zijn, van zodanige aard is dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet en het algemeen belang.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op de artikelen 9, 14a, 14b, 14c, 14d, 22c, 22d, 36b, 36c, 57 en 240b van het Wetboek van Strafrecht, zoals zij golden ten tijde van het bewezen verklaarde.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart de inleidende dagvaarding partieel nietig voorzover het betreft de in het ten laste gelegde opgenomen zinsnedes: "groot aantal" en "373".

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het ten laste gelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het bewezen verklaarde strafbaar en verklaart de verdachte strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 6 (zes) maanden.

Bepaalt dat de gevangenisstraf niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten omdat de verdachte zich voor het einde van een proeftijd van 3 (drie) jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt of ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit geen medewerking heeft verleend aan het nemen van een of meer vingerafdrukken of geen identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage heeft aangeboden, dan wel de hierna te noemen bijzondere voorwaarde niet heeft nageleefd.

Stelt als bijzondere voorwaarde dat de verdachte zich gedurende de proeftijd stelt onder het toezicht van Stichting Reclassering Nederland te Leiden en zich zal gedragen naar de voorschriften en aanwijzingen, door of namens deze instelling te geven, ook als dat inhoudt begeleiding door en/of (ambulante) behandeling bij De Waag, of een soortgelijke instelling.

Geeft eerstgenoemde instelling opdracht de verdachte bij de naleving van de opgelegde voorwaarde hulp en steun te verlenen.

Veroordeelt de verdachte tot een werkstraf voor de duur van 240 (tweehonderdveertig) uren, indien niet naar behoren verricht te vervangen door 120 (honderdtwintig) dagen hechtenis.

Beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in enige in artikel 27, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht bedoelde vorm van voorarrest is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde werkstraf in mindering zal worden gebracht, volgens de maatstaf van twee uren werkstraf per in voorarrest doorgebrachte dag, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.

Beveelt de onttrekking aan het verkeer van het in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerp, te weten:

- 2: 1.00 STK Computer, kl: zilver, Fujitsu Siemens.

Dit arrest is gewezen door mr. W.P.C.M. Bruinsma,

mr. M.C.R. Derkx en mr. E.W. Koning, in bijzijn van de griffier mr. L.E.M. Meekenkamp.

Het is uitgesproken op de openbare terechtzitting van het hof van 14 maart 2012.

Mr. E.W. Koning is buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.