Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHSGR:2011:BU6788

Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum uitspraak
22-11-2011
Datum publicatie
05-12-2011
Zaaknummer
200.085.955-01
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Koop roerende zaak (camera beveiligingssysteem); non-conformiteit; gedeeltelijke ontbinding

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHTSHOF ’s-GRAVENHAGE

Sector Civiel recht

Zaaknummer : 200.085.955/01

Rolnummer rechtbank : 996631 / 10-27205

arrest d.d. 22 november 2011

inzake

[appellant], h.o.d.n. [handelsnaam],

wonende te [woonplaats],

appellant,

hierna te noemen: [appellant],

advocaat: mr. P.C.M. van Schijndel te 's-Gravenhage,

tegen

GVZ1 B.V., h.o.d.n. Hallo Scheveningen,

gevestigd te 's-Gravenhage,

geïntimeerde,

hierna te noemen: Hallo Scheveningen,

in hoger beroep niet in het geding verschenen.

Het geding

Bij exploot van 8 maart 2011 is [appellant] in hoger beroep gekomen van het tussen partijen gewezen vonnis van 9 december 2010 van de rechtbank 's-Gravenhage, sector kanton, locatie 's Gravenhage. Tegen Hallo Scheveningen, die in hoger beroep niet in het geding is verschenen, is verstek verleend. Bij memorie van grieven heeft [appellant] één grief opgeworpen tegen het vonnis waarvan beroep. Vervolgens heeft [appellant] de stukken overgelegd en arrest gevraagd.

Beoordeling van het hoger beroep

1. [appellant] is niet opgekomen tegen de feiten die de kantonrechter in het bestreden vonnis als vaststaand heeft aangenomen, zodat ook het hof daarvan zal uitgaan.

2. In deze procedure vordert [appellant] betaling van een factuur ten bedrage van bedrag van € 2.737,00, te vermeerderen met buitengerechtelijke incassokosten en wettelijke rente. Aan deze vordering legt [appellant] ten grondslag dat hij aan Hallo Scheveningen, die in Scheveningen een café exploiteert, een camerasysteem heeft verkocht en geleverd. [appellant] heeft het systeem, bestaande uit bekabeling, meerdere camera's, een computer en een beeldscherm, op 22 maart 2010 in het café geïnstalleerd.

3. Hallo Scheveningen stelt zich op het standpunt dat zij niet is gehouden de voormelde factuur te voldoen, nu [appellant] niet heeft geleverd wat Hallo Scheveningen op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten. Kort gezegd stelt Hallo Scheveningen dat de beeldkwaliteit van de camera's, met name in de avond en nacht, dermate slecht is dat het systeem onbruikbaar is, alsmede dat de bijgeleverde computer erg traag is en regelmatig vastloopt. Hallo Scheveningen is wel bereid een redelijke vergoeding te betalen voor de in het café aangelegde bekabeling. In reconventie heeft zij gevorderd – althans zo heeft de kantonrechter de stellingen van Hallo Scheveningen kennelijk opgevat – dat de koopovereenkomst (gedeeltelijk) wordt ontbonden, te weten voor zover het de koop van de camera's en de bijbehorende computer betreft, alsmede dat [appellant] wordt veroordeeld om op zijn kosten de camera's en de computer uit het café van Hallo Scheveningen te verwijderen. [appellant] heeft tegen deze uitleg van de stellingen van Hallo Scheveningen geen grief gericht, zodat ook het hof daarvan zal uitgaan.

4. De kantonrechter heeft Hallo Scheveningen veroordeeld tot betaling aan [appellant] van een bedrag van € 500,00, als redelijke vergoeding voor de aangelegde bekabeling, te vermeerderen met wettelijke rente daarover vanaf de dag der dagvaarding tot aan die der algehele voldoening. Voorts heeft de kantonrechter de tussen partijen gesloten overeenkomst ontbonden voor zover het de koop van de camera's en de bijbehorende computer betreft, en bepaald dat [appellant] op zijn kosten deze zaken binnen twee maanden na betekening van het vonnis uit het café dient te verwijderen.

5. [appellant] heeft één grief gericht tegen het bestreden vonnis, waarmee hij in essentie opkomt tegen het oordeel van de kantonrechter dat [appellant] niet heeft geleverd hetgeen Hallo Scheveningen op grond van de overeenkomst mocht verwachten. Naar het oordeel van het hof slaagt de grief niet, waartoe het volgende wordt overwogen.

6. Tussen partijen is niet in geschil dat Hallo Scheveningen voorafgaande aan het sluiten van de overeenkomst aan [appellant] heeft kenbaar gemaakt dat het camerasysteem geïnstalleerd zou worden in een café, en dat het voor Hallo Scheveningen van belang was dat het systeem ook behoorlijk zou werken in de avond en 's nachts met discotheekverlichting. [appellant] heeft naar het oordeel van het hof onvoldoende gemotiveerd betwist dat de beeldkwaliteit van het geleverde systeem niet voldoet onder die omstandigheden. Hij weerspreekt niet dat de camerabeelden regelmatig verspringen van kleur naar zwart/wit, en in de avond en nacht eigenlijk alleen maar zwart/wit weergeven. Evenmin weersproken is de stelling dat op de zwart/wit beelden personen niet te herkennen zijn, nu slechts een silhouet wordt weergegeven, waardoor zelfs zwarte kleding niet van witte kleding is te onderscheiden. [appellant], die ter comparitie in eerste aanleg heeft erkend dat er kleurenbeeld zou komen, geeft hiervoor slechts een technische verklaring, te weten dat de camera's in onderbelichte situaties automatisch overspringen naar de infrarood modus. Voorts heeft [appellant] onvoldoende gemotiveerd weersproken dat de bij het systeem geleverde computer (DVR) regelmatig is vastgelopen ('gecrasht') en inmiddels in het geheel niet meer wil opstarten. Volgens [appellant] heeft Hallo Scheveningen niet gesteld dat de computer in het café ooit is vastgelopen, enkel die van [de mededirecteur] (mededirecteur van Hallo Scheveningen) waarmee hij de beelden thuis bekeek. Uit de conclusie van antwoord blijkt naar het oordeel van het hof evenwel genoegzaam dat de stellingen van Hallo Scheveningen ten aanzien van het vastlopende computersysteem betrekking hebben op de door [appellant] geleverde computer, en niet op de computer waarmee [de mededirecteur] thuis via internet de camerabeelden heeft getracht te bekijken (zie onder meer de tweede volzin op de vierde pagina van de conclusie van antwoord).

7. De door Hallo Scheveningen in hoger beroep niet weersproken stellingen dat het door [appellant] geleverde camerasysteem relatief goedkoop was, dat [appellant] had geadviseerd om duurdere en kwalitatief betere camera's en computer aan te schaffen, maar dat Hallo Scheveningen niettemin bewust voor het goedkopere systeem heeft gekozen, leiden niet tot een ander oordeel. Op zich kan de prijs van een gekochte zaak in het algemeen invloed hebben op hetgeen de koper daarvan mag verwachten, en de omstandigheid dat het een relatief goedkoop systeem betreft kan het vermoeden doen rijzen dat het niet geschikt is voor een slecht verlichte ruimte als een café. Hallo Scheveningen heeft echter specifiek aangegeven onder welke omstandigheden het camerasysteem moest werken. Gesteld noch gebleken is dat [appellant] ervoor heeft gewaarschuwd dat het onderhavige systeem niet geschikt zou zijn om onder die omstandigheden (naar behoren) te functioneren. Bovendien hoefde Hallo Scheveningen, ook van een systeem in een lage prijsklasse, niet te verwachten dat de computer wegens ondercapaciteit regelmatig zou vastlopen.

8. Nu de grief niet slaagt, zal het hof het vonnis waarvan beroep bekrachtigen. Als de in het ongelijk te stellen partij zal [appellant] worden veroordeeld in de kosten van het hoger beroep.

Beslissing

Het hof:

-bekrachtigt het tussen partijen gewezen vonnis van 9 december 2010 van de rechtbank 's-Gravenhage, sector kanton, locatie 's Gravenhage;

- veroordeelt [appellant] in de kosten van het hoger beroep, tot op heden aan de zijde van Hallo Scheveningen begroot op nihil.

Dit arrest is gewezen door mrs. M.Y. Bonneur, A.E.A.M. van Waesberghe en H.J.H. van Meegen en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 22 november 2011 in aanwezigheid van de griffier.