Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSGR:2011:BV0479

Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum uitspraak
31-08-2011
Datum publicatie
10-01-2012
Zaaknummer
200.083.975-01
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Verdeling gemeenschap na echtscheiding. Deelbeschikking of tussenbeschikking, gelet op overweging in bestreden beschikking?

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF ’s-GRAVENHAGE

Sector Civiel recht

Uitspraak : 31 augustus 2011

Zaaknummer : 200.083.975/01

Rekestnr. rechtbank : FA RK 10-2329

[appellant],

wonende te [woonplaats],

verzoekster in hoger beroep,

hierna te noemen: de vrouw,

advocaat mr. L. de Roode te Gouda,

tegen

[verweerder],

wonende te [woonplaats],

verweerder in hoger beroep

hierna te noemen: de man,

advocaat mr. M. Haasjes te Waddinxveen.

PROCESVERLOOP IN HOGER BEROEP

De vrouw is op 16 maart 2011 in hoger beroep gekomen van een beschikking van 17 december 2010 van de rechtbank ’s-Gravenhage.

De man heeft op 22 juni 2011 een verweerschrift ingediend.

Bij het hof zijn voorts de volgende stukken ingekomen:

van de zijde van de vrouw:

- op 29 maart 2011 een brief van 28 maart 2011 met bijlagen;

- op 3 augustus 2011 een brief van diezelfde datum met bijlage;

- op 4 augustus 2011 een brief van diezelfde datum.

Bij brief van 2 augustus 2011 heeft het hof partijen er op gewezen dat tijdens de mondelinge behandeling uitsluitend de ontvankelijkheid aan de orde zal komen en dat het niet noodzakelijk is dat partijen in persoon verschijnen.

De zaak is op 19 augustus 2011 mondeling behandeld.

Ter zitting waren aanwezig:

- de advocaat van de vrouw;

- de advocaat van de man.

De vrouw en de man zijn niet verschenen.

PROCESVERLOOP IN EERSTE AANLEG EN VASTSTAANDE FEITEN

Voor het procesverloop en de beslissing in eerste aanleg verwijst het hof naar de bestreden beschikking. Bij die beschikking heeft de rechtbank de echtscheiding tussen partijen uitgesproken en heeft de rechtbank voorts iedere verdere beslissing ten aanzien van de verdeling van de huwelijksgemeenschap pro forma aangehouden tot 15 april 2011.

Het hof gaat uit van de door de rechtbank vastgestelde feiten, voor zover daar in hoger beroep geen grief tegen is gericht.

BEOORDELING VAN HET HOGER BEROEP

1. De vrouw verzoekt de bestreden beschikking deels te vernietigen met betrekking tot het oordeel over de verknochtheid van de schulden gerelateerd aan de strafrechtelijke veroordeling van de man, en in plaats daarvan te bepalen bij beschikking, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

Primair:

- dat de vorderingen die samenhangen met de strafrechtelijke veroordeling van de man als verknochte schulden van de man worden beschouwd en dat deze vorderingen buiten de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap blijven;

Subsidiair:

- dat de gemeenschap is benadeeld op grond van artikel 1:164 BW en dat de man de schade dient te vergoeden aan de gemeenschap bestaande uit de vorderingen die gerelateerd zijn aan de strafrechtelijke veroordeling van de man.

2. De man bestrijdt het beroep en verzoekt het door de vrouw in hoger beroep verzochte af te wijzen.

Ontvankelijkheid

3. Het hof overweegt als volgt. Op grond van het bepaalde in artikel 358 lid 4 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering kan hoger beroep van tussenbeschikkingen slechts tegelijk met dat van de eindbeschikking worden ingesteld, tenzij de rechter anders heeft bepaald en behoudens in geval er in appel over geklaagd wordt dat de rechter een wettelijke bepaling ten onrechte, dan wel met verzuim van essentiële vormen heeft toegepast, of ten onrechte buiten toepassing heeft gelaten. Van deze uitzondering is in dit geval evenwel geen sprake.

Van een eindbeschikking is sprake indien in het dictum uitdrukkelijk wordt beslist omtrent enig deel van het verzochte.

4. In de onderhavige zaak heeft de rechtbank een einde gemaakt aan de rechtsstrijd tussen partijen betreffende de echtscheiding en zij heeft haar beslissing dienaangaande in het dictum opgenomen. In zoverre is derhalve sprake van een gedeeltelijke eindbeschikking of deelbeschikking, waartegen hoger beroep mogelijk is.

5. Ofschoon de rechtbank omtrent de verknochtheid van de schulden gerelateerd aan de strafrechtelijke veroordeling van de man in de bestreden beschikking een overweging heeft opgenomen, heeft de rechtbank in het dictum van de bestreden beschikking geen beslissing genomen met betrekking tot de verdeling van de huwelijksgemeenschap, doch de zaak voor dat gedeelte pro forma aangehouden. Er is voor wat betreft het in hoger beroep aan de orde zijnde geschilpunt (de verdeling) derhalve geen sprake van een eindbeslissing in de bestreden beschikking, maar van een tussenbeschikking.

6. In geval van hoger beroep van een deelbeschikking kan ook de tussenbeschikkingscomponent in het hoger beroep worden betrokken. Echter, de vrouw is niet in appel gekomen van enig onderdeel van het dictum van de deelbeschikking inzake de echtscheiding, zodat zij niet kan worden ontvangen in haar beroep inzake het overige deel van het verzochte (de verdeling).

7. Nu hoger beroep van een tussenbeschikking slechts mogelijk is tegelijk met dat van de eindbeschikking, tenzij de rechter anders heeft bepaald, hetgeen niet het geval is, zal het hof de vrouw niet-ontvankelijk verklaren in haar hoger beroep.

BESLISSING OP HET HOGER BEROEP

Het hof:

verklaart de vrouw niet-ontvankelijk in haar hoger beroep.

Deze beschikking is gegeven door mrs. Stollenwerck, Stille en Breederveld, bijgestaan door mr. Vergeer-van Zeggeren als griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 31 augustus 2011.